Разходи за местни избори - 1995 г.

Разходите за една местна предизборна кампания в средата на 90-те години на ХХ век.

Ключови думи: предизборна кампания, лев, БЗНС, Демократическа партия, ДП, "Нов избор", КТ "Подкрепа", НДЗПЧ, ПДЦ, Иван Калчев, Йордан Кръстев, ХДС, агитация, пропаганда, социологическо проучване, масмедии, материали за разлепване, зали, озвучаване, телефон, факс, заплати, бензин, пресконференции, канцеларски материали, Пловдив