9 декември 2019г.

Зачатие на света и праведна Анна, имен ден на Ана и др. Ден за борба с корупцията

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Проектът

Основна хипотеза на проекта

Наличните документи за спонтанната активност показват, че в масовия случай българите са действали водени от най-добри намерения, невинаги умело, но винаги с грижа за общия успех. Допуснатите грешки са резултат на неудачни разбирания, а не на зли намерения.

 

ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗАТА
 

ПРЕДПОСТАВКА: Хипотезата може да се потвърди при събирането и експонирането на достатъчна информация за Прехода, която я потвърждава. (Виж в Речника "достатъчна информация".)