19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Един от последните броеве

Към албума...

Вестникът излиза три години, след което е спрян. В него много се дискутира, което началството не харесва.