15 юни 1993

София, 15 юни 1993 година  
        Брой 114 /901/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 12 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ. За председател е избран Иван Анев, а за заместник-председатели Иван Пушкаров, Димитър Виларов и Петко Гинев.


Ние, учредителите на СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СД/, се ръководим от разбирането,
че:

илюзията на развитото социалистическо общество доведе страната до стопански и морален колапс;

протичащите след края на 1989 г. процеси доведоха до умора и разочарование от двуполюсния политически модел, което взема вече опасни мащаби;

предлаганите досега модели на посткомунистическото общество оставят огромен потенциал на нацията недостатъчно ангажиран в процесите на прехода и разочарован от техния ход;

политическата практика на противопоставяне, отрицание и крайности в действията водят до конфронтация, пагубна за нацията. С подобен подход, нито ще се овладее стопанската разруха, нито ще се ограничи безработицата, нито ще се намерят рационални пътища за осъществяване на прехода на обществено приемлива цена, а ще се засили деградацията на обществото и упадъкът на държавата.

Ние се обединяваме за:

1. Свобода на личността и нейната изява в обществено-икономическия живот; равнопоставеност пред законите, равни права и възможности за реализация на всяка личност; неприкосновеност на собствеността; право на социална осигуреност и защита.

2. Демократично управление на страната и защита на националните интереси; уважение към конституцията и законите на Република България, откритост и публичност в действията на държавните институции.

Ние създаваме СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, водени от желанието чрез съчетаване на идеите на неолиберализма с ценностите на социалдемокрацията да се търси ПРЕХОД, възраждащ доверието в "синята идея", привличащ най-широки слоеве от обществото в усилията за осъществяването му. Политическите ни действия ще целят чрез активно присъствие в парламента да имаме своя принос в законодателното осигуряване на прехода, а публичните ни изяви - да намерят разбиране и подкрепа на базата на общонационални цели. Надеждите ни са свързани с привличането на демократично мислещи, професионално подготвени и прагматични хора и активизиране на ролята им в обществено-политическите процеси.

Политическата ни практика няма да толерира прикриване и омаловажаване на допуснати грешки и недостатъци, чрез откритост и дискусии ще се стремим да намираме верния път.

Ще търсим сътрудничество и диалог с обществени, политически и професионални организации, на принципите на взаимно уважение на мнения, позиции и в интерес на консолидацията на интелектуалния и трудов потенциал на нацията.

В името на нашите бащи. За бъдещето на нашите деца.

София, 12 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "КАМБАНЕН ЗВЪН НА СЪВЕСТТА" НА ВИЦЕПРИЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БЛАГА ДИМИТРОВА ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ, ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 14 ЮНИ 1993 Г.


Над политиканските речи на надлъгване, над вестникарските арии на клеветите, над министерския пресипнал хор от фалшиви обещания, над цялата кряканица в жабуняка на блатните лидери, над микрофонията на лъжата и демагогията - внезапно проеча един кристално чист камбанен звън. Моралният саможертвен жест на Едвин Сугарев - поет, депутат, литературен историк, публицист, председател на "Екогласност", редактор на "Литературен вестник".

В този акт аз чувам гласа на българските поети, обрекли младините и живота си за Отечеството. Чувам Ботевия гневен вик, повтарян от ехото на Балкана:

Запей как брат брата продава, как гинат сили и младост!

Изкупителното жертвоприношение на Едвин Сугарев е в дълбоко съзвучие с българските традиции на поетите борци за свобода и справедливост. Техният пример е бил будилник на народната свяст. И днес възгласът "Един живот срещу лъжата" ръзтърсва българския дух от унинието, от разочарованието и отчаянието. Той е насочен не само срещу една личност, но е сигнал за загниването в нашето общество. Той зове всички от горе до долу, до най-широките слоеве на населението: Опомнете се! Освестете се!

Ако не чуем този пожарен камбанен ехтеж, ние сме изгубени. Нима ще се повтори трагичната българска участ:

Отзив няма на глас искрен, благороден...

Не! Днес този глас няма да заглъхне в безотзивно пространство. Към него се присъединяват все повече будни съвести. Той не е глас в пустиня. Съзнанието вече е променено.

Скъпи, Еди! Ти не си сам срещу многоустата ламя на лъжата. Длъжни сме да сторим всичко, за да те има още и тебе, и другите като тебе: растящия брой имена на самоотвержени лекари, учители, пишещи събратя и пр. Набират се и контрагласове, но това е още едно доказателство за необоримата сила на твоя жест. "Поетичен замах!" - възразяват някои,
за да го омаловажат. Да! Има върхови моменти в историята, когато поетика и политика се спояват в едно.

Свестните у нас считат за луди, и все пак. И все пак! Моралът не е наивност, а мъдрост.

Родината е в безизходица. Дните текат. Няма време за отлагане. Все повече се приближава непоправимото. А не може да няма достоен изход. Не може да позволим бъдещето на България да се гради върху измама и върху жертви. Длъжни сме да избавим живота от лъжата!

Не мога повече да мълча и да преглъщам болката си. Направих всичко по силите ми, за да се стигне до взаимно разбирателство. Все още храня една отчаяна надежда, че нравственият жест на Едвин Сугарев ще предизвика нравствен ответ. В противен случай всички ще понесем тежката отговорност за загубата на здравето и на живота на редица всеотдайни хора, както и за критичната съдба на страната. Защото последиците са непредвидими.

Съжалявам. Заплахата в обръщението на президента снощи ме доубеди в единствения излаз от задънения тунел: решително да се тръгне към най-демократичната мярка - парламентарни избори. Боят се от избори нечестните и недостойни властници! Изборите ще възвърнат доверието на цивилизования свят към България. Ще повярваме и ние в самите себе си, в победата на демокрацията.

Призовавам всички вас, скъпи съотечественици, независимо от разцветка и идейна принадлежност: трябва с мирни, човечни действия да спасим Еди и другите, за да спасим собствените си души.

Еди, нима ще ни оставиш непоносимата вина за твоя млад живот? Моралът и политиката се сливат в изборите. Те ще бъдат надмогването на лъжата. Всяко друго искане става излишно!

С упование в съвестта и в разума на обществото.

София, 14 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ НОВ СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КМЕТОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА.


УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

През последните няколко дни сме свидетели на открито декларирани и целенасочени усилия на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили /СДС/ за дестабилизация на страната и предизвикване на политическа криза. Под въпрос е поставен основният избор, който нашето общество направи: демокрацията и мирният преход.

Призивът към сините кметове да се противопоставят на законите и реда в страната е призив към хаос и анархия.

Като основно средство за постигане на своите цели Координационният съвет на СДС избра напрежението, изнудването и уличния натиск. Цинизмът им стигна дотам да използват играта с един човешки живот.

На какво разчитат? На това, на което разчитат всички противници на демокрацията - на страха пред насилието и на грубата сила.

Разчитат на това, че шепа екстремисти ще превърнат в заложник цялото общество. Те жестоко се лъжат. Хората няма да допуснат изнудването и политическият шантаж да станат принцип на обществения живот.

При рухването на Ваймарска Германия, в първите месеци на фашизма, един пастор написа в своя дневник: "Първо дойдоха и прибраха циганите - реших, че това не ме засяга. После прибраха евреите - реших, че и това не ме засяга. След това дойдоха и прибраха комунистите: реших, че и това не ме засяга. Накрая прибраха и самия мен - и тогава разбрах, че всичко ме е засягало."

Всички ние изстрадахме изминатия път към демокрация. И всички ние нямаме право да допуснем шепа самозабравили се лидери, следвайки нагона си за власт, да говорят от името на народа. Ние не бива да допуснем да се рушат демократичните институции и да се подкопава българската държавност.

СДС беше идея за бъдещето - те го превърнаха във вопъл за разрушение!

След три години еуфория и разочарования всички ние имаме нужда от сигурност, шанс и човещина.

Имаме нужда отново да се научим да живеем заедно. Не омраза и разделяне, а сплотяване около националните интереси! Иначе какво ще оставим на децата си?

Ние, депутатите от Новия съюз за демокрация, сме убедени, че президентът на републиката, Народното събрание и всички български граждани ще спрат подклажданата от Координационния съвет на СДС политическа истерия, ще гарантират необратимостта на демократичните промени.

Ние, народните представители от Новия съюз за демокрация, оставаме верни на конституционните си задължения, отстоявайки парламентаризма и законността в страната.

Хора, нека бъдем заедно! Нека на войната срещу демократичните институции отговорим със спокойствие и разум. Тогава диктатът няма да успее.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ОПИТИ ЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА СТРАНАТА.


Зелената партия категорично осъжда осъществения от Съюза на демократичните сили /СДС/ заговор за едновременно разрушаване на всички демократично избрани институции и за дестабилизация на страната. Ние твърдо се противопоставяме на политическия тероризъм и антидемократичните цели, постигани чрез политически шантаж.

Зелената партия призовава президента на Република България да не се поддава на провокациите и настоява да защити вота на народа и демокрацията в България.

София, 12 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КМЕТОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като оставим настрана основателните си съмнения, че политическата сила, която представлявате, има изобщо право да употребява думата "морал", проявяваме загриженост към вашата обща и специална култура и ви уведомяваме за следното:

1. Демократичният свят разглежда спазването на законността като неотделим елемент на политическия морал. Сиреч нарушаването на правовия ред е поведение във висша степен аморално.

2. Качеството ви на длъжностни лица ви задължава да провеждате държавната политика, независимо дали последната ви харесва, или напротив. Действията, които възнамерявате да извършите, са инкримирани от Наказателния кодекс.

3. Стремете се побратимените градове в чужбина да не разберат, че масово се каните да погазвате законите, защото ще ви се смеят.

Научете най-сетне: СПАЗВАНЕТО НА ПРАВОВИЯ РЕД И ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МОРАЛ СА НЕОТДЕЛИМИ.

София, 11 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предЪставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "МОРАЛНИЯТ ПРОТЕСТ НЕ СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ ЛЪЖИ" НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


Отново сме свидетели на опити за безсмислено засилване на обществената конфронтация. Поводът са обвиненията на Едвин Сугарев срещу президента Желев.

Ние добре познаваме и Желев, и Сугарев. Свидетели и участници сме били на повечето събития, описвани в Сугаревото писмо. Затова отговорно заявяваме:

Едвин Сугарев съвсем не е луд, както някои се заблуждават.

Огромната част от неговите обвинения са неверни!

Самият Сугарев знае много добре това!

Следователно Сугарев лъже!!!

НИКОЯ ПОЗИЦИЯ НЕ Е НРАВСТВЕНА, КОГАТО СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ ЛЪЖА!

Лъжата обаче има предназначение. То е да се запазят депутатските привилегии за седесарската номенклатура, като се удари само президентът. Целта е чрез дискредитация на институциите да дойдат на власт царедворски мижитурки. Заявяваме, че това няма да мине!

Подкрепяме обръщението на президента от 13 юни 1993 г.

ДА ЖИВЕЕ РЕПУБЛИКАТА!

София, 14 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ" КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ - ВАРНА, В ПОДКРЕПА НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА. Документът е адресиран до Националния професионален съюз, до Националния координационен съвет на Съюза иа демократичните сили и до средства за масова информация.


Членовете на Синдикалната организация "Черно море" към Националния професионален съюз - Варна, подкрепят отвореното писмо на Едвин Сугарев от 7 юни 1993 г. и се солидаризират с неговия високоморален протест. Защото няма по-голяма лъжа от тази, че България е демократична държава. Да има осъдени за финансови злоупотреби? Купища прокурорски преписки, които потъват в следствието, и предприятия, вкарани умишлено в дългове. Така наречените лоши кредити - узаконени престъпления на ръководители, свързани със структурната вече мафия? Кодекс на труда пълен с противоречия и недомислици. Постановление N 7 на Министерския съвет, което дава възможност на шепа хора да си играят със съдбата на хиляди работещи /под шепа хора разбирай КТ "Подкрепа"/, и колко още. На ексдисидента Марко Ганчев ще кажем: много са хората, чието достойнство не се купува, така че дълги и тежки дни на преяждане го очакват.

Варна, 11 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Р. Йорданова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО.


Координиращата група за изборите за кмет на община Ракитово към Българския демократичен център /БДЦ/ посреща с изненада решението на общинската избирателна комисия, че за кмет на общината е избран Георги Попчев от БСП. Предварително обявеният брой избиратели в общината бе 11 430. Гласували са на 6 юни 5678. По закон трябва да се проведе втори избор, защото са гласували по-малко от 50 процента от избирателите. Подложена на натиск, комисията обаче започва след обявявяне на резултатите процедура по уточняване на избирателните списъците и да търси "фантоми", така че да може да "анулира" 28 имена от списъците и да получи 50 процента плюс един от гласовете. Работа, която по закон трябва да извършат общинските власти и секционните комисии, след проведения избор се върши от общинска избирателна комисия. Приемаме, че е възможно в списъците да има имена на хора, които по различни причини трябва да бъдат заличени /починали, дублирания и пр./. Но още повече има имена на хора, които би трябвало да бъдат включени допълнително /навършили 18 год., преселили се пр./ В самия изборен ден има над 20 случая само в с. Костандово, при което на местни жители е отказвано да гласуват, защото в списъците те фигурират с християнски имена, а междувременно са ги сменили с мюсюлмански. Тъй като тези промени не били отразени в списъка, след отказа да бъдат дописани те се разотиват.

Намаляването на броя на избирателите по списъците е учебникарски пример за изборни фалшификации при ситуация като в Ракитово. Едностранното намаляване на списъка, без да се знае колко повече биха били допълнили и увеличили избирателите, е недопустимо!

Трогателното "единодушие" на БСП, СДС и БЗНС-Мозер /чиито са представителите в комисията, е тревожен симптом за бъдещето на страната.

Партиите от БДЦ заедно със своите партньори от Съвета за сътрудничество ще предприемат необходимите действия.

София, 9 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЕДВИН СУГАРЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА МОТИВИТЕ МУ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГЛАДНА СТАЧКА. Документът е адресиран и до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до председателя на Парламентарната група на СДС, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до всички средства за масова информация.


В крайна сметка групата на 39-те Ви принуди да подпишете указ за избори, което между впрочем направихте с голяма неохота. И какво направихте Вие по време на предизборната кампания? Бяхте обявен за член на т.нар. Клуб за либерална демокрация, името Ви многократно бе използвано в изключително долнопробната кампания на СДС-център и СДС-либерали срещу СДС. Вие мълчахте в знак на съгласие. Придворните Ви социолози прогнозираха максимум 15 процента за СДС, Ваши съветнички и сътрудници с Ваша благословия предизвикаха напускането на БЗНС-НП непосредствено преди изборите. Вие продължихте да си мълчите от президентско благоприличие. Това никак не Ви попречи след пълния банкрут на шумно пропагандираните сенки на СДС да се присламчите отново към победителите, вече не като член на Клуба за либерална демокрация към СДС-либерали, а като член на Софийския академичен клуб към Федерацията на клубовете, членуващи в СДС!

Точно тогава разбрах, г-н Президент, че понятия като чест и достойнство вече не означават нищо за Вас. Вие отидохте при мразеното от Вас СДС на 39-те, при онези, които бяхте се опитали току-що да дискредитирате и да провалите. Не успяхте: провалихте само своите собствени политически протежета. И след това не видяхте нищо по-естествено от това да се присъедините към победителите, за да лансирате себе си за президентския пост. Логично: жаждата за власт не признава унижението.

Спомняте ли си какво казахте тогава? Нямало нищо по-естествено за вас като създател на СДС от това тъкмо Вие да бъдете нашият кандидат. Наистина ли си въобразявахте, че някой в СДС гори от желание да Ви види като наша кандидатура? Тогава някои Ви казаха открито, че нямате нито моралните, нито интелектуалните качества, необходими за един бъдещ президент на България. Честни, но излишни приказки. Вече бяхте обмислили удобния вариант за политически шантаж. Още в самото начало заявихте: "Няма да скрия от вас, че ако по някакъв повод решите да не издигнете моята кандидатура, има кой друг да я издигне." Стефан Савов бе предложен редом с Вас, но се отказа достатъчно категорично. Не защото нямаше шансове да Ви победи. А защото двете кандидатури - на СДС и Вашата - щяха да се унищожат взаимно. А тогава комунистите нямаше да подкрепят полуидиот като Велко Вълканов. Щяха да издигнат сериозна кандидатура /проф. Кюранов напр./ и да спечелят. Избрахме Ви като по-малкото зло. Оказахте се по-голямото.

Така Вие бяхте избран за президент от името на СДС и със синята бюлетина, ала останахте верен на дотогавашната си компания от политически трупове. Бяхте наш кандидат, но бяхте и подставено лице, още тогава готово да обслужва други политически интереси. Дни след това отидохте да преговаряте отново със СДС-тата с тирета, разярени от Вашата "измяна". Стенограмата от тази среща бе отпечатана в "Репортер 7" - спомняте ли си какво им обещахте тогава? Обещахте им, че ако се наложи, ще влезете "и във война със СДС"! В крайна сметка тъкмо това и направихте.

Никак не е за чудене, че комунистите тогава не се ангажираха пряко с кандидатурата - та Вие бяхте техният скрит кандидат! Вашата подчинимост бе доказана, бяхте достатъчно обвързан и зависим, за да бъдат сигурни, че и за в бъдеще ще играете по тяхната свирка. Между впрочем Вие го доказахте веднага - в хода на самата кампания, ръководена от Вашето протеже, бившия сътрудник на ВГУ на ДС Христо Иванов, Вие се противопоставяхте на всякакви опити да бъдете идентифициран със СДС - за сметка на това цялата страна бе обкичена с идиотски плакати от типа на "либералите избраха Желю". Бяхте на път да се провалите, тъй като далеч не всички привърженици на СДС бяха склонни да гласуват за един доказан политически хамелеон. Едва при втория тур, когато вече бе явно, че трябва да се избира между Вас и един пълен олигофрен, Вие спечелихте с гласовете на СДС, ДПС и не на последно място хората на д-р Тренчев, който още тогава схвана как с Ваша помощ може да приватизира или поне да провали СДС.

За разлика от бедняшката предизборна кампания на СДС Вие разполагахте с предостатъчно пари, предоставени от съмнителни фирми - може би и на тях се дължаха по-сетнешните Ви добри чувства към Моллов, Илия Павлов и прочее "честни частници"? Независимо от парите най-вероятно нямаше да успеете, ако Вашият балотаж не бе съвпаднал с най-смелия външнополитически ход на Филип Димитров: признаването на Македония и останалите републики от бивша Югославия. Съзнавате ли изобщо какъв риск пое той тогава? И не Ви ли е срам да приписвате на своя сметка това чисто негово решение, което освен всичко друго предреши и Вашия избор за президент, тъй като в буквалния смисъл на думата обезсили националистическата кампания на Вашите опоненти? В знак на благодарност за този жест, който Ви направи за втори път президент, Вие му отвърнахте с най-подлия безкръвен преврат в българската история!

Попаднал в клопката на благословената от самия Вас конституция, която във висша степен Ви орязваше правомощията, Вие потърсихте начини да разширите своята власт и твърде бързо ги намерихте. Насочихте се към пълно овладяване на всички силови ведомства, където вече добре бяхте подготвили почвата за своя бъдещ монопол: не случайно Димитър Луджев, когото заедно с Доган наложихте като военен министър в кабинета на Филип Димитров, беше вече преровил стотици досиета в качеството си на вицепремиер на Димитър Попов, наблюдаващ силовите министерства. Не случайно военният прокурор Лилко Йоцов бе лично Ваше протеже, а Луджев персонално бе протежирал цяла серия висши военни като Аньо Ангелов, Чавдар Червенков, също и шефа на НРС Бригадир Аспарухов, а заедно с ген.Андреев бяха наложили и Чавдар Петков, шефа на НСС. Не случайно още тогава флиртувахте с легия "Раковски", създадена и контролирана от бившите политофицери, а чрез ген. Мутафчиев внимателно селекционирахте бъдещия покорен на вас генералитет. От самото начало на втория си мандат Вие вече бяхте сложили ръка над тайните служби - и в тяхната мрежа бързо попадна първата голяма плячка - оня списък.

Вие прекрасно знаете неговата история. Знаете, че той е съставян още през януари-февруари 1990 г. от сътрудници на Страхил Червенков - шеф на отдел "Западни страни" към Министерството на външните работи. Че е плод на борбата между институциите /Външно министерство, МВР, ПГУ, на ДС, Военно разузнаване и ЦК на БКП/ и че е бил използван от Бойко Димитров за изчистване на засекретени сътрудници на ДС, като на техните места се е наместил кажи-речи целият външен отдел на ЦК. Че е бил допълнен и актуализиран в едно мазе на ул."Гурко" 43 от бившия кадровик на Министерството на външните работи Живко Попов - в присъствието и с участието на Стоян Ганев: и че неговите историйки със задигнато дипломатическо куфарче са жалък блъф, който на всичкото отгоре с месеци се разминава със събитията около предаването на списъка. И че оттук нататък цялата афера е пряко свързана с Чавдар Петков и Бригадир Аспарухов, които са действали под преките указания на Димитър Луджев. Само че последният твърде много бързаше да си разчисти сметките със Стоян Ганев, с който имаха навика да си разменят удари под кръста и съвсем реални шамари - може би и бе принуден да бърза, тъй като една по-стара история, свързана с предаване на резидентурата в Анкара, пареше под петите му.

Тогава, г-н Президент, Вашата първоначална идея беше набързо да вземете главите и на Доган, и на Стоян Ганев. Едва ли сте забравили, че има свидетели на Вашия тогавашен ентусиазъм. Едва ли сте забравили и своя коментар по случая пред НКС на СДС - тогава се заканихте, че ако наистина има такова предателство или ако някой е невинно натопен, просто глави ще хвърчат. Само дето ничия глава не изхвърча. Въпреки че не друг, а Димитър Луджев бе обяснил факта, че пръв е научил за предаването на списъка /дори преди министър Соколов/ с това, че е получил сведения за получаването му от своето военно контраразузнаване в Анкара - и то едва 48 часа след предаването му от Доган в турското посолство - един повече от очевиден блъф. Въпреки че беше повече от ясно как и чрез кого информацията на тайните служби бе изпълзяла на страниците на "Репортер 7". Въпреки че лично бяхте обещали на Стефан Савов, че незабавно ще уволните Бригадир Аспарухов. Въпреки че имаше регистриран свидетел на предаването на списъка от Ахмед Доган в турското посолство - и той беше разпитан и даде показания, а после се отказа от тях, което едва ли е чудно, като се има предвид, че бе служител на ДПС и като се знае какви методи прилага в такива случаи подобна организация.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
15.06.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!