17 септември 2021г.

Св. София, Вяра, Надежда и Любов, празник на София. Рош а Шана - Еврейската нова година

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Авиокомпания „Балкан”

На днешната дата през 2001 самолетите на авиокомпания „Балкан” останаха за първи път на земята по нареждане на Gad Zeevi. Само за 19 месеца той съсипа най-голямата авиокомпания в бившия соцлагер след "Аерофлот", в която българската държава 52 години беше наливала пари от нашите данъци.

Срещу мизерните $150 хил. (колкото по това врме струваше луксозен апартамент в София) той стана собственик на 75% от капитала на авиокомпанията. И то... с пари, преведени от бюрата на авиокомпанията в Цюрих и Прага... „Балкан” бе купен с пари на „Балкан”!

Но вместо да започне да изпълнява задължението си по договора да изплати текущи задължения и да инвестира $100 млн. той започва грабежа (удобно скрит зад други физически лица). Неговите служители - директорите Цви Франк и Андрю Грей, и финансовият директор Йеахим Мар Хаим нареждат на всички представителства в чужбина да превеждат приходи над $500 по сметката на регистрираната в Нидерландия Balkan Airlines Holdings B.V. чрез ИНГБанк, Амстердам. Това, по същество, е грубо нарушение на действащия валутен закон (и на Наредбата на БНБ за сделки между местни и чуждестранни лица) и е par excellence пране на пари. Така постъпленията на компанията се връщат обратно... но вече като... кредити. Между „Балкан” и Гад са сключени осем договора за кредитиране при 10 1/8% месечна (!) лихва , обезпечени 200% (!) с активи на "Балкан".

През 2002, след като прибра в джоба си $70 млн. и заведе искове за още $ 230 млн., Gad Zeevi си би камшика. Хитрецът бе подсъдим за измама и в Израел (през 2006), но отново се изплъзна от правосъдието, след продължил 5 години съдебен процес.

След години този казус ще се изучава в Юридическия факултет с имената на Иван Костов, Муравей Радев, Вилхелм Краус и Захари Желязков.