в. "Права и свободи" - декември 1995, бр. 51 (последен)