Икономическото развитие през прехода

Светла Величкова

 

Българският преход към демокрация и пазарна икономика е обозначение за историческото развитие на България след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП от 10 ноември 1989 година. Тогава страната приключва връзка със социализма, но проблемите не свършват. За България тепърва предстоят трудни години, които са свързани с много политически промени, глад на населението и борба за ново начало и по-добро бъдеще.

Периодът на социализма се характеризира с няколко основни неща:

Липсата на частна собственост;

Забрана за напускане на пределите на страната;

Социална осигуреност на всяко едно домакинство;

Търговията се контролира от властта;

Не съществува безработица;

Натрупването на външни дългове.

След 10 ноември се предвиждат промени по отношение на тези характеристики, които дават нови възможности на българското население:

Създава се частната собственост, всеки може да бъде собственик стига да има възможност за това;

Отваряне на държавните граници, което предоставя огромни възможности на гражданите и е предпоставка за голямата имиграция впоследствие;

Социалното осигуряване се осигурява;

Пазарите се либерализират, което ги отваря;

Безработицата зависи от икономическото състояние и управлението на пазара;

Има свобода на мнението и всеки може гласно да изразява позициите си.

Не от самото начало тези характеристики са факт в пълнота, но постепенно те започват да се превръщат в нещо реално за българската действителност. По това време създаването на собствен бизнес е алтернатива за много голям процент от населението, което има някакви финансови възможности. След периода на пълно ограничение, периодът на прехода дава свобода за действие на хората и много от тях се опитват да се възползват от него.

целият текст