16 октомври 1992

София, 16 октомври 1992 година
        Брой 204 /734/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ С НАСТОЯВАНЕ ЗА НЕЗАБАВНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Една година след началото на демократичните промени в страната реформата във ВУЗ и социалната политика за студентите са изтласкани на заден план. След анализ на положението във висшите училища Националната студентска конфедерация (НСК) достигна до следните констатации:

1. Имаме налице един слаб Закон за академична автономия на ВУЗ, който не позволява реформата на висшето образование да влезе в синхрон с цялостната политика на държавата за смяна на системата.

2. Социалното положение на студентите се урежда кампанийно, година за година, без да се отчитат реалните им потребности и инфлационните промени.

3. Вече три години липсват единни държавни критерии за подготовка на специалисти с висше образование, а в обстановка на безконтролие се разкриват факултети и филиали с различни специалности и неизяснен статут.

4. Остава висящ проблемът със създаването на икономически ефективни механизми за платено обучение.

5. Образованието все още робува на стари догми, нивото на учебния процес и липсата на стимули за финансирането му се отразяват пагубно върху подготовката ни като специалисти с висше образование.

6. Всичко това води до неконтролируемо изтичане на младия интелектуален потенциал и неизбежно духовно обедняване на нацията.

КОЛЕГИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
Българското образование е в криза! Стагнацията, обхванала цялото общество, се отразява най-силно върху нас! Водени от принципите за защита на студентите, се обръщаме към правителството на Република България със следните

И С К А Н И Я:

1. Незабавно приемане на Постановление на Министерския съвет за получаване на студентски стипендии, съобразно проекта на тристранната комисия към Министерството на образованието и науката (МОН), в което да бъдат отчетени и да залегнат:
- непрекъснатото обедняване на студентите;
- компенсирането на разходите за свободен наем в размер на пълната държавна дотация;
- осигуряване на социална издръжка на 25-годишните студенти в съответствие със Семейния кодекс.

2. Необвързване на критерия успех със социалната стипендия.

3. Изясняване на статута на студентите-инвалиди, майки с деца, сираци и полусираци.

4. Незабавно да се започне диалог по съществуващите проектозакони за студентско кредитиране с оглед на възможно най-бързото му приемане - положение, влияещо върху немалка част от българското студентство в платено обучение.

5. Незабавно изготвяне на единни държавни критерии за подготовка на специалисти с висше образование.

6. Ускоряване на обсъжданията и приемане на Закон за акредитация на висшите училища.

7. Незабавна промяна на Закона за академичната автономия на ВУЗ в дух, отговарящ на реформите в обществото.

8. Създаване на ефективни механизми за въвеждане на алтернативни курсове на обучение и единна кредитна точкова система.

9. Изработване на механизми, запазващи интелектуалния потенциал на страната вътре в нея.

НСК е МОРАЛНО задължена да обяви повишена национална стачна готовност от 19 октомври 1992 г., а при продължаващо безразличие от страна на отговорните органи от 1 ноември 1992 г. да обяви НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.

София, 14 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДО КНЕСЕТА, ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИЗРАЕЛ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕ ЗА РЕСТИТУИРАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ЕВРЕИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, КОНФИСКУВАНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1941-1943 Г. Документът е адресиран до Посолството на Република Израел.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Считаме за свой граждански и хуманен дълг да Ви уведомим своевременно за инициативите на нашите организации относно категоричната ни позиция за реституирането на конфискуваните в периода 1941-1943 година имоти на български граждани, в т.ч. и на българските евреи.

Приетият реституционен закон от днешния български парламент за съжаление, въпреки съпротивата и предупрежденията на нашите депутати, бе съобразен единствено с тесните интереси на шепа хора. Той не реши въпроса за незаконно конфискуваната движима и недвижима собственост на споменатите български граждани.

Като изразявяме дълбокото си съпричастие с искането тези имоти да бъдат възстановени, Ви уведомяваме официално, че представителите на Отечествената партия на труда и на Общонародния комитет за защита на националните интереси в Народното събрание на Република България внасят законопроект за връщане на отнетото преди повече от 50 години имущество на законните им собственици. Ще направим всичко възможно законът, възкресяващ една закъсняла съпричастност спрямо нашите сънародници, да бъде приет в най-скоро време. България, която спаси своите евреи от хитлеризма, дължи на техните потомци този акт на справедливост.

София, 12 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА: Румен Попов

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ: Добромир Задгорски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ - КЮСТЕНДИЛ, В ПОДКРЕПА НА ИДЕЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И РАЗБИРАТЕЛСТВО.


Общинският съвет на Отечествения съюз в град Кюстендил изразява своята искрена гореща подкрепа на идеята на президента на Република България за национално съгласие и разбирателство, която Отечественият съюз издигна отдавна. Демокрацията не се гради с омраза и противопоставяне, а с национално съгласие и разбирателство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ТРАУРНО ПИСМО "ПРЕД ГРОБА НА ВИЛИ БРАНДТ" ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ГЕРМАНСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Преливаше от жизненост. Онази жизненост, която само безумно смелите притежават. До него загубвахме съмненията си, забравяхме разочарованията си, нямаше колебания.

Дали тази спокойна увереност е имало момчето, дръзнало да влезе в битка с чудовището. наречено хитлеризъм. Сигурно. Само така си обясняваме, че в мемоарите му случки, пълни с опасност и драматизъм, са предадени така спокойно с безстрастието на наблюдател.

Той имаше храбростта на действието, но и храбростта на духа. И ако историята трябва да запечати в образ края на варварската война и началото на християнското всеопрощение - това е образът на Вили Брандт, коленичил пред жертвите на Варшавското гето.

Неговата мисъл, пронизваща времето, не можеха да спрат нито Берлинската стена, нито Желязната завеса. И ако днес говорим и мечтаем за обединена, свободна и социално благоденстваща Европа, да не забравяме Първия строител - Вили Брандт.

Отиде си Човекът. Приятелят, който откровено ни каза: "На България ще са необходими 10 години, за да се възмогне." Сурово, но честно.

Вили Брандт превърна Социалистическия интернационал от една предимно европейска формация в най-мощното световно обединение на хората, предани на хуманизма и на свободата. Защото само такова дело отговаряше на неговите мащаби. И сега, овладяло географските предели на неговото дело, предстои дългият път в изграждането на бъдната човешка история.

Скъпи приятелю, за нас, докосналите се до теб приживе, ти ще бъдеш непрестанен спътник в спомените ни, извор на смелост и преданост към социалдемократическите идеи.

София, 9 октомври 1992 г.

Д-р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ
        Инж. ГРУДИ ПАНЧЕВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА СВЕТОВНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД. Документът е адресиран до генералния секретар на Организацията на обединените нации.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

По решение на великите сили на Техеранската конференция милионите хора от Източна Европа останаха под диктата на кръвожадния болшевизъм половин век.

По признанията на господин Горбачов - експрезидент и генерален секретар на ЦК на КПС, четиридесет и два милиона са жертвите на БОЛШЕВИШКИЯ ГЕНОЦИД. Десетки милиони невинни жертви паднаха в сателитните държави на Съветската империя на злото. България даде над сто и двадесет хиляди жертви, плод на комунистическия ГЕНОЦИД в България. Когато престъпленията срещу човечеството - ГЕНОЦИД, са осъдени от поверената Ви организация на Нюрнбергския процес, то кой морал и международен правен акт оправдава комунистическия геноцид.

Зад паравана фашизъм някои велики сили прикриват най-големия ГЕНОЦИД В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ - КОМУНИСТИЧЕСКИЯ.

През хиляда деветстотин четиридесет и четвърта година България бе хвърлена на кървава голгота, следствие моралния физически комунистически ГЕНОЦИД - днес българската нация загива.

Маршал Толбухин по нареждане на Сталин заграби националния трезор - кой ще го върне?

Германия дължи от войната три милиарда лева, отпуснати от България заеми, неприбрани и до днес, а за лихви не се говори. Два милиарда и половина е загубата на България от справедливата война в Близкия изток и Кувейт. Кога и кой ще върне на страната ни заграбените блага?!"

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
Поради гореизложените съображения ние настояваме за адекватно прилагане на международните норми и закони.

Наложително е решение на ООН за образуване на процедура от изявени международни юристи, историци и правозащитници за събиране на факти и доказателства на комунистическия световен ГЕНОЦИД: Справедливостта изисква даване ход от ООН на международен процес срещу световния комунистически ГЕНОЦИД.

Надяваме се гореизложените аргументи да разгледате обстойно и отговорно в името на общочовешките ценности и хуманност.

Ще се възрадваме на покана за предварителни разговори и консултации по визираните въпроси.

С уважение и пожелания за Божия подкрепа на Вас и Вашето семейство.

София, 14 октомври 1992 г.


ЗА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ”:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков    
        СЕКРЕТАР: Милчо Попов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ НА НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ РЕШЕНИЯ НА БЕРЛИНСКИЯ И НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Секретариатът на ЦК на БКП не може повече да мълчи по въпросите, които касаят съдбата на поробените ни събратя по силата на антибългарските решения на Берлинския конгрес от 1878 г. и на Ньойския договор от 1919 г.

С нищо не е оправдано в края на XX век, когато колониалната система в света е почти ликвидирана, Сърбия да държи под робство и потисничество заробени български земи с българско население. Същото се отнася и за другите ни съседки. Крайно време е да бъдат освободени по мирен начин всички поробени български земи. Този въпрос е целесъобразно и е крайно наложително да бъде внесен за разглеждане и решение от ООН и от конференцията за Югославия в Женева.

Българската комунистическа партия не желае чужди територии, но никога няма да се съгласи българска територия с българско население да бъдат под чуждо робство.

Откъснатите територии от България по силата на несправедливите договори и споразумения с нищо няма да бъде оправдано в цивилизована Европа да бъдат под робство и потисничество.

Призоваваме правителствата в Европа и в света да подкрепят справедливото искане на БКП и да задължат съседните ни страни да освободят поробените ни събратя. Също така призоваваме съседните ни страни, които все още държат под робство български територии и народ, доброволно да ги освободят. БКП е против всякакво потисничество, противно на волята на народа. БКП е против всяко робство и тирания. А робът си е роб, както и поробителят е поробител независимо от това кой и какъв е. А поробителят винаги е презиран и ненавиждан като враг на поробените.

Ще се надяваме разумът да надделее над безумието.

София, 19 септември 1992 Г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА) НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е приет на 22 март 1990 г. от Учредителния конгрес и е изменен и допълнен на 10 февруари 1992 г. от Втория редовен конгрес на Конфедерацията на труда "Подкрепа".


ОРГАНИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА
ВЪРХОВЕН ОРГАН

Чл. 35(1) Върховен орган на конфедерацията е конгресът, който се свиква на две години.
(2) Конгресът започва своята работа, ако присъстват делегати на повече от половината от колективните членове, но не по-малко от 2/3 от делегираните представители.
(3) Конгресът взема решения, ако присъстват повече от половината от регистрираните делегати, с явно гласуване при обикновено мнозинство.
(4) По настояване на 1/10 от делегатите конгресът може да взема отделни решения и с тайно гласуване, и с квалифицирано мнозинство.


КОНГРЕС

Чл. 36. Конгресът:
(1) Приема устава, както и измененията в него, с квалифицирано мнозинство (две трети) от присъстващите делегати с явно гласуване.
(2) Утвърждава общата програма на конфедерацията с квалифицирано мнозинство с явно гласуване.
(3) Определя квота на представителство на съюзите (регионални и професионални), федерациите и националните синдикати в Конфедеративния съвет.
(4) Избира едновременно екип от президент и вицепрезидент с обикновено мнозинство (половината плюс един глас) от присъстващите при тайно гласуване с мандат до следващия редовен конгрес. Ако при избора никой от екипите не получи необходимите гласове, се провежда втори избор при тайно гласуване с обикновено мнозинство, като в него участват двата екипа, получили най-много гласове при първия избор.
(5) Избраният екип предлага листа за останалите членове на Изпълнителния съвет - конфедерални секретари. Листата се гласува поименно при явно гласуване и обикновено мнозинство. При неизбиране на член от предложената листа той се замества с нова кандидатура, дадена от екипа. Предложението се гласува по реда на настоящата алинея.
(6) Избира екип от председател и зам.-председател на Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) по реда на ал.4.
(7) Избира петима членове на ЦКРК по реда на ал.5.
(8) Приема отчета на президента на конфедерацията.
(9) Приема отчета на ЦКРК.
(10) Взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната дейност на конфедерацията.
(11) Определя минималния размер на членския внос на физическите лица.
(12) Приема схема за разпределение на членския внос за конфедерацията, синдикалните регионални съюзи, федерациите и националните синдикати.
(13) Определя размера на отчисленията от членския внос за стачен фонд.


КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ

Чл. 37(1) Висш ръководен орган на конфедерацията между конгресите е Конфедеративният съвет, който представлява отворена структура. Състои се от поименно упълномощени представители от федерациите, съюзите и националните синдикати и членовете на Изпълнителния съвет.
(2) Конфедеративен съвет се формира според броя на членовете на организациите въз основа на квотите по чл.36, ал.З.
(3) Заседанията на конфедеративния съвет са редовни, когато на тях присъстват две трети от членовете му.


ПРАВА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. Конфедеративният съвет:
(1) Изработва правилник за дейността си.
(2) Приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет на всяко заседание.
(3) Координира дейността на членовете си.
(4) Осигурява информация на членовете си за дейността на цялата конфедерация, както и обработва информацията, постъпила от тях.
(5) Разглежда и утвърждава заявленията за членство в конфедерацията по реда на чл. 16.
(6) Утвърждава бюджета на конфедерацията.
(7) Създава условия за организационно укрепване на конфедерацията.
(8) Издава информационен бюлетин за дейността на конфедерацията.
(9) Организира срещи на двустранна и многостранна основа с други синдикални организации от страната и чужбина.
(10) Може да освободи член на Изпълнителния съвет, извършил доказани нарушения по смисъла на чл. 25 от устава, и при неизпълнение на служебните му задължения. Решението се взема с обикновено мнозинство при тайно гласуване.
(11) Утвърждава заместник на член на Изпълнителния съвет, който отсъства продължително време по обективни причини, до завръщането му. Изборът се извършва с обикновено мнозинство с тайно гласуване.
(12) Попълва състава на Изпълнителния съвет. Изборът се извършва с обикновено мнозинство при тайно гласуване.
(13) Приема решения за акции, включително и стачки в национален мащаб, и ги препоръчва на своите членове.
(14) Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовен конгрес.
(15) Решение за извънреден конгрес може да се вземе от Конфедеративния съвет при писмено искане на една пета от членовете на конфедерацията, представено в Изпълнителния съвет, както и по искане на ЦКРК.


ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39. Конфедеративният съвет или упълномощени от него лица са задължени да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност. Тази отговорност се носи от всички членове на Конфедеративния съвет за действия или бездействие, които представляват нарушение на устава и общата синдикална програма.


СВИКВАНЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл. 40(1) Конфедеративният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
(2) Конфедеративният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на президента, Изпълнителния съвет, ревизионната комисия или по искане на една десета на членовете на Конфедеративния съвет.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 41. Изпълнителният съвет е постоянно действащ колективен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на конфедерацията между конфедеративните съвети. Той се състои от президент, вицепрезидент и конфедералните секретари.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 42. Изпълнителният съвет:
(1) Изпълнява решенията на конгреса и Конфедеративния съвет.
(2) Подготвя и свиква заседанията на Конфедеративния съвет и определя водещ.
(3) Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на конфедерацията. Решенията на Изпълнителния съвет се взимат с обикновено мнозинство на членовете му с явно гласуване.
(4) Изработва проект за бюджет на конфедерацията.
(5) Изготвя и утвърждава щатното разписание на конфедерацията.
(6) Изготвя информационен бюлетин за дейността си и го довежда до знанието на членовете си.
(7) Изработва правилник за дейността си.
(8) Правата и задълженията на Изпълнителния съвет включват правата и задълженията на членовете му.


ПРЕЗИДЕНТ

Чл. 43 (1) Президентът на конфедерацията се избира от конгреса с мандат до следващия редовен конгрес.
(2) Президентът има представителни функции, изразява волята на Изпълнителния съвет и Конфедеративния съвет.
(3) Президентът предлага на конгреса броя, функциите и кандидатурите на конфедералните секретари.
(4) Президентът подписва документите относно дейността на конфедерацията.
(5) Президентът свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет.
(6) Президентът може да свика и ръководи извънреден конфедеративен съвет.
(7) Президентът отчита дейността на Изпълнителния съвет пред конфедеративния съвет и конгреса.
(8) Президентът има правата и носи отговорността по чл. 39.


ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

Чл. 44 (1) Вицепрезидентът на конфедерацията се избира от конгреса с мандат до следващия редовен конгрес.
(2) В отсъствие на президента или по негово поръчение той има правата и задълженията по предходния член.
(3) Вицепрезидентът има правата и носи отговорността по чл. 39.


КОНФЕДЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ

Чл. 45. Конфедералните секретари:
- са членове на Изпълнителния съвет и Конфедеративния съвет с право на глас;
- организират и отговарят за дейността на ръководените от тях отдели;
- внасят в Изпълнителния съвет за утвърждаване структурата, щатния състав и бюджета на отделите;
- отчитат дейността си пред Конфедеративния съвет по искане на всеки негов член;
- имат правата и носят отговорността по чл. 39.


КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ (ЦКРК)

Чл. 46 (1) Висш контролен орган на конфедерацията е ЦКРК, която съвместно с КРК контролира и ревизира дейността на членовете на конфедерацията.
(2) ЦКРК се състои от председател, зам.-председател и петима членове, които се избират от конгреса на КТ "ПОДКРЕПА" по реда на чл. 36, ал.4 и 5.
(3) Членовете на ЦКРК не могат да бъдат избирани и назначавани в ръководните органи на конфедерацията, но могат да бъдат делегати на конгреса.
(4) ЦКРК може да свика Конфедеративния съвет и Изпълнителния съвет на извънредно заседание.
(5) ЦКРК може да свика извънреден конгрес с решение на редовна или извънредна национална конференция на КРК по реда на чл. 38, ал.15.
(6) ЦКРК има собствен бюджет, който се одобрява от Конфедеративния съвет.
(7) Членовете на ЦКРК имат правата и носят отговорността по чл. 39.


КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 47(1) ЦКРК осъществява методична помощ на дейността на контролно-ревизионните комисии, Конфедеративния съвет, Изпълнителния съвет и контролните органи по спазване на трудовото законодателство съответства ли на устава на конфедерацията, на решенията на националните конференции и конгреса и действащото законодателство.
(2) ЦКРК може да провежда предварителен, превантивен и последващ контрол върху дейността на организациите, легитимирани в структурите на КТ "Подкрепа".
(3) Предписанията на ЦКРК са задължителни за всички подконтролни звена на КТ "ПОДКРЕПА", ако не бъдат обжалвани в едноседмичен срок пред арбитражна комисия, определена от Конфедеративния съвет.
(4) По искане на Изпълнителния съвет ЦКРК контролира и ревизира дейността на създадените от конфедерацията стопански единици.
(5) ЦКРК съвместно с КРК на съответната структура контролира и ревизира дейността на създадените стопански единици към членовете на конфедерацията, с изключение на тези по ал. 4.


КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ КОМИСИИ

Чл. 48. Висшият ръководен орган на всяка структура на Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" избира Контролно-ревизионна комисия (КРК), която има задача да осъществява контролна и ревизионна дейност на изпълнителните и ръководните органи на съответните структури.


НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ НА КРК

Чл. 49 (1) Редовните национални конференции на ЦКРК и КРК се провеждат два пъти в календарна година. На тези конференции участват задължително председателите на КРК на федерациите, националните синдикати и съюзите.
(2) Извънредни национални конференции на ЦКРК и КРК се свикват по искане на 1/10 от КРК на организациите или с решение на ЦКРК.
(3) Националната конференция на ЦКРК и КРК приема правилник за своята съвместна дейност, който не може да противоречи на разпоредбите на настоящия устав и общата синдикална програма.


СЪСТАВ НА КРК

Чл. 50 (1) В секциите, регионалните синдикати и регионалните синдикални съюзи КРК се състоят от един до трима членове.
(2) В националните синдикати и федерациите КРК се състоят от петима членове.


ИМЕ НА КРК

Чл. 51. КРК носят името на структурата, в която са избрани.


ЗАМЕСТВАНЕ НА ЧЛЕН НА КРК

Чл. 52 (1) КРК кооптират заместник на член от състава си, отсъстващ повече от 3 месеца.
(2) КРК освобождават член от състава си, извършил нарушение по смисъла на чл. 25 от устава.


БЮДЖЕТ НА КРК

Чл. 53. КРК предлагат необходимия им годишен проектобюджет за утвърждаване от органа, формиращ бюджета на съответната структура.

/Пресслужба "Куриер"/


10:45:18    
16.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!