15 октомври 1991

София, 15 октомври 1991 година

Брой 202 (477)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


ИЗБОРИ- ОКТОМВРИ'91

Още преди Централната избирателна комисия (ЦИК) да оповести края на гласуването за народни представители, общински съветници и кметове в нощта на 13 срещу 14 октомври, екипи, извършващи паралелно преброяване, съобщиха първите прогнозни резултати.

В 3.16 ч. след полунощ екипът на СДС-център и СДС-либерали съобщи, че изборните резултати за страната са: СДС - около 38 %; БСП - 33 %, ДПС - 7 %, БЗНС (е) -около 5 %, а останалите партии и коалиции не са преминали 4-процентовата бариера.

В 3.40 ч. след полунощ "Галъп интърнешънъл" съобщи, че за СДС са гласували 36%, за БСП - 33 %, за ДПС - 12 %. От останалите партии само БЗНС (е) е с възможности да премине 4-процентовата граница.

В 10.21 ч. Българското сдружение за честни избори (БСЧИ) на базата на обработени 1160 протокола съобщи следните данни: СДС - 36,01 %; БСП - 33,32%, ДПС -6.74%; БЗНС (е) - 3,71 %; БЗНС - НП - 3,54%; СДС-ц - 3,28 %, СДС-л - 2,85 %, други партии и коалиции - 10.56%. В 14.45 ч. БСЧИ потвърди тези данни.

Около 11.00 ч. Гражданска инициатива за свободни и демократични избори оповести следните данни: СДС - 34,5 %; БСП - 32,95 %; ДПС - 7,8 %; БЗНС (е) - 3,72 %; БЗНС-НП - 2,97 %; СДС-ц - 3,18 %; СДС-л - 2,35 %; други партии и коалиции - 10,60%.
Данни на екип на "Подкрепа”: СДС - 34,81 %; БСП - 32,78 %; ДПС - 7,51 %; БЗНС(e) - 7,56 %; БЗНС-НП - 3,26 %; СДС-ц - 3,12 %; СДС-л - 2,89 %.

Данни на екип на БСП: СДС - 35,28 %; БСП - 33,06 %; ДПС - 6,96 %; БЗНС (е) -3,63 %; БЗНС-НП - 3,04 %;СДС-ц - 3,17; СДС-л - 3,05 %; други партии - 10,77 %; независими кандидати - 1 %.

Балкан бритиш сосиал сервиз - ГАЛЪП - оповести следните прогнозни резултати: СДС - 35,5 %; БСП - 32 %; ДПС - 6,8 %; данни за БЗНС (е) и БЗНС-НП не се посочват; СДС-ц - 3,4 %; СДС-л - 2,9 %; други партии - 5,57 %.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ГЛАВНИ ПОСТАНОВКИ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРОГРАМА "ТРЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ" (ЧАСТ ПЪРВА) НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ (СДПД) "ЕРА - 3".

Закъснението, с което се публикува програмата, се дължи на усложненията около регистрирането на СДПД "Ера-3" за участие в изборите на 13 октомври 1991 година.

СЕМЕЙСТВО

"ЕРА-3" разглежда семейството като най-твърдата част на основния принцип -ГРАДИВНОСТ. Тя вижда в него малкия център, ядрото, което осигурява първичния смисъл на думата ЖИВОТ. Семейството е кръгът на човешката отмора и обновление, точното проявление на основните достойнства, на връзката между миналото - настоящето - бъдещето. Политиката на "ЕРА-3" акцентира върху осигуряване на всички необходими духовни и битови условия за развитие на тази градивна клетка на връзката живот - общност. "ЕРА-3" дава приоритет на него - равно на личността, а в отделни степени и по-високо по причини:

1. Семейството е център на самото създаване на бъдещата личност.

2. То е най-здравата спойка между поколенията, книга на предаване на традиции и опит, взаимността на трите фази на човешкия живот.

3. То е устоите и прикритието от несправедливостта на околния свят и заряд за бъдеща обединена активност.

ДЕТЕТО
В своята политика "ЕРА-3 ще прилага изискванията на законността силно в тази насока. Тя ще задължи, въпреки риска от намеса както обществото да се преклони в своите традиции, средства и представи изцяло в негова услуга, така и родителите, отговорни за нормалните условия за израстването му.

Особено внимание ще се отдели за възпитаване на детето в топлите нюанси на живота.

"ЕРА-3" ще отстрани негативните въздействия на безотговорни родители и безотговорни общественици и пряко съпротивата в името на бъдещето ще намери подходящите пътища за влияние на общочовешкото съзнание върху необходимостта от създаване на уют, топлина и ласка за всички деца в страната. "ЕРА-3" ще бъде безкомпромисна в защита на децата.

МАЙКАТА
Майката е главен осигурител на бъдещето на човешкия род. В глъбините на хилядолетията, в неизвестни пещери Бог даде сила на жената и възвеличи майката.

"ЕРА-3" обогатява това понятие и изисква от всеки член на обществото да уважава жената, от чиято плът е. Тя ще провежда политика на изискване и обвинение към обществото и пълнолетните деца, неизразяващи в своите действия благодарността и уважението към родителите. За "ЕРА-3" домовете за стари хора, в които стоят бащи и майки на здрави синове и дъщери, са срам за всяко общество. Проблемът от този род за партия, издигаща стойността на правата, свободата и отговорността на отделната личност, е от първостепенно значение. Той е форма на морал, който трябва да има висока стойност.

СВОБОДАТА
За "ЕРА-З" свободата е преди всичко възможността на всеки да определя своята съдба, да развива своите способности и утвърждава определена линия на жизнения си път. Това е правото му да разполага с всички ценности на човешкото общество, да ги прилага под форма, която той намира за добра, и да се самоопределя. Свободата е свободният начин на виждане, на изразяване и мислене, способност да запазва силата на своята индивидуалност и да я развива в хармония с общността. "ЕРА-З” се обявява за свобода на решенията и действията, свързани с отговорността пред собствената съвест. "ЕРА-З" се застъпва за усилване на защитата от:

1. Манипулации със съзнанието чрез средствата за масова информация.

2. Всеобразно застрашаваната частна сфера.

3.  Несправедливо насилие на различно ниво и под различна форма.

Тя иска сигурност за човека и семейството и за право на съпротива.

Свободата е алтернативата на насилие от върховна, чужда, икономическа и духовна принуда и право на свободно самоопределяне на собствения живот и участие в определени обществени порядки.

Предвид заплахата на смисления живот върху свободата "ЕРА-З" ще даде възможност на по-чувствително участие на отделните хора в обществената структура, възможности за всички нива на живота.

4. Граничната зона на индивидуалната свобода е свободата на другите.

Основен изход за свобода на всички "ЕРА-З" вижда в социалната справедливост. От тази позиция "ЕРА-З" се обявява за социална държава, осигуряваща право на образование, работа и честен доход от труда, на неприкосновена лична собственост, право на защита на здравето и справедливо разпределение на отговорностите.

Свободата е право и отговорност. Гаранция за утрешна свобода е готовността за днешната отговорност.

ДЕМОКРАЦИЯ
"ЕРА-З" разглежда демокрацията като възможност за представителите на всички демократични сили (обществени слоеве, партии, трудови обединения, научни звена и др.) за равноправен глас на търсени решения, закони, форми в процеса на изграждане на цивилизовано общество.

1. Като равенство на свободата и нейното продължение в действителната изява на личността чрез създаване на обществени партии, организации с равен глас.

2. Демокрацията е алтернатива на тоталитаризма, разграждащ механизъм с методи, обратни на  централизираните йерархии.

3. Демокрацията е атрибут на всички и не може да се обсебва като услуга на определена част от обществото.

В този контекст "ЕРА-З" ще търси в своята политика реалното приложение, за да премахне заплашителни неравенства на мнозинства и малцинства, на колектив и нестандартна личност, на управляващ и управляван.

Тя ще разширява стойността на това понятие от разграждане на командността и тоталитаризма, към единен път за цялото цивилизовано общество.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ И  СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ В ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА.

Десетилетия наред българското правосъдие се е стремяло да заеме подобаващото му се място в държавното устройство на страната ни. Този негов стремеж, негативно оценяван от най-висшите държавни органи, не е довел до желания резултат. С безпокойство забелязваме, че и в настоящите години на развиващи се процеси на демократизация в България и формално прокламиране разделение на властите така наречената съдебна власт се поставя в явно зависимо състояние от законодателната и изпълнителната.

Ярък израз на това отношение е безспорното недооценяване на труда на съдите и съдебните служители. Тяхното възнаграждение е далеч по-ниско от това на някои органи на изпълнителната власт от местно ниво и без явно изразени управленчески функции. Това отношение оценяваме не като неразбиране, а като нежелание на изпълнителната власт да отдели на съдебната система това, което в действителност й се полага и за което тя има законно основание да настоява, а именно, точното изпълнение на Постановления на Министерския съвет 129 и 160 от 1991 г.

Друг пример на обидно и безцеремонно отношение на изпълнителната власт е явното нежелание да бъде приведено в изпълнение решението на Министерския съвет за връщане на съдебната палата на съдилищата. С недоумение следим публикуването на актове на държавно управление, които в по-голямата си част остават неизпълнени.

Като органи, конституционно овластени да прилагат законите в страната, с нищо не можем да си обясним приетото на последното пленарно заседание на Народното-събрание изменение на Закона за пенсиите, което по същество е един противоконституционен акт.

Ставайки свидетел на подобни безпрецедентни нарушения на конституцията и законите, Съюзът на съдиите и съдебните служители в България счита за свой дълг да да предприеме реални действия, които в максимална степен да защитят интересите на неговите членове. Законовата забрана за съдиите да осъществяват каквито и да било стачни действия не се отнася за съдебните служители. Прекратяването на тяхната работа, макар и за кратко време, на практика ще блокира изцяло съдебното производство, съдебното изпълнение и нотариалната дейност. Негативни последици от това ще понесат както гражданите, така и държавни и обществени органи и организации като привърженици на решаване на спорните въпроси единствено по законен път, считаме, че стачните действия от страна на съдебните служители са крайна и дори нежелана мярка. Същевременно обаче тя се явява според нас вече единствената възможност да бъдат приведени в изпълнение всички налични нормативни актове, а същевременно срочно да бъдат приети нови такива, които да дадат възможност съдебната система в Република България да стане действително самостоятелна и независима власт.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО "КОГО ЛЪЖЕТЕ, ГОСПОДИН МИНИСТЪР", ДО МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОВОД НЕГОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 10 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА. Писмото е от името на четири студентски организации.

"Ирационално" ли е нашето напрежение? "Спекулативен” ли е нашият проект за стипендии? "Неверни" ли са обвиненията за общежитията?

НЕ, ГОСПОДИН МИНИСТЪР! Вашата последна пресконференция показа, че обвиненията, отправени към Вас в нашето отворено писмо, за наше огорчение се потвърждават.
"ТАКА НЕ СЕ ГОВОРИ С ЕДИН МИНИСТЪР!" - казвате Вие. Трябва Ви "технологично време".

Ние не можем повече да си затваряме очите пред лъжата, с която завоалирате бездействието на Министерството на науката и висшето образование (МНВО).

"Компликация" ли е, "ирационално" ли е, "неетично" ли е, че ние настояхме просто МНВО да си свърши задълженията.

Ние не желаем да мълчим, когато не са създадени необходимите условия студентите да получат своите стипендии от началото на учебната година, когато те не са наясно какви финансови средства ще им бъдат необходими, за да заплащат таксите за общежития и хранене, когато настаняването в студентските общежития отново става при огромно напрежение.

Ваши са думите, че докато сте министър, "няма да оставите без внимание нито една рационална идея". Колко са идеите, на които Вие изобщо не обърнахте внимание? Това ли е "неформалният Министър"?

Липса на каквато и да е инициатива наблюдаваме през целия Ви мандат. Какво конкретно променихте, каква позиция заехте, какво решихте от многото проблеми на студентите?

Неетично ли е от наша страна, че твърде късно Ви напомнихме за многобройните Ви пътешествия в чужбина? Колко висши учебни заведения в страната посетихте и с колко студенти се срещнахте?

ВЪПРОСИТЕ ОТПРАВЯТ КЪМ ВАС ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛЕДНИТЕ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Студентски парламент - ВФСИ, Свищов
Национална асоциация на студентите-икономисти - България

Студентски икономически клуб

Национална асоциация на студентите-юристи - България

София, 12 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *


София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗМЕРА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА ЛЕКАРИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет.

Българският лекарски съюз още веднъж остро протестира против решението на правителството за размера на лекарските заплати. Отново българският лекар е оставен в унизително положение, на ниското стъпало в обществената йерархия, до която го доведе комунистическият режим.

Обезпокоителни са не толкова материалните измерения на това решение, а схващанията, които стоят в основата му - подценяване на лекарския труд, пренебрегване на здравеопазването. Тази тенденция ще има непредвидими, далечни последици не само за лекарите, а за всички граждани и ние не можем да се примирим с нея.

Отчитайки решителния избор, пред който е изправен целият народ, Управителният съвет на Българския лекарски съюз призовава отново българските лекари да запазят достойнството си, спокойствие и да се въздържат от протестни действия до приключване на изборния процес, а в изборния ден да подкрепят с вота си коренната смяна на системата. Да не се поддават на провокации и с необмислени и некоординирани действия да обслужват чужди интереси.

Българският лекарски съюз решително ще изисква от сегашното и от следващото правителство, вместо декларации за добри намерения - реални стъпки за коренна реформа в системата на здравеопазването, която единствено може да доведе до благоприятна промяна на общественото положение на българския лекар.

София, октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПРИ НАУЧНИЯ ИНСТИТУТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до Министерския съвет, до всички български граждани и до средства за масово осведомяване.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
СКЪПИ БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ И МАЙКИ,

България е в състояние на демографска катастрофа в пълния смисъл на това понятие. Разруха и нищета царят в националното ни стопанство, а здравеопазването е пряко зависимо от това.

Ще продължим ли да си затваряме очите пред обективната действителност?! Здравеопазването не е безплатно и Вие плащате огромни суми за него! На всеки 1000 лева брутен доход отразен, във фиша за Вашето трудово възнаграждение, предприятието превежда по 350 лева в държавния бюджет, за което Вие не сте информирани както трябва. Тези пари се вземат от Вас, но това не Ви се казва. Апелираме те да Ви се дадат и Вие сами да прецените какви форми на осигуряване, включително и здравно, ще предпочетете.

В духа на пазарната икономика, съгласно методиката за определяне на трудовото възнаграждение, трудът на работещите в сферата на здравеопазването се обявява за най-ниско квалифициран. Това унижава професионалното ни достойнство. Поставя ни в неравноправно положение спрямо другите сфери на труд. Още повече че лекарите в Научния институт по акушерство и гинекология трябва да съвместяват няколко функции и длъжности: лекуващи лекари, преподаватели, консултативна помощ за цялата страна, следдипломна квалификация на лекари от цялата страна и чуждестранни граждани, обучение на акушери, научна дейност и други.

Мизерните условия,при които работим -липсата на консумативи, амортизирана апаратура и инструментариум в ежедневната ни работа, която е свързана с кръв и биопродукти, при затруднено изследване на пациентките за СПИН, Васерман и австралийски антиген, излагат на опасност здравето и живота на нашите кадри.

Досегашното просене на милостиня е унизително и не просим милостиня, а настояваме:
- В най-кратък срок да се въведе система на здравни осигуровки.
- Да се определи обективна цена на наемния труд в здравеопазването.
- Да се осигури пълна равнопоставеност на различните форми на здравно обслужване.
Това са елементарни изисквания, които ще ни осигурят нормално здравеопазване и които можеха да бъдат въведени много отдавна, но не са. Продължават неверните твърдения, че здравеопазването е безплатно, вместо да се каже на българския гражданин, че плаща  изключително скъпо, но не получава съответстващото качество поради наложената ниска ефективност. Продължава въвеждането на утопични структури и форми на организация на работа в здравеопазването, вместо да се направи това, което е много по-просто.

Подкрепяме синдикалните дейстия на нашите колеги синдикалисти и действията на Българския лекарски съюз, насочени срещу неравноправното положение на българския лекар, обусловено от решението и позицията на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалните грижи и Министерство на здравеопазването.
Ние настояваме за организация на работа, която да позволи реализация на професионалните качества на всеки според способностите му. Отдавна е известно как трябва да стане това, за което настояваме.Необходимо е незабавното му осъществяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
ПРИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ: д-р Д. Янков

София, 11 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПРИ НАУЧНИЯ ИНСТИТУТ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н. И. ПИРОГОВ" - СОФИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на здравеопазването и средства за масово осведомяване.

Страната ни изживява един от най-тежките периоди на своето съществуване. Икономиката ни е в разруха. Народът ни живее от подаяния. Средства за здравеопазването липсват. Дългите години и т.нар. "безплатна медицинска помощ" ни осигуриха допотопни болнични заведения, без апаратура и лекарства. Единствено безплатен в тази система бе трудът на медицинския персонал. Мизерното заплащане запрати лекаря на дъното на обществото.

И днес, когато се предприемат стъпки към възстановяване на елементарните норми за съществуването на едно цивилизовано общество, не трябва да се забравя едно от най-важните условия - адекватна оценка на всеки един труд, на всяка една професия.

В съвременния свят усилията на тези, които се грижат за здравето на обществото, са възнаградени не само материално. Те се ползват с авторитета на най-уважаваната професия.

В това отношение се налага неминуемо сравнение с политиката на нашето правителство. След символичния бюджет, отделен за здравето на народа ни, на лекарската професия бе отредено предпоследно място по отношение на труд и квалификация. При договарянето на заплатите се появи и методика за определяне на средната брутна заплата в организациите и звената на бюджетна издръжка, в която на лекаря-специалист се определя средномесечно възнаграждение от 1320 лв. Неоснователно и с лека ръка е отхвърлено браншовото споразумение. У нас будят недоумение възможните основания за това странно творение на министерството на труда и социалните грижи.

Ние не виждаме никаква промяна в престъпното отношение, насаждано в продължение на десетилетия към професията на лекаря. Лични и политически пристрастия, както и некомпетентност, водят програмирано и тенденциозно към обезличаване на съсловието ни.

Ние смятаме, че е недопустимо да бъде унижаван по такъв начин трудът на тези, които осигуряват денонощно спешна помощ на голяма част от населението на столицата и страната. Не приемаме този начин на оценка на нашия труд и смятаме въпросната методика като пореден опит за повишаване на социалното напрежение.

Крайно време е правителството да промени становището си при определяне на заплащането на нашата професия. Ако компетентните органи не отговорят с разбиране на нашия апел, ще пристъпим към активни протестни действия след изборите.

София, 4 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПО ПОВОД НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО N 75 ОТ 29 АПРИЛ 1991 ГОДИНА, С КОЯТО МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪЗСТАНОВИ МОНАШЕСКИЯ СТАТУТ НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР.

В продължение на 30 години поддържането, събирането, опазването и популяризирането на огромното национално богатство на Рилския манастир се осъществяваше от Националния музей "Рилски манастир" при Министерството на културата. Висококвалифицирани музейни специалисти извършиха разностранна научноизследователска, събирателска, фондова, консервационно-реставраторска и популяризаторска дейност. Днес в основния фонд на музея се съхраняват над 28 000 единици, включващи икони, църковна утвар, старопечатни книги, монети, произведения на изкуството, етнографски материали, снимки и документи. Създадените 10 тематично обособени експозиции се посещават ежегодно от над 300 000 наши и чуждестранни граждани. Уникалността на архитектурата и недвижимите паметници на културата бе сериозно основание на VII редовна сесия на Комитета за световно наслество към ЮНЕСКО, състояла се през 1983 г. във Флоренция, да включи Националния музей "Рилски манастир" в листата на световните паметници. Всяка година Министерството на културата изразходва над 1000 000 лева за поддържане на музея, а за реставрационно-консервационни работи на недвижимите паметници на културата около 3 000 000 лева.
В стремежа си към бързо изглаждане на натрупаните с десетилетия конфликти с Българската православна църква с Постановление N 75 на практика правителството игнорира конституционното задължение на българската държава - опазването на културно-историческото наслество. Свалянето на защитния режим на Рилския манастир като архитектурно-исторически резерват и закриването на музея като държавна институция оставят един забележителен архитектурен и художествен комплекс и над 28 000 движими  културни ценности единствено на добрата воля на Българската православна църква.

Необходимо е да се настоява за възстановяването на архитектурно-исторически резерват "Рилски манастир" и за запазванетона музея в манастира като държавен културно-просветен институт поне за един преходен период от около 10 години. Функционирането на музея като специализирана държавна културна институция няма да попречи на възстановения монашески статут на манастира. Световният опит показва, че такова съвместяване на религиозни и светски функции е възможно и съществува в редица европейски страни (манастирът Кльони край Париж, манастирът Есториал край Мадрид и други). Примери за подобно ползотворно сътрудничество има и у нас (Роженския манастир, църквата "Света Богородица" - Пазарджик, храм-паметника в гр. Шипка). За целта е необходимо изработването на специален правилник.

В настоящия момент Българската православна църква не разполага с подготвани кадри, които биха могли да приемат фондовете на музея и без сътресения да продължават неговата дейност.

В текста на чл. 3 от Постановление N 75/29 април 1991 г. на Министерския съвет се предоставя право на Министерството на финансите да прехвърли средствата от бюджета на Рилския манастир от Министерството на културата на Българската православна църква. Това ще породи основателни искания от други религиозни институции в Република България за целево инансиране от държавата на джамии, синагоги и други култови обекти, което влиза в противоречие с принципа, че те са отделни и независими от държавните структури.

Новите взаимоотношения между Българската православна църква и Министерството на културата изискват необходимостта от разработването на нов статут между двете институции за поддържането, опазването и експлоатацията на манастирския комплекс.

Министерството на културата подкрепя справедливия протест на групата мизейни работници от Рилския манастир, изразено с писмо до министър-председателя г-н Димитър Попов от 7 октомври 1991 г., и се надява, че правителството ще вземе правилно решение.

София, 9 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРИЗИВ НА БОГОСЛОВСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ВЪПРОСА ЗА ГЛАСУВАНЕТО В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

Административното ръководство и преподавателският състав на възстановения Богословски факултет при Софийския университет "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" се обръща към всички бивши и сегашни възпитаници на Богословския факултет (по-късно Духовна академия), към всички православни свещенослужители, църковнослужители и целокупния православен български народ, като отправят горещ А П Е Л:

В съдбовния ден - 13 октомври 1991 г. - да гласуваме единодушно САМО със синята бюлетина на популярния Съюз на демократичните сили!

Нека твърдо се знае, че изборната победа на СДС означава:
- приемане на нов демократичен ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, който отхвърля монопола на държавата и дава възможност за факултативно въвеждане на вероучение в училищата;
- Библия за всеки дом; - признаване на проповедническата дейност на Църквата чрез националните средства за масово осведомяване;
- откриване на неделни училища към храмовете, както и създаването на младежки религиозни организации;
- със слово подпомагане обновлението на Източноправославната църква, за да заеме тя достойно място в нашия живот;
- ДЕМОКРАТИЧНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЦЪРКОВНО-НАРОДЕН СЪБОР;
- правото на Църквата да делегира гарнизонни свещеници;
- постоянно да укрепва задграничните епархии;
- да открива, ръководи и финансира болници и сиропиталища;
- НЕЗАБАВНО ВРЪЩАНЕ НА ИМОТИТЕ НА ЦЪРКВАТА, ЗЕМИТЕ НА МАНАСТИРИТЕ, ИКОНИТЕ НА ХРАМОВЕТЕ;
- възтържествуване на светлите идеи на демокрацията, защото няма истинска демокрация и спокоен живот без морал и без вяра (Из: Предизборна програма на Съюза на демократичните сили);
- тържество на Христовата вяра над войнстващия марксистко-ленински комунистически атеизъм;

Духовна победа на СВЕТОТО ПРАВОСЛАВИЕ в измъчената ни Родина!

С НАМИ БОГ! БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ БЪЛГАРИЯ!

София, 6 октомври 1991 г.

ПРИЗИВА ПОДКРЕПИХА:
+ Левкийски епископ Неофит - декан; доц. к.б. Иван Ж. Димитров - заместник- декан; доц. д-р Димитър Киров - заместник-декан; проф. ставроф. иконом к.б. Радко Поптодоров; проф. протопрезвитер к.б. Николай Шиваров; проф. к.б. Тотю Коев; проф. к.б. Николай Маджуров; проф. к.б. Христо Стоянов; проф. к.б. Славчо Вълчанов; проф. к.б. Антоний Хубанчев; доц. к.б. Иван Петев; преподаватели, асистенти и възпитатели във факултета.

/Пресслужба "Куриер"/

 

---------
БТА
основана 1898

БТА предава за абонати В България и чужбина денонощно по телетипен канал 6 различни емисии с най-актуална информация за света и България.

БТА издава 30 бюлетина и справочника с информация за България и сВета. От тях можете да почерпите разнообразиа и специализирана информация за събитията по света, международния бизнес и търговия, публикации В чуждия печат. В бюлетините на БТА може да прочетете как гледа светът на България, както и да се осведомявате най-бързо за всички аспекти на живота в България - вътрешна политика, спорт, икономика, култура.

БТА издава 3 бюлетина на английски език с информация за страната и Балканите.

БТА издава най-четеното в България седмично списание „Паралели“ и специализираните седмичници „ЛИК“, „Наука и техника“ и „По света“.

БТА има квалифицирани фотографи и цветна фотолаборатория, които изпълняват всякакви поръчки с гарантирано най-високо качество.

БТА разполага със собствена хотелска база и леки автомобили под наем за чуждестранни журналисти и специалисти, на които осигурява преводачи и шофьори и урежда програми, посещения, интервюта и срещи, и им предоставя телекомуникации.

БТА има печатна база, която приема поръчки за печатарски услуги.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И АБОНАМЕНТ ЗАПОВЯДАЙТЕ В ТОКУ ЩО ОТКРИТИЯ ФИРМЕН МАГАЗИН НА БТА :
бул. „Тракия“ 49, София 1040 телефони: 73-37-380 88-21-34 87-47-46 73-37-232 факс: 80-24-88
----------

* * *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ОТ N 289 ДО N 294 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP. 289

По повод предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Долна Митрополия, Ловешка област, и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Долна Митрополия, Ловешка област, като вместо БОРИС ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ определя за член на комисията ИВАН ВЪЛКОВ ДИНОВСКИ.

12 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 290

На основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Съгласно чл. 48 от ЗИНПОСК като застъпници на политически партии и коалиции в ЦИК могат да се регистрират по двама представители от партия или коалиция.

Те не могат да присъстват на заседанията на ЦИК, а само да поставят въпроси за обсъждане и да бъдат изслушвани. Те нямат достъп до помещенията, определени само за  изчислителния екип и членовете на ЦИК.

Удостоверенията на регистрираните застъпници на партии и коалиции пред ЦИК и пропуски за достъп до сградата на бул. "Дондуков" N 2 се издават от ЦИК.

12 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 291

По повод предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Стара Загора, и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районната избирателна комисия 27-ми Старозагорски многомандатен район, като вместо ИВАН МАРИНОВ ВАНКОВ определя за член ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ.

12 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 292

В средствата за масова информация в нарушение на изричната разпоредба на чл. 60, ал. 1 от ЗИНПОСК бяха публикувани и огласени социологически изследвания и прогнози на резултатите от предстоящите избори. В ЦИК постъпват сигнали, че някои организации подготвят провеждането на анкети-допитвания сред избирателите в самия изборен ден. ЦИК намира, че от разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от ЗИНПОСК следва, че такива анкети са недопустими, тъй като създават възможност да се влияе върху свободното определяне на волята на гласоподавателите.

По изложените съображения и на основание чл.34, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Провеждането на социологически анкети-допитвания относно резултатите от изборите и предпочитанията на гласоподавателите, както и прогнозирането на крайния резултат от изборите въз основа на такива анкети е недопустимо до момента, в който ЦИК обяви, че гласуването в цялата страна е приключило.

12 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 293

Когато даден избирател е жител на едно населено място и се е преместил в друга секция на същото населено място, но няма адресна регистрация два месеца преди 13 октомври 1991 г., той може да гласува в секцията или по предишната, или по настоящата си регистрация, където е вписан в избирателния списък. Ако не е вписан в избирателен списък, той трябва да бъде вписан в списъка по последната си адресна регистрация при условията на чл. 14 от ЗИНПОСК и Решение N 239 на ЦИК.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 294

ОТНОСНО: срока на адресната регистрация на кандидатите за кметове на общини и населени места, които са били допълнително регистрирани за участие в изборите.

В случаите, когато не са регистрирани кандидати за кмет на община или населено място Централната избирателна комисия прие, че се насрочва нов избор в срок от една седмица в неработен ден, като се допуска издигане на нови кандидати. Според чл. 3 ал. 2 от ЗИНПОСК изискването за адресна регистрация на кандидата два месеца преди изборния ден на територията на общината или населеното място следва да се съобрази към деня на този избор - 20 октомври 1991 година, а не към 13 октомври 1991 година, когато не е участвал в изборите на тази дата, т.е. той следва да бъде адресно регистриран най-късно до 20 август 1991 година, за да може да бъде регистриран като кандидат.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

В случаите, когато не са регистрирани кандидати за кмет на община или населено място и такива се регистрират след 13 октомври 1991 г., изискването за адресна регистрация на кандидата в съответното населено място се преценява към деня на новия избор - два месеца преди него, към 20 август 1991 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

10:25:14

15.10.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител: Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

 

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!