16 ноември 1993


София, 16 ноември 1993 година
Брой 224 /1012/


София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕН ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /13 И 14 НОЕМВРИ 1993 Г., СОфИЯ/.


Измина близо една година от отстраняването на правителството на СДС. Управлението на страната ни през този период беше практически под ръководството на Българската социалистическа партия /БСП/. Финансовият банкрут, икономическата катастрофа и външната изолация, в които изпадна България, отново показаха неспособността на социалистическата партия да осъществи необходимия за страната ни преход.

Същевременно през изминалата година Националният координационен съвет /НКС/ на СДС не представи ясна стратегия за връщане на СДС в управлението на страната. Липсваше консенсус между партиите и организациите в коалицията. Това доведе до намаляване на влиянието на СДС.

Изключително тежкото състояние, в което се намира България, изисква обединяването на всички сили, които са против управлението на БСП, за извеждане на страната от тежката икономическа и социална криза. Необходимо е провеждането на предсрочни парламентарни избори, предхождани от политически споразумения за постигане на антикомунистическо мнозинство в следващия парламент.

Като отчита всичко това, Националният съвет на Обединения християндемократически център /ОХДЦ/ взе следните решения:

1. Предлага на НКС на СДС да обсъди действията на коалицията през 1993 г. и да направи анализ на работата на ръководството през този период.

2. Предлага на НКС да обсъди нова структура на ръководството на СДС, за да се оптимизира Управлението на коалицията и да се конкретизира отговорността на членовете на ръководството й.

3. Предлага НКС да започне незабавно преговори за спасяването на страната ни с:
- БЗНС с главен секретар г-жа Мозер;
- представители на монархическите формации;
- всички независими синдикати;
- други политически сили и организации с ясно изразени антикомунистически пазиции.

4. Предлага провеждането на официални разговори с представители на ДПС за изясняване на позициите.

5. Предлага свикване на заседание на председателите на партиите за определяне на ясна стратегия на СДС за начините на достигане, провеждане и спечелване на предсрочни парламентарни избори.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НA НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.


На 12 ноември 1993 година в София се състоя извънредно заседание на Националния политически съвет /НПС/ на Съюза за Търновска конституция. Присъстваха ръководните представители на БЗНС "Враба-1", БЗНС "Врабча-1" /Димитър Гичев/, Български съюз за европейска федерация, Българска народна пратия, Българска демократическа партия за световни и европейски щати и Движение за обновление на Българската православна църква.

На заседанието беше разгледано положението в Съюза за Търновска конституция на Партията на труда, представлявана от г-н Иван Велков.

Поради системна обструкционистична линия на поведение на г-н Иван Велков, неявяване на редовните заседания на НПС, провеждане на "самостоятелна" политическа линия в грубо противоречие с интересите на Съюза за Търновска конституция, на конституционализма, на тенденциите за обединяване на земеделското движение и на лоялното ни партньорство със Съюза на демократичните сили, поради неплащане на парични вноски в съюза, както и поради участието му в стопанската номенклатура на ЦК на БКП и ГК - София, на бившата БКП, заседанието прие с пълно единодушие предложението на председателя на Съюза за Търновска конституция г-н Димитър X.Попов Партията на труда и г-н Иван Велков като неин председател да бъдат отстранени от Съюза за Търновска конституция. Това отстраняване става в съответствие със статута на Съюза за Търновска конституция чл. 8, ал. 7.

ПОДПИСАЛИ:
ЗА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ: ДИМИТЪР Х. ПОПОВ
ЗА БЗНС "ВРАБЧА-1": ЙОРДАН ДУПАРИНОВ
ЗА БЗНС "ВРАБЧА-1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/: НИКОЛА КУРТОКЛИЕВ
ЗА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: БОРИСЛАВ ТОМОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: ДИМИТЪР БРАНКОВ
ЗА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕСЩ: ИВАН ВЕСЕЛИНОВ
ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НA БПЦ: БОРИС МИЛОШЕВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НA КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ, НA УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ ЗА ПЕРСОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ В СЪЮЗА.


С Протокол-заявление до председателя на БЗНС "Врабча-1" /Димитър Гичев/ под N 1 от 16 юли 1993 г., на основание чл.7 от Устава на съюза /участие в ръководни стопански структури на ЦК и ГК на бившата БКП/ и поради непреустановено членство в Партията на труда, в нейните ръководни органи и в нейните публични политически изяви Контролно-ревизионната комисия /КРК/ на БЗНС "Врабча-1" /Д. Гичев/ с председател г-н Атанас X. Николов и член г-н Павел Павлович Левенец прие за отпаднали като членове на БЗНС "Врабча-1" /Д. Гичев/ господата Иван Николов Велков, Божидар Стойнев Тасев, Димитър Кирилов Ценов, Стефан Иванов Стефанов, Христо Драганов Богоев и Николай Николов Цонев.

С Протокол N 5 от 30 юли на Управителния съвет и на Контролно-ревизионната комисия на БЗНС "Врабча-1" /Д. Гичев/ се потвърждава отстраняването на въпросните лица от съюза. Съобщава се също за попълване на състава на Управителния съвет /УС/ и Постоянния състав /ПС/ на БЗНС "Врабча-1" /Д. Гичев/, както следва: Управителен съвет - Никола Николов Куртоклиев, Димитър Харалампиев Попов, Лазар Петков Христов, Васил Иванов Божинов, Златка Николова Атанасова, Анета Асенова Миленкова, Лукан Ценов Луканов, Росица Иванова Дичева, Юлия Цветкова Василева, Иванка Крумова Миленкова, Цанка Тодорова Луканова и Минко Петков Гетов. Постоянен състав - Никола Николов Куртоклиев, Димитър Харалампиев Попов, Лазар Петков Христов, Васил Иванов Божинов, Анета Асенова Миленкова, Росица Иванова Дичева, Лукан Ценов Луканов, Юлия Цветкова Василева и Минко Петков Гетов.

На същото съвместно заседание на КРК и УС на БЗНС "Врабча-1" /Д. Гичев/ за временно /до първия конгрес на съюза/ изпълняващ длъжността организационен секретар беше избран г-н Васил Иванов Божинов.


София, 12 ноември 1993 г.


        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗНС "ВРАБЧА-1" /Д. ГИЧЕВ/: НИКОЛА КУРТОКЛИЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ДИМИТЪР X. ПОПОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРК: АТАНАС X. НИКОЛОВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НA ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НA РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НA НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ДО ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА, ДО ЖЕНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДО РОДИТЕЛИТЕ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Ръководството на Демократичния съюз на жените /ДСЖ/ се обръща към държавните институции, към всички, които се чувстват българи, с горещия призив - не допускайте съпругата на Муун да влезе в България, не допускайте с "благи" слова да рушат съзнанието и изконните ни български традиции!

Да не рискуваме ума, здравето и живота на децата в България! Ако се допусне тази визита, много български семейства и деца ще попаднат в рискова ситуация.

Политици и държавници, жени, майки и бащи, нека обединим усилията си и спрем мними проповедници да рушат род и родина!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДСЖ: ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО "МЯСТО И РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ В ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НA ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ" /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НA ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НA СЪЮЗА АНАСТАСИЯ МОЗЕР, НАПРАВЕНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН СЪВЕТ /6 И 7 НОЕМВРИ 1993 Г/.


Връщането на земята, на собствеността е основен елемент в демократизацията на нашето обшество. Ето в земеделския град Славяново, където земята е върната благодарение на това, че там властта е в земеделски ръце, вече е регистрирана истинска кооперация на собственици и нейните членове се готвят да правят агробизнес. Те имат право за мандри, за мелница. Техният добив тази година е далеч по-висок от този на ТКЗС и плановете им за бъдещето са да изградят едно модерно стопанство. Същото е и положението в село Трънково, където управляват също земеделци и където земята е върната и собствениците се ориентират към следващия етап - агробизнеса. Защото само в съчетание на производство с преработката на суровината, земеделецът, фермерът ше получи задоволително възнаграждение и перспективност за своя труд. Тези примери доказват, че законът, макар и несъвършен, ако не му се пречи, може да работи.

Както виждате, това е положението там, където има земеделски лидери, и там, където земята е върната. И тези примери показват, че тя можеше да се върне навсякъде, ако това правителство и това мнозинство в парламента не им пречеха. И както виждате, ние можехме да бъдем вече на втория етап на нашето развитие и развитието на земеделското стопанство - да преминем към този агробизнес, да се съживи индустрията.

Ние се интересуваме живо от приватизацията, защото тя е част от целия този цикъл и бавенето на приватизацията бави всичко останало в нашата страна. Защото този народ, и земеделски, и градски, всички труженици се надяват да получат някакъв доход от тази приватизация. Като цяло тя ще помогне на нашата банкрутирала държава да си задвижи икономиката. За жалост това, което виждате, е, че тази приватизация още не е започнала. Вместо това извършва се една скрита приватизация, което значи, че народът няма да получи нищо. Предприятията се оставят да загиват, за да могат да се продават, и то тайно, на безценица. Дори професор Беров призна, че се провежда такава тайна приватизация, скрита приватизация, потвърждавайки фактите, изнесени от нас.

Демокрация - това е частна собственост и нейната защита, това е плурализъм, свобода на словото и печата, грижа за социално слабите, стремеж към укрепване на културните и духовните ценности, без които едно общество се лута и ако не намери някакъв достоен ориентир, се губи в безпринципност и ценностен астигматизъм.

Ние, макар и извънпарламентарна сила, направихме много в това отношение. Ние поставихме въпроса за връщането на земята в нови реални граници и комасирана в центъра на общественото внимание и принудихме правителството да говори поне за това. Ние - организационно и чрез "Селището на честта” - отстоявахме и ще продължаваме да отстояваме интересите на демократична България и да изпълняваме ролята на един важен коректив на пагубната политика на това правителство и болшевишкото мнозинство в парламента.

Българският земеделски народен съюз като една умерена, принципна, демократична сила, най-многочислената в България, допринася и ще продължава да допринася за парирането на посегателствата отляво и отдясно срещу изграждането на истинско стабилно народовластие в България. Нашият поглед ще остане обърнат напред. Ние ще търсим сътрудничество с всички, които работят искрено за демократичната реформа в България, за да можем да победим надигналите глава комунистически реставрационни сили, останали за жалост във всички структури на нашата политическа и икономическа действителност.

Драги съидейници, в България се прави опит за повторение на сценария от 1945 г. Той се повтаря и по отношение на БЗНС, и по отношение на крехките успехи на демокрацията в нашата родина. Няколко от тъй наречените БЗНС-та са създадени от БСП. На единствената тяхна акция в Радомир се вееха само червени знамена. Контролираните и финансираните от комунистите медии раздухват тези нелепости и афишират тези фантоми, защото съществуването на един независим, силен Български земеделски народен съюз е заплаха за реставрационните им планове. Този Български земеделски народен съюз е обаче най-голямата гаранция за демокрацията в България. И тези, които работят против него, трябва да разберат и трябва да бъдат разобличавани като рушители на демокрацията в нашата родина.

Ние кръстосваме страната, за да вдъхнем надежда, да възстановим онзи борчески дух, онази вяра в успеха на трудната мисия на Българския земеделски народен съюз; ние се мъчим да разселваме заблудите и да парираме нападките. 45 години комунизъм нанесоха дълбоки щети на българския народ, но дори 5 века отоманско робство не го направиха роб. Той намери тогава сили да изправи ръст и да преодолее последиците. Българският народ и сега ще успее да мобилизира своята енергия, да извиси ръст и да изпълни своя дълг, да приеме и отговори на предизвикателствата на демокрацията - бъдещето на нашата родина.

Когато подехме борбата, ние обещахме, че възстановеният, единственият Български земеделски народен съюз, независимият Български земеделски народен съюз, ще се превърне в щит срещу посегателствата над демокрацията в България.

С Божията помощ и народната воля той ще бъде и най-мощното оръжие в защита на придобивките и изграждането на свободна и независима България, в борбата за хляб, мир, свобода и народовластие!

Да живее Българският земеделски народен съюз!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "НOB ИЗБОР ЗА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ДВАНАДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА/, ПРОЧЕТЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НA ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА. ПРЕД ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23 - 24 ОКТОМВРИ 1993 Г./. На форума присъстваха 376 делегати от 183 клуба на ГОР.


ЗА МЕСТНАТА ПОЛИТИКА НА ГОР

Едно от последните направления в практическата програма на ГОР е свързано с утвърждаването на общините като основни и самостоятелни структурни единици на българското общество. Без решаването на този въпрос при съхраняването на сегашната степен на централизация ние няма да може да изградим ефективно и пълноценно гражданско общество.

Какви са основните положения на практическата работа на ГОР в това направление?

Първо. Преди всичко това е създаването на самостоятелна и стабилна икономическа основа за местно самоуправление. Това може да стане само чрез отделянето на държавата от общинската собственост, включително земята, сградния фонд, малките предприятия /намиращи се сега в разпореждане или на общините, или на държавата/, част от инфраструктурата и местната транспортна система. Новото, което предлага ГОР в тази насока, е проект на закон за общинската собственост в пряка връзка със стимулирането на малката приватизация и структурната реформа в цялата страна.

Второ. ГОР предлага постепенно въвеждане на система за обособено събиране на местните данъци. Заедно със Закона за местното самоуправление това ще доведе до реална автономия на общините в рамките на единната българска държава.

Трето. ГОР ще провежда политика на децентрализация на стопанските и културни ценности на нацията от столицата и по-големите градове към бившите окръжни и общински центрове.

Четвърто. Смятаме за необходимо местните структури на ГОР да посветят своята работа на формирането на местна политика и на решаването на конкретни задачи с висока степен на значимост за съответното населено място. Това за нас ще бъде и главното при оценката на тяхната дейност и за способността им да се включат в политическия живот.


ПОЛИТИЧЕСКАТА ТАКТИКА НА ГОР В ПЕРИОДА ДО СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ

Основната политическа цел на ГОР в периода до следващите избори е преодоляването на конфронтацията в страната, намаляване степента на кризата и постепенното създаване на предпоставки за стопанско и духовно оживление на нацията.

В стратегически план задачата на Гражданското обединение за републиката се определя от концепцията за равновесното развитие. В краткосрочен план задачите на ГОР се обуславят от пратическата промяна, изложена в идеите на този доклад.

Принципен е въпросът как Гражданското обединение за републиката ще реализира своите стратегически и практически задачи. За нас този въпрос има изключителна стойност и е пряко свързан с обществената ситуация, в която се намира страната. Още един път искаме да посочим, че Гражданското обединение за републиката съществува и ще съществува дотолкова, доколкото от това има нужда страната. С оглед на това предлагаме на конференцията да утвърди решение ГОР да се яви на следващите избори - като самостоятелна политическа формация или в рамките на по-широка политическа коалиция. По наше мнение конференцията би трябвало да възложи на новоизбрания Национален съвет на ГОР да вземе решение за времето и начина на това решение.

Означава ли това, че ние затваряме ГОР за членове на други партии и обществени организации? Не, не означава. Ние продължаваме да бъдем широко отворено обединение и в нашите органи и организации могат да членуват представители на различни партии.


ПО ПОВОД НА СЛЕДВАЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Гражданското обединение за републиката смята, че до края на следващата пролет в страната не съществува обстановка за провеждането на извънредни парламентарни избори. Причините за това са както икономическото ни състояние, така и обстоятелството, че едни избори в момента не могат да доведат до реална промяна в конфигурацията на политическите сили и до обща политическа стабилност. Ето защо в предстоящата си работа ГОР ще поставя акцента не върху подготовката за избори, а в конкретната практическа работа за усъвършенстване на законодателството и за подпомагане на изпълнителната власт. Разбира се, ние трябва да подготвим свои становища за избирателната система в страната, за времето и начина за провеждане на избори за местни органи на властта, както и по редица други проблеми.


ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА ГОР КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Гражданското обединение за републиката се отнася с уважение към всички съществуващи в страната държавни институции. Това е въпрос на политически морал и на уважение към конституцията и принципите на демокрацията. Ние намираме за примитивни опитите да се охулват държавният строй, Президентството и Министерският съвет като институции. Разбира се, това не означава те да не бъдат критикувани по определени поводи и за конкретни техни действия.

ГОР не е политическа формация на президента, както елементарно твърдят някои политически лидери. Това не ни пречи ние да уважаваме президентската институция като гарант на политическата стабилност и на промените в страната. Смятаме, че президентът на Републиката трябва да продължи да има тази роля в рамките на дадените му от конституцията правомощия и в никакъв случай да не става страна в политическите спорове или в предстоящите изборни битки. Ако президентът вземе страната на една или друга политическа партия, това ще доведе до нова спирала в поляризацията и до обезличаването на президентската институция като гарант на мира и спокойствието в страната.

Гражданското обединение за републиката подкрепя и ще подкрепя парламентарната основа на българската демокрация. Ние сме парламентарна република и очевидно това ще остане определяща характеристика на България и за в бъдеще. Принципното ни отношение към парламента обаче не означава, че ние се отнасяме безкритично към него. Смятаме, че организацията в работата на парламента не е на необходимото равнище, че се губи безценно време, от което пада ефективността на общата работа. Парламентът не разполага със защитни механизми срещу случайни предложения, от които страда качеството на много закони. В редица случаи работата на парламентарните комисии не е на необходимата висота. Не е нормално и положението на Законодателната комисия, която е претрупана с работа и където се задържат много закони.

От много членове и клубове на ГОР се поставя въпросът за създаване на самостоятелна парламентарна група. Смятаме, че този въпрос може да бъде решен единствено от депутатите, подкрепящи Гражданското обединение за републиката. Основен критерий при решаването на въпроса трябва да бъдат волята и желанието на депутатите, стремежът за съхраняване целостта на парламента и реализацията на задачите, утвърдени от Националната конференция на ГОР.

ГОР поддържа тезата, че при създалите се в страната условия и при невъзможността да се направят бързи избори сегашното правителство на проф. Любен Беров няма разумна алтернатива. Предложенията да се направи по-мълък или по-голям ремонт на този кабинет могат да се подкрепят само ако са свръзани с реална промяна в политиката. ГОР няма да подкрепи промени заради самите промени, нито заради дребни политически прищевки.

Това не намалява силата на критиката, която ние имаме към някои страни от дейността на правителството. Убедени сме, че то би трябвало да бъде много по-активно, концентрирано и ефективно в решаване на основния проблем, който стои пред него - приватизацията. Става дума и за връщането на земята, и за приватизирането на държавните отрасли на икономиката. И в двете направления поетите от правителството ангажименти изостават. Това се отнася и за решаването на редица други въпроси като събирането на бюджетните приходи, организацията на данъчната администрация, спасяването на някои промишлени производства и редица други. Разбира се, трябва да признаем, че от правителството на проф. Любен Беров не могат да се очакват мащабни промени без съответна подкрепа от парламента.


ЗА СЪЮЗНИЦИТЕ НА ГОР

Гражданското обединение за републиката се отнася с уважение към всички легитимни политически партии без тези, изповядващи насилнически тоталитарни доктрини. Критичното ни отношение към двете основни политически партии не намалява уважението ни към тях, когато те се ангажират с необходими за страната начинания. Всяка стъпка и от БСП, и от СДС, насочена към намаляването на конфронтацията и към национално съгласие, ще бъде посрещана от нас с разбиране и подкрепа. Всяка стъпка, разпалваща вътрешни гласове на войни, ще бъде посрещана от нас на нож.

С толерантност и уважение се отнасяме и към всички останали парламентарни и извънпарламентарни партии в техния стремеж да направят нещо добро за страната си и да издигат международния престиж на България.

За нас също така е ясно, че в сегашната ситуация, а също така в близка перспектива нито една партия не е в състояние да получи и създаде самостоятелно парламентарно мнозинство и да състави правителство. Нещо повече, ние сме убедени, че тази тенденция ще се запази за един по-продължителен период от нашето развитие. Такава е логиката на промяната. Такава е логиката на развитие на икономическите интереси, а оттам и на социалната стратификация на обществото. Следователно още сега, но все повече в перспектива България ще се нуждае от политическа коалиция като основа на политическия стабилитет, който е нужен на страната и на една преходна икономика.

Очевидно е, че всички досегашни коалиции се оказаха нестабилни и нетрайни: трудно върви коалицията на СДС; едва ли може да се говори и за коалиция на Социалистическата партия; непрекъснато се създават и разпадат коалициите в т.нар. политически център; в сложно състояние се намира и коалицията, обединена около Новия съюз за демокрация.

ГОР смята, че е необходимо да промени самия принцип при изграждане на политическите коалиции. Според нас една коалиция може да бъде стабилна и да отговоря на нуждите на страната само когато е основана върху ясна, определена програма от цели и дейстия за извеждане на страната от кризата.

Възнамеряваме върху този подход да търсим своите съюзници за в бъдеще. Първо, като определим кръга от цели и задачи, и второ, като на тази основа постигнем споразумение за съвместни действия. Предлагаме на Националната конференция да упълномощи новоизбраните Национален Изпълнителен съвет на ГОР за провеждане на широки консултации до края на тази година с оглед осигуряване на широк политически съюз за постигане на целите, изложени в нашата политическа програма.


ЗА ОТНОШЕНИЯТА СЪС СИНДИКАТИТЕ

Още в учредителния си документ ГОР се обявява за продължаване политиката на социално партньорство и на дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество. С това ние изказахме своето положително отношение към мястото и ролята на синдикатите в обществения живот.

В нашето общество съществуват две основни концепции за ролята на синдикатите в преходния период към пазарна икономика. Едната е свързана с тезата, че трудният от социална гледна точка преход задължително предполага слаби синдикати. Втората - че този преход може да се извърши само при помощта на силни и мощни синдикати, стоящи на позициите на пазарната икономика и разбиращи трудностите на прехода. ГОР се разграничава от първата и изцяло застава на второто от тези гледища.

Същевременно на нас не ни е безразлично, че определени партии и формации се опитват да навлязат отвътре в структурата на синдикатите, да създадат свои синдикати. Смятаме подобна тенденция за погрешна и неотговаряща на общите закономерности, които се развиват в Европа и в света. Този въпрос е свързан въобще с философията на гражданското общество. Ние сме за гражданско общество от независими синдикати, независими медии, включително национални, независим бизнес и против монополизацията и концентрацията на огромна политическа власт в едни и същи ръце. От друга страна, ние никога няма да приемем свръхполитизацията на обществения живот и делението на всичко в страната между две или три партии. Това е в противоречие с националните интереси и с утвърждаването на истински демократични принципи в България.

ГОР се обявява за постоянни и творчески връзки с всички синдикални организации. През подготвителния период преди днешната конференция ние проведохме официални разговори с Конфедерацията на независимите синдикати в България и неофициални с президента на КТ "Подкрепа". Съвместно с КНСБ подписахме протокол за сътрудничество на ниво експерти в областта на стопанското законодателство и по-специално в сферата на приватизацията.

Изразяваме нашето позитивно отношение към подготвените от КНСБ няколко социални закона. Договорихме се за по-нататъшно сътрудничество в различни области, включително при внасяне и приемане на закони, разработени от експерти на КНСБ. Смятаме за правилно също така да продължим контактите на различни равнища с представители на КТ "Подкрепа", както и на други синдикални организации.

Правилно ще бъде всички местни структури на ГОР да установят творческо сътрудничество със синдикатите.

Няколко са приоритетните области, в които трябва да се търси взаимодействие със синдикалните организации:

Първо. В областта на социалните закони, включително законите по социалното осигуряване.

Второ. В областта на приватизацията, включително по прилагане на системата ESOP.

Трето. В областта на заетостта, включително по работата за разкриване на нови работни места.

Това са политическите задачи на ГОР, които ние предлагаме да бъдат утвърдени от неговата Първа национална конференция. Казано накратко, става дума за нова и недискутирана досега в страната идейно-политическа доктрина, за практическа програма и огромен набор от конкретни проекти и идеи. Ще мине време и ние, и съдниците на нашето дело ще могат да оценят в какво сме били прави и в какво не. За всички нас обаче е ясно, че това, което правим, има свой смисъл, своя обединяваща сила, която ни събра в тази зала и с която ще си отидем оттук.

Нов избор за България - ето, това е, което предлагаме на собствените си членове и симпатизанти, на нашите политически партньори, на цялата българска общественост - нов избор за тази страна, в която живеем и която има и историческата сила, и днешното си право да бъде ярка и достойна част от една нова мирна и демократична Европа.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
16.11.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
                                            Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Прссслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!