11 октомври 1991 - приложение "Избори"

 ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ'91

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен списък на кандидатите за народни представители във всичките 31 многомандатни избирателни района.

Необходими пояснения: в първите три колонки на списъците са посочени съответно - номер на избирателния район; пореден номер, под който партията или коалицията е регистрирана в Централната избирателна комисия; инициали на партията, участваща в изборите.

Съкращенията в третата колонка на списъците означават както следва

1. СДС Съюз на демократичните сили
2. ЛП   Либерална партия - Перник
3. СБГ  Съюз на безпартийните гаранти
4. CКП Свободна кооперативна партия
5. БНДП Българска национална демократическа партия
6. ОСБССГБ Организация на сърдечно болните и социално слабите граждани
7. ПБО Партия Български орел
8. БСП Предизборен съюз на БСП и още 7 партии и движения
9. ПЛК   Партия либерален конгрес
10. БДПЕСЩ  Българска демократическа партия за европейски и световни щати
11. НПС Национален патриотичен съюз
12. БНРП Българска национално-радикална партия
13. БКП Българска комунистическа партия
14. БДП Българска демократическа партия
15. ПФП Политически форум "Преображение"
16. ХП Християнрадикална партия
17. БЗНС(е) Български земеделски народен съюз (единен)
18. БРСДП Българска работническа социалдемократическа партия
19. БКП(м) Българска комунистическа партия (марксисти)
20. КТКС Коалиция за Търновска конституция "Свобода"
21. БД Движение "Безпартийни за демокрация"
22. ДПС Движение за права и свободи
23. ББП  Българска бизнес партия
24. ПСД-ц  Партия на свободните демократи - център
25. БЗНС-НП Български земеделски народен съюз - Никола Петков
26. НДП Независима демократична партия
27. БРСП Българска работническо-селска партия - Варна
28. ХРДП Християнрадикалдемократическа партия
29. ПККФ  Политически клуб "Конституционен форум"
30. СДС-ц Съюз на демократичните сили - център
31. СДС-л Съюз на демократичните сили - либерали
32. БРМП Българска революционна младежка партия - Варна
33. ПСБ Партия на собствениците в България
34. БНС Коалиция Български национален съюз
35. БББ Български бизнес блок
36. СДП Свободна демократическа партия
37. ОДСПС Обединен демократичен съюз "Партия за справедливост"
38. КЦБ Конфедерация "Царство България"