15 май 1991

СОФИЯ, 15 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 94 /369/

СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА 39 ДЕПУТАТИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА. ДЕКЛАРАЦИЯТА БЕШЕ ПРОЧЕТЕНА НА 14 МАЙ 1991 Г. ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПЕТКО ТЪРПАНОВ /ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСДП/.


НА 26 АПРИЛ ГРУПА ДЕПУТАТИ СЕ ОБЪРНАХА С АПЕЛ ДО ВСИЧКИ НАРОДИМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕНИТЕ ОТ БКП /БСП/ ПАРИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА ДО 15 МАЙ, ЗА ДА МОЖЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА НАСРОЧИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЗА СРЕДАТА НА ЮЛИ.

БЕЗУСПЕШНИ СЕ ОКАЗАХА ДОРИ ОПИТИТЕ НИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД.

АКО ДНЕС НИЕ, ПОДПИСАНИТЕ ДЕПУТАТИ ОТ СДС, НАПУСКАМЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ЗАЛА НА ПАРЛАМЕНТА, ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НЕ НА НЕУВАЖЕНИЕ КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. ПРОСТО ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ ДОКАЗА, ЧЕ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ ВИСОКАТА МИСИЯ, КОЯТО МУ БЕ ВЪЗЛОЖЕНА ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ. НИСКАТА СТЕПЕН НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ ПРАВИ ИЗКУСТВЕНОТО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА НЕГОВАТА АГОНИЯ ОПАСНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА. НИКАКВО ФОРСИРАНЕ НА РАБОТАТА МУ ДНЕС НЕ МОЖЕ ДА ПРИКРИЕ ФАКТА, ЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТ МЕСЕЦА ВНС СЕ ЗАНИМАВАШЕ С КЪРПЕНЕ НА СТАРИ ЗАКОНИ И БЕЗПЛОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРОВЕ, А НЕ С РЕАЛНАТА СИ ФУНКЦИЯ - СЪЗДАВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯ. ОТДАВНА СМЕ УБЕДЕНИ В СПОСОБНОСТТА НА МНОЗИНСТВОТО ДА НАЛАГА СИЛОВО СВОИТЕ РЕШЕНИЯ, ДА БЛОКИРА НЕУДОБНИТЕ МУ КОМИСИИ И ДА ПРОВОКИРА ПОЛИТИЧЕСКИ КОНФРОНТАЦИИ. ВЕЧЕ НЕ ВЯРВАМЕ НА ОБЕЩАНИЯТА НА ТОВА МНОЗИНСТВО И HА ФАЛШИВИЯ МУ ЕНТУСИАЗЪМ.

СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ КАКТО КОНСТИТУЦИЯТА, ТАКА И ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ НЕ САМО ДА БЪДАТ ЗАБАВЕНИ, НО И ДА СЕ ПРИЕМАТ ИЗОПАЧЕНО, ИЗПЪСТРЕНИ С АНТИДЕМОКРАТИЧНИ КАПАНИ.

С ТОЗИ СИ СЪСТАВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА ИНСТИТУЦИЯ, В КОЯТО КОМУНИСТИТЕ МОГАТ ДА НАЛОЖАТ БЕЗПРОБЛЕМНО ВОЛЯТА СИ.

ЧРЕЗ ТАЗИ ИМЕННО ИНСТИТУЦИЯ БСП СЕ ЛЕГИТИМИРА КАТО ОБНОВЕНА ПАРТИЯ, КАКВАТО ТЯ НЕ Е, А БЪЛГАРИЯ СЕ ДИСКРЕДИТИРА КАТО СТРАНА С КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ОТ ТИПА НА РУМЪНИЯ И АЛБАНИЯ.

СЧИТАМЕ ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА ПРЕДУПРЕДИМ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЧЕ СТРАНАТА НИ СЕ НАМИРА В ПОВРАТЕН МОМЕНТ. ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ЗАПОЧНАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, СЕ СБЛЪСКВА ПО ОПАСЕН НАЧИН С ИНТЕРЕСИТЕ НА НОМЕНКЛАТУРНИЯ СОЦИАЛЕН СЛОЙ, ОПОРАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БСП. ТЕЗИ ИНТЕРЕСИ МОГАТ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ ЕДИНСТВЕНО С РАДИКАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ, КОИТО ДА СЪЗДАДАТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА СМЯНА НА СТОПАНСКАТА СИСТЕМА, А НЕ ЗА ПЕРЕСТРОЙКА. ВМЕСТО ТОВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РАЖДА КОМПРОМИСНИ, ПРОТИВОРЕЧИВИ И НЕПЪЛНОЦЕННИ ЗАКОНИ. ДОСТАТЪЧНО Е ДА ПОСОЧИМ ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА ИЛИ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ. СЕГА СЕ ПРЕДЛАГА НЕ ПО-МАЛКО НЕСЪВЪРШЕН ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ, КОЙТО ОСИГУРЯВА НЕНАКАЗУЕМОСТТА НА ГЛАВНИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ И НЕНАКЪРНИМОСТТА НА ЗАГРАБЕНОТО ОТ ТЯХ ИМУЩЕСТВО. ОБЩЕСТВОТО ГУБИ БЕЗЦЕННО ВРЕМЕ, ДОКАТО "ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ ТЕАТЪР" ПО СЦЕНАРИЙ И РЕЖИСУРА НА БСП ПРОДЪЛЖАВА.

НАШЕТО РЕШЕНИЕ Е ПРОДИКТУВАНО ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ МОРАЛНИ ПОДБУДИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО НАТИСК ВЪРХУ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИI ИЛИ СИГНАЛ ЗА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЙСТВИЯ, КОЛКОТО И ДА СЕ ИСКА ТОВА НА НЯКОИ. ТО Е РЕШЕНИЕ НА НАШАТА СЪВЕСТ И ЕСТЕСТВЕНО СЛЕДСТВИЕ ОТ НАШИЯ ДЪЛГ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ. НЕСПАЗВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЧРЕЗ КОЕТО БЕ СПАСЕН ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ ЖИВОТ И СЪСТАВЕНО НОВО ПРАВИТЕЛСТВО, Е ЗА НАС НЕОСПОРИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ МНОЗИНСТВОТО НЕ Е НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ, КОЙТО ИСКАХМЕ И ИСКАМЕ ДА ВОДИМ В ТАЗИ ЗАЛА.

НИЕ НЕ УПРЕКВАМЕ НАШИТЕ КОЛЕГИ, КОИТО ОСТАВАТ ТУК, НО ГИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ ДОКОЛКО ПО-НАТАТЪШНОТО ИМ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е СЪВМЕСТИМО С ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО ВСИЧКИ ТЕ СА ПРИЕЛИ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЕДИНЕНАТА БЪЛГАРСКА ОПОЗИЦИЯ И НЕ ИЗПЪЛНЯВА ЛИ ТОВА УЧАСТИЕ ДНЕС ФУНКЦИИТЕ НА ПАРАВАН, ЗАД КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА СТАРАТА ПАРТОКРАЦИЯ В НОВИ, ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ ФОРМИ НА ГОСПОДСТВО. ЕТО ЗАЩО, ВОДЕНИ ОТ ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА И СЪДБАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, НИЕ НАПУСКАМЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ВЕРНИ НА СВОЯТА ДЕПУТАТСКА КЛЕТВА, КОЯТО НИ ЗАДЪЛЖАВА ВИНАГИ И ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДА ЗАЩИТАВАМЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ И НА СВОЯ НАРОД.

НИЕ ДАВАМЕ РЕШИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ПРЕЗИДЕНТА И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО - ГАРАНТИ ЗА СТАБИЛНОСТТА НА СТРАНАТА.

НИЕ КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ БЕЗ ОТЛАГАНЕ. СЕГА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В ИЗТОЧНИК НА НАПРЕЖЕНИЕ ПОРАДИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО В СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА И ОБЩЕСТВОТО. ЗАСИЛВАТ СЕ ПОЛИТИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ПРОВОКИРАНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЪГОВЕ В БСП, КОЕТО МОЖЕ ДА ПРЕРАСНЕ В СОЦИАЛЕН ВЗРИВ ПРЕЗ ЕСЕНТА И ИМА ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ В СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ ЩЕ СЕ ПРОВОКИРАТ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СТРАСТИ. ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ СА ЕДИНСТВЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНОТО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ВОДЕЩА ДО СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА, ДО ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ Н ОБЩЕСТВОТО.

ОСТАВАЙКИ ВЕРНИ НА СВОЯТА ДУМА ОТ 26 АПРИЛ 1991 Г., ИЗПЪЛНЯВАЙКИ РЕШЕНИЯТА НА СДС, А НАЙ-ВАЖНОТО - СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С ЖЕЛАНИЯТА НА СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ ХОРА, СЪПРИЧАСТНИ НА НЕДЕЛИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ИДЕЯ ЗА НЕЗАБАВНА И РАДИКАЛНА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, НИЕ ПРЕУСТАНОВЯВАМЕ УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ОЧАКВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС.

ПРИЗОВАВАМЕ НАШИТЕ КОЛЕГИ ДЕПУТАТИ ДА НИ ПОСЛЕДВАТ И ДА ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРЕЗИДЕНТА ДА НАСРОЧИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.

ПОСЛЕДНАТА ДУМА ИМА НАРОДЪТ.

СОФИЯ, 14 МАЙ 1991 Г.

ПОДПИСАЛИ:
ПАВЕЛ МАЗЪЛОВ, ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ, СПАС ДИМИТРОВ, ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ, МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ, ЗЛАТКА РУСЕВА, ТОДОР КОЛЕВ, ЗОЯ КОМИТОВА, ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ, ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ, КИРИЛ МАРИЧКОВ, ИЛИЧ ЦВЕТКОВ, МАНУШ РОМАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ЯНЧУЛЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ, ВАСИЛ КОСТОВ, ПЕТЪР МАРКОВ, ИЛКО ЕСКЕНАЗИ, АНДРЕЙ АНДРЕЕВ, ЯСЕН ЗЛАТКОВ, ХРИСТО МАРКОВ, СТЕФАН САВОВ, ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА, ЯНКО ЯНКОВ, ЙОРДАН ВАСИЛЕВ, ГЕОРГИ МАРКОВ, ОГНЯН ГЕОРГИЕВ, МАНОЛ ЖУРНАЛОВ, ВЕНЦЕСЛАВ МЕДАРСКИ, ПЕТКО ТЪРПАНОВ, ДИМИТЪР ТОПЛИЙСКИ, ВЛАДИМИР МАНОЛОВ, ГЕОРГИ БАЕВ, ГЕОРГИ ЛИПОВАНСКИ, НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ, ЕДВИН СУГАРЕВ, ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, СТОЯН ГАНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА 25-ЧЛЕНЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО И ИДЕЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД УЧРЕДЯВАНЕТО НА КЛУБ "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" ПРИ БСДП. ОБРЪЩЕНИЕТО Е АДРЕСИРАНО ДО ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БСДП В СТРАНАТА.


НАПРЕГНАТАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ПОСТАВЯ ВЪПРОСА ЗА ЛИНИЯТА НА ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ И В ЧАСТНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ В ТОЗИ РЕШИТЕЛЕН ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ МОМЕНТ.

КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСНИ СЪС СЕГАШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА ПАРТИЯТА И РАЗОЧАРОВАНИ ОТ ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ И ДЕМАГОГСКИ ДЕЙСТВИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НИ РЪКОВОДСТВО, СМЯТАМЕ, ЧЕ ТОВА ПОВЕДЕНИЕ ОБЕЗСМИСЛЯ УСИЛИЯТА И УБИВА НАДЕЖДИТЕ НА РЕДОВИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА БЪРЗА И НЕОТВРАТИМА СМЯНА НА БОЛШЕВИШКАТА СИСТЕМА. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ТО Е ПАГУБНО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВОДИ ДО ЧУСТВИТЕЛЕН ОТЛИВ ОТ НЕЙНИТЕ РЕДИЦИ. ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИДЕЯ ЗА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, НАСЛЕДЕНА ОТ ЯНКО САКЬЗОВ И КРЪСТЮ ПАСТУХОВ, ПОСТЕПЕННО ОТСТЪПИ МЯСТО НА ЕВТИНИ ПОПУЛИСТКИ ФРАЗИ И НЕПОЧТЕНИ ПОСТАНОВКИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПРЯКА ОПАСНОСТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА. РАЗГРАНИЧАВАМЕ СЕ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БСДП ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ДЕЙСТВАЩИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е НЕСПОСОБЕН ДА ОСЪЩЕСТВИ СМЯНАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ, ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 36-ТЕ ДЕПУТАТИ ЗА НАПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ДО 15 ЮЛИ.

СМЯТАМЕ СЪЩО, ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ КЛУБОВЕ НА СДС ОТГОВАРЯ НА ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОДКРЕПЯЩИ СИНЯТА ОПОЗИЦИЯ. ТРАГИЧНО СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ ОНЕЗИ, КОИТО СЧИТАТ, ЧЕ БЪЛГАРИНЪТ ИМА ПАРТИЙНИ ПРИСТРАСТИЯ - ТОЙ ПРОСТО ИСКА СМЯНА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

ОЦЕНЯВАМЕ СЪЗДАВАНЕТО НА СДС - ЦЕНТЪР КАТО ОСОБЕНО ОПАСНО ЗА КАУЗАТА НА ОПОЗИЦИЯТА. ТО НЕ Е СЪОБРАЗЕНО С НАСТРОЕНИЯТА И МНЕНИЯТА НА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧЛЕНСКА МАСА И НАНАСЯ УДАР НА СПЛОТЕНОСТТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ВСИЧКО ТОВА БУДИ СЪМНЕНИЕ ЗА СЪГЛАШАТЕЛСТВО С ГЛАВНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВНИК НА ОПОЗИЦИЯТА - БСП! НЕЕДНОКРАТНО ДЕКЛАРИРАНОТО ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БСДП РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ БСП ОСТАВА НЕПОДКРЕПЕНО С ДЕЛА.

ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КАЗАНОТО ДОТУК БЕШЕ ПРИЕТО НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСДП ОТ 16 МАРТ 1991 Г. И НАМЕРИ МЯСТО В ПОДГОТВЕНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ДО 38 КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ОГЛАСЯВАНЕТО МУ НА КОНГРЕСА БЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНО ПО НАЙ-НЕЕТИЧЕН НАЧИН ОТ РЪКОВОДСТВОТО, КАТО МУ БЕШЕ ОТКАЗАНО СЪЩО И МЯСТО ЗА ПЕЧАТ ВЪВ В. "СВОБОДЕН НАРОД". ТЕЗИ ФАКТИ ОТНОВО ДОКАЗВАТ АВТОРИТАРНИТЕ МЕТОДИ НА РЪКОВОДСТВОТО, СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ЦЕНЗУРА, ПЪЛНОТО ОТСЪСТВИЕ НА ДВЕ НЕОТМЕННИ ЧЕРТИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА - ДЕМОКРАТИЧНОСТ И ПЛУРАЛИЗЪМ.

СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ И ЗАЩИТАТА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ИЗИСКВАТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСДП ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ПОРОЧНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КУРС НА РЪКОВОДСТВОТО Й. С ОБЯВЯВАНЕ НА УЧРЕДЯВАНЕТО НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ КЛУБ "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" ИМАМЕ НАМЕРЕНИЕТО ДА ОТСТОЯВАМЕ ПОЗИЦИИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА ВСЕ ПО-ИЗЯВЯВАЩАТА СЕ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНА, БЕЗПРИНЦИПНА И АВТОРИТАРНА ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БСДП.

УВАЖАЕМИ СЪМИШЛЕНИЦИ, ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАШАТА СЪВЕСТ - ДА МИСЛИШ ЗА БЪЛГАРИЯ, ОЗНАЧАВА ДА ДЕЙСТВАШ ОЩЕ ДНЕС!

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО И ИДЕЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БСДП

НИКОЛАЙ ПАСТУХОВ, МАРИЯ БОЯДЖИЕВА, ДОБРОМИР РАЧЕВ, ВАЛЕНТИН НЕНЧЕВ, ИВАН ПАВЛОВ, КРЪСТЮ ПАСТУХОВ, ПЕТКО ТЪРПАНОВ, ИВАН АНЕВ, КРУМ СЛАВОВ, НИКОЛА ДАСКАЛОВ, ПЕТЪР ЯНЪКОВ, КАТЯ ПИРОНКОВА, АНА СТОЙКОВА, АНТИГОНА БОГДАНОВА, АНДРЕЙ МАНОЛОВ, ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ, ДЕСИСЛАВА ПАСТУХОВА, ПЕТЪР МАРИНКОВ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ, ИВАН ПЕНЧЕВ, ИВАН ЛИЛОВ, ИРЕНА БРИЛЬЯНТЩИКОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ, ЦВЕТАНА ИСАЕВА, СЛАВЕЙКО БОЖИНОВ.

СОФИЯ, 14 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ /БДПЕСЩ/, ИЗПРАТЕНА ДО ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА.


НА 8 ФЕВРУАРИ 1991 Г., СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, ПО Ф.Д. N 2953/1991 Г., НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.9 ОТ ЗПП, РЕГИСТРИРА ПАРТИЯТА НИ ПОД N 89 В РЕГИСТЪРА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ, ПОД НАИМЕНОВАНИЕТО БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ /БДПЕСЩ/ СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ.

В БР.18 ОТ 5 МАРТ 1991 Г. НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" БЕШЕ ПУБЛИКУВАНА РЕГИСТРАЦИЯТА Й.

НАШАТА ПАРТИЯ РАЗВИВА ДЕЙНОСТ В СЪГЛАСИЕ С УСТАВА И ПРОГРАМАТА
СИ.

ГОРНОТО ДОВЕЖДАМЕ ДО ЗНАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ВЪН ОТ НЕЯ, И ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЖЕЛАЕМ ПОЛЕЗНОТО, КОНСТРУКТИВНОТО И ДЕЛОВОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ТЯХ В ИМЕТО НА ДОБРУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА ХОРАТА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТЕ ЖЕЛАЯТ ДА УСТАНОВЯТ КОНТАКТИ С НАС, ТО МОГАТ ВИНАГИ ДА СЕ ОБАДЯТ ПИСМЕНО НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
1463, СОФИЯ УЛ. "ХХХХХХХХХХ" ХХ,
ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ШАБАНОВ

ЗА БДПЕСЩ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВ. ВЕСЕЛИНОВ             СЕКРЕТАР: П. КРУПЕВ

СОФИЯ, 10 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ, ПОДПИСАН ОТ ВМРО - МАКЕДОНСКО МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ", КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС ХРИСТОС", МЛАДЕЖКИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ, МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ И ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА.


НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЕДЕМ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗПРАВЕНИ ПРЕД НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕГИТИМНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ, ВОДЕНИ ОТ ИДЕЯТА ЗА НЕЙНОТО ЗАВРЪЩАНЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ, УЧРЕДЯВАМЕ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ. ЦЕЛТА НА ТОЗИ СЪВЕТ Е ДА БЪДЕ ПОСРЕДНИК, ОТ ЕДНА СТРАНА, МЕЖДУ ОТДЕЛНИЯ МЛАД ЧОВЕК, ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, А ОТ ДРУГА - МЕЖДУ САМИТЕ МЛАДЕЖИ - КАКТО В НАЦИОНАЛЕН, ТАКА И В МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ - НЕЩО, КОЕТО МАЛКО ОТ ДОСЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕХА ДА НАПРАВЯТ САМИ.

ТАЗИ ЦЕЛ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА САМО ЧРЕЗ КОНСОЛИДАЦИЯ НА ЛЕГИТИМНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, БЕЗ ТОВА ДА ОЗНАЧАВА ТЯХНОТО СЛИВАНЕ, ОБЕЗЛИЧАВАНЕ ИЛИ ОБВЪРЗВАНЕ ВЪН ОТ КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО УЧАСТНИЦИТЕ В СЪВЕТА СИ ПОСТАВЯТ.

ОТВОРЕНАТА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА ЗАЯВИ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В НЕГО.    

ВАРНА, 5 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ, ПОДПИСАНА ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧРЕДИТЕЛКИ НА СЪВЕТА.


ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДПИСАЛИ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ, ЖЕЛАЕЙКИ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА СВОЕ РЕШЕНИЕ И ОНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ, ОТ КОИТО ЩЕ СЕ РЪКОВОДЯТ В ДЕЙСТВИЯТА СИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА, ПРИЕХА СЛЕДНАТА


ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИОБЩАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПА НЯМА АЛТЕРНАТИВА. ОРГАНИЧНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОЦЕС Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОДЕРНИ СОЦИАЛНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СТРУКТУРИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ПРИЕТИТЕ СТАНДАРТИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ. ФОРМАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА МЛАДЕЖКОТО ДВИЖЕНИЕ У НАС НЕ МОЖЕ ДА ПРАВИ ПРИНЦИПНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. НЕДОСТАТЪЧНАТА ГОТОВНОСТ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАШИЯ НАРОД ДА СЕ ИНТЕГРИРА РАВНОПРАВНО КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ ЗАДЪЛЖАВА НАС, МЛАДИТЕ ХОРА, НЕОБРЕМЕНЕНИ С ОТДАВНА ОБЕЗСМИСЛЕНИ ИДЕОЛОГЕМИ, ДА УСКОРИМ ТОЗИ ПРОЦЕС, ДА НАПРАВИМ САМИ ДНЕС ТОВА, КОЕТО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА НАПРАВИМ.

ПОРАДИ ДЪЛГОГОДИШНАТА НЕДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗКУСТВЕНО НАСАЖДАНАТА У НАС КОЛЕКТИВИСТИЧНА ИДЕОЛОГИЯ, ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ ЗАЕМАШЕ НИСШИТЕ ЕТАЖИ ОТ СКАЛАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ. НЕЙНОТО ДОСТОЙНСТВО, СПОСОБНОСТТА Й САМА ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ, КАКТО И ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСТЪПКИТЕ СИ НЕ СЕ ОЦЕНЯВАХА, РАЗВИТИЕТО И ПРОЯВЯВАНЕТО НА ТЕЗИ КАЧЕСТВА НЕ СЕ СТИМУЛИРАШЕ, А СЕ ПОТИСКАШЕ. ЗАТОВА ПОНАСТОЯЩЕМ ЕДИНСТВЕНИЯТ ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА СОЦИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК СЕ ОКАЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА. РЪКОВОДЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ, ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 18 МЕСЕЦА СЕ СЪЗДАДОХА И ЗАГИНАХА МНОГО МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЛИПСАТА НА УТВЪРДЕНИ И ПОСТОЯННИ ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ТЯХ ИМА И ДО ДНЕС КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТСЪСТВИЕТО НА ЛЕГИТИМНО МЛАДЕЖКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ. ТОВА ОКАЗВА СВОЕТО НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ, ПЪРВО, ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА САМОТО МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ И, ВТОРО, ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЬРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЛАДЕЖТА. ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ В МОМЕНТА НЯМА НИТО ЕДНА ДОСТАТЪЧНО СИЛНА И АВТОРИТЕТНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА В ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ. ВЪПРЕКИ НЯКОИ СВОИ БЕЗСПОРНИ НЕДОСТАТЪЦИ В МОМЕНТА СЪЩЕСТВУВАТ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО НЕ СА СЕ ДИСКРЕДИТИРАЛИ ЧРЕЗ НЕДЕМОКРАТИЧНИ ИНИЦИАТИВИ. ОТ ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА МНОГО ОТ ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ХАРАКТЕРЪТ КМ Е СВЪРЗАН СЪС ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДИН ШИРОК КРЪГ ОТ ХОРА, А НЕ ПРОСТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КОИТО ГИ СЪСТАВЯТ.

ЗА ДА СЕ ПРОБИЕ ЗАТВОРЕНИЯТ КРЪГ, В КОЙТО СА СЕ ЗАКЛЮЧИЛИ МЛАДЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕДНА НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИОННА СТРУКТУРА ОТ ДОСТАТЪЧНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ И АВТОРИТЕТНИ ДЕМОКРАТИЧНИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОЯТО ДА ПОЕМЕ АНГАЖИМЕНТА ДА ПРЕДСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТАЗИ СТРУКТУРА БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ ЕДИН НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ.

НАЦИОНАЛНИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ, ПРЕДСТАВЕН ОТ УЧРЕДИЛИТЕ ГО ОРГАНИЗАЦИИ, ОБХВАЩА ДОСТАТЪЧНО ШИРОК СПЕКТЪР ОТ МЛАДИТЕ ХОРА У НАС. ОСВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ВЪТРЕ И ИЗВЪН СТРАНАТА СРЕД ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА СЪВЕТА ЩЕ БЪДЕ КООРДИНАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В НЕГО ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕН КРЪГ ОТ ОБЩОЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ, УЛЕСНЯВАНЕТО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ТЯХ И ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ. НАЦИОНАЛНИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ НЕ Е НОВ АДМИНИСТРАТИВЕН ПРИДАТЪК НАД ВЛИЗАЩИТЕ В НЕГО МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПАЗВА СВОЯТА ЮРИДИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА, ОРГАНИЗАЦИОННА И ИДЕОЛОГИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ. ПРИЕМАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СТАТУТА, ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И ДРУГИТЕ КОНСТИТУТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ Е ВЪПРОС НА СВОБОДЕН ИЗБОР ОТ ВСЯКА ЖЕЛАЕЩА ДА ЧЛЕНУВА В НЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ.

КАТО ИЗХОЖДАТ ОТ ТОВА И ПОСТИГАЙКИ ОБЩО СЪГЛАСИЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ - УЧРЕДИТЕЛКИ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЩЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

ОРГАНИЗАЦИОННА САМОСТОЯТЕЛНОСТ

ОБРАЗУВАНЕТО НА СЪВЕТА НЯМА ЗА ЦЕЛ СЛИВАНЕТО ИЛИ АСИМИЛИРАНЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. СЪВЕТЪТ СЕ ИЗГРАЖДА НА ОСНОВАТА НА ПЪЛНАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ ВЛИЗАЩИТЕ В НЕГО МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

КООРДИНАЦИЯ

НАЦИОНАЛНИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ Е НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДЕМОКРАТИЧНИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ. КАТО ТАКЪВ ТОЙ НЕ Е НИТО ПОЛИТИЧЕСКА, НИТО РЕЛИГИОЗНА, НИТО СИНДИКАЛНА, НИТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ МНОГО ОТ ИЗГРАЖДАЩИТЕ ГО ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ ТАКЪВ ХАРАКТЕР.

ДЕМОКРАТИЗЪМ

ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО ПРИЕТИЯ СТАТУТ, ПО ЕДИН НАПЪЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН, КАТО СЕ ЗАЧИТА МНЕНИЕТО НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ-ЧЛЕНКА И СЕ ТЪРСИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАМИРАНЕ НА ОБЩО СЪГЛАСИЕ ПО ВСЕКИ КОНКРЕТЕН ВЪПРОС.

УНИВЕРСАЛНОСТ

НАЦИОНАЛНИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ ЗАЩИТАВА И СОЦИАЛНИТЕ, И КУЛТУРНИТЕ, И РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА НА ВСЕКИ МЛАД БЪЛГАРИН, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОЙ УЧАСТВА В НЯКОИ ОТ СЪСТАВЛЯВАЩИТЕ СЪВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ.

ОТВОРЕНОСТ

НАЦИОНАЛНИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ Е ОТВОРЕНА СИСТЕМА. ВСЯКА ЛЕГИТИМНА И АВТОРИТЕТНА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА ЗАЯВИ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО И ДА БЪДЕ ПРИЕТА В НЕГО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИЯ СТАТУТ НА СЪВЕТА.

УЧРЕДЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ НЕ ОЗНАЧАВА ДИСКРИМИНИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ, КОИТО НЕ УЧАСТВАТ В НИКОЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ-УЧРЕДИТЕЛКИ. ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА СЪЩО ТАКА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ОСТАНАЛИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.

ТОЗИ АКТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СА ПРЕМАХНАТИ ПЪРВИТЕ ТЕЛЕНИ ЗАГРАЖДЕНИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ВСЕ ОЩЕ НИ РАЗДЕЛЯ ОТ ЕВРОПА.

ВАРНА, 5 МАЙ 1991 Г.

ВМРО - МАКЕДОНСКО МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО - Д.СТАТЕВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" - А.РАЧЕВ
КЛУБ "ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИСУС ХРИСТОС" - В.ЖДРАКОВ
МЛАДЕЖКИ РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБОВЕ - Н.ТОНЧЕВ
МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - М.ГРУЕВ
СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ - В.ЯНЕВ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА - КР.БОЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЗАМОДЕРНО ОБЩЕСТВО" ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ И НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ДОКУМЕНТЪТ ПОДАДЕН ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ДАТАТА НА ПУБЛИКАЦИЯТА НЕ Е ПОЛУЧЕН ОТГОВОР.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ДВИЖЕНИЕТО "ЗА МОДЕРНО ОБЩЕСТВО", ОТ ИМЕТО НА КОЕТО СЕ ОБРЪЩАМ[Е] КЪМ ВАС, ВЪЗНИКВА СПОНТАННО И НАБИРА ПРИВЪРЖЕНИЦИ СРЕД НАЙ-ШИРОКИ КРЪГОВЕ ОТ НАШИЯ НАРОД. ТО ИЗРАЗЯВА ТОВА, КОЕТО ДНЕС МИСЛЯТ И ЧУВСТВАТ МНОЗИНА.

ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО СА:

1. ДА ПОДКРЕПИ РЕФОРМИТЕ, КОИТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ЧЕРТАЯТ ПРЕХОД ОТ "РЕАЛЕН СОЦИАЛИЗЪМ" КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

2. ДА ОКАЖЕ КОНСТРУКТИВЕН НАТИСК ВЪРХУ ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА: ТАМ, КЪДЕТО ОТДЕЛНИ МОМЕНТИ НА ПРЕХОДА МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПО-РАЗУМНО, ПО-МОРАЛНО И В НЕОБХОДИМАТА ИМ ЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ТОВА ДА СТАВА ИМЕННО ТАКА.

3. ДА ИЗИСКА ОТ ИЗБРАНОТО В РЕЗУЛТАТ НА СВОБОДНИ ИЗБОРИ ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ, ВЗЕТО ОТ ПРЕДИШНОТО НЕЛЕГИТИМНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ.

4. ДА ПОТЪРСИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ УСИЛИЯТА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОЛОЖИМ, ЛИШЕНИЯТА, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗТЪРПИМ, НЕ СЛУЖАТ САМО ЗА ДА "ПОМОГНАТ" БЪЛГАРИЯ ДА СЕ СВЛЕЧЕ ДО ЕДНО НЕЛЕЧИМО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, ДОБРЕ ПОЗНАТО ОТ СТРАНИТЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ТРЕТИ СВЯТ.

ГРАЖДАНИТЕ НА НАШАТА СТРАНА СЕ НУЖДАЯТ ОТ УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ПОЛАГАТ СТРУКТУРИТЕ НА ЕДНО МОДЕРНО ОБЩЕСТВО.

НЕКА ЗАПОЧНЕМ С РЕШЕНИЕТО НА НЕЛЕГИТИМНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ЧИЕТО ОТМЕНЯНЕ НАСТОЯВАМЕ.

КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ОТМЕНИ ТОТАЛНОТО "ОДЪРЖАВЯВАНЕ", ИЗВЪРШЕНО У НАС ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 1990 Г., ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ГЛАВА II, ЧЛЕН 13, АЛИНЕЯ I ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ДЕЙСТВАЛА ПО ВРЕМЕ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ТЕЗИ ОБЕКТИ /СТАВА ДУМА ЗА Т.НАР. "СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО", В КОЯТО КАТЕГОРИЯ ОБЕКТИ ВЛИЗАТ И ВСИЧКИТЕ НИ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАКТО И ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ НАШИТЕ НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ/.

"ОДЪРЖАВЯВАНЕТО" НА ТЕЗИ ОБЕКТИ БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО ЧРЕЗ "ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА" НА КОНСТИТУЦИЯТА, НАНЕСЕНИ В НЕЯ ОТ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЕВЕ 6 И 29 ОТ 1990 Г.

КАКВО ЦЕЛЯХА И КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАХА ТЕЗИ "ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ"?

НЕКА КАЖЕМ ЯСНО: ПОДГОТВЯЙКИ БЪДЕЩОТО СИ ИКОНОМИЧЕСКО ГОСПОДСТВО НАД СТРАНАТА, КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИЯТ АПАРАТ ВЗЕ НОТАРИАЛНИЯ АКТ, СПОРЕД КОЙТО СОБСТВЕНИК НА НАШАТА ПРОМИШЛЕНОСТ БЕШЕ ОБЩЕСТВОТО /А ТОВА ОЗНАЧАВА - ВСЕКИ ЕДИН ОТ ХОРАТА, ПРАВИЛИ ГОДИНИ НАРЕД ОТЧИСЛЕНИЯТА СИ ЗА НЕЙНОТО ИЗГРАЖДАНЕ/, ЗАДРАСКА ИМЕТО НА СОБСТВЕНИКА И ВЪРХУ НЕГО НАПИСА СВОЕТО ИМЕ. ЗАДРАСКА ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ И НАПИСА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. СМЕНИ СУБЕКТА НА СОБСТВЕНОСТТА. ЧРЕЗ ТОВА "ОДЪРЖАВЯВАНЕ" СОБСТВЕНИК НА ЦЯЛАТА МАТЕРИАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА В БЪЛГАРИЯ СТАНА АПАРАТЪТ.

ТОВА "ОДЪРЖАВЯВАНЕ" /ЕКПРОПРИАЦИЯ, ИЗЗЕМВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА/ БЕШЕ НЕОБХОДИМАТА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА /АКО ПОДОБЕН АКТ Е "ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА"/, ЗА ДА МОЖЕ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА НОМЕНКЛАТУРА ДА ПРЕМИНЕ КЪМ "ВЪЗЛАГАНЕ" САМА НА СЕБЕ СИ, Т.Е. КЪМ ПОДЯЛБА МЕЖДУ СВОИТЕ ХОРА НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА В БЪЛГАРИЯ.

С ПОМОЩТА НА УКАЗ 56, ИЗДАДЕН ОТ СЪЩИЯ ТОЗИ АПАРАТ /"ДЪРЖАВАТА"/, ПРЕДПРИЯТИЯТА "СЕ ОБОСОБЯВАТ" В "ДЪРЖАВНИ ФИРМИ". ПО ТАКЪВ НАЧИН МАТЕРИАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА И ЦЯЛОТО ОСТАНАЛО СТОПАНСКО ИМУЩЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НЕЗАКОННО СЕ ОТНЕМА ОТ ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО СЕ ПРЕДАВА НА СЪЩИЯ ТОЗИ,- ДОБРЕ ПОЗНАТ ОТ ИЗТЕКЛИТЕ 45 ГОДИНИ, НЕИЗМЕННО БИТУВАЩ НА СВОИТЕ "ОТГОВОРНИ" ПОСТОВЕ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВЕН АПАРАТ. ПО ФОРМУЛАТА "ПРЕОБРАЗУВАНЕ ВЪВ ФИРМИ" ПО СЪЩЕСТВО СЕ ИЗВЪРШВА ЕКСПРОПРИАЦИЯ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ. ОТ "ДЪРЖАВНА" СОБСТВЕНОСТ АПАРАТЧИКЪТ ПРАВИ СВОЯ ФИРМА. ПОЛУЧИЛ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО, ПРЕОБРАЗЕН В "ПРЕЗИДЕНТ НА ФИРМА", АПАРАТЧИКЪТ ПО СЪЩЕСТВО ПОЛУЧАВА И "ПРАВОТО" НА ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С "РАБОТНАТА СИЛА" НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДОСКОРОШНИ [...........] НАШЕТО ОБЩЕСТВО. ЛИШЕНИ ОТ СВОИТЕ ПРАВА НА СЪСОБСТВЕНИЦИ В БИВШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ, А ОТТАМ - И НА АКЦИОНЕРИ-СЪСОБСТВЕНИЦИ В НОВООБРАЗУВАНАТА ФИРМА, ХОРАТА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО СЪЩО ТАКА АВТОМАТИЧНО ВЛИЗАТ В КАТЕГОРИЯТА НА НАЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ.

ДЪЛБОКО "ДЕМОКРАТИЗИРАНИ" И НАПЪЛНО "ОСВОБОДЕНИ", С ПАКЕТА ОТ ВСИЧКИТЕ СИ "ЧОВЕШКИ ПРАВА", ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТТЕ ПРОЦЕНТА ОТ НАШЕТО ОБЩЕСТВО ОТИВА В РЕЗЕРВА НА "ТРУДОВАТА БОРСА".

ОТТУК НАТАТЪК ПРЕЦЕНКАТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ БЕЗРАЗДЕЛНО ЩЕ ГОСПОДСТВА НАД ТАКА СЪЗДАДЕНОТО "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО". НОМЕНКЛАТУРНАТА ФИРМА ЩЕ РЕШАВА НА КОГО ДА ПРЕДЛОЖИ ВРЕМЕНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И КОЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЛИШЕН ОТ ТАКЪВ /ОТНОВО ЩЕ Е НУЖНО ПОСЛУШАНИЕ - ПО-СТАРАТЕЛНО ОТ ПРЕДИШНОТО! - ПРЕД АПАРАТА/. ПРИ ОЧЕРТАВАЩАТА СЕ ОГРОМНА БЕЗРАБОТИЦА И "СВОБОДНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ" КОНКУРЕНЦИЯТА МЕЖДУ ПРЕДЛАГАЩИТЕ СВОЯ ТРУД БЕЗРАБОТНИ ИЛИ ЗАПЛАШЕН ОТ БЕЗРАБОТИЦА ЩЕ БЪДЕ "ПОКАЗАТЕЛЯТ" КОЙ НАЙ-ЕВТИНО СЕ ПРЕДЛАГА.

НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ, КОЙТО ИМА ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАНЕТО ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕТО НА РЕАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ У НАС, Е, ЧЕ С ОТНЕМАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН АПАРАТЪТ ОТНЕМА И ПРАВОТО НА ГЛАС НА ТОЗИ ГРАЖДАНИН. ТОВА ПРАВО БИ БИЛО ЗАПАЗЕНО ЕДИНСТВЕНО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА РАБОТЕЩИЯ В НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИ ЗАКОННИЯ СИ АКЦИОНЕН ДЯЛ В ТЯХ. ТОГАВА ТОЙ БИ ИМАЛ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ТОЗИ, КОЙТО ЩЕ ГО УПРАВЛЯВА. БИ ИМАЛ ПРАВО НА МНЕНИЕ И ГЛАС В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА, ПРАВО НА ПРОЦЕНТ ОТ ПЕЧАЛБАТА, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ И ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФИРМАТА БИХА СЕ ЯВЯВАЛИ ПОДОТЧЕТНИ И ОТГОВОРНИ ПРЕД СЪБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ, БИХА БИЛИ СМЕНЯЕМИ ОТ ТЯХ. ЕТО, ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕОБХОДИМ ЕЛЕМЕНТИ НА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И ИСТИНСКИ ПАЗАР НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ КАЧЕСТВА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИЯТ АПАРАТ СЕ СТРЕМЕШЕ ДА ИЗБЕГНЕ [И] ИЗБЯГНА ЧРЕЗ "ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА" В КОНСТИТУЦИЯТА.

НА ВЪПРОСА ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ СА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ИНСТИТУТИТЕ В НАШАТА СТРАНА: НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ИЛИ НА НОМЕНКЛАТУРАТА, "ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА" ОТГОВОРИХА - НА НОМЕНКЛАТУРАТА.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ОТМЯНА НА "ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА" В КОНСТИТУЦИЯТА, НАНЕСЕНИ В НЕЯ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 1990 Г. ОТ НАЗНАЧЕНИТЕ "НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ" НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ЧРЕЗ КОИТО НЕЗАКОННО СЕ ОТНЕМА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ МАТЕРИАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА У НАС ОТ ОБЩЕСТВОТО, ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН И ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НА АПАРАТА НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА.

ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ЕДИН ЮРИДИЧЕСКИ СУБЕКТ ВЪРХУ ДРУГ, ИЗВЪРШЕНО ЕДНОСТРАННО ОТ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЩИЯ СЕ СУБЕКТ, БЕЗ ДА БЪДЕ ВЗЕТО СЪГЛАСИЕТО НА ОЩЕТЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВА НЕЗАКОННО ИЗВЪРШЕНА ЕКСПРОПРИАЦИЯ - АКТ, НЯМАЩ НИЩО ОБЩО С ПОРЯДКИТЕ В ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТРЯБВА ДА ИЗРАЗИ ВОЛЯТА НА СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.

А ТЯ Е: БЪЛГАРСКИЯТ ГРАЖДАНИН НА ОСНОВА НА СВОЯ АКЦИОНЕРЕН ДЯЛ В СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА ПОЕМЕ СОБСТВЕНАТА СИ СЪДБА В СВОИ РЪЦЕ.
 
ЗА НИКАКВА ДЕМОКРАЦИЯ /НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ДУМАТА ДЕМОКРАЦИЯ ОЗНАЧАВАШЕ "НАРОДОУПРАВЛЕНИЕ"/ НЕ МОЖЕМ ДА ГОВОРИМ, АКО НИЕ УНИЩОЖАВАМЕ МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ТАЗИ ДЕМОКРАЦИЯ.

ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НИКАКВО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО НЕ МОЖЕМ ДА МИСЛИМ, АКО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗДЪРПАМЕ ИЗПОД КРАКАТА МУ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТОВА.

С НИКАКВИ "ПРАВА НА ЛИЧНОСТТА" НЕ БИХМЕ СЕ СЪОБРАЗИЛИ В БЪЛГАРИЯ, АКО ЕКСПРОПРИИРАМЕ ОСНОВНОТО ЧОВЕШКО ПРАВО - ПРАВОТО НА ЗАЩИТА ОТ ОГРАБВАНЕ НА НЕГОВАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ПРАВО НА "ОЦЕЛЯВАНЕ", ПРАВО НА ЖИВОТ.

"ТРУДНОСТИТЕ НА ПРЕХОДА" /ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА РАЗРУХА И МОРАЛНА    ДЕГРАДАЦИЯ, ИЗОСТРЯНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КОНФЛИКТ/ НЯМА ДА ПРИЕМЕМ, АКО ТЕЗИ ТРУДНОСТИ СЕ СЪЗДАВАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТРЕМЕЖА НА СПЕКУЛАТИВНО-ФИНАНСОВО-ВЛАСТНИЧЕСКАТА ОЛИГАРХИЯ, КАТО СИ ПОСЛУЖИ НА ПЪРВО ВРЕМЕ С НОМЕНКЛАТУРАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АПАРАТ, ДА УВЕЛИЧИ НЕЗАКОННИТЕ СИ ПЕЧАЛБИ, ДА ПРИВАТИЗИРА ЗА СЕБЕ СИ МАТЕРИАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА.

НАСТОЯЩОТО ИЗЛОЖЕНИЕ Е НАИМЕНОВАНО КАТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ОБАЧЕ НЕ СЕ СЪГЛАСУВА С ТОВА НАИМЕНОВАНИЕ. ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО И ПРАВОТО Й ВЪРХУ НЕЙНАТА СОБСТВЕНОСТ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТРАЗЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА БЕЗ "ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ" ВЪРХУ ТЯХ. ТЯХНОТО ГАРАНТИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е КАТЕГОРИЧЕН ГРАЖДАНСКИ ИСК КЪМ НАШЕТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

СОФИЯ, 14 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 15 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ГРАДУС В РАЗГРАД, ИЗПРАТЕНА ОТ РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ - РАЗГРАД ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРП.


ГОСПОДИН АДЖАРОВ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ГРАДУС В РЕГИОНА ВНАСЯМ В НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ДОСТИГА ПРИ МЕН.

СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ОТНОВО ПО ВИНА НА ДПС СЕ ПРАВИ ОПИТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ЦИГАНИТЕ И МЮСЮЛМАНИТЕ. ПРОТИВОПОСТАВЯ СЕ ТЯХНАТА ФАНАТИЧНОСТ НА РЕДА, ЗАКОНА, ХУМАННОСТТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. ЗАПОЧНА СЕ С ИЗОПАЧАВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ОКОЛО ИМУНИЗАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА САНИТАРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ ОРГАНИ. ТОВА УЖ БИЛО СТЕРИЛИЗАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ СРЕЩУ МАЛЦИНСТВАТА, ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ СЕ СТРАХУВАЛА ОТ ТЯХ, ОТ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМ БЪДАТ ПОДСИГУРЕНИ. НА 22 АПРИЛ 1991 Г. ПО ВРЕМЕ, КОГАТО КОНТАКТНА ГРУПА МЕЖДУ ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХРП, ОПТ И ХЖД/ ЗАСЕДАВАХМЕ ПО УЧРЕДЯВАНЕТО НА КЛУБА ЗА БЪЛГАРО-РУСКО ПРИЯТЕЛСТВО, ПОЛУЧИХ СЪОБЩЕНИЕТО, ЧЕ В СЪЩИЯ МОМЕНТ В С. БРЕСТОВЕНЕ ТЪЛПА МЮСЮЛМАНИ СА НАПАДНАЛИ ПО НАЙ-ВАНДАЛСКИ НАЧИН УЧИЛИЩЕТО В СЕЛОТО. СТРОШЕНА БИЛА ВХОДНАТА ВРАТА И Е ПОВРЕДЕН ИНВЕНТАР. ТАЗИ ДИВА ТЪЛПА С ТРУДНОСТ Е ОВЛАДЯНА ОТ ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА. ПОДПАЛЕНА Е БИЛА И ПОРТАТА НА СЕМЕЙСТВО БЪЛГАРИ В СЪЩОТО СЕЛО. ИЗДИГАНИ СА ЛОЗУНГИ "СМЪРТ НА ... /ИМЕНАТА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО И НА БИВШАТА КМЕТИЦА/ И "БЪЛГАРИТЕ В БАЛКАНА". ПОДОБНИ БРОЖЕНИЯ ИМАЛО И В ДРУГИ СЕЛИЩА ОТ РЕГИОНА. КАКТО ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА ВИ ПРЕДСКАЗАХ И ПОВТОРИХ ПРЕД ЖУРНАЛИСТИТЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА, ЕТО ДНЕС ЦЕЛИ СЕМЕЙСТВА БЪЛГАРИ ОТ СЕЛИЩА С КОМПАКТНА МАСА ОТ МЮСЮЛМАНИ, ПРИТЕСНЕНИ, НАПУСКАТ ДОМОВЕТЕ И ПОКЪЩНИНАТА. ТЕЗИ ХОРА НЕ СА ИКОНОМИЧЕСКИ БЕЖАНЦИ, КАКТО МИ БЕ ВЪЗРАЗЕНО, КОГАТО СЪЗИРАХ ДОКЪДЕ ЩЕ СЕ СТИГНЕ.

ТОЧНО В ТАЗИ КУЛМИНАЦИЯ НА ОВЛАДЯНОСТ НА ФАНАТИЧНАТА МАСА ДПС УБЕЖДАВА, ЧЕ ТОЗИ Е РЕШИТЕЛНИЯТ МОМЕНТ, КОГАТО ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ТРЯБВА РЕШИТЕЛНО ДА ОТСТОЯВАТ ИСКАНЕТО СИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЖИЛИЩАТА ИМ, НЕЗАВИСИМО ОТ СЕГАШНАТА ФОРМА НА ТЯХНОТО ВЛАДЕНИЕ, А ЗАПЛАЩАНЕТО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ НА ЦЕНАТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ПРОДАДЕНИ. СЪЩО "ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ПРАВДАТА", КАТО "ЕКСКУРЗИАНТИТЕ" ПОЛУЧЕЛИ ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ НАПУСКАНЕ НА РАБОТА ДО ДЕНЯ, В КОЙТО СА ЗАПОЧНАЛИ ОТНОВО ДА РАБОТЯТ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕ ОТ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ. ТОВА Е СЛЕД КАТО ТЕ, А ДОРИ И ПЕЛЕНАЧЕТАТА ПОЛУЧИХА ПЕРСОНАЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В РАЗМЕР НА 720 ЛВ.

ЕТО ТОВА, АКО НЕ Е НЕЩО ПО-СЕРИОЗНО, Е ФОРМА НА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ НА ДПС.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПО ИНИЦИАТИВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /КС НА ОПТ/ УТРЕ ОТ 18.00 Ч ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ С ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ И ВЕРОЯТНО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА И ДИРЕКТОРА НА ДНМ. ЗА ДИСКУСИЯТА И РЕШЕНИЯТА ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

НА ВЕЛИКДЕН И ПО-ТОЧНО В НОЩТА НА ПЪРВАТА ВЪЗКРЕСНА НОЩ    НАШИЯТ КЛУБ БЕШЕ РАЗБИТ. ДЕНЯТ СЪВПАДА И С ПОЛУЧАВАНЕТО В РАЗГРАД НА В. "ТЕМПО", КЪДЕТО Е ИНТЕРВЮТО ПО ПОВОД НА СТАНОВИЩЕТО МИ ЗА ТОГАВАШНАТА СИТУАЦИЯ В РЕГИОНА. НАПАДАТЕЛИТЕ ЗАСЕГА НЕ СА ОТКРИТИ. НЕ ЛИПСВАТ ВЕЩИ И ВЕРОЯТНО СА ТЪРСЕНИ ДОКУМЕНТИ, НО НИЕ НЕ ГИ ДЪРЖИМ В КЛУБА.

РАЗГРАД, 24 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:01:32    15-05-1991