14 декември 1994


София, 14 декември 1994 година
Брой 245 /1290/


София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНО НА 19 НОЕМВРИ 1994 Г. ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНГЕЛ ЦОНЕВ.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Поемайки държавната власт през 1997 г., новото поколение на България ще извърши решителен скок и революционен поврат в историята на България, като начертае стратегическите цели и задачи на държавата и поеме цялата отговорност по тяхното осъществяване.

Първата стъпка на новата власт ще бъде политическото разрешение на българския национален въпрос чрез предоставяне на възможността българският народ да обсъди и гласува нова конституция, като по същество избере и формата на държавно управление между три проекта за обществен договор между гражданите на държавата:

първи - конституционно-монархически /развит по Търновската конституция/;

втори - социалдемократически /разработен по настоящата конституция/;

и трети - социалистически - усъвършенстван по конституцията от 1971 г.

Първостепенна задача на новото поколение по отношение на националната икономика ще бъде представянето пред народа на проект за обсъждане и одобрение на "Основни положения за обществено-икономическото и политическо развитие на българската държава до 2050 година" и въз основа на тях определяне на стратегическите цели на нацията до 2250 година.

За да бъде овладяна националната икономика;

за да бъдат осигурени редът, сигурността и условията за възстановяване на производството;

за да бъдат заличени огромните поражения, нанесени на селското стопанство, промишлеността, вътрешната и външна политика - ще бъдат извършени следните общодържавни мероприятия:

Първо: Ще бъдат дадени под съд и осъдени всички лица, довели страната до икономическа катастрофа и политически хаос; както и тези, които са участвали в групи и организации преди 10 ноември 1989 г. с цел противозаконно сваляне на установения държавен строй, изпълнявали политическа поръчка на чужда държава.

Второ: Ще бъде извършена чистка в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, като за разлика от президентските желания за прочистване на улицата ние ще прочистим кабинетите, защото там се намират истинските престъпници.

За 24 часа ще обезглавим мафията, за шест месеца безвъзвратно ще унищожим условията, които я пораждат.

Трето: За да се предотврати социалфашизацията на държавата, ще бъде разпусната БСП.

Четвърто: Ще бъде проведен конкурс за всички етажи на държавната власт, в който ще се състезават само граждани до 45-годишна възраст и при условие, че не са били на ръководни постове след 1980 година.

Пето: Съобразно новото положение на България като най-важен фактор на Балканите и Близкия изток ще бъде възстановено военнопромишленото производство; Българската армия ще бъде превъоръжена с победоносно съветско и българско оръжие и пораженческата военна доктрина ще бъде заменена от отбранително-нападателна военна програма, отговаряща на националните ни интереси.

Шесто: До 2005 г. ще бъдат изградени високоскоростни железопътни линии по направления: Цариград-Варна-Белград-Киев-Москва и Варна-София-Скопие-Игуменица /срещу о. Корфу/.

До 2010 г. ще бъде завършен проектът за свързване на Черно море с Дунав, като се изгради плавателният канал Варна-Девня-Провадия-Дунав.

Седмо: До 2015 г. България ще развие самолетостроенето и автомобилостроенето, като се възползва от помощта изцяло на български технологии, дело на българската наука и техника, а преследваща цел ще бъде България да стане една от водещите космически държави.

Осмо: Държавата ще окаже морална и материална помощ на Българската православна църква, защото оттук започва българската култура.

До 2005 г. в центъра на София с помощта на държавата ще бъде изграден Велик православен събор "Свети свети Кирил и Методий".

Девето: Още през 1997 г. ще бъде създаден "Български институт" към Българска академия на науките, който да осветли историята на древните българи и създадената от тях държавност и цивилизация 12 века преди новата ера.

Уважаеми сънародници,
Бъдете здрави и с усмивка посрещнете продължаващия политически театър, превърнал се в обида и позор за нацията.

Усмивката ще ни е нужна в тежките дни, които предстоят на държавата и народа, и моля ви, не оставяйте Бог да пази България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ "POМ ЗА РОМА" НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА РОМИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Положението на ромите в България, наброяващи по неофициални данни около 800 000 души, е ярък пример за пагубните последици от културно-етническото деспотство на тоталитаризма. Една от най-старите и многолюдни етнически групи, съставляваща неделима част от българския народ още от средата на XIII в. насам, все още продължава да бъде жертва на истински икономически и духовен геноцид.

Ограбени от потосмукачната система на тоталитарната държава, лишени от елементарна лична собственост, от своите законни граждански права и свободи, от възможността пълноценно да се изявяват и участват в управлението на българското общество и държава, ромите понасят най-тежко "шоковете" на прехода към пазарна икономика и демокрация. Към днешна дата на улицата са изхвърлени без право на труд 90 на сто, а в отделни региони на страната и 100 на сто от нашите ромски събратя. Децата ни се заскитаха безпризорни и стават всеки ден жертва на престъпността, безпътицата, наркотиците, проституцията.

В гетата и кварталите  на големите градове се ширят рекетът, корупцията и насилието на човек над човека. Животът на рома се обезцени, а сигурността на хиляди ромски семейства е застрашена както никой друг път.

Надигащият се в България национализъм, проявите на открит расизъм, на ляв и десен екстремизъм, в това число и фашизъм, случаите на погроми над ромската общност обричат ромите в България на отявлен етнически геноцид. Това престъпление се извършва пред очите на целия цивилизован демократичен свят, на държавните органи и институции, на широката общественост в България, значителна част от която продължава да робува на предразсъдъка, шовинизма, национализма и политическото предубеждение. Тази мътна вълна на регреса, на поголовна социална, политическа и икономическа изолация заплашва да се превърне в мракобесие. Да превърне ромите в България за кой ли път в изкупителна жертва на егоизма и алчността на малцина "имащи", които жадуват да се разпореждат с благата от нашия честен труд, енергия и жизнени сили от позицията на свои кастови интереси.

Стотици хиляди роми в България са лишени днес от своите реални политически права и свободи, които остават само на книга. Ромската общност в България няма достъп до ценностите на демокрацията, до материалните и духовни достижения на цивилизования свят. Човешкото достойнство и граждански свободи на хилядите роми в България продължават да бъдат потъпквани. Ромският идентитет, ромският свободолюбив и демократичен дух, оцелели през векове и толкова исторически превратности, са застрашени днес от обезличаване и гибел.

Ето защо дойде време:
- Сами да поемем отговорността за своите исторически и човешки съдбини.
- Да излезем смело на друма на борбата за отстояване на своите граждански права и свободи.
- Да възвърнем своето достойнство като пълноценни и пълноправни членове на новото българско демократично общество.
- Да застанем в защита на демокрацията и да вградим своя съзидателен труд в полза на обществото, в полза на своите деца и внуци.
- Да защитим своите законни права във всички сфери на обществения живот - икономика, политика, култура и образование.
- Да съхраним и гарантираме своя ромски идентитет, потъпкван толкова години наред с всевъзможни средства и форми на принудителна асимилация.

Участие на ромите в политическия и обществен живот

Преходът към демократично и пазарно ориентирано общество в България от 1989 г. насам показа ясно, че всякакви леви и десни политически сили, политикани и демагози от целия спектър на политическата структура у нас само разчитат да вегетират върху доверието на ромите. Мнозинството от партиите и политическите сили в България останаха чужди на ромската кауза. Ромите продължават да бъдат лишени от законното си право да участват пряко в системата на парламентарната демокрация, в развитието на едно истински демократично гражданско общество.

Достъпът на ромите до социалното управление, ръководството на икономиката, участието ни в справедливото разпределение и преразпределение на обществените блага, в сферата на образованието, здравеопазването или културата е практически блокиран. Съществуващите 8 /осем/ ромски сдружения, обединения, съюзи са разединени или плащат дан на политическата инертност, на късогледия вождизъм. Това облагодетелства повечето политически сили, които не крият стремежа си да извличат свои дивиденти от разединението на нашето "огромно малцинство".

За пръв път в новата история на политическия живот в България Движението за права и свободи /ДПС/, обединяващо представители на българските турци, но също така и различни етнически групи в борбата за граждански права и свободи, протегна братска ръка към народа на рома. На ромите в България ДПС първа от всички политически сили в България предостави възможността сами да издигнат свои кандидати за депутати в изборите за 37-о Народно събрание. Това решение се основава върху принципа на пълната автономност на всеки ром да гласува под предизборния девиз "Ром за рома" с бюлетината на Движението за права и свободи.

Защо ДПС, а не друга политическа сила протегна първа братска ръка на ромите в България? Не толкова, защото по ред исторически и културни причини една част от ромите у нас изповядват мюсюлманска религия или че друга се самоопределят като християнски роми. А по-скоро защото социалните, политически и граждански съдбини и на турци и роми, но също така и на толкова още етнически групи и общности в България бяха еднакво ощетени и потискани от довчерашната тоталитарна система. Еднакво бяхме унижавани, оскърбявани и бяхме ограбвани, преследвани, насилвани и "вграждани" в най-долните етажи на "пирамидата" на довчерашната тоталитарна държава.

Еднаква е и днес участта на роми и турци, както и на още толкова етнически групи и общности в България, които заедно трябва да преминем през горнилото на прехода към демокрация и пазарна икономика. Да се възползваме от материалните и духовните ценности на цивилизацията и прогреса.

Еднакви са целите на борбата ни срещу надигащата се ксенофобия и национализъм, срещу циничната изолация на ромите от системата на труда, образованието, за правото на ромската общност да съхрани и развие своя етнически идентитет и самобитна култура съобразно нормите на цивилизования и демократичен живот. Еднаква е и нашата отговорност пред днешния и утрешен ден на България, която е и наша родина, и наша изстрадана съдба.

Кой освен рома най-добре може да издигне не само глас, но и на дело да защити собственото си право за един по-човешки, достоен живот?

Кой освен ромски законни избраници в законодателната и изпълнителната власт могат да ни помогнат да излезем от блатото на мизерията, безпътицата, отчаянието, нищетата и недоимъка?

Кой освен наши демократични съмишленици и братя, без разлика на своя етнически произход, език, вяра или дори цвят на кожата може да защитава заедно с нас правото на всеки ром за по-достоен и щастлив живот?

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" - ГАБРОВО, КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ В ЕВРОПА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Обръщаме се към вас от името на всички българи, които милеят за възвръщането на незаконно отменената коронована демокрация и възкачването на престола на законния престолонаследник Негово величество Симеон II - цар на всички българи.

Съгласно решението на Централната избирателна комисия /ЦИК/ всички българи, живеещи в Европа, ще гласуват на предстоящите избори, които ще се проведат на 18 декември 1994 г., към 7 Многомандатен избирателен район - бившия Габровски окръг.

Националното движение за коронована демокрация "Царство България" отстоява идеята за отмяна на незаконния референдум от 8 септември 1946 г.
Апелираме към всички сънародници от Европа да гласуват с бялата бюлетина с две черни и червена ивица между тях /хоризонтални/ и надпис: "Национално движение за коронована демокрация "Царство България".

Апелираме към всички българи да осигурят свои наблюдатели в изборните пунктове с цел да се избегнат манипулации и фалшификации на изборните протоколи и да изпратят по факс 0035966 36020 копие от протоколите. Призоваваме също така българите, живеещи в Европа, да подпомогнат с парични средства предизборната кампания на Националното Движение за коронована демокрация "Царство България", като изпращат травел чекове чрез - ценна пратка на адрес: гр. Габрово, ул. "Юрий Венелин" 16, клуб на Национално движение за коронована демокрация "Царство България", Пламен Ганчев Стойчев - председател на Консервативна партия - Габрово, и да потвърдят по пощата изпращането на същите.

С Бога, за царя и отечеството!

Габрово, 30 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕРИТОРИАЛЕН КЛУБ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ"
И КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - ГАБРОВО: Пламен Стойчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ПО ВЪПРОСА ЗА НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до Министерския съвет, до главния прокурор, до чуждестранните посолства в София, до Българската телеграфна агенция, до Българската национална телевизия и до Българското национално радио.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Предизборната кампания в България се провежда при пълна политическа дискриминация на едни подбрани партии над всички останали. Кампанията е в рязко противоречие не само с българската конституция, но и с основни членове на международни документи, подписани от официалните държавни органи след 1989 г., като България е поела задължението да спазва ратифицираните международни договори, свързани с правата на човека. В този решителен за страната ни момент сме свидетели на груби нарушения на тези права, а именно:

1. Малка част от партиите се финансират предизборно, някои безвъзмездно, докато основното мнозинство от останалите е лишено от всякакви средства. Настъпва парадоксът един кандидат за народен представител да разполага с държавни средства според факта от коя партийна листа е издигнат, докато друг няма право на такива субсидии от държавата. Т.е. партии и кандидати се ползват със значителни привилегии над други партии и кандидат-депутати.

2. Министерското решение за даване на нищожни суми на партии от "втората категория", които са деветдесет процента от всичките партии, участващи в изборите, е свързано с т.нар. банкови гаранции, и то при условие, че банките повсеместно отказват гаранции на партиите - юридически лица. Остава срамният факт кандидат-депутати да залагат лични апартаменти, за да участват в изборите.

3. С решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/ само точно определени партии имат право на масирано телевизионно време. Същите, които бяха махнати от преждевременно разтуреното Народно събрание. Кандидатите на останалите партии не получават достъп до централни предавания и реални възможности за своя изява и дискусия в националните масмедии.

4. До Върховния съд бяха направени много жалби с изискване да се поставят конституцията и международните договори над противоречащите с тях решения и вътрешни закони.

Под давление на политически сили определените за това представители на Върховния съд едностранчиво и незаконосъобразно отхвърлиха всички жалби.

5. Централни печатни органи дават дезинформация на обществеността спрямо отделни партии и отказват според изискванията на закона да пуснат опровержения. Посоченото по-горе, даващо решителни привилегии според отминало обществено положение и настоящо политическо на едни кандидати над други, предопределя предварително крайния резултат.

С настоящата декларация ние ви предоставяме протеста на двеста и четиридесет кандидат-депутати, издигнати от "ЕРА - 3", с подкрепата за този протест на стотици издигнати от други политически партии.

Молим да осведомите ваши представители и журналисти за груби нарушения на човешките права и демократичните принципи в България.

София, 9 декември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "ЕРА - 3":

Славомир Цанков

СЕКРЕТАР И ГЛ. РЕДАКТОР НА В. "НОВА ЕРА":

Добри Добрев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛЕНА ДЖЕЛЕПОВА ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДА ИЗГРАДИ МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 2 октомври 1994 г. Българска телеграфна агенция /БТА/ разпространи съобщение за проведена пресконференция на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", на която е изнесена информация, че Конфедерацията изгражда Мрежа за гражданска активност /МГА/. Целта, която си поставя това формирование с численост към 2 октомври около 20 000 души, е да се "бори с предизборната апатия". Информация с подобно съдържание бе разпространена от Българска национална телевизия /БНТ/, Българско национално радио /БНР/ и др. медии.

Наше задължение е да напомним, че за разлика от други страни в Република България избирателното право не се явява и задължение, т.е. у нас не съществува задължение за гласуване и всеки избирател свободно може да прецени дали да гласува, или да не гласува. В този аспект всяка дейност, насочена към повишаване на активността на избирателите, е политическа дейност, още повече че Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" взе решение в изборите профсъюзът да подкрепи определени политически сили.

Тази дейност на КТ "Подкрепа" влиза в противоречие с чл. 12, ал. 2 и чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България, където се поставят ограничения за дейността на синдикалните организации. Смятаме, че страни, в които избирателите се принуждават чрез психологически или физически натиск да гласуват, не биха могли да се нарекат демократични.

Призоваваме Централната избирателна комисия /ЦИК/ да даде квалификация на подобен род активност на КТ "Подкрепа" и др. сдружения, като се произнесе с решение.

Надяваме се, че ЦИК ще спази духа на закона и ще осигури на българския избирател пълна свобода за неговото участие в изборите.

София, 9 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" ПО ПОВОД НА ОБЕЗПОКОЯВАЩИ ФАКТИ ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, КОНСТАТИРАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕТО.


Осъществявайки своята мисия на наблюдател върху изборния процес, Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" /ГИСДИ/ констатира следните обезпокояващи факти:

Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" излиза извън рамките на конституционно и законово регламентираните права на защитник на трудовите и социалните интереси на своите членове и българските граждани, като провежда дейност, която може да бъде квалифицирана като политическа. Прилагаме наше писмо до Централната избирателна комисия /ЦИК/ от 6 декември 1994 г., по което досега нямаме отговор.

Статутът на наблюдател на изборния процес изключва всякаква възможност да се активизира, стимулира и въобще въздейства върху българския избирател с промяна на политическото му поведение. В този смисъл Българско сдружение за честни избори и граждански права /БСЧИГП/ с излъчването по Българска национална телевизия /БНТ/ и Българско национално радио /БНР/ на своя клип нарушава статута си на наблюдател и се намесва в свободната преценка на избирателя дали да гласува, или да не гласува. Напомняме, че в Република България гласуването не е задължително и избирателното право включва и правото да не се гласува.

БНТ подхожда с различен стандарт спрямо двете официално оправомощени от закона като наблюдатели сдружения /ГИСДИ и БСЧИГП/. Докато клипът на БСЧИГП се излъчва непрекъснато, то клипът на ГИСДИ бе необосновано и своеволно спрян от ефир. Може би причината за тази дискриминация е, че клипът на БСЧИГП се излъчва под натиска на Министерски съвет /МС/ и лично със застъпничеството на заместник министър-председателя г-н Ивайло Трифонов. Прилагаме копие от наше писмо до МС и ЦИК.

На нашите сигнали за голям финансов преразход в договора на ЦИК с математическия колектив, изчисляващ резултатите от изборите, и липса на гаранции за изпълнението на договора, макар и индиректно, получихме отговор от г-жа Ганета Минкова - говорител на ЦИК. За съжаление отговорът не само не задоволява, но и създава нови въпроси. Обяснението, че от отпуснатите 50 млв. лв. ЦИК е дала "само" 25 млн. за изчисление, показва, че некомпетентността и разточителството са присъщи не само на ЦИК, но и на МС. И това във време, в което няма пари за пенсии!? Твърдението, че работата се извършва само от 55 души със заплата 12 500 лв. на месец потвърждава нашите съмнения, че разчетът в договора е използван само за да се измъкнат повече пари, и всъщност "икономиите" по договора ще възлязат на 20-21 млн. лв. и ще облагодетелстват математическия колектив, а може би и не само него. За по-пълна информация прилагаме и нашия предишен меморандум по този въпрос.

София, 9 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


Народните представители от Движението за коронована демокрация ще предложат проект на ////////Закон за раздържавяването//////, който ще отмени Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия, а оттам и подзаконови актове, издадени въз основа на него.

Законът за раздържавяването е определяща компонента на програмата "План-пазар" и осигурява справедлив старт и мотивация на същинския преход към пазарна икономика. Този закон включва:

1. Преодоляване на последиците от суспендирането на Търновската конституция в отношенията на собственост чрез:
а/ възстановяване на правата на собственост върху неправомерно отнетите имоти /включително трайно прикрепените движими вещи/, с изключение на тези, които към датата на влизане в сила на закона са придобити от физически лица при спазване на всички изисквания и реда на действащите нормативни актове към момента на придобиването им;
б/ обезщетяване с участие, в натура или с пари /в зависимост от желанието им/, на бившите собственици или наследниците им за неправомерно отнетите имоти, които не съществуват към момента на влизане в сила на закона или са собственост на трети добросъвестни лица към същия момент;
в/ обезщетяване на всички собственици на земя /или техните наследници/ за ползването на земята съобразно размера й с участие в останалата нераздържавена част от предприятието.

2. Признаване приноса на всеки българин, който е участвал в създаването и възпроизводството на националното богатство след 8 септември 1944 г. чрез:
а/ признаване по силата на закона /автоматично/ на право на участие в съответното предприятие на работилите и работещите най-малко 1 година в него. Това право е в единен размер за цяла България, наследява се и носителите му се легитимират с трудова книжка или друг предвиден в нормативните актове документ за трудов стаж. При положение, че това право не се упражни в предвидения от закона срок, се смята, че носителят му се е отказал мълчаливо от него;
б/ възможност за предявяване на допълнителни искания за индивидуален принос, основани на дългогодишен стаж и/или на внедрени научноизследователски и технологични продукти;
в/ приносът на лицата, работили в предприятия, които са ликвидирани или обявени в несъстоятелност, се реализира по-късно в други предприятия за сметка на останалата нераздържавена част.

Законът за раздържавяването не признава принос на осъжданите за престъпления против личността или собствеността, независимо от реабилитацията им по Наказателния кодекс, както и на лицата, нанесли щети на предприятието, установени по съответния ред, независимо от последващото им възстановяване.

Законът за раздържавяването се прилага и за всички общински предприятия. Държавата и общините не участват в управлението на раздържавените предприятия.

Доходите от дивидентите от държавното участие служат за погасяване на вътрешен държавен заем за стартовия капитал на обособените социални фондове.

Доходите и дивидентите от общинското участие са в приход на общинските бюджети и се ползват за образование, здравеопазване, екология, инфраструктура и местни социални фондове.

Законът за раздържавяването изменя Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с оглед създаване на условия за съвременно конкурентоспособно земеделие от европейски тип.

Народните представители от Националното движение за коронована демокрация "Царство България" ще търсят в Народното събрание публично съгласие с всички народни представители независимо от политическата им принадлежност по изложените в тази платформа положения!

Ние вярваме в България и можем!

София, 26 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 469

София, 11 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на кандидат за народен представител.


При проверка на кандидатската листа на коалиция "Българска социалистическа партия, Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Ал. Стамболийски" и Политически клуб /ПК/ "Екогласност", регистрирана в Районната избирателна комисия на 15 Плевенски многомандатен избирателен район, се установи, че вписаният като кандидат за народен представител Любен Йорданов Петров, ЕГН 380422ХХХХ, е военнослужещ - армейски генерал, към 18 ноември 1994 г. Това е нарушение на разпоредбите на параграф 5, ал. 2 от Преходните и допълнителни разпоредби на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/, според които военнослужещи могат да се кандидатират само като независими кандидати за народни представители, но не могат да бъдат включвани като кандидати за народни представители в кандидатски листи на партии и коалиции. Предвид гореизложеното и на основание на чл. 34, ал. 1, т. 4 във връзка с параграф 5, ал. 2 от Преходните и допълнителни разпоредби от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Любен Йорданов Петров, ЕГН 380422ХХХХ, като кандидат за народен представител в 15 Плевенски многомандатен избирателен район в кандидатската листа на коалиция "Българска социалистическа партия, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" за избор на народни представители на 18 декември 1994 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 470

София, 12 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обжалване отказ за промяна в кандидатска листа от Районна избирателна комисия и заличаване на кандидат за народен представител поради оттегляне на заявлението.


Постъпила е жалба от ръководството на Форум "Преображение" срещу решението на Районната избирателна комисия /РИК/ от 25 Многомандатен избирателен район - София, с което е отказана промяна в кандидатската листа на партията, като на мястото на регистрирания кандидат Иван Митев Тончев под N 1 в нея се регистрира Иван Димитров Недков. В жалбата се твърди, че над посочения кандидат е бил нанесен побой, поради което е поискана подмяната му с друг кандидат на партията. Молят Централната избирателна комисия да отмени решението на РИК - 25 Многомандатен избирателен район - София, като постанови ново, с което на мястото на Иван Митев Тончев да бъде регистриран кандидатът Иван Димитров Недков.

Постъпила е молба от Иван Митев Тончев, с която оттегля съгласието си да бъде регистриран като кандидат за народен представител в 25 Многомандатен избирателен район - София, в листата на Форум "Преображение".

Жалбата е неоснователна. Видно от направеното предложение, с което се иска подмяна на регистрирания кандидат Иван Митев Тончев с Иван Димитров Недков, то е постъпило на 7 декември 1994 г. в РИК.

При това положение законосъобразно е отказана исканата промяна в кандидатската листа, тъй като такава извън хипотезата на чл. 46, ал. 3 от ЗИНПОСК, каквато не е налице в случая, може да се иска само до крайния срок на регистрация на кандидатските листи - 18 ноември 1994 г. Затова, тъй като предложението на политическата партия е постъпило след тази дата, правилно е отказана исканата промяна в кандидатската листа и решението на РИК следва да се потвърди.

С оглед молбата на кандидата Иван Митев Тончев, с която оттегля съгласието си да бъде издигнат за кандидат на партията Форум "Преображение" в 25 Многомандатен избирателен район - София, регистрацията му под N 1 в кандидатската листа на тази партия следва да се заличи.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 1, точка 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Заличава регистрацията на Иван Митев Тончев - ЕГН 341225ХХХХ, под N 1 в кандидатската листа на Форум "Преображение" в 25 Многомандатен избирателен район - София, за изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Потвърждава решението на Районната избирателна комисия, взето с Протокол N 11 от 8 декември 1994 г., с което е отказана промяна в кандидатската листа на Форум "Преображение" в 25 Многомандатен избирателен район - София, като Иван Митев Тончев бъде заменен с Иван Димитров Недков

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 471

София, 12 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обжалване заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия /РИК/.


Постъпила е жалба от Стефка Василева Петрова-Стоянова, с която обжалва решението, взето с Протокол N 41-8А от 5 декември 1994 г. на РИК на 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч, с което е заличена като кандидат от листата на Национално движение за коронована демокрация "Царство България", под N 8 в тази листа.

Твърди в жалбата, че не са налице условията за заличаването й, визирани в чл. 46, ал. 3 от ЗИНПОСК, поради което моли Централната избирателна комисия да отмени решението, с което е заличена като кандидат за народен представител, и отново да бъде регистрирана като такъв в листата на Национално движение за коронована демокрация "Царство България" в 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч.

Жалбата е основателна. Видно от Протокол N 41-8А на РИК - Ловеч, заличаването на жалбоподателката като кандидат за народен представител е станало по предложение на предложилата я предизборна коалиция Национално движение за коронована демокрация "Царство България", направено на 5 декември 1994 г. При това положение незаконосъобразно Районната избирателна комисия е заличила кандидата, тъй като промени в кандидатската листа могат да се правят от партията или коалицията, издигнала кандидатите за народни представители, най-късно до 18 ноември 1994 г., с изключение на хипотезата на чл. 46, ал. 3 от ЗИНПОСК, която в случая не може да намери приложение. Затова решението на Районната избирателна комисия - Ловеч, следва да се отмени, като Централната избирателна комисия постанови ново решение, с което да регистрира Стефка Василева Петрова-Стоянова като кандидат за народен представител под N 8 в кандидатската листа на Национално движение за коронована демокрация "Царство България" в 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 1, точка 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя решението на Районна избирателна комисия на 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч, взето с Протокол N 41-8А от 5 декември 1994 г., с което е заличена Стефка Василева Петрова-Стоянова като кандидат за народен представител от листата на Национално движение за коронована демокрация "Царство България", вместо което постановява:

Регистрира като кандидат за народен представител Стефка Василева Петрова-Стоянова под N 8 в кандидатската листа на Национално движение за коронована демокрация "Царство България" за изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. в 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
14.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!