15 октомври 1993


София, 15 октомври 1993 година
Брой 202 /989/


София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ НA ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА" НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НA ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА PЕШЕHИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО В ОБЩИНИТЕ ЯКОРУДА И ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.


Приетото на 17 септември 1993 г. решение на Народното събрание във връзка с разискванията по доклада на Временната анкетна комисия за проучване и установяване на факти, свързани с нарушаване на доброволността при определяне на етническата принадлежност на учениците от общините Якоруда и Гоце Делчев, представлява грубо нарушаване на правата на човека и човешките общности. И то именно в определянето на етническата и религиозна идентификация. Този акт на Народното събрание е в сериозно противоречие с договореностите на ООН и останалите международни политически организации, третиращи проблема за правата на човека и човешките общности.

Налице е крещяща намеса на законодателната власт в проблеми, които са от компетенцията на структури на изпълнителната и съдебната власт.

Цялата световна общественост е убедена, че България в продължение на три години се е превърнала в остров на мира и стабилността на Балканите и на Европейския континент. Говори се вече за български модел за мирното решаване на сложните етнически въпроси. Точно в един такъв решителен етап от демократизацията на страната двата мастодонта в нашия парламент, обединявайки се, поставят под съмнение основния капитал, получен в резултат на реалните демократични процеси, развиващи се в Република България.

Парламентарната група на Движението за права и свободи /ДПС/ съзира в този акт на Народното събрание опит за възстановяване на политика, свързана с насилствената асимилация на малцинствата в страната.

Движението за права и свободи още веднъж декларира, че няма да отстъпи от своята принципна позиция по отношение спазването на правата на човека и на човешките общности в нашата страна, тъй като това е най-сигурната гаранция за опазването на социалния и гражданския мир в Република България. Проблемът е пряко свързан и касае оцеляването и развитието на малцинствата в нашата страна.

Вместо усилията на парламент, правителство и съдебна власт да бъдат насочени в посока да се търсят виновниците за "възродителния процес" в периода 1972/1973 г., 1984/1989 г., ние сме свидетели на рецидиви от близкото тоталитарно минало.

София, 12 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ДЕПУТАТИТЕ НA ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ АВТОРИТЕТА НA ПАРЛАМЕНТА И КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Отечествената партия на труда и нейните депутати са силно обезпокоени от изказвания и действия, насочени против парламента и Конституцията на Република България, създаващи етническо напрежение в страната и противопоставяне срещу българските закони и институции на властта.

Началото на тази атака бе поставено от Ваши съветници /като Михаил Иванов/ и продължена от Движението за права и свободи /ДПС/ в лицето на И. Татарлъ, който ожесточено атакува решенията на Народното събрание във връзка с проблема Якоруда.

Смайва с арогантността си ултиматумът на Ахмед Доган до проф. Любен Беров във връзка с повишаването на изкупните цени на тютюна. Учудващи за дипломатическата практика са изказванията на професионалния американски дипломат Уилям Монтгомъри, който пристига в България като посланик на САЩ и с нагласата му да променя Конституцията на суверенна България.

Вашето мълчание, неразграничаване и неосъждане на тези изказвания и действия ни карат да мислим, че Вие, както някои други президенти, възнамерявате да обявите война на българския парламент.

Иска ни се да вярваме, че уважавате българската конституция, държавните институции и парламента на парламентарна Република България.

Очакваме да се разграничите и осъдите тези действия и да се проявите като президент на България в защита на българската народност, духовност и държавност и че не ще допуснете нарушение на българската конституция.

Надяваме се, че ще получим отговор на тези наши опасения, като изразите Вашата позиция по тези проблеми пред народните представители.

Настояваме да изпълните своя конституционен дълг, да уважите клетвата, която сте положили пред българския народ, за да не предизвикате предсрочни президентски избори.

София, 14 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПТ: Румен Попов

ДЕПУТАТИ ОТ ОПТ: Минчо Минчев, Гинчо Павлов, Евгени Друмев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НA ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА 2-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НA ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НA 13 ОКТОМВРИ 1991 Г., ПРИЕТА НА СЪВЕЩАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НA 10 ОКТОМВРИ 1993 Г. В РАЗГРАД.


На 13 октомври 1991 г. две трети от българските избиратели гласуваха ЗА ДЕМОКРАЦИЯ - ПРОТИВ КОМУНИЗМА. Две години по-късно България се управлява от аморфно правителство, законите в 36-то Народно събрание се коват с изкуствено създадено комунистическо мнозинство.

НИЕ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКаНЦИТЕ, ще се борим за възстановяване на народната воля както в рамките на този парламент, така и в предстоящите предсрочни избори. Необходимо е единение на всички демократични сили и затова ние ще потърсим по-близка и обвързваща връзка със Съюза на демократичните сили /СДС/. В този смисъл препоръчваме на независимия депутат и председател на ХРП Константин Аджаров да стане член на парламентарната група на синята коалиция.

Разград, 10 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП: Константин Аджаров  

ГЕН.ПЪЛНОМОЩНИК: Симеон Павлов

СЕКРЕТАР: Стефан Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ НЕЗАВИСИМИЯ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НA СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СТЕФАН САВОВ ПО ПОВОД НA ПОКАНА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приемам отправената ми покана за членство в парламентарната група на Съюза на демократичните сили /СДС/. Решението ми е продиктувано и от Декларацията на Националния секретариат на Християн-републиканската партия от 10 октомври 1993 г., в която се настоява за единение на всички демократични сили срещу опасността от комунистическа реставрация в България. Прилагам текста на декларацията.

София, 13 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП:

Константин Аджаров, независим депутат

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ПОВОД НA ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПО СЪЮЗНА ЕТИКА НA СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес е принудено да констатира, че извършеното от председателя на Комисията по съюзна етика изпращане на Възражението ни от 31 август 1993 г. до Контролно-ревизионната комисия е в грубо противоречие с нормативните документи на Съюза на демократичните сили, а в етично отношение е "измиване на ръцете", напълно достойно за Пилат Понтийски.

1. Твърдението на председателя на Комисията по съюзна етика, че "Комисията по етика /КЕ/ не е овластена да преценява действия и решения на Националния координационен съвет", е нормативно невярно, политически манипулативно и неморално. Налага се преди всичко да се отбележи, че самото название на комисията не е "Комисия по етика", а е "Комисия по съюзна етика", в което е предпоставено правото й да се произнася по всички деяния, засягащи правата и задълженията на "отделни организации или техни членове" /чл.6, ал.1 от Статута на комисията/, гарантирани от Статута на СДС, независимо дали неспазването на Статута е извършено от отделни организации, от техни членове или от повече или по-малко от тях в съучастие, представено като решение на мнозинството. Цитираното заявление на председателя на Комисията по съюзна етика е в брутално противоречие с чл.5, ал.1 от Статута на комисията, където изрично е казано, че комисията "се произнася с решения... при всички случаи на нарушаване Статута на СДС, за които е сезирано по определения редг, и съвсем отделен е въпросът, че тези решения "имат препоръчителен характер за НКС" /впрочем от текста е видно, че решенията на комисията имат препоръчителен характер по принцип, но са задължителни за Координационния съвет при всички случаи на нарушаване на Статута на СДС/.

Това беше нормативното основание да се обърнем с нашето официално писмено възражение до Комисията по съюзна етика, в което изтъкнахме редица нарушения на Статута на СДС и Статута на самата комисия, извършени при т.нар. "замразяване" на членството на Партия Либерален конгрес в Съюза на демократичните сили. Освен това ние /може би наивно/ се надявахме, че организацията, официално и шумно наела се да отстрани катастрофалните последици от половинвековно комунистическо безправие, ще бъде достатъчно принципна и ще спазва поне собствените си правни и етични норми, наречени "Статут на СДС". Ние сме учудени от това, че цялата тази гавра с нормативните документи на СДС започна именно с предложението на един от членовете на комисията /г-н Кръстьо Пастухов/, в присъствието на председателя на комисията /г-н Ваньо Лазаров/ и на поне още няколко от членовете на комисията и нито един от тях не намери за нужно да обърне внимание на членовете на НКС, че не се спазва предвидената в Статута процедура за т. нар. "замразяване". Ние сме учудени и от това, че никой не пожела да отдаде значение на многократните заявления по време на гласуването на представителите на Партия Либерален конгрес, че е необходимо преди гласуването Комисията по съюзна етика да констатира фактите и че можем да докажем, че липсват необходимите за такава процедура факти.

2. Изпращането на възражението ни в Контролно-ревизионната комисия на СДС е акт напълно в стила на познатото ни отпреди няколко години бюрократично "лашкане в глуха линия". В Статута на СДС, публикуван във в. "Демокрация" от 21 април 1992 г., НЕ Е упоменато съществуването и правомощията на такъв съюзен орган, но вероятно по силата на официално неизвестен нормативен акт такъв орган все пак съществува. Председателят на тази комисия г-н Исак Аврамов обяви пред НКС, че той и още един от членовете на комисията неофициално са се консултирали и са взели официалното решение, че комисията потвърждава правилността на оспорваната от нас процедура. Подобно заявление не би ни учудило, ако бе творение на социалистическия бюрократичен гений, но ние все пак си позволяваме да считаме, че то е несъвместимо с етиката на СДС. Изявлението за "решение" е още повече учудващо в контекста на изказването на члена на тази комисия юриста Васил Гоцев, че комисията /наречена от него "Контролен съвет"/ всъщност имала само финансово-контролни функции и правомощия.

3. Шокиращо е, че и двете комисии със странна раболепна готовност декларираха готовността си да оповестят "вземането на решение", без въобще да са разгледали същността на обвиненията и претенциите към нас и същността на нашите възражения. Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес е длъжно да заяви отново, че освен възраженията, изложени в документа от 31 август 1993 г., възнамерява да постави на обсъждане и някои действия на коалиционните партньори, които могат да бъдат окачествени само като манипулация на НКС на СДС и като абсолютно недопустим натиск върху представителите на някои партии.

Във връзка с това Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес ПРОТЕСТИРА срещу практиката да не се предоставят протоколите от заседанията на Националния координационен съвет на СДС на ръководствата на партиите, членове на коалицията. Въпреки многобройните ни настоявания вече повече от половин месец не ни се предоставя не само препис от протокола, но дори и извадка с формулировката на мотивите и основанията за т.нар. "замразяване" на членството на Партия Либерален конгрес /ПЛК/ в Съюза на демократичните сили. Тези мотиви бяха поднесени неточно и определено тенденциозно на редовния брифинг и за съжаление това съвсем не е първият случай на манипулативно представяне пред обществеността от председателя на НКС на СДС на наши позиции.

Във връзка с горното Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес ПОДНОВЯВА ИСКАНЕТО си Комисията по съюзна етика на свое редовно заседание да разгледа ПО СЪЩЕСТВО въпроса за т.нар. "замразяване" на членството на ПЛК в СДС и свързаните с това брутални нарушения на нормативните актове и етиката на СДС.

Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес настоява Комисията по съюзна етика да се съобрази освен с цитираните по-горе изисквания още и със следните изисквания на Статута на Комисията по съюзна етика, приет на заседанието на НКС на СДС на 26 май 1992 г. Принудени сме да направим дълги и може би скучни цитати, но интересите на Синята коалиция изискват скуката и предубедеността да не витаят поне в главите на блюстителите на съюзната етика.

1. Съгласно чл.2 комисията "се състои от 10 членове, избрани от НКС между редовните членове на НКС на СДС". Ние настояваме комисията да установи дали г-н Иван Вечерников е неин член. Приложили сме писмо с наше становище за избора на г-н Вечерников от 15 февруари 1993 г., предадено лично на председателя на комисията, който се ангажира да изясни случая, но до днес не ни е уведомил за резултата от изясняването, започнало още през февруари.

2. Съгласно чл.7, ал.1, точки "б" и "в" при разглеждането на "случаите" на "замразяване членството на организации", "обида или други некоректни действия на или към член на НКС на СДС" на заседанието на комисията задължително се поканва председателят на съответната организация. Съгласно чл.6, ал.1 "при неспазване Статута на СДС от отделни организации или техни членове засегнатите организации сезират с писмено изложение КЕ", а съгласно чл.6, ал.2 "не по-късно от 15 дни след получаване на изложението КЕ изпраща един или повече от членовете на комисията на заседание на съответния КС за изясняване на случая и проверка на изложените факти", а съгласно чл.10 "изслушването на заинтересованите" е "задължително" /а заинтересовани несъмнено са както "засегнатите", така и онези, спрямо които се предявяват определени претенции/.

Ние недоумяваме защо комисията не се съобразява с тези текстове от Статута за своята дейност.

3. Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес счита, че Комисията по съюзна етика няма правомощия "да прехвърли" поставените пред нея въпроси на Контролно-ревизионната комисия без решение на редовно проведено заседание, а такова заседание по поставения въпрос тя въобще не е провеждала.

Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес настоява Комисията по съюзна етика да приеме за разглеждане настоящия протест като "писмено изложение" на "засегната организация" /чл.6, ал.1/ и да предприеме визираните в чл.6, ал.2 действия "за изясняване на случая и проверка на изложените факти".

София, 19 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *


 София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "В ОТГОВОР НA ПРОВОКАЦИИТЕ" НA ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НA БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


Предвид провокациите на медиите през последните дни

ЗАЯВЯВАМЕ:

БЗНС никога не е изпращал поздравителна телеграма до конгреса на Българския демократичен форум, състоял се на 11-12 септември 1993 г. в София. Лично главният секретар д-р Анастасия Димитрова Мозер счита Иван Дочев за един от малцината българи, чиито действия и поведение по време на Втората световна война са едно срамно петно в историята на България. В чужбина Дочев продължи да провежда същата политка на антисемитизъм и клевети срещу представителите на демократичната опозиция, намерили убежище в свободния свят. Неговите усилия обаче се провалиха, защото свободният свят скоро разбра кой е той. Дано и българският народ го направи навреме.

София, 16 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "ПАРЛАМЕНТАРНАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НA ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СТЕФАН САВОВ ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛА СЕ НA 2-3 ОКТОМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


Не е излишно да се отбележи, че само преди няколко дни, след съвещанието, Стефан Продев в уводна статия на "Дума" отбеляза, че има "известно организационно безсилие" и че "днешното състояние на партийните органи и на партията /забележете!/ като цяло не ражда големи надежди".

Нека се върнем към основната тема, а именно може ли нашето присъствие в парламента да спомогне да се предизвикат предсрочни избори и да се забавят рекомунизационните закони и процеси. Пак ще цитирам мнението на нашия опонент, изказано в рамките на официалната резолюция на съвещанието. То гласи: "Изборите ще се окажат неизбежни, ако кабинетът на Беров бъде саботиран в усилята си да изпълни своята програма и ресурсите на политическия диалог се изчерпят", и по-нататък: "БСП изразява сериозна загриженост от темповете, с които Народното събрание приема необходимите за страната закони. Законодателната дейност умишлено се блокира и необосновано се политизира. Това съществено затруднява хода на реформата.

Питам се кои са тези "необходими закони", коя е "тази реформа"? Естесвено, става въпрос за тези закони и тази реформа, които правят възможна рекомунизацията.

Всъщност политическият ни противник ясно посочва нашите задачи, за които говорих вече, и това трябва да ни подсети, че сме на прав път.

Смятам, че напоследък ПГ на СДС успя до голяма степен да изпълни задачите, които очертах като наша цел.

Няма да бъда изчерпателен в изброяването на положителните ни прояви, но длъжен съм да дам няколко примера. Ние сполучихме например да избием най-отровните зъби на предложението на Златимир Орсов и парламентарната група на БСП за промени в параграф 4 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ясно, е, че трудно можехме да постигнем този успех сами. Но в този случай ни подкрепиха редица депутати от ДПС, НСД и от независимите.

Други примери. По Закона за данъка за добавената стойност след разисквания в групата и по тактика, разработена от нашите икономисти, ние зашлевихме оглушителен шамар на екскомунистите. Прелистете последните броеве на "Дума", за да разберете колко ги е заболяло и как сега се вайкат.

Бих могъл да дам още много примери, които показват, че в последните месеци ПГ на СДС, която гласува вече почти винаги единно, изпълнява задачите, за които говорихме по-рано.

Естесвено е, че ние не сме в състояние да изпълним желанието на максималистите - да извоюваме пълна победа. При сегашното разпределение на парламентарното пространство това не е възможно. Но ние трябва да свикнем да използваме тактиката на малките наглед успехи.

Бих запитал какво щяхме да постигнем, ако бойкотирахме парламента? В последните месеци комунистите нямаше да срещнат пречка да гласуват десетки закони и решения, насочени към една ускорена рекомунизация на страната.

Въобще тактиката "Сърдит Петко" води неминуемо до втората част на поговорката - "празна му торбичка".

Смятам, че едва ли има някой, който да е против извънпарламентарните законни действия и все пак сигурен съм, че основната сила на опозицията в един парламентарен режим, колкото той и да е несъвършен /а такъв е случаят в България/, е все пак работата в парламента.

Накрая бих искал да изтъкна още редица предимства от участието ни в парламентарната работа. Нашите финансови и икономически експерти са на мнение, че приемането на данъчните закони, макар и не в най-задоволителния вид за нас, ще облекчи работата ни в едно бъдещо НС, в което сами или в коалиция с други антикомунистически сили ще можем отново да съставим правителство.

Електронните медии и огромната част от пресата са насочени против СДС, те сега по необходимост са задължени да се занимават с нас, да коменитрат нашите прояви, да ни правят пропаганда дори против своята воля. Тук важи принципът "По-добре в устата на хората, отколкото в краката им". Почти няма ден, в който наш представител да не говори по радиото или да не се явява на телевизионния екран. Парламентарният микрофон е от огромно значение, защото бъгарският народ все още проявява голям интерес към политическите събития и противоборства.

Може би някой ще оспори това твърдение, като противопостави тезата, че дори вън от парламента ние ще продължаваме да предизвикваме същия интерес в масмедиите. Това е според мене грешна теза. Зле настроените към СДС обществени средства за информация ще чакат с удоволствие момента, който ще ни покрие със забрава. Ще ни показват за броени секунди на някоя пресконференция и толкоз. Край! Ще ни остане да се опиваме от нашите статии в някои наши печатни органи, чийто брой на читатели постепенно ще почне да намалява. Такава е "сивата шаечна действителност" за онзи, който не притежава властта, в една все още ненормална, недемократична страна, каквато е нашата.

Искам тук да обърна внимание на една особеност, която засяга не само развитието на демокрацията в България, но и в повечето от бившите социалистически страни. Положението в Източна Европа продължава да е извънредно динамично и заредено с несигурност. Една промяна на режима в Русия би могла да доведе до верижна реакция, с неясно очертани граници и последствия. Така че трудно е да се говори за дългосрочна парламентарна стратегия в една толкова несигурна обстановка.

Но от днешна гледна точка, от перспективата, която се очертава при сегашните условия, бих искал още веднъж да очертая моите виждания за парламентарната стратегия и тактика на СДС. Те са, че ние трябва да правим всичко, за да използваме възможностите, които ни се предлагат в парламента. Трябва да ги използваме максимално. Необходимо е да се научим да вършим до съвършенство парламентарната работа, която подготвя връщането ни на власт. Има какво да учим в това отношение. Да не забравяме, че в близкото бъдеще от първостепенно значение ще бъдат дисциплината и единството на ПГ на СДС. Нямаме право да грешим, да губим позиции, които бихме могли да задържим или дори да завоюваме. Изминалите четири години бяха години на емоции, на ентусиазъм, на всеотдайност. Постигнахме големи успехи, които дори самите ние не забелязваме. Но настъпват времена, в които, без да губим нашия ентусиазъм и всеотдайност, ще е необходимо все повече да обръщаме внимание и да търсим подкрепата на разума, на анализа, на научно подкрепеното разкриване на възможностите на бъдещето. Само така ще успеем да победим.

София, 2 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
15.10.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Прссслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!