11 ноември 1991

София, 11 ноември 1991 година

Брой 221 (496)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ВЪПРОСА ЗА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.

След като нееднократно изрази становището си по парливите проблеми на етническите отношения у нас, след като присъедини гласа си към вота на българския народ за демократичното възкресение на обществото ни, част от българското офицерство, членуващо в легия "Раковски", смята за свой дълг да подкрепи обръщението на президента на Републиката, отправено към нацията на 3 ноември. Споделяме загрижеността за гражданския мир, призива за разум, спокойствие, толерантност.

Политическите сили, законно представени в новия парламент, имат нелеката задача да работят за единението на нацията в прехода към демократично общество. Бихме се радвали, ако те работят конструктивно, с мисъл за България. Същевременно изразяваме загрижеността си от факта, че ДПС бе допуснато в политическия живот преди година със съдействието на една от политическите сили, която едва сега си спомни за антиконституционната му същност. Другата коалиция е готова да си затвори очите, за да получи тук и сега така желаната парламентарна подкрепа.

Уважаваме нашите сънародници мюсюлмани и етнически турци. Винаги сме осъждали "възродителния процес". Не приемаме обаче фанатичния натиск, оказван върху български граждани в някои райони на страната, опитите да им бъде забранявано да говорят официалния език, принудата да изоставят родните огнища и да стават бежанци в собственото си отечество.

И преди, и след 13 октомври народът ни показа, че е разумен, търпелив, цивилизован, мъдър. Сигурни сме, че ще преодолеем и това препятствие. Осъждаме опитите на политическите сили, които разиграват националистичната карта, търсейки евтини дивиденти. Заедно с цялата наша общественост очакваме ДПС да докаже своята лоялност към България.

Докато сме далеч от югославския вариант, докато живеем мирно, както са живели дедите и бащите ни от 113 години насам, нека си подадем ръка и да сторим необходимото, за да забравим кошмарите на миналото. Офицерите от легия "Раковски”, подкрепяйки демократичните процеси, ще направят онова, което им повелява воинският дълг, за да постигнем национално съгласие.

Оставаме на позицията, че в страната ни трябва да бъдат гарантирани индивидуалните човешки права и ме присъствието в политическия живот на партии и движения, създадени на верска или етническа основа, е безперспективно.

София, ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСДП В СДС ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ИМЕНАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В НЕГО.

Българските социалдемократи са били и са в СДС.

Резултатите от изборите по категоричен начин изразиха волята на българския избирател и посочиха точното място на всяка една формация в политическия спектър на страната. Извън парламента останаха политическите демагози, хората с болни амбиции без покритие и личности, готови в името на тези си амбиции да бъдат спирачка на бързата и необратима смяна на системата. Останали зад борда, тези политици сега се опитват да създадат така наречен Български демократичен център (БДЦ). Те забравят, че сборът от нули винаги е равен на нула. В българското политическо пространство между марксистката вкаменелост БКП и членуващите в Черния интернационал националрадикали съществува естествен център и това е широкоспектърната коалиция Съюз на демократичните сили.

Политическата демагогия не остана без представителство и в парламента. С червената бюлетина бяха избрани посткомунистите от Предизборния съюз на БСП. Сега те назоваха парламентарната си група "Парламентарен съюз за социална демокрация”.

Изразители на социалната демокрация в парламента наистина има и това са народните представители от БСДП и Новата социалдемократическа партия (НСДП), избрани със синята бюлетина. Предлагаме в бъдещия Правилник за работа на Народното събрание да се запише, че парламентарните групи се регистрират с това име, с което организациите им са били регистрирани в Централната избирателна комисия и отбелязани върху изборните бюлетини.

София, 4 ноември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИБ НА БСДП В СДС:

Иван Куртев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ (СФ - ГМХ) - "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРИЗИВА НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ В БУРГАС ОТ 4 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА.

Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на земеделието и хранителната промишленост, до всички синдикални организации на СФ - ГМХ "Подкрепа" и до Моряшкия синдикат - Бургас.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Вече повече от месец и половина не е решен спорът за Дома на моряците и пристанищните работници (ДМП) "Атлантик" в Бургас. Този дом е изграден със средства на моряците и пристанищните работници и може да принадлежи само на тях. Редица административни ръководители по места със свои неефективни непрофесионални решения докараха голяма част от предприятията в страната до плачевно състояние. Същите тези ръководители в противоречие с Указ 56 и Закона за защита на конкуренцията (чл. 15) са регистрирали лично или чрез подставени лица фирми и очакват да доразграбят народното имущество при приватизацията. Ние не можем да следим този процес с безразличие. Един такъв случай е с ДМП "Атлантик" - Бургас.

Ние категорично подкрепяме искането този дом да бъде дом на моряците и пристанищните работници и да бъде предаден за стопанисване от синдикатите.

Изпълнителният съвет на Синдикалната федерация "Геология, металургия, химия" (ИС на СФ-ГМХ) "Подкрепа" няма информация относно мотивите колективите, и изпълнителните органи да отговарят за реализацията им. Ние не сме болшевишка организация и всеки е в правото си да вземе решение сам за себе си, но ИС на СФ-ГМХ-"Подкрепа" е категорично на позициите на моряците и докерите.

Ето защо се обръщаме към Министерския съвет и МЗХП с настояване да решат спора по ДМП "Атлантик" справедливо и в полза на синдикатите.

Обръщаме се към всички наши организации да вземат становище по повдигнатия въпрос и с телеграми да известят Министерския съвет, като отразят, в случай че не бъде взето решение в най-кратък срок или той е в ущърб на моряците, готовността си за солидарни действия.

"Подкрепа" е идея. "Подкрепа" сме всички в борбата за нашите синдикални и човешки права.

София, 7 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАТЕДРА "ЛИТЕРАТУРА" ПРИ ВИСШИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ. Документът е адресиран до Института по литература към Философския факултет на Загребския университет.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Прочетохме с вълнение вашето писмо-апел. Подкрепяме справедливата кауза на хърватския народ и смятаме, че решаването на югославската криза може да започне само с международното признаване на независимостта на Хърватско и Словения. Агресията на сръбското държавно ръководство и така наречената ЮНА трябва категорично да бъде осъдена от световната общественост! Експанзията на шовинизма трябва да бъде спряна!

В името на мира на Балканите и в Европа, в името на съвременните хуманистични идеали ние призоваваме българското правителство, правителствата на всички страни по света и ООН да признаят държавния суверенитет на Харватско и Словения! Кръвта и достойнството на хърватския народ не са по-малко ценни от петролните кладенци на Кувейт!

Шумен, 30 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.

С решение на Върховния координационен съвет от 5 ноември 1991 г. партията издига кандидатурата за президент на Димитър Марков Марковски - национален координатор на Свободната кооперативна партия. Дава указания на кандидата да представи в срок до 1 декември 1991 г. кандидатура за вицепрезидент.

София, 5 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ (ПЗЛ), ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНА НА 29 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.

 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НЕ ЗНАЧИ РАВЕНСТВО!

Осигуряването на социални гаранции не трябва да поставя хора с различни способности, квалификация и трудова мотивация в еднакво положение, а напротив - трябва да служи като стимул за личностна изява и прескачане на границите на общественоприетия минимум. Убедени сме, че хората трябва сами да творят своето съществуване, сами да обезпечават своето благосъстояние и да създават своята жизнена среда, вместо да разчитат на чужда помощ, магически социални рецепти или политически режим. Не споделяме социалистическите илюзии, че преразпределението на общественото богатство и държавното планиране могат да гарантират качество на живота. Само свободната активност на личността да създаде необходимото национално богатство, а честната конкуренция да постигне разгръщането на човешките същностни сили и възможности.

1/ Партията на зелените либерали счита, че е необходимо активно противодействие срещу нарастващата безработица. Една целенасочена програма за разкриване на работни места може да използва възможностите, създали се в процеса на приватизацията, икономическата дейност на общините и екологичните проекти, като се приложат кредитни и данъчни облекчения за предприятия, разкриващи работни места.

2/ Ще се застъпваме за създаване на цялостна система от социално осигурителни фондове във всякакъв тип предприятия.

3/ Бъдещето на нашата нация зависи от защитата на семейството и отглеждането на децата. Смятаме за наложителни решителни действия от страна на държавата, местните власти, производителите за смекчаване на последствията от кризата, засягащи семействата с деца. Нужна е и инициативата на самите родители при формиране на икономически структури, стимулирани от държавата, които да облекчават разрешаването на проблемите им.

4/ Въпреки крайно тежкото състояние на жилищния въпрос, следва още отсега да се мисли за неговото разрешаване в перспектива чрез развитие на частното и кооперативното строителство и оптимизирането на използването на жилищния фонд в крайградските зони. Ще защитаваме идеята за преход от урбанизирания начин на живот в големите градове към екологически съобразно заселване на районите около тях, свързано с разгръщането на нов тип жилищно строителство и комуникации.

5/ Смятаме, ме е крайно необходима разработката на цялостна национална демографска стратегия.

ЧОВЕКЪТ Е ПРЕДИ ВСИЧКО ДУХОВНА СИЛА!

Всеки българин трябва да осъзнае, ме му предстои да превъзмогне себе си, за да се раздели с манталитета на миналото. Цивилизованите критерии за личностна реализация и пълноценност на човешкия живот видимо ни привличат, но ние трудно ще ги завоюваме поради насаждания с десетилетия порочен комунистически стереотип на живот и мислене, поради закостенелите псевдоценности, на които несъзнателно робуваме. Лесни и проверени решения тук няма.

Нов аспект в политическата и социалната ориентация на Партията на зелените либерали представлява представата за отговорността на отделната личност - субект на измененията в природната и социалната среда и решаващ фактор за единството и хармонията между тях. В този смисъл ние третираме замърсяването на околната среда като следствие на отчуждението на човека в съвременното общество и моралната деградация. Достигането на устойчивото равновесие между човек - природа - общество е невъзможно без духовното обновяване на съзнанието върху базата на общочовешките ценности.

1/ Партията на зелените либерали счита за жизнено необходимо цялостното възстановяване на духовните ценности на нашия народ и създаването на условия за свободно и нормално образование, културен живот и духовно развитие.

2/ Изключително място в този процес заема реабилитацията на религиозното съзнание и поведение, възстановяване на правата на религиозните общности, включително и правото за създаване на образователни учреждения.

2.1/ По примера на цивилизованите страни, целесъобразно е въвеждането на свещеническата институция в армията, здравните заведения и наказателните учреждения.

2.2/ Ще поддържаме откриването на специалностите теология и вероучение в учебните заведения.

3/ Партията на зелените либерали е за цялостна и радикална реформа в образователната система, обезпечаваща свободен избор между конкуриращи се образователни стратегии, пълноценно обучение, квалификация, научно и културно развитие на личността.

3.1/ Споделяме идеята за откриване на частни кооперативни учебни заведения, гарантиращи подготовка от висока класа.

3.2/ Актуална задача е привеждането на учебните планове и програми в съответствие със съответните стандарти и въвеждането на единна система от нормативи за издаване на дипломи.

3.3/ Наследството на тоталитарното образование и наука ни принуждава да поискаме преразглеждане на съществуващите научни степени и преутвърждаването им само при наличие на действителна научна стойност на представените трудове.

3.4/ Стратегически проблем за българското образование е пренасянето на научноизследователската дейност във висшите заведения. Съхраняване на абсолютно необходимите специализирани научноизследователни учреждения и институти във фундаменталните сфери на знанието.

3.5/ Пълна деиделогизация на учебния процес. Освобождаване на учебните програми и преподавания материал от идеологически спекулации. Издаване на нови учебници.

Споделяме мнението за необходимостта от екологизация на образованието и изграждане на екологична култура у младото поколение.

Ще съдействаме за координация в дейността на научните организации и отделните научни звена в развитието на екологията като комплексна наука. Препоръчваме употребата на интердиспиплиниран подход в екологичните изследвания, включващ и анализ на социалната ефективност в действията, по опазване на околната среда.

4/ Застъпваме убеждението, че сферата на художествената култура се нуждае от децентрализация и премахване на монопола на държавните културни институти и творческите съюзи върху създаването, разпространението на културните ценности и търговската им реализация.

4.1/ Смятаме, че културата само ще спечели от установяването на икономическа самостоятелност и независимост на културните учреждения, като се ликвидират ограниченията пред частната и кооперативната инициатива.

Ние поддържаме приемането на нов Закон за авторското право, съобразен със съвременните икономически и политически условия у нас, актуализация и промяна на съществуващата нормативна система.

Осъществяването на правните връзки между автор, държава и купувач да се извършва пряко, чрез държавни и частни агенции по авторско право. Въвеждането на пазарния механизъм ще стимулира конкуренцията на духовните ценности и културния обмен в рамките на държавата и извън нея, при условие че се въведат и гарантират юридически отделните видове собственост в областта на културата.

Държавните дотации могат да се реализират пряко, на конкурсен принцип и косвено. Вторият начин, като най-осъвременен вариант, означава данъчни облекчения за различните форми на собственост, за привличане на спонсори и за стимулиране на потребителите.

КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ ИДЕИТЕ СИ?

За конкретната разработка и практическото осъществяване на нашите идеи, съобразявайки ги днес със социалните и политическите реалности, ние създаваме постоянно действащ семинар по екополитика. Той ще работи върху проекти за опазване на природната среда и социалните технологии; ще захранва законодателната инициатива на зелената парламентарна група; ще отстоява самобитното лице на Партията на зелените либерали. Резултатите от неговата дейност ще подпомагат националните ръководни органи и всички общински организации на партията. Принципите на организация и финансирането на семинара ще се определят от Националния съвет.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СВИКВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА, НА КОЯТО ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ТРЕТИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

Политбюро на ЦК на БКП не се отказва от декларацията, излъчена по Българската телевизия на 19 август 1991 год. за станалите събития в СССР. Тя е правилна и навременна.

За съжаление светът не познава такова престъпление, което беше извършено от Горбачов и Елцин. Те по най-груб, вулгарен и циничен начин погазиха конституцията и законността. Подиграха се с демокрацията и организираха срещу себе си "преврат”, за да разгромят социалистическите завоевания в СССР и да ликвидират КПСС. Това е големият кръстоносен поход срещу комунистическото движение в света, умело организирано от масонските ложи, от ЦРУ и Интелижънс сървис, за да спънат развитието на най-прекрасния строй - социализма, като преходен етап от капитализма към комунизма.

Ние се обръщаме към съветските народи, към членовете на Комунистическата партия на Съветския съюз да не позволяват на всевластните тирани и деспоти - Горбачов и Елцин, да вършат погроми над комунистическата партия и над социалистическите завоевания.

Обръщаме се с призив към световното комунистическо и работническо движение със задружни усилия да попречим на развихрилата се контрареволюция в СССР начело с председателя Горбачов и да бъдат освободени всички арестувани дейци на КПСС и на бившите ръководители на МВР, КГБ, Министерството на отбраната, председателя на Министерския съвет, вицепрезидентът Янаев и др.

Призоваваме ръкводителите на комунистическите, работническите и трудовите партии в този съдбовен момент по спешност да се свика международна среща, на която да се възстанови Третият комунистически интернационал, за което ЦК на БКП на 24 април 1991 г. направи предложения пред участниците в международната конференция от бившите социалистически страни, проведена в АОНСУ при ЦК на КПСС, но не беше взето никакво решение, под предлог че съветските представители не знаели как ще реагират капиталистическите страни. Ако не е целесъобразно да се възстанови III Комунистически интернационал, то БКП предлага да основем нов - IV Комунистически интернационал, който да разгледа, да прецени и да осъди кръстоносния поход на Горбачов и Елцин против социализма в СССР и в света.

Евентуално най-целесъобразно е този международен форум да се проведе в Китай, Куба, Северна Корея, Гърция или България, но БКП няма никаква материална база, тъй като цялото имущество заграбиха ръководителите на БСП, което подкрепи фашисткия и ревизионистичен преврат на Горбачов и Елцин. В България бяхме предложили, ако се реши, тази среща да се проведе тук, при условие, ако всяка партия поеме разходите на делегатите си, както и за заплащане на салон за провеждане на срещата.

Събитията в СССР са изпитание за всеки честен и предан на делото на комунизма човек.

Сегашният случай може да се сравни с фашисткия погром на Хитлер срещу ГКП през 1933 год. и с преврата на Пиночет в Чили.

Едновременно се обръщаме с молба към ръководителите на комунистическите, работническите и трудовите партии в света да ни окажат помощ с вестникарска хартия, с канцеларска техника - пишещи машини, факс, ксерокс и др., от каквито се нуждаем. Без такава помощ не можем да издаваме вестник "Комунистическо дело", орган на БКП.

Най-сърдечно ще благодарим на онези комунистически, работнически и трудови партии, които ще се отзоват положително на обръщението и на молбата ни за свикване на Международна среща и за оказване помощ на БКП в този критичен за нас момент.

София, 5 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ. Документът е приет на Първия конгрес на партията на 31 август 1991 година.

Чл. 30 Бюрата на секциите и ръководствата на общинските организации заседават не по-малко от един път месечно и ръководят съответните организационни звена за времето между двете общи събрания.

Заседанията са законни, щом присъстват повече от половината им членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Всяко заседание се протоколира. То се ръководи от председателя или в негово отсъствие от зам.-председателя, а протоколът се съставя от организационния секретар или избрано за всяко заседание лице.

Чл. 31 Председателят и секретарят задължават с подписите си сътветното организационно звено и го представляват пред други организации и административни органи.

Чл. 32 Контролните комисии на секциите и общинските организации се състоят от по трима души. Те се конституират на първото си заседание след избирането им: председател, секретар и член.

Чл. 33 Контролните комисии следят за правилното приложение на устава, за правилното събиране на приходите от членски внос, дарения и други стопански дейности, както и за правилното им изразходване.

Чл. 34 Ръководните органи и контролните комисии дават отчет за дейността си пред общите събрания и отговарят пред тях.

Чл. 35 Върховният орган на БДФ е конгресът. Той се свиква на всеки две години с решение на Националния върховен съвет (НВС).

Чл. 36 Поканите за свикването на конгреса се изпращат 30 дни преди свикването му от НВС, с които се оповестяват проектодневният ред, времето и мястото на провеждането му.

Чл. 37 Делегати на конгреса са:

а/ По право - членовете на НВС, на Централната контролна комисия и на редакционната колегия на партийния орган, председателите, секретарите и председателите на контролните комисии на общинските организации.

б/ По избор - делегати съответно броя на редовните членове на общинските организации съгласно конкретни указания за всеки конгрес от НВС.

Чл. 38 Заседанията на конгреса са законни, щом присъстват повече от 2/3 от редовните делегати.

Чл. 39 Конгресите се откриват от председателя или зам.-председателя на БДФ, а се ръководят от бюро в състав председател, зам.-председатели и секретари, след чийто избор конгресът определя окончателния си дневен ред.

Чл. 40 Конгресът взима решенията си с обикновено мнозинство на присъстващите делегати. Тези решения се публикуват в печата или в органа на форума в едномесечен срок от завършването на конгреса.

Чл. 41 Конгрес, респективно национална партийна конференция могат да бъат свикани и по искане на 1/3 от членовете на партията.

Чл. 42 Конгресът:

а/ Приема програмата и устава на партията.

б/ Разглежда и приема отчетите на Централното ръководство и на Централната контролна комисия.

в/ Произнася се по материалната отговорност на Централното ръководство и освобождаването му от отговорност.

г/ Определя тактиката и стратегията на форума.

д/ Избира председателя на партията по начин, определен от него.

е/ Избира Националния върховен съвет и Централната контролна комисия с тайно гласоподаване по предложена листа, в които могат да се внасят изменения при гласуването.

ж/ Решава всички организационни въпроси на форума.

з/ Конгресът единствено може да вземе решение за сливане и ликвидиране на форума. В решението се определя срокът за ликвидирането на имуществото на форума.

За ликвидирането на имуществото се определя ликвидатор, който го инвентаризира. Последното се предава съгласно решението на конгреса и съобразно действащите закони, като препис от протокола се предава в съда, извършил регистрирането на форума.

Чл. 43 Върховен изпълнителен орган на БДФ е НВС, който ръководи форума между конгресите и се състои от до 69 члена и 3 подгласници с мандат от 2 години.

Централната контролна комисия извършва цялостен контрол на работата на партийните органи и се състои от 7 членове с 2 подгласници с мандат от 2 години.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:52:31

11.11.1991 г.

 

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или изполване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!