14 октомври 1993


София, 14 октомври 1993 година
Брой 201 /988/

 

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ "ПАРЛАМЕНТАРНАТА СТРАТЕГИЯ НA СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НA СДС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НA ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СТЕфАН САВОВ ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НA ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛА СЕ НA 2-3 ОКТОМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Основна изходна точка при обосноваване на моето становище за парламентарната стратегия /пък може би по-правилно би било да говорим за тактика/ на Съюза на демократичните сили /СДС/ е обстоятелството, че сред партиите, движенията, включително сред нашите симпатизанти и привърженици съществува консенсус по въпроса, че 36-то Народно събрание /НС/ е изчерпало възможностите си да бъде активен и водещ фактор в разграждането на тоталитарната комунистическа структура и в осъществяването на реформи, които отговарят на Програмата на СДС. Това наше гледище породи искането за предсрочни избори.

В началото нашата теза беше осмяна, охулена и приета на нож от почти всички други партии, синдикатите, президента, като изключим някои от крилата на Българския земеделски народен съюз.

Днес обаче положението е съвсем различно. Синдикатите и президентът говорят също за предсрочни избори. Нещо повече. Нашият главен опонент - Българската социалистическа партия - макар и с уговорки прие необходимостта от предсрочни избори. Това показва, че и екскомунистите са разбрали, че е невъзможно да носят още дълго пасивите на кабинета Беров. Тъй като явно се навлиза в предизборен период, те започват постепенно да се разграничават от правителството. Впрочем трябва да се признае ловкостта на тяхната пропагандна машина. В селата и в по-малките градове те успяват да внушат на политически по-неграмотните хора, че правителството Беров, изпълнителната и съдебната власт продължават да са в ръцете на СДС. Извън темата е, но не мога да не изкажа мнението си, че трябва да акцентираме ясно върху този проблем - чие e днешното правителство. Така или иначе в резолюцията на съвещанието на ВПС на БСП и депутатите социалисти бе официалио потвърдено, че БСП е за предсрочни, но не и преждевременни избори. Какво разбират под "не преждевременни" избори е ясно. Ще рече, че те, първо, се надяват да прокарат колкото се може повече рекомунизационни закони в това НС, тъй като не са сигурни за резултатите от бъдещите избори, второ, че ще се опитат да проведат първо общински избори, и трето, че искат да изчакат сред нашите среди да се появят нови спорове и деления, често инспирирани от тях. Убеждението, че парламентът вече не е в състояние да върши работа, накара част от партиите, движенията и някои наши привърженици да издигнат лозунга, че парламентарната група /ПГ/ на СДС трябва да напусне НС. Веднага обаче се разбра, че поради пропорционалната система, по която бяхме избрани, на наше място ще влезнат народни представители, много от които са били издигнати за кандидати от Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ или от "Подкрепа". Нещо повече. Сигурни сведения показаха, че Луджев, Мичковски, Хр. Иванов и Ив. Пушкаров обработват много от следващите ни в листата. Ето защо тезата за напускане на парламента бе отхвърлена.

По време на гладната стачка на Едвин Сугарев и борбата против президента и за установяването и тържеството на истината почти всички наши депутати участваха активно в действията на СДС. По-късно, при изостряне на обстановката, ПГ реши да бойкотира пленарните заседания /освен тези, в които се решават особено важни въпроси/, като обаче народните представители трябваше да продължат работата си в комисиите.

След края на гладната стачка се постави отново на преобсъждане въпросът за пълноценното участие на ПГ в работата на НС. Твърд противник на това участие остана само партията "Либерален конгрес". Представителите на Нова социалдемократическа партия /НСДП/, "Екогласност" и Консервативно-екологичната партия /КЕП/, които в началото клоняха към бойкот, сетне, без да правят специални декларации, почнаха да участват в редовната парламентарна работа. Смятам, че тук е важно да вметна, че досега не съм научил някой от народните представители да поддържа напъните на президента да прекрои отново парламентарното пространство и да възстанови старото под формата на "ново" мнозинство.

Логично е да се запитаме какво оправдава нашето участие в парламентарния живот? Според мене смисълът на нашето участие се състои в това, доколкото е в силите ни, първо, да ускорим разпускането на това НС чрез проваляне на правителството, което е явна креация на комунистите и обслужва интересите им, второ, да предотвратяваме, спираме или поне да забавяме приемането на закони и други парламентарни актове, които недвусмислено имат рекомунизационен характер.

Преди да се опитам да отговоря на въпроса дали е възможно да изпълним така очертаните задачи, трябва да огледаме сегашното разположение на силите в парламента. Те вече не са три: СДС, БСП и коалиция и ДПС. Има четвърта група - тази на Новия съюз за демокрация, а също и тъй наречените независими.

Новият съюз за демокрация въпреки напъните на неговите лидери, съветници и наставници като президента Желю Желев не е хомогенна формация. Там се борят за надмощие групичките на Мичковски /АСП/, Луджев, Петър Марков и Христо Иванов. Същото положение наблюдаваме и сред т.нар. независими. Пет от тях са доминирани от Иван Пушкаров, но Георги Марков, Емил Бучков и дори Аджаров почти винаги гласуват с нас.

Нямаме право да пренебрегваме и обстоятелството, че в БСП и коалиция има процеси, които външно не намират така ясен израз. Изобщо би било добре по-често и повече да се заглеждаме в онова, което става в редиците на нашия главен опонент, и да не приемаме априори, че те продължават да бъдат онази желязна, единна кохорта от миналото. Групата около Лилов, Виденов и Ананиева, а към тях сигурно трябва да се причисли и младият Топенчаров, невинаги е в съгласие с хората на Луканов. Мисля, че някъде встрани стоят и някои интелектуалци като Чавдар Кюранов. Александър Томов се старае да играе някаква собствена роля. Може това да е и тактически, заблуждаващ ход на екскомунистите, но предлага при известни обстоятелства възможности за извличане на предимства. Нека не забравяме, че и тримата народни представители на Отечествената партия на труда, колкото и да са свързани с комунистите и с органите на ДС, в дадени ситуации прибягват до собствени ходове.

Новото преразпределение на силите предоставя на нас редица възможности. Веднага искам да добавя, за да не бъда обвинен в наивност, че е напълно ясно, че по най-важните въпроси, като например последователните вотове на недоверие на правителството, трите групи: БСП, ДПС и НСД проявиха добре известното желязно единство. Това се налагаше от инстинкта им за самосъхранение или по-скоро от нарежданията, които получаваха от по-високи места, с които са свързани. Но в по-дребни наглед случаи се проявяват разногласия, които обслужват нашите интереси. За да не бъда голословен, ще посоча един особено показателен пример. При гласуването на мораториума за приватизацията на военнопромишления комплекс СДС и хардлайнерите на БСП гласуваха единно. На мораториума се противопоставиха хората на Луджев, Мичковски, някои от тези на Доган и част от групата на Луканов. Последното е забележително, защото показва, че мафиотските интереси почват да надделяват над партийната дисциплина. Това гласуване съвсем не е маловажно, защото, от една страна, се нанесе удар на мафиите, а от друга - стана ясно, че има доста големи възможности за парламентарна работа.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НA ИЗКАЗВАНЕ НА НОВОНАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛАНИК НA СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ В БЪЛГАРИЯ Г-Н УИЛЯМ МОНТГОМЪРИ. Документът е адресиран до президента на Съединените американски щати, до председателя на Народното събрание, до президента на Република България, до Министерството на външните работи и до средствата за масова информация.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Неочаквана новина от Капитолийския хълм във Вашингтон порази България. Новоназначеният посланик на САЩ г-н Уилям Монтгомъри, бивш резидент на ЦРУ в американското посолство в София, открито е манифестирал пред сенатската Комисия по външните работи амбицията, по-точно възложената му задача, да наложи на българския парламент изменение на българската конституция в онази част, която забранява партии и организации на етническа и верска основа.

Г-н Монтгомъри не е новак на дипломатическото поприще и много добре знае, че това е груба намеса във вътрешните работи на суверенна държава и въпиещо погазване както на вътрешното й законодателство, така и на международните норми.

Тревогите на господин американския посланик в България за антибългарското турско терористическо Движение за права и свободи и решимостта му да приложи пръст в създаването на "македонска партия" и на други подобни ней, неупоменати в изявлението му, като тази на Камен Буров, защитаваща несъществуващ като историческа категория "помашки етнос” - измислен в лоното на ЦРУ, разкриват истинските цели на възложената му мисия - още една славянска страна да бъде хвърлена в кървавия хаос на етническа и религиозна война.

Драматична е съдбата на България. Изпълнени с трагизъм са аналите на нейната история. Несправедливо и безжалостно орязана през 1919 г. от великите сили в Ньой, България е твърде чувствителна към опасността от ново кърваво разпятие. Ето това не иска да разбере официален Вашингтон.

Българската национално-радикална партия осъжда подготвения отвън заговор срещу България и геополитическите му субекти, настоява за ревизия на Ньойския диктат, съответно на Парижкия договор от 1947 г., а на американския посланик г-н Уилям Монтгомъри, подобно на всички зложелатели на българщината, не може нищо друго да предложи освен - ПЕРСОНА НОН ГРАТА!

София, 11 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НA СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НA ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ НA ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НA 5 ОКТОМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Напоследък зачестиха случаите, когато провалени политици като Александър Каракачанов, спечелили вниманието на ръководството на националната телевизия, запълват емисиите с изявления и пресконференции. На тях те изнасят лъжливи факти, непроверени данни и целят дискредитирането на лидери и партии от Съюза на демократичните сили.

Съзнавайки неудържимото желание на "зеления" лидер да се почувства обществено значим и да види името си на първа страница на в. "Дума", сме длъжни да му напомним, че за подобни лъжи като тези, отправени по адрес на Демократическа партия и Социалдемократическа партия, може да му бъде потърсена съдебна отговорност.

София, 6 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА СВИКВАНЕ НA ИЗВЪНРЕДЕН КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ, ПРИЕТО НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12 ОКТОМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


На свое съвместно заседание Централната контролно-ревизионна комисия и Изпълнителният съвет на Конфедерация на труда "Подкрепа" приеха становище, че няма уставни основания за провеждането на извънреден Конфедеративен съвет.

Редовният Конфедеративен съвет ще се проведе на 28 и 29 октомври 1993 г., съгласно решението на Изпълнителния съвет.

София, 12 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НA ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 5 ЮНИ - 2 ОКТОМВРИ 1993 Г. НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НA БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРОЧЕТЕН ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА-МОЗЕР НА ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 2-3 ОКТОМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Резултатите от изборите в Полша трябва да спомогнат за изтрезняването на всички, които отказват да разберат нуждата от сътрудничество на всички демократични сили и пагубните последици на разцеплението им. Ние се радваме на успеха на Полската селска партия /ПСП/, защото тя показва, че двуполюсният модел е отживял времето си. Павлак, водачът на ПСП, предложи най-напред сътрудничество на Мазовецки, но той отказа. Сега госпожа Сухоцка заяви, че демократичните сили още не знаят да се коалират и обеща да работи за консолидирането им. Дано на предстоящата теоретична конференция на СДС надделее същото мъдро отношение и вместо в дух на конфронтация да се потърсят пътища за връщане към искрен диалог и сътрудничество в името на свободата и демокрацията в родината. Събитията от последната година и половина убиха духа и вярата на народа във възможностите на свободния човек. Ние трябва да възстановим тази вяра и този дух. Ние сме готови да продължим диалога, ние сме готови да работим заедно с тези, които не преследват лични амбиции и задкулисни манипулации, с тези, които разбират силата и значението на възстановения Земеделски съюз за изграждането на демокрацията в България. А без участието на тази независима умерена политическа сила в нашата родина никога няма да бъде постигнато това равновесие, което единствено ще осигури социалния мир и успешния преход към демокрация.

Борба с миналото се води в цяла Източна Европа. Събитията в Русия показват още по-драматично колко трудно се преодоляват останките от тоталитарното време. Ние подкрепяме решението на Елцин да разпусне парламента, защото този парламент не бе избран по демократичен начин и болшевишкото мнозинство там се готвеше също да нанесе удар срещу провеждането на демократичните реформи. Действията на Елцин може да не са точно конституционни, но те не са антидемократични. Нека припомним, че сегашната конституция на Русия е една смесица от сталинска и брежневска конституция. Срещу Елцин се е подготвял заговор, чиито инициатори са точно вицепрезидентът Александър Руцкой и председателят на парламента Руслан Хасбулатов. В интервю по телевизията през юли последният открито призовавал за преврат за свалянето на президента Елцин и правителството. А Руцкой по време на обиколката на Далечния изток е заявил, че в разстояние на два месеца той ще бъде президент. Както виждате, сценарият е бил много ясен и той прилича на изявленията на лидерите на БСП след тяхната неотдавнашна партийна конференция. Самочувствие без никакви нови инициативи, а един опит за реставрация на стари модели и прийоми. Партии и коалиции, които разчитат на миналото и на умората на хората, нямат шанс да успеят. Те само могат да забавят процесите, но не и да ги спрат.

Наша задача, задача на всички демократични сили, е да събудим енергията на нашия народ, да й дадем една по-ясна цел, да вдъхнем вяра, да мобилизираме желанието на гражданите на Република България да реализират богатите възможности на своя труд и своя интелект.

/Пресслужба "Куриер/


10:40:00  
14.10.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазеии. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!