Служебната тайна, 20 октомври 1977 г.

Към началото...