7 юли 2022г.

Св. Неделя - имен ден на Недялко, Нели, Нешка...; ден на шоколада, освобождението на В.Търново

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Програма за спасение на България - 1994 г.

Към албума...

Ключови думи: Икономика, земеделие, промишленост, търговия, услуги, банково дело, енергетика, транспорт, приватизация, борба с престъпността, социална политика, здравеопазване, държавни институции, бюджет, местно самоуправление, образование, култура, средства за масово осведомяване, външна политика, законодателство