16 октомври 1991

София, 16 октомври 1991 година

Брой 203 (478)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

ИЗБОРИ- ОКТОМВРИ'91

Предлагаме таблица за динамиката на предварителните резултати от изборите за Народно събрание, оповестявани от Централната избирателна комисия на 15 октомври и в ранните часове на 16 октомври 1991 година на базата на получени по факс протоколи на Районни избирателни комисии:

В 20 ч. на 15 октомври 1991 г. Българското сдружение за честни избори съобщи, че окончателната му прогноза, изработена на базата на данни от 1216 избирателнисекции, е: СДС - 35.60 %; БСП - 33.24 %; ДПС - 7.23 %; БЗНС(е) - 3.77 %; БЗНС-НП -3.58 %; СДС-ц - 3.25 %; СДС-л - 2.82 %.

Според всички прогнози останалите партии и коалиции са получили общо около 10.50 % от гласовете.

16 октомври 1991 Г./09.30 ч.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ -ЛИБЕРАЛИ (СДС - Л) ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА ГОВОРИТЕЛКАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. Документът е адресиран до ЦИК и до всички средства за масово осведомяване.

Според съобщение в печата госпожица Ганета Минкова е заявила вчера, че Съюзът на демократичните сили - либерали са отправили молба до Централната избирателна комисия за събиране гласовете на СДС-ЛИБЕРАЛИ и СДС-ЦЕНТЪР.

Подобна молба не е отправена от Националния избирателен клуб на СДС-ЛИБЕРАЛИ.

Госпожица Ганета Минкова лъже.

София, 15 октомври 1991 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ:

Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ (СДС -л) ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА ГОВОРИТЕЛКАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. Документът е адресиран до всички средства за масова информация.

Във връзка с появилите се съобщения за писмо на СДС-ЛИБЕРАЛИ и СДС-ЦЕНТЪР до Централната избирателна комисия (ЦИК), с което писмо се иска изборните резултати на двете коалиции да бъдат сумирани, заявяваме, че таковаписмо не е изпращано.

Подобни съобщения явно са плод на слухове или са провокация, целяща да представи СДС-ЛИБЕРАЛИ и СДС-ЦЕНТЪР като неуки хора, които не познават Закона за изборите.

В отговор на това съобщаваме, че СДС-ЛИБЕРАЛИ понася достойно загубата и обмисля своите бъдещи действия.

София, 15 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.

Твърденията на някои синдикални и други дейци, че средства на Агенцията за чуждестранна помощ са използвани в предизборната кампания, са лъжа.

София, 15 октомври 1991 г.

ПОДПИС: Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ - М. ОКТОМВРИ 1991 Г. - М. ЮНИ 1992 Г. (ЧАСТ ПЪРВА), РАЗРАБОТЕНА ОТ ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС (ПЛК).

Предлагаме на вашето внимание прогноза за развитието на политическите процеси в България през следващите няколко месеца. При тази прогноза по презумпция се приема, че мирният преход в България, статуквото на Балканите и политическата ситуация в Европа и в света ще продължат да се развиват в същото русло, което на практика по принцип е невъзможно, но затова пък е необходима предпоставка за екстраполация в прогностиката. Прецизният анализ показва една мрачна картина за близкото бъдеще на България, която в действителност е реално следствие от ръзгърналите се през последните две години политически процеси. Необходимо е да се отбележи, че тук се представя само един от предвижданите възможни модели за развитието на политическите процеси в страната. Макар и най-благоприятен в сравнение с останалите, той предполага изпадане на България в жестока и безнадеждна социалнополитическа ситуация. За наше временно успокоение като продукт на научната прогностика засега този модел съществува само в теоретичен план, както всъщност съществуваше преди няколко месеца и моделът за установяването на военна диктатура в Югославия. За нещастие на народа ни обаче крайно зловещите прогностични модели, вариращи от откритата диктатура до ливанизацията на страната ни, е напълно възмжно да се превърнат в действителност, тъй като зад тях стоят най-тъмните сили, изведени в момента на политическата сцена у нас - от президентството до сатининските фигури на комунистическата номенклатура, контролиращи тотално всички социални процеси. Имайки предвид това, Партия Либерален Конгрес вече работи за предотвратяването на тези пагубни за страната процеси и за насочването им в спасително за нея русло. Както беше подчертано в началото, тук публикуваме една на пръв поглед оптимистична прогноза (в сравнение с останалите). Представяйки само основните моменти от нея, се надяваме, че тя ще бъде не само предупреждение към истинската опозиция в България, но и към онези, които със своите действия през последните две години, рано или късно, ще застанат пред съда на историята.

I. ОБЩИ НАСОКИ

Политическите процеси в България през следващите няколко месеца ще продължат да се развиват съобразно заложения от КГБ чрез плана "КЛИН" политически механизъм, приведен в действие от БКП(БСП) посредством изцяло моделираната от нея фалшива опозиция. Настъпилото "отрезвяване" от страна на част от опозиционните лидери дойде твърде късно, във време, когато внедрените със специални задачи подставени лица и създадените със специално предназначение механизми разгърнаха своето пагубно действие на най-високо равнище: президентство, правителство, парламент. Резултатите от този зловещ заговор срещу българския народ вече са налице - пълна и окончателна катастрофа на страната. При по-нататъшното развитие на политическите процеси в същата посока прогнозите за бъдещето на България не могат да се нарекат оптимистични. Въз основа на един задълбочен професионален анализ биха могли да се очертаят следните основни моменти в развитието на политическите процеси през следващите месеци, в които ще бъде окончателно решено бъдещето на страната:

П. ИЗХОДЪТ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ

За нещастие на българския народ и въпреки неговото желание за демократична промяна изборите, колкото и парадоксално да звучи, няма да бъдат спечелени от демократичната опозиция. Това ще бъде резултат от зловещата игра, режисирана чрез плана "КЛИН", и довела до изолацията на истински демократичните лидери и партии, а в нередки случаи и до тяхното унищожаване. В последно време тази зловеща игра доведе и до разцеплението на най-голямата опозиционна коалиция в България - СДС, и до създаването на други съмнителни коалиции с прокомунистическа ориентация. В резултат на това БСП, наследничка на комунистическите номенклатурни традиции, ще спечели в предстоящите избори не по-малко от 33 % от гласовете, което на практика ще блокира дейността на Народното събрание и дори ще даде възможност за създаване на прокомунистическо правителство. И докато предишният парламент би могъл да се нарече "парламент на демократическия компромис", тъй като той направи редица компромиси с демокрацията, създавайки недемократична конституция и редица недемократични закони, то следващият би могъл да се нарече "парламент на взаимния блокаж". В този бъдещ парламент ще доминират две антагонистични партии с еднакъв електорат (БСП - СДС-движение), около който ще гравитират техните по-малки сателити. Някои от тях ще изпълняват функцията на твърда подкрепа, други ще бъдат твърде мобилни и чрез своите политически игри ще причинят известно раздвижване, допринасяйки по този начин за бързото прекратяване на дейността на този парламент и занасочването на нови парламентарни избори - вероятно през м. май - юни 1992 г.

II. СЪЗДАВАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВО СЛЕД ИЗБОРИТЕ:

ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА

След октомврийските избори ще се появят възможности за създаването на правителства с различна конфигурация, но при всички случаи всяко едно от тях ще бъде напълно контролирано от комунистическата номенклатура. Може да се предположи, че основните варианти за създаване на правителства са следните:

Първо, създаване на правителство, доминирано от СДС-движение при участието на следните политически сили:

- СДС-движение - БЗНС - Н. Петков - ДПС
Това правителство по всяка вероятност ще просъществува само няколко месеца, тъй като ще бъде подложено от комунистите и от вече разконспириралите се техни съидейници (партии, влезли в предизборна коалиция с тях и особено СДС-либерали) на изключителен политически натиск, икономическа стагнация и шантаж. То ще бъде принудено да работи в условията на голямо социално напрежение, понижен жизнен стандарт за огромна част от населението, масова безработица, стачки, гладни бунтове. На практика неговата дейност ще бъде парализирана социално, политически и икономически и това ще се съчетае с блокиране на парламентарната дейност от страна на червената част от парламента. Тази ситуация ще даде възможност БСП да установи пълен контрол върху президентските избори и да наложи отново своя вярна креатура и дори (ако пожелае) представител от своите редове.

Второ, създаване на правителство, доминирано от БСП, при участието на следните политически сили:
- БСП (предизборна коалиция)
- БЗНС(е)
- СДС-център
- СДС-либерали.

Това правителство може да бъде образувано непосредствено след октомврийските избори при следните две условия:

а/ отказ от страна на СДС-движение да състави правителство;

б/ отказ от страна на БЗНС(е), СДС-център и СДС-либерали (ако последните се включат в парламента) да съставят правителство.

По всяка вероятност БСП ще прецени, че стратегически е по-изгодно за нея да не образува правителство непосредствено след изборите, а да изведе СДС-движение на гребена на политическата вълна и по такъв начин окончателно да унищожи опозицията. Очевидно е, че непосредствено след изборите едно правителство на СДС няма да може да се справи със сегашната политическа и икономическа ситуация в България на фона на усложнената регионална и международна обстановка. От това БСП ще извлече само политически дивиденти и ще подготви почвата за завземане на властта. С оглед на подобна печеливша тактика е твърде възможно самата БСП, която има твърд 25 % електорат, да се реши на преднамерено редуциране на гласовете на своите избиратели. Това не би било трудно за една партия, която все още продължава да бъде полувоенизирана в структурно отношение организация. Въпросът опира до това дали ще бъде решено да се приложи маскировъчната тактика на демонстрирано оттегляне от властта и дали ще се намери ръководен фактор в тази партия, който да поеме подобен риск. Независимо от това обаче заложеното от БСП политическо взаимодействие безотказно ще работи за комунистическата кауза: конфликтът между СДС-либерали и СДС-център, от една страна, и СДС-движение, от друга страна, ще продължи да се задълбочава, ще се изострят още повече противоречията между БЗНС - Н. Петков и БЗНС(е) особено след единението на последния с Български конституционен форум, и т.н.

Освен това всички партии, останали извън правителството /особено СДС-либерали, СДС-център и БЗНС(е)/, ще започнат открита парламентарна и извънпарламентарна борба срещу евентуалната правителствена коалиция на СДС-движение, поставяйки и въпроса за новите парламентарни избори. При наличието на подобна ситуация съвсем естествено е да се допусне падането на правителството, доминирано от СДС-движение, и създаване на ново прокомунистическо правителство. Възможно е и съставянето на служебно правителство или поставянето на страната под президентско управление (диктатура), което е един от зловещите варианти, активно подготвян в последно време от Ж. Желев и комунистическата номенклатура (да си припомним концепцията за "хиляда дни на президента" и прозрачно материализираната аналогия - вестник "1000 дни"). Независимо от развоя на събитията около съставянето на правителство БСП ще продължи да работи успешно за реализацията на плана "КЛИН" и за завладяването на политическото и икономическото пространство. Предвижданията в тази посока са представени в следващия раздел.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ "НЯМА МЯСТО ЗА ДРАМАТИЗИРАНЕ НА СИТУАЦИЯТА. НИКАКВО УНИНИЕ!" НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  (БСП).

ДРАГИ СОЦИАЛИСТИ, СИМПАТИЗАНТИ И ИЗБИРАТЕЛИ НА БСП,

Вчера и днес до късно в полунощ се произведоха избори за Народно събрание, общински съветници и кметове.

От предварителните непълни прогнози се вижда, че за Българската социалистическа партия са гласували около 33 на сто, което ще означава около 40 на сто от мандатите в Народното събрание. Това означава, че ако се потвърдят предварителните прогнози, най-много депутати в бъдещия парламент, макар без абсолютно мнозинство и с малка преднина, ще има СДС. Дори да се окаже, че БСП няма да участва в следващото правителство, тя ще бъде основен и сигурен гарант на гражданския мир, на конституцията и на демократичните промени.

Преброяването продължава и то може да внесе изменения в предварителните прогнози. Когато в края на седмицата Централната избирателна комисия съобщи окончателните резултати, Висшият партиен съвет ще направи цялостен анализ и необходимите изводи от подготовката и резултатите на току-що преминалите избори.

Какво може да се каже сега, няколко часа след приключване на изборите?

Най-напред Председателството на Висшия партиен съвет изказва топла благодарност на всички, които дадоха своето доверие и подкрепа на платформата и кандидатите на БСП. Това е вотът на голяма част от народа и българските социалисти ценят изключително високо оказаното ни доверие. Ние ще направим всичко, за да го оправдаем.

И от тези избори Българската социалистическа партия излиза като най-голямата и най-влиятелната политическа партия в България. Нейното положение на основен политически фактор в демократичните процеси у нас не е променено. Това е фундаментален факт и той не може да бъде подценен от никого. Днес в Република България няма по-голяма и по-влиятелна партия.

ДРУГАРИ, ПРИЯТЕЛИ,

Няма място за драматизиране на ситуацията. Никакъв страх. Никакво обезсърчаване. Никакво униние. Сега партията и нейните съюзници трябва да се концентрират върху втория тур на изборите за кметове. Българската социалистическа партия и нейният парламентарен съюз има да играят основна и много важна роля в бъдещото Народно събрание.

Ние ще признаем резултатите от изборите такива, каквито ги определиха избирателите. Ще изпълняваме ролята на силна и градивна опозиция, ако станем такава, която няма да има по-важна цел от изграждането на демократична България.

Ето защо сега най-важно е да започнем без бавене работа за изпълнение на нашата предизборна платформа и съдържащата се в нея алтернатива: ГРАЖДАНСКИ МИР, СОЦИАЛНА ЗАЩИТА, НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, СЪЖИВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ЛИЧНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И РЕД. Ние ще бъдем непримирима сила срещу безработицата, спекулата, масовото обедняване. Горе главата, скъпи другари!

В условията на парламентарна демокрация редуването на партиите на власт е нещо нормално. Сега се проверява демократичността на партиите и държавните институции. Не на думи, а на дело. Ние ще продължим да бъдем градивна политическа сила. Българската социалистическа партия е мъдра и силна партия, която дълбоко се променя. Тя не може нито да бъде съкрушена по насилствен начин, нито да се отклони от пътя на реформа на обществото и на самата себе си като модерна лява партия на социалистическите идеи от европейски тип.

Преброяването на гласовете не е завършило. Окончателните резултати още не са известни. Официално съобщение за тях ще бъде направено от Централната избирателна комисия в следващите дни. Дотогава нашите представители, ангажирани в изборния процес, трябва да продължат да изпълняват задълженията си, за да се гарантира демократичността, законността и честността на изборите.

Призоваваме всички социалисти и избиратели на работа за благото на България, за утвърждаване на гражданския мир и за излизане от тежката икономическа криза. Сега България се нуждае от стабилност и от усилия за решаване на острите проблеми, които стоят пред нея и пред голямото мнозинство български граждани.

14 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ НА СДС - ЛИБЕРАЛИ ДО ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА ПАРТИЯТА НА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

СДС - ЛИБЕРАЛИ благодари на всички гласували на 13 октомври за либералната демокрация и за нашите политици, които бяха готови да я отстояват в Народното събрание и в местните органи на властта.

Приятели, носителите на нови идеи в обществото в началото винаги са малобройни. Но и извън парламента ние ще отстояваме идеите на либерализма.

БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е В ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НИЕ С ВАС ПЪРВИ ПРОЗРЯХМЕ ТОВА.

БЛАГОДАРИМ ЗА КАТЕГОРИЧНАТА ПОДКРЕПА!

София, 14 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОТЕСТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА ГОВОРИТЕЛКАТА НА ЦИК.

На пресконференция на Централната избирателна комисия (ЦИК), дадена пред български и чуждестранни журналисти в Националния дворец на културата на 14 октомври 1991 година в 17 часа, на въпрос на журналист защо е отказано преди няколко дни гласовете, подадени за СДС - център и СДС - либерали да се броят заедно, г-жа Ганета Минкова, говорител на ЦИК, заяви, че искането е постъпило след законния срок  за регистриране на предизборни коалиции (13 септември), поради което им било отказано. Тя вметна, че същият отрицателен отговор бил даден и на искането за регистриране на коалиция между Конфедерация "Царство България" и Българската комунистическа партия.

Конфедерация "Царство България" декларира, че това е провокативна лъжа. Никога Конфедерация "Царство България" не е правила заявление за коалиране нито с въпросната партия, нито с която и да е друга.

София, 14 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ГЛАВНИ ПОСТАНОВКИ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРОГРАМА "ТРЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ" (ЧАСТ ВТОРА) НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3".

ПОЛИТИКА

"ЕРА-3" определя политиката като начин за изграждане на обществото и държавата. Свързаните с нея политически решения съдържат основните ценни постановки за бъдещото развитие на обществото. Политиката изисква висок професионализъм, определен тип култура и се опира на силна социална и икономическа основа, тя е двигател, който балансира степента на действието си във вътрешно и международно движение чрез принципите повишаване на жизнения стандарт на населението, свобода и равноправие в партньорството, единодействие в прогресивния световен процес.

Политиката изисква здрави морални устои, чистота и честност спрямо две основни величини - собственото население и суверенната равностойност между държавите. Тя ще при даде реална и осезаема стойност на тези ценности, с конкретни предложения в живота на хората.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

"ЕРА-З" изгражда своите основни принципи от непреходните човешки ценности, издържали проверката на времето. Те се определят от положителните и прогресивни качества, заложени и развиващи се в човешкия дух в течение на хилядолетия. Тези ценности дават най-точното определение на човека като създател на общността, с приоритет над останалия земен свят. Същевременно се отчита, че прогресът променя и изисква засилването им, както и формиране на нови - резултат от разрастващото се съзнание и процес на настъпателно развитие на обществения живот като цяло.

I. "ЕРА-3" ще изхожда от следните основни принципи:

1. За човечност - като гаранция за справедливо отношение между хората, за предимство на човешките взаимоотношения, грижата, братството над държавната позиция, над властта и насилието.

2. За градивност - като изход от разрушителните стихии на човешкия инстинкт и превес на разума и съвестта в името на личното и общо благо.

3. Прогресът - като противопоставяне на застоя и процес на развитие на способностите на хората в осмисляне на живота чрез активното прилагане на единството между човешката душевност и страст и израстващото съзнание.

4. Субсидирането и взаимопомощта - основна задача на държавата е цел ориентирането й към общественото благо.

5. За всеобхватна социална и структурна реформа - позиция, ликвидираща класова борба и водеща към единодействие и непротивопоставяне на интересите.

6. За демократични институции, произлезли от общото и равно право за избори, както и от необходимостта от разкрепостяване на човешкия дух и мисъл.

 7. Солидарност - като алтернатива на индивидуализма и колективизма, утвърждение на взаимопомощта и върховните общочовешки идеали. Сплотяващо звено в световния цивилизован процес и гарант срещу тоталитаризма и диктатурата.

"ЕРА-3" разглежда свободата като форма на действителни права за съмоосъществяване на човека. Тя я свързва с възможността за всеки да решава сам свята съдба, като същевременно чрез демократични промени добие пълно право да участва в програмирането и решаването на политическите и обществените задачи. Свободата е взаимна връзка на собствени решения на вътрешно съгласие, на права и отговорности в еднакво равенство между личност и общество.

ДЕЙНОСТ НА "ЕРА-3"

"ЕРА-3" е демократична партия, която, изразявайки мнението и интересите на гражданите, ще ги превръща в конкретни изпълнения и ще подготвя за държавнните структури квалифицирани и отговорни политици. Тя уважава разнообразието от мнения, база за правилни решения, и изисква от участниците си лична инициатива и гражданска смелост. Членовете в "ЕРА-3" трябва да притежават висока степен на отговорност.

Те трябва да отстояват принципите на партията.

"ЕРА-3" създава плановете си в постоянно взаимодействие с науката. Тя следи с директна работа проблемите и интересите на хора, извършва задълбочен анализ на обществената действителност. Тя търси смелост в политиката да провежда нови решения.

ЧОВЕКЪТ - ЛИЧНОСТ В ОБЩНОСТТА, ПРЕОЦЕНКА И ПЪРВОСТЕПЕННОСТ 

1. "ЕРА-3" преценява историческия път на обществото и достига до извода, че създадените от хората институции са се явявали инструмент за потискане и деформиране на човешката личност. Тези структури са измествали на заден план основния си създател - човека, и са поставяли по значимост субективни общностни категории със стойност, по-висока от стойността на човешкия живот.

"ЕРА-3" извежда своята политическа сила от едно ново разбиране за човека и обществото. Тя смята живота като безусловен дар и показва своето страхопочитание към него. "ЕРА-3" разглежда всяка отделна човешка личност като една своеобразна вселена с развитие до степен на самостоятелна жизнена орбита.

Определяща роля с висша стойност в нейната политика е човешката личност, имаща свой собствен мироглед, творческо мислене, критично съзнание и отговорни действия. Тази личност притежава дълбоко право на свобода и самоопределение.

"ЕРА-3" признава съзнанието над материалното съществуване. Тя обръща сериозно внимание на духовния мир на човека и смята жизнения му свят преди всичко като удовлетворение на този мир. Подобряване на материалните условия е първата гаранция за душевната му и личностна стабилност. 

"ЕРА-3" отчита, че човек е тясно свързан с общността. Между него и нея има необходимост от реално равенство. Той трябва да допринася за общото благо. А общността е задължена да осъществява самореализирането му. Актуална задача за нас се явява постоянното осмисляне и усъвършенстване на тези две части и връзките между тях.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДИРЕКЦИЯ "ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ".

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Движението за обновление на Българската православна църква предлага на Вашето внимание за вземане решение и отношение по настоящото наше ИЗЛОЖЕНИЕ. Движението най-остро порицава партиарх МАКСИМ и Синода му за противозаконно отлагане относно свикването на Църковнонароден събор (ЦНС). Известно е и на Вас, че в продължение на 40 години патриарсите и синодалните старци, лишени от родолюбие и православие, и като активни сътрудници на атеистичния режим съзнателно не пожелаха да изпълнят задължението си по този най-върховен дълг пред паството и народа. Номенклатурата в църквата по политически съображения и свои користни цели предумишлено не спазва и не изпълнява стриктните разпореждания на УСТАВА на Българската православна църква (БПЦ):чл.чл. Ill, п. 1 и 4; 112 в абзаца "ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРИНАДЛЕЖИ ВСЯКОГА НА ПАТРИАРХА"; 129 и 130. Тези членове осигуряват задължителното периодично свикване на Църковнонароден събор.

Посочените патриаршеска и синодална тактика и практика свидетелстват, че Българската православна църква отдавна е АНТИНАРОДНА И ЖАЛКА СЛУГИНЯ на репресивния режим, следователно де факто е ПСЕВДОЦЪРКВА. Патриарх, Синод, председател на Комитета по въпросите на БПЦ не използват прилагането на чл. чл. 8 и 12 от Закона за изповеданията. Те също регламентират цикличното свикване на Църковнонароден събор.

Движението счита за необходимо предварително условие преди свикването на СЪБОРА основното ревизиране на:

1) чл. 29, относно представителността на структурите в църквата. Настояваме за справедлива пропорционалност: а) за върховното управление на църквата - клирици и миряни - 15%; б) за енорийското свещенство в страната - 32 %; и в) за миряните - 53 %;

2) чл. 31, относно качестватта на делегатите. Нужни са съвсем нови критерии: искрена вяра, примерно благочестие, висока нравственост, пламенно родолюбие, убедена демократичност, ярък антикомунизъм, съдебно и политически неопетнени.

Посочените изменения по чл. чл. 29 и 31 задължително да бъдат огласени по масмедиите от страна на Синода и след това да се пристъпи към организиране и свикване на СЪБОРА.
Движението за обновление на БПЦ въз основа на чл. чл. 113, 122, 188 и 192 от УСТАВА на БПЦ предлага и настоява за стриктно изпълняване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ на следните предложения за РАДИКАЛНИ РЕФОРМИ:

1/ Незабавно и безапелационно подаване на ОСТАВКИТЕ на патриарх МАКСИМ, и всички титулярни митрополити.

2/ Незабавно пенсиониране поради възраст и недъгавост и преминаване в ПОКОЙ и ОТШЕЛНИЧЕСТВО в някои от епархийските манастири: патриарх МАКСИМу Неврокопски ПИМЕН, Лавчански ГРИГОРИЙ, Великотърновски СТЕФАН и Русенски СОФРОНИЙ. На посочените архиереи се забранява пребиваването им в следните манастири: Рилския, Бачковския, Троянския, Преображенския, Черепишкия, Клисурския и резиденцията в Драгалевци.

Поради изключително тежките провинения пред църквата ни и народа ни и най-вече за престъпното им сътрудничество с репресивния режим Врачанският КАЛИНИК и Старозагорският ПАНКРАТИЙ се насочват като братя на ГЛОЖЕНСКИЯ МАНАСТИР за вразумление и искрено покаяние от БОГА да изпросят милост.

3/ Нова върховна църковна управа чрез институцията ВРЕМЕНЕН СИНОД с наместник-председател и в състав само ЧЕТИРИМА МИТРОПОЛИТИ - СРАВНИТЕЛНО ПО-МАЛКО ПОЛИТИЧЕСКИ и СЪДЕБНО ОПЕТНЕНИ. Този Синод ПОДЛЕЖИ НА СИСТЕМНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДМЯНА ОТ ДРУГИ ПО-ДОСТОЙНИ АРХИЕРИ. В помощ на този временен Синод да има и ПРИВРЕМЕНЕН СИНОДАЛЕН КОНСИЛИУМ в състав: трима свещеници и шест миряни. Патриарх може да е и провинциален митрополит.

4/ Прилагане МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ на митрополитите в оставка, да не напускат страната до приключването на Църковнонародния събор и РЕШЕНИЕ за тяхната вина.

5/ В списъка на специалната Синодална комисия по организирането на ЦНС да бъдат включени следните представители на движението: свещ.д-р ЯНКО ДИМОВ, свещ. ДИМИТЪР АМБАРЕВ, свещ. КРЪСТЬО МАЛИНОВ, отец ИРИНЕЙ ДЖУРОВ, д-р БОРИС МИЛОШЕВ и маг.фарм. ЙОРДАНКА ПЕЕВА и г-н ЦВЯТКО АЛЕКСИЕВ.

6/ Незабавно отзоваване на проф. ТОДОР СЪБЕВ от ЖЕНЕВА и свещеници, провинили се пред нашата емиграция.

7/ Движението ще представи на Църковнонародния събор ПРОГРАМАТА си за действие.

София, октомври 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Борис Милошев

СЕКРЕТАР: отеп Ириней Джуров

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:35:21

16.10.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

 

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!