19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Белозем - общински проблем (1992)

Изложение от населението на село Белозем до народния представител от Пловдив Христо Марков, в което се привеждат аргументи за превръщането на Белозем в общински център и отделянето му от община Раковски. Изложението е от името на жителите на Белозем и е подписано от кмета, местните лидери на БЗНС, БСП, БЗНС "Никола Петков", ОС, Екогласност.

Ключови думи: Белозем, Раковски, община, Пловдив, Чалъковци, Шишмановци, Болярино, транспортни комуникации.