16 май 1997


София, 16 май 1997 година
Брой 37 (1733)


София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА  ПРОЕКТА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА "БЕЛЕНЕ"


Национално Движение "Екогласност" протестира срещу унизителните за националното ни достойнство изявления на руския посланик г-н Керестеджиянц от 8 май 1997 година, когато той ни заповяда да строим Атомната електроцентрала (АЕЦ) "Белене".

От своя страна ние не по-малко категорично заявяваме, че АЕЦ "Белене" не е нужна за България, а единствено на руската атомна индустрия, търсеща поле за реализация на своите продукти, и на руската политика, която би добила чрез централата пълен контрол върху българската енергетика.

Няма в момента по-страшен и по-катастрофален проект за България от АЕЦ "Белене". Реализацията му би приличала на окачването на тежък камък на шията на полуудавен човек. Сумите за строежа на централата, разходите по фонда за покриване на щети, по обработката на радиоактивните отпадъци, строежът на хранилища, на допълнителен енергиен резерв за регулиране на мощността и пр. възлизат на милиарди долари. Тези разходи ще блокират опита на България да се измъкне от бездната на икономическата катастрофа, ще ни обрекат на вечна бедност и енергийна зависимост от Русия и ще ни превърнат в зона за износ на опасни производства - като страните от Третия свят. АЕЦ "Белене" е неизплатима, абсурдна със своя 1000 мегаватов блок за малка страна като България. Този проект може да ни тласне към включване в Черноморския енергиен пръстен, вместо да се присъединим към европейската енергийна система. Строена в земетръсна зона, тази централа ще постави България и Балканите пред опасността от физическо унищожение.

Нашето енергийно ведомство предприе първите стъпки за развитие на една модерна, евтина и безопасна енергетика, която да направи излишен всеки проект като АЕЦ "Белене". Строежът на АЕЦ "Белене" отрича всички принципи на цивилизацията и модерното хуманитарно общество, които са наша цел, за да влезем в групата на нормалните страни.

"Екогласност" ще води безкомпромисна борба срещу този убийствен проект и ще алармира в случай на необходимост всички заинтересовани световни институции и сродни екологични движения, включително и в Русия.

"Европа срещу АЕЦ "Белене" - ето наслова, под който ще водим тази борба.

София, 11 май 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ГЛАСУВАНИ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 11 МАЙ 1997 ГОДИНА В СОФИЯ


Днес на свое редовно заседание Националният съвет на Българска партия Либерали реши:

1. Свиква IV конгрес на Българска партия Либерали (БПЛ) на 21-22 юни 1997 година;

2. Приема следната декларация:

Ние, българските либерали, многократно и години наред настояваме за национално съгласие по основните аспекти на реформата. Съжаляваме, че в безсмислени противопоставяния беше пропиляно ценно време.

Националният съвет на Българска партия Либерали подкрепя Декларацията за национално съгласие, приета от Народното събрание на 8 май 1997 година, във всичките й точки. Българска партия Либерали се надява Декларацията за национално съгласие да бъде реализирана на практика, а не да остане само в сферата на добрите намерения или политическата демагогия.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ПОВОД НА СЪДЕБНО ДЕЛО, ВОДЕНО ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до акредитираните в страната посланици на Федерална република Германия, Република Турция, Република Ирак, Ислямска република Иран и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

На 23 април 1997 г. в седалището на Съюз "Справедливост" - София, ул. "Врабча" 10, във външнополитическия отдел, се получи мотивирано писмо чрез посолството на Ислямска република Иран от Министерството на външните работи на същата държава. От писмото ясно се разбира същността на обвинението, отправено от местен съд в Берлин, Германия, във връзка с убийството на четири лица от петима души. Председателят на местния съд в Берлин Фритьоф Кубш в изказването си немотивирано, без улики, отправя политически обвинения срещу Ислямска република Иран, като по този начин е опорочил принципи от международната юрисдикция.

Ние не знаем кой точно чрез местния съдия Кубш иска да нанесе удар и вреда срещу законно избраното духовно и държавно ръководство на Ислямска република Иран във ФРГ. Един внимателен анализ може би лесно ще установи фактическия материал по делото и с основание може да стане ясно какви са били предварителните замисли и политическите цели на съдията г-н Кубш. Или става въпрос за политическа поръчка, която може би има връзка със заинтересовани институции извън пределите на Германия?

Би било абсурдно, ако по този начин следствените органи в Германия са процедирали по несъвършен начин, предоставяйки на съдията Кубш материали по делото, с които се цели да се урони престижът на ислямското държавно ръководство на Ислямска република Иран.

Не бихме искали да третираме случая какво би могло да се получи при едно неспазване и нарушаване на принципите на международната юрисдикция, след като се нарушава правният имунитет на държавите. По този начин местният съдия Кубш е превишил своите права, нарушил е германската конституция, влизайки в противоречие със собствените си прерогативи на съдия от местен съд.

Политическият съвет на Съюз "Справедливост", като разгледа обстойно принципите на международното право и произтичащите от тях задължения, изразява своето безпокойство и загриженост от нарушението им от страна на Германия и отражението им в международен аспект. Тези нарушения могат да доведат до една нежелана международна изолация на засегнатата страна Ислямска република Иран, без правна състоятелност и функция на обвиненията срещу нея. Международните договори, подписани от страна на Република Германия, за правния имунитет на държавите съгласно Европейската конвенция за държавния имунитет от 1972 г. (влязла в сила в Република Германия от 11 юни 1976 г.), задължават спазването им. Местният съдия Фритьоф Кубш нарушава Европейската конвенция за ненамеса и опазване на суверенитета на отделните държави. Фактът, че едно такова, от каквото Германия се е въздържала да се произнесе - върху искове срещу други суверенни държави, води до изводите, че това е политически разработена формула и инсценировка, за да се подкопае международното доверие към Ислямска република Иран.

Обвинението по време на процеса и твърденията на свидетелстващите са били несъстоятелни и безотговорни с цел удължаването на съдебното дирене. В много случаи в съдебната практика изкуственото удължаване на съдебното дирене има и преследва една-единствена цел - набавяне на псевдосвидетели, чиито показания могат да бъдат тълкувани по различен начин по преценка на самия съдия.

Представянето на една отработена ситуация и третирането й като съдебен факт често са тенденциозни и преднамерени. Свидетели не могат да бъдат всички онези лица, които по една или друга причина в качеството си на престъпници и преследвани от закона в собствената им страна имат враждебно отношение към преследващите ги институции за техните криминални деяния - убийства, грабежи, изнасилвания и тероризъм на висши държавни и политически дейци, както и на обикновени граждани.

Политическият съвет на Съюз "Справедливост", като безпристрастен наблюдател, е възмутен от дадените показания на свидетелите пред съда, като по този начин е станало възможно продължаването на процеса и обвинението срещу висши ирански ръководители.

Правен имунитет има всяка суверенна държава, чието правителство е законно избрано, и то определя нравствено-политическия път за управление на държавата, както това стана с Ислямска република Иран през 1988 г. Ислямска република Иран желае сътрудничество с всички суверенни държави, включително и с Република Германия. По този начин Ислямска република Иран иска да установи и осъществи приятелски връзки със света.

По горевизирания процес в Германия посланикът на Ислямска република Иран във ФРГ депозира писмо, в което категорично отхвърля обвиненията срещу духовното и държавното ръководство. Негово превъзходителство г-н посланикът е искал да предложи на вниманието на съда факта, че свидетелите, които са присъствали на процеса, са подставени лица, уронващи престижа и авторитета на Ислямска република Иран. Чест прави на г-н посланика, който защищава интересите на своята родина Иран и на нейните духовни и държавни ръководители.

Политическият съвет на Съюз "Справедливост" не отсъства от политическия живот на Европа и на света, а постоянно следи развитието на отношенията на държави с различен обществен строй и коментира документа, предоставен му за анализ и отношение. Мотивирайки се въз основа на предоставения материал и в този контекст, не може да остане равнодушен, след като Ислямска република Иран по своя универсален начин и признание към другите държави има уважението да спазва международните закони, където и да се намират нейни представители по всяка точка на земното кълбо.

Ето затова Съюз "Справедливост" депозира своето виждане и мнение, че Берлинският съд в Република Германия не е действал в съответствие с юридическите изисквания на международното право.

Що се отнася до въпроса за кюрдското население, намиращо се на териториите на трите държави - Ислямска република Иран, Република Турция и Република Ирак, той може да бъде решен единствено чрез съгласие и постигане на споразумение между трите републики. Оттам нататък всеки един акт на насилие и друга намеса се квалифицира като нарушение на международните норми и конвенции.

Съюз "Справедливост" се придържа към Хартата на Организацията на обединените нации, както и към обичайните правни норми, осъждайки намесата на една страна в политическия живот на друга. Спазвайки правилата на съдебния процес за търсене на истината, всеки съд трябва да се ползва с репутацията на чистотата пред Бога и пред държавата.

Към горното се присъединяват Демократическата партия в България (ДПБ) и Българската лига за защита правата на човека и гражданина (БЛЗПЧГБ).

София, 3 май 1977 г.

Политически секретар на Съюз "Справедливост": МИЛЧО ПОПОВ

КЪМ ДОКУМЕНТА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ:

Председател на Демократическата партия в България:
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ;

Заместник-председател на Българската лига за защита правата на човека и гражданина:
ИВАН СТОЯНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В НАТО. Документът е адресиран до 38-ото Народно събрание, до президента на Република България, до Министерството на отбраната и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Днес, когато празнуваме 52-та годишнина от кръвопролитната победа над хитлерофашистка Германия, искаме да ви напомним, че "управници" като вас станаха причина неколкократно да се обвързваме във военни съюзи, за което после плащаха всички българи и особено младежите, а не тези, които вземаха решенията от тяхно име. Победата над Тристранния пакт не бе спечелена от военните блокове, военните блокове бяха и са инструмент за заплаха и налагане на едни интереси над други от времето на студената война, и са излишни днес.

Ние, младите социалисти, сме категорично против включването на България в НАТО, и настояваме да се проведе референдум, преди да се пристъпи към подобна авантюра.

Ние повече от Петър Стоянов обичаме България и бихме дали всичко, за да я защитим, и затова няма да допуснем разполагането на чужди войски и оръжия за масово поразяване на наша територия. Ние няма да позволим решенията за сигурността ни да се взимат отвъд океана. Ние не желаем да бъдем изпращани в Чехословакия, Ирак, Босна, Сомалия или другаде, за да защитаваме чужди геополитически интереси.

На празника на войската нашите генерали заявиха, че биха служили в натовска армия. Ако обаче някой ни вкара във военен съюз, без да ни пита, нека той сам да служи в армията, но без нас!

София, 10 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОКРЪЖНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВАРНА ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ


В дългия период на т.нар. преход противоречията между двете буржоазни партии - Българска социалистическа партия (БСП) и Съюз на демократичните сили (СДС); Обединени демократични сили (ОДС) се задълбочиха и изостриха, което доведе страната ни до взривоопасна обстановка.

След 30 години планомерна деформация и унищожаване на марксистко-ленинската ценностна система Българската комунистическа партия (БКП) се разедини и се откъсна от авангардната си роля в социалистическото общество по поръчка на световния антикомунизъм. Планомерните отстъпления, извършвани от предателите на марксистко-ленинските-сталинско-благоевско-димитровски принципи на партийно строителство, морал и етика доведоха партията до условия, разрешаващи на буржоазията да извърши контрареволюционен преврат с цел да се реставрира капитализмът в България.

Несъвместимостта на социалната и пазарна форма на икономика под един покрив, намесата на международния империализъм, планомерната изолация на Народна република България в международните пазари, употребата на властта за лични цели, користните отношения към държавните институции, корупцията и финансовите злоупотреби, мафиотските структури и отношенията в икономиката (характерни симптоми на класовото общество) раждат кризи, катастрофи и закономерен протест в търсене на отговорност за националната разруха. Вследствие на това фашизираната буржоазия в синьо - СДС-ОДС безпардонно и безнравствено, като хиени, нахълтаха в нашето ляво пространство и се самообявиха временно като изразители на недоволните граждани от антинародната и антидържавната политика на едрия мафиотски капитал. СДС - ОДС преминаха в настъпателен марш в нюанс от синьо към тъмно синьо и от кафяво към тъмно кафяво.

Сега съществуващата реалност с няколкото БКП-та без една монолитна, силна, сплотена и безрезервно предана на маркисизма-ленинизма комунистическа партия, в името на който да се обединят всички комунисти, в лявото пространство просто настъпи вакуум, от който се възползваха СДС - ОДС. Но това може да се случи на сто години веднъж. Така че СДС - ОДС в бъдеще трябва твърде сериозно да помислят за своите безразсъдни фашистки, неконтролируеми от тях антинародни и антидържавни действия.

Ние, комунистите, оставаме верни на нашия народ и на българската държава.

"Кризата на прехода" се прояви след провокираното разрушаване на проспериращата социалистическа икономчическа система и народното стопанство, подложено на системна разруха, съгласно "Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България", подготвен от фондацията на Националната камара на САЩ под ръководството и редакцията на Ричард Ран и Роналд Ът, и двамата от САЩ, с участието на 34-ма американски и 29 български икономисти. Този "работен" екип фактически разработи тактиката на "мирната" революция от комунизъм към демократичен капитализъм. За тази разработка правителството на Луканов заплати хонорар от 100 милиона долара на рушителите на социалистическа България.

От друга страна гласуваните капиталистически закони след тяхното приемане генерират [...?] като противоречие сред буржоазните партии БСП и СДС, защото всички капиталистически закони по същество са непригодни да ръководят плановото социалистическо общество, и, де юре, те доведоха страната до дълбока икономическа криза. До тази разруха българската икономика стигна благодарение на методичното ръководство на правителството на САЩ чрез програмата Ран - Ът. По този начин народното стопанство, българската икономика и всички държавни институции бяха доведени до криза и катастрофа в българското общество.

Коя от двете формации - БСП или СДС (ОДС) ще водят България към капитализъм, това няма особено значение. Всяка от тях се бори за властта, за да я употреби за свои лични облаги. Противоречията в българското общество започват тепърва да се задълбочават. Без съмнение България навлиза в епохата на остър класов двубой - кой кого; социализъм или капитализъм; двубой между хората на наемния труд и капиталистите експлоататори. Среден път тук няма. Засега все още има остатъци от някакви социални придобивки за защита, затова противоречията не са така силно изразени. Но колкото по-интензивно се развива капитализмът в България, толкова и противоречията в българското общество ще се задълбочават, а класовата борба ще обхване всички хора на наемния труд - 70-80 процента, и ще прерасне в общонароден гняв, с готовност за революционна борба. При тази революционна ситуация ще се появи и естествена необходимост от революционна теория, каквато е маркистко-ленинската теория. При такива условия няма никакво значение дали господата от синия фашизъм - СДС; ОДС, и червеният мафиотски капитал желаят или не желаят, то социалистическата революция ще поеме своето революционно развитие и връщане назад няма да има.

В условията на масовото пролетаризиране на нашето общество то непременно ще прегърне светлите идеи на социализма и комунизма, защото, както казва Ленин, "Без революционна теория не може да има революционно движение". Бъдещата победа ще бъде пълна и окончателна в полза на всички трудови хора, в полза на социализма и комунизма. БКП смята стратегията на уличния натиск за противокноституционна и ще се бори срещу произвола на СДС - ОДС.

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

Варна, 14 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВАРНЕНСКАТА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕДИННА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ


Предвид икономическата и политическата криза в страната и протестните действия във Варна ние, членовете на Българската единна комунистическа партия (БЕКП) - Варна, декларираме, че:

а) Главната причина за сегашната криза е натрапеният от двете основни политически сили, отречен от историята и предварително обречен модел на капитализма - свободна пазарна икономика, която не съществува вече никъде по света, и която в наши условия обслужва интересите само на реститутския, приватизаторския и друг, придобит по грабителски за народа начин капитал. Частната собственост и капиталът изправиха една част от народа срещу другата;

б) В тази нажежена атмосфера на сблъсъка между грохналите илюзии на едните и неспиращите апетити на другите народът остава между два шамара, а безотговорните политически сили от Обединените демократични сили (ОДС) използват закономерното обществено негодуване и стават диригенти на масовата психоза и прояви, напомнящи 1933 година в Германия - погромът над парламента, изгарянето на червените знамена и книги пред Общинския съвет на Българската социалистическа партия (БСП) във Варна и др.;

в) Ние, българските комунисти, дали всички сили за изграждането на богата и силна България, каквато тя бе преди 1989 година, и която все още е тлъста мръвка за новородената средна класа и новобогаташите, не можем да приемем упреци и обиди от рода "червени боклуци", "мръсни комунисти" и прочие "прелести" от лексикона на Гуньо Адвокатина и Данко Хаирсъзина, неупотребими в цивилизования политически речник, още повече, че нямаме нищо общо с БСП и не можем да отговаряме за действията и решенията на нейните политически лидери - заблудени реформисти, ренегати и невменяеми демагози;

г) Политическите водачи на ОДС, стоящи зад гърба на погромаджиите и провокаторите, съсипващи страната с масова психоза, стачки и изстъпления, трябва добре да помнят и за своята историческа отговорност, когато злоупотребяват с липсата на жизнен опит и зрели знания у младите хора, които утре ще им потърсят сметка и за съсипването и разграбването на народното богатство;

д) Призоваваме политическите сили да запазят разум и човешко достойноство и да намерят цивилизован начин за обединяването на усилията в тежките за България дни. Народът чака от всички тях политическа зрелост, нравственост и професионализъм.

Варна, 13 май 1997 година

Секретар на Общинския комитет на БЕКП - Варна, и член на Централния комитет на БЕКП:

АЛЛА ГИГОВА

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ ОТ ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ТРАКИЯ И МАЛА АЗИЯ. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Поводът Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България да отправи настоящата паметна записка е предстоящото Ваше официално посещение в Република Турция.

Над 600 хиляди са тракийските бежанци и техните потомци от Източна и Западна Тракия и Мала Азия, прокудени от родните им места след войни и въстания.

През 1896 година по инициатива на Капитан Петко Войвода те основават своя тракийска организация. Повече от 100 години тя развива широка обществена, патриотична и социална дейност.

Тракийската организация е ратувала и ратува за справедливо решаване на българската национална кауза за Тракия като неразделна част от националния ни въпрос, защото и до днес има тракийски земи извън българската държава. Има прогонено българско население от родните места, има асимилиране на българи, рушат се български църкви, манастири и паметници. Затова и защитата на българщината у нас и в чужбина е приоритетна цел на организацията ни.

Съюзът на тракийските дружества е наясно, че в този исторически момент на приобщаване на България към европейските структури не може и не бива да се проявяват териториални претенции, да се иска промяна на държавните граници. Не в конфронтация и войни, а в мир, доверие и добросъседство е бъдещето на Балканите.

Но миналото не може и не трябва да бъде забравено - и като историческа истина, и като право на социална защита.

И до днес са налице сериозни проблеми сред тракийските бежанци и техните потомци, главно от национален и социален характер.

С особена острота се открояват трагедията и нейните последици от изгонването на тракийските българи от Източна Тракия и Мала Азия след Балканската война. Това е всеизвестното разорение на тракийските българи през 1913 година, така добре описано от акад. Любомир Милетич и в анкетата на Карнеги. Тази трагедия е узаконена от правителствата на България и Турция с Ангорския договор от 18 октомври 1925 година - един от най-несправедливите и предателски договори, които е подписвала България, защото чрез него Източна Тракия и частните имоти на българите са отнети и се предоставят на Турция. Но и този договор признава правото на собственост на тракийските българи от Източна Тракия и Мала Азия на имоти, възлизащи на близо 1,5 млрд долара (по изчисления на МВнР от 1983 година). Признато е и правото на лично стопанисване и на приходи от стопанисването на тези имоти от други лица. Турция вече 72 години не изпълнява своите задължения по договора. Нито един българин не е допуснат да се върне в родните места и да придобие собствеността си.

Тракийци считат, че имат законно право на собственост и тези бежанци и техни наследници, които са изгонени през периода 1912-1925 г., а тези имоти възлизат на около 4-4,5 млрд долара.

Съюзът на тракийските дружества многократно е поставял проблема пред българските държавни институции. За съжаление и до днес този въпрос не е решен - по вина и на българските управници.

Министерство на външните работи през 1992 година ни информира, че нашето предложение по имуществени проблеми на тракийските българи ще бъде поставено за решаване в бъдещи преговори с Турция. За целта бе сформирана междуведомствена комисия към Министерство на външните работи, която да изработи до края на 1992 година позицията на България. Уверяваха ни, че предстоят преговори. И до днес обаче комисията не е изпълнила задълженията си. Няма позиция на България, не са започнали преговори с Турция. Не откликна на нашите справедливи и законни искания и бившият президент Желю Желев.

Позицията на Съюза на тракийските дружества по упоменатия проблем е ясна и многократно изразявана:

- България трябва да постави на масата на преговорите с Турция проблемата за имотите на тракийските българи, изгонени от Източна Тракия и Мала Азия.

- Не трябва да се решават имуществени и социални въпроси на изселилите се български турци, докато не бъдат решени аналогичните проблеми на българите, изгонени от Източна Тракия и Мала Азия.

Господин президент,
Повдигнатият проблем е преди всичко от компетенцията на правителството и на Народното събрание. Неговата национална и социална значимост обаче е не само за тракийските българи, но и за държавата ни. Затова Съюзът на тракийските дружества в България счита за свой дълг да Ви предложи да поставите официално пред президента на Турция проблемата за имотите на българите, изгонени от Източна Тракия и Мала Азия, като съществуващ проблем между двете държави, и да призовете турската страна за преговори.

Позволявам си да Ви помоля ръководството на Съюза на тракийските дружества да бъде прието от Вас по указания проблем.

Изразявайки нашата увереност в положителното Ви отношение и вяра във Вашето съдействие, приемете нашето уважение.

София, 12 май 1997 г.

Председател на Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България:

КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ РЕДОВЕН ЧЕТВЪРТИ КОНГРЕС


На 9 и 10 май 1997 година в София се проведе IV редовен конгрес на Съюза на офицерите и сержантите от запаса. Той съвпада с 90-годишнината от създаването на Съюза през 1907 година и със 7-годишнината от възстановяването му през 1990 година.

Основните решения на конгреса са посветени на социалната защита на запасните воини и техните семейства.

За председател на Съюза бе преизбран генерал-лейтенант о.з. Ангел Ангелов, а за заместник-председатели - полковник о.з. Стефан Тамахкяров - за Министерство на отбраната, и подполковник о.з. Димитър Иванов - за Министерство на вътрешните работи и връзки с институциите.

Главен секретар на Съюза е полковник о.з. Яни Янев, говорител - полковник о.з. Роберт Йорданов.

София, 11 май 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНИЯ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ВЪПРОСИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ И ЗА ПЛАЩАНЕТО НА УЧИТЕЛСКИЯ ТРУД. Документът е адресиран до министъра на образованието, науката и технологиите и до средства за масово осведомяване.


1. Увеличаване на заплатите на всички работещи в системата на образованието. Основната учителска заплата да бъде равна на не по-малко от пет минимални работни заплати за страната.

2. Увеличение на коефициента за прослужено време на 1,5 процента.

3. Десет процента от касовата и масовата приватизация да бъдат отделени за Фонд "Образование".

4. Своевременно осигуряване на средства за ремонт на училищата и детските градини.

5. Да се извърши оптимизация и стандартизация на учебниците и учебните помагала за всички видове и степени училища. Намаляване на допуснатите до печат учебници.

6. Увеличаването на възрастта за пенсиониране на работещите в системата на образованието да не засяга лица, които по силата на сега действащия закон следва да се пенсионират в календарната година от въвеждането на новия закон.

7. Съкращенията в системата на образованието да обхваща всички обслужващи звена - от МОНТ до всяко училище:
- съкращаване на лица, добили право на пенсиониране;
- във всяко училище да има само по един заместник-директор по учебната работа и той да е с образование, съответстващо на профила на училището.

8. Сформиране на работна група от представители на всички учителски синдикати, която да определи критериите за съкращаване на учителски места.

9. Спиране на конкурсите за директори до изработване на нови правила за провеждането им.

10. Анулиране на заповедите за назначение на директори с безсрочни трудови договори без конкурси, с изтекъл срок или преназначени по административен ред.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ВЪПРОСИ НА ВЪГЛЕДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас, като се съобразяваме с Вашите прерогативи в областта на националната сигурност, с която е свързана добивната промишленост на страната. Някои проблеми на тази промишленост будят у нас сериозно безпокойство, а именно:

Въгледобивната промишленост продължава да бъде в тежко финансово състояние поради непрекъснатото нарастващия дълг на НЕК и топлофикацията към нея, надвишаващ 29 милиарда лева. От друга страна НЕК предвижда за 1997 г. и за 1998 г. ограничаване на добива на енергия, при което са застрашени от закриване минни мощности в мини "Марбас" АД, "Пирин" АД, "Перник" АД, "Бобов дол” АД и др.

Засягайки проблемите на въгледобива, трябва да изтъкнем своето несъгласие с предложението в новия кабинет да липсва Министерство на енергетиката и енергийните ресурси. Това би представлявало недопустимо подценяване на този важен отрасъл, като последиците от това, както за националната икономика, така и за националната сигурност, ще бъдат изключително големи.

Тъй като България практически не добива нефт, газ и уран, а хидроенергийните ресурси са крайно ограничени, въгледобивът е единствената, макар и не цялостна, гаранция за енергийна независимост, която от своя страна е обвързана с националната сигурност. Закриването на въглищни мини необратимо ще увреди националната сигурност и след 2-3 години, когато консумацията на енергия у нас нарастне, енергийният добив от местни въглища няма да може да се възстанови.

Добивът на мед, олово, цинк, а също така на злато и други благородни метали също е от значение за националната сигурност. Тук има проблеми по предстоящата приватизация на МДК - Пирдоп. Ако тя се проведе, без да се отчитат интересите на държавата по добива на електролитна мед и злато, може да се получат не малки негативни последици. Тук трябва да се отчетат и последиците по цялата верига добив на медни руди и концентрати - добив на мед - преработвателни мощности.

Сложна е ситуацията и в добива на оловно-цинкови руди, от които се добиват и благородни метали. Ако на базата на оздравителни програми не се оздравят миннодобивните предприятия, то наред с последиците в областта на добива на цветни и благородни метали биха настъпили сложни социални и демографски последици в граничните райони на страната, в Родопите, Чипровския балкан, Осогово и др.

По тези въпроси имаме и допълнителни съображения, които бихме могли да изложим пред Вас, ако ни отделите минимално време за това. Има и отделни неудачнни промени в ръководствата на някои от търговските дружество, които в недостатъчна степен отчитат държавните интереси. Имаме увереността, г-н президент, че ще се отнесете с внимание и интерес към проблемите, които поставяме, и с авторитета, който притежавате, ще можете да подпомогнете тяхното решаване.

София, 6 май 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНЧО ТОКМАКЧИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА МАКЕДОНСКАТА ПАТРИОТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ В КАНАДА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯТА МУ НА 23 АПРИЛ 1997 ГОДИНА В СТРАСБУРГ ПРЕД ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА. Документът е адресиран и до седалището на ВМРО и в. "Македония” - София, както и до средства за масова информация.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Едва ли знаете с колко гордост изпълнихте сърцата ни с Вашето изказване в град Стасбург пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа на 23 април 1997 година.

За първи път в продължение на 75 години ние, българите от Македония, живеещи разпръснати по света, имаме наш представител, който има смелостта да ни защищава от европейската трибуна.

В миналото имаше песен, която бе забранена, но се пееше тайно в домовете на българите от бреговете на Охридското езеро чак до Черно море. Ето и част от тази песен:

"Кажи бре, кажи, Ванчо Михайлов, чия е земя Македония...
Там живеят само българи, а между тях са сръбски шпиони.
Цяла Европа свидетел става, че Македония българска е!"...

И сега, в края на XX век, Вие, г-н Стоянов, казахте на цяла Европа, че наистина Македония е българска и че нейната история е българска.

Ние, македонските българи, Ви благодарим, задето поканихте цяла Европа свидетел да ни стане.

Във Ваше лице ние, македонските българи, вече виждаме президент - обединител на българския народ от водите на Охридското езеро до бреговете на Черно море.

Ние днес Ви поздравяваме с българското "Христос возкресе" и Ви пожелаваме успех в обединителния процес на българския народ.

В Канада живят над 100 хиляди българи, по-голяма част от които са емигранти от Македония, обединени в създадената преди 70 години Македонската патриотична организация (МПО).

(Пресслужба "Куриер")


------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 15 май 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.