12 декември 1994


София, 12 декември 1994 година
Брой 243 /1288/


София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ЛАЗАРОВ.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Като председател на Български национален съюз и от името на нашите верни приятели от Горна Оряховица "Царство България - Симеон II" заставам пред своята съвест, пред своята мисъл, пред своя морал. Връщам се години назад - бурни времена! Бурни, неспокойни и метежни. Орисия... Добре че сме корав народ, иначе тези атентати срещу силното ни национално съзнание щяха да ни погубят, щяха да ни оставят само като историческо понятие без съдържание. А родихме велики синове. Да, ние, българите, родихме велики синове и дъщери, които са днешното и утрешното българско. Затова сегашни и утрешни държавници, сановници - внимавайте! Не пилейте с политическите си пристрастия народното богатство. Иначе народът ще ви съди, с болка ще ви съди. Националните ни чувства са крепост и за нашето културно богатство. Не посягайте на тази сплав, която е гарант за утрешния ни светъл ден.

Съотечественици,
Чуйте ни сега! Български национален съюз е за възстановяване на Търновската конституция, за България като монархия. Издигаме кандидати честни, професионално подготвени и дръзки. Издигаме кандидати, които са убедени, че българските проблеми минават през българското село, през българските предприятия, през българските сърца. Нашият лозунг е нагоре за едно нравствено и възвишено човечество, за България преуспяваща!

Братя и сестри,
Подкрепете ни пред предстоящите избори. Бюлетината ни е бяла с надпис "Български национален съюз" с една синя и една розова лента, разположени водоравно.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ КАТО МОНАРХИЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"


Български национален съюз смята, че днес България преживява драматични моменти.

Можем ли да спрем този ход на събитията? Можем ли да предотвратим по-нататъшното изостряне и задълбочаване на кризата? Можем ли да преодолеем апатията и безверието, обхванали по-голямата част от населението? Български национален съюз: Да!

Български национален съюз е открита политическа общност, в която могат да членуват всички български граждани над 18-годишна възраст, а в младежките секции и под тази възраст, приемащи по убеждения неговата политическа програма.

Ние сме за:
- изграждане на съвременна демократична държава;
- възстановяване на Търновската конституция, внимателно осъвременена, с всички законни последици, произтичащи от нея;
- укрепване и издигане националното самосъзнание и самочувствие, формиращи истинско и активно усещане за принадлежност към нацията;
- разделяне на властите на три независими една от друга: законодателна, съдебна и изпълнителна;
- възстановяване на частната собственост;
- защита на социално слабите;
- съвременна екологична политика;
- поетапно намаляване и премахване на причините за екологично замърсяване на природната и околната среда;
- възстановяване на селското стопанство, като земята се върне на нейните законни собственици и техните наследници;
- въвеждане на частна, кооперативна и държавна собственост;
- съвременна образователна система със защита на социално слабите;
- всестранни връзки с всички страни с предимство на европейските;
- качествено издигане равнището на здравеопазването;
- самостоятелност на Българската православна църква;
- съвременна армия - гарант за националната ни сигурност.

Ако българските правителства подминават поставените от нас искания, ние бихме го нарекли замижаване или предателство спрямо нашите духовни и материални ценности.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НА ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗОРА", ПОДПИСАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ВЕСЕЛИН КОШЕВ И МИНЧО МИНЧЕВ.


От пресата стана известно, че в окръжната централа на Движението за права и свободи /ДПС/ в Кърджали на видно място е поставена демографска карта на Република България с абсолютно неверни и тенденциозни данни. Според съдържанието на тази карта България е многонационална държава, пъстра мозайка от етноси, сред които българите са малцинство от 3 400 000 души /от общото население 7 920 000/. Според същата фалшификация останалото население се разпределя така: 2 150 000 турци, 1 000 000 родопски турци /помаци/, 500 000 шопи, 600 000 македонци, 150 000 други турско говорещи, 120 000 гърци, арменци, власи. Картата е издадена на турски език. Преди три месеца подобна цветна карта е имало и в местната централа на ДПС в Джебел, където България е била показана като мюсюлманска държава.

Всичко това показва за сетен път, че ДПС е противоконституционна партия на етническа и религиозна основа, която упорито и настойчиво се стреми да разруши българската държава. В този дух е и издигнатият предизборен лозунг на ДПС "България за всички".

Във връзка с гореизложеното ние се обръщаме към всички партии, обществени организации и български родолюбци, които постоянно твърдят, че съдбата на България не им е чужда, да се присъединят към нашата декларация-протест с искане за вземане незабавно най-строги мерки от компетентните държавни органи срещу рушителите на България.

Най-после да престанем да се правим, че не виждахме кои рушат България, а с нашия протест да защитим отечеството си!

София, 9 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Документът е адресиран до председателя на Централната избирателна комисия, до Софийски градски съд, до Централния комитет на Българската комунистическа партия и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Изненадани сме от вашето решение за регистриране на Българска работническо-селска партия /БРСП/ за самостоятелно участие в изборите. Допускаме, че е направено въз основа на едно старо пълномощно, дадено на един от членовете на Националния комитет /НК/, а именно лицето Станчо Иванов Станчев, което считаме за неправилно, тъй като не е имало заседание, няма необходимия протокол и рещение, взето с 2/3 мнозинство, съгласно устава ни. Допускаме и вариант, че регистрацията е направена със заявление изх. N V-26 от 15 ноември с невалидни подписи на лицата, подписващи се по-долу, и на лицето Стефан Пешков - отдавна напуснал БРСП, понастоящем съпредседател на БСКП.

Възможно е ЦИК да не знае, че БРСП има ново ръководство, избрано на конгреса на 24 септември 1994 г. Същото е в законното си право според нас, особено след 16 ноември 1994 г. Знаем, че на други партии, провели конгреси след нас, е искано съгласие и oт новото ръководство, какъвто е случаят с Българската комунистическа партия /БКП/.

На 16 ноември 1994 г. представител на новото ръководство заяви пред Софийски градски съд /СГС/, че БРСП няма да участва в изборите, а на 18 ноември 1994 г. неупълномощеният от никого и напуснал партията Станчо Ив. Станчев регистрира БРСП в изборите? Абсурдно, но факт! Изненадата ни е по-голяма, тъй като с наше писмо с входящ номер в Централната избирателна комисия /ЦИК/ 542/16 ноември 1994 г. предупредихме за неправомерните действия на това лице и въпреки това на 18 ноември научаваме от Българска национална телевизия /БНТ/ за повторно оказаното му доверие.

Настояваме за незабавно анулиране на решението ви за регистрация на БРСП в изборите. Нашите кандидати за народни представители са в листите на БКП и няма смисъл от раздвояване на силите ни заради лични амбиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ИЛИЯ СТЕФАНОВ ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "НД ЧЕРНОМОРИЕ" ПЕТЪР ТОДОРОВ. Документът е адресиран до главните редактори на всички български вестници.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН РЕДАКТОР,

Обръщам се към вас и към вашите колеги от редакциите на останалите български вестници от името на 30 442 българи, които гласуваха за Форум "Преображение" на изборите през октомври 1991 г. Благодарение на подкрепата на тези хора нашата партия застана на 14-о място измежду всичките 38 политически групировки, които премериха силите си преди 3 години. Една от причините, за да не постигнем по-голям успех, се крие във факта, че ние трябваше да се сражаваме не само с голям брой явни и неявни противници, но и с вас, хората, които управлявате средствата замасова информация и от които очаквахме да осведомите българското население за създадената от нас преди 17 години концепция за осъществяване на бърз и безболезнен преход към демокрация в България.

Преди да илюстрирам с два конкретни примера допуснатата, може би неволно, от ваша страна грешка, ще си позволя да припомня няколко от постоянно пренебрегваните в България правила на обществено поведение.

Едно от неписаните правила, на които е необходимо всички да се подчиняваме, това е да не се опитваме да изместваме хора от длъжности и функции, които не умеем да изпълняваме по-добре от тях. В днешно време желанието на някои журналисти да управляват държавните работи изглежда по-силно от желанието им да информират добросъвестно и пристрастно българското население. Това е една от причините за сегашния безпорядък В нашето общество.

Малцина си дават ясна сметка за неограничената власт, с която разполагат средствата за масова информация. Малцина се досещат, че измежду всичките професии, които хората практикуват, единствено журналистическата дава достъп до властта във всяка държава, без да се иска съгласието на обществеността. Затова е много лесно чрез вас, уважаеми господа редактори на българските вестници, да се установи тоталитаризъм и след премахването на някогашния "комунистически режим".

Но сега хората в България искат да сменят тоталитаризма с демокрация. А не съществуват никакви средства, с които народът би могъл да обуздае вашите политически страсти. Единствено вашата съвест е силата, която би могла да ви задължи да изпълнявате само ония обществени функции, за които вие действително притежавате талант и професионална подготовка.За управлението на държавата вие никога не сте се готвили, защото на вас самите е било известно, че не притежавате такъв талант.

Обществеността очаква от вас да я информирате за събитията в България и по света. А управлението е работа на политиците - те са хората, които трябва да търсят и да намират най-подходящите решения на комплексните обществени проблеми. Тук трябва да добавя, че от вас се изисква само едно бързо и безпристрастно изброяване на фактите, а не коментари за оценка на поведението на политическите дейци. В демократичната държава правото на такава оценка принадлежи единствено на народа, от когото произтича и на когото принадлежи властта. Той не би могъл да упражнява това свое право, ако вие не пожелаете да проявявате добрата воля да го информирате добросъвестно и безпристрастно за всичко онова, което политиците са казали и направили или са отказали да кажат и да направят! Ето така се разпределят главните роли, когато народът в една държава желае демокрация.

Тук се поставя въпросът дали е възможно за един народ да установи на практика мечтаната от него демокрация, когато журналистите отказват да му дават бърза и безпристрастна информация, а не се отказват от желанието си да изпълняват ролята на "четвърта власт" в държавата? -Ето например повече от 14 години редакторите на българските вестници отказват да информират българския народ за съществуванието на "преображенската" концепция за бърз и безболезнен преход към демокрация, но не се отказват да изопачават думите ми с коментари по мой адрес, в които нищо не се споменава за действително казаните и направените от мен неща.

Аз разбирам, че не е лесно човек да промени своите навици. Но и господаредакторите на българските вестници би трябвало да осъзнаят, че докато губят времето си в изпълнение на никому ненужната "четвърта власт", те няма да могат да извършат огромната работа за информиране на населението за онова, което другите действително необходими три власти"/законодателната, изпълнителната и съдебната/ правят или отказват да направят. Ето например хаосът в България трае повече от 5 години, а няма кой да съобщи на българското население каква е истинската причина да се отказваме от "комунизма" и каква е ползата от докарването на "капитализма". Тези две неща са обяснени единствено в писмата, които азсъм изпращал през последните 25 години до българските държавници, но българските журналисти очевидно нямат време да се заинтересуват от фактите.

И все пак с настоящото открито писмо аз не търся да упрекна някого. Аз само се опитвам да обясня нагледно последиците от размяната на ролите:вашата, като журналисти, с моята, като политик.

Ролята на политическия деец е да събуди ентусиазма, оптимизма и решителността у хората чрез подходящи решения на комплексните обществени проблеми. А журналистите не познават политическата професия и затова вместо подходящи решения, те предлагат на пУбликата неподходящи коментари, с които дискредитират политическите дейци и създават впечатлението, че не трябва да се вярва на никого. Ето така беше доведен българският народ до сегашното му пораженческо настроение, което е от полза само за враговете на България.

За по-голяма яснота по тези въпроси аз ще си позволя да ви препоръчам да прегледате книгата на Алфред Сови "Властта и общественото мнение". В нея авторът е анализирал човешкото поведение както в случаите на пораженческо настроение, така и в случаите, когато хората успяват да опазят своя ентусиазъм и своята решимост да доведат започнатото дело до успешен край. Така Алфред Сови е открил, че са възможни само 5 форми на поведение, когато човек е поставен едновременно под натиска на приятелската и на неприятелската политическа пропаганда:

1. Да работи с цел да се разраства пораженческото настроение сред своите сънародници /да съучастничи на враговете на собствения си народ/.

2. Да е убеден, че поражението е неизбежно, и да изпитва задоволство отразразстването на пораженческото настроение, без да съучастничи в преследването на тази цел.

3. Да се тревожи от разрастването на пораженческото настроение, без да се противопостави на това чувство.

4. Да се бори срещу разпространителите на пораженческо настроение /срещу твърдението на проф. Беров например, че през 1993 г. било невъзможно безработицата да се намали/ и да поддържа оптимизма /надеждата/.

5. Да вярва до фанатизъм във възможността да бъде преодоляна всяка евентуална трудност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


Националната стратегия на България е изграждана в продължение на повече от 13 века и е учредена в модерна държавност с Търновската конституция, приета на 16 април 1879 г. Тази конституция е основополагащ акт на националния ни суверенитет, укрепен от Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885 г. и затвърден окончателно с обявяването на независимостта на Царство България на 22 септември 1908 г.

Легитимността на Търновската конституция е безспорна. Тази конституция е суспендирана след 8 септември 1944 г., но не е отменена по единствения възможен правосъобразен ред - предвидения в самата нея. Референдумът за формата на държавно управление от 8 септември 1946 г. не е произвел правно действие поради противоречието си с Търновската конституция и не следва да бъде отменян. Тези, които искат отмяната на референдума от 1946 г., признават правно действие на един противоконституционен акт и не са легитимисти. Правова държава е тази, в която законите съответстват на конституцията, а подзаконовите актове - на законите.

Националното движение за коронована демокрация "Царство България" стои на позицията, че всяко Обикновено народно събрание може да обяви възстановяването на легитимното положение.

Народните представители, избрани от листата на движението, ще настояват веднага след формирането на 37-о Народно събрание да се обяви възстановяването на действието на Търновската конституция. Конституцията отрежда на царя на всички българи ролята му на върховен стратег, като му възлага едновременно с народното представителство включително правото да утвърждава и обнародва приетите закони, изпълнителната власт и функциите на върховен военачалник /чл. 9, 10, 11 и 12/. Естествена последица от обявяването на възстановяването на Търновската конституция е заемането на престола от Негово величество цар Симеон II.

В този контекст използването на личните символи на Негово величество без негово разрешение е не само подсъдно, но и принизяващо както легитимистката, така и монархическата кауза. Националното движение за коронована демокрация "Царство България" не приема и тези антинационални и безотговорни прояви на отделни лица и за съжаление организации и коалиции.

Националното движение за коронована демокрация разполага с програма за смяна на системата, условно наречена "План-пазар". Програмата е подчинена на националната стратегия и съобразена с двете глобални дадености на нашето време - ускоряването на промените и нарастващата комплексност на човешките организации. Тази среда налага нов подход към проблемите на управлението на сложните и динамични системи. Програмата третира прехода като уникална смяна на две естествено несъвместими и фундаментално различни системи, между които е невъзможен компромис, конвергенция или симбиоза. Преходът не трябва да е нито шок, нито революция, а една програмирана с най-модерни методи и средства еволюция. Програмата разчита на националните природни и интелектуални ресурси и е предназначена за целия български народ.

Програмата "План-пазар" е съставна част от една програма от по-висш ранг, наименована "Стабилна икономика", обхващаща 15 години, с подвижен във времето хоризонт. Понастоящем програмата "Стабилна икономика" визира 2010 година и включва три етапа:

I. Преход с продължителност един четиригодишен парламентарен мандат. Програмата "План-пазар" е конкретен план за действие през този етап, детайлизиран на технологично равнище.

II. Стабилизация с продължителност един четиригодишен парламентарен мандат. Програмата за този етап е в идеен проект, който ще премине в работен една година преди приключване на етапа на прехода.

III. Растеж - този етап е с продължителност 7 години и е разработен на стратегическо равнище. Основни компоненти на програмата "План-пазар" са:
* законова база в духа на Търновската конституция, приложима до зоната на забраните, установени с действащата конституция;
* мениджърска институция от съвременен тип, задължителна за управлението на обществената /наричана засега "държавна"/ собственост;
* приватизация въз основа на готов проектозакон за раздържавяването, принципно различен от действащия закон за приватизацията. При аналогия с планетарния модел приватизацията е ядрото, около което гравитират останалите подсистеми на прехода;
* система за управление на самия преход;
* система за подбор, квалификация и разполагане на кадровия потенциал;
* институционална база;
* привличане на чуждестранно участие, най-вече в мениджмънта и инвестициите;
* стимулиране на предприемачеството;
* образование, здравеопазване, социално дело;
* парична реформа и данъчна политика;
* зони за свободна търговия;
* интегриране във външните пазари;
* приоритети в икономиката въз основа на сравнителни предимства на България;
* краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за действие в рамките на 4 години.

Работата върху програмата започна и протича паралелно с перестроечните програми. Засега тя е единствената алтернатива на програмата на Българската социалистическа партия /БСП/, вкл. и на тази за управлението на страната. Ще влезе в действие, когато са налице горепосочените предпоставки и условия. Защитена е надеждно срещу недоброжелатели. Няма политически оттенък и няма ограничения във времето за приложението й, тъй като е постоянно в състояние на актуалност и готовност за незабавно прилагане.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ "СЪЗИДАНИЕ, СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ, СВОБОДА, СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ" НА КОНФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НАЦИОНАЛЕН БЛОК "ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ".


СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Главният лост за възстановяването на отечеството според нас е българското селско стопанство. Стъпил върху своята земя, опрян на своята собственост, българският селянин ще получи силна предприемаческа и държавна поддръжка за укрепване на стопанството си, за избиране на правилната насока за развитието му според местните агроклиматични и икономически условия. По-важните мерки, които едно правителство на Земеделския съюз може да предприеме незабавно в областта на селското стопанство, са:
- ускорено провеждане на основните насоки на аграрната реформа;
- ускорено връщане на земята на нейните собственици;
- създаване на равнопоставени условия за стопанисване на собствеността чрез частно стопанство, свободна кооперация, аграрно сдружение, фамилно сдружение;
- изграждане на специална система за кредитиране и финансиране на производствата, преработката и търговията с аграрни продукти, като се използва държавното участие, фондове от международни организации, отчисления от приватизацията и от търговски сделки;
- изграждане на система от финансови лостове за техническата организация и култура на труда в селското стопанство, продуктивността и производителността в аграрното производство, подобряването на качеството на продукцията, стимулирането и внедряването на научните открития и достижения;
- ограничаване на посредниците в търговията и заместването им с кооперативни търговски организации, търговски сдружения и търговски централи на производителите, консорциуми и акционерни дружества с държавно участие;
- развитието на химията, машиностроенето и производството на транспортни средства, тясно свързани с модернизирането на земеделието и животновъдството, и на преработването и опаковката на продукцията от него;
- изграждане на съвременна система за високопродуктивна наука и ефикасна структура на изследователска, развойна и внедрителска дейност.

Нашият девиз е: подпомагане на производителите, като държим сметка за милионите потребители.

Разрешаването на сериозните социални и културни проблеми на българското село ще кореспондира с изграждането на финансово-кредитната му система и с осигуряването на общинските бюджетни средства. Най-същественото развитие обаче на селскостопанската икономика ще бъде връзката на частното селско стопанство със системата на преработвателната, хранителна и лека промишленост. Те ще формират постепенно създаването на новия облик на българската селскостопанска инфраструктура, в която частната кооперация, транспортът и малките преработвателни предприятия ще придават нови качества и свойства на селскостопанския продукт, ще снижават неговата себестойност и търговска цена, като го приближават до пазара без или с по-малко на брой посредници. До стабилизирането на новата селскостопанска система тя ще бъде защитена от високи предпазни мита срещу внос на аналогични продукти и стоки.

Собствеността създава сигурност, а сигурност и собственост - това е вече свободата, която става част от битието на българина.

Времето на свободното българско общество е пред нас. Ние ще го постигнем заедно. С честност, решителност и последователност!


БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИИ

Свободата на частната инициатива и на предприемачеството откриват възможността за раздържавяването на значителна част от отраслите на промишлеността.

Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" е за внимателен и поетапен подход на приватизационния процес, който да ограничава възможността от спекулативното навлизане в българските индустрии на неидентифицирани наши и чуждестранни капитали.

В голямата трансформация на собствеността по посока на частния сектор ние считаме, че българската държава трябва да запази за по-продължителен период присъствието си в стратегическите области на националното стопанство - военнопромишления комплекс, железопътния, въздушния и воден транспорт, съобщенията, мините, тежката металургия и химическата промишленост, както и основната част на тежкото машиностроене.

С държавен контрол и водещ чуждестранен опит ще осъществим приватизацията на туризма и почивното дело и тяхното бързо по-нататъшно развитие. Селското стопанство, хранителната и вкусовата промишленост, леката промишленост, туризма и почивното дело ще превърнем в гръбнака на българското частнособственическо стопанство. Внушителният държавен сектор в стопанството ще създава баланса и стабилитета на националната икономика като цяло. Двата основни сектора на собственост ще интензифицират оживлението на производството и разкриването на работни места. Този процес ще притиска постепенно инфлацията към по-ниски стойности и ще стабилизира валутните позиции на българския лев. Производни на това развитие ще бъдат редовните попълнения на фиска, стабилизирането и специализирането на банковата политика и на кредитната система, намаляването на лихвите по кредитите, както и гарантиране спестяванията и инвестициите на населението срещу инфлационни удари, изкуствени фалити и мошеничества.


ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР.

Ние сме убедени, че геополитическите и икономическите дадености на страната ни не се използват смело и разумно и ще работим за:

- превръщане на България в крайно необходим за света транспортен център, като се изградят: шосейни и железопътни артерии, свързващи Северна и Западна Европа с Азия и Африка, а Черно море с Бяло и Адриатическо море; водни артерии с Централна и Западна Европа по Дунава и на Европа през Черно море и Азия, като се изгради фериботна връзка Бургас-Поти-Грузия; газо- и нефтопроводи от руски, азербайджански и грузински находища с европейски и африкански страни.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗАЩО БОЙКОТИРАМЕ ИЗБОРИТЕ" НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


Ние сме против участието в играта на политическите партии за избиране на "народни представители", защото те всички се борят за власт и забогатяване.

* Те искат да им предадем правото да ни управляват и ни третират като малолетни.

* Налагат ни структури за упражняване на власт от горе на долу, без да сме в състояние да ги контролираме реално!

* Убедени сме, че тяхното желание и амбиция е да застанат над нас, да говорят и мислят вместо нас и с претенция да решават проблемите ни и тези на страната - без да имат необходимата компетентност за това!

* Под достойнството ни е да се превръщаме доброволно и единствено в данъкоплатци, поданици и дойни крави на бъдещи бюрократи - в повечето случаи лишени от морал и интелектуални качества!

ГРАЖДАНИ!

* Лъжа е да мислите, че като пуснете бюлетината - къс хартия - в урната, ще гарантирате свободата и благоденствието си за четири години напред!

* Лъжа е, че политическите ви избраници ще ви ощастливят и направят заможни! Бъдете убедени, че молещите се за вашите гласове всъщност желаят да стъпят на шията ви и си осигурят топли места и привилегии в парламента за ваша сметка.

* Запитахте ли се защо никой от вашите "доброжелатели" не се осмели да посочи и разкрие истинските причини за тоталния срив, който ви изхвърли извън борда на обществения кораб, нито се осмели конкретно да ви изясни как милиардите обществени средства попаднаха в ръцете на външни и вътрешни банкери, акционери, бизнестъргаши и групировки, без да се потърси сметка на виновниците!?

ХОРА!

* Ние ви призоваваме да не се доверявате на политическите жонгльори, които с думи и дела години наред нагледно показваха по телевизията посредственост, ниска култура и безсилие, а сега отново разиграват шоу, клипове и клоунади пред синия екран и... фалшиво се кълнат в "обич към България"!

* Докажете, че имате лично достойнство и не сте безропотно стадо!

* Обърнете поглед към себе си и повярвайте в собствените си сили, в мисловната си способност и бъдете с повече дързост и готовност за борба!

Спасението ви е в обединението по местоживеене и месторабота в качеството ви на граждани и творци на блага и услуги. Там, в местните, квартални, общински и междуселищни общи делегатски събрания, както и в синдикалните събрания - разисквайте и решавайте проблемите, които ви вълнуват, а те са: производство, потребление, размяна, разпределение, снабдяване, транспорт, благоустройство, здравеопазване, култура, възпитание, просвета и пр. Нека тези събрания станат истинският форум, от който да се чува и зачита истинският ви глас.
Оттам нека започне изграждането на системата, функционираща от долу на горе!

РАБОТНИЦИ!

Престанете да сте наемници на държавните бюрократи и частните монополисти "работодатели"! Осмелете се да поемете и ръководите пряко фабриките, заводите и работилниците в сътрудничество със специалистите - инженери, техници и икономисти. Само тогава продукцията от вашия труд ще стане притежание на вас и на обществото.

СЕЛЯНИ!

Обработвайте и стопанисвайте земите си съвместно с агрономите и специалистите чрез свободно и доброволно изградени кооперативни сдружения и прилагайте съвременна агротехника. Така вие ще изградите форми за защита, пряка продажба и размяна на продукцията си без спекуланти, търговии и борсови посредници!

За свободен труд от свободни хора!

Не на политическите въжеиграчи!

София, 9 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’ 94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 461

София, 7 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обжалване отказ за регистрация на независим кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия.


Обжалвано е решение от 18 ноември 1994 г. на Районната избирателна комисия на 8 Многомандатен избирателен район - Добрич, с което е отказана регистрацията на независимия кандидат за народен представител д-р Елена Иванова Михайлова. В жалбата се твърди, че Районната избирателна комисия не е конкретизирала забележките си относно нередовността на списъка от 2000 избиратели в района, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат, за да откаже неговата регистрация, поради което моли Централната избирателна комисия да отмени решението на РИК - Добрич, и постанови ново, с което да я регистрира като независим кандидат за народен представител в 8 Многомандатен избирателен район - Добрич, за изборите на 18 декември 1994 г.

Жалбата е неоснователна. След направената проверка от представители на ЦИК и експерти на ЕСГРАОН е констатирано, че от подписалите 2276 избиратели, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат - жалбоподателката д-р Елена Михайлова, 466 ЕГН са некоректни - 46 не отговарят на пола на избирателя, 366 грешни по модул 11, лица под 18 години - 11, непълни или липсващи ЕГН - 35, дублирани ЕГН - 8. При това положение не са налице изискуемите по чл. 41, ал. 5 от ЗИНПОСК подписи на 2000 избиратели, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат за народен представител, тъй като списъкът не съдържа точни данни на 466 избиратели според изискването на ал. 6 на същия текст на закона, поради което решението на Районната избирателна комисия за отказ да бъде регистриран независимият кандидат следва да се потвърди.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 1, точка 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава решението от 18 ноември 1994 г. на Районна избирателна комисия на 8 Многомандатен избирателен район - Добрич, с което е отказана регистрацията на д-р Елена Иванова Михайлова като независим кандидат за народен представител за изборите на 18 декември 1994 г.

Решението да се съобщи на Районната избирателна комисия на 8 Многомандатен избирателен район - Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 465

София, 7 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Компютърна обработка на протоколите на СИК


На основание чл. 80, т. 1, чл. чл. 81 и 84 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. В качеството на задължителни числови контроли за протоколите на СИК се приемат равенствата:

т.3.2. /гласували избиратели според пликовете, намерени в избирателната кутия/ = т.4 /брой на недействителните гласове/ + т.5 /брой на действителните гласове/

и

т.5 /брой на действителните гласове/ = сумата на гласовете по кандидатски листи.

Неизпълнението на всяко от тези равенства при попълване на протокола от СИК налага връщането на този протокол от РИК за поправка. Всяка поправка се извършва с подписите на всички членове на СИК. Числовите данни се коригират със задраскване на сгрешеното число с една черта, така че грешният запис да остане четим.


2. Освен задължителните числови контроли за протоколите на СИК се приемат и следните равенства:

т. 1 = т.1.1 + т.1.2 + т.1.3

т.4 = т.4.1 + т.4.2 + т.4.3

т.1.3 = т.2

т.1 или = т.3.2

т.3.2 или = т.5

Всяко значително неизпълнение на тези равенства налага взимането на решение от РИК за допускане на съответния протокол на СИК.


3. Протоколите на РИК се попълват в следната последователност: т.3 от протокола на РИК се попълва като сума на т.т. 3.1, 3.2 и 3.3 от протокола на РИК;

т.3.1 от протокола на РИК се попълва като сума на т.1.1 от протоколите на СИК;

т.3.2 от протокола на РИК се попълва като сума на т.1.2 от протоколите на СИК;

т.3.3 от протокола на РИК се попълва като сума на т.1.3 от протоколите на СИК;

т.4 от протокола на РИК се попълва като сума на т.2 от протоколите на СИК;

т.5.1 от протокола на РИК се попълва като сума на т.3.1 от протоколите на СИК;

т.5.2 от протокола на РИК се попълва като сума на т.6 и т.7 от протокола на РИК;

т.6 от протокола на РИК се попълва като сума на т.6.1, т.6.2 и т.6.3 от протокола на РИК;

т.6.1 от протокола на РИК се попълва като сума на т.4.1 от протоколите на СИК;

т.6.2 от протокола на РИК се попълва като сума на т.4.2 от протоколите на СИК;

т.6.3 от протокола на РИК се попълва като сума на т.4.3 от протоколите на СИК;

т.7 от протокола на РИК се попълва като сума на т.7.1 и т.7.2 от протокола на РИК;

т.7.1 от протокола на РИК се попълва като сума на т.5.1 от протоколите на СИК;

т.7.2 от протокола на РИК се попълва като сума на т.5.2 от протоколите на СИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

РЕШЕНИЕ N 466

София, 7 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Отказ за промени в поредността на кандидатите за народни представители в регистрирана кандидатска листа.


Постъпила е жалба от Жорж Ганчев, председател на Български бизнес блок /БББ/ срещу решението на Районната избирателна комисия на 5 Многомандатен избирателен район - Видин, от 6 декември 1994 г., с което е отказана промяна в поредността на кандидатите в ; листата на Български бизнес блок, регистрирана с решение N 2 от 15 ноември 1994 г. и N 3 от 16 ноември 1994 г. В жалбата се твърди, че с решение от 10 ноември 1994 г. на Изпълнителния съвет /ИС/ на партията е била утвърдена поредността на кандидатурите за народни представители, предложени от нея за този избирателен район, като в нарушение на това решение местната организация на Български бизнес блок в град Видин е променила тази поредност и съобразно направеното от нея предложение е била регистрирана кандидатската листа от РИК. Молят Централната избирателна комисия да отмени решението на РИК - Видин от 6 декември 1994 г., като постанови ново, с което да промени подреждането на кандидатите за народни представители съобразно решението от 10 ноември 1994 г. на ИС на БББ.

Жалбата е неоснователна. Видно от решение N 2 от 15 ноември 1994 г. и N 3 от 16 ноември 1994 г. на РИК - Видин е била регистрирана кандидатската листа на БББ с оглед направеното предложение на партията в поредност: Светозар Василев Тодоров, Евгени Илиев Генчев, Любен Григоров Ванков и Христо Петков Тепавичаров. Предложенията на партията, въз основа на които са постановени двете решения на РИК, са били направени съответно на 14 ноември 1994 г. и 16 ноември 1994 г. Предложението на Български бизнес блок, на което се позовава жалбоподателят, относно промяната в подреждането на кандидатите в листата е постъпило в РИК на 28 ноември 1994 г. - след изтичане срока на регистрация на кандидатските листи на 18 ноември 1994 г.

При това положение правилно е отказана от РИК промяна в поредността на кандидатите на Български бизнес блок, тъй като независимо от момента на взетото решение на ръководството на партията за подреждане на кандидатите за тяхната регистрация и евентуални последващи промени в подреждането е меродавен срокът, посочен в чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК. След неговото изтичане такива промени са недопустими, поради което законосъобразно Районната избирателна комисия с решението си от 6 декември 1994 г. е отказала да ги извърши, поради което това решение следва да бъде потвърдено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава решението от 6 декември 1994 г., взето с протокол N 12 от Районна избирателна комисия на 5 Многомандатен избирателен район - Видин, с което е отказано да се извърши промяна в поредността на кандидатите в листата на Български бизнес блок, регистрирана с решение N 2 от 15 ноември 1994 г. и N 3 от 16 ноември 1994 г. за изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 467

София, 7 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка на решение N 369 от 25 ноември 1994 г. за обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


От направената проверка Централната избирателна комисия установи, че в решение N 369 от 25 ноември 1994 г. е допусната явна фактическа грешка, като е прието, че Кирил Йорданов Кърпачев, ЕГН 610821ХХХХ, е регистриран за кандидат за народен представител от името на коалиция "Обединение за социализъм" вместо от Българска отечествена партия "Национален съюз". Ето защо Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска поправка на явна фактическа грешка на горепосоченото решение, като вместо коалиция "Обединение за социализъм" да се чете, че кандидатът за депутат Кирил Йорданов Кърпачев е издигнат от Българска отечествена партия "Национален съюз", както и в диспозитива на решението недействителността на регистрацията на кандидата в 7 Многомандатен избирателен район - Габрово, да се чете от кандидатската листа на Българска отечествена партия "Национален съюз".

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд на Република България.

Препис от решението да се изпрати на Българска отечествена партия "Национален съюз" и на Кирил Йорданов Кърпачев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 468

София, 8 декември 1994 г.


С решение N 132 от 11 ноември 1994 г. Централната избирателна комисия е допуснала промяна в състава на Общинската избирателна коммнсия в град Белово, като на мястото на Надежда Борисова Николова, заместник-председател, е назначила Камен Ангелов Цоклинов. Решението е взето по повод предложението на кмета на Белово, изх. N ОД-ОО-66/3 ноември 1994 г. и на областния управител, изх. N 08-00-54 от 7 ноември 1994 г. В предложението на областния управител е посочено, че както замененият, така и новоназначеният заместник-председател са от СДС.

В Централната избирателна комисия е постъпило възражение от Надежда Борисова Николова, вх. N 675 от 21 ноември 1994 г., с което тя заявява, че желае да остане член на общинската избирателна комисия и няма основание по чл. 39 от ЗИНПОСК за замяната й с друго лице.

С решение N 321 от 23 ноември 1994 г. Централната избирателна комисия е заличила като заместник-председател Камен Ангелов Цоклинов и е възстановила на същото място Надежда Борисова Николова. С писмо N ОД-00-88/25 ноември 1994 г. кметът на град Белово е уведомил ЦИК, че въпреки положените усилия общинската администрация не е могла да влезе във връзка с г-жа Николова, която не е жител на Белово и няма там адресна регистрация. Напуснала е Белово и живее в София и не се е обадила на посочения телефонен номер. С оглед на това кметът на град Белово смята, че е налице основание за промяна на състава на Общинската избирателна комисия.

С писмо изх. N 221 от 2 декември 1994 г. ЦИК е уведомила кмета на Белово, че няма основание за промени в състава на Общинската избирателна комисия съгласно изискванията на чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и че молбата му за промяна в състава си остава без уважение.

С възражение вх. N 217 от 5 декември 1994 г., подписано от кмета на общината и представител на СДС /нечетливо/, отново се настоява за преразглеждане на решение 321 от 23 ноември 1994 г. в частта му относно замяната на госпожа Надежда Борисова Николова с Камен Ангелов Цоклинов. Изтъква се, че за тази промяна се настоява, защото се нарушава балансът в представителството на политическите партии и коалиции в Общинската избирателна комисия.

Централната избирателна комисия смята, че възражението е неоснователно. На първо място, кметът на общината, респективно общинската администрация, не са страна в спора относно образуването и състава на Общинската избирателна комисия. Ако се приеме, че възражението е подадено и от председателя на Координационния съвет на СДС /което е недопустимо да стане в един и същ документ, подписан от представител на местната администрация и от представител на политическата сила/, то същото е неоснователно с оглед изискванията на закона. Съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК промяна чрез заместване на някой от избраните членове на избирателните комисии може да се прави само при установена трайна невъзможност да изпълнява задълженията си. Надежда Николова изрично е заявила, че желае да остане член на Общинската избирателна комисия. Отсъствието й в продължение на няколко дни не е идентично с изискването за наличие на трайна невъзможност да изпълнява задължението си.

Водена от гореизложеното, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Оставя без уважение възражението на общинската администрация и предизборния клуб на СДС за замяна на заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Надежда Борисова Николова с Камен Ангелов Цоклинов.

Решението може да се обжалва пред Върховния съд на Република България в тридневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:45:00
12.12.1994 година


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!