26 май 2020г.

Св. мъченик Георги Софийски,мъченици българи от Армения, празник на Божурище, Ихтиман...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Проектът

Основна хипотеза на проекта

Наличните документи за спонтанната активност показват, че в масовия случай българите са действали водени от най-добри намерения, невинаги умело, но винаги с грижа за общия успех. Допуснатите грешки са резултат на неудачни разбирания, а не на зли намерения.

 

ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗАТА
 

ПРЕДПОСТАВКА: Хипотезата може да се потвърди при събирането и експонирането на достатъчна информация за Прехода, която я потвърждава. (Виж в Речника "достатъчна информация".)