13 май 1997


София, 13 май 1997 година
Брой 36 (1732)


София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, ПРИЕТА ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 8 МАЙ 1997 ГОДИНА


Ние, народните представители от 38-ото Народно събрание, с воля да работим за доброто на България обявяваме своята решителност да преодолеем политическата, икономическата и моралната криза в страната.

В името на това ще търсим непрестанно конкретно съгласие помежду ни по основните национални проблеми.

Като споделяме убеждението, че обща основа за изход от кризата е спазването на конституцията на страната и зачитането правата на всички граждани,

Като приветстваме постигнатото на 4 февруари 1997 г. с посредничеството на президента на Република България национално политическо съгласие за провеждане на предсрочни парламентарни избори,

Като потвърждаваме отново Декларацията на политическите сили от 11 февруари 1997 г. за принципите за излизане от кризата и приетото на тази основа решение на 37-ото Народно събрание от 13 февруари 1997 г. за даване на съгласие служебното правителство да води преговори, да сключва договори и споразумения с други държави, международни организации и финансови институции за външни заеми, за финансова стабилизация и социална защита при условия не по-лоши от тези, ратифицирани досега,

Като обявяваме готовност в атмосфера на конструктивен парламентарен диалог да приемем незабавно законите, необходими за реализация на споразуменията с Международния валутен фонд /МВФ/, посочена в Декларацията на политическите сили от 18 март 1997 г.

З А Я В Я В А М Е,  Ч Е  Щ Е  П О Д К Р Е П И М

1. По принцип споразуменията на България с международните финансови институции, включително и въвеждането на валутен съвет като необходими за осигуряването на външна подкрепа за излизане от икономическата катастрофа.

2. Справедливото разпределение на социалните тежести на реформата.

3. Ускореното и реално възстановяване на собствеността на земеделските земи и създаване на условие за ефективното им използване.

4. Борбата с организираната престъпност и с корупцията независимо от политическия цвят на всички нива и власти в държавата.

5. Отварянето на досиетата на политиците, на висшите магистрати и администратори, за да неутрализираме зависимоста им от бившите служби за сигурност.

6. Пълноправното членство на България в Европейския съюз и всички конкретни усилия в тази посока.

7. Членството на България в Организацията на Северноатлантическия договор.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КОСТОВ ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /7 МАЙ 1997 ГОДИНА/


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУЧНИКОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Поздравявам от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /ПГ на СДС/ всеки един от вас за избирането му за народен представител в Тридесет и осмото Народно събрание. Желая на всеки един да изпълни мисията, с която е дошъл, да запази и да оправдае доверието на своите избиратели.

Ние, от ПГ на СДС, уважаваме волята на избирателите, уважаваме техния вот, съобразяваме се с този вот и ще изхождаме от това в своята бъдеща работа в Народното събрание.

Ние сме дошли тук с желанието да наложим нов дух в българското Народно събрание. Ние искаме да затворим страницата на безсмислената конфронтация, на баталиите, които шестваха в тази зала.

Ние знаем, че държавата ни е много болна. Ние знаем, че икономическото положение на нашата страна е плачевно. Ние знаем, че държавните ни институции са поразени от корупция. Знаем, че на улиците и в самата страна, и в нейната икономика има организирана престъпност.

Ние вярваме, че основното средство за лечението на страната, за нейното спасение и възраждане е търсенето на национално съгласие, национално съгласие по всеки конкретен въпрос.

Ние ще изхождаме от желание непрекъснато да търсим разширяване на съгласието по всеки един от проблемите на България. Знаем, че проблемите са толкова тежки, че колкото и голяма да е Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, колкото и да е единна, колкото и да е решителна в своите намерения, тя трябва да води диалог с всички останали, че ще трябва да търси подкрепата на всички останали по приоритетите на България. Защото крайно време е ние всички да изхождаме от едни и същи приоритети и да се превърнем от партизани на политиката в български държавници. Това не означава, разбира се, че ние няма да защитаваме своите възгледи, че ние няма да се борим за тяхната реализация.

Аз заявявам тук, от тази висока трибуна, че ще правим това с аргументи, с достатъчно силни мотиви, ще правим това, изслушвайки своите опоненти, желаейки да намерим най-добрите решения.

Ние не влизаме в тази зала решени да търсим непременно победа по всеки един въпрос. Победата за България ще бъде тогава, когато в Народното събрание се вземат зрели и силни решения, когато се творят добри закони, които да помогнат на нашата изстрадала родина да тръгне по пътя на възстановяването и развитието.

Оттук, от тази зала, трябва да тръгне духът на обновлението. От тази зала след концентрирания народен вот, след огромното доверие, което хората са дали, трябва да тръгнат оздравителните процеси. В нас ще са вперени погледите на всички. Ние отново ще даваме пример - добър или лош.

Ние, от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, желаем да даваме добър пример. Желаем авторитетът на Народното събрание да бъде защитаван от всеки един от нас със своето поведение, със своите действия. Ще направим всичко възможно да запазим и да умножим този авторитет, защото добре съзнаваме, че в това се крие силата на Народното събрание. Защото добре съзнаваме, че по този начин ще има мир между институциите, ще има напредък в развитието на страната.

Доверието, което се появи в обществото, трябва да бъде пазено и умножавано, защото то е силата, която е способна да го оздрави. Няма друга рецепта за България. И в името на това ние ще подчиним своите действия.

Едновременно ние заявяваме волята си да отидем на решителна борба с организираната престъпност и корупцията в държавния апарат. Ако доверието е едната част от лекарството, което ще спасява държавните институции, държавната система и българския народ, другата е волята за борба с организираната престъпност и корупцията.

Ние ще бъдем наивници, ако не осъзнаваме, че е необходима волята на всички ни, за да се справим с това бедствие. България има нужда от волята на парламента за една решителна битка с тази престъпност.

И аз вярвам, че утре ние тук всички ще се обединим и ще приемем един изключително важен национален приоритет. Не можем да гарантираме по друг начин правата и свободите на българските граждани, възможностите да се прави бизнес в България, да се печели почтено, ако не се справим с престъпността и с корупцията.

Ние имаме волята за това и ще приканим всички останали парламентарни групи да го направят.

Ние имаме воля и за нещо друго - ние желаем да възстановим доверието в България, доверието в България както на българския народ към нашите държавни институции, към българския лев, към българските банки, към българските стоки, така и доверието на чуждестранните инвеститори, на международните финансови институции, на чуждестранните правителства към нашата страна.

Доверието на България беше паднало изключително ниско и то се нуждае от грижите на всеки. Ние знам, че не сме в състояние поотделно да създадем доверие в България. Твърде много подозрение има към всички български политици. Необходима е съзидателна работа; необходимо е заедно да търсим пътищата към Европа, защото ние всички, аз вярвам, че ние всички ще докажем това утре, приемайки приоритета за европейска интеграция на България, за членство на България в Европейския съюз.

Впрочем да отбележа, че днес се навършват пет години от приемането на България в Съвета на Европа и това е една забележителна дата. Самото това съвпадение е забележително с това, че показва и като метафора по недвусмислен начин, че пътят на България вече е известен. Но за да отидем там, за да бъдем приети в Европейския дом, ние трябва да пазим първо своето достойнство; трябва да се грижим за доверието в нашата страна; да говорим само добро за България в чужбина; да се опитваме да създаваме висок авторитет на своята страна пред всеки един от нашите чуждестранни партньори. Ще направим добре за своя народ, ако успеем да го постигнем.

Уважаеми дами и господа!
Политическата промяна в България вече е факт. Политическата промяна е факт с това, че вече ние всички знаем пътя за движението напред. Това е пътят, по който преди нас минаха другите страни от Централна Европа, бивши социалистически страни. Ние просто трябва да извървим този път. Аз вярвам, че ние утре заедно ще посочим целта и ще се обединим около националните приоритети. И само по себе си това вече ще е факт, че политическите сили са наясно с основния въпрос, който ги вълнуваше тези седем години.

Ние вярваме, че политическата промяна вече е факт и заради това, защото в парламента има воля за работа в полза на България, за доброто на България. Ние носим нова етика със себе си. Желаем да наложим новия морал и в обществото, доброто, вярата в бъдещето да победят досегашната мизантропия, самобичуването, ненавистта и омразата.

На добър час на всички! Бог да ви благослови във вашата трудна дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА В 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /7 МАЙ 1997 ГОДИНА/


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУЧНИКОВ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Позволете ми най-напред да пожелая успешно начало и ползотворна работа на всички народни представители, на всички парламентарни групи, на новия български парламент.

Днес, повече от всякога можем и трябва да си кажем някои необходими истини.

Трябва добре да се разбере, че всички ние - мнозинство и опозиция - заедно формираме представителността на парламента. Това означава, че ние заедно можем и трябва да работим за утвърждаването на един нов парламент на диалога и на съгласието. Един нов парламент, в който да има друг тип взаимоотношения между мнозинство и малцинство - без силови действия на управляващите и без самоцелно противопоставяне на опозицията.

Още в хода на предизборната кампания ние декларирахме, че ще бъдем конструктивна парламентарна сила, независимо от броя на народните ни представители. Сега вече като опозиция ние потвърждаваме, че ще залагаме на съзидателното, градивното начало. Ние както и досега ще продължим да бъдем силата на разума и на съгласието, особено когато става дума за изход от кризата, за структурната реформа и финансовата стабилизация на страната, за борба с престъпността и корупцията. От нас не очаквайте самоцелна обструкция, ние няма да създадем своя Васил Михайлов.

Но нашият конструктивен подход не бива да се тълкува като готовност за безпринципни отстъпки, като съглашателство. Теренът на съгласието е ясно лимитиран, има две граници, от които ние няма да отстъпим - съхраняването на конституцията и справедливостта, поносима социална цена на реформите. Още в първите дебати, които предстоят - по проектодекларацията и по меморандума за икономическата политика, ние ще обосновем тези наши позиции.

В нашите представи за конструктивност се вписва и разбирането ни за Парламентарната група на Демократичната левица /ПГДЛ/ като коректив, но и като генератор на законодателни идеи. Впрочем нека да го кажем ясно - всеки опит за управление, което да работи без Демократичната левица или срещу нея, е предварително обречено на неуспех. Всеки опит да се отнемат идейните им убеждения, ще срещне нашата остра и решителна съпротива.

В България има фундаментален консенсус по необходимостта и по посоките на реформата и това многократно е потвърждавано - от новата конституция до документите, които изработихме и съвместно приехме през февруари 1997 година.

Но на функционално, пък и на ниво реална политика все още сме далеч от съгласието. Време е да разберем, че постигането на съгласие не е еднократен акт и не се изчерпва с периодичното приемане на декларации, то е процес на ежедневно, в конкретната политика преодоляване на различията и сближаване на позициите.

Ако вместо това сред дясното мнозинство надделеят привържениците на политическия диктат, ако вместо диалога и консенсуса в новия парламент се наложи тиранията на мнозинството, то това би бил същият този парламент, който помним от 10 януари, парламентът на барикадното мислене.

Управление чрез максимално съгласие - това е формулата, която ние предложихме още преди няколко месеца, това е нашето разбиране за формулата на успеха и днес.

Вече седма година българските политически сили се мятат между крайностите - на мита за десния характер на прехода и на идеята за неговата лява версия. Всъщност преходът не бива да е нито ляв, нито десен, а един баланс, едно работещо съчетание между либерална и социална политика, между ляво и дясно.

Подобно разбиране означава, че никой сам не може да изведе страната от кризата, че са необходими съединените усилия на различни по своя характер политически и обществени сили.

По-бързият изход от социално-икономическата криза зависи до голяма степен от стабилността, взаимодействието и ефективността в работата на държавните институции. България е република с парламентарно управление, а това означава изключителна роля и отговорност на Народното събрание като институция с най-широко представителство на обществените интереси, на неизбежния сблъсък, но и на необходимия компромис между тях.

Още днес, с първите стъпки на новото Народно събрание, ние трябва да обявим своята готовност за диалог и съгласие, за единни действия в защита на принципите на суверенитета на парламентарното управление.
- против амбициите за промяна на формата на държавно управление в посока към възстановяване на монархията и реставриране на династията;
- като отклоняваме тежненията към еднолична държавна власт.

Ние оценяваме високо силното слово на президента, но защо беше необходимо то да се извежда пред скоби, като тронно слово, преди конструирането на парламента? Това не е само процедурен въпрос.

Ние не можем да приемем измислената и широко лансирана теза за т.нар. реформистко мнозинство. Първо, защото не е вярна и второ, защото противоречи на предварително обявените принципи за търсене на съгласие.

Негово величество избирателят отреди на Демократичната левица роля на опозиция и ние ще се опитаме да се представим успешно като такива. Ние не бихме възразявали, ако към колесницата на управляващите се появи и пето колело, измежду някоя от останалите по-малки парламентарни групи.

Между нас има съществени идейни и политически различия и не сме ние тези, които ще ги замазват или прикриват. Но тези различия не засягат нашето принципно отношение към реформата. Тук вие се опитвате да прокарате една тебеширена линия, бягайки от реалните критерии за отношение към реформения процес. А те са последователно отстояване на националния интерес и стремеж да се осигури справедлива социална цена на прехода. Ако вашето виждане за реформата е приватизация, разбирана като форсирана разпродажба на безценица, за жълти стотинки, ако реализирате намеренията си за ликвидация на конституционните социални придобивки на гражданите - като безплатно здравеопазване и образование, то политиката на подобно "реформистко" мнозинство няма да срещне подкрепата на огромното мнозинство от българския народ.

Уважаеми госпожи и господа,
Ние сме длъжни солидарно да отхвърлим опитите целенасочено да се подкопава общественото доверие в парламента, политиката на 10 януари, опитите за насаждане на парламентарен нихилизъм, потъпкването на крехките кълнове на парламентарната култура в масовото съзнание...

Ще работим за превръщане на 38-то Народно събрание във форум на постоянен диалог и на търсенето на съгласие в интерес на националните приоритети. Ще утвърждаваме парламента като водеща институция в демократичния процес, необвързана с корпоративни и групови интереси. Чрез своята компетентност, диалогичност и неподкупност народните представители от Демократичната левица ще се стремят да върнат общественото доверие към парламента.

Пожелавам същото и на всички народни представители.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕЛЕНА ФЕДЕРАЦИЯ ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ


Българската зелена федерация е изпратила до всички парламентарни групи в Народното събрание предложение в Декларацията за национално съгласие допълнително да залегнат следните мерки:

1. Редукция на официалния външен дълг на България директно към Парижкия клуб по формулата "дълг срещу природа".

2. Отваряне на досиетата не само на политиците, но и на магистрати, шефове на медии и водещи коментатори, които формират общественото мнение. Като крайна цел - всеки български гражданин да получи достъп до цялата събрана за него информация.

3. Като елемент от осъвременяване на Наказателния кодекс и доближаването му до европейските стандарти
- отмяна на смъртното наказание и замяната му с доживотен затвор. Проверката за престъпна дейност да включи и политическия елит.

4. Като изразяваме нашето пълно съгласие с присъединяването на България към НАТО, предлагаме ударението да се постави не върху военния аспект на организацията, а върху научните, културните и екологичните програми, които НАТО осъществява.

5. Изработване на пакет от екологични закони, които да изравнят нашите стандарти в опазването на околната среда с европейските.

6. Нова енергийна стратегия, насочена към енергоспестяващи технологии; отказ от строителството на АЕЦ "Белене".

7. Реституцията на горите.

8. Приемане на Закон за местното самоуправление и местните финанси.

9. Приемане на закони за Българската национална телевизия и Българското национално радио.

10. Изработване на избирателен кодекс, регламентиращ избирането на народни представители и поведението на политическите партии по време на избори.

София, 8 май 1997 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР СОТИРОВ

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА 9 МАЙ


На 9 май светът ще отбележи 52-рата годишнина от победата над фашизма и за пореден път хората ще сведат глави в знак на почит към паметта на милионите жертви и ще прозвучат слова на признателност към съветските воини, които имат решителен принос за освобождението на Европа от фашисткия гнет.

В дните, когато нашият народ се готви да отбележи тази знаменателна дата, поощрявани от местните власти, отново вандали оскверниха величествения монумент, залегнал в съзнанието на всички българи с гальовното име Альоша.

Ние, българските антифашисти, най-енергично протестираме срещу това кощунство с паметта на руските воини.

Призоваваме всички честни граждани на нашата родина да се противопоставим на псевдодемократите, които не са се отказали от срамната амбиция да разрушат "Альоша" - дело на големия скулптор Васил Радославов и символ на нашата признателност към подвига на руските воини.

Да посрещнем достойно Девети май - Деня на славната победа над фашизма!

София, 8 май 1997 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОКРЪЖНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВАРНА ЗА РАБОТАТА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН СОФИЯНСКИ


В своята знаменита книга, написана през 1902 година, В. И. Ленин изтъква, че "икономистите" са неизбежен проводник на буржоазното влияние в работническата класа, че те имат за съюзници западноевропейските социалдемократически партии в лицето на ревизионистите и привържениците на опортюниста Бернщайн. И днес е актуално ленинското разбиране, че сред социалдемократите в социалдемокрацията все повече се усилва опортюнистическото течение, което действа срещу интересите на българския народ и на българската държава.

Служебният кабинет на Стефан Софиянски вместо незабавно и настоятелно да поиска от Световната банка или директно от правителството на САЩ изплащането на югоембаргото от шест и половина милиарда долара, вместо да се противопостави на обявеното ембарго от световния жандарм - САЩ, над Ирак и Либия за издължаване на стари дългове в размер на два милиарда и седемстотин милиона долара и да поиска от правителството на Германия неиздължения дълг в размер на 70 милиона златни лева, натрупан под формата на провизии за окупационните фашистки войски след 1941 година, той пролива крокодилски сълзи пред световните банкови институции за "помощ". За каква помощ може да говори това предателско правителство, когато България има да събира свои дългове, които точно тези - САЩ Световната банка и МВФ, трябва да издължат на българското правителство. А защо това правителство не обявява лихвения процент, с който българският народ трябва да погасява така наречената "помощ"? Докато България не получи обезщетенията от югоембаргото и дълговете от Ирак, Либия и Германия, служебният кабинет не трябва да търси никакви "помощи".

Служебното правителство десетократно либерализира цените и превърна българския народ в просяци, който в тези мразовити дни чакаше за черпак чорбица. Колкото и да оплювате социализма, той беше сто пъти по-справедлив от "богатия ви" капитализъм, защото хляб, работа, медицинско обслужване, образование и почивка българският народ имаше конституционно гарантирани.

Служебното правителство няма право да решава дали България ще стане член на НАТО. Това ще реши само българският народ с референдум. Никой няма право да отменя правото на народа да избира, господа управляващи. И ако вие отнемете правото на негово величие народа, то знайте, че ще има нов народен съд

Да живее българският народ да живее България!

София, 5 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1997 ГОДИНА


Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ след обсъждане и консултации с индустриалните федерации и синдикати от конфедерацията изразява категорично несъгласие с приниципите и постановките, заложени в проекта за Наредба за образуване на средствата за работна заплата през второто тримесечие на 1997 година. Възприетият подход е противоречие с една от главните цели на икономическата реформа в България - стабилизиране на реалния сектор чрез развитие на пазарните отношения. Предлаганото административно ограничаване на средните заплати преднамерено и необосновано потиска цената на труда в условията на пълна либерализация на всички останали цени без съобразяване с обективната икономическа и социална обстановка в страната.

Под действието на еднакъв санкциониращ режим са поставени печеливши предприятия, предприятия с незначителни и временни загуби, губещи поради сезонност в производството или със социално предназаначение на продукцията и услугите.

Стремежът да се игнорират достигнатите през първото тримесечие равнища на заплатите, да се замразят не само относително високите, но да се задържат и средните, и ниските възнаграждения ще доведе до демотивация за нарастване на производството и увеличаване на печалбата.

Задържането на покупателната способност ще задълбочи стагнацията в потреблението и негативните процеси на вътрешния пазар.

Ръководството на КНСБ настоява:

- Да се преразгледа проектът на Наредба за образуване на средствата за работна заплата през второто тримесечие на 1997 г.

- Да се премахне съпоставянето на средните брутни заплати през второто тримесечие с тези от четвъртото на 1996 г.

- Да се прилагат само и единствено обективни икономически критерии при съобразяване с механизма за образуване на заплатите през първото тримесечие на 1997 г. и получилите се реални резултати.

В случай, че в проекта за Наредба за образуване на средствата за работна заплата през второто тримесечие на 1997 година не се премахнат посочените необосновани ограничения, може да възникне обстановка на масови недоволства и напрежение, която да застраши социалния мир в страната и успешния ход на реформите.

София, 8 май 1997 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ПО ПОВОД НА ДЕНЯ НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ - 6 МАЙ


Общественият комитет за сигурност и отбрана /ОКСО/ приветства действащите и запасните воини на България по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия.

В навечерието на този светъл празник и на първото заседание на 38-ото Народно събрание имаме повод да заявим следното:

1. ОКСО категорично подкрепя енергичните стъпки на президента Петър Стоянов и на служебното правителство за приемане на страната в НАТО. Петгодишното изоставане трябва да бъде стопено с разумно претеглени, но и енергични мерки. Националната програма за подготовката и присъединяването ни към НАТО, както и Междуведомственият комитет за интегрирането ни към Северноатлантическият съюз са изключително полезни инициативи.

Предлагаме Комисията за изработване на Концепция за националната сигурност да приема становища на обществени, професионални и други организации, които биха я подпомогнали в изработването на изключително важния за страната ни документ.

Заявяваме още веднъж, че решението за приобщаване към НАТО е съдбовен исторически избор, съизмерим само с приемането на християнството през 9-и век. То е избор на цивилизован модел, избор на стратегическа посока за развитието ни през третото хилядолетие.

С този жизненоважен проблем не бива да се играе и да се търсят евтини, краткотрайни политически дивиденти, като се използват незнанието и страховете на част от българските граждани. Т.нар. комитети за неутралитет, подписките срещу НАТО и други пропагандни трикове изправят наши сънародници срещу мнозинството от нацията и служат за балканската политика на една велика нация, която сама може да отстоява интересите си.

ОКСО смята, че на 3 ноември 1996 година и на 19 април 1997 година българският народ категорично гласува със "За" евроатлантическата интеграция на Република България.

2. Смятаме, че новото Народно събрание ще даде отговор на обществените очаквания да бъдат приети Концепция за националната сигурност и военната доктрина, да бъде решено колко и какви въоръжени сили са нужни на страната ни, в каква посока ще продължи военната реформа. Крайно време е да се знаят принципите, върху които ще се гради реформата, защото тя е преход към ново качествено състояние на въоръжените сили, а не само количествени съкращения.

ОКСО очаква Народното събрание да внесе промени в ЗОВС, като преформулира ненужни и неработещи клаузи, повечето от които са свързани със социалния статус на военнослужещите.

3. ОКСО подкрепя безкомпромисната борба срещу престъпността, осъществявана от МВР. Продължаваме да настояваме виновниците за националната катастрофа да застанат пред следствието и пред съда, а борбата срещу престъпността да продължи на всички държавни равнища.

4. Категорично отхвърляме опитите на Съюза на офицерите и сержантите от запаса да обсеби 90-годишнината от създаването на съюзите на запасните офицери, подофицери и кавалерите на ордена "За храброст". Нито името, нито имотите на тези достойни съюзи могат да бъдат наследявани от казионна организация, създадена с решение на БКП през 60-те години.

5. Като военни професионалисти и като родолюбци смятаме, че 38-то Народно събрание е длъжно да вземе решение за отваряне на досиетата на политическата полиция, известна като Шесто управление на Държавна сигурност /ДС/. За да няма "преструктуриране на парламентарното пространство", за да не бъдат сваляни по никое време демократични и реформаторски правителства, за да се знае кой кой е в българския обществен и политически живот, за да бъдат изрязани метастазите на ДС от снагата на народа ни, крайно време е да бъде приет закон за отваряне или за обезсилване по подходящ начин на прословутите досиета. Закон, според който всеки българин, който желае, да бъде допуснат да се запознае с досието си.

Без да бъдат лишени от този силен коз - досиетата, бившите шефове, оперативни работници и агенти на ДС винаги ще имат възможност в изгоден момент да забият в гърба на крехката демокрация в България своите кинжали или да я прострелят в упор с "9-милиметрови куршуми от пистолет Макаров". Ако оставим нещата в сегашното двусмислено положение, рискуваме отново и отново да се връщаме на изходния рубеж за извършване на демократични промени. Рискуваме решително да се закотвим на последното място сред бившите социалистически държави.

Ние сме против дискредитирането на честни българи, сътрудничили на разузнаването или на милицията /полицията/ в борбата срещу престъпността. Ние сме против унищожаването на нервната система на Министерството на вътрешните работи /МВР/ - сътрудническия апарат.

Но не бива като нация и като държава да допуснем осем години след началото на прехода икономиката, политиката, съдебната и медийната власт да бъдат дирижирани или манипулирани от мутанти на бившите тайни служби, маскирани като "национално отговорен капитал", като "независими експерти" или като други креатури на бившата ДС.

Крайно време е да започнем начисто, за да знаем, че съдбата ни е плод на нашия труд, на нашето единение, на нашия талант или бездарие.

Останалото са словесни трикове и евтина демагогия.

София, 5 май 1997 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ БОГОМИЛ БОНЕВ МЕРКИ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА И КОРУПЦИЯТА


Моряшкият синдикат изразява своята безрезервна подкрепа на констатираната от Министерството на вътрешните работи /МВР/ и от министър Бонев неотложна необходимост за борба с корупцията в съдебната система след установената й деструктивна роля, в усилията за ограничаване и ликвидиране на престъпността в страната ни.

В последните години изтичането на стотици милиони долари от родината беше улеснено от прокуратурата. Разрухата на националната икономика, осъществена от бившите номенклатурни кадри, е резултат от реалната безнаказаност на техните престъпни действия - скрити приватизации, крупни присвоявания, банкови спекулации и брутално разграбване на държавното и на общественото имущество чрез незаконни ликвидации на печеливши в миналото държавни предприятия. Конкретен пример е случаят с "Океански риболов".

Добре функциониращият престъпен модел обрече на глад, мизерия и безработица не само моряците. Стотици хиляди български граждани са ощетени и унижени във всички сектори на икономиката под благосклонния поглед за престъпниците, от страна на правозащитната система и на нейните магистрати!

Без основание при наличието на ясен и действащ Наказателен кодекс престъпното бездействие се обясняваше на нацията с несъвършенството на действащите закони.

В нарушение на конституцията човешките права се поставиха по-долу от тези на престъпника, ограбил неговия труд и социалната му сигурност чрез съдействието на своята безнаказаност.

Безнаказана е и "независимата държава" в родината ни - съдебната система!

Моряшкият синдикат призовава националните синдикални конфедерации - Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България, да подкрепят активно президентската и правителствената политика за борба с икономическата престъпност и чрез законни протестни действия да изискат незабавна наказателна отговорност за установените от МВР престъпни бездействия на отделни висши или редови магистрати и служители на националната следствена система.

Призовава всички политически сили, представени в новото Народно събрание, да променят конституцията и да въведат строг парламентарен контрол и действаща наказателна отговорност за умишлено бездействащите в защита на престъпността правозащитни органи - прокуратура и следствие!

Призовава националните и частните медии да организират широка обществена дискусия за паразитното съществуване и функциониране на съдебната власт - финансирана от ощетения български гражданин - данъкоплатец!

Нека не допуснем в държавата ни да съществува друга "независима" и корумпирана държавност.

Бургас, 23 април 1997 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: ПЛАМЕН СИМОВ

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА, КРЕДИТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТИ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /11 АПРИЛ 1997 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО/


Третият конгрес на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване, проведен във Велико Търново, преизбра за председател Наташа Михова, за заместник-председател Росица Величкова и за председател на финансово-контролната комисия Валентин Димов. Избрани бяха и членовете на Управителния съвет на федерацията.

Конгресът утвърди нов устав, отправни насоки за дейността на федерацията след Третия конгрес и прие да продължи членството си в Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Прието беше и открито писмо до КНСБ, в което се изразява протестът на делегатите на конгреса срещу липсата на позиция на конфедерацията за защита на нейните членове в условията на валутен борд, срещу ограничаването на възможностите на работещите за участие в изкупуването на собствените им предприятия, както и срещу продажбата на проспериращи предприятия на безценица.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ - ПЛОВДИВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО В ПОДКРЕПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НАЖЕНИТЕ ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛКА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Кампанията, която не без Ваше участие се развихря срещу Емилия Масларова, кандидат за депутат в 38-ото Народно събрание от листата на Демократичната левица, е още едно доказателство на кого служите: на целия народ, на държавата или на една политическа сила, чийто лик съвсем скоро ще блесне в истинския си вид.

За по-малко от две години Емилия Масларова показа какво може и какво трябва да прави Агенцията за чуждестранна помощ, какво може и как трябва да представлява една демократична женска организация, каквато е Демократичният съюз на жените, единствено вписан в европейска структура, съюз, който обединява много хиляди жени независимо от техния политически цвят, обединява ги именно в името на защита на правата и интересите на жените, децата и семействата. Това очевидно не е изгодно на измислените преди седем години "демократи" и онези, които с чужди пари създават някакви фондации и се мъчат да трупат лична слава. Не е изгодно, че Агенцията за чуждестранна помощ работи прозрачно и направи опит да изтрие позора и спекулата от предишните нейни директори. Не е изгодно очевидно и това, че Емилия Масларова е безпартийна, но намери място в листата на Демократичната левица.

Спрете се, господа, спрете хаоса, който създавате ту около една, ту около друга личност, която не можете да употребявате.

Такива жени като Емилия Масларова са нужни на България и на нейното политическо и държавно ръководство. Едно силно женско лоби е нужно в бъдещия парламент, за да защитава истинските права и свободи на жените и на децата, за да бъде гарант за защита на правата на българското дете, което живее в един разграден двор и което някои политически сили употребяват само когато искат да дойдат на власт. Може би именно това не е удобно на политиците и на държавните мъже днес.

Обръщаме се към Вас като към държавни мъже днес, издигнете се над политическите си пристрастия и спрете тази политическа манипулация и лъжеинформация. Много прозрачни са вече чисто политическите преследвания, които напомнят едно друго време, в друга страна.

Не нажежавайте допълнително политическата обстановка в страната ни и не задълбочавайте раните, които и без това й отвориха псевдодемократи.

София, 15 април 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ - БУРГАС ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЖЕНИ ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ние, жените-членки и симпатизантки на Демократичния съюз на жените - Бургас и региона, се обръщаме с молба към Вас, за справедливата Ви намеса за предотвратяване на опитите да бъде дискредитирана Емилия Масларова - председател на съюза. Всички ние добре знаем колко отговорна и безкрайно трудолюбива е г-жа Масларова, знаем колко много е направила и прави за жените, децата и за българското семейство, знаем с какъв авторитет се ползва сред женските организации в цял свят.

Г-жа Масларова като вицепрезидент на Асоциацията за балканско сътрудничество на жените допринася много за сплотяване на жените от Балканите, за решаване на проблемите им.

Господин президент, не допускайте българският парламент да бъде лишен от присъствието на една жена, която ратува за справедливост и женско лоби в политическия живот на страната.

Бургас, 16 април 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 9 май 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред., Лилия Томова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.