16 май 1991

СОФИЯ, 16 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 95 /370/

СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДИ СЪБРАНИЕ И РАБОТАТА ПО ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.


НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПОТВЪРЖДАВА РЕШИМОСТТА НА ПАРТИЯТА ЗА РАДИКАЛНА РЕФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО, ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ.

ВАЖНО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ Е ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПРЕПОРЪЧВА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ДА СЪДЕЙСТВА ЗА НАЙ-СКОРОШНО ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗА РЕФОРМАТА ЗАКОНИ, СЛЕД КОЕТО НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ НАСРОЧЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. ЕВЕНТУАЛНОТО РАЗМИНАВАНЕ НА ГЛАСУВАНИТЕ ЗАКОНИ С ПРОГРАМАТА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ БИ НАПРАВИЛО ИЗЛИШНО ПРИСЪСТВИЕТО НА НЕЙНИТЕ ДЕПУТАТИ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. МОМЕНТА И НАЧИНА НА НАПУСКАНЕТО ДЕПУТАТИТЕ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ САМИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОИ ОСНОВНИ ВЪПРОСИ, ПОВДИГНАТИ ОТ ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ, ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ НЕ СЕ НАЕМА ДА ФИКСИРА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ - РЕПУБЛИКА ИЛИ МОНАРХИЯ. ТОЗИ ВЪПРОС ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШЕН ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ, А АКО РЕШЕНИЕТО МУ БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕНО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДЕПУТАТИТЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ СА СВОБОДНИ ДА ГЛАСУВАТ ПО СЪВЕСТ.

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПОТВЪРЖДАВА ПОДКРЕПАТА CИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ НЕГО РАДИКАЛНА СТОПАНСКА РЕФОРМА. ОСНОВАНИЕ ЗА СНЕМАНЕ НА ДОВЕРИЕТО ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО БИ БИЛО САМО ЯСНО ИЗРАЗЕНАТА ОТ МИНИСТРИТЕ НА СДС В НЕГО НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА РЕАЛИЗИРАТ СВОЯТА ПЛАТФОРМА. ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА СВОИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ, КАКТО И ВСИЧКИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА СДС ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА УСПЕХА НА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И ОСОБЕНО ЗА РАЗГРАЖДАНЕТО НА СРЕДНАТА НОМЕНКЛАТУРА.

СОФИЯ, 14 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА 39 ДЕПУТАТИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА ПРЕУСТАНОВЯТ УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА", СЪБРАЗЯВАЙКИ СЕ С ЖЕЛАНИЕТО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА БЪДЕ ОПОВЕСТЕНА НЕГОВАТА ПОЗИЦИЯ, ЗАЯВЯВА:

ОТ МОМЕНТА НА СВОЕТО ВЪЗНИКВАНЕ ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА В СОФИЯ И В СТРАНАТА, КАКТО И ПРИ ПРЕРАСТВАНЕТО ИМ В ДВИЖЕНИЕ "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" СА ИМАЛИ ЯСНА ПОЗИЦИЯ: БКП НЕЗАВИСИМО КАК ЩЕ СЕ ПРЕИМЕНУВА, ТРЯБВА ДА СЕ ОТТЕГЛИ ОТ ВСИЧКИ РАВНИЩА НА РЪКОВОДСТВОТО В ОБЩЕСТВОТО, КАТО ВЪЗСТАНОВИ НАНЕСЕНИТЕ ЩЕТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАРОД.

ДНЕС СА ОСЪЩЕСТВЕНИ САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ЖЕЛАНИТЕ ПРОМЕНИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА СИЛНИЯ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН НАТИСК И НА ДЕПУТАТИТЕ OТ ОПОЗИЦИЯТА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО МАЙСТОРСТВО НА БКП/БСП В МАНИПУЛАЦИИТЕ И ИЗМАМИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО СЪЗДАВА ИЛЮЗИЯ ЗА ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ, НО КОГАТО СЕ ЗАСЯГАТ СЪЩНОСТНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БКП/БСП, ЧЕРВЕНОТО МНОЗИНСТВО ДИКТУВА РЕШЕНИЯТА.

С НАРАСТВАЩО БЕЗПОКОЙСТВО НАБЛЮДАВАМЕ КАК ЧАСТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА ЗАЕМАТ КОМПРОМИСНА ПОЗИЦИЯ, А ПАРТИЯТА НА ЛЪЖАТА СТАВА ТЕХЕН РАВНОСТОЕН ПАРТНЬОР. ОПРАВДАНИЕТО, ЧЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО Е ЗА ОБЩОТО БЛАГО, ОТДАВНА Е ОТХВЪРЛЕНО ОТ ИСТОРИЯТА И СЕ НАРИЧА ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ НАЙ-СТРАШНИТЕ МОМЕНТИ В НОВАТА НИ ИСТОРИЯ СА СВЪРЗАНИ ИМЕННО С ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ КАТО ИНСТРУМЕНТ НА БКП.

БОЛКА ПРЕДИЗВИКВАТ ИЗКАЗВАНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПОЗИЦИЯТА, ЧЕ УЛИЦАТА НЯМА ДА ДИКТУВА КАК ДА ДЕЙСТВАТ ДЕПУТАТИТЕ. НИМА ТЕЗИ ДЕПУТАТИ ЗАБРАВЯТ, ЧЕ ДОВЧЕРА СЪЩО БЯХА ЧАСТ ОТ ТАЗИ УЛИЦА.
ИСКАМЕ ДА ИМ ПРИПОМНИМ, ЧЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ БЯХА ИЗБРАНИ НЕ КАТО ЛИЦА, ПОЗНАТИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, НЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, А КАТО ИЗРАЗИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА. ВСЯКА ФОРМА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО ВОДИ САМО ДО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА В ИКОНОМИЧЕСКА ДИКТАТУРА, А ЧЕ ТОВА СТАВА, ГО ЗНАЕ ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ, НА КОИТО ИСТИНАТА Е СКЪПА, ДА ПОДКРЕПЯТ ГРУПАТА НА 39-ТЕ ДЕПУТАТИ. ПОЛИТИКАТА Е ИЗКУСТВО НА КОМПРОМИСИТЕ, НО НАЙ-ДОБРАТА ПОЛИТИКА Е ЧЕСТНОСТТА. ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ НЕЯ, ЗНАЯТ ЗАЩО СЕ СТРАХУВАТ. ЗНАЕ ГО И БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД.

СОФИЯ, 14 МАЙ 1991 Г.               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", ПРИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА 13 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ВОДЯТ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ 3 НОЕМВРИ 1988 Г., КОГАТО В 65-ТА АУДИТОРИЯ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СТОТИНА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ДЕМОНСТРИРАХА ЖЕЛАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. С ГРАЖДАНСКИТЕ СИ ПОЗИЦИИ ОСНОВАНИЯТ ТОГАВА КЛУБ ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО ДАДЕ СВОЯ ПРИНОС ЗА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ И ЗАВОЮВА СОБСТВЕНО ТРАЙНО МЯСТО В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ.

КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ БЯХА ЕДНИ ОТ ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КАТО ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ НЕФОРМАЛНИ ДВИЖЕНИЯ И ОТДЕЛНИ АКТИВИСТИ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗАПОЧНАХА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ ОЩЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1989 Г. ПО-КЬСНО СЕ ПРИСЪЕДИНИХА И РЕАНИМИРАЩИТЕ СТАРИ ПАРТИИ И НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ.

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., КОГАТО В ИНСТИТУТА ПО СОЦИОЛОГИЯ БЕШЕ ОСНОВАН СДС, ДОСЕГА НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, В ОБЩИНСКИТЕ, ГРАДСКИТЕ И ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ, В КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ ВИНАГИ СА ОТСТОЯВАЛИ ЕДИНСТВОТО НА СДС И НЕГОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА И ХУМАНИСТИЧНА СЪЩНОСТ. НАПОСЛЕДЪК НЯКОИ ПАРТИИ ОТ СДС СЕ САМООПРЕДЕЛЯТ КАТО НЕОКОНСЕРВАТИВНИ И НЕОЛИБЕРАЛНИ, ДРУГИ НАРИЧА СЕБЕ СИ "ЦЕНТЪР". НИЕ НАМИРАМЕ ТОВА ЗА НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО. ЕСТЕСТВЕНО Е РЕАНИМИРАНИТЕ И НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ДА ТЪРСЯТ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ФИЗИОНОМИЯ, ДА ИЗПРОБВАТ ДРОБОВЕТЕ СИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ДИШАНЕ В ДНЕШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА АТМОСФЕРА. НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ГИ ПОДКРЕПИМ В ТЕХНИТЕ ПЪРВИ САМОСТОЯТЕЛНИ КРАЧКИ. ЗА ТОВА ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НЯМАТ САМОСТОЯТЕЛНО СЪЩЕСТВУВАНЕ ВЪН ОТ СДС. НИЕ НАПЪЛНО СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАМЕ СЪС СДС КАКТО ДОСЕГА, ТАКА И В БЪДЕЩЕ ЩЕ РАБОТИМ ЗА УКРЕПВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СЪЮЗА. ЕДИНСТВОТО НА ВСИЧКИ АНТИТОТАЛИТАРНИ СИЛИ Е ВЪРХОВНА НАША ЦЕЛ ДО ПЪЛНАТА СМЯНА НА СИСТЕМАТА. НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ НАШИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ, ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НА СДС: ЕДИНСТВОТО НА АНТИТОТАЛИТАРНИТЕ СИЛИ Е ОСНОВНО УСЛОВИЕ ЗА МИРНОТО И БЪРЗО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.

"ЕДИНСТВО" Е НАШИЯТ ЛОЗУНГ.

НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА РЕШИ:

1. ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ В КООРДИНАЦИОННИТЕ И КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ ДА РАБОТЯТ ЗА ЕДИНСТВОТО НА КОАЛИЦИЯТА СДС ВПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

2. ПРИЗОВАВА КЛУБОВЕТЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА ДА ПОДПОМАГАТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ КЛУБОВЕ НА СДС. В ТЕЗИ КЛУБОВЕ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ БЕЗПАРТИЙНИ, КОИТО ОТСТОЯВАТ СИНЯТА ИДЕЯ, ОТСТОЯВАТ ИДЕЯТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.

3. ПРИЕМА ЗА ОСНОВА НА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, КОИТО СА ИЗЛОЖЕНИ В ПЛАТФОРМАТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА.

4. КАТО ОТЧИТАМЕ, ЧЕ ПОНЯТИЕТО "ГЛАСНОСТ" КАТО СВОЕОБРАЗЕН СИНОНИМ НА "СВОБОДА НА СЛОВОТО" СЕ ВКЛЮЧВА ИМПЛИЦИТНО В ПОНЯТИЕТО "ДЕМОКРАЦИЯ" И ЧЕ БЕШЕ ВКЛЮЧЕНО В НАИМЕНОВАНИЕТО НА КЛУБА ОТ ТАКТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ, СЪКРАЩАВАМЕ ИМЕТО НА: ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ".

5. СЧИТАНО ОТ 15 АПРИЛ 1991 Г., В РЪКОВОДСТВАТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ФКД, В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО, КАТО ДЕЛЕГАТИ И КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФКД В НАЦИОНАЛНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ КС НА СДС ДА НЕ УЧАСТВАТ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

6. В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ И ЗА ОБЩИНСКИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ ИЗДИГНАТ В РАМКИТЕ НА СДС КАНДИДАТИ ЗА ВСИЧКИ МЕСТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И В ОБЩИНИТЕ. ВЪЗЛАГА СЕ НА КЛУБОВЕТЕ ДА ИЗДИРВАТ ТАЛАНТЛИВИТЕ И НЕОПЕТНЕНИ ХОРА И ДА ИЗДИГАТ ТЕХНИТЕ КАНДИДАТУРИ, КАТО СПАЗВАТ СТРИКТНО ПРОЦЕДУРИТЕ, ПРИЕТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

7. УПЪЛНОМОЩАВА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО ДА ПОСТАВИ ПРЕД КС ВЪПРОСА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СДС С ЦЕЛ КОНСОЛИДИРАНЕ НА СЪЮЗА.

8. ПРЕПОРЪЧВА НА ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО ДА НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО ЗА ИЗДАВАНЕ ВЕСТНИК НА ФЕДЕРАЦИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В ЛОВЕЧ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,

КАТО СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО ПОЕ ВАШИЯТ КАБИНЕТ, Е ПЪЛНА И РЕАЛНА, А ВЛАСТТА, КОЯТО ВИ ПРЕОТСТЪПВА УПРАВЛЯВАЩАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, Е ОГРАНИЧЕНА И ПОНЯКОГА УСЛОВНА, ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА НАЗНАЧИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ И СЪГЛАСНО ПОСТИГНАТОТО ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1990 Г. СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СДС, БСП И БЗНС ВРЕМЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ.

ГОСПОДИН ПРЕМИЕР МИНИСТЪР, НАШЕТО ТЪРПЕНИЕ СЕ ИЗЧЕРПА.

ВЕЧЕ ОСЕМ /8/ МЕСЕЦА В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА БСП УПРАВЛЯВА ОБЛАСТТА БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. НА СВОИТЕ СЛУЖЕБНИ И ПАРТИЙНИ ПОСТОВЕ СИ ОСТАВАТ НАЗНАЧЕНИТЕ ЧРЕЗ НЕЛЕГАЛНОТО 57 ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1987 Г. КОМИСИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИ. СРЕЩУ ВИСОКА ДЪРЖАВНА ЗАПЛАТА АКТИВНА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ НА СВОЯТА БСП ПРОВЕЖДАТ В РАЙОНА ОРГАНИЗАТОРИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КОМИТЕТ НА БКП ЗА СЪЩИТЕ ЦЕЛИ ПО СЪЩИЯ НЕЛЕГАЛЕН НАЧИН.

ДОБРЕ НИ Е ИЗВЕСТНО СТАНОВИЩЕТО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП, КЪДЕТО УПОРИТО БИТУВА МНЕНИЕТО, ЧЕ "ЛОВЕШКА ОБЛАСТ Е ЧЕРВЕНА И ЧЕРВЕН ЩЕ БЪДЕ И НЕЙНИЯТ ИЗПЪЛКОМ ВО ВЕКИ ВЕКОВ!" НО АКО ВИЕ МИЛЕЕТЕ ЗА ДОБРОТО НА БЪЛГАРИЯ, НИЕ ЩЕ ВИ ПОДКРЕПИМ, КАТО ОТ 15 МАЙ 1991 Г. ОТ 16.00 Ч. СУТРИНТА ЗАПОЧВАМЕ ДЪЛГОСРОЧНА МИТИНГОВА ОКУПАЦИЯ ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЛАСТНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, ДОКАТО НЕ БЪДЕ НАЗНАЧЕН ЗАКОНЕН ВРЕМЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ.

ЛОВЕЧ, 10 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/ ОЗАГЛАВЕНА "КОГА И КАКВИ ИЗБОРИ".


ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЕЧЕ СЕ ПЛЕДИРАТ УСТНО И С ПОДПИСИ ВЪПРОСИТЕ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА НАСРОЧВАНЕ И ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СТИГНА СЕ ДО КУРИОЗА - СТОЯН ГАНЕВ ИЗМИСЛИ ФОРМУЛАТА ДА СЕ ИЗБЕРЕ ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НО И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРОДЪЛЖИЛО ДЕЙНОСТТА СИ, ТАКА ЧЕ ДА РАБОТЯТ ЕДНОВРЕМЕННО ДВЕ НАРОДНИ СЪБРАНИЯ - ВЕЛИКО И ОБИКНОВЕНО! ИЗНИКВА ОСНОВАТЕЛНИЯТ ВЪПРОС ЗАЩО И НА КОГО СА НЕОБХОДИМИ ТЕЗИ ДВЕ, "НАРОДНИ СЪБРАНИЯ". НЕОБХОДИМИ СА НА НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ, ЗАЩОТО ИМА КЕЛЕПИР. ЗАПЛАТИТЕ ИМ СА ДОСТА ТЛЪСТИ, ТАКА ЧЕ ГОСПОДАТА ГАНЕВЦИ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ИЗПУСНАТ ТЛЪСТИЯ КОКАЛ, А НЕ ТОЛКОВА ЗАЩОТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ СИ СВЪРШИ ОСНОВНАТА ЗАДАЧА, ЗА КОЯТО БЕШЕ ИЗБРАНО - ДА ИЗРАБОТИ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, С КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДЕЙНОСТТА СИ, И ВТОРО: НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕВЪРНАХА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ИНСТИТУЦИЯ ЗА СВАДИ, БЕЗЦЕЛНИ ПЛЕДОАРИ И ВЗАИМНИ ОБВИНЕНИЯ КОЙ Е БИЛ И КОЙ НЕ Е БИЛ ИНФОРМАТОР НА МВР-ДС, ИМАЙКИ КУРАЖА ПОВЕЧЕ ОТ 10 МЕСЕЦА САМО ДА ГОВОРЯТ, НО НЕ НАМЕРИХА СИЛИ ДА ОГЛАСЯТ ДОСИЕТАТА НА ИНФОРМАТОРИТЕ И ТРЕТО - НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНКОГНИТО ОТ ТРУДОВИЯ НАРОД СИ ОПРЕДЕЛИХА ТАКИВА ЗАПЛАТИ, КАКВИТО НИКОГА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ДОСЕГА НЕ Е ПОЛУЧАВАЛ.

СЛЕДОВАТЕЛНО ГАНЕВЦИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НИКОГА ДОБРОВОЛНО НЕ БИХА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ПРИВИЛЕГИРОВАНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ. ТА ТЕ НАЛИ НА ДЕЛО ДОКАЗАХА, ЧЕ КАТО БИВШИ НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ СА ИМАЛИ ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ ДА ЛИКВИДИРАТ СОЦИАЛИЗМА И ДА ЗАХАПЯТ ТЛЪСТИЯ КОКАЛ. ТАЗИ ЦЕЛ ТЕ ПОСТИГНАХА И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИХА ЖЕЛАЛИ ДА ИЗПУСНАТ КОКАЛА.

ВМЕСТО ОБЕЩАВАНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ НА НАРОДА ТЕ МУ ДОНЕСОХА КУПОННА СИСТЕМА, ГЛАД, МИЗЕРИЯ, ГОЛОТИЯ И БОСОТИЯ. УВЕЛИЧИХА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ НАД ДЕСЕТ ПЪТИ, А КЪМ ПЕНСИИТЕ ДАДОХА НЕИЗВЕСТНО ДОКОГА УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ 183 ЛЕВА И ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР, И ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ 500 И ПОВЕЧЕ ЛЕВА. КАКВО СЕ ПОЛУЧИ НА ПРАКТИКА?

БЕДНИТЕ СТАВАТ ПО-БЕДНИ, А БОГАТИТЕ ПО-БОГАТИ. ЕДНИ ЖИВЕЯТ ПОНЕ ЗАСЕГА КАТО БЪБРЕЦИ В ЛОЙ, А ДРУГИ ГЛАДУВАТ.

ТАКА НАПРИМЕР СЪС 100 ЛЕВА ДО НОВА ГОДИНА КУПУВАХМЕ 66 КГ. ЗАХАР ИЛИ 18 КГ. МЕСО, А СЕГА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КУПИ СЪС СТО ЛЕВА И УВЕЛИЧЕНИЕТО ОТ 183 ЛЕВА? СЪС 183 ЛЕВА СЕГА МОЖЕ ДА СЕ КУПИ 14 КГ ЗАХАР И 9,50 КГ. МЕСО, ИЛИ С ПО-МАЛКО 46 КГ. ЗАХАР И 8,5 КГ. МЕСО. ТАКА СТОИ ВЪПРОСЪТ С ВСИЧКИ СТОКИ. НАРОДЪТ НАИСТИНА Е ДОВЕДЕН ВЕЧЕ ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА. ЕТО ТАКОВА "БЛАГОДЕНСТВИЕ" И "СПОЛУКА" ДОНЕСОХА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ ГОСПОДАТА НАРОДНИ УПРАВНИЦИ И ДЕПУТАТИ.

ОТКЪДЕ НАМИРАТ КУРАЖА ДА СЕ ЯВЯВАТ ГОСПОДАТА ГАНЕВЦИ НА МИТИНГИ, СЪБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕСИ, КЪДЕТО СЕ СРЕЩАТ ОЧИ В ОЧИ С НЕЩАСТНИЯ НИ ТРУДОВ НАРОД. НА КАКВО ЩЕ РАЗЧИТАТ ТЕЗИ ГОСПОДА В БЪДЕЩИТЕ ИЗБОРИ?

ВРЕМЕНАТА НА ЛЪЖИТЕ, ИЗМАМИТЕ И ЗАБЛУДИТЕ МИНАХА.
РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА И ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, СЛУЖЕЩИТЕ И УЧЕЩИТЕ СЕ РАЗБРАХА ФАЛША    И ЛИЦЕМЕРИЕТО НА СВОИТЕ ИЗБРАНИЦИ И НИКОЙ    НЯМА ВЕЧЕ ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ГИ ЛЪЖЕ И ЗАБЛУЖДАВА.

ГОСПОДА "НАРОДНИ" ИЗБРАНИЦИ, СПРЕТЕ С ИНСИНУАЦИИТЕ И ЗАБЛУДИТЕ. НАШИТЕ РОДИТЕЛИ ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО ВРЕМЕ СЪРБАХА ПОПАРАТА НА ПРЕХВАЛЕНИЯ ОТ ВАС КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРОЙ. СЪРБАХМЕ Я И НЯКОИ ОТ НАС, КОИТО СА РОДЕНИ ДО КЪМ 1933 ГОД. ЗАПОМНЕТЕ МНОГО ДОБРЕ, ЧЕ НАРОДЪТ НЕ ЖЕЛАЕ НИКАКЪВ ПРЕХОД ОТ СОЦИАЛИЗЪМ КЪМ КАПИТАЛИЗЪМ, КОЛКОТО И СЪВРЕМЕНЕН И "ДЕМОКРАТИЧЕН" ДА Е ТОЙ, ЗАЩОТО КАПИТАЛИЗМЪТ НОСИ ГЛАД И БЕЗРАБОТИЦА ЗА БОЛШИНСТВОТО ОТ НАРОДА.

НА БИВШИТЕ КАПИТАЛИСТИ И ФАБРИКАНТИ СЕГА СЕ ИЗПРЕВАРВАТЕ ДА ИМ
ВЪРНЕТЕ НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЧЕРВЕНАТА БУРЖОАЗИЯ ОТ БСП И СДС ОТКРИ ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ФИРМИ У НАС И В ЧУЖБИНА. ФЕОДАЛНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПОДЕЛИХА НА БЕЗЦЕНИЦА И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ТЕХНИКА -ТРАКТОРИ, КОМБАЙНИ, КАМИОНИ, РЕДОСЕЯЛКИ И ДР., И СЕ ГОТВЯТ ДА СТАНАТ ЗЕМЕВЛАДЕЛЦИ, А ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ ДА ПРЕВЪРНАТ В НАЕМНИ РАБОТНИЦИ, СЪБРАТЯ НА ЕЛИНПЕЛИНОВИТЕ ГЕРОИ - АНДРЕШКОВЦИ И ЗАХАРИНЧОВЦИ. СРАМ И ПОЗОР...

ТОВА ЛИ СА ИДЕАЛИТЕ, В ИМЕТО НА КОИТО УЖ ДОЙДОХА ЛИДЕРИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯТА НА СДС И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЯСНООРИЕНТИРАНИ ПАРТИИ?

ТОВА ЛИ Е ДЕМОКРАЦИЯТА, С КОЯТО ТЕ ЛЪЖЕХА И ЗАБЛУЖДАВАХА РАБОТНИЦИТЕ И СЕЛЯНИТЕ?

ГОСПОДА ГАНЕВЦИ ОТ СДС, БСП, БЗНС И ДПС, РАБОТНИЦИТЕ И СЕЛЯНИТЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НЯМА ДА ГЛАСУВАТ ЗА НИТО ЕДИН ОТ ВАС. ВИЕ НЕ ОПРАВДАХТЕ НАРОДНИТЕ ОЧАКВАНИЯ ЗА ПО-ДОБЪР И ПО-ЩАСТЛИВ СТАНДАРТ НА ЖИВОТА. РАБОТНИЦИТЕ И СЕЛЯНИТЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ОНАЗИ ПАРТИЯ, КОЯТО НЯМА ДА ИМА ДРУГИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНТЕРЕСИ ОСВЕН ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ИНТЕРИТЕ НА ТЯХ - РАБОТНИЦИТЕ И СЕЛЯНИТЕ. ТАКАВА ПАРТИЯ Е БКП, КОЯТО ДОСЕГА НИТО ЕДИН ДЕН, ЧАС И МИНУТА НЕ Е БИЛА НА ВЛАСТ.

ДО 3 АПРИЛ 1990 ГОД. ТОТАЛИТАРНАТА БКП БЕШЕ ПОДЧИНЕНА И СЛУЖЕШЕ ВЯРНО, ПРЕДАНО И ВСЕОТДАЙНО НА ГОСПОДСТВАЩАТА ЧЕРВЕНА БУРЖОАЗИЯ. ТАЗИ ПАРТИЯ НЯМАШЕ НИЩО ОБЩО С ИДЕАЛИТЕ НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА. ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ АПРИЛСКИТЕ СЪБИТИЯ 1956 Г. ДО 3 АПРИЛ 1990 Г. НАЙ-МНОГО ПОСТРАДАХА ЧЕСТНИТЕ И НЕОПЕТНЕНИ КОМУНИСТИ, КОИТО НЕ СКЛАНЯХА ГЛАВИ ПРЕД ТОТАЛИТАРНИТЕ ДИКТАТОРИ, КОЕТО СЕ ПОТВЪРДИ И С ПРОИЗНЕСЕНАТА ТЕЗИ ДНИ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН ОТ КАЛУГИН ПРИСЪДА.

СВИДНИ СА ЖЕРТВИТЕ, КОИТО БЯХА ИЗБИТИ БЕЗ СЪД И БЕЗ ПРИСЪДИ, А ДРУГА ЧАСТ ПО СКАЛЪПЕНИ ОБВИНЕНИЯ ЗА НЕИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КАТО ТРАЙЧО КОСТОВ, ИВАН ТОДОРОВ-ГОРУНЯ, ГЕОРГИ МАРКОВ, ПОКУШЕНИЕТО СРЕЩУ ВЛАДО КОСТОВ И ХИЛЯДИТЕ ЗНАЙНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕИЗВЕСТНИ ТЕХНИ БРАТЯ И СЕСТРИ. ГОЛЯМ ПРИНОС ЗА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИМА И ВНЕДРЕНАТА В РЕДОВЕТЕ НА БИВШАТА БКП ПОЛИЦЕЙСКА АГЕНТУРА. ЕТО ТОВА Е ПОЗОРЪТ [И] ПАДЕНИЕТО НА АВТОРИТАРНАТА СИСТЕМА И ОБСЛУЖВАЩАТА Я ЖИВКОВИСТКА ПАРТИЙНА ВЪРХУШКА. БРАТЯ И СЕСТРИ, НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА НИКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ, ИНСИНУАЦИИ, ЗАБЛУДИ, ЛЪЖИ И КЛЕВЕТИ, С КОИТО СИ СЛУЖА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ОТКЪДЕТО И ДА СЕ ОПИТВАТ ДА ВИ ИЗМАМЯТ. РЪКОВОДСТВОТО НА БКП ЗА РАЗЛИКА ОТ ГАНЕВЦИ ПРЕДЛАГА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ В МОМЕНТА, КОГАТО ИЗПЪЛНИ ФУНКЦИИТЕ СИ, ЗА КОИТО Е ИЗБРАНО, НО ПОНЕ ЗАСЕГА ТО НЕ ОПРАВДА ОБЕЩАНИТА СИ, В ИМЕТО НА КОИТО БЕ ИЗБРАНО, И ДА СЕ ПРОВЕДАТ ЗАЕДНО ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ УПРАВИ И ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

РОДИНАТА НИ ПРЕДОСТАТЪЧНО Е ОБРУЛЕНА И ОПЛЯЧКОСАНА, ТАКА ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ЛУКСА В ЕДНА ГОДИНА ДА ПРОВЕЖДА ТРИ ВИДА ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ, А КОЙ ЩЕ БЪДЕ ПОБЕДИТЕЛЯТ, ТОВА ЩЕ КАЖЕ НАРОДЪТ. ПОБЕДИТЕЛ НА ВСЯКА ЦЕНА ЩЕ БЪДЕ ТРУДОВИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД, КОЙТО НЕ ТРЯБВА В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА ПОЗВОЛИ ДА БЪДЕ ЛЪГАН И МАМЕН.

ВРЕМЕ Е ПРИСТРАСТИЯТА ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ. ВРЕМЕ Е ЗА ПЪЛНО ОТРЕЗВЯВАНЕ И ВСЕКИ ДА ДАДЕ СВОЯ ВОТ НА ОНЕЗИ НАРОДНИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ, КОИТО ЧЕСТНО ЩЕ СЛУЖАТ НА НАРОДА И РОДИНАТА, А ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ОПРАВДАЯТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ ОБЕЩАНИЯ, ДА БЪДАТ ОТЗОВАВАНИ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

БКП Е ПРОТИВ СЕГАШНИТЕ ЗАПЛАТИ, КОИТО СИ ГЛАСУВАХА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. НЕ Е НЕОБХОДИМО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩО. НЕОБХОДИМО Е ПРИ ПОТРЕБНОСТ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ СЕСИИ НА ГОДИНА, КАТО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИ РАБОТЯТ ПО ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, А КОГАТО СА В ОБИКОЛКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ РАЙОНИ И НА СЕСИИ ДА ИМ СЕ ПЛАЩАТ САМО КОМАНДИРОВЪЧНИ.

БЪЛГАРИЯ Е МАЛКА СТРАНА. НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПОВЕЧЕ ОТ 200 ДУШИ. КОМИСИИТЕ МОГАТ ПРИ РЕШАВАНЕТО И В ПОДРАБОТВАНЕТО НА ВАЖНИ ВЪПРОСИ ДА СЕ СЪБИРАТ В СЪБОТНИ И В НЕДЕЛНИ ДНИ, КАКТО И В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ, ЩОМ СА СЕ ОБРЕКЛИ БЕЗКОРИСТНО ДА СЛУЖАТ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД И НА РОДИНАТА НИ.

НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НАИСТИНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАРОДЕН И ДА ОПРАВДАЕ С ТРУДА СИ И С ВСЕОТДАЙНОСТТА СИ ТОВА ВИСОКО ЗВАНИЕ, А НЕ ДА ПОДЧИНЯВА НАРОДНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЛИЧНОТО СИ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" В СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ - РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ, ПОДКРЕПЕНО ОТ 33 ПОДПИСА, ПО ПОВОД НА КОНФРОНТАЦИЯТА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО В СЕЛОТО.


НАБЛИЖАВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ В ИЗОСТРЯЩАТА СЕ ПРЕДИЗБОРНА БОРБА ДОВЕДОХА ДО ЗАСИЛВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ. СТРЕМЕЖЪТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ДА НАЛОЖИ ПОВСЕМЕСТНО СВОЯТА ВЛАСТ ОБРЕЧЕ НА ГЕНОЦИД МАЛОБРОЙНОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ. ПРИМЕР ЗА ТОВА Е ИНЦИДЕНТЪТ, СТАНАЛ В СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ, РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ, НА 17 АПРИЛ 1991 ГОДИНА, ДОВЕЛ ДО ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС,    НАСИЛСТВЕНО И НЕЗАКОННО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" В СЕЛОТО ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И ЗАСИЛИ ДО КРАЕН ПРЕДЕЛ КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ МНОГОБРОЙНОТО МЮСЮЛМАНСКО НЕСЕЛЕНИЕ И ШЕПАТА БЪЛГАРИ УЧИТЕЛИ.

ФИКТИВЕН ПОВОД ЗА ЕСКАЛАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО Е РАЗПРОСТРАНЕНИЯТ ОТ ЕМИСАРИ НА ДПС СЛУХ, ЧЕ В УЧИЛИЩЕТО СЕ ПРАВИ ИМУНИЗАЦИЯ, ПРЕДИЗВИКВАЩА ДОЖИВОТЕН СТЕРИЛИТЕТ. ЗА БРОЕНИ МИНУТИ ВЕСТТА ОБХОЖДА СЕЛОТО И РАЗЯРЕНАТА ТЪЛПА НАХЛУВА В УЧИЛИЩЕТО. УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС Е НАРУШЕН, ТЪЙ КАТО РОДИТЕЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗВЕЖДАТ ОТ КЛАСНИТЕ СТАИ УЧЕНИЦИТЕ. НАПРАЗНИ СА УСИЛИЯТА НА УЧИЛИЩНИЯ ФЕЛДШЕР ДА ДАДЕ НЯКАКВИ ОБЯСНЕНИЯ. ЗА ДА СЕ НОРМАЛИЗИРА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ, ДИРЕКТОРЪТ НАРЕЖДА ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ ВХОДНАТА ВРАТА НА УЧИЛИЩЕТО И ДА СЕ ПРЕКРАТИ НАХЛУВАНЕТО НА ВЪНШНИ ЛИЦА В КЛАСНИТЕ СТАИ. СЪБРАЛОТО СЕ МЮСЮЛМАНСКО МНОЖЕСТВО В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР СТАВА ВСЕ ПО-МНОГОБРОЙНО И ПРЕДПРИЕМА ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕЙСТВИЯ. ПРАВИ СЕ ОПИТ ДА СЕ РАЗБИЕ УЧИЛИЩНАТА ВРАТА ЧРЕЗ НАПОРИСТИ ДЕЙСТВИЯ И КАМЪНИ. ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ПОДКЛАЖДАНИ ОТ ТЪЛПАТА ОТВЪН, УЧЕНИЦИТЕ СКАЧАТ ОТ ПРОЗОРЦИТЕ И ЗАЕДНО СЪС СВОИТЕ РОДИТЕЛИ ОКУПИРАТ УЧИЛИЩНАТА СГРАДА, ИЗДИГАЙКИ ЛОЗУНГИ, КОИТО ИСКАТ ОСТАВКАТА НА ДИРЕКТОРА И НА УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ. УЧИТЕЛИТЕ СА НАРЕЧЕНИ "ФАШИСТИ, УБИЙЦИ, МАФИОЗИ". ЛИДЕРИТЕ НА ДПС ПРИКАНВАТ ТЪЛПАТА КЪМ ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА С УЧИТЕЛИ. ИЗВИКАНИТЕ ОРГАНИ НА МВР НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ОВЛАДЕЯТ ОЗВЕРЯЛАТА ТЪЛПА, КОЯТО БЕШЕ ОКУПИРАЛА ВХОДА НА КМЕТСТВОТО.

СКАНДИРАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО КЪСНО СЛЕДОБЕД, НАСТОЯВА СЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК, ОТСТРАНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, ИСКА СЕ СМЪРТТА НА ДИРЕКТОРА И УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЕМЕННАТА УПРАВА НА СЕЛОТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ОВЛАДЕЯТ ЕСКАЛИРАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ. ДО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ СЕ ДОСТИГНА И СЛЕД ИДВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ОТ ГРАД ЗАВЕТ И НА РЕГИОНАЛНАТА УЧИЛИЩНА МЕТОДИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ - РАЗГРАД.

ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ - ГР. ЗАВЕТ ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО Е В СЛУЖЕБЕН ОТПУСК ДО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СЛУЧАЯ НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ.

НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН, ПОДТИКВАНИ ОТ СВОИТЕ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ С ТУРСКО ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ НАНАСЯТ ЖЕСТОК ПОБОЙ НАД ШЕПА БЪЛГАРЧЕТА, НАРИЧАТ ГИ "ГЯУРИ", КАТО ГИ ЗАСТАВЯТ ДА СЕ ПОДПИШАТ СРЕЩУ ТУРСКИ ИМЕНА И ЧУПЯТ УЧИЛИЩНОТО ИМУЩЕСТВО.

АКЦИЯТА, ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ Е БИЛА ДА СЕ ПОДКОПАЯТ ОСНОВИТЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА, Е БИЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАМИСЛЕНА, ЗА КОЕТО ГОВОРЯТ ОТДАВНА ПРИГОТВЕНИТЕ ЛОЗУНГИ И САМОИЗЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ. ЗА ТОВА ГОВОРЯТ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА ПАЛЕЖИ И ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ, ОТПРАВЕНИ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, УЧИТЕЛИТЕ ДИРЕКТНО ИЛИ С АНОНИМНИ ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ. ТЕЗИ ЗАПЛАХИ СЕ НАСОЧВАТ И КЪМ ОСТАНАЛОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ КАТО ЦЯЛО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДПС ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ СЛЕД СПЕЧЕЛВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА ПОМИНЪК НА СЕЛОТО.

УЧИТЕЛСКИЯТ СИНДИКАТ, В ЧИЕТО МНЕНИЕ НИКОЙ НЕ СЕ ВСЛУШВА, ОБЯВЯВА СИМВОЛИЧНА СТАЧКА С ИСКАНЕ ЗА НЕЗАБАВНО ВРЪЩАНЕ НА ДИРЕКТОРА РАДОСЛАВ СТОЕВ, ЗА ПОДВЕЖДАНЕ ПОД НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЯВИЛИТЕ ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕЙСТВИЯ И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАНЕСЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ. ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ИМ УЧИТЕЛИТЕ ОБЯВЯВАТ ОТ 1 ЮНИ 1991 ГОДИНА СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЗАВЕТ СЕ ПРОВЕЖДА СРЕЩА С ВРЕМЕННАТА УПРАВА НА С. БРЕСТОВЕНЕ, С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, С УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДПС И С РАЙОННАТА РЕГИОНАЛНА МЕТОДИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ - РАЗГРАД. СТАНОВИЩЕТО НА РАЙОННАТА ДИРЕКЦИЯ Е, ЧЕ ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ДИРЕКТОРА Е НЕЗАКОННО. НАПРАЗНИ СА УСИЛИЯТА ДА СЕ ПОСТИГНЕ РАЗУМЕН КОМПРОМИС. ПРИЗИВЪТ ЗА РАЗУМ ОСТАВА БЕЗОТВЕТЕН.

ЗАПЛАШЕН С ФИЗИЧЕСКА САМОРАЗПРАВА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ СЕДМИЦИ ДИРЕКТОРЪТ НЕ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ В УЧИЛИЩЕ. ОЧЕРТАВА СЕ ОПАСНОСТТА УЧЕНИЦИТЕ ДА НЕ ЗАВЪРШАТ УЧЕБНАТА ГОДИНА, Т.Е. ТЯ ДА БЪДЕ НУЛЕВА.

НА 6 МАЙ 1991 ГОД. ПОД НАТИСКА НА СВОИТЕ РОДИТЕЛИ УЧЕНИЦИТЕ НАПУСКАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И НА СЕЛСКИЯ ПЛОЩАД ОТНОВО СЕ СЪБИРА ТЪЛПА, ИЗДИГАЩА ЛОЗУНГИ "ДОЛУ" И "ОСТАВКА".

ОТНОВО СЕ ИСКА НЕ САМО ОСТАВКАТА НА ДИРЕКТОРА, НО И НА УЧИТЕЛИТЕ БЪЛГАРИ, НАРЕЧЕНИ "ГЯУРИ". ИЗПОЧУПЕНИ И ПОДЛОЖЕНИ НА ГАВРА СА КАРТИНИТЕ, ОТРАЗЯВАЩИ НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА НИ БОРБА ПРОТИВ ТУРСКО РОБСТВО - "ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ОБОРИЩЕ"/, "БОЯТ ПРИ ШИПКА", "ЧЕТАТА НА БЕНКОВСКИ" И ДР. ВЪРХУ ТЯХ Е НАПИСАНО С ТЕБЕШИР "ДПС".

ПОДОБНА Е СИТУАЦИЯТА И НА 7 МАЙ 1991 ГОД., КОГАТО РАЗЯРЕНАТА ТЪЛПА ОТНОВО ОКУПИРА УЧИЛИЩНАТА СГРАДА, А УЧЕНИЦИТЕ ОТКАЗВАТ ДА ПОСЕЩАВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ.

ЦЕЛТА НА ПРОВЕДЕНАТА АКЦИЯ ОТ СТРАНА НА МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ Е ДА УНИЖИ ЧЕСТТА, ДОСТОЙНСТВОТО И ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ДА НАНЕСЕ УДАР ВЪРХУ УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНСТИТУТ НА БЪЛГАРЩИНА И РОДОЛЮБИЕ.

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, НЕ СМЕ "УБИЙЦИ", "МАФИОЗИ" И "ФАШИСТИ", А СМЕ МАТЕРИАЛНО И МОРАЛНО НАЙ-ОНЕПРАВДАНАТА ПРОСЛОЙКА НА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, КОЯТО СЪВЕСТНО, ЧЕСТНО, С МНОГО ЛИШЕНИЯ ОСТАВА ВЯРНА НА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДЪЛГ И В ТОВА РАЗМИРНО ВРЕМЕ СЕ СТРЕМИ ДА ЗАПАЗИ СОЦИАЛНИЯ МИР И ПРЕДОТВРАТИ ЕТНИЧЕСКИТЕ СБЛЪСЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛОТО.

В СОБСТВЕНАТА СИ СТРАНА - РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В С. БРЕСТОВЕНЕ ЖИВЕЕ В СТРАХ ОТ НАСИЛИЕ, ПОБОИЩА И ЕКСЦЕСИИ. НЕ ПО-СПОКОЙНА Е И ОБСТАНОВКАТА В ОСТАНАЛИТЕ СЕЛИЩА НА РАЙОНА, КЪДЕТО БЪЛГАРИТЕ СЕ ЧУВСТВАТ ЧУЖДЕНЦИ В СВОЯТА РОДИНА.

НИЕ, УЧИТЕЛИТЕ ОТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. БРЕСТОВЕНЕ, РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ, ОТПРАВЯМЕ СВОЯ ВИК ЗА ПОМОЩ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО НОСЯТ ИМЕТО БЪЛГАРИН, КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НАЦИОНАЛНИЯ МИР.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ИСКАМЕ ЗАЩИТА НА ГАРАНТИРАНИТЕ НИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ПРАВА И СВОБОДИ, ИСКАМЕ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ТРУПАНЕТО НА ДИВИДЕНТИ ОТ ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НЯМА ДА Е ЗА СМЕТКА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО.

С. БРЕСТОВЕНЕ, 7 МАЙ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 16 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР.


ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ИЗРАЗЯВА ПЪЛНАТА СИ ПОДКРЕПА ЗА ИСКАНИЯТА НА ДЕМОНСТРАНТИТЕ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР. ДЕМОКРАТИЧНАТА ПЛАТФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" РАЗГЛЕЖДА ОРГАНИТЕ НА МВР КАТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ОПАЗВАНЕТО НА РЕДА, СПОКОЙСТВИЕТО И ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА. ПРИСЪСТВИЕТО НА ОБИКНОВЕНИ ХОРА ОТ НАРОДА В ТЕЗИ ОРГАНИ Е ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ТЕ МОГАТ ДА РАБОТЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО И ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И НАРУШИТЕЛИТЕ НА РЕДА. В НИТО ЕДНА СТРАНА ПОЛИЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА ДЕЙСТВА ЕФЕКТИВНО, АКО ТЯ СЕ ЧУВСТВА ИЗОЛИРАНА ОТ ОБЩЕСТВОТО. НА НАШАТА ПОЛИЦИЯ Й Е НЕОБХОДИМА МОРАЛНА И АКТИВНА ПОДКРЕПА ОТ СТРАНА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

В ТЕЖКИЯ ПЕРИОД, В КОЙТО ЖИВЕЕМ, Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО, ЩОТО ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА СЪЗДАВАНЕ АТМОСФЕРА НА НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ПРОЯВИТЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И НА ДОВЕРИЕ КЪМ СИЛИТЕ НА РЕДА.

СОФИЯ, 14 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:55:22    16-05-1991