13 декември 1993


София, 13 декември 1994 година
Брой 244 /1289/


София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ИЛИЯ СТЕФАНОВ ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "НД ЧЕРНОМОРИЕ" - ВАРНА, ПЕТЪР ТОДОРОВ. Документът е адресиран до главните редактори на всички български вестници.


Първите две форми на поведение се отнасят до ония, които са се подвели от неприятелската пропаганда. В първия случай за неприятелската пропаганда е достатъчно само да поддържа постигнатия успех, а във втория случай тя ще търси да доведе жертвата от недостойно подценяване на собствените сили до превръщането й в истински предател.

По същата логика приятелската пропаганда ще се опита да трансформира поведението на своите привърженици от оптимистнчно /4-та форма/ във фанатично /5-та форма/.

3-та форма на поведение се отнася за ония, у които неприятелската пропаганда ще се опита да предизвика пораженческо настроение, а приятелската - да превърне тревогата от разрастване на пораженческото настроение в решимост да се противопоставят на това чувство, без да се допуска мисъл за отстъпление.

Фактът, че голяма част от българското население отдавна е престанало да се тревожи от разрастването на пораженческото настроение в България, е доказателство за успеха на неприятелската пропаганда. Но нима българските журналисти имат интерес от това срамно развитие на нещата? И все пак някои от тях допуснаха да се създава недоверие към оптимистичните проекти на Форум "Преображение". Кой срещу кого се бори в България? Нима поради липса на българска политическа пропаганда ще трябва отново един друг да се продадем на чуждите сили, които половин век смукаха потта и кръвта на нашия народ?

Време е да се осъзнаем, за да не се повтаря грешката, допусната по отношение на Форум "Преображение". Това е единствената българска партия, която може да се пребори с пораженческото настроение, защото тя единствена разполага с конкретна обоснована схема за изваждане на България от кризата. Ако някой си въобразява, че може да представи пред народа нещо по-добро, нека се представи, да проведем необходимия за целта публичен дебат. Нима и на това предложение българските вестници ще реагират по същия подигравателен начин, по който варненският "НД Черноморие" от 4 юли 1994 г. е изопачил думите ми, вместо да информира варненци за онова, което се случи на организирания на 2 юли 1994 г. в центъра на Варна митинг на Форум "Преображение".

Каква е злината, която аз съм ви направил, за да ме дискредитирате пред моите съграждани? Това, че съм похабил целия си живот, за да бъда полезен на България, или задето не се примирявам с безобразията, на които е свидетел целият народ?

В гореспоменатото приложение N 2 нарочно съм прекопирал, редом с вашето тенденциозно съобщение по повод моето идване във Варна на 2 юли 1994 г., статията, която беше публикувана по същия повод в белгийската преса. Сравнете най-напред обема на двете съобщения: нима не ви изглежда неестествено, че в авторитетния белгийски вестник "Последните новини" е отделено повече от 12 пъти по-голямо място, отколкото във варненския вестник "НД Черноморие" за нашия малък митинг в центъра на град Варна? Освен това дори да ви е трудно да разчетете фламандския текст, достатъчно ясно виждате снимката с развятото знаме на Форум "Преображение", която белгийският журналист не се е въздържал да покаже на тамошната публика /под снимката не е трудно да прочетете, че става дума именно за "Преображение" и за Варна/. А вие дори не сте споменали, че е имало митинг в центъра на Варна. Нима варненци нямат право да знаят какво се върши в техния град? Докога ще ме принуждавате да се срамувам, когато казвам, че съм българин?

Този пример е достатъчен, за да се уверим, че и до ден днешен продължавате да постъпвате, както по времето на тоталитаризма: написали сте пак коментар вместо информация за събитието, което коментирате, без нищо да споменавате за самото събитие.

Много са примерите, които доказват, че прекалено голям брой български журналисти съучастничат на враговете на нашия народ. Но е безсмислено да цитирам тук другите варианти на съзнателно отвличане на вниманието на българите с всякакви глупости, за да не могат те да чуят, че в България са били правени и разумни предложения, каквито са тези на Форум "Преображение" например. Учудващо е, че дори вестник "24 часа" запълва страниците си с обширни статии на теми от рода: "Селянка наема удушвач за болното си куче" /29 април 1994 г./, за да не остане място да спомене, че "Форум "Преображение" се наема да премахне безработицата в срок, по-кратък от една година, чрез своята комплексна програма за бърз и безболезнен преход към демокрация". И все пак редакторите на в. "24 часа" могат да се оправдаят под предлог, че не са получили информация за дейността на нашия форум.

Но за редакторите на варненския вестник дори за мен е трудно да им намеря оправдание. Не е възможно да не са знаели какво правят, когато изопачават думите ми и фактите, защото аз лично им платих 800 лева, за да публикуват на 30 април т.г. следното кратко съобщение: "Форум "Преображение" свиква всички свои привърженици на първомайски митинг и манифестация на 1 май 1994 г. от 16 до 18 часа - около шадравана пред театъра /пл. "Мусала"/. Темата: "Работа има за всички!"

Затова сега аз имам достатъчно основание, за да сравня поведението им с онова, което допреди 120 години турците са правили в България, когато са искали нашите деди да им плащат данък за похабяване на зъбите, след като са излапвали поисканите с принуда ястия.

Бъдете благодарни, че нашият народ е християнски. Простихме на турците. Защо да не простим и на вас? Не е необходимо варненският кмет да съди за клевета журналистката Томова от "НД Черноморие". Но прошката изисква грешката да се поправи. И това трябва да стане още сега, веднага! Не е никак трудно - необходимо е редакторите на българските вестници да предприемат една масова кампания, с която да изискват от Българската телевизия да организира необходимия брой дебати с лидера на Форум "Преображение". Така най-бързо ще се разбере дали в България има или наистина няма никакви други алтернативи освен "преображенската". А когато дебатите завършат, ще има да се чудите защо никой не се е досетил досега, че съществува толкова лесен начин, за да се побратимят всички българи отново. Естествено, няма да се мине само с няколко плахи статии от рода на онова, което журналистът Димитър Христов се беше осмелил веднъж да напише за нас под заглавието "Форум "Преображение" излиза на обществено-политическата сцена" - брой 273 на същия варненски вестник "НД Черноморие" от 22 ноември 1993 г. Когато прочетохме тази статия, ние се подмамихме да повярваме, че българските журналисти са изоставили някогашните методи на тоталитарния режим. Този път ще е необходимо "вълкът" да промени поне мъничко не само "козината", но и "вълчия си характер"! Нека децата ви да не се срамуват заради вас.

Сега вярвам, че всички добре ме разбрахте: когато ние обещаваме да простим, не можем да задължим историята нас да пита какво ще се прави, ако някой се опита да разиграва някакви нови хитрини - ние ще си отидем, но написаното тук ще остане за вечни времена!

С ПОЧИТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ":

Инж. Илия Славов Стефанов

Гент /Белгия/, 13 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


Инструментът за осъществяване на програмата обхваща: информатика, мениджмънт, телекомуникации, кибернетика, системотехника, икономическо и програмно моделиране, оптимизационни методи и др. съвременни усилватели на интелектуалната мощ на човека. Ефикасно приложен, този инструментариум решава важни и неотложни проблеми, включени в програмата "План-назар", като:
* окончателно приключване на земеразделянето в рамките на 6 месеца;
* полагане основите на фермерството от европейски тип в рамките на една стопанска година;
* решаване на основните проблеми с изхранването на населението, премахване на кошмара на глада в рамките на една стопанска година;
* достигане равнището на здравеопазване на 1989 г. в рамките на една календарна година;
* сигурен щит за социално слабите, нетрудоспособните, учениците и студентите, изграден до една година;
* намаляване на престъпността, корупцията наполовина с приключването на приватизацията;
* прехвърляне управлението на националния капитал от ръцете на организираната престъпност и некадърност в ръцете на националното предпрнемачестзо до 2 години след приватизацията;
* интегриране в европейските икономически структури до края на века;
* издължаване на външния дълг до 2010 г.

Предпоставки и условия, гарантиращи успеха на прехода:
* подкрепа на програмата от поне 70 % от активната част на населението;
* защита на социално слабите;
* съществен принос на богатите в националната солидарност;
* прозрачност, откритост и честност при осигурена справедливост на промените и най-вече при раздържавяването и приватизацията. Всичко, създадено в периода на тоталитаризма, принадлежи на тези, които са го създали и възпроизвеждали, или на наследниците им. Държавата няма право да се разпорежда или управлява собственост, докато светът не я признае за демократична и просперираща икономика. Индикатор за това е включването й в европейските икономически структури и ускорен приток на чужди капитали с инвестиционна насоченост;
* протекционизъм на националния производител на разумно ниво;
* разделяне на приходната от разходната част на бюджета. Засилване и укрепване на Сметната палата и на Националния статистически център;
* засилване на ролята на местното самоуправление. Изграждане и изразходване на бюджета от долу на горе;
* стимулиране на предприемачеството;
* режим на пестеливост и натрупване;
* силно облагане на лукса във всичко и навсякъде и максимални облекчения за производителите;
* възстановяване и укрепване на националните традиции в църквата и равнопоставеност на религиозните и етнически общности с българските;
* премахване на всякаква партийност в икономиката;
* равнопоставеност на всички участници в един напълно либерален пазар;
* възможност за всички пълнолетни граждани, нелишени от граждански права, да станат собственици от средно ниво чрез управляемия преход и приватизацията като ядро на прехода. Понятието "средна класа" оставяме на любителите на класово деление на обществото.

Народното събрание е законодателната власт на България и тези избори за народни представители са избори на хора, способни да създават законодателната основа на прехода "План-пазар". Народните представители от движението ще действат в духа на Търновската конституция, като ще предложат и ще настояват за:

* приемане на Правилник за вътрешния ред и делопроизводството в Народното събрание /предвиден в чл. 104 от Търновската конституция/. Този правилник ще съдържа максимални гаранции за ефективна работа на парламента и за упражняването на правата на отделния народен представител. Никоя личност не бива да се поставя в неравностойно положение с която и да е група. Затова и правилникът следва да изостави съществуващата практика на парламентарни групи, доминиращи над отделния народен представител;

* приемане на закон за административно-териториалното деление на страната върху началото на самоуправление на общините - чл. 3, ал. 2 от Търновската конституция. Такъв закон е предвиден още в Глава I на конституцията, тъй като е предназначен да осигури управляемост на държавата. Една от причините за сегашния хаос е липсата на околии и съответната им администрация;

* приемане на закон за съставяне и изпълнение на държавния бюджет и на общинските бюджети. Този закон ще балансира двата вида бюджети и ще обезпечи финансовото самоуправление на общините, включително и от собствените им приходоизточници. С този закон социалните фондове ще бъдат извадени от държавния бюджет. Законът ще отмени настоящия социалистически планов Закон за съставяне на държавния бюджет от 1960 г., основан на демократическия централизъм, по който и досега се формира бюджетът;

* приемане на закон за Сметната палата, предвидена в чл. 105, т. 6 от Търновската конституция като контролен орган по изпълнението на държавния бюджет;

* приемане на изменения и допълнения на Закона за Националния статистически институт и Закона за статистиката с оглед осигуряване на надеждна информация за управлението на държавата;

* приемане на неотложните изменения в Наказателно-процесуалния и Гражданския процесуален кодекс с оглед уреждане на триинстанционното съдопроизводство в съответствие със структурата на съдебната власт. Неотложни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, съобразени с мястото на следствието в съдебната власт и обезпечаващи неговата ефективност.

Приемането на изброените дотук закони е минимално задължително условие за успешното провеждане на каквато и да било икономическа политика на прехода.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на :
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ "СЪЗИДАНИЕ, СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ, СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ" НА КОНФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НАЦИОНАЛЕН БЛОК "ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ".


ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА ОЗНАЧАВА:

- привличане на чужди капитали за модернизирането и развитието на цялото стопанство на страната;

- пренасянето на чужди традиции, навици и опит на най-развитите страни;

- съвременна банкова система с участието на крупни световни банки и финансови организации при най-изгодни за страната ни условия;

- модерни хотелиерски и други услуги със силно развитие на туризма.

България ще стане не само една от най-развитите и богати страни, но и най-привлекателният край в света. Няма да се питаме тогава защо българите напускат отечеството си, а ще обмисляме как да регулираме наплива на чужденци.

За постигането на тези цели са необходими закони и правителство, които по нов начин ще решат как да изведат страната от икономическата криза.


СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ

Социалната стабилност е илюзия без възстановяване продуктивността на българското стопанство. Тази стабилност обаче става реалност чрез нашия български модел за възраждане на България.

След третата стопанска година на следваната от Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" икономическа политика ние ще можем да осигурим:

- на младите български семейства - надбавки за деца - по една средна работна заплата месечно за всяко първо и второ дете и по две средни работни заплати месечно за всяко трето дете, както и тригодишен платен отпуск за родител, който гледа децата си; нисколихвен кредит и настаняване в собствено жилище с приоритети от квотата на общините, безплатно лечение в сектора на държавното здравеопазване.

Тези радикални мерки ще проведем с цената на всички усилия, за да спрем постепенно отрицателния прираст на нацията и за да стабилизираме демографската картина на българите:

- на пенсионерите и социално слабите слоеве от населението ще осигурим система от защитни мерки, включващи: незабавно формиране на пенсионния фонд и попълването му от държавните приходи; автоматично индексиране на пенсиите, гарантиращо жизнените потребности; ограничено трудово участие на почасово заплащане; безплатно лечение в сектора на държавното здравеопазване.


СФЕРАТА НА ДУХА

Ние отлично разбираме, че не може да има България и българска самоличност без силен приоритет на българското образование, култура, наука и изкуство. Това са областите, които представят образа на отечеството пред света, които в най-голяма степен формират българското ни съзнание, достойнство и качествен потенциал. Ето защо българската държава ще гарантира водещото място на българските творци като съвременни светилници на българския национален дух.


БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА

Нашата войска - тази хилядолетна слава на българщината, ще изведем отново на най-високите й воински приоритети с активната помощ на държавата и на цялото общество. Военното образозание и обучение ще превърнем в престижна професия и най-висш дълг. Модернизацията и превъоръжаването на войската ще извършим успоредно в съответствие с регионалните, европейските и световните реалности и стандарти.


БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ

Органите на вътрешния ред и сигурност ще отговарят за общественото спокойствие, за защита на институциите, като се ползват с грижата и уважението на държавата и обществото. Модерното образование и обучение, ползването на водещия световен опит, както и пълното техническо осигуряване ще бъдат позиции, които ще осъществим при гласуван мандат в 37-то Обикновено народно събрание.

Традициите, достойнството и суверенитетът на българите и на отечеството трябва да се опират на уважение към институциите, към историческото ни минало и на обективното отношение към политическите превратности. Ето защо, когато процесът на преминаване към частната собственост стане необратим и българинът се почувства такъв собственик, той ще стане свободен и независим да се произнесе по редица авторитарно наложени на народа ни решения на властите през тоталитарния период, като незаконно отменяне на Търновската конституция, както и на други неконституционни и недемократично проведени актове през онзи период.

Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" е решително против насилието върху политическия живот на страната. От тази позиция ние порицаваме всички противодържавни преврати и конституционни посегателства в най-новата ни политическа история. Те винаги са обслужвали небългарски интереси.

Ние сме за силна държава, за активна законност, за парламентаризъм в границите на отговорно служене на българския избирател.

Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" е за национална консолидация в името на България и на върховните български интереси. Нашият поглед е обърнат напред. Ние не желаем да извличаме политически дивиденти от печалните изминали десетилетия на най-новата ни история.

За водещ в предизборната ни борба издигаме девиза: В единението е силата! Единение на таланта и енергията на българската нация! Единение в името на съзиданието!

Българи, сдружени земеделци, националисти, гласувайте за:

Конфедерация Български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция"!

Нека всеки един от нас стане апостол на новото българско възраждане!

Над нас са само Бог и България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ДВЕТЕ НОМЕНКЛАТУРИ" НА ЧЛЕНА НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "ИСТИНА" БОГДАН ЙОЦОВ ПО ВЪПРОСА ЗА БИВШАТА ПАРТИЙНА НОМЕНКЛАТУРА И РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.


В днешно време непрекъснато се говори и пише за бившата номенклатура, създадена от доскоро управляващата ни комунистическа партия веднага след утвърждаването на властта си. Тя се съставяше с хора, наложени от партийните комитети на БКП, със задача да управлява страната ни, нейната политика, икономика и култура, и с една-едничка цел: твърдо и неотстъпно насаждане в българския народ на "светлия" комунистически идеал, "братска дружба" и зависимост към СССР, както и пълното обезличаване на националните ни ценности.

Като награда за старанието си тези неуморни деятели на комунистическата доктрина при доказани заслуги осъществяваха заветната си мечта - да влязат в партийната номенклатура. Това значеше да бъдат зачислени в този тесен кръг от избрани хора, на които висшите партийни функционери можеха да имат сравнително доверие и да ги използуват в държавния и в партийния апарат. В замяна на това пък техните избраници можеха да разчитат на постоянни и най-различни облаги, високи и добре платени административни длъжности, разходки в чужбина на държавна сметка и най-вече на безотговорност и ненаказуемост.

Но не само това. Техните наследници също биваха включвани в номенклатурните кадри, осигуряваха ги с добро образование, бързо напредване в живота, а освен това и се възползваха от същите привилегии. Всички добре знаеха, че от тази "номенклатура" рядко се излиза. Само преплитането на лични интереси, както и загубата на доверие от БКП можеха да изхвърлят по-слабия от нея, нещо, за което той горчиво съжаляваше после до края на живота си!

В най-общи линии това беше тъй наречената "партийна номенклатура". Комунистическо образование, добре функциониращо и създадено с далечната цел - изпълнение на стратегическите задачи на комунизма.

Малцина се сещат обаче, че редом с нея беше създадена и една втора номенклатура, която бихме нарекли "отрицателна". Също сътворена от комунистическата система, също обхващаща определен кръг от хора с качества и "привилегии", също предаваща се по наследство. Но разликата между двете номенклатури беше огромна. Нещо повече - нечовешка!

В тази отрицателна номенклатура лесно влизаха всички, които явно пречеха или се съпротивляваха на комунистическата ни диктатура. Всички, които се осмеляваха да докажат, че са против поробването на българския народ. В нея влизаха "по право" хората, имали лошата участ да преминат по политически причини през техните лагери и затвори, тези, които имаха близки убити или изчезнали след деветосептемврийския преврат, осъдените от "Народния съд", всички, които бяха показали, че са против разрушаването на свещените български идеи, дух и традиции.

"Щастливците", които щяха да бъдат вмъкнати в тази втора номенклатура, също до края на живота си нямаше да могат да излязат от нея. Нещо повече. Техните деца, братя и сестри, бащи и майки също "заслужено" щяха да бъдат включени вътре. И за всички тях се осъществяваха привилегиите, които тя даваше: привилегии на "народни врагове" и близки на "народни врагове", привилегии доживотни и без право на избор!

За всички тях веднага изникваха огромни трудности и проблеми - за труд, образование, професия, жилище, семейство. Всичко това тези хора можеха да осъществят донякъде, и то с огромни усилия и страдания. Даваше им се някаква възможност за работа, работа упорита, непрестанна и ниско платена, която те вършеха с много старание, защото друго не биха могли и да допуснат под снизходителните погледи на властниците, които надменно и благосклонно ги оставяха да живеят. Това беше благодеянието, което те им оказваха, и затова смятаха, че тези злочести хора им дължат вечна признателност. Та на малко ли от тях е казвано: "Работи и се радвай, че не те унищожихме, теб или баща ти, или дядо ти, или цялото ти семейство!" За някои това може да прозвучи пресилено, но нека те да си помислят, че има безброй начини да унищожиш едно човешко същество - с цялата му физическа слабост.

За "враговете" или "гадовете", както биваха наричани от комунистите, това беше една борба за живот под непрекъснатата заплаха от преследване и репресии и с трагични последствия: болести, депресии, алкохолизъм. Повтарям още веднъж - тази "отрицателна номенклатура" беше принудена да се труди в най-истинския смисъл на тази дума. Упорито, неуморно, в най-тежки условия, защото това беше единственото й отредено право в живота! Тези хора работеха какво ли не и къде ли не, сменяха си професиите, мъчеха се със сетни сили дано постигнат това, което на тях им бе отказано, а за други беше пределно лесно и достъпно. Но крайният резултат не ставаше много по-различен от началото. А и колко семейства бяха разрушени - та кой ли би искал да бъде свързан завинаги с един неудачник, с човек, за когото предварително се знаеше, че съжителството с него вече е обречено на непрекъснати несгоди и пълна липса на успех?

Сега времената се измениха. Комунистическата система започна да се разпада. Губят сили и тези, които я внедряваха из целия свят. Също и у нас започна една усилена дейност за заличаването на всички последствия на завладелия ни "победил социализъм", или по-точно казано, на най-дивия комунистически строй. Хората искат да бъдат свободни, да имат вяра в себе си, да се възстановят и да развият демократичния ред у нас, да излезе на бял свят цялата истина за безбройните престъпления, залели родината ни след "светлата" дата 9 септември 1944 г.

При тези наши усилия за смяна на комунистическата система, за неутрализиране на съсипващите ни резултати съвсем нормално е в основата си това да се осъществява именно от тези хора, страдали през целия си живот от нея, защото на тях би могло да се разчита, че успешно ще се справят с комунистическата зараза. Хора твърди, изпитани и калени, като огромната част от тях остана вярна на идеалите си и на надеждата си за един свободен и достоен живот. За голямо съжаление обаче в повечето случаи тези хора не бяха допуснати за активно участие в обществения живот и в ръководството на действията, които биха лишили преименуваните комунисти от възможността отново да ни диктуват условията за живот, защото истината е, че тази "отрицателна номенклатура" бе най-годна за постигане на върховната ни цел! Вместо това политическото ни пространство се изпълни с новоизлюпени "защитници" на демократичните ни свободи и национални стремления, хора без опит, без идеали и с груби кариеристични и материални интереси. И резултатът за голямата част от българския народ стана наистина плачевен!

Естествено, веднага би възникнал тогава въпросът няма ли това да бъдат двете страни на една и съща монета, не правим ли обикновена замяна на една номенклатура с друга такава? Не, разбира се! Разликата е голяма, дори между двете не би имало някаква прилика. Едните получаваха правата си по рождение и заради партийни заслуги, като ги използваха за лични облаги. А другите ги изстрадаха и техният похабен живот ги научи, че са длъжни дори и към края на годините си да направят още нещо, жизненоважно за своя народ!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, НЕ ГЛАСУВАЙТЕ! ЛЪЖАТ ВИ!" НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА БОЙКОТИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ.


Изборите на 18 декември 1994 г. няма да решат нито един от жизнените ви проблеми. И този парламент ще се разкапе като предишния, защото същите политически мафиоти и мошеници, властолюбци и кариеристи, които ви доведоха до просяшка тояга, се канят да влязат в него. Не ставайте съучастници в престъпните им намерения! Не ги подкрепяйте!

Мамени и грабени! Потиснати и унизени!

Не гласувайте за Българската социалистическа партия /БСП/ - партията на червените капиталисти и мародери - милионери и милиардери! Вие сте "социално слаби", защото те са "социално силни". Не давайте гласа си за техните банки и холдинги, за експорт-импортните им дружества и за "честните бизнесмени", за техните шпицкоманди от "охранителните фирми" и цялата мафиотска мрежа, с която оплетоха България! Кажете "Не" на техните афери! "Не" на техния държавен апарат, който улеснява спекулата и ежедневния грабеж!

Не гласувайте и за Съюза на демократичните сили /СДС/. Неговите лидери - юристи и икономисти, философи и филолози, историци и социолози - идват от лакейските институти на болшевишката диктатура и директно от специалните и милиционерски служби. Няколкото наивници във върхушката не пременят същността й.

Не гласувайте за Филип Димитров и агентурната му клика! С колебливата си и инфантилна политика те спират народното недоволство, разпиляват натрупаните възмущение и енергия и унищожават надеждите на милиони българи. Те премълчават големите престъпления на номенклатурчиците и тяхната диктатура и не им потърсиха отговорност. Те им позволиха да изнесат и укрият ограбеното народно имущество, влезнаха в споразумение с БСП за "мирен преход", доброволно се отказаха от възможността да се сложи край на половинвековните гаври и грабеж и се сдружиха с тях чрез съвместни фирми и приватизационни проекти. Така те станаха съучастници в измамата, а с теорията за двуполюсния модел признаха БСП за партньор, лишиха ви от право на избор и ви отредиха място на зрители в жалката "демократична игра", която разиграват шеста година. Не се заблуждавайте от безсъдържателните им антикомунистически фрази! С тях те маскират делата си.

Не гласувайте за създателите на десетките БЗНС-та! Те не мислят за селяните, а за лидерските си амбиции. Не гласувайте и за "вождовете" на останалите котерии! Не се лъжете от обещанията им! Те нямат друга цел, освен да влязат в парламента и седнат на софрата на богатите.

Не се страхувайте от заплахите им за военна диктатура и гражданска война! Ако я предизвикат, сами ще изгорят в нея. Тяхното време мина!

Братя, Видовден идва!

Помнете, че вашият враг е мутиращата партийна номенклатура, различно оцветена, но споена от общия си интерес да ви граби и трупа богатства! С фалиралата си система и политика тя доведе кризата и IV национална катастрофа. Нека сега плати цялата сметка! Затова има само един път и той се нарича бойкот на изборите! Ако позволите отново да ви измамят, ако не покажете, че повече няма да търпите, кражбите и мизерията ще продължат още десетилетия! Организирайте се навсякъде в комитети за бойкот! Превърнете ги в средища на вашата активност! Обединявайте се около исканията:

1. Ревизия и гласност за изразходването на всеки долар от многомилиардния външен дълг, който продължава да расте. Нека плащат тези, които го сключиха, натрупаха капитали, регистрираха фирми и си построиха палати, а не вие, децата и внуците ви!

2. Премахване на банковата и търговската тайна, оповестяване имената на всички милионери и източниците на богатствата им. Конфискация на червените капитали, на спекулативно натрупаните и откраднатите пари! Експроприация на поникналите като гъби хиляди посреднически и търговски централи, фирми и банки на стопанската и партийна номенклатура, на ДС-агентурата и подставените й лица!

3. Проверка на личното и семейно движимо и недвижимо имущество на всички министри, депутати и партийни началства и конфискация на богатствата им, надхвърлящи стотици и хиляди пъти заплатите им.

4. Унищожаване на "разпусната" Държавна сигурност /ДС/, с чиито кадри се изградиха "новите" структури на Министерство на вътрешните работи /МВР/ и поделенията им в страната, мафиотските бизнесгрупировки, охранителните фирми и т.н.

Разкриване на всички досиета - на доносниците и техните вербовчици и разлепване на списъци с делата им в населените места и месторабота.

Право на законна въоръжена самоотбрана и организиране смазването на развилнелите се бандити и престъпни групировки от избрани и отговорни пред народа извънредни трибунали.

5. От конфискуваните и експроприирани имущества и средства да се създадат социални фондове за подпомагане на безработни, пенсионери и мизерстващи граждани. За безплатно обучение, образование и здравеопазване на тези, чиито доходи не позволяват ползване от тези им права.

В тази насока ние, бивши политически затворници, концлагеристи и емигранти, призоваваме всички личности, групи и организации, дошли по свой път до аналогични заключения, да присъединят усилията си за създаване на комитети за бойкот на изборите и провеждане на дело горните искания.

На работа! Гответе се за конгрес на комитетите през пролетта на 1995 г.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА БОЙКОТ НА ИЗБОРИТЕ:

Георги Ил. Генов, Георги Донев, Георги Константинов, Илия Кехайов, Илия Минев, Николай Т. Филипов, Огнян Георгиев, Петко Чолаков, Петър Пеев

София, 9 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
13.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!