12 октомври 1992

София, 12 октомври 1992 година
        Брой 200 /730/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ "КАКВО ПРЕДЛАГАТ ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР?" Документът е утвърден като основа за сътрудничество от 11 партии от извънпарламентарния център.


ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са антитеза на двуполюсния политически модел, пещерния антикомунизъм и политическия нихилизъм.

Те предлагат:
- конституционност и законност чрез гарантирано разделяне на властите, контрол и равновесие между тях;
- децентрализация и деполитизация на институциите на властта и регионалната политика;
- диалог и търпимост между всички политически опоненти;
- граждански контрол върху властимащите и пълна свобода на средствата за масова информация;
- недопускане на реставрация, реваншизъм и политически терор;
- обединение на нацията в името на мирния преход към модерно гражданско общество.

Тяхното разбиране за центризъм излиза извън традиционната политическа координатна система на "ляво" и "дясно". То е алтернатива на двуполярното политическо и идеологическо противопоставяне. Алтернатива, изразяваща се в политически разум, поведение и практика, подчинени на следните ръководни принципи:
- здрав политически разум, а не емоции;
- националните интереси - над теснопартийните;
- политическите опоненти не са наши врагове;
- диалог и конструктивизъм;
- социално партньорство със синдикатите;
- принципност и твърдост в процеса на изграждането и отстояването на основните демократични държавни и обществени институции.

ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са некомунистическа демократична алтернатива на властимащите.

Те приемат Конституцията като основа за изграждане на съвременно демократично общество в България.

ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са за мирен и еволюционен преход от тоталитарно към гражданско общество. Те са против всякакви прояви на революционен и псевдореволюционен подход към сложните проблеми на обществото.

Добра икономическа политика за ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР означава добра политика за широки социални слоеве.

ЦЕНТРИСТИТЕ са против противопоставянето на хората по политически цветове. Единствените критерии за преценка на всеки човек са професионализмът и гражданската позиция, показани и отстоявани в практиката. Гражданското общество се постига с обединените усилия на хора, които искат, знаят и могат!

ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са за социално справедлива реституция, а не само за онези 3 % от населението, чиито имоти бяха заграбени. Справедливата реституция означава да се реституира и ограбваният труд на лекаря, учителя, инженера, работника, селянина, чиновника и т.н. Другото е нов грабеж и несправедливо преразпределение на националното богатство.

ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са за социално справедлива и честна приватизация. Приватизация, защитаваща националния капитал. Частният капитал трябва да бъде мотивиран да заема свободните икономически пространства на дефицитната ни икономика. Това е онзи изключителен шанс за развиване на местния частен бизнес и създаване на широка "средна класа" - основа на модерната демокрация.

ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР смятат, че за да се върви напред, не е достатъчно да се разгражда, а е необходимо да се изгражда:
- законовата база на съвременното пазарно стопанство;
- законовата база на новите трудовоправни отношения;
- законовата база за утвърждаване на частната собственост;
- законовата база, гарантираща стабилна банкова система и устойчивост на чуждите инвестиции.

Необходимо е освен това:
- развитие на местния капиталов пазар на ценни книжа и фондови борси;
- нова кредитна и данъчна политика, осигуряващи преференции за производителя;
- нова политика на доходите и цялостна социална политика.

ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР, като отчитат сложните политически и социално-икономически проблеми на страната, са убедени, че за излизане от кризата е необходимо:
- да се обединят усилията на всички можещи и знаещи хора независимо от политическите им убеждения;
- да се заложи на професионализма и освобождаването на стопанските ръководители в държавния сектор от партийна опека;
- нова политика за управление и развитие на държавните фирми. Държавата (в лицето на съответното министерство) - акционер собственик, а не пряк ръководител на държавното предприятие;
- да се даде възможност за бърз старт на приватизацията;
- да се даде въздух на частния бизнес чрез провеждането на разумна финансово-кредитна и данъчна политика;
- да се ограничи държавата в рамките на регулатор на икономиката, а не като пряк преразпределител.

Днес България наистина е на кръстопът. Най-важната задача е да се спаси от пълна разруха фундаментът на българската икономика и да се гарантира оцеляването на нацията. Държавата трябва да гарантира социалната справедливост в трудните времена на прехода до пълното отделяне на социалните фондове от бюджета. Тя е длъжна да отдели особено внимание на пенсионерите, безработните, младите семейства, децата, социално слабите.

ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са за реално деполитизиран съд, прокуратура, армия, полиция и служби за сигурност, които да защитават интересите единствено на България.

За ЦЕНТРИСТИТЕ фигурата на пряко избрания президент е обединител, гарант и защитник на националните интереси. Единственият цвят на президента трябва да бъде националният трибагреник.

Само достойни личности могат да градят достойна държава. Демокрацията се прави от демократи.

ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са убедени, че с обединените усилия на целия народ и с разумна и отговорна политика България може да влезе в новия европейски дом като суверенна и преуспяваща държава.

София, 6 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗАКОНЪТ ДЕЙСТВА В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СПРЯМО КОНСТИТУЦИЯТА, В НАРУШЕНИЕ НА ПРАВНИТЕ НОРМИ И ОТНОВО - ИЗБИРАТЕЛНО" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3". Документът е адресиран до ограните на прокуратурата и до международните правни институции.


Още в предварителната фаза на предизборната президентска кампания Министерството на финансите и лично Костов грубо нарушиха дори приетия закон за избор на президент. Въпреки правното наличие на Съюз "ЕРА-3" като парламентарна партия министър Костов еднолично облагодетелства само кандидатската двойка Желю Желев - Блага Димитрова с един милион лева, а лиши кандидатите, издигнати от Съюз "ЕРА-3" от тези средства незаконно, като с това си действие министър Костов нанесе пълно опорочаване на предизборната президентска кампания и максимален удар върху съюза ни. Стойността на удара стана по-голяма, след като, за да бъдат взети минимални предизборни средства, неговото ведомство ипотекира двата автомобила на Съюз "ЕРА-3" на стойност двеста и двадесет хиляди лева (заверено чрез нотариус), с което фактически ги спря от движение и блокира предизборната кампания. Тези автомобили не са продадени, както са направили други толерирани от закона партии, а стоят, но г-н министърът се прави, че не вижда това.

Прокуратурата внезапно забравя милионите, дължими от доста повече време от други партии на държавата, и се спира избирателно върху нас и отделни имена. Тя забравя и най-простия факт, че в отношенията с Костов не се отнася до конкретни имена (примерно дадена двойка), с които да се спекулира неморално от фашизираната преса по простата причина, че средствата се вземат от цяла организация и двама души само не могат да правят предизборна кампания.

Този подбор говори за гангстерство на държавните среди в страната и явно предизвиква насрещна реакция - към лицата, опитващи се да компрометират една опозиционна партия, да се подходи като към гангстери. Щом това желаят уважемите независими власти, подчинени на Костов, и не зачитат доводите ни и правните норми, да бъдат убедени, че ще го срещнат.

Съюз "ЕРА-3" не е висшето ръководство на БСП, ръководителите му са водили дълга борба срещу тоталитаризма, чисти са пред себе си и не се страхуват да реагират на подобни насилия по подобен начин. Съдебните власти много добре да отчетат факта, че започват прекалено много да се подчиняват на една диктатура и да разглеждат нещата разделено, пряко международните норми и да си направят изводи от това. Не е нужно на тях да обясняваме, че в никоя страна средства, употребявани за избори, не се връщат. Особено от партии, които не са грабили населението. При подписване на международните европейски документи за правата на хората изрично се подчертава, че когато съществува спорно разминаване между вътрешното законодателство на дадена държава и международните правни норми, втората страна е меродавната. Конституционният съд, който скоро ще бъде сезиран, е видял много добре, че приетите закони за финансиране от две сили са в пълно противоречие с конституцията, дават жестоко предимство на едни в предизборната кампания и фактически превръщат избирателите в марионетки, пускайки бюлетини за хора, които предварително са избрани от висшия кръг. Нищо различно от времето на Живков освен фасадата и голото празнословие и емоции.

Молим прокуратурата внимателно да проследи изнесеното становище, както и пътя на взаимоотношенията Костов - Съюз "ЕРА-3" и да установи, че в самата процедура към съдебните органи съществуват груби закононарушения.

Обърнете внимание, че до председателя на Съюз "ЕРА-3" не е изпратен никакъв документ от съдия-изпълнителя и не е даден никакъв конкретен отговор не само на писмата на Съюз "ЕРА-3", но и на възражението, заплатено и предоставено от М.Миланов.

Вместо това наблюдаваме политическа спекулация от вестник "Демокрация", чрез съдебната власт с цел да се урони авторитетът на председателя на Съюз "ЕРА-3" пред обществото в точно подбран момент на една предизборна ситуация.

Съюз "ЕРА-3" няма милиардерските фирми на СДС и БСП, нито хора в ръководството си, които да грабят народа и да крият данъци, както го вършат представители на двете сили. В качеството си на политическа организация обаче ние ще изискаме от върховните органи право да се разкрият личните банкови сметки на поредица "видни" държавници, като ще се опитаме да предоставим и факти, за да разбере този народ как и от кого е ограбен в масирана степен, особено в последните три години.

Напомняме на прокуратурата и на международните среди, че изявленията на депутати от парламентарната група на СДС, запознати с материалите, са ясни и категорични: чудовищна корупция се открива във висшите държавни сфери.

Защо гражданите не чуват нищо за тази чудовищна корупция? А прокуратурата?

Процесът наистина започва, господа. А един Господ знае докъде ще свърши.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ.


Българският демократичен център още на 5 октомври 1992 г. изрази подкрепа на исканията на стачкуващите учители. Ние считаме тази стачка за чисто синдикална и заявихме, че ще следим да не се оказва административен и политически натиск. За съжаление имаме достатъчно примери за сплашване и шантаж върху стачниците от страна на държавни органи и администрация. Затягането на преговорите с правителството е също тревожен признак.

Нека не унижаваме повече българския учител. Така унижаваме децата си. Това, което те искат, е малко.

Нека ги подкрепи цялото общество. Няма по-свещен порив от този за МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА.
ЗАЕДНО МОЖЕМ!

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИТУАЦИЯТА СЛЕД ПРЕКЪСВАНЕТО НА ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И НАЦИОНАЛНИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ.
Документът е адресиран до средствата за масова информация.


На свое заседание от 8 октомври 1992 г. ИК на КНСБ обсъди създалата се ситуация, свързана с прекъсването на преговорите между националните стачни комитети на Съюза на българските учители (СБУ) и Независимия учителски синдикат (НУС) и представителите на правителството. В него взеха участие лидерите на двата учителски синдиката г-н Иван Йорданов и г-н Аспарух Томов.

Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България (ИК на КНСБ) констатира, че стачката на учителите е масова и национална по своя мащаб. Реакцията на правителството още веднъж показа, че то не е готово да реши проблемите на стотиците хиляди трудещи се, заети в системата на образованието. Отчете се и фактът, че стачката намира активна подкрепа и сред учителите, членуващи към Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа”.

ИК на КНСБ застава зад решенията на националните стачни комитети на СБУ и НУС да продължат ефективните стачни действия, докато не бъдат удовлетворени исканията на учителите. В тази връзка, бяха приети следните решения:

1. Централата на КНСБ и националният стачен комитет да считат учителската стачка като приоритет в своята дейност. Общинските и регионалните структури на КНСБ да окажат активно съдействие на стачкуващите учителски синдикални организации.

2. Отделя и превежда по сметка на националните стачни комитети на СБУ и НУС финансови средства за подпомагане на техните стачни фондове.

3. Апелира към останалите федерации, синдикати и съюзни членове на КНСБ да предприемат активни действия за оказване на морална и материална помощ на стачкуващите учители.

ИК на КНСБ обсъди и прие декларация за проявите на антисиндикална дейност по време на стачката от страна на отделни държавни териториални структури, която ще бъде изпратена до МКСП и ЕКП. Текстът на декларацията ще бъде оповестен в средствата за масово осведомяване.

София, 8 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АНТИСИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Във връзка с някои антисиндикални действия на Изпълнителната власт по повод стачката на учителите от Синдиката на българските учители (СБУ) и Независимия учителски синдикат (НУС) Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България (ИК на КНСБ) заявява:

1. Изпълнителната власт се опитва с различни форми и начини да упражнява тормоз и да заплашва учителите, участващи в една напълно легитимна и съобразена със Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) стачка. На полицията в отделни региони в страната е заповядано да събира данни за стачкуващите. Представители на местните органи на изпълнителната власт обикалят училищата, събират данни за стачкуващите и ги заплашват с уволнения. Неправомерно се използва клаузата от ЗУКТС за присъствието на стачкуващите на работните им места - учителите се принуждават да бъдат в класните стаи и след това в тях се вкарват ученици. Министър-председателят по радиото заплаши директорите на стачкуващите училища, че носят пълна дисциплинарна отговорност за стачката.

2. ИК на КНСБ решително осъжда опитите на изпълнителната власт да оказват неправомерен административен натиск при решаването на конфликта. ИК на КНСБ счита тези действия на изпълнителната власт като ново грубо нарушение на синдикалните права и свободи в България и ще предприеме адекватни действия за защита на своите членове. КНСБ ще информира и компетентните международни органи за това ново погазване на синдикалните права в България.

София, 8 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАВЕНИТЕ ИСКАНИЯ.


Националният стачен комитет на Независимия учителски синдикат благодари на всички, които подкрепят справедливите искания на работещите в системата на образованието.

Продължаваме да отстояваме твърдо нашите искания, а именно:

1. Средна брутна месечна заплата за отрасъла не по-малка от 10 % над средната брутна работна заплата за страната и нейното коригиране с инфлационния процес.

2. Финансово и организациснно обезпечаване на нормален учебен процес. Във връзка с многото спекулации по този въпрос отново заяваваме, че исканията ни касаят всички работещи в системата на образованието - учители (висшисти и полувисшисти), специалисти, административен и обслужващ персонал.

Продължаваме стачните действия до удовлетворителен резултат.

Тежкото финансово положение на стачкуващите ни принуждава да се обърнем за помощ към всички, които ни подкрепят.

Нашата банкова сметка е:
СОФИЯ ДСК - 3, филиал "Сердика", ул. "Ламби Кандев", бл. 15-а, партида N 185 - 3912.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЪРСКИЯ СЪВЕТ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПО ПОВОД НА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Въз основа на заповед N Р-71/8 октомври 1992 г. на Министерския съвет, подписана от г-н Филип Димитров, заявяваме, че:

1. Не сме изявявали желание до момента за участие в учителската стачка, провеждана от учителските синдикати, членове на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

2. Настояваме за незабавно започване на преговори съгласно нашата декларация от 1 октомври 1992 г., които да започнат от 9 октомври 1992 г.

София, 9 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИТЕЛСКИЯ
        СИНДИКАТ: Димитър Димов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ".


Чл. 1. Съюз "Справедливост" е обществена организация на народа, която има за цел с мирни средства да съдейства на реалните опозиционни сили, доказали с действията си, че са част от тях. Съюз "Справедливост" се явява на политическата сцена, за да не продължат манипулациите на Българската социалистическа партия (комунисти) и определени лица от Координационния съвет на Съюза на демократичните сили (КС на СДС) над трудово дезорганизирания, национално потиснат и политически объркан български народ. Във всички избори Съюзът ще подкрепя само справедливи клаузи.

Чл. 2. Наименованието на съюза - "Справедливост", е символ на скалата на човешките Ценности, с което красноречиво се доказва, че това е организация от нов тип, основа за демократизацията, мира и свободата.

Чл. 3. Седалище: гр. София, бул. "Стамболийски" 5, ет.ІV, стая 1.

Чл. 4. Основен символ на съюза: на фон в горния ляв ъгъл е разположен знака на силата и величието - лъв със златна корона.


I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5. Съдействие на политическите сили за промяна на държавния механизъм, за създаване на благоприятни условия да се реализира отделната личност в обществото, както и осигуряване благоденствието на семейството - задачи, стоящи над всички други теснопартийни интереси.

Чл. 6. Сътрудничество с всички обществени и политически организации, доказали с програмата и с действията си своята справедливост и демократичност.

Чл. 7. Изборна победа по демократичен път и осигуряване справедливото съществуване на всеки член на обществото ни.


II. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ

Чл. 8. Висш орган на Съюза е Общонационалното събрание, което се предстява от депутати - представители на местните организации, делегирани от членовете им. Решенията на Общонационалното събрание се утвърждават с обикновено мнозинство (50 % от присъстващите), а решенията на националното ръководство се узаконяват с квалифицирано мнозинство (две трети от присъстващите) като задължителен кворум.

Чл. 9. Националното ръковдство представлява съюза и е негов ръководен орган. Състои се от 7 (седем) човека, избрани от учредителите и одобрени от Общонационалното събрание с обикновено мнозинство.

Чл. 10. Националното ръководство се състои от:

10.1. Председател, който се избира от учредителите и се одобрява от Общонационалното събрание, заема длъжността си за неограничено време. Председателят се ограничава в дейността си от своя морал, почтеното следване на принципите на организацията и собственото си здравословно състояние. Той се ограничава по същия начин и от реалната му поддръжка от Общонационалното събрание. Председателят е упълномощен да представлява съюза пред българската и международната общественост, заедно с още 2 (двама) членове от ръководството.

10.2. Заместник-председател, работещ съвместно с председателя и представляващ го в негово отсъствие.

10.3. Организационен секретар - отговарящ за изграждането, управлението и контактите с местните организации.

10.4. Касиер - контролира приходите и разходите на организацията и се отчита най-малко веднъж на 3 (три) месеца пред националното ръководство.

10.5. Трима членове, избрани от учредителите и одобрени от Общонационалното събрание.

Чл. 11. Към националното ръководство функционират следните комисии: административно-правна, икономическа и политическа.

Чл. 12. Членовете на националното ръководство са несменяеми (безмандатни). Националното ръководство е отговорно за агитационната и организационна дейност на съюза.

Чл. 13. Ръководен принцип на Съюз "Справедливост" е демократичния хоризонтал. Връзката по вертикала са уставът и програмата, изработени от учредителите и одобрени след 3 (три) години от Общонационалното събрание, заседаващо на 5 години, с избрани представители от всички съюзни единици.

Чл. 14. Местните организации се създават на териториален принцип, при строго спазване принципите и законите за изграждане на обществени организации и партии, действащи в страната. Във всяко селище може да има една или повече съюзни единици, в зависимост от броя на членовете им. При наличие до 500 членове се изгражда една съюзна единица, при повече от 500 членове се изграждат две и повече съюзни единици, подчинени на едно ръководство, избрано от тях. Веднъж годишно се събират под патронажа на местната организация. Представители на съюзни единици обсъждат въпроси от дейността на Съюз "Справедливост". Задължително е присъствието на представител от националното ръководство.

Чл. 15. Местните организации имат ръководство, състоящо се от следните членове:

15.1. Председател - представлява организацията в обществено-политическия живот на страната. Взема окончателни решения по въпроси от организационен характер.

15.2. Организационен секретар - работи директно с председателя и отговаря по организационните проблеми на съюзната единица.

15.3. Касиер - отговаря за финансовото състояние на организацията. Събира членски внос, отчита всички приходи и разходи, докладва на местното ръководство за състоянието на касата. Пряко е подчинен на националното ръководство.

Местното ръководство е отговорно за действията си пред националното ръководство и пред Общонационалното събрание.

/Пресслужба "Куриер"/


12:22:40    
12.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


BTA’s English-Language Weekly: [реклама]

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!