11 ноември 1993


София, 11 ноември 1993 година
Брой 221 /1009/


София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НA ИСКАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ВИСШАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ.


Християн-аграрната партия /ХАП/ изразява своето дълбоко безпокойство от целенасочено провежданата линия на определени реставраторски сили, които наред с умишленото саботираме на реформата в икономическата област се стремят да сложат отново ръка на независимата съдебна власт.

Най-драстичното доказателство за тези замисли са координираните усилия на правителството и на комунистическото мнозинство на БСП и ДПС в парламента да наложат изменения в Закона за Висшия съдебен съвет. Въпросните изменения са опит за безцеремонно погазване на конституцията и по-специално на член 130 алинея 2. Същевременно те имат неприкрит рекомунизационен и дискриминационен характер, тъй като на практика изключват възможността юристи, които не са били членове на БКП, да заемат длъжностите на главен прокурор и на председател на Върховния съд.

Християн-аграрната партия решително осъжда противоконституционните действия за намеса на изпълнителната и на законодателната власт в делата на независимата съдебна система. Ние предупреждаваме, че приемането на въпросните промени в Закона за Висшия съдебен съвет може да има крайно неблагоприятни последствия за процеса на демократизация в страната.

Днес повече от всякога е необходимо обединяването на всички демократични антикомунистически сили, за да се даде решителен отпор на настъплението на неокомунизма и на гибелната за България икономическа и социална политика на сегашното правителство!

София, 9 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЕВГЕНИ МАТИНЧЕВ ПО ПОВОД НА НЕГОВИ ИЗЯВЛЕНИЯ.


ГОСПОДИН ВИЦЕПРЕМИЕР,

В редица публикации през последните дни централните медии разпространиха Ваше изявление относно "някои синдикалисти, комисионери на фирми, ангажирани с производството на оръжие и оръжейния бизнес".

Като синдикалисти ние смятаме, че такова безадресно обобщение хвърля сянка върху всички работещи за защита на интересите на наемния труд. Загрижени за отзвука от Вашето изказване, ние настояваме да конкретизирате влизат ли в числото на комисионерите членове на Изпълнителния или на Конфедеративния съвет. Ако твърдите това, очакваме да посочите имената и точния размер на комисионите и да ни предоставите доказателства за тази дейност.

В случай, че не сте визирали членове на ИС или КС на КТ "Подкрепа",
 
смятаме, че можем да очакваме Вашите извинения.

ЗА ИС НА КТ "ПОДКРЕПА":

Олег Чулев, вицепрезидент

/Пресслужба “Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА ИЗВЪНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НA МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ И МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ "ПОДКРЕПА" /5-6 НОЕМВРИ 1993 Г., ПОМОРИЕ/, ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НA ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ.


Ние, делегатите на първата извънредна конференция на Синдикалната федерация на машиностроителите и металоработниците /СФММ/ "Подкрепа", изразяваме своя протест против правителството на проф.Беров поради неговата мудност, некомпетентност и явната политика на рекомунизация, спираща и спъваща структурните реформи на България.

Благодарение на действията на това правителство отрасъл "Машиностроене" в страната е в агонизиращо положение. Нашето търпение се изчерпва и настояваме час по-скоро то да си отиде!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА.


Централният комитет на Българската комунистическа партия и неговото Политбюро в заседанието си на 6 ноември 1993 г. се запознаха с редица неверни публикации в ежедневния печат, по повод на което Политбюро прие следната декларация:

1. Политбюро се разграничава и напълно опровергава невярното съобщение на вестник "Нощен труд", че БКП била създала свои разузнавателни структури. БКП нито за миг не се отклонява в дейността си, съобразена със Закона за политическите партии /ЗПП/. На БКП не са необходими подобни структури, не е създавала такива и няма подобно намерение. БКП развива своята дейност в рамките само на това, което позволяват Законът за политическите партии и Конституцията на Република България. С тези злонамерени публикации някои журналисти са заинтересувани да злепоставят БКП или изпълняват чужди поръчки за злепоставяне и за оклеветяване на БКП.

2. Също така не отговаря на истината изнесеното във вестник "24 часа” на 4 ноември 1993 г., че БКП-тата правят съюз. БРСП - Междуработническо-селска, БКП-марксисти БКП/м/ и част от структурите на БКП на Владимир Спасов щели да се включат в новия съюз на комунистите в България в края на месеца. Инициативата била на Обновена БКП /ОБКП/, съобщи в Пловдив членът на нейното Изпълнително бюро Ангел Тюфекчиев. Това съобщение изобщо не отговаря на истината. Първо, Междуработническо-селска партия в България няма. Второ, няма също така БКП на Владимир Спасов, а има БКП на българските комунисти, която няма да участва в никакви съюзи, с изключение на БКП - фракционери и разколници, какъвто е Ангел Тюфекчиев. Трето, от 19 март 1993 г. Ангел Тюфекчиев не е член нито на ЦК, нито на Изпълнителното бюро /ИБ/ на ОБКП.

ЦК на БКП предлага на всички левоориентирани партии да създадем съюз на левите сили, или Обединена левица, без БКП /м/ и ОБКП, тъй като те са създадени в нарушение на ЗПП; БКП /м/ с 42 учредители и ОБКП с около 25-30 души, изключени от БКП фракционери, вместо от по 50 души. Учредителите на БКП /м/ и на ОБКП са почти едни и същи лица. БКП няма да участва в създаване на Обединена марксистка левица /ОМЛ/. Това е подла контрапровокация, с което се цели да се осуети създаването на Съюз на левите сили, какъвто още на 14 май 1992 г. БКП предложи.

София, 8 ноември 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕГАР НA ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НA ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НA ЦЕНТЪРА ЗА НOВА ПОЛИТИКА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НA МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НA СТОГОДИШНИНАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


УВАЖАЕМИ Г-Н БОЯДЖИЕВ,

От името на Центъра за нова политика поздравявам Вас и всички членове на ВМРО със стогодишния юбилей на организацията.

С героизма и възторзите си, с трагедиите и заблудите си ВМРО е олицетворение на противоречивата съдба на българина и неразделна част от нашата историческа памет.

ВМРО-СМД заема достойно място в нашето настояще, което, макар и не толкова героично, е не по-малко трудно. Днес оръжието на ВМРО не е съзаклятието, а новата открита политика, не са четите, а борбата за демокрация и човешки права, не е терорът, а търсенето на диалог и компромис.

Центърът за нова политика подкрепя народолюбивата дейност на ВМРО-СМД, заставайки твърдо на позицията за:
- защита на териториалната цялост на Република Македония и развитието на многостранно сътрудничество между нашите две републики;
- подкрепа на демократичните преобразувания и правото на свободно самоопределение;
- подпомагане на българщината във Вардарска Македония.

Вашият юбилей е и наш. Да ни е честит.

София, 9 ноември 1993 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА НОВА ПОЛИТИКА:

Димитър Луджев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА МИР И ЕДИНЕНИЕ НА ХОРАТА ОТ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ, ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ОТ ФОНДАЦИЯ "ПЕНСИОНЕР".


Ние, пенсионерите, преживели и видели много неща през живота си, с голямо възмущение и погнуса осъждаме всякакви международни стълкновения и войни, всякакви вътрешнограждански братоубийства, осъждаме войнолюбците във всякакви цветове и окраски от всички народности, осъждаме всеки един, тръгнал чрез насилие за власт. Осъждаме всички властолюбци!

Никой не трябва да забравя, че всеки, родил се бял или черен, мъж или жена, има право на един живот и никой под каквато и да е било форма няма право да му го отнема освен Всевишният!

Всичко друго е престъпление и геноцид срещу личността!

Нека да помислим колко физически инвалиди ще останат на тази земя, на която всеки има право на един кратък живот! Затова, господа, обезумели войнолюбци и заслепени политикофанатици, жадни за власт и мъст човешка, спрете!

Спрете, господа, откажете се!

Решавайте мъдро и с разум в името на Негово величество човека независимо от цвят, етнос и гражданство!

Останалото е безумие!

Това искаме и това ще отстояваме сега и в бъдеще за нашето и за идните поколения!

Искаме мир и любов за всички люде на майката Земя кърмилница!

Хора, живеещи на нашата планета, в името на мира и любовта - обединявайте се!

София, 26 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НA БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ В ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ" /ЧАСТ ПЪРВА/ НA ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА СЪЮЗА, ПРОЧЕТЕНО ОТ ГОВОРИТЕЛЯ СТЕфАН ЛИЧЕВ ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НA ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН СЪВЕТ /6 И 7 НОЕМВРИ 1993 Г./


УВАЖАЕМИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,

Преглеждайки историята на съюза, можем да кажем, че от деветоюнския преврат на 1923 г. това е първият Върховен съюзен съвет /ВСС/, избран в спокойна обстановка, по най-демократичен начин, в съответствие с устава и принципите на земеделското движение, утвърден от Възстановителния конгрес.

Иска ни се да вярваме, че нормалното развитие на процесите вътре в земеделския съюз ще допринесе за нормалното развитие на демократичния път и в България.

За периода от последните парламентарни избори до сега на всички стана ясно, че за да осъществи земеделският съюз своята програма, за да може реално да защитава интересите на онези, заради които е създаден, за да наложи своите демократични принципи като основни начала за цялото общество, трябва да участва във върховния орган на властта - парламента.

До Възстановителния конгрес и двете земеделски организации - БЗНС - Н.Петков и БЗНС /единен/, нямаха ясно начертана тактика за изборната борба и изборният край беше логичен, фактите са добре известни и ние няма да ги повтаряме тук.

По-важни са основните различия в отношението към участието на съюза във властта, оформено в земеделските среди в последните години. В някои наши дейци се забелязва отрицателно отношение към този въпрос. Те приемат желанието за влизане на БЗНС в парламента като лични, кариеристични амбиции на отделни личности. Страхуват се, че нямаме достатъчно подготвени хора, че можем да издигнем и такива, които след това да изменят на земеделските идеи, да влязат подставени лица от комунистическата партия. Според тях земеделският съюз трябва да укрепне организационно и да подготви за няколко години свои кадри. Освен това смята се, че в тежката икономическа криза е по-добре по-късно, когато тя бъде преодоляна, да участваме в управлението. Всичките тези страхове са основателни.

Постоянното присъствие /ПП/ на БЗНС предлага ВСС да утвърди като основна стратегическа задача на БЗНС до конгреса предизвикване и участие в предсрочни парламентарни избори, както и подготовка за евентуални предсрочни избори за местни органи на властта и частични избори.

Въпросът е каква тактика трябва да възприеме земеделският съюз, за да изпълни тази своя стратегическа задача.

Парламентът именно поради своята двуполюсност се хвърли в остри разпри между парламентарните групи на СДС и БСП.

Народното събрание от законодателен орган се превърна в национална борса, в която се купуват, продават и разменят политически принципи и национални интереси.

Изчерпани са всички начини и средства, в приказките за възстановяване на старо парламентарно мнозинство не вярва никой, включително и тези, които ги съчиняват. На всички вече е ясно, че ако през първата половина на 1994 г. няма парламентарни избори, ще се създаде опасна политическа обстановка, когато постигането на обществено равновесие ще излезе извън контрола на законодателна и изпълнителна власт. Просто общественият договор няма да може да се гарантира от представените в парламента политически сили и държавни институции. Нежеланието на БСП, на повечето депутати от ДПС, НСД, както и някои от СДС, за освобождаване на парламентарните места е видимо. Следователно първата задача на БЗНС е да участва активно за предизвикване на тези избори. Както знаете, ПП през месеците юни и юли направи решителни стъпки за изясняване на въпроса кои политически формации са за предсрочно прекратяване мандата на парламентта и кои не са. Затова бяха проведени срещи разговори с всички политически партии с реално влияние без БСП, както и със синдикатите и известни независими политически дейци.

Ние предложихме една среща на ръководителите на тези организации, за да декларира всеки становището на неговата формация "за" или "против" изборите.

Ние знаем, че между отделните партии, както и личности, съществуват различия. Някои лидери на СДС, които са и депутати, привидно са съгласни с нашата теза, но не правят нищо, а дори и скрито работят за запазване на този парламент. Ето защо ние ще водим разговори поотделно с членуващи в СДС партии, като си запазваме правото да преценим и се въздържим от срещи с онези, които явно работят против земеделския съюз или са създадени с такава цел.

Ние ще предложим среща разговор и с Националния координационен съвет /НКС/. В никакъв случай обаче няма да водим разговори при условията, които обяви ръководният орган на СДС. Първо, защото сме за равнопоставеност и взаимно уважение, ние не желаем да налагаме нашето становище на другите и не желаем някой да ни натрапва своето. Второ, защото много от вижданията в това становище са наши, а по останалите също ясно сме се изказали.

Следва да водим разговори със синдикалните организации КТ "Подкрепа", КНСБ, ОЗЕПС и др. Срещи следва да се състоят и с БББ въпреки обичайната непоследователност на неговия лидер, с монархическите организации, които заедно с БЗНС най-категорично се обявяват за предсрочни избори. С БСДП, въпреки колебливата й позиция по този въпрос.

Считаме, че разговори, дори поредица от разговори, следва да се проведат с ДПС. Тази организация държи може би ключа към предсрочните избори поради мястото, което заема в парламента, от една страна, и, от друга, по простата причина, че нейният електорат има нужда от нови избори и в по-голямата си част ги желае, за да може след преодоляване на политическата криза да се тръгне към икономическия подем.

В края на настоящата или в началото на следващата година отново ще предложим среща на онези политически сили, които имат еднакви виждания по този въпрос, и ако сме уверени, че ако излезем с общ призив за предсрочни избори, такива действително ще има, за да се спре походът на рекомунизацията в България. Ако депутатите не се вслушат в нашия призив и предпочетат собственото си благополучие пред това на българското общество, ние ще подкрепим недоволството на всички обществени слоеве, насочено срещу гибелната политика на БСП и нейното правителство. И отговорността за последиците на това недоволство ще падне върху онези политици, които продължават да стоят в парламента и в правителството, както и партиите, защитници на сегашното политическо състояние. Протестите, които няма да стихнат цяла зима, ще придобият масов неудържим характер през пролетта, защото демократичното бъдеще на България е по-важно от дребните сметки на себични политици.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "НOB ИЗБОР ЗА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ДЕВЕТА/, ПРОЧЕТЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НA ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕД ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НA ОРГАНИЗАЦИЯТА /23-24 ОКТОМВРИ 1993 Г./. На форума присъстваха 376 делегати от 183 клуба на ГОР.


ЗАДАЧИТЕ НA ГОР В ОБЛАСТТА НA СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Гражданското обединение за републиката разглежда социалната политика не само като следствие, но и като мощен двигател за постепенното стабилизиране на икономическото и политическото развитие на страната.

По пътя на глобалните промени към пазарно стопанство Република България попадна във всестранна криза, от която най-силно пострадаха средните и по-нисшите слоеве от населението. Половината от нацията ни сега живее на и под границите на биологичното и духовното оцеляване. Застрашени са пословичните добродетели на българина като: трудолюбие; любов към земята; единение за преуспяването на семейството; рода и населеното място; саможертва за защита и опазване интересите на родината. Разширяват се справедливите социални искания на различни професионални групи и региони.

Основната цел на Гражданското обединение за републиката в социалната област е в близките години да се създадат необходимите предпоставки за преодоляване на отрицателните тенденции в демографското развитие, трудовата заетост, доходите, осигурителната система и жизнения стандарт на българския народ.

Първо. Демографското развитие на българската нация се намира в период на депопулация. Раждаемостта достигна най-ниското си равнище, а по смъртност при децата /22 на хиляда/ страната ни се нарежда на едно от първите места в Европа. Неблагоприятни са демографските характеристики при средните възрастови групи и пенсионерите. Нарушена е традиционната солидарност между поколенията, което създава допълнителни тежести на семействата и държавата.

Главните усилия, които ГОР ще мобилизира за постепенното преодоляване на отрицателните тенденции в демографската структура на населението, ще се насочат към укрепване на икономическите, юридическите и морално-етическите основи на семейството. В семейството се раждат, отглеждат и възпитават децата, а родителите, подпомагани от държавата, са длъжни да създадат условия за израстване на физически здрави, интелектуално развити и родолюбиви поколения.

ГОР предлага поредица от изменения в Семейния кодекс, Указа за насърчаване на раждаемостта и Закона за лицата и семейството. Чрез това ние ще се стремим към укрепването на отношенията между съпрузите, родителството, приятелските кръгове, професионалните и обществените изяви.

За ГОР общественото внимание към социалния статус на жените - в семейството, икономиката, културата, политиката и управленските структури е израз на зрялост в демократизацията на страната. ГОР ще съдейства за гарантиране правата и бъдешето на децата. Ние работим върху проект за нов закон за детето, който трябва да гарантира детските права, както и да препятства възможностите за въвличане на децата в несвойствени дейности.

ГОР ще предложи на парламента и правителството пакет от мерки за защита на подрастващите от нахлулите в страната ни антихуманни религиозни секти, рушащи традиционните устои на българския дом и семейство.

ГОР счита, че през последните години се подценяват интелектуалният, икономическият и духовният потенциал на хората в третата възраст. В създаване на необходимите предпоставки за по-цялостното използване на този потенциал се крият големи резерви за преодоляване на всеобщата криза. Поради това ще представим и ще защитаваме промени в пенсионната система, които ще възвърнат загубеното самочувствие за изпълнен трудов дълг, които дават цялостна гаранция за спокойни и достойни старини. Отношението на държавата, спонсори и роднини към заведенията за стари хора следва чрез сериозни данъчни облекчения да съдейства за прелом в качеството на обслужване и обогатяване формите на общуване с останалите поколения.

Второ. Трудовата заетост на населението в страната през последните три години непрекъснато намалява. Броят на официално регистрираните безработни достигна 660 000 човека. За мащабите на нашата икономика и жизнения стандарт на населението това е не само материално, но и морално бедствие.

Трето. Особен приоритет на ГОР и особено на неговите местни организации е политиката за създаване на нови работни места.

Най-важното в това отношение е работата по преструктуриране и съживяване на българската икономика, особено на традиционните за нашата страна отрасли от леката и хранителната промишленост, селското стопанство и обслужването. Стимулирането на частната инициатива е друго направление за разширяване на трудовата заетост. На по-добра икономическа основа е необходимо да се постави овладяването на алтернативни професии в горните степени на образованието, в предприятията и сред безработните чрез нови икономически, данъчни и социални лостове да се активизира вниманието и засили контролът за създаване на здравословни условия и режими на труд.

Четвърто. През последните години величината и структурата на доходите на населението претърпяха съществени изменения. В общия доход на домакинствата намалява относителният дял на работната заплата, а расте частта на доходите от пенсии и домашното стопанство. Постепенно растат и доходите от предприемачество, частна собственост и безработица. Несвоевременна и непълна намеса на правителствата при регулиране на доходите силно понижи тяхната реална покупателна способност. Влошена е отрасловата структура на работната заплата, което създава постоянни напрежения сред големи професионални групи на заетите. Нарушени са съотношенията между величините и растежа на основните източници и на доходите: минимална и средна работна заплата; средна пенсия и средна работна заплата; вече фатално изостават доходите от социалните плащания и семейните добавки за деца.

ГОР ще защитава пазарните принципи за формиране на работната заплата, като същевременно ще подкрепя линията на държавното регулиране на доходите от пенсии, обезщетения и социални помощи. Държавната намеса при формиране на доходите следва да се съгласува между националните социални партньори, но с много по-съществено участие на работодателите в двата сектора - частен и държавен.

Това в особено голяма степен важи и за величината на минималната работна заплата. ГОР ще изисква в нея да бъдат включени всички елементи на минималната издръжка на живота, като се отчетат и пазарните елементи в осигурителната система. В следващите една-две години е наложително да се преустанови реалният спад на минималните и средните доходи на населението, като съотношенията между основните източници на доходите се поддържат в приемливи граници. На тази основа диференциацията на доходите ще се изменя преди всичко под влияние на пазарните принципи и трудовата активност на отделни личности и социални групи.

Пето. Дълбоката икономическа криза силно повиши дефицита на държавния бюджет, а това чувствително ограничи социалните плащания и доходите на заетите в общественото обслужване. Необходимостта от усъвършенстване на взаимоотношенията между бюджета и социалните дейности все още не е намерила законова уредба, което създава огнища на напрежение в големи интелектуални групи и влоши социалния статус на цялото население.

ГОР ще даде свои предложения за закони, които да осигурят постепенното автономно функциониране на единна национална система за обществено осигуряване. Тази система следва да обединява ресурсите за социално осигуряване, социално подпомагане, здравно осигуряване, обезщетения и квалификация на безработните. На тази основа ще се разработят обосновани, технологически опростени, разбираеми и лесноприложими промени в досегашните данъчни и осигурителни механизми, а разходите по изграждане, функциониране и управление на системата ще изискват значително по-малко и без това недостигащи обществени ресурси.
 
Издръжката на единната система за обществено осигуряване ще се покрива от единна национална осигурителна вноска, която ще се разпределя и прелива съобразно конкретните потребности на отделните подсистеми: социално осигуряване; социално подпомагане; здравно осигуряване; обезщетения и квалификация на безработните. Осигурителната вноска следва да се внася от работодателите, заетите лица и останалата част от населението чрез преструктуриране на осигурителните вноски, вноските във фонд "Професионална квалификация и безработица" и данъчното облагане. Не трябва да се допускат осигурителни тежести за подрастващите, регистрираните безработни и пенсионерите.

По този начин населението по свой избор може да участва в различни форми на доброволно осигуряване с приложение на пазарните принципи на обслужване и формиране на доходите.

Шесто. Жизненият стандарт на българския народ през последните години значително се влоши. Над 40 на сто от общите доходи се изразходват за храна. Потреблението на основни хранителни продукти е намаляло за преобладаващата част от населението. Нарушен е хранителният баланс на подрастващите и бременните жени, особено при потреблението на месо и месни произведения, мляко и млечни продукти, пресни плодове и зеленчуци. Непълноценното хранене се отрази неблагоприятно на физическото и здравно състояние на населението. Разшири се бедността и просията.

Гражданското обединение за републиката ще предложи на законодателните и изпълнителните органи на властта конкретни разработки за преодоляване на по-нататъшния спад на жизнения стандарт на българския народ. Ние ще работим за това цените на основните хранителни продукти да се изменят при строго регулиране на съотношението им към изкупните цени.

Седмо. Особено голямо внимание следва да обърнем на тежкото състояние, в което се намира българското здравеопазване. Липсата на достатъчно средства, неясните перспективи, забавената структурна реформа, спадането на социалния статус на медицинските работници са основните проблеми, за чието разрешаване ще работим.

Нашите проекти в тази сфера са свързани с реформите в здравното осигуряване, увеличаването на бюджетните средства над размера на инфлацията за 1994-1995 година и развитието на частната инициатива.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
11.10.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!