19 август 2018г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Монархическият институт в прехода

Към албума...
Автор Панайот Панайотов
Заглавие Монархическият институт в процеса на демократизация в България
Издател Omda
Година 2013
Език български
Формат Галерия
ISBN  

 

Панайот Панайотов е български политически емигрант по времето на тоталитаризма.

Развива успешен бизнес, активно участва в политическия живот на емиграцията, изявен републиканец.

В тази брошура, издадена през 1991 г. на циклостил и разпространена от него, той разглежда въпроси сварзани с прехода и ролята на монархическия институт.