"Градът и селото - 86", Том І, част Б

Към началото...