14 май 1991

СОФИЯ, 14 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                         БРОЙ 93 /368/

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА КЛУБ "ПРОГРАМНА АЛТЕРНАТИВА" КЪМ НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/, ОТПРАВЕН КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


УВАЖАЕМИ СЪИДЕЙНИЦИ, В ОБСТАНОВКАТА НА КЛАСИЧЕСКА ПО ПРИЧИНИ, НО УНИКАЛНА ПО РАЗВИТИЕ СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ, РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ РЕГИСТРИРА ДВА ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТА НА ИДЕЙНА И ПОЛИТИЧЕСКА ИЗМЯНА.

1. В ПЕРИОДА НА "КРЪГЛАТА МАСА", ПОРАДИ ЛИПСА НА АДЕКВАТНО ПОВЕДЕНИЕ, ПРОПУСНА ПРИЛАГАНЕТО НА ОБОСНОВАН ОТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА ДИРЕКТЕН МЕТОД НА РЕВОЛЮЦИОННА ЗАЩИТА, ВОДЕЩ ДО НЕМИНУЕМ РАЗГРОМ НА МАТЕРИАЛНАТА И СОЦИАЛНА БАЗА НА БКП - ОБЩИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОНЕНТ С ДОКАЗАНА НАЦИОНАЛНА ВИНА.

2. ПЕРМАНЕНТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ФОРМУЛАТА "УПРАВЛЕНИЕ С ТАЛАНТА НА ЦЯЛ НАРОД" И ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПОСТАНОВКА ЗА ПОЛИТИЧЕСКО ПРИОБЩАВАНЕ НА "БИВШИ" ЧЛЕНОВЕ НА БКП, ВОДИ КЪМ ПОЧТИ ОТКРИТА КОНЦЕПТУАЛНА, ПРОГРАМНА И ОПЕРАТИВНА КОНВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДАНИТЕ ОТ БСП "ГРУПИ ЗА ПРОНИКВАНЕ" И ОБЩАТА, ДАЛЕЧ НЕ-ИЗЧИСТЕНА ПО КРЕДО, ЧЛЕНСКА МАСА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

СЕГА СТЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ТРЕТИ, РЕШИТЕЛЕН МОМЕНТ. СЪЗДАВАНЕТО НА "ЛЯВ СДС-ЦЕНТЪР", ПОД ФОРМУЛАТА "СПОКОЙНА, СОЛИДНА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРАДИВНОСТ", ЦЕЛИ ТАКАВА РЕДАКЦИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ, ЧЕ ДА СЕ ЛЕГИТИМИРА ПОНЕ ДО СРЕДАТА НА СЛЕДВАЩОТО СТОЛЕТИЕ ЗАГРАБЕНИЯТ ОТ БКП СОЦИАЛЕН ПРОДУКТ И РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ ВЪВ ФОРМАТА НА ФИНАНСОВО-ПРОМИШЛЕНА ОЛИГАРХИЯ И ПОЗЕМЛЕНО ЮНКЕРСТВО ОТ НОВ ТИП.

УВАЖАЕМИ СЪИДЕЙНИЦИ, ИЗПРАВЕНИ СТЕ ПРЕД ДИЛЕМАТА ИЛИ ДА СЕ ВЪРНЕТЕ В КОЛОВОЗА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ ЧРЕЗ ОТЗОВАВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ И ПАРАЛЕЛНО НА ТОВА ЧРЕЗ НАМИРАНЕ НА ТОЧНАТА УСТАВНА ФОРМА [НА] СМЯНА НА СЕГАШНОТО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО, ДОКАЗАЛО ПО НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН КОЛАБОРАЦИОНИЗМА СИ, ИЛИ ПО ЕВТИН НАЧИН, ВПРЯГАЙКИ СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ, ДА "ГАРАНТИРАТЕ" КАТАСТРОФАТА НА БЪДЕЩАТА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ПАНОРАМА НА БЪЛГАРИЯ.

ОПРЕДЕЛЯЙКИ СЕ В ПОЛЗА НА ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ПОСОЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ВИЕ ПО ДЕКЛАРАТИВЕН НАЧИН ПОЕМАТЕ И СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА КЛУБ "ПРОГРАМНА АЛТЕРНАТИВА" КЪМ НСДП

ЗА ИК НА КЛУБ "ПРОГРАМНА АЛТЕРНАТИВА" - СТ. ТРЕНДАФИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/ - Д-Р В. МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 7 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЕ НА ВТОРИЯ, ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕН НА 11 МАЙ 1991 ГОДИНА СОФИЯ.


НА 11 МАЙ 1991 Г. СЕ СЪСТОЯ ВТОРИЯТ, ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ /ССР/ В БЪЛГАРИЯ. НА КОНГРЕСА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СИНДИКАТА ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.

КОНГРЕСЪТ КОНСТАТИРА:

СЪСТОЯНИЕТО НА РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА Е КРИТИЧНО:

- БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕДОВАТЕЛИ СА ПРЕНАТОВАРЕНИ - НАД 160 ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА ЧОВЕК СРЕДНО ЗА ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА. В РЕДИЦА ОТДЕЛИ НА СТРАНАТА БРОЯТ НА ДЕЛАТА НАДХВЪРЛЯ РАБОТНИТЕ ДНИ ГОДИНАТА.

- ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ЗАСИЛВА ОТЛИВЪТ ОТ СЛЕДСТВЕНАТА ПРОФЕСИЯ, КОЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА НЕСЪОБРАЗЕНОТО С ТЕЖЕСТИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА РАБОТАТА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЛИПСАТА НА ЕЛЕМЕНТАРНО МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ. СЛЕДСТВИЕТО СЕ ЛИШАВА ОТ ЮРИСТИТЕ ОТ СРЕДНОТО ПОКОЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНИ С ГОДИНИ СПЕЦИАЛИСТИ. ЛИПСАТА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КАТАСТРОФАЛНО СНИЖИ КАЧЕСТВОТО НА РАЗСЛЕДВАНЕТО.

- НЕВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ СПАЗВА ПРОЦЕСУАЛНАТА ДИСЦИПЛИНА.

- ПРОМЕНИТЕ В ОБЩЕСТВОТО НЕ ЗАСЕГНАХА В НЕОБХОДИМАТА СТЕПЕН ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, НЕГОВИТЕ СТРУКТУРИ И КАДРОВА ПОЛИТИКА.

- ЛИПСАТА НА УТВЪРДЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЛЕДСТВЕНИЯ АПАРАТ И НЕОБОСНОВАНИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗА ИЗВЕЖДАНЕТО МУ ОТ МВР СЪЗДАВАТ НЕСИГУРНОСТ И СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ВОДЯТ ДО НЕОБМИСЛЕНИ, ПАГУБНИ РЕШЕНИЯ, КАКВОТО БЕ ПРЕМАХВАНЕТО НА ДОЗНАНИЕТО.

- ПОЧТИ НАПЪЛНО Е РАЗСТРОЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА СЛЕДСТВИЕТО С ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА МИЛИЦИЯТА, КОЕТО РЯЗКО И ТРАЙНО СНИЖИ РАЗКРИВАЕМОСТТА НА НЕИЗВЕСТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

ТЕЗИ КОНСТАТАЦИИ НЕ КАСАЯТ САМО СЛЕДОВАТЕЛИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ, А ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, РАЗГРЪЩАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС. В УСЛОВИЯТА НА НЕБИВАЛО РАЗВИХРЯНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, КОЯТО СТАВА ВСЕ ПО-ДРЪЗКА И ОРГАНИЗИРАНА, ОПАСНО НАМАЛЯВАТ СЪПРОТИВИТЕЛНИТЕ СИЛИ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО.

КОНГРЕСЪТ РЕШИ:

1/ НАСТОЯВАМЕ ПРЕД РАБОТОДАТЕЛЯ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ КАТЕГОРИЯТА НА ТРУДА НА ВСИЧКИ СЛЕДОВАТЕЛИ ДА БЪДЕ ИЗРАВНЕНА ПО ЗАКОНА ЗА ВСЕОБЩАТА ВОЕННА СЛУЖБА, А ЗАПЛАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ДА БЪДА ПРИРАВНЕНИ С ТЕЗИ НА ВОЕННИТЕ СЛЕДОВАТЕЛИ И ПРОКУРОРИ, СЧИТАНО ОТ ЯНУАРИ 1991 Г. СЪГЛАСНО 118 ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г., А РАЗМЕРЪТ НА ГОДИШНИЯ ОТПУСК ДА СЕ УСТАНОВИ В РАБОТНИ ДНИ ПЛЮС ПОЛАГАЕМИЯ СЕ ОТПУСК ЗА МАШИНОПИС.

ТОВА ИСКАНЕ Е СКРОМНО И БЕЗУСЛОВНО ОСНОВАТЕЛНО, ПОРАДИ КОЕТО ГО ОТСТОЯВАМЕ РЕШИТЕЛНО. НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ДА НИ ТРЕТИРАТ КАТО ПОМОЩНИ РАБОТНИЦИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

2/ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ АКО ДО 25 МАЙ 1991 Г. НЕ БЪДЕ РЕШЕН ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОТДИХА И ПАРИЧНИТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ /НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА ЗНАЧИТЕЛНО ПОД НОРМАТИВИТЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА/ ЩЕ ПРИСТЪПИМ КЪМ СЛУЖЕБНО-ГРАЖДАНСКИ БОЙКОТ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЯМА ДА ДАВАМЕ ПОВЕЧЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ДЕЖУРСТВА В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ И ЩЕ ПОСЕЩАВАМЕ ЕДИНСТВЕНО МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СМЪРТЕН РЕЗУЛТАТ.

3/ ПРЕДЛАГАМЕ НА ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ СРОЧНО ДА РАЗГЛЕДА НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПЕШНО РЕШАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЛЕДСТВИЕТО, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ФУНКЦИОНИРА.

4/ ОСЪЖДАМЕ ОПИТИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДА НАЛОЖИ СВОИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА УСТРОЙСТВО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, КАТО ИГНОРИРА СТАНОВИЩАТА НА МНОГОБРОЙНИТЕ СИ ОПОНЕНТИ. ОТНОВО ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА "КРЪГЛА МАСА" С УЧАСТИЕТО НА ОТРАСЛОВИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ СЪЮЗИ, СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ВЕДОМСТВА И ИНСТИТУЦИИ, КЪДЕТО ДА СЕ ОБСЪДИ И ПРИЕМЕ ЕДНО СТАНОВИЩЕ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПИ НА СЛЕДНАТА СИСТЕМА. ЕДВА СЛЕД ТОВА Е РЕДНО ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ.

5/ ПРЕЦЕНЯВАМЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ, УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОНИ ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА, ПРИЛАГАНИ В СЛЕДСТВЕНИЯ АПАРАТ, ЗА ОСТАРЕЛИ И ЗАДЪРЖАЩИ ПРОГРЕСИВНОТО МУ РАЗВИТИЕ.

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА НАПРАВИ ДЪЛЖИМИТЕ РЕШИТЕЛНИ РАДИКАЛНИ ИЗБОРИ.
    
6/ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА СЛЕДОВАТЕЛИ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛЕДСТВЕНИ ЕКИПИ ЗА ПОСЕЩАВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЯ В СТОЛИЦАТА. ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ТАЗИ ПРАКТИКА Е ЖЕЛАТЕЛНО ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА.

7/ ССР СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР, НАСОЧЕНИ КЪМ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРАВОПОРЯДЪК.

8/ КАТО СЛЕДВАМЕ ПРИНЦИПИТЕ НА СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ И СВЯТО ЗАЧИТАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ МИР И НА ЗАКОНА, НИЕ ЩЕ СПАЗВАМЕ СПОРАЗУМЕНИЯТА НА ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ.

ИСКАМЕ ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ КНСБ И КТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ ОТСТОЯВАТ НАШИТЕ ИСКАНИЯ, ЗАЩОТО САМО В ОБЩЕСТВО С ГАРАНТИРАНА СИГУРНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ СА ВЪЗМОЖНИ ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС И СВОБОДНИЯТ ТРУД.

9/ КОНГРЕСЪТ УПЪЛНОМОЩАВА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА ДА ПРЕДПРИЕМА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ РЕШЕНИЯ И НА УСТАВА.

10/ КОНГРЕСЪТ ОБЯВЯВА, ЧЕ АКО ДО 1 ЮЛИ 1991 ГОДИНА НЕ СЕ РЕШАТ ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА ЩЕ ПОДАДАТ КОЛЕКТИВНА ОСТАВКА.

11/ ЗАДЪЛЖАВА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И КОМИСИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА В СРОК ДО 15 МАЙ Т.Г. ДА РЕДАКТИРАТ ПРЕЦИЗНО, КАТО ОТЧЕТАТ СТАНАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ, СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

А/ ОБРЪЩЕНИЕ ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И КОМИСИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ГЛАВАТА "СЪДЕБНА ВЛАСТ" С УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЪДИИТЕ.

Б/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ПО СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ С ПРЕЦИЗНО УТОЧНЕНИ СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ, КАКТО И С ИДЕИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И ГАРАНТИРАНЕ На МАТЕРИАЛНАТА Й НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПАТРИОТИЧЕН БЛОК ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО /ПБС/ "БЪЛГАРИЯ".


ДНЕС, 12 МАРТ 1991 ГОДИНА, СЛЕД СПОНТАННО ВЪЗНИКНАЛАТА ИДЕЯ ПО ВРЕМЕ НА МИТИНГ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, В КОЙТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ХРП/, МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ И ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПАТРИОТИЧЕН БЛОК ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО /ПБС/ "БЪЛГАРИЯ" СЕ СЪБРАХМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГОРЕУПОМЕНАТИТЕ СТРУКТУРИ.

ПБС "БЪЛГАРИЯ" ПРИ СВОЕТО УЧРЕДЯВАНЕ ИМА РЕГИОНАЛЕН МАЩАБ. АВТОНОМНИТЕ ПАРТИИ БНРП, ХРП, МС КЪМ БНРП И ХЖД ПРАВНО УЧАСТВАТ В КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЛОКА.

НА ОСНОВАТА НА ПАРТИЙНАТА ЛИНИЯ НА БНРП, КЪМ КОЯТО СА ПРИОБЩЕНИ ГОРЕУПОМЕНАТИТЕ, МОГАТ ДА СЕ ПРИОБЩАВАТ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КАКТО И ДА ПОИСКАТ ДА БЪДАТ НАБЛЮДАТЕЛИ КЪМ ПБС "БЪЛГАРИЯ".

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ СТРАНА НА:

ЗА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ - ОБЩИНСКИ ПЪЛНОМОЩНИК: С. СИМЕОНОВ
ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАДСКИЯ КОМИТЕТ: Г. ГЕОРГИЕВ
ЗА МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. КРЪСТЕВА

ЗА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ЦОНЕВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПАТРИОТИЧНИЯ БЛОК ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО - РАЗГРАД ПО ПОВОД НА КАНДИДАТУРАТА НА РЕГИОНАЛНАТА СЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЗА ЧЛЕНСТВО В БЛОКА.


ГОСПОДА,

ПОСТЪПИЛО Е В КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПАТРИОТИЧНИЯ БЛОК ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО /КС НА ПБС/ "БЪЛГАРИЯ" ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕГИОНАЛНАТА СЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЗА ПРИЕМАНЕТО Й В ПБС.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБСЪДИ И ОТХВЪРЛИ КАНДИДАТУРАТА ПРИ СЛЕДНИТЕ АРГУМЕНТИ:

1. БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" Е ПАРТИЯ С НЕИЗЯСНЕНИ ЗА НАС ПОЗИЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ, ПОСТАВЕНИ ЗА РЕШАВАНЕ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН БЛОК ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.

2. РОЕНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ С НЕИЗЯСНЕНА ЧЛЕНСКА МАСА, АКО ТАКАВА ВЪОБЩЕ СЪЩЕСТВУВА, Е ПРОТИВ ЦЕЛИТЕ, СТОЯЩИ ПРЕД ПАТРИОТИЧНИЯ БЛОК ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, А ЕДНА ОТ ТЯХ Е И АВТОРИТЕТЪТ НА ТОЗИ БЛОК С НАЗВАНИЕ "БЪЛГАРИЯ".

3. КС ПОЗНАВА РЪКОВОДИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА СЕКЦИЯ НА "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ЧЛЕНУВАЩИ В ПЕТА ПО РЕД ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

РАЗГРАД, 26 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА СЕДЕМ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В РАЗГРАД, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ В НЯКОИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА.


ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В РАЗГРАД, ВОДЕНИ ОТ ГРИЖАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИР, ИЗРАЗЯВАТ КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ "ЗА УРЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ В НЯКОИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА".

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ПОДХОД ВМЕСТО УСПОКОЕНИЕ ЩЕ ПОДСИЛИ КОНФРОНТАЦИЯТА, БЕЗ ДА РАЗРЕШИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ. НИЕ СМЕ ЗА ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ, ТЪЙ КАТО ЕДНОПОСОЧНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ НЕ БИ ДОВЕЛО ДО ТАКА ЖЕЛАНИЯ ОТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ МИР, РЕД И СПОКОЙСТВИЕ.

ЗА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: МАЛЧЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ: Г. ГЕОРГИЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: И. КОЛАРОВ
ЗА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА: Е. ДРУМЕВ
ЗА ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ: Ж. МАКСИМОВА
ЗА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: ЕМ. НИКОЛОВ
ЗА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ: СТ. СИМЕОНОВ

РАЗГРАД, 26 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА МВР ТЕЛЕГРАМА, ПРИЕТА НА МИТИНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ВАРНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


НИЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ВАРНА, ПОДКРЕПЕНИ ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ГРАДА, С ТРЕВОГА И ЧУВСТВО НА ОТГОВОРНОСТ НАБЛЮДАВАМЕ ЕСКАЛАЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА И НАРАСТВАНЕТО НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В НАШАТА СТРАНА.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДЪРЖИМ ДА ВИ ПРЕДУПРЕДИМ ОЩЕ СЕГА, В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СТРАСТИ, НА ВСЕ ПО-ОСТРИТЕ СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ И ЗАПОЧВАЩИЯ АКТИВЕН КУРОРТЕН СЕЗОН, ЧЕ САМО ЖЕЛАНИЕТО НИ, ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ, СИЛИТЕ, ЖИВОТЪТ НИ ДОРИ НЯМА ДА СА ДОСТАТЪЧНИ, ЗА ДА ОВЛАДЕЕМ ПРОЦЕСИТЕ И ДА ОПАЗИМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ХАОСА И БЕЗРЕДИЕТО. ЗА НАС Е НЕПОНЯТНО ПРОТИВОРЕЧИЕТО МЕЖДУ ВАШИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ И ВНИМАНИЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА МВР И ЛИПСАТА ВСЕ ОЩЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ.

НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ НАШЕТО УВАЖЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪР ДАНОВ И ЩЕ ПОДКРЕПИМ ВСЯКА НЕГОВА ИНИЦИАТИВА. СМЯТАМЕ ОБАЧЕ, ЧЕ БЕЗ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТОЙ ЕДВА ЛИ БИ МОГЪЛ ДА ИЗПЪЛНИ БЛАГОРОДНИТЕ СИ И ТОЛКОВА ТРУДНИ НАМЕРЕНИЯ.

ЕТО ЗАЩО, ПРЕМИНАВАЙКИ КЪМ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ, НИЕ НАСТОЯВАМЕ
ЗА

- НЕЗАБАВНО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА МВР И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО НОРМАТИВНИ АКТОВЕ;
- ПЪЛНО БЮДЖЕТНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В МВР;
- ПРАКТИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 118 ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ;
- НОВ СОЦИАЛЕН СТАТУС И ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА СЛУЖИТЕЛЯ ОТ МВР.

АКО ТЕЗИ ИСКАНИЯ НЕ БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ В БЛИЗКО ВРЕМЕ, НИЕ НЕ
ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЪУМЕЕМ ДА ИЗПЪЛНИМ НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО ПОВЕЛЯВА ДЪЛГЪТ НИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОВА ЩЕ Е И ВАША.

С НАДЕЖДА В РЕАЛНОСТТА И РАЗУМА ВИ НА ПОЛИТИЦИ НА НОВА БЪЛГАРИЯ, С ГРИЖАТА ЗА МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО В НАШАТА СТРАНА НИЕ ВИ ИЗРАЗЯВАМЕ НАШЕТО УВАЖЕНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС /ПЛК/. УСТАВЪТ Е ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛА СЕ В СОФИЯ НА 18 МАРТ 1990 ГОДИНА, И Е ДОРАЗВИТ В ДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ ОТ ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СВИКАНА В СОФИЯ НА 30 МАРТ 1991 ГОДИНА.


 РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 19./1/ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПЛК СА КОНГРЕСЪТ /КОНФЕРЕНЦИЯТА/, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ, ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.
/2/ РЪКОВОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В ПЛК СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ИЗБОРНОСТ, ПОДОТЧЕТНОСТ И СМЕНЯЕМОСТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.
/3/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПЛК ИМАТ ПРАВО НА САМООТСТРАНЯВАНЕ И ОСТАВКА.
/4/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПЛК ИМАТ ПРАВО ДА ПОСТАВЯТ НА ПАРТИЙНО ОБСЪЖДАНЕ НЕСЪГЛАСИЕТО СИ С ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ И ОСОБЕНОТО СИ МНЕНИЕ.
/5/ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПЛК МОГАТ ДА КООПТИРАТ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЛЕДВАЩО УТВЪРЖДАВАНЕ.
/6/ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПЛК МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ РАБОТНИ ГРУПИ, ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, КАКТО И ДА ПРИВЛИЧАТ ОТДЕЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

ЧЛЕН 20./1/ ВЪРХОВЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ПЛК Е КОНГРЕСЪТ /КОНФЕРЕНЦИЯТА/.
/2/ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ПЛК СВИКВА КОНГРЕС НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ, А КОНФЕРЕНЦИЯ - ПОНЕ ВЕДНЪЖ ГОДИШНО. КОНГРЕС /КОНФЕРЕНЦИЯ/ МОГАТ ДА СВИКВАТ ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЛК, АКО ДЕПОЗИРАТ ПИСМЕНО ИСКАНЕ ЗА ТОВА.
/3/ КОНГРЕСЪТ /КОНФЕРЕНЦИЯТА/ ПРИЕМА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПЛК, ИЗБИРА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, ОБСЪЖДА ОТЧЕТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И ДОКЛАДА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА ПЛК И ГИ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ, ОПРЕДЕЛЯ БЮДЖЕТА НА ПАРТИЯТА, УТВЪРЖДАВА КООПТИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.
/4/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПЛК СЕ ИЗБИРА ОТ КОНГРЕСА /КОНФЕРЕНЦИЯТА/ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.
/5/ ДАТАТА И ДНЕВНИЯТ РЕД НА КОНГРЕСА /КОНФЕРЕНЦИЯТА/ СЕ ОБЯВЯВАТ ТРИДЕСЕТ ДНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
/б/ КОНГРЕСЪТ /КОНФЕРЕНЦИЯТА/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ В ПРИСЪСТВИЕТО ПОНЕ НА ПОЛОВИНАТА ПЛЮС ЕДИН ДЕЛЕГАТИ.
/7/ МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ ПЛК СЕ УПРАВЛЯВА ОТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.
/8/ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПЛК СЕ РЪКОВОДИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО, КОЕТО СЕ ИЗБИРА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА РЪКОВОДИ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО.

ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ

ЧЛЕН 21./1/ ИМУЩЕСТВОТО НА ПЛК СЕ НАБИРА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ДАРЕНИЯ, НАСЛЕДСТВА И ДРУГИ ПРАВОМЕРНИ ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ.
/2/ ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС В ПЛК СЕ ПЛАЩА ЕЖЕМЕСЕЧНО В РАЗМЕР НА ДВА И ПОЛОВИНА ПРОЦЕНТА ОТ БРУТНИЯ МЕСЕЧЕН ДОХОД. ЧЛЕНОВЕ С ДОХОД ПОД ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОНГРЕСА /КОНФЕРЕНЦИЯТА/ РАЗМЕР ПЛАЩАТ ЧЛЕНСКИ ВНОС ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА.
/3/ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ ПРОИЗНАСЯ ОТНОСНО ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПОСТЪПВАНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПЛК.

ЧЛЕН 22./1/ ПОСТЪПИЛИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ КАКТО СЛЕДВА: 25% ОСТАВА В СЕКЦИЯТА /АКО НЕ Е ИЗГРАДЕНА ФЕДЕРАЦИЯ - 37,50%/, 25% - ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА /АКО Е ИЗГРАДЕНА ТАКАВА/ И 50% - В КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ /АКО НЕ Е ИЗГРАДЕНА ФЕДЕРАЦИЯ - 62,50%/.
/2/ ПРИ ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ПОИСКА НАД 75% ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ДА СЕ ЦЕНТРАЛИЗИРА.

РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

ЧЛЕН 23. КОЛЕКТИВНИТЕ ОРГАНИ НА ПЛК ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ, АКО В ТОЗИ УСТАВ ИЛИ В НАРОЧНО РЕШЕНИЕ НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ДРУГО, С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО /ПОЛОВИНАТА ПЛЮС ЕДИН ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ/ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ.

ЧЛЕН 24. ГЛАСУВАНЕТО В ПЛК МОЖЕ ДА СТАВА И ПО ПОЩАТА /УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО/, АКО СЪОТВЕТНИЯТ ОРГАН РЕШИ ТАКА ЗА КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ.

ЧЛЕН 25./1/ РЕШЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПЛК СЕ ВЗЕМАТ ОТ КОНГРЕСА /КОНФЕРЕНЦИЯТА/ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ.
/2/ РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЛК МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ С МНОЗИНСТВО ОТ ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ /ОБЩОПАРТИЕН РЕФЕРЕНДУМ/.

ПЕЧАТ И СИМВОЛИ

ЧЛЕН 26./1/ ПЛК ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ С НАДПИС ПО ПЕРИФЕРИЯТА "ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС" И В ЦЕНТЪРА "ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО".
/2/ ФЕДЕРАЦИЯТА ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЩ ТОЗИ НА ПЛК, КАТО В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗПИСВА "ФЕДЕРАЦИЯ" И ИМЕТО НА СЕДАЛИЩЕТО Й.
/3/ СЕКЦИЯТА ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЩ ТОЗИ НА ПЛК, КАТО В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗПИСВА "СЕКЦИЯ" И ИМЕТО НА СЕДАЛИЩЕТО Й.

ЧЛЕН 27./1/ ЦВЕТЪТ НА ПЛК Е СИВОЗЕЛЕН /ВЕРОНЕЗ/.
/2/ ЗНАМЕТО НА ПЛК Е СИВОЗЕЛЕНО; В ЛЯВАТА МУ СТРАНА Е ПОСТАВЕНА ЕМБЛЕМАТА НА ПАРТИЯТА.
/3/ ЕМБЛЕМАТА НА ПЛК Е СОКОЛ НА СИВОЗЕЛЕН ФОН.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

ЧЛЕН 28. НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО МУ ОТ КОНГРЕСА /КОНФЕРЕНЦИЯТА/ НА ПЛК С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ /МКС/, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


ЧЛЕН 5
ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

АЛ.1. ДА СЪБЛЮДАВАТ УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА МКС.

АЛ.2. ДА СПОМАГАТ АКТИВНО И ВСЕСТРАННО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА МКС.

АЛ.З. ДА УЧАСТВАТ ВЪВ ФИНАНСОВАТА ИЗДРЪЖКА НА СЪЮЗА С МЕСЕЧНИ ЧЛЕНСКИ ВНОС И С ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДКРЕПА, КАКТО И В НАЧИНИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКАВА ПОМОЩ.

АЛ.4. ПОЧЕТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС.

АЛ.5. ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА МКС СЪВЕСТНО И НАВРЕМЕ НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ И СВЕДЕНИЯ, КАКТО И ДА ГО ИНФОРМИРАТ ЗА ВСИЧКИ ВАЖНИ СЪБИТИЯ И МЕРКИ ОТ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА МОНАРХИЧЕСКАТА КАУЗА.

ЧЛЕН 6
ПРИЕМАНЕТО В МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ СТАВА НА ОСНОВАТА НА ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ.

ЧЛЕН 7
ЧЛЕНСТВОТО В СЪЮЗА СЕ ПРЕКРАТЯВА, АКО СЕ ИЗВЪРШАТ ДЕЯНИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА СЪЮЗА И УРОНВАЩИ НЕГОВИЯ ПРЕСТИЖ.

ЧЛЕН 8
ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА СА: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЪС СЪВЕТНИЦИ - СЪОТВЕТНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ОБЩИТЕ МОНАРХИЧЕСКИ ИДЕИ.

ЧЛЕН 9
СЪЮЗЪТ ЩЕ ИЗДАВА СВОИ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ: ЛОГОС, СПИСАНИЕ И ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН. МКС ЩЕ ОРГАНИЗИРА ПЕЧАТНА БАЗА И ЩЕ РАЗВИЕ ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛЕН 10
МКС ЩЕ ОРГАНИЗИРА И НАЗНАЧАВА РАБОТНИ ГРУПИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ Т.Н. ЗА НАПРАВЛЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, ЦЕЛЯЩИ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ ИДЕИ.

ЧЛЕН 11
ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ СЪБИРАТ И КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЯ, СЕ ОБРАБОТВАТ СЪГЛАСНО ПРОЕКТОПЛАН И БЮДЖЕТНИ ПРЕЦЕНКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ЗАЛЕГНАЛА В ПЛАНА, КОИТО БИВАТ ОДОБРЯВАНИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. БАНКОВАТА СМЕТКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ В БЪЛГАРСКА И ЧУЖДА ВАЛУТА. МКС НАЗНАЧАВА ДОВЕРЕНИ ЧЛЕНОВЕ ЗА КАСИЕР И СЕКРЕТАР.

ЧЛЕН 12
МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯТ СЪЮЗ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ПОСВЕТЕНИ НА КАУЗАТА ЧЛЕНОВЕ, НАРЕЧЕНИ ПЪРВИ ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР И ВТОРИ ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР. ТЕ ДАВАТ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД СЪБРАНИЕТО, КОЕТО ГИ Е ИЗБРАЛО.

ЧЛЕН 13
МОНАРХИСТИТЕ ИМАТ ПРАВОТО ДА УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ НАД РОЯЛИСТКИ ИДЕИ И ТЯХНАТА ЗАКОННОСТ В РАЗЛИЧНИТЕ ИМ ФОРМИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СЕ ИЗБИРА ТРИЧЛЕННА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ, КОЯТО СЪЩА ТАКА СЕ ЗАНИМАВА И С ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА МКС.

ЧЛЕН 14
ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА УРЕДЕНИ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ В ДУХ НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ ИДЕИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/.


ЗА ПРАКТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ И ХОД НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ БКП/Р/ ЩЕ ВОДИ МАСОВА ПРОПАГАНДА СРЕД МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ. ТЯ ЩЕ РАЗЧИТА НА МЛАДЕЖТА КАТО НА НАЙ-ЗДРАВО ЗВЕНО И ДВИГАТЕЛ НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ. БКП/Р/ СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ ОТКЛИКВА НА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА, ЗАЩОТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ РАЗБИРАНЕТО СИ, ЧЕ МЛАДЕЖТА Е ПРИЕМНИК НА СТАРИТЕ ИДЕИ И ТЯ Е СИЛА, КОЯТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ГИ СЪХРАНИ И ПРЕДАДЕ НА БЪДЕЩЕТО. БКП/Р/ ЩЕ РАЗЧИТА НА МЛАДЕЖТА, ЗАЩОТО МЛАДЕЖТА Е ВЕЧНА, КАКТО Е ВЕЧНО СЛЪНЦЕТО.

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ РАЗБИРА РЕВОЛЮЦИОНИЗИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ДЕЙСТВИЕ НА НАРОДНИТЕ МАСИ ЗА СПРАВЕДЛИВО УСТРОЙСТВО НА ДЪРЖАВАТА - ГАРАНТИРАНО ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ХОРАТА ОТДОЛУ - НОСИТЕЛИ НА РЕВОЛЮЦИОНЕН ЗАРЯД, ДА СА ВДЪХНОВИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА РЕВОЛЮЦИОННАТА ПРОМЯНА.

БКП/Р/ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЛЕНИНОВОТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ "СОЦИАЛИЗМЪТ НЕ СЕ СЪЗДАВА С УКАЗ ОТГОРЕ: ЧУЖД МУ Е ДЪРЖАВНО-БЮРОКРАТИЧНИЯТ АВТОМАТИЗЪМ, ЖИВИЯТ, ТВОРЧЕСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ Е СЪЗДАНИЕ НА САМИТЕ НАРОДНИ МАСИ."

2. БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС

НАРОДЪТ НА АСПАРУХ И АСЕН, НА ЛЕВСКИ И БОТЕВ, НА БЛАГОЕВ И ДИМИТРОВ - ВЕКОВЕ НОСИ В ДУШАТА СИ МЕЧТАТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА РОДНАТА СИ ЗЕМЯ, В КОЯТО ДА СЕЕ ЗЪРНАТА НА ТРУДА, УМА И ДРЕВНАТА СИ КУЛТУРА, В КОЯТО ДА ЖЪНЕ СЛАВА И ВЕЛИЧИЕ.

БКП/Р/ СЕ ОСНОВАВА НА ЛЕНИНОВОТО УЧЕНИЕ ЗА НАЦИЯТА. ТЯ ПРИЕМА ДИАЛЕКТИЧЕСКОТО ЕДИНСТВО НА ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА И НЕЙНОТО ОТМИРАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИ МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ.

НАЦИЯТА, КОЯТО СЕ Е ФОРМИРАЛА В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНО ИСТОРИЧЕСКО ВРЕМЕ /ОТМИРАНЕ НА ФЕОДАЛИЗМА И НАЧЕНКИ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ/, ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩНОСТ ОТ ХОРА, СВЪРЗАНИ С ОБЩИ ЛИТЕРАТУРЕН ЕЗИК, ТЕРИТОРИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ И ПСИХИЧЕСКИ СТРОЙ, ПРОЯВЯВАЩ СЕ В ОБЩНОСТТА НА КУЛТУРАТА.

ОТМИРАНЕТО НА НАЦИЯТА Е БАВЕН И СЛОЖЕН ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЦЕС, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И ПРЕХОДА МУ КЪМ БЕЗКЛАСОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И Е ДИАЛЕКТИЧЕСКИ СВЪРЗАНО С ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ НА ДАДЕНА НАЦИЯ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

БКП/Р/ РАЗГЛЕЖДА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ ПОЗИЦИИ НА СТРЕМЕЖ КЪМ РАЗРЕШАВАНЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОБЩНОСТИТЕ В ПРИТЕГАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА НАЦИОНАЛНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. СЛОЖНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС СЕ ИЗРАЗЯВА В РАЗДЕЛЯНЕТО НА НАРОДНОСТНИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ХАРАКТЕР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В ОБЩЕСТВОТО. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА ОБЩНОСТИТЕ ВОДИ ДО ГРУБ, КРАЕН НАЦИОНАЛИЗЪМ И КЪМ УСЛОЖНЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС - КЪМ РАЗЕДИНЕНИЕ, А НЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАНЕ НА НАЦИЯТА. ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ОБЩНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБЩ ИСТОРИЧЕСКИ, КУЛТУРЕН И НАРОДНОСТЕН КОРЕН В ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, Е НАЙ-ВЯРНАТА ПЪТЕКА КЪМ ПРАВИЛНО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. ВОДЕНА ОТ ТОВА СИ ГЛЕДИЩЕ БКП/Р/ РАЗГЛЕЖДА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС В НЕГОВАТА ДВУСЪСТАВНОСТ - МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ВЪПРОС ЗА ПОТОМЦИТЕ НА ИСЛЯМИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРИ, ОТ ДРУГА. ПАРТИЯТА ЩЕ РАБОТИ ДЕЙНО ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА - ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЕНИЕ КУЛТУРНО В НАСТОЯЩЕ С МИСЪЛ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО И НАЦИОНАЛНО В БЪДЕЩЕ.

3. БКП/Р/ И МЕЖДУНАРОДНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО И РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.

КАТО ВЗИМА ПРЕДВИД РАЗВИТИЕТО НА РЕВОЛЮЦИОННИЯ ПРОЦЕС В СВЕТА [И] ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ЕДНИ СТРАНИ, КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА В ДРУГИ, РАЗДВОЕНИЕТО НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СИЛИ В ТРЕТИ СТРАНИ - БКП/Р/ ГАРАНТИРА МОРАЛНА ПОДКРЕПА НА ОНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА СПРАВЕДЛИВ РЕВОЛЮЦИОНЕН ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СТРОЙ. ВКЛЮЧЕНА КЪМ ТАКИВА ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, БКП/Р/ ЩЕ ДАВА СВОЯ ПРИНОС В СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ И СВЕТОВНИЯ ПРОГРЕС, ЗА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВИ МЕЖДУДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. ПАРТИЯТА ЩЕ УЧАСТВА ДЕЙНО В МЕЖДУНАРОДНОТО РАБОТНИЧЕСКО И КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ. ТЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПРЕСЛЕДВА ЦЕЛТА СИ, ЗАЛОЖЕНА В ПРОГРАМАТА ОТ 1981 Г. ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И РАБОТНИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В ЧЕТВЪРТИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

БКП/Р/ ЩЕ ПРОПОВЯДВА ПОЛИТИКА НА СБЛИЖЕНИЕ МЕЖДУ НАРОДИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В РАЗЛИЧЕН ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СТРОЙ НА РАЗВИТИЕ, HА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ ПОМЕЖДУ ИМ.

4. КРАЙНА ЦЕЛ НА БКП/Р/

В СТРОЯЩОТО СЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО БКП/Р/ НАЙ-ЗАДЪЛБОЧЕНО ЩЕ ИЗСЛЕДВА ОБЕКТИВНИТЕ И СУБЕКТИВНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕГОВОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПО-ВИСШ ЕТАП НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ СИ ПОСТАВЯ ЗА КРАЙНА ЦЕЛ: ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
/РЕВОЛЮЦИОННА/

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БКП/Р/

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

- СЕКРЕТАРИАТ
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК
2. ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК /ИДЕОЛОГИЯ/
3. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР
4. СЕКРЕТАР "ВЪНШНА ПОЛИТИКА"
5. СЕКРЕТАР "ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА"
6. ДЕЛОВОДИТЕЛ-КАСИЕР

- ПОДСЕКРЕТАРИАТ
7. ПЪРВИ ПОДСЕКРЕТАР /ИДЕОЛОГИЯ/
8. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПОДСЕКРЕТАР
9. ПОДСЕКРЕТАР ПО "ВЪНШНА ПОЛИТИКА" /НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС/
10. ПОДСЕКРЕТАР ПО "ИКОНОМИКА"
11. ПОДСЕКРЕТАР ПО "КУЛТУРА"
12. ПОДСЕКРЕТАР ПО "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА"
...ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ПО ПРАВО, СЪГЛ. ПРАВИЛНИКА НА БКП/Р/

ЦЕНТРАЛНА ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЧЛЕН НА ЦПРК
3. ЧЛЕН НА ЦПРК
...ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ПО ПРАВО, СЪГЛ. ПРАВИЛНИКА НА БКП/Р/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:11:35     14-05-1991