12 август 1991

София, 12 август 1991 година
        Брой 156 /431/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА /БАСИ/, УЧРЕДЕНА НА 1 АВГУСТ 1991 ГОДИНА, КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ, ЗАСТЪПВАЩИ ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИКА.


Уважаеми съмишленици,

Тоталният банкрут на икономиката вече застрашава физическото оцеляване на българските граждани и националния суверенитет. Глад, болести и смърт - ето близката перспектива, ако не се реагира бързо, организирано и компетентно при спазване на вътрешните и международните нормативни актове. Непригодността на приетите от Великото народно събрание проекто-текстове на конституция и закони е повече от очевидна, но това, което не е очевидно, но е по-важно, е, че въпреки старателно взетите мерки те /конституцията и законите/ допускат пробиви за проникване на истинската пазарна икономика, които бързо ще се разширят и ще потопят неуправляемия вече кораб на държавно командваната тоталитарна икономика.

Българската асоциация за стабилна икономика /БАСИ/ е доброволна организация на свободни и с модерно мислене професионалисти, готови да поемат на плещите си изграждането на съвременно либерално стопанство в България.

Преди една година стратегическата програма "Проект за икономически растеж и преход КЪМ пазарна икономика в България", разработена от видни американски стопановеди и получила популярност като Програма Ран - Ът, посочи конкретно пътя за предотвратяване на това, което изживяваме днес. Пренебрежителното отношение на властващите и на съветниците им към тази програма, както и умишленото й скриване от българския народ има пряка връзка с икономическия геноцид, чиято злокобна сянка витае над страната. Програмата Ран - Ът влезе в българската история; тя е своеобразен тест за компетентност, модерно мислене и добросъвестност. Тези, които управляваха, управляват или имат амбицията да управляват този горд, кадърен и достоен народ с хилядолетна история и не са издържали теста "Ран - Ът", трябва да слязат веднъж завинаги от българската политическа сцена.

Но тези амбициозни и хитри "политици" допуснаха и една сериозна грешка, като сметнаха, че въпросът за Програмата Ран - Ът е приключен. Да пренебрегнеш такава мощна институция, каквато е Търговската камара на Съединените американски щати и подписите на 84 депутати във Великото народно събрание, поискали включването на Програмата Ран - Ът в дневния ред на парламента, е не толкова проява на самонадеяност и некомпетентност, колкото на генетична тоталитарна бруталност и цинизъм. Тези хора наивно подцениха предупрежденията, че работата по конкретизирането и адаптирането на Програмата Ран - Ът към българските условия продължава с ускорени темпове.

Именно тази програма, тази системна и продължителна работа роди БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА /БАСИ/, учредена официално на 1 август 1991 година в София.

Днес БАСИ разполага с конкретна, изпитана в реални условия в различни сектори на икономиката Приватизационна програма "Либерална икономика", както и с професионалисти, готови да поемат нейното осъществяване. Програмата, както и модулите на Програмата Ран -Ът могат да се получат незабавно чрез Пресслужба "Куриер" - БТА. Технологичната част от Приватизационната програма "Либерална икономика" е компютърно защитена и ще се предоставя при всеки конкретен случай.

Българската асоциация за стабилна икономика е отворена неполитическа организация на професионалисти, споделящи прагматичните идеи на съвременния либерализъм в областта на икономиката. Именно от тези позиции ние

ПРИЗОВАВАМЕ тези, които ги боли за България, които живеят със страданията на измъчения ни народ, да се обединят върху основата на Програмата "Либерална икономика”. Става дума за пакт на примирие в името на спасението на българската нация, а не за безпринципни компромиси и за раждащи конфликти и недоверие консенсуси. Световният опит отдавна е доказал, че на икономическа основа могат да си подадат ръка и политически непримирими сили.

При всички случаи икономиката на България ще бъде една и ще принадлежи на целия български народ! Който приема предложението ни, нека декларира това ясно и категорично пред целия народ и пред външния свят!

Който може да предложи нещо по-добро, нека го направи! Българската асоциация за стабилна икономика първа ще го подкрепи!

5 август 1991 година                 ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА БАСИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 10-11 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Страната се намира в небивала икономическа, политическа, социална и нравствена разруха. България и българският народ са в опасност!

Комунистическата партия, която носи цялата вина за бедственото състояние на страната, не само не пое своята отговорност, но и продължава своето господство, прикривайки се зад ново име и демагогски лозунги. Тази партия отново си е същата и отново е тук, жадна за власт и за облагодетелстване на своята ненаситна върхушка за сметка на обикновения човек. В борбата за власт комунистическата БСП използва всички средства. Крадат се по най-демагогски начин социалдемократическите идеи и ценности с една едничка цел: да се излъже избирателят в предстоящите избори.

През последните месеци в Съюза на демократичните сили се развиха крайно неблагоприятни тенденции. Започнаха да надделяват опитите за налагане на авторитарен стил на взаимоотношения. Посегнато бе върху коалиционния характер на Съюза. Водени от лични користни подбуди, част от лидерите на СДС поведоха политика, импонираща на крайните симпатизанти на опозицията, но отблъскваща немалка част от умерените избиратели. За групата на 39-те по-важно се оказа собственото им влизане в следващия парламент, отколкото успехът на опозицията като цяло.

Отстояваща своята идейна и организационни самостоятелност, БСДП се превърна в пречка за реализирането на тези лични амбиции. Отговорът на нейните бивши съюзници бе изгонване от Националния координационен съвет на СДС и замразяване на членството ни в редица местни координационни съвети. Тези действия трябваше да доведат до разрушаване на организационните структури на партията и нейното идейно обезличаване. Националният комитет на БСДП оценява опита за фактически разгром на партията като пряко подпомагащо оцеляването наБСП/БКП и нейната социалдемократическа мимикрия.

Коалиционното правителство започна икономическа реформа, която даде само един единствен резултат: допълнително обогатяване на комунистическата номенклатура и на свързаната с нея номенклатурно-спекулативна мафия. Коалиционното правителство действа спорадично, без план, като реагира на събитията постфактум. Икономическата реформа буксува и заплашва със срив целия стопански живот в страната.

Народното събрание след приемането на Конституцията вече повече от месец работи, без да се произнесе по предложената му от неговото Бюро законодателна програма до края на неговия мандат. По този начин се избягва разглеждането на внесените от Парламентарната група на БСДП закони по приватизацията, за реституцията и за връщане на народа имуществото на БКП/БСП и сателитните казионни организации.

Като анализира сложната политическа обстановка в страната, динамичното разпределение и движение на политическите сили, влошаващото се социално-икономическо положение на населението, необходимостта от решителни действия за организационното и политическо укрепване на БСДП като центристка партия със социална насоченост, както и задачите, стоящи пред българските социалдемократи във връзка с предстоящите избори, Националният комитет (НК) на БСДП взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Българската социалдемократическа партия е била и продължава да бъде основен политически противник на комунистическата БСП и счита всички опити на нейните лидери да се изтъква някаква близост между тези две партии за груби политически инсинуации, насочени единствено към дискредитиране на БСДП в очите на българския народ. БСДП и нейната Парламентарна група никога не са били и няма да бъдат съглашенци с партията, донесла безбройни и трайни страдания както на нашия народ, така и на българските социалдемократи.

В тази връзка приема декларация по повод опитите на БКП/БСП да се приобщи към каузата на социалдемокрацията.

2. Одобрява създаването на Политическия консултативен съвет на коалицията СДС и го счита за единствен представител, отстояващ принципите и целите на Съюза на демократичните сили, така както той бе образуван в края на 1989 година.

3. Призовава лидерите на партиите и движенията, коалирали се в СДС - Национално движение, да приемат предложението за споразумение за толерантна предизборна борба и за спиране на подривната дейност, насочена срещу партиите и движенията, обединени в коалицията СДС. Нека сме различни, нека имаме различни методи на борба, но целта ни трябва да е една: свалянето на БСП от власт и смяна на системата по мирен път с парламентарни средства!

4. Оценява положително извършените промени във в. "Свободен народ", но ги счита за недостатъчни. Възлага на Изпълнителното бюро и на главния редактор да вземат бързи и кардинални мерки за превръщане на вестника в истинска трибуна на партията в интерес на трудовите хора, вестника в истинска трибуна на партията в интерес на българския гражданин.

5. Осъжда действията на т.нар. инициативен комитет за свикване на извънреден конгрес на БСДП, които целят разкол на партията и се явяват в защита на чужди интереси. Провеждането на конгреса в навечерието на изборите отклонява вниманието и силите на партията от изпълнението на нейната главна политическа задача - отстраняването от власт на БКП/БСП. Счита, че ако бъде проведен исканият Конгрес, то той ще се яви като грубо нарушение на Устава на БСДП и ще бъде учредителен на нова политическа партия.

6. Приема предизборна платформа на БСДП с направените забележки, изменения и допълнения и възлага на Изпълнителното бюро на НК след окончателната й редакция да я публикува. Възлага на Изпълнителното бюро на НК да разработи, утвърди и публикува разгърнати програми на БСДП по отделните направления на предизборната платформа.

7. На предстоящите парламентарни избори БСДП да се яви като основна политическа сила в СДС - Център със своята предизборна платформа и самостоятелна листа от кандидати, издигнати за народни представители. Включването на други политически сили към СДС - Център, с оглед изграждането на предизборна коалиция както в национален, така и в регионален мащаб, следва да се извърши с решение на Националния комитет съгласно чл. 37, буква б/ от устава на БСДП.

8. В изборите за местни органи на властта общинските организации на БСДП да се стремят към обединение на всички демократични политически сили за отстраняване на БКП/БСП от властта. Всяка общинска организация да реши участието си в тези избори самостоятелно, съобразно конкретната обстановка.

Националният комитет на БСДП призовава всички членове на партията и привържениците на социалдемокрацията в България за защита на социалдемократическите идеи и ценности в интерес на трудовия народ и за извоюване на изборна победа.

Нека всички заедно да работим за спасяването на България и за нейното достойно бъдеще!

София, 11 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


В предизборния период Българското сдружение за честни избори и граждански права /БСЧИ/ провежда кампания, чиято главна идея е българите да упражнят правото си на глас и да участват в изборите. Мотивите ни са, че успешният преход към демокрация е възможен само при най-широко ангажиране на всички кръгове на обществото, а евентуалното масово неучастие в изборите ще забави демократизирането на страната и ще направи по-нестабилни бъдещите органи на властта.

Сдружението е силно обезпокоено от гласуваната на 10 август 1991 г. редакция на алинея 4 на чл.55 от проекта за избирателен закон, според която организации, нерегистрирани като политически партии, нямат право да провеждат предизборна агитационна дейност.

За нас това е действие, отдалечаващо ни от идеята за демократично гражданско общество, също както и лишаването на българите, намиращи се в чужбина, от реална възможност да гласуват. Сдружението ще продължи своята предизборна кампания и ще отстоява правото на непартийни граждански организации и на всички граждани да участват в политическия процес.

София, 11 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОМИТЕТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, АДРЕСИРАНО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА.


Уважаеми господа депутати,
Уважаеми законодатели на нова демократична България,

Приетото от Вас решение във връзка с участието в изборите на българските граждани, временно или постоянно живеещи в чужбина, не може да бъде квалифицирано по друг начин освен като висша форма на демагогия.

Колкото и невероятно да изглежда, в съвременна Европа един парламент решава да въведе дискриминация на собствените си граждани чрез закон! Един парламент прокламира приемането на демократична конституция и сам пръв нарушава едно от основните демократични права - правото на гласуване!

Господа демократи, само през периода 1989-1990 г. повече от 80 000 български граждани останаха да търсят реализацията си в чужбина! Защо се страхувате те да дадат своя вот за бъдещето на България, страната, от която те не са се отказали.

Десетки хиляди са българските граждани, живеещи десетилетия в чужбина и не пожелали да бъдат освободени от българско гражданство с увереността, че родината също не се отказва от тях. Нима сега ние трябва да ги лишим на практика от тази им надежда, от появилата се за пръв път след 1944 година възможност да имат нормални отношения с родината си?

Повече от 45 години една партия използваше България като своя партийна собственост, една партия делеше българите на какви ли не категории, решаваше кои са истински българи и кои не, в разрез с всички международни норми. Нима отново ще се допусне партийната дисциплина да надделее над човешкия морал и над националните интереси.

Господа депутати, не е срамно човек да признае грешка и заблуждение. Още не е късно да вземете единствено правилното решение - да се създадат условия за гласуването на българските граждани в чужбина. Не разделяйте българската нация, дами и господа!

КОМИТЕТ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. Д. Гоцев

София, 8 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 август - Следва пълният текст на предоставения за разпространение:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ - СДРУЖЕНИЕС НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.


Първо - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1
Движението за права и свободи е независима обществено-политическа организация, създадена, за да допринесе за единството на българските граждани, като се зачитат правата и свободите на всички етнически и религиозно-културни общности в България - в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека и интернационалните договорености.

ЧЛЕН 2
Основните цели на Движението за права и свободи са:

2.1. Постигане на разбирателство и единство между българските граждани чрез формиране на последователна и категорична политика по националния въпрос, като се зачетат правата и свободите на всички общности в страната.

2.2. Съгласуване на националното законодателство с международните принципи и норми за осигуряване права и свободи на етническите и религиозно-културните общности в България.

2.3. Създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническо-религиозно противопоставяне, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности.

2.4. Икономически просперитет и екологическа защита на всички области и общини в страната и преодоляване на диспропорциите в развитието на различните населени места.

2.5. Стремеж най-категорично да се подпомага и да се симпатизира на една такава външна политика на България, която да се издигне и укрепи авторитета на страната ни в света, базирайки се на конкретни и взаимноизгодни връзки на равноправна основа с всички държави, които желаят това. В частност Движението за права и свободи счита, че един от основните акценти във външната политика на страната ни следва да бъдат усилията за мир и разбирателство на Балканите, за установяване на нормални, добросъседски отношения с Република Турция.

ЧЛЕН 3
Постигането на целите на Движението за права и свободи ще се осъществява чрез следните законни средства:

3.1. Изготвяне на предложения до органите на държавната власт и управление за усъвършенстване на законодателството на страната, съобразно основните права и свободи на гражданите.

3.2. Взаимодействие с всички демократични сили при решаване на проблемите, свързани с хуманизиране на социалните отношения, икономическия просперитет и изграждането на България като правова държава.

3.3. Сътрудничество с международните организации за правата на човека и осъществяване на съвместна дейност за гарантиране на основните права и свободи на всички български граждани, принадлежащи към различните етнически и религиозни общности.

3.4. Проучва сигналите на гражданите и информира компетентните държавни органи при евентуални нарушения на основните права и свободи, езика на общуване в междуличностните отношения, религиозните свободи, образованието, свободата и равенството при участие в обществено-политическия живот, равното заплащане на труда и соцалната сигурност на човека.

3.5. Организира различни форми за обсъждане на актуални въпроси на националната политика и публични, законосъобразни изяви при нарушаване на основните права и свободи на гражданите.

3.6. Разпространява печатни материали съобразно съществуващите в България законни разпоредби с цел пропагандиране на правова, гражданска и религиозна литература.

ЧЛЕН 4
4.1. Член на Движението за права и свободи може да бъде всеки български гражданин, който е за единна и неделима България, ратува за сплотяване и разбирателство, като признава равните права и свободи на всички български граждани, включително и на тези, принадлежащи към различните етнически и религиозни общности, противопоставяйки се на всички прояви на национален шовинизъм, реваншизъм, ислямски фундаментализъм и религиозен фанатизъм.

4.2. Всеки член на Движението за права и свободи - независимо от това дали принадлежи към дадена етническа или религиозна общност, или не, има правото да избира и да бъде избран в ръководните органи на Движението за права и свободи.

4.3. Всеки член на Движението за права и свободи се легитимира като такъв чрез своята членска карта, подлежаща на заверка всяка година, като поема задължението редовно да плаща членския си внос в размер на 3 лв. месечно. За пенсионери, ученици и войници - по 1 лв.

4.4. Членството в Движението за права и свободи е доброволно. Член на Движението се освобождава от членство, като за целта той подава молба до низовото звено на Движението, към което той принадлежи, връщайки членската си карта.

4.5. Гражданин, който е член на Движението за права и свободи, но не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав и провежда дейност, несъвместима с целите и задачите на Движението, може да бъде изключен от него по решение на низовата организация, към която принадлежи, или по решение на по-висшестоящ орган. Предложението за изключване се прави от ръководителя на низовото звено /или по-висшестоящ орган/, като се мотивират причините за това. Решение се взема след явно гласуване при обикновено мнозинство. Решението за изключване подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред комисията по етика, като нейното заключение по жалбата е окончателно. Не подлежат на обжалване решенията за изключване, взети от Националната конференция или Централния съвет.

4.6. Не могат да членуват в Движението за права и свободи лица, които не са български граждани. Лишаването или отказът от българско гражданство автоматически води до прекратяване на членството. Лице, което е български гражданин, но живее в чужбина, може да членува в Движението за права и свободи, но няма право да заема ръководни длъжности в организацията.

4.7. Не се допуска колективно членство в Движението за права и свободи.


Второ - РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 5
Ръководни органи на Движението за права и свободи са: Националната конференция, Централният съвет, централното оперативно бюро, финансово-ревизионната комисия, комисията по етика, окръжни оперативни бюра, местните комитети на Движението.

ЧЛЕН 6
Националната конференция е върховен орган на Движението за права и свободи и се свиква веднъж на най-малко три години. Делегатите на националната конференция се избират по териториален и пропорционален признак, като нормативите за представителство са един делегат на 500 членове.

Националната конференция приема и изменя програмата и устава на движението, избира или попълва с нови членове Централния съвет, централното оперативно бюро, финансово-ревизионната комисия и комисията по етика. Избира председателя на Движението за права и свободи, двама заместник-председатели, отговорен секретар и секретар по издателската и пропагандната дейност на Движението. Утвърждава и разпределя бюджета.

ЧЛЕН 7
Централният съвет е колективен ръководен орган на Движението за права и свободи, като в състава му влизат:

а/ Членовете на Централното оперативно бюро
б/ Председателите на окръжните оперативни бюра
в/ Още 10 членове, избрани директно от Националната конференция, по предложение на председателя на Движението за права и свободи или делегатите на конференцията.

Централния съвет се свиква най-малко веднъж на 2 месеца, за да приеме и обсъди отчета на Централното оперативно бюро и за да вземе необходимите решения във връзка с неотложните и перспективните задачи, които трябва да решава Централното оперативно бюро. Решенията на Централния съвет се вземат с явно гласуване при обикновено мнозинство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА СЪОБЩЕНИЯТА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С НЕРЕШАВАНЕТО НА ВАЖНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ В СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ПО СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАТИКА.


Изпълнителният съвет на синдиката на съобщенията "Подкрепа” заявява, че ръководството на Комитета по съобщения и информатика умишлено не провежда реформа в Националната съобщителна система, за да запази статута на стопанската номенклатура; нарушава отрасловото споразумение; не се съобразява с решенията на Националната тристранна комисия и постановленията на Министерския съвет; блокира преговорите за новите работни заплати и спекулира със забраната за ефективни стачки в съобщенията.

Отчитайки създадената по вина на ръководството на Комитета ситуация, Изпълнителният съвет на синдиката РЕШИ:

Обявява от 12 август 1991 г. стачна готовност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СИНДИКАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вл.Станоев

София, 7 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА СТАЧКУВАЩИТЕ МИНЬОРИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ БУРГАСКИ МЕДНИ МИНИ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЧРЕЗ БТА ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Уважаеми господа,

Вече 22 дни 2400-членният колектив на Бургаски медни мини е в ефективна стачка и твърдо отстоява исканията си, изложени в декларацията от 18 юли 1991 година.

Водените срещи и преговори на различни нива, включително и с представителя на Министерството на индустрията, търговията и услугите не доведоха до задоволяващи колектива резултати.

Уклончиви бяха и решенията на стопанското ръководство, че без финансова помощ от страна на правителството е невъзможно решаване проблемите на Бургаски медни мини.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Най-отговорно заявяваме, че колективът иска да работи, независимо че условията на труд са крайно тежки и опасни за здравето ни.

Работим в йонизираща среда. Необходимо е държавата като собственик на минните предприятия да гарантира реализация на продукцията ни и необходимите инвестиции за развитие.

Досега всички действия са водени по пътя на мирния диалог.

Обезпокоени сме от безотговорното отношение на работодателя.

Мълчанието, бездействието и бездушието на съответните инстанции води до закриване на Бургаски медни мини.

Неведението, в което е поставен колективът по отношение бъдещето на Бургаски медни мини, и безизходицата, в която се намираме в момента, ще доведе до по-твърди мерки: влизане в рудниците с всички произтичащи от това последици за нас.

Предприемането на такива действия е резултат от недоверието към работодателя, който със своите решения не дава гаранция за задоволяване на исканията ни.

Определено считаме, че положителното решаване на проблемите на рудодобива и на Бургаски медни мини ще се решат по пътя на диалога.

Отчитайки реалната икономическа и политическа обстановка в страната, предстоящите избори и необходимостта от социален и граждански мир, настояваме за бързо решаване на проблемите ни, което да доведе до прекратяване на безсрочната ефективна стачка.

Ето защо се обръщаме към Вас, уважаеми господа, за помощ и съдействие, като от името на колектива на Бургаски медни мини настояваме:

В срок до 11 август 1991 год. да ни бъде даден категоричен отговор от правителството по исканията ни, изложени в декларацията от 18 юли 1991 год., и въпросите, засегнати в споразумителния протокол от 24 юли 1991 год., които прилагаме.

Ако до този срок не бъдат удовлетворени исканията ни, правителството поема цялата отговорност за последствията от влизането на миньорите врудниците.

ОБЩОМИНЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божил Петров

София, август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:56:00
12.08.1991 г.    


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!