11 октомври 1991

 

София, 11 октомври 1991 година    

Брой 200 (475)  

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов
 

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТПРАВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ИЛИЯ СИПСЕВ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО.

 МНОГОУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ДОБЪР ВЕЧЕР!

 

 НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ е първата бизнес партия, регистрирана в България на 19 април 1990 година, партията на всички българи, които започват бизнеса си от нулата. Наричаме се национален, защото защитаваме националните идеали и интереси на България, а те са: ОБЕДИНЕНА, БОГАТА И МОДЕРНА. Нарича-месе патриотичен, защото искаме българите да са патриоти като забогатяват и преуспяват тук в Родината, а не в чужбина. Нашата идеология е: БОГАТ НАРОД - БОГАТА ДЪРЖАВА! Но за това трябват модерни закони. А новото Народно събрание ще е като старото ни Велико - в него ще са същите хора - неспособни да измислят и гласуват тези закони. Отново ще го превърнат в политическа говорилня, а не в творчески и съзидателен институт.

  Стачките, изпразнената от истинско съдържание демокрация, спадът на производството, липсата на трудова, стопанска и гражданска дисциплина, убийствените за частния бизнес данъци, нулевата приватизация и несъществуващата частна инициатива носят и ще носят непоправими загуби.

    НИЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, искаме богата демокрация, защото ние българите можем да бъдем богати. Затова според нас създаването в България на икономически силно, финансово богато, социално осигурено и правово защитено гРажданско общество не може да се постигне нито с червена, нито със синя, нито %гцвят демокрация, а само с истинска, БОГАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

    На България й е необходим творчески компетентен, високо отговорен и силно професионален парламент. На тази основа едно СИЛНО И ПОЛИТИЧЕСКИ СТАБИЛНО ПРАВИТЕЛСТВО ще изведе страната от сегашното й състояние. Ние искаме Българската армия да бъде супермодерна, а полицията - по американски модел! Нашата програма, разработена за много години напред, вижда бъдещето на Родината достойно и богато, осигурено и защитено, индустриално и сито, културно и образовано само ако в България като опорни точки се възприемат трите стълба на световната демокрация и прогрес: ЗАЩИТЕНА ОТ ЗАКОНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗАЩИТЕНА ОТ ЗАКОНА ЧАСТНА ИНИЦИАТИВА И УЗАКОНЕНИ РЕД И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ. Само тогава ние, българите, ще прогресираме, само тогава ние ще излезем от кризата и ще се замогнем, защото сме умни и работливи, интелигентни и технични, пробивни и съобразителни, упорити и жилави.

 Особено място в бъдещата политика на НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ заема "интелектуалната собственост” - знанията и уменията на хората. Тя е най-ценният капитал на нацията. Сивото вещество на българина е едно от най-качествените в света, а беше и е най-ниско заплатеното. Ние искаме обратното - да е най-скъпо заплатеното.. Но затова трябват специални грижи чрез специален закон, регулиращ зашитата, застраховката, реализацията и заплащането на българския интелект.

 Ние сме за частна собственост на обработваемата земя и за пълна свобода на нейното обработване.

 НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ е за пълна независимост на банките от правителството. Банковото дело в България искаме да бъде на световно ниво. Данъците да бъдат стимулиращи, а не убийствени за икономиката и бизнеса. До всичко това ще се стигне чрез своевременна и мъдра, а не безогледна приватизация.
Ако това се изпълни, неминуемо ще последва икономически и финансов възход на нацията, а от това - и социалният прогрес на обществото ни.

Най-значимо място в социалната програма на НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ заема българската жена - майка. Крайно време е в България мъжкият труд да бъде заплащан по достойнство, за да може съпругата-майка, ако тя пожелае, да остане в своя дом и да отгледа и възпита своите деца. През това време искаме тя да получава пълна социална издръжка и професионална защита от държавата. И тогава можем да се надяваме, че детската престъпност, детската проституция, изоставените деца и ниското образователно ниво няма да са повече национални проблеми.

    НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ иска след години всеки българин и българка да казват за свойте майки Вазовите думи:

..."Ти ме роди, но ти ми даде и светлото що
 в теб блестеше, ти и човека в мен създаде -
ТИ ДВА ПЪТИ МИ МАЙКА БЕШЕ!”

    Тогава ще се разреши и националният въпрос, защото всички ще искат да живеят в България и всички ще искат да се наричат БЪЛГАРИ.

    България ще бъде ОБЕДИНЕНА, БОГАТА И МОДЕРНА и ние всички ще се гордеем с НЕЯ. Защото искаме българите да са заслужено богати.

Във всичките 31 избирателни района издигнахме 200 кандидати на НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ. И в най-малкото селце трябва да има нашата бюлетина - БЯЛА СЪС СИНЯ, ЗЕЛЕНА И ПАК СИНЯ ИВИЦА.

    МИСЛЕТЕ, СКЪПИ БЪЛГАРИ, МИСЛЕТЕ И ПАК МИСЛЕТЕ, КОГАТО ТРЪГНЕТЕ НА ИЗБОРИ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! На бюлетината ще пише - НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ! На добър час и до щастливи срещи БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ!

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

След няколко дни ще направим един исторически избор, от който ще зависи дали България ще тръгне по пътя на цивилизацията, или ще продължава да робува на комунистическата варварщина и на азиатския примитивизъм. Сега имаме уникалния шанс мирно, с бюлетина да направим от комунизма един лош спомен. Защото преобладаващата част от нас желае да промени съдбата си към по-добро.

Какво ни пречи да постигнем решителна победа, в какво е силата на нашите противници и може ли да наклоним везните в полза на демокрацията, надеждата и бъдещето?

Силата на комунистите е в нашата слабост, в нашата разединеност и в нашата нерешителност.

Обръщам се към тези, които симпатизират на монархията, молейки ги да си помислят кое е по-важно сега. Молейки ги да си дадат ясна сметка, че тези избори нямат за цел да решат въпроса какво да бъде държавното устройство на България, а трябва да определят какво бъдеще да избере страната ни - демокрация или комунизъм. Защото има демократични републики, има демократични монархии, но няма комунистически демокрации. И още: ако не желаят гласовете им да се стопят, за да постигнат целта си, нека да гласуват за Промяната със синята бюлетина.

Обръщам се към представителите на различните етнически групи, молейки ги да помислят върху следното: нима всички ние не дишаме един и същ замърсен въздух и не пием една и съща отровена вода? Нима не бяхме по затворите заедно в името на една и съща човешка идея, а хладилниците ни не са еднакво празни? Ако желаем повече да не е така, ако не искаме да бъдем повече унижавани, нека гласуваме за Промяната със синята бюлетина.

Обръщам се към тези, които са разочаровани и не желаят да гласуват. По този начин на кого помагате?

Всеки глас за промяната ще ни спести утрешните разочарования и ще донесе нови надежди. На всички ни се иска тези, които ни ръководят, да бъдат добри, умни, честни и компетентни, но за създаването на истински политици в необходимо и време, и условия.

Нима ги имахме през изминалите 45 години? Прочее, ако искаме да ги създадем, нека гласуваме за Промяната на 13 октомври със синята бюлетина.
Накрая се обръщам и като синдикалист към бъдещите политици, към тези, на които ще гласуваме своето доверие. Нека те бъдат отговорни за нашата съдба. Защото, гласувайки им доверие, ние им декларираме нашата вяра, че те ще се нагърбят с отговорността да ни изведат към едно по-добро бъдеще и ще се борят за решаване на нашите проблеми, а не за личната си кариера. Властта днес е една огромна отговорност и един тежък товар, а не източник на лични облаги, както бе в течение на 45 дълги комунистически години. И този, който се е устремил към нея, трябва да си даде сметка за това. Защото ние можем да ви дадем своето доверие, но можем и да го оттеглим, ако не ни ръководите добре. А загубено доверие трудно се спечелва отново.
Нека един ден да се гордеем пред своите деца, казвайки им: "Вие сте свободни".
Защото на 13 октомври 1991 година ние преодоляхме апатията, невежеството, страха и отчаянието и запратихме в историята най-голямото зло от летописа на човечеството!

София, 9 октомври 1991 г.

 

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":
 д-р Константин Тренчев

 

/Пресслужба ”Куриер”/

 

* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА СОФИЯ, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

СЪГРАЖДАНИ,

Съюзът на демократичните сили ви предлага да се обединим около една програма за възраждане на София. Ние искаме да създадем нормални условия за живот и социална сигурност. Животът в големия град не бива повече да бъде изпитание за неговите жители. Искаме в този град всеки да може свободно и спокойно да се труди, да печели, да строи, да създава добри условия за живот на своето семейство. По улиците и площадите да има ред и чистота,по тях да се движат здрави и усмихнати хора.

Ние не обещаваме, че ще решим всички проблеми само за няколко месеца или година. Това би звучало несериозно, защото е невъзможно да се решат незабавно многото и сложни въпроси на столичния град. За това са необходими огромни средства и време. Ето защо ние предлагаме програма за решаване на жизненоважните въпроси и конкретни пътища за изпълнението й, в основата на които стоят силното местно самоуправление и гарантираният контрол на населението над администрацията.
В нашата програма ще откриете въпросите, с чието решаване кметът от Съюза на демократичните сили и столичната управа ще се заемат веднага.
Ще разчитаме на разумно и ефективно използване на ограничените финансови средства, на чужди инвестиции и на частната и кооперативната стопанска инициатива.

ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ Е ПЪТЯТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА
Ние оределяме като първостепенна задача стимулирането на частната инициатива в стопанската дейност.
Борбата с безработицата и грижата за децата и възрастните са проблеми, които ние ще решаваме утре, а не в неопределеното "светло бъдеще".
В навечерието сме на една тежка и студена зима. Броят на безработните непрекъснато расте и достига застрашителни размери. Държавните фирми-монополисти саботират провеждането на икономическата реформа, намаляват производството и изхвърлят хиляди хора на улицата. Цените на стоките непрекъснато спекулативно се увеличават. Всичко това създава несигурността за утрешния ден.

Ние виждаме реална възможност за промяна на тази мрачна картина по време на мандата ни в столичната община.

- Нашата първа грижа ще бъде да проверим готовността на столицата за посрещане и за преживяване през зимата, особено децата, пенсионерите, социално слабите и болните.
- Незабавно ще предприемем мерки за демонополизиране и ограничаване в разумни граници на държавните фирми в сферата на търговията и услугите.
- Ще създадем изгодни условия на софийския пазар за привличане на стокопроизводителите от страната.
- Ще се ангажираме с привличане на чуждестранни инвестиции за изпълнение на съвместни проекти в сферата на търговията, услугите, туризма, леката и хранително-вкусовата промишленост.
- Ще създадем предимства на стокопроизводителите и търговците, които ще съдействат в борбата със спекулативно високите цени и ще разкриват нови работни места в столицата.
Бъдещето на София виждаме в превръщането й в център на вътрешния и международния туризъм. Ето защо:
- Ще потърсим начин за преструктуриране на производствените мощности.
- Ще освободим София от замърсяващите и енергопоглъщащите производства на тежката и химическата промишленост, като едновременно с това ще създадем условия за изграждане и развитие на множество малки и средни предприятия на хранително-вкусовата и леката промишленост.
Тази програма ще бъде съпроводена с конкретната грижа на столичната община за бърза преквалификация на заетите в тези производства и на безработните.
Източник на нови работни места са и крайградските и селските райони на голяма София. Чрез конкретни мерки за възстановяване на собствеността върху земята и оземляване на тези, които искат да я обработват, ще бъдат създадени допълнителни работни места.

Ще засилим контрола и борбата срещу укриването на свободни работни места в държавните и общинските фирми, водещо до изкуствено създаване на безработицата. От ръководителите на тези фирми ще търсим най-строга отговорност.

Ние съзнаваме, че празната хазна не може да бъде изцяло източник за финансиране на нашата програма.

- Осигуряването на допълнителни финансови средства ще търсим чрез привличане на капитали от български и чужди фирми и създаването на общинска кредитна банка. Приходите от тази дейност ще използваме приоритетно в различните фондове за подпомагане на населението - здравноосигурителен и социално осигурителен фонд, фонд "Създаване на работни места”, фонд за насърчаване на частните стокопроизводители, фонд за социално жилищно строителство и др.


ЖИЛИЩА И ЖИЗНЕНА СРЕДА
Тоталитарната система не само че не осъществи справедливо разпределение на държавните жилища, но и лиши хората от възможността сами да строят жилища за своите семейства.
- Ние ще възстановим традицията на столичната община за строителство на общински фондови жилища за бедните със средствата на общинския фонд "Социално жилищно строителство".
- Ще диференцираме наемите в общинските жилища съобразно доходите на наемателите и жилищните райони.
- Ще съдействаме на благотворителните организации и религиозни общности за построяване на домове за инвалиди, самотни и възрастни хора.
- На свободните общински земи и крайградските зони ще предоставим възможност на бедни и млади семейства да строят еднофамилни жилища и жилищни кооперации със заем от държавата.
- Ще облекчим процедурите по осъществяване на жилищното строителство на собствени терени и надстройки.
- По съдебен път ще освободим държавните жилища, които се използват за административни нужди и офиси, както и незаконно придобитите и построени с държавни средства апартаменти.
- Ще се ангажираме със справедливото решаване на жилищните проблеми на циганското малцинство в столицата, без да се нарушават жизнените интереси на останалото население.
- Ние сме за изграждането на инженерната инфраструктура преди построяването на жилищните сгради.
- За подобряването чистотата на града и извозването на битовите отпадъци ще стимулираме конкуренцията между общинските и частни фирми.
- Ще стимулираме изграждането на подземни и надземни гаражи в жилищните сгради. Така ще се съхранят по-добре зелените площи в градските квартали.
- Ще възстановим дворищната регулация в централните части на града, с което ще се подобри екологичната обстановка, а озеленените дворове ще станат неотменна част от жилищните сгради.
Столичният общински съвет ще се ангажира заедно с правителството при решаването на екологичния проблем "Кремиковци" и преустройството на други предприятия-замърсители в града и околностите на София.
- Ще насърчаваме частните производства и безотпадни технологии. За предприятията, които не изграждат пречиствателни съоръжения, ще се налагат тежки икономически санкции.
- Ще насърчаваме малките предприятия за производство на строителни материали и фирмите за изграждане на еднофамилни жилища и нискоетажни сгради с прилагането на прогресивни строителни технологии.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
- Общината ще осигури медицинска помощ на всички столичани, които ще имат право да си избират лекар и здравно заведение. Разходите по лечението му ще се поемат от здравно-осигурителните фондове.
- Ще премахнем ведомствеността и привилегиите в здравеопазването, като създадем интегрирани здравни структури със Софийския медицински университет, Военната болница, Болницата на МВР, Транспортната болница и др.
- Преструктурирането, което ще направим на наличната болнична база, ща доведе до ефективното й използване и подобряване на лошите битови и санитарно-хигиенни условия в болничните заведения.
- Бързо разкриване на многопрофилна детска болница, модерен диагностичен център, крайградска болница за хронично болни, градски психодиспансер, рехабилитационна болница и др., като се използва наличният сграден фонд на АОНСУ, Централната профсъюзна школа, Дома на БЗНС -Бистрица, Правителствената болница, Санаториума във Владая и др. обекти.
- С помощта на висококвалифицирани специалисти, модерна апаратура и транспорт бързата и неотложна медицинска помощ ще бъде организирана както в столиците на напредналите страни.
- Ще съдействаме за приватизацията на някои медицински дейности и ще отстояхме принципа за пълна равнопоставеност на обществените, кооперативните, акционерните, благотворителните, частните и др. здравни заведения.
- Санитарно-противоепидемичният коонтрол в столицата ще бъде действен и безкомпромисен към всички нарушители.
- Ще създадем нови домове за възрастни хора, в които ще се постъпва без привилегии и ще се живее при условия, близки до домашните.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Гражданите на София трябва да бъдат не само материално осигурени, но и образовани, с висока култура и религиозен морал.
- Столичната управа ще предостави терени за построяване на нови училища в жилищните комплекси.
- Ще се заделят необходимите средства за ремонт на сградния училищен фонд и за подпомагане на материалната база на училищата.
- Нашата цел е да подпомогнем откриването на частни и чуждестранни училища и колежи с помощи от родолюбиви българи, чужди държави, благотворителни организации и фондации и религиозни общности.
- Столичната управа се ангажира със създаването на условия за пълноценна творческа дейност на музикалните и театралните колективи.
- Справедливо и по достойнство ще решим отлаганитте с години въпроси за осигуряване на сгради за Етнографския музей, Градската художествена галерия, Музея за история на София и др.
- Ще създадем облекчения на фирмите, които ще спонсорират културни институти, творчески колективи на изкуството и на културата.
- Ще предоставим терени за построяването на църкви и други религиозни сгради в новите жилищни комплекси.
- Ще подкрепим Софийската епархия при възстановяване на разрушените и разграбени царковни имоти, както  свободното извършване на култовите и религиозните обреди на територията на Софийската община.
- Столичната управа ще съдейства за въвеждане в училищата изучаване на вероучение по желание.

ТРАНСПОРТ
Общественият столичен транспорт продължава да бъде предпочитаният начин за пътуване на софиянци.
- Ние сме за безплатно пътуване на учениците, студентите, пенсионарите и инвалидите.
- Бързо ще довършим и ще пуснем в експлоатация тролейбусните трасета до ” Дружба-2" и до Студентския град.
- Ние се ангажираме с довършване на тунела "Драган Цанков" и пускане на трамвая по линията "Центъра-Младост", както и с преустройството за продължаване маршрута на трамвай N 20.
- Ще активизираме работите по изграждане на софийското метро и ще актуализираме в къси срокове пуска за редовна експлоатация на "първи диаметър" от жк "Люлин" до пл. "Света Неделя". В същото време ще направим преоценка на бъдещите метротрасета и метростанции, техните конструкции и технологии за строителство.
- Ще продължим изграждането на инжерената инфраструктура по трасетата на метрото с осигуряване на пространства за паркиране и гариране на автомобилите.
- За продължаване на бъдещото строителство на метрото ние ще се ангажираме с привличането на чужди фирми и инвестиции за съвместни проекти и използване на метроетанциите и терените от надземните участъци и пространства на метротрасетата.
- Ние обявяваме за приоритетен транспортен обект на столицата завършването на булевард "Мизия" и площада пред гара Подуяне. Ще създадем нова организация на строителството за тяхното бързо завършване заедно с подземната инженерна мрежа по тях и пускане на маршрута на автобус N 37 и други транспортни средства.
- Ще насочим инвестиции за бързото завършване на неизградената вътрешна улична мрежа на комплексите "Овча Купел", "Обеля" и "Дружба-2".
- За улесняване на пътуването на гражданите с обществения транспорт ние с допитване до населението ще разкрием нови или ще изменим някои от маршрутите на съществуващите автобусни линии.
- Ще търсим възможности за постепенното заменяне на екологично неудообния автобусен транспорт с тролейбуси на първо време в централната градска част на столицата.- Ще провеждаме политика за частична приватизация и нова организация на работата на градския транспорт.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Селското стопанство в рамките на столичната община не може да изпълни ролята и задачите, които му се възлагаха за задоволяване на софийския пазар с хранителни продукти. Столичната управа ще прилага законите и нормативните актове за извършване на цялостната аграрна реформа и връщане на земята на собствениците с цел да се възроди селското стопанство около София.
- Ще създадем благоприятни условия за работа на общинските поземлени комисии за провеждане на поземлената реформа още през настоящата година.
- Столичната управа се ангажира с оказване на помощ за справедливо разпределяне на имуществото на ТКЗС между член-кооператорите.
- Бързо и рационално ще извършим демонополизацията на организациите, изкупуващи селскостопанска продукция на територията на столичната община.
- Чрез програмата ФАР и други международни помощи ще съдействаме за доставката на селскостопански машини, инвентар и др. за укрепване на частните земеделски стопанства и традиционните земеделски кооперации и за модернизиране на земеделието и животновъдството.
- Ще провеждаме активна политика за многостранно развитие на селата от столичната община с подобряване на тяхната инфраструктура и нови градоустройствени планове, съобразени с поземлената реформа.
- Чрез общинската кредитна банка на столицата ще подпомагаме селяните с отпускане на заеми при изгодни условия.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО
София се нуждае от усъвършенстване на административно-териториалното устройство.
Ние ще ви предложим наш проект, създаден на основата на задълбочено научно изследване, който вие ще одобрите чрез референдум.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПОЛИЦИЯ
Борбата с престъпността и запазването на обществения ред ще бъдат основна грижа на столичната управа.
- Ние сме за създаването на общинска полиция, чийто ръководител да се избира пряко от населението на общината.
- Ние сме за издигане авторитета на столичната полиция и за нейното съвременно техническо осигуряване.
- Столичната управа разчита на общинската полиция, която да се превърне в активен гарант на живота, неприкосновеността и сигурността на имотите на гражданите.

ГРАЖДАНИ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
Съюзът на демократичните сили ви предлага една реалистична програма за развитието на столицата, която всички ние заедно ще изпълняваме, за да създадем във всеки един от нас САМОЧУВСТВИЕ, УВЕРЕНОСТ, СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ.
Гласувайки със синята бюлетина за бъдещия кмет на София проф. АЛЕКСАНДЪР ЯНЧУЛЕВ и за кандидатите за общински съветници, представени от Съюза на демократичните сили,
ВИЕ гласувате за ВЪЗРАЖДАНЕТО НА СОФИЯ.
СИНЯТА БЮЛЕТИНА НА СДС Е ВАШИЯТ ВОТ НА ДОВЕРИЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА СОФИЯ В СЪВРЕМЕННА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА.
октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ВЪЗВАНИЕ КЪМ ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, ОТПРАВЕНО ОТ ЛИДЕРА НА ПАРТИЯТА ИВАН АМБАРЕВ НА 3 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

БРАТЯ И СЕСТРИ,

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ е първата политическа сила, застанала открито срещу престъпните комунистически завоевания и незаконните промени на конституционния държавен ред в България след траурната дата 9 септември 1944 година.
Многобройни са юридическите и историческите доказателства, удостоверяващи, че и днес Отечество България е ЦАРСТВО, а НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАР СИМЕОН ВТОРИ - ЕДИНСТВЕНО ЗАКОНЕН ДЪРЖАВЕН ГЛАВА.
Но не е време сега да се издига Царският щандарт, макар че се намериха политически спекуланти, които дръзнаха да си проправят път към новия парламент с името и авторитета на Негово Величество.
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ възприе единствено достойната политическа позиция - да не участва пряко в изборите и да не издига свои кандидати. Тя рязко се разграничава от червените "царедворци", които нахално отъждествиха себе си със царя, за да постигнат единствено пагубно разцепление в опозицията и компрометиране на монархическата идея.
Първата и основна наша задача е да изчистим комунизма от коридорите на властта и чак тогава да попитаме народа: ЦАРСТВО ЛИ ЩЕ Е БЪЛГАРИЯ, ИЛИ РЕПУБЛИКА.
Днешният исторически момент е съдбовен за нацията. С родилни мъки опозицията успя да се изчисти от внедрената в нея комунистическа агентура. Ние всички помним онези 39 единствено достойни депутати, които със затрогваща жертвоготовност застанаха в защита на своя народ срещу лицeмерно-демократичната нова конституция, узаконяваща коомунистическите беззакония. В отчаяния гняв на тази шепа спартанци пред сганта в ПАРЛАМЕНТА туптеше малкото останала национална съвест. Най-после тези единствено достойни успяха да хванат в свои ръце СИНИЯ ПРЯПОРЕЦ и сега разчитат на всенародната подкрепа в името на антикомунизма и демокрацията. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ призовава всички честни монархисти в името на БОГ А, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО да отдадат своите гласове за СИНЯТА ОПОЗИЦИЯ. Синята бюлетина очаква нашата твърда подкрепа. В нея е и съдбата на ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ.
НЕКА ЗАЕДНО С БОГ И НИЕ ДА ПАЗИМ ЦАРЯ - СИМВОЛ И ДОСТОЙНСТВО НА ОТЕЧЕСТВОТО!

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ИЗБИРАТЕЛ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, НАПРАВЕНО ОТ НЕЙНИЯ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ДИМИТЪР МАРКОВСКИ ПО БЪЛГАРСКО РАДИО.

БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ,

свободни хора, жители на градове, градчета и села с равни конституционни права да избирате и да бъдете избирани, ВИЕ слушате гласа на съвсем естествено вписващата се в политическия пейзаж СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, чиято политическа енергия извира от дълбоките корени на българската душевност, на вековните български традиции и култура.

Това е гласът на партия, чието политическо кредо са кооперативните ценности и принципи - доброволност на участието, демократично управление, независимост, честност, сътрудничество, солидарност,, грижа и отговорност за хората и природата.

Миролюбива и съзидателна СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ не поднася обещания, а гаранции за реални действия. Насърчава творческата инициатива на дребните и средните стокопроизводители, на българските занаятчии и търговци, създава социално пространство за изява на интелигенцията, прокарва пътища за нови инвестиции в сътрудничество с международното кооперативно движение.

Кооперативната форма на сдружаване е реалната икономическа основа за оцеляване и сигурност на милиони инициативни българи, които наричат своя труд "моята работа", "моето стопанство”, "моята градина", "моето магазинче", "моето студио", "СМИСЪЛА на моя живот" и не се захласват пред чуждицата "бизнес".

СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ заедно с всички тези достойни хора връзва жилав сноп от техните стремежи с хуманни средства да решат проблемите си.

Нашата болна действителност - на политически страсти, на грабителство и спекула, на инфлация и безработица, изтерзава ежедневно всички нас. Депресията завладява нови територии, не жали дори и децата. Всеки застана срещу всеки и срещу всичко.

В такава социална атмосфера СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ утвърждава в живота принципите за:

- коопериране и икономическа стабилност;

- съзидание и творчество;

- лична свобода;

- търпимост и уважение на човешкото достойнство;

- справедливост и възмездие на всяка вина.

И ето ни отново пред избори. Уморени, обезверени, угрижени хора... Към Вас отправя своя зов СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, за да обединим усилията си за материална сигурност, човешко щастие и спокоен съзидателен труд. Дано тези чисти потоци от хора се съединят в неизбежно прииждащата пълноводна река, която завинаги отнася злото и нищетата от благословената българска земя.

За своя народ с достойнство, национална гордост и преданост към традициите и културата на България  издига кандидатите си

СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ

 с оранжева и зелена ивица

 върху бяла бюлетина!

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ЦЕНТЪР) -СТАРА ЗАГОРА, ОТПРАВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПСД (ц) ХРИСТО САНТУЛОВ.

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Партията на свободните демократи-център е първата опозиционна партия в следвоенната история на България със своя програма и устав. Учредена е на 27 ноември 1989 г. в гр. Стара Загора от 15 души интелектуалци-ентусиасти. Първият ни конгрес се състоя на 16 декември 1989 г. под мотото "Съединението прави силата". Още тогава ние заявихме твърдото си намерение никога и под никаква форма да не участваме в коалиция с БКП. Това свое решение отстояваме твърдо до днес. Не само отклонихме всички опити да бъдем привлечени към сътрудничество, но нашата предизборна платформа започва с думите, че Партията на свободните демократи-център при никакви обстоятелства няма да влезе в коалиция и съглашателство с БСП, както и с всички съвременни превъплъщения на бившата компартия.

Може би сега ще разберете по-добре защо нашата партия беше игнорирана и поставена в информационно затъмнение, при това толкова плътно, колкото и преди 10 ноември. Шареното политбюро (по сполучливия журналистически израз), което все още помазва строго диференцирано кой политик да бъде наречен демократ и коя партия да бъде допусната на политическата сцена, реагира алергично към лидери и организации, които държат да запазят действителна независимост и да съхранят своята физиономия впривидно пъстрия ни политически живот. Срещу нас започнаха атаки от всички страни, но под различни форми. БКП-БСП действаше подмолно, като внедряваше сред нас свои агенти, които не подбираха средствата, за да ни разрушат отвътре. СДС, напротив, открито ни обвиняваше във всички грехове, които всъщност се оказаха негови собствени и доведоха до неизбежното - взривяването му като съюз. Сред най-страшните обвинения, които ни бяха отправени, беше това, че ние разединяваме опозицията. Но каква е истината в края на краищата? Нашата партия беше инициатор и организатор на конференцията, която се проведе в Пловдив от 9 до 11 март миналата година и на която ние предложихме предизборно обединение на всички опозиционни сили в България. Може би за много хора ще прозвучи невероятно, но ние получихме напълно неаргументиран отказ от СДС, при това едва в края на април, т.е. около месец преди изборите. Затова съществува писмен документ. Но в нашия архив се намират и други, не по-малко интересни документи. Четири пъти сме се обръщали писмено към Координационния съвет на СДС в Стара Загора, а на 2 юни тази година на митинг в Стара Загора, макар че охраната не ни допусна до трибуната, представители на нашето национално ръководство успяха да връчат лично на г-н Филип Димитров писмено предложение да си сътрудничим по време на изборите. Единственият отговор до този момент е надменно мълчание. Тези господа сигурно имат свои мотиви, но те или са неудобни за публикуване, или са недоказуеми. Когато не може да се отправи открит упрек или обвинение, открай време се използват слухове и клевети. Така много лесно може да се пренебрегне фактът, че още през м. ноември 1990 г. по повод честване годишнината от основаването на нашата партия доц. Христо Сантулов като нейн председател публикува нотариално заверена клетвена декларация. Религиозните хора, а и всички онези, които не са вярващи, но имат висок морал, знаят какво е клетва. Там той заяви, а и сега повтаря, че е антикомунист по убеждение, че никога не е бил свързан със службите за сигурност и няма никакви материални облаги от комунистическата власт. Не познаваме друг политик, който да е направил подобно нещо. Ако има, готови сме незабавно да образуваме коалиция.

Фактите са упорито нещо, дами и господа. От тях винаги остава следа, дори и след изпепелените партийни домове.

Ние си даваме сметка за смазващата сила и антидемократична същност на избирателния закон, приет от Великото народно събрание, при това с пълно съгласие между мнозинство и опозиция. Тя дори настояваше за още по-високи и непреодолими бариери пред дръзналите да й оспорят най-широката и престижна митингова трибуна. Ние ги разбираме. Нали по този начин се осигурява преизбирането на почти същите депутати, а те не случайно са там. Това ще запази статуквото между различните отдели на "бившата" Държавна сигурност, а освен това ще задълбочи още повече противоречията между "правоимащата" парламентарна и "третокачествената" извънпарламентарна опозиция. И бездруго онези, които бързаха да заложат на печелившата карта, вечея напуснаха и в нея останаха почти само отчаяни хора. Независимо от всичко това сега вече ние не съжаляваме, че бяхме принудени да се явим на изборите със самостоятелна бюлетина,защото четирипроцентовата бариера, колкото и да е висока, не може да ни накара да се присъединим към някоя безпринципна коалиция. За нас е непонятно какво може да обедини една крайно консервативна, една псевдолиберална, две социалдемократически партии, една организация, чийто почетен председател е Иван Дочев - вождът на българските фашисти, и една алтернативна социаллиберална партия, ако изобщо някой може да обясни какво идеологическо и политическо съдържание се крие зад това заглавие.

Що се отнася до идеологическото и политическото съдържание на Партията на свободните демократи - център, тя е замислена и създадена като либерална партия. Ние не сме шарили по политическия спектър като други партии със сходни имена, например Съюза на свободните демократи, АСП, пък и много други. Ние от първия си ден сме се обявили за гражданско общество, максимална свобода на личността и на частната инициатива, максимално ограничаване на държавното участие в икономиката, неприкосновеност на частната собственост, политически плурализъм, силна парламентарна власт и активен военен неутралитет. Всичко това са принципи на либерализма и вградени в основите на обществото, т.е. в политическото му устройство и конституцията, те автоматично поставят всяко нещо на мястото му. В резултат - ражда се демокрацията. Всичко това естествено присъства в нашата предизборна платформа, защото конституцията, която прие Великото народно събрание, ни поставя пред необходимостта да започнем изграждането на демократично общество от самото начало. Има обаче един проблем, който ние считаме за неотложен и върху който поставяме акцента на нашата програма. Това е всеобщитя ни дълг да направим България привлекателна за младите хора. В противен случай ще прокудим една цяла генерация, при това единствената, която може да я спаси. България е нужна на тези хора, така както и те са й нужни и ако ги загубим, отговорността ще бъде обща - и на управляващи, и на опозиция. Именно съзнанието на тази отговорност ни подтикна да се явим на изборите със самостоятелен бюлетина при условията на този дискриминационен избирателен закон. Взаимното чедоверие, което разединява опозицията, обърква и отблъсква избирателите. Затова ние се обръщаме към онова голямо множество от хора, които заявяват, че няма да гласуват, защото не знаят за кого да дадат гласа си. Знайте, уважаеми избиратели, че вашата пасивност ще облагодетелства БСП, а знайте също така, че има и такава партия, която до този момент не е допуснала идеен и политически компромис с бившата компартия и нейните сегашни превъплъщения. Ние сме малко, защото бяхме рушени отвътpe от внедрените между нас комунисти, бяхме пренебрегнати от удостоената още на кръглата маса официална, а често и свръхофициална опозиция, ние не получихме финансова помощ от никого, но в замяна на това бяхме клеветени и злепоставяни от много лидери на извънпарламентарната опозиция, които впоследствие се присъединиха към най-подходящите за тях коалиции. В резултат на това нас ни напуснаха всички онези, които бяха дошли, за да се доберат бързо до властта, за да реагират на трупаната злоба или да направят бърза политическа кариера. Те вече ни забравиха. Останаха онези, които мислят, че партия се създава не за две, а поне за двеста години напред, че в политиката е нужна гъвкавост, но не и компромис с принципите, че политически авторитет се гради с последователност и отстояване на собствената физиономия, че избори в България тепърва ще има много и скоро ще дойде време избирателите да дават своя глас не според моментната конюнктура, а според своите политически възгледи и убеждения. Затова ние сме малко, но не сме фантоми, а сме реално съществуващи и сплотени. Точно такива партии имат политическо бъдеще.


А дотогава нека бъдем колкото може повече срещу БСП. Ако все още не сте избрали своя цвят, гласувайте с бяла бюлетина с една синя и една жълта лента. Това са цветовете на Либералния интернационал. Така вие ще дадете гласа си за една партия, която се бори срещу монопола на БСП върху властта, а за свой предизборен лозунг издигаме обществените и общочовешките ценности: ЕДИНСТВО, РЕД, ДОСТОЙНСТВО.


Стара Загора, септември 1991 г.

 

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД ИЗОСТРЕНАТА ПРЕДИЗБОРНА ОБСТАНОВКА И ОПАСНОСТТА ОТ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Като независима и самостоятелна, демократична и патриотична обществено-политическа организация Българският антифашистки съюз активно съдейства за демократичното и мирно развитие на страната. Това сега е особено необходимо за успешното завършване на изборната кампания и за самия изборен ден. Ние сме сериозно обезпокоени обаче от зачестилите в последно време екстремистки и неофашистки прояви. Някои политически сили и дейци, най-вече СДС - национално движение и така нареченият Демократичен форум, правят системни опити да реабилитират фашизма и неговата легионерска организация в България, да рекламират монархизма и неговите представители, да създават несигурност и страх сред населението. Отправят се тежки закани и заплахи за забрана и ликвидиране на цели партии и организации, за наказания и преследвания на много граждани, за груба разправа с политическите опоненти.

От държавни органи и институции открито се нарушават Конституцията и законите, които не допускат създаването на политически партии и организации с фашистка идеология, на етническа, расова или верска основа.

Всичко това създава дестабилизация в страната, нарушава гражданския мир и може да има опасни последици за цялото общество. Като се ръководим от тези съобразния и от върховните интереси на България, ние се обръщаме към нашата общественост и всички демократични сили решително да се противопоставят на тези действия и процеси, да не допускат тяхното възникване и развитие. Категорично настояваме Президентвото, Правителството, Министерството на вътрешните работи, както и другите органи на реда и законността в страната да вземат необходимите мерки за тяхното пресичане и осуетяване.

Трябва да се направи всичко необходимо за осигуряване на нормална и спокойна обстановка след изборите. Да се гарантира и осъществи вярно отчитане на изборните резултати. Всички политически сили да признаят действителната воля на народа отразена в тях. Държавните органи, полицията, съдът и прокуратурата да предотвратят всякакви незаконни, екстремистки и неофашистки прояви.

Да се спазват строго повелите на Конституцията за създаване на законно и стабилно правителство, както и на местни органи на държавната власт, като усилията се насочат към успешното преодоляване на кризата, против прекомерната инфлация, безработицата, спекулата и корупцията, за съживяване и развитие на производството, към ефективна социална защита на населението.

Призоваваме всички демократични и патриотични сили у нас да бъдат бдителни срещу действията на ония безотговорни фактори, които няма да признаят изборните резултати и ще се опитат по всякакъв начин да предизвикат нови и нови избори с единствената цел да завземат властта и да установят своето господство в страната, да сложат кръст на демокрацията и въведат нов тоталитаризъм. Такъв път ще бъде гибелен за Родината, за нейната социална и национална сигурност.

Български антифашисти, демократи и патриоти, на активна работа и борба за успеха на България!

София, 10 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Националната партия на труда, частните собственици, производителите и творците (НПТЧСПТ) е отстоявала винаги интересите на своите членове, симпатизанти и привърженици с постоянство и твърдост. Сега, в този съдбовен за нацията момент, когато сме пред избори, въпреки съглашателския заговор и опит за преврат в партията от фашистки и комунистически крайни елементи извън партията, ние декларираме, че сме единни повече от всякога и такива опити и в бъдеще ще бъдат неуспешни и са обречени на провал и позор още в зародиш.

Нашата партия декларира, че и в този предизборен маратон ние ще се борим с всички политически средства постоянно и твърдо за правото на труд и собственост, за гаранция на производителя и твореца, за национално самоопределение и духовно обединение на всички българи независимо къде живеят, за социална защита на всички наши членове, привърженици, симпатизанти и целия български народ. Ние се обявяваме против стремежа властта да се консумира. В тези предизборни дни трябва да кажем "не" на лова на избиратели, а трябва всички да работим в името на майка БЪЛГАРИЯ. Категорично се обявяваме против опитите за насъскване между партиите. Ние сме за национално съгласие в името на общия просперитет, ще търсим сближаване между политическите партии и движения, убедени сме, че политическият разум ще надделее. Ние ще се борим за защита от безработицата и разкриване на нови работни места.

НПТЧСПТ декларира, че партията със своите структури в цялата страна ще даде своя глас в предстоящите избори за политическия разум, реализъм, разбирателство, компетентност и висок професионализъм за България на всички.

НАШЕТО ВЕРУЮ Е: БЪДЕЩЕТО Е НАШЕ!

София, 6 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91, ОБЕДИНЯВАЩ 12 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ: НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ,ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ, ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ", БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (МАРКСИСТИ), СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ,
БЪЛГАРСКА национално-радикална партия, българска революционна МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" И БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Днес, 10 октомври 1991 г., 19.30 ч. българско време в сградата на Българска телевизия - София, след консенсус по-долу изброените политически партии и коалиции

решиха:

1. Настояват пред Централната избирателна комисия всички гласове на изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 г., подадени за подписалите настоящия протокол извънпарламентарни партии и коалиции, да се броят целокупно (събират) в полза на тях (учредения от тях съюз), а не в полза на парламентарните досега партии.

2. Подписалите партии учредяват изборен съюз с вътрешно взаимно договаряне на мандатите, спечелени от тях на изборите.

ИМЕТО НА СЪЮЗА Е "ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91":

1. НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
2. СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ
3. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ
4. ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"
5. КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
6. ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ"
7. БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (марксисти)
8. СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ
9. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
10. БЪЛГАРСКА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ
11. ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"
12. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

 

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СвДП) КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

Работници, трудещи се селяни - хора на наемния труд - всички Вие, които вкусихте от заблуждението, дискриминацията и унижението, които наблюдавахте безчестието и социалното лицемерие, погледнете, погледнете колко партии се създават от БКП, които трябва да създадат илюзията - представата - уверението - убеждението, че:

БКП (БСП), АСО, АСП, БСДП са прегърнали идеите на социалдемокрацията. и Същата роля трябва да изиграят "Демократичен фронт" и Движенията на безпартийните, така също ОФ(ОС) за съгласие на хора с "различни убеждения" (различен социален статус и начин на живот).

Ще позволите ли отново да ви заблудят да поддържате политически партии и организации, които нарушават вашето единство, за да ви лишат от вашата позиция, защита и представителност. Отново ли ще храните плутокрация и ще се прекланяте пред

Работници, трудещите се селяни - хора на наемния труд - обединявайте се - сплотявайте се - преодолейте създаденото отчуждение помежду ви - всеки ваш представител трябва да бъде член на СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СвДП).

Обединени - сплотени в СвДП ще изразявате вашата воля за ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТТА, чрез ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ще защитавате вашите права и свободи като творци на материалните блага.

Вашата многобройност ще защити достойнството ви.

Не поддържайте мними авторитети (фалшиви фасади), защитавайте вашия авторитет - гласува се за програма на политическа партия, а лидерът й защитава определена класа или прослойка.

За БКП (БСП), АСО, АСП ще гласуват всички, които са ползвали привилегии, за да си ги запазят.

Попаднали от неосведоменост или заблуждение в други партии ще трябва сами да прецените коя прослойка се защитава и каква е ориентацията й.

Творци на материални блага - хора на наемния и личния труд покажете на членовете на БКП(БСП), че вие имате ваша партия - СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, че имате определен ден за контакти в секционните клубове на ОФ (ОС). Като начало сформирайте първични партийни организации по месторабота, а след това по местоживеене.

Политическата свобода е достояние само на политически зрял народ.

ГЛАСУВАЙТЕ С БЮЛЕТИНАТА НА СвДП - "СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - БЯЛ ФОН С 2 ОРАНЖЕВИ ИВИЦИ, В МНОГОМАНДАТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ НА гр. СОФИЯ и гр. ВАРНА.

октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОТОКОЛ НА 16 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА РАВНОПОСТАВЕНО ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Днес, 10 октомври 1991 г., 19.15 ч. българско време, политическите ръководители на изброените партии, след като се запознаха с решението на Народното събрание в частта му относно метода за определяне на равнопоставеното програмно време за всички политически партии приеха документа за перфектен от правна гледна точка и позовавайки се на същия

решиха:

Да се проведе ЕДИН ОБЩ ЖРЕБИЙ за всички политически партии и сили в България, така както е указано във въпросният документ:
1. СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ
2. НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
3. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ
4. КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
5.  БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
6. БРСДП
7. КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА"
8. ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ"
9. ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"
10. БКП - марксисти
11. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
12. КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ"
13. БКП
14. БРМП
15. СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ
16. ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЦЕНТЪР, ПОДПИСАНО ОТ ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБЛУЖДАВАЩИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ".

Въпреки че при регистрацията си пред Централната избирателна комисия СДС - Национално движение не е посочило в своята коалиция БСДП и ПК "Екогласност", в броевете на в-к "Демокрация" от 9 и 10 октомври 1991 година българският избирател се призовава да гласува за тази политическа формация със СИНЯ БЮЛЕТИНА.

Още вчера (на 9 октомври - бел. ред.) СДС - Център сигнализира ЦИК за явните фалшификации по този повод. Становището, което изложи ръководството на ЦИК е, че "посоченото деяние не е само нарушение на избирателния закон, но и престъпление по Наказателния кодекс", поради което материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата.

София, 10 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ДУМА", БРОЙ 253 ОТ 10 ОКТОМВРИ 1991 Г. Документът е адресиран до средства за масова информация.

По повод статията "ДПС не служи на българските интереси", публикувана в брой 253 от 10 октомври 1991 г. във вестник "Дума", г-н Ахмед Доган заяви, че ще предяви граждански иск вразмер на 20 милиона лева срещу вестник "Дума" за неоснователните обвинения, отправени към ръководителя на Движението за права и свободи и организацията като цяло. Искът ще бъде предявен чрез представителя на Движение за права и свободи в Централната избирателна комисия Фатме Арунова.

София, 10 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРИЗИВ "ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ РЕФОРМИ" НА ДЕЙЦИ НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА В ПОДКРЕПА НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП).

ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Демокрацията, без която не можем да си представим бъдещето на обществото ни, трябва да бъде защитена днес от всички, които истински милеят за нея. Демокрацията не може да бъде обсебена от когото и да било, тя не може да бъде привилегия и грижа на една част от народа. Демокрацията е демокрация само тогава, когато е на целия народ!

За да преградим надигащата се вълна на реставраторските сили и да гарантираме гражданския мир в страната!
За да продължим демократичните реформи в интерес на трудовите хора!
За да съживим производството - единствен път към материалното благополучие!
За да запазим социалните постижения на народа!
За да спасим българската култура!
За да дадем простор на младите!
За да сложим край на омразата и озлоблението!

ДА ПОДКРЕПИМ ПЛАТФОРМАТА НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ!

София, 10 октомври 1991 година
 

ПОДПИСАЛИ:

акад. Евгени Матеев; проф. Иван Хлебаров - изкуствовед; акад. Веселин Хаджиниколов; проф. Невена Инджева - театровед; чл.кор. Страшимир Димитров; Валери Петров; Христо Ганев; акад. Асен Дацев; Христо Радевски; акад. Богдан Куртев; Христо Нейков - художник; Георги Павлов-Павлето - художник; акад. Милко Борисов; Благой Димитров - поет; Дамян Дамянов; чл.кор. Николай Минков; Павел Матев - поет; Георги Константинов - поет; Дима Димова - кинокритик; чл. кор. Добрин Спасов; Панчо Панчев - писател; Георги Д. Георгиев - режисьор; Тончо И. Бебов; Донка М. Първанова; Елена Г. Бонева; Цветана Платиканова; Рашко Петрински - журналист; Васил Инджев; Манол Наков - преводач; проф. Тодор Христов; н.с. Димитър Ц. Генов; ст.преп. Валентина Еленска; Чавдар Кръстев; ст.н.с. Симеон Б. Тодоров; проф. П. Димитрова; проф. П.Димитрова Филева; доц. Христо Дичев; Розалина Арсова; доц. Нено Димов; проф. Здравко Борисов; доц. Мария Калинова; Благой Димитров; проф. Янка Др. Якимова; проф. Иван Д. Колев; доц. Лидия А. Терзийска; проф. Ирина Червенкова; проф. Д-р Веселина Бресковска; проф. Людмил Станоев; доц. Емилия Рангелова; доц. Стоянка  Ташева; н.с. Димитър И. Колев; доц. Кирил Д. Томов; ст.ас. Димитър Балабански; гл. ас. Невена Алексиева; гл.ас. Климент И. Бурин; проф. Мария Белова; доц. Лена Симеонова; Иван Русев; Волга Тодорова; доц. Георги Стоянов; гл.ас. Желю Бънзаров; Румен В. Баев; н.с. Лъчезар Костов; н.с. Христофор Ванков; проф. д-р Еленна Панова; проф. Иван Бодев; Гаврила Д. Дъскопова - журналист; Кирил Александров - режисьор; доц. Илиана Владова; Калинка Г. Батаклиева; Владимир Цветков - скулптор; проф. д-р Недкова-Братанова; проф. д-р Живка Войнова; проф. д-р Лулчо Райков; проф. д-р Стоян Каролев; Димка Ил. Дебелянова; Слава Иванова - изкуствовед; Бистра Рангеловa -изкуствовед; проф. д-р Елена Шейретова; Стоян Попов - оперен певец; проф. Божин Богданов; проф. Виктор Донов; проф. Христофор Виделов; проф. Петко Григоров; проф. Недялко Делков; проф. Георги Барбутов; проф. Пеню Карадочев; проф. Георги Ганчев; проф. Борис Китин; проф. Иван Михов; проф. Гено Дончев; доц. д-р Евгени Иванов; кфн Любка Костова; проф. д-р Никола А. Николов; доц. Александър Александров - киновед; ст.н.с. Катя Янева; н.с. Свилен Каролев; Мая Горова - художник; Богомил Живков - скулптор; Владимир Гоев - художник; проф. Спас Дочевски; Васил Вълев - художник; Станой Куюмджиев; Стоян Домусчиев; М. Каранаумов; проф. д-р Петко В. Петков; ст.н.с.1 ст. д-р Гена Стефанова; Снежана Тодорова - журналист; Искра Божинова - кинокритик; Венера Л. Набитова; Невена П. Ковачева; кфн н.с. Соня Касчиева; ст.н.с. II ст. Иван Цаков; н.с. Георги Радонов; Анна Недялкова; ст.н.с. Кирил Благоев; ст.н.с. Найден Ф. Чиков; ст.н.с. I ст. Илия Мишев; н.с. Димитър Димитров; проф. д-р Христо Куманов ДМН; проф. д-р Петър Добрев ДМН; проф. д-р Димитър Сграхилов ДМН; проф. д-р Светослав Тодоров ДМН; проф. д-р Димитър Костадинов ДМН; проф. д-р Атанас Кацулов ДМН; проф. д-р Атанас Атанасов ДМН; проф. д-р Николай Минков ДМН; проф. д-р Петър Червеняков ДМН; проф. д-р Никола А.Николов ДМН; ст.н.с. I ст. д-р Евгения Динчева ДМН; проф. д-р Иван Митев ДМН; доц. д-р Веселин Лалов; доц. д-р Теодора Симеонова; доц. д-р Цветана Дамянова; ст.н.с. II I ст. д-р Йордан Тодоров; ст.н.с. II ст.д-р Софи Пинкас; ст.н.с. II ст. д-р Рада Славова;
проф. д-р Любен Сираков ДМН; ст.н.с. I ст. д-р Връбка Орбецова; проф. д-р Атанас Кехайов ДМН; проф. д-р Стоимен Дъбов ДМН; проф. д-р Пею Узунов ДМН; проф. д-р Рангел Таков ДМН; проф. д-р Лиляна Николова ДМН; ст.н.с. I ст.д-р Рангел Павлов ДМН; проф. д-р Радослав Гайдарски ДМН; проф. д-р Йордан Стоименов ДМН; проф. д-р Дочо Пенев ДМН; д-р Мара Тодорова; д-р Марин Маринов; ст.н.с. II ст. Стиляна Кюркчиева; проф. д-р Кирил Попов ДМН; доц. д-р Нора Гешева; проф. Атанас Механджиев; проф. Деян Павлов; проф.д-р Стоян Петров; ст.н.с. I ст.д-р Методи Димитров; ст.н.с. I ст.д-р Жоржета Григорова; проф. Георги Германов; ст.н.с. I ст.д-р Димитър  Сирков; ст.н.с. I ст. д-р Димитрина Петрова; проф. Стефан Горанов; проф. Тончо Трендафилов; проф. Недялко Г.Белев; проф. Недялко Куртев; проф . Димитър Н. Михайлов; проф. Тодор Стефанов; проф. Киряк Ковачев; проф. Ради Парашкевов; проф. Петър  Мечкарски; проф . Милчо Велев; проф . Матей Матеев; проф. Стефан Гайдарджиев; проф. Константин Шейретов; проф. Емилия Вълева; проф. Маркс Попов; академик Евгени Матеев; академик Веселин Хаджиниколов; чл.кор. проф. Страшимир Димитров; проф. Васил Вергилов; проф. Мария Станчева; проф. д-р Грета Ескенази; проф. Мария Вергилова; доц. Кръстина Колчева; проф. Мария Желязкова; доц.д-р Мария Стефанова; доц. Борис Колковски; доц.д-р Георги Мандов; проф. д-р Никола Йолкичев; доц. Божидар Маврудчиев; проф. д-р Елка Панова; проф.д-р Веселина Бресковска; проф. Татяна Ханъмова; проф . д-р Георги Киров; проф. д-р Минка Апипиева; доц. Добринка Попова; проф.д-р Станка Калайджиева; ст.н.с. I ст. Иван Калайджиев; проф. Цанко Цанков; проф. Владимир Топенчаров; проф. Стефан Бъчваров; проф . Владимир Гановски; проф. Николай Шополов; ст.н.с. I ст. Гео Гатев; проф. Илия Панамски; проф. Димчо Йорданов; проф. Диньо Минчев; проф. Васил Филев; проф. Борис Матраков; доц. Стефан Нанчев; доц. Кирил Захариев; доц. Димитър Сотиров; доц. Сидер Сидеров; доц. Христо Радев; проф. д-р Михаил Радев ДМН; проф. д-р Добри Гр. Добрев ДМН; проф.д-р Михо Семков; проф. д-р Станка Тировска; ст.н.с. II ст. Мария Бубаропроф. д.р Любомир А.Григоров ДМН; доц.д-р Евгений Генев; проф.д-р Иван Виячки; ст.н.с. II ст. д-р Иванка Сиракова; Стефан Продев - журналист; проф. д-р Чавдар Йорданов Кюранов; Александър Иванов Маринов - социолог; проф. Стефан Илиев Стоилов; Георги  Джубрилов; проф. д-р Велко Вълканов; проф. д-р Николай Йорданов; доц. Димитър Йорданов; доц. Димитър Йончев; Филип Боков; Георги Тамбуев - журналист; Николай Колов - режисьор; Андрей Луканов; член-кореспондент проф. д-р Александър Лилов; проф. д-р Нора Ананиева; Иван Гайтанджиев - журналист; доц. Александър Томов; проф. д-р Тодор Пандов; Велислава Дърева - журналист; Георги Пирински; Жан Виденов; гл.ас. Георги Божинов; Светослав Мичев - писател; проф. Георги Попов; член- кореспондент проф. Добрин Спасов; Джуни Александрова - актриса; ст.н.с. II ст. Дончо Конакчиев; Огнян Сурдулов - кинорежисьор; доц. Филип Филипов; доц. Станка Величкова; проф. Людмил Петков; доц. Захари Захариев; Клара Маринова - журналист; Коста Андреев - журналист; Червенко Лазов - поет; доц. Миланчо Колев; доц. Александър Александров; гл.ас. Мария Мачкова; доц. Илия Гаджов; ст.н.с. Владимир Кожухаров; ст.н.с. д-р на фн Наталия Янева; ст.н.с. Светозар Маргинов; проф. Добрин Ничев; чл.кор. Мито Исусов; проф. Димитрина Петрова; проф. Румяна Радкова; проф. Тодор Динов - художник; Николай Шмиргела - скулптор; Андрей Калудов - режисьор; Снежина Казакова - актриса; Валентин Васев - председател на АСО; Бойко Папалезов - журналист - член на политическия съвет на АСО; Силвия Недялкова - философ-социолог - член на политическия съвет на АСО.

 

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХЪРВАТСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СРЪБСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ. Документът е по повод  на събитията в Югославия.

Българският лекарски съюз изразява голямата си загриженост по повод продължаващата враждебност и военен конфликт в съседна Югославия.

Като неполитическа организация, основана на хуманитарни принципи, ние Ви умоляваме да използвате Вашето влияние и да положите всички усилия, за да се прекрати гражданската война в Югославия.

Българските лекари не могат да останат безразлични, когато са застрашени животът и здравето на хората. Обърнали сме се с призив към президента на Република България, към генералния секретар на ООН и към генералния директор на Световната здравна организация да използват влиянието си за прекратяване на безумното и безсмислено кръвопролитие.

София, 8 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.

ВМРО - Съюз на македонските дружества (СМД) следи с жив интерес развиващите се събития в съседна Югославия и особено тези, свързани с Република Македония.

Ние недоумяваме, че в края на XX век пред очите на цял свят великосръбските шовинисти, за да запазят своята хегемония, водят варварска война с неизброими жертви и  разрушения срещу подчинените си досега народи в Югославия и поставят на карта мира на Балканите и в Европа. В очите на съвременния човек изглеждат чудовищни тези условия на един народ чрез оръжието на своята армия да унищожи легитимния стремеж на останалите народи в досегашната Югославия по пътя към свобода, независимост и демокрация!

ВМРО - СМД заявява, че не може да бъде безучастен към заканите, които сръбските шовинисти отправят към Македония, заплашвайки я с окупация и обявяването й за Южна Сърбия.

На референдума на 8 септември 1991 г. населението в Македония макар и под дулата на сръбските танкове единодушно и категорично изрази волята за пълен суреверенитет на Република Македония. Никой няма право да посяга срещу тази воля. Това би било не само недопустимо посегателство срещу правото на народите да определят собствената си съдба и начин на живот, но реална заплаха за мира в нашия регион.

Като представители на бежанците българи от Македония ВМРО - СМД е длъжен да заяви на шовинистите от Белград, че в борбата за свобода и независимост МАКЕДОНИЯ НЕ Е САМА! С нея ще бъде цялото световно обществено мнение! Всички родолюбиви българи по света! На свой ред и ВМРО - СМД при нужда ще окаже всестранна помощ на борещите се наши братя за своята свобода и независимост.

УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЩЕ БЪДЕ НЕЗАВИСИМА И СВОБОДНА!

София, 1 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ПРИ ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на труда и социалните грижи, до Министерството на финансите и до средства за масово осведомяване.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Синдикатите във висшите медицински учебни заведения декларират:

1. Поддържат своите искания и исканията на всички синдикални организации в здравеопазването.

2. Съобразявайки се с политическата обстановка в страната, смятаме за нецелесъобразно провеждането на всички активни синдикални действия до 21 октомври 1991 година (приключване на парламентарните избори).

3. След тази дата ще предприемем активни действия, чийто вид и форма ще зависят от конкретната ситуация при неизпълнение на следното:

а. Безусловно приемане в най-кратък срок на одобрената от нас методика за изчисляване заплатите във висшите медицински учебни заведения (ВМУЗ), предложена от ФСЗ;

б. Осигуряване на финансови средства от бюджета за тази цел, считано от 1 октомври 1991 г.

в. Включване на представител на Асоциацията на независимите синдикати във ВМУЗ в НТКСИ при договаряне на заплащането на труда ни във връзка със спецификата на ВМУЗ, произтичаща от законите за висшето образование и академичната автономия.

Призоваваме министъра на труда и социалните грижи и министъра на финансите и телевизионна дискусия. Тяхното неявяване ще считаме като публично признаване на некомпетентността им по въпросите на здравеопазването и медицинското образование, които служебно са длъжни да решават.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ (БДПЕСЩ) ПО ПОВОД НА ОТКАЗА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА ДОПУСНЕ ПАРТИЯТА В ПРЕДИЗБОРНИ ПРЕДАВАНИЯ.

Съгласно чл. 57 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК) "всички кандидати за народни представители, партии и коалиции имат право на достъп до националните средства за масово осведомяване. Начинът на този достъп се урежда с решение на Великото народно събрание".

Дали е така?

На 9 октомври 1991 г. около 16 часа представихме за излъчване от Българска телевизия предизборно обръщение на БДПЕСЩ.

Длъжностното лице Антонина Косева заяви, че нашата партия я нямало в никакъв списък, поради което не сме имали и правото телевизията да излъчи нашето предизборно обръщение.

На Косева беше напомнено, че чл. 57 ЗИНПОСК е ясен, категоричен и недвусмислен, а БДПЕСЩ е надлежно регистрирана и в Софийския градски съд, и в Централната избирателна комисия.

Отказът е грубо нарушение на ЗИНПОСК, поради което БДПЕСЩ решително протестира против това грубо нарушаване на закона, което води към опорочаване на изборите.

София, 10 октомври 1991 г.

ЗА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БДПЕСЩ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ШАБАНОВ

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА Г-Н ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ - КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ПЕТИ ВИДИНСКИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН. Документът е адресиран до министъра на вътрешните работи, до Централната избирателна комисия и до средствата за масово осведомяване.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Координационният съвет на СДС - Видин имаше уговорена среща-разговор с войници от граничната застава край гр. Брегово, Видинско, на 8 октомври 1991 г. от 11 ч. в салона на читалището. Направихме няколко уговорки, разгласяването бе нормално, групата от народните представители от СДС и БЗНС - Никола Петков бе навреме в залата, но ...войниците ги нямаше. След едночасово чакане позвънихме от Брегово на телефон 20-30, откъдето старшина Цолов ни обясни, че групата войници начело с ефрейтор Данаил Кирков са били пуснати в градска отпуска именно за тази среща, но...той не знаел нищо повече. По-късно, към 12.30 часа, срещнахме един войник (името на когото запазваме в тайна), който ни разказа, че им е било разрешено да прекарат отпуската си където искат, но им е било категорично забранено "да стъпят" на предизборно събрание на опозицията.

Това ли е деполитизацията в армията, това ли е новата демократична линия в Северозападна България, господин министре?

Видин, 8 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/14:42:25    
11.10.1991 г.

Технически изпълнител:
Редактор: Нина Гаврилова
Емилия Генадиева
Комплексна обработка:
Издателски комплекс БТА


Cоруright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатваие или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!