19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Етнически измерения на социалната интеграция

 

В книгата са представени рефлексии върху развитието на изследванията в областта на етническите отношения в търсенето на идейни и познавателни предпоставки за разгръщането на тази проблематика. Дискутират се теми и се дават интерпретации на различни въпроси в тази изследователска област. Поднесеното текстово многообразие обхваща важни проблемни пространства и, надяваме се, ще заинтригува различни кръгове читатели.

Проф.д.с.н. Валентина Златанова, съставител

Юни 2013 г.

Цялата книга