10 септември 1991

София, 10 септември 1991 година
        Брой 177 /452/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН И ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА И ПОЛИТИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БЪДЕЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /е/ И КОНСТИТУЦИОННИЯТ ФОРУМ са дълбоко загрижени от критичната поляризация на политическите сили в страната. Проявите на крайнолеви и крайнодесни тенденции застрашават кълновете на демокрацията и още повече задълбочават политическата, стопанската и нравствената криза в Република България.

Водени от общата цел за спасение на ОТЕЧЕСТВОТО и утвърждаване на демокрацията, двете организации са убедени, че стабилизирането на политическата обстановка е задължително условие за стимулирането на демократичните процеси. Изхождайки от общата си цел и интересите на нацията ни, днес Българският земеделски народен съюз /е/ и Конституционният форум решиха:

1. Да обединят изцяло своите усилия в предстоящите избори и да създадат стабилен политически център в предизборната борба, който да се превърне в парламентарно ядро, гарантиращо смяната на системата и разумния преход към демокрация.

2. Да изградят общи органи за ръководство на избирателните клубове в цялата страна в предизборната дейност, да имат общи представители в избирателните комисии, общи застъпници, както и да издават и разпространяват общи агитационни материали.

3. В изборите за общински съветници и кметове страните пряко и тясно да си взаимодействат на всички нива с другите демократични сили за кандидатиране и избиране на най-подходящи и достойни личности за съветници и кметове.

4. Българският земеделски народен съюз /е/ и Конституционният форум се задължават по време на изборите и след тях да не влизат в никакви споразумения с БКП, БСП и коалираните с тях организации.

Двете страни по взаимно съгласие могат да привличат и други опозиционни демократични политически сили в предизборната борба, които споделят и подкрепят техните идеи, стратегия и тактика.

Българският земеделски народен съюз /е/ и Конституционният форум са убедени в перспективата на сътрудничеството, която представлява едно ново измерение на политическите формации в политическия ни живот днес.

Сътрудничеството между страните почива върху убеждението, че днес на българския народ е необходима политическа сила, която твърдо стои върху конституционните и либералните принципи, която свързва народностните корени с необходимостта от професионализъм в управлението. Българският земеделски народен съюз /е/ е доказана демократична сила, тя отразява интересите на огромна част от българския народ. Конституционният форум обединява демократичната българска интелигенция, носи модерните идеи за възраждане на нашата държава, икономика и национално достойнство.

Политическото взаимодействие ще допринесе в Народното събрание и в местните органи да се изпратят кандидати, които носят разума и решителността да се намери спасителния път на България за бърз, радикален и стабилен изход от кризисната ситуация, за да се тръгне по пътя на икономическия просперитет и културното преуспяване.

Споразумението между БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН И КОНСТИТУЦИОННИЯ ФОРУМ е основата на един мощен СЪЮЗ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НАБЪЛГАРИЯ.

ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН
Ценко Барев
СЕКРЕТАР НА БЗНС /Е/

ЗА КОНСТИТУЦИОННИЯ ФОРУМ
Николай Генчев
ПРЕДСЕДАТЕЛ

София, 8 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ВЗЕТО НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 7 И 8 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Българската социалдемократическа партия винаги се е ръководила от националните интереси в името на спасението на българския народ и на България. Българските социалдемократи не се побояха да понесат жестоки удари в името на политическия разум, на толерантността и умереността. Липсата на политически център е опасна за страната в условията на тъмносиньото и червеното противопоставяне. Крайните политически сили разбират, че за тях е изгодно да се възползват от последните остатъци на политическия екстремизъм и се противопоставят единно на формирането и консолидирането на политически център в страната.

БСДП направи всичко възможно за обединяването на центристките политически сили в мощна политическа коалиция в името на България. Но нашите усилия и готовността ни за разумни компромиси не срещнаха до този момент необходимото разбиране. Като анализира политическата обстановка в страната и оформилата се предизборна ситуация, Националният комитет на БСДП

РЕШИ:

1. Утвърждава образуването на изборната коалиция СДС - ЦЕНТЪР между Българската социалдемократическа партия и Политически клуб "Екогласност" на базата на споразумителния протокол от 3 септември 1991 година.

2. Одобрява действията на Изпълнителното бюро за образуване на широка центристка изборна коалиция. При неосъществяване на такава коалиция политическата отговорност ще падне върху тези, които не са се включили.

3. Задължава Изпълнителното бюро на БСДП и Националния изборен център на СДС - ЦЕНТЪР да организират предизборната кампания в защита на българските граждани, синдикализма, парламентаризма и законността.

София, 8 септември 1991 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: инж. Гр.Панчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

Националния комитет на Българската социалдемократическа партия на основание на чл.37 от Устава на партията

РЕШИ:

1. Утвърждава кандидатите на Българската социалдемократическа партия за народни представители в изборите на 13 октомври 1991 година съгласно приложен списък.

2. Възлага на Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия да извърши подреждането на кандидатите в листата, като се съобрази със:

а/ Становищата, изложени от местните /общинските/ организации на БСДП, регионалните /окръжните/ комитети на БСДП и регионалните и общинските изборни центрове на коалицията СДС - ЦЕНТЪР;

б/ Предизборната стратегия и тактика на партията и договореностите с другите политически партии и организации в коалицията СДС - ЦЕНТЪР.

3. Подреждането на кандидатите за народни представители от листата на БСДП и на коалицията СДС - ЦЕНТЪР да стане най-късно до 11 септември 1991 година.

София, 8 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "PAКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРЕД АНАДОЛСКАТА АГЕНЦИЯ.


В деня, когато българският народ отбеляза 106-ата годишнина от Съединението, в печата бяха публикувани изявленията на лидера на Движението за права и свободи /ДПС/ Ахмед Доган пред Анадолската агенция. Г-н Доган отправя нападки и заплахи срещу правителството и лично срещу министър-председателя Димитър Попов за негово изказване на конференция по националния въпрос, свикана от легията на 13 юли 1991 г. в Хасково.

Категорично заявяваме, че г-н Попов не е произнасял приписваните му от хора, които не са били в Хасково, слова. Речта му призоваваше към обединяване на българския народ, към добросъседски отношения с балканските страни, към задълбочаване на демократичните процеси. Скоро ще излезе отделна брошура с материалите на конференцията.

Координационният съвет на легия "Раковски" заявява, че офицерите от Министерството на отбраната и от Министерството на вътрешните работи, членуващи в легията, застават зад правителството на България и премиера Попов, зад принципната им позиция по националния въпрос.

Смятаме, че натискът, оказван от външни сили и от ДПС върху правителството и върху съда за регистриране на партия Права и свободи, е посегателство срещу вътрешната сигурност на страната, че регистрирането на такава партия ще противопостави една част от народа на друга.

Уверяваме българските мюсюлмани, че не сме против тях и против гражданските им права. Че не ги отделяме от останалите български граждани. Че сме готови да защитаваме и тях като неделима част от нашия народ. Конституцията, законите и Въоръжените сили на Република България са гаранция, че спрямо тях няма да се повторят изстъпленията, цинично наречени "възродителен процес". Предполагаме, че тези наши сънародници могат да намерят сред многобройните български партии онези, които най-добре ще отстояват гражданските права и социалните им интереси.

Напомняме, че регистрирането на партия Права и свободи е в разрез с Конституцията на страната, а дейността на ДПС в тази насока обслужва чужди на България интереси и заплашва националната ни сигурност.

Пловдив, 6 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ КООПЕРАТОРИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ.


Господа,

Съюзът на българските кооператори сериозно е обезпокоен от провежданата политика на унищожаване на селското стопанство.

Как да повярваме на гръмките словоизлияния на държавните институции и политически формирования, че българската икономика безвъзвратно върви по пътя на пазарното стопанство при практически действия и актове на правителството като:

Неосигуряване пазар за селскостопанската продукция и консервната промишленост от страна на Министерството на земеделието.

Определянето на ниски изкупни цени на зърното, забраната за износ и заканите на министър Спиров, че ще внесе зърно от чужбина, поставят земеделските стопани не на колене, а по очи. Правителството и господин министърът на земеделието имат валута да купят зърното от чужбина за 1800, 2000 лева за тон, но на българския земеделец не могат да изплатят по-висока цена, близка до международната.

При тоталитарния режим за сметка на селското стопанство се развиваше промишлеността. С действията си правителството доказва, че при прехода към демократично общество и пазарна икономика селското стопанство и земеделските труженици отново са изкупителната жертва.

Ето защо Съюзът на българските кооператори настоява:

1. Незабавно да се преразгледа от правителството постановлението за изкупните цени на зърното и да се постанови минимална изкупна цена на житото 1550 лева, което гарантира минимална печалба за производителите и икономия на валута за държавата.

2. Осигуряване на пазар на селскостопанската продукция и производните от нея.

3. Незабавно вдигане на забраната за износ на селскостопанска продукция и животни. Поставяне на равноправни начала на селското стопанство с всички отрасли на икономиката.

4. Облекчение в кредитното обслужване на селското стопанство с лихвен процент до 20 процента.


6 септември 1991 г.

СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ:
ГЛABEH КООРДИНАТОР: Д.Марковски

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КООПЕРАТОРИ:
ПРЕЗИДЕНТ: Ив.Кралев

/Пресслужба "куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", АДРЕСИРАНА ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


С изненада и усмивка научихме, че двама наши бивши членове - Атанас Стаменов и Георги Дешков, три дни след като нашата партия се присъедини към десетпартийната коалиция на червената бюлетина, са се самообявили за "Координационен комитет на партията".

Приликата между техните действия и действията на Държавния комитет по извънредното положение в СССР са очевидни. Явно опитите за преврати винаги си приличат. Но за разлика от г-н Янаев, г-н Атанас Стаменов не е в ръководството и още на 22 август е изключен от Координационния комитет с решение на Общопартийния съвет, като носещ лична отговорност за неизлизането на нашия партиен вестник "СВОБОДА", със своето бездействие. Господин Георги Дешков е изключен от партията също на 22 август поради нецелесъобразност. Какво означава "нецелесъобразност" биха изтълкували най-добре лекарите, а и хората, познаващи г-н Дешков.

Превратаджиите винаги излизат с гръмки декларации, но те се страхуват и са нищожни пред закона.

Трите дни закъснение на декларацията на г-н Стаменов вероятно са били нужни за подготовката и извършването на едно криминално престъпление. В качеството си на художник г-н Стаменов беше натоварен от Координационния комитет да изработи печата на партията. Печатът на Народнолибералната партия е в един-единствен екземпляр и се съхранява и ползва само от председателя на партията и в негово отсъствие от страната - от подпредседателя. Г-н Стаменов, използвайки това, че той е техническият изпълнител на печата и разполага с матрицата, останала му още от изработката, е извадил незаконно копие от печата, с което е злоупотребил, издавайки фалшив документ. Г-н Стаменов е извършил криминално документално престъпление, с което е нанесъл и морални вреди на партията и на нейния председател Христо Атанасов.

С тези си действия г-н Стаменов се е поставил извън партията и Координационният комитет на основание чл.9 от устава го счита за неотговарящ на условията на чл.6 от Устава и го обявява за изключен от партията.

Г-н Атанас Стаменов е извършил криминално престъпление, за което ще бъде подведен под съдебна отговорност.

София, 5 септември 1991 г.

КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА: Христо Атанасов
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Стефанов
СЕКРЕТАР: Тодор Галунов
ЧЛЕНОВЕ: Деян Цонев, Мариан Стоев, Гиньо Ганев, Диан Брънков, Янко Вълков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА'91 "ДА" НА НАРОДНОВЛАСТНИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ! "НЕ" НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА! /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


ИКОНОМИКА

Нашата цел е създаване на пазарно стопанство със социални гаранции за българския гражданин и на общество от частни собственици!

Икономическата реформа се основава на:

- частната собственост, свободната инициатива и трудолюбието на българина;
- земеделието и свързаните с него хранителна и лека промишленост, туризъм и други;
- кооперацията във всички сфери на стопанския живот;
- стабилно икономическо законодателство;
- естествените природни, исторически и народопсихологически фактори и традиции на България и опита на развитите демократични държави.

Българският земеделски народен съюз - единен ще отстоява приемането на закони, насочени към:

- бързо възстановяване собствеността на гражданите чрез отмяна на Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собствености на законите за национализация на частни предприятия, мини, банки и други.
- ускоряване процеса на приватизация;
- осигуряване на икономически условия за предимствено изграждане на малки и средни предприятия.

Българският земеделски народен съюз - единен е за коренно преструктуриране на промишлеността и за рязко ограничаване делът на икономически неефективните предприятия. Основа на стопанския живот трябва да бъдат конкурентоспособните малки и средни предприятия, гъвкаво реагиращи на вътрешния и на външния пазар и осигуряващи нови работни места.

Последователно ще отстояваме интересите на всеки работник и специалиств процеса на извършване на икономическата реформа. Ще гарантираме със закон широкото им участие в преобразуването на собствеността чрез използване на акционерните и кооперативните форми.

В условията на икономическата криза Земеделският съюз смята за необходимо осъществяването на радикални мерки за стабилизация и растеж на производството, гарантиране на основните потребителски стоки за населението, овладяване на инфлацията и цените.

Ние ще внесем данъчно, кредитно, валутно и митническо законодателство, насърчаващо частната инициатива.

Радикалната икономическа реформа изисква външноикономическа политика, насочена към изграждане на експортно ориентиран модел на стопанството, привличане на чужди инвестиции, равноправно участие на България в икономическите структури на обединена Европа и света, възстановяване на нарушените икономически връзки с традиционни партньори, на принципа на взаимната изгода.

НИЕ НАПОМНЯМЕ: НИКОЙ НЕ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА!


ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ

Комунистическият икономически модел съсипа земеделието и българското село. В резултат на тази престъпна политика земеделска България е изправена пред най-острия проблем - хляба на хората!

Дълбоко убеден, че само българското земеделие е в състояние да осигури хляба на народа и да изведе България от кризата, Българският земеделски народен съюз - единен ще предложи всички необходими закони, включително нов Закон за земята, които да гарантират последователното провеждане на аграрната реформа в страната и съживяване на българското село.

НИЕ ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ:

- незабавно възстановяване правото на собственост върху земеделските земи на всички собственици и ускоряване процеса на получаване на земя и земеделски инвентар;
- оземляване по опростен ред малоимотните и безимотните земеделски стопани;
- възраждане класическите български земеделски кооперации на частни собственици;
- освобождаване земеделските стопани от данъчни тежести за срок от пет години;
- ново застрахователно законодателство, което да покрива реално претърпените вреди от природни бедствия;
- специални кредитни и лихвени облекчения за земеделието и земеделските стопани;
- справедливи и гарантирани от държавата минимални изкупни цени на основните земеделски стоки;
- регулирани цени на земеделски машини, горива, торове, препарати за растителна и ветеринарна защита и други;
- насочване на значителна част от чуждестранните инвестиции и помощи за нуждите на земеделието;
- създаване на специални фондове за развитие на българското село и на земеделските стопанства /пътища, канализация, транспорт, мелиорации за очистване на земеделската земя и водите за напояване/;
- решаване със закон въпросите за собствеността и ползването на горите - държавни, общински и частни:
- създаване на развито ветеринарно дело чрез държарна и частна форма на организация;
- безплатно средно земеделско образование и създаване на национална мрежа за квалификация на земеделските стопани.    

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ ЗА НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


Мерки за насърчаване на туризма, като се използва гръцкият опит за общи кооперативни, общински и държавни рекламни и пропагандни акции; коопериране на туристическите фирми при договаряния с крупни чуждестранни партньори; възстановяване на туристическите връзки със СССР, Източна и Централна Европа и пр.

- въвеждане на визни такси и такси за ползване на пътищата в България;
- подпомагане на фирми за производство и снабдяване на дребния туристически бизнес у нас.

Възстановяване и развитие на океанския риболов; кооперирано с други страни организиране на преноса, обработката и продажбата на неговатапродукция.

Насърчаване и развитие на финансовите и търговските операции на български юридически лица в чужбина; развитие на реекспорта на преките финансови, транспортни и търговски връзки с нарастващо количество чуждестранни партньори.

Основата на националното развитие са образованието, културата, науката, изкуствата и духовният живот. "Учителят прави нацията, войската само я защищава" - това мъдро наследство от началото на Третото българско царство ни задължава да развиваме рационално тези най-важни духовни области на живота ни.

Отечествената партия на труда следи с най-голямо внимание и ще оказва всестранна поддръжка на тези области, като смята за задължително:

- на базата на интензифицирането и повишаването на ефективността на стопанските дейности да се отделят значително повече средства за всички степени на образованието - от предучилищното до университета, както и за фундаменталните науки;

- изграждането на стройна образователна система, гарантираща автономията на училищата, конкурентиост на различните форми, методи и съдържание на учебния процес;

- назначаването на учители, директори и инспектори да става от регионалните училищни настоятелства, като по този начин бъде защитена от политически амбиции и влияния образователната система;

- в центъра на образователния процес да бъде поставено патриотичното възпитание и изграждането на единна българска нация;

- да се гарантират повече възможности за обмен на студенти и преподаватели от напредналите европейски страни за съвместни учебни занятия, експерименти, научни програми и пр.;

- да се повиши общественият статус на преподавателите във ВУЗ и научните работници чрез съответстващото заплащане и разширяване на творческите им контакти;

- вместо фонд "мелиорации" към всички фирми да се създадат контролирани от държавата задължителни отчисления за научни дейности, като определена част от тях се дава за целеви приложни проучвания;

- на основата на разгръщането на стопанските дейности, предвидени в първата част на тази програма, да се възстановят НИС-овете към ВУЗ и другите технологични и внедрителски организации и се провежда икономически обоснована политика в тях;

- възстановяване на държавните субсидии за културата и изкуството, читалищното дело;

- създаване на фондации за поощрения и награди за изкуства, култура, наука и образование; субсидиране на конкурси и пр. за млади творци;

- пълна свобода на средствата за масово осведомяване, като националните радио и телевизия бъдат главно културно-информационни, а не политически средства;

отмяна на данъка "оборот" върху научната и техническата литература, учебниците и учебните помагала.

Особено наложително е да се защити суверенността на българския език, неговата неприкосновеност и незаменимост от каквито и да било други езици. Българският език е не само официален, той е и суверенен и никой няма право под какъвто и да било претекст да поставя под съмнение неговата всеобщност, задължителност, независимост и единственост в комуникативната система на българската държава и националната ни култура.

Час по-скоро развитието и богатството на българския национален език трябва да се постави като първостепенна държавна задача, в осъществяването на която да се включи цялата ни интелигенция без оглед на партийно-политически пристрастия.

Според Отечествената партия на труда трябва рязко да се разширят социалните грижи:

Решаващо влияние за бъдещето на нацията ни ще има разрешаването на демографските проблеми и възпитанието на здраво, силно и родолюбиво поколение. Затова ние смятаме възпитанието на децата в семейството за общественополезен труд и ще ратуваме за създаване условия за българските майки да отглеждат спокойно децата си.

Решителни мерки трябва да се вземат за стимулиране раждаемостта и възпитанието на децата в семейната среда, особено в демографски проблематичните райони като Видин, Михайловград, Враца, Перник, Габрово, Плевен и др., както и за категориите, чиито семейства сега са най-застрашени от ниската раждаемост /научни работници, дейци на изкуството, офицери и военнослужещи, висшистите като цяло/. Парите от акциите на детето-собственик при приватизацията да станат стимул за раждаемостта.

С възстановяването на стопанската активност и ликвидирането на безработицата да се създадат условия за труда на желаещите да го упражняват пенсионери. Да се използва опитът на възрастните лекари, учени, специалисти. Да се повиши равнището на социалните грижи: храна, почистване, медицински надзор и пр., като цените на тези услуги се съобразяват с доходите на пенсионерите и се дотират от държавата.

Да се положат специални грижи за бездомните, като се осигурят кредити, условия за бързо строителство, а в особени случаи - и помощи за настаняване. Лихвеният процент по минали заеми да се намалява съобразно официалното му изменение.

Отечествената партия на труда е за създаване на условия за неучастие на жени в редица трудови процеси и професии, за широка държавна и обществена закрила на техния труд и специфични интереси. Ние сме за диференцирана поддръжка и гарантиране на признание за труда на българската майка.

Отечествената партия на труда е за засилване на вниманието на обществото към младежта и нейната поддръжка.

Безплатно образование и здравеопазване, добри условия за спорт и труд, осигуряване на безлихвени младоженски заеми.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" ПО ВЪПРОСА ЗА ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА.


Вече е факт залегналото в платформата на Националния профсъюз "Бизнес" искане Правителството да осигури необходимите условия за цялостно отдаване под наем с дългосрочни договори на търговски обекти и производствена база, които постепенно да бъдат изкупени от наемателите.

Сега може да се каже, че е предоставена по-голяма свобода на ведомства, предприятия и общински изпълнителни комитети за разгръщане инициативата за отдаване под наем на магазини, ресторанти, складови помещения и др.

Оптимистични са и действията на Столичния народен съвет.

След изявленията на г-н Божидар Стаменов, председател на Комитета по туризма, пред в-к "24 часа" от 30 август за отпадане на ограничителния режим, въведен от него с разпореждане от м. май 1991 г., се открива възможност за вземане под наем на държавно имущество и в туристическия отрасъл.

В страната масово се провеждат наддавания по чл.ЗО от Закона за наемните отношения.

Това е икономически оправдан и социално приемлив изход от прогресиращата безработица и обедняване в полза на конкурентоспособността на предприятията.

Нашият апел към всички ведомства и общински изпълнителни комитети е да се включат активно в този нетърпящ отлагане преход от държавна към частна собственост, чийто междинен "получастен" период ще осъществи най-безболезнено кардиналните промени в икономиката на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАТ НА МЕТАЛУРЗИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРИ ДЪРЖАВНА ФИРМА "КРЕМИКОВЦИ" - КВАРТАЛ БОТУНЕЦ.


КОЛЕГИ КРЕМИКОВСКИ МЕТАЛУРЗИ,

Нежеланието на ръководството да се съобразява със справедливите синдикални искания на Свободния синдикат на металурзите "ПОДКРЕПА", както и с решенията на Националната тристранна комисия, за сетен път показа, че стопанската номенклатура не иска да се раздели с тоталитарните методи на управление.

С преминаването към законни стачни действия се ръководим преди всичко от нашите искания за:

1. Изграждането на управителен съвет и утвърждаването на легитимно ръководство, което ше даде възможност за договаряне на новите работни заплати и запазване на работните места.

2. Разформироване на комплексите като тромава и недееспособна форма на управление, полгъщаща значителна част от работната заплата на трудовите колективи.

3. Освобождаване на компрометираните ръководители и тяхното номенклатурно обкръжение.

4. Справедливо разпределение на социалните /СБКМ/ и жилищните фондове на фирмата.

5. Прекратяване на некомпетентните действия на ръководството, изразяващи се в непрекъснатия спад на обема и качеството на продукцията и водещи фирмата към фалит.

НЕКА ВСИЧКИ БЪДЕМ ЕДИННИ ДА ОТСТОИМ ПРАВАТА СИ, РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА, ХЛЯБА И БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА.

ПРИКАНВАМЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА В СТРАНАТА ДА ПРОЯВИ РАЗБИРАНЕ КЪМ НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ И ДА ГИ ПОДКРЕПИ.

/Пресслужба "Куриер"/


14:57:00  
10.09.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!