17 октомври 1991

София, 17 октомври 1991 година

Брой 204 (479)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

 

ИЗБОРИ - ОКТОМВРИ’91

В 23.30 ч. на 16 октомври 1991 г. Централната избирателна комисия на базата на 99.30% от секционните протоколи, отразяващи вота на около 5 500 000 избиратели, съобщи следните неофициални, но фактически окончателни данни от изборите за народни представители:


София, 17 октомври 1991 г./09.30 ч.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕТО НАКОАЛИЦИЯТА В НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".

Политическият съвет на Коалиция за Търновска конституция "Свобода” съобщава, че с протоколно решение от 14 октомври 1991 г. преименува коалицията за Търновска конституция "Свобода" в национално движение за търновска конституция "Царство България". Официалното обявяване на решението за новото име и на мотивите за неговото приемане ще бъдат съобщени на предстояща пресконференция.

ЗА КОАЛИЦИЯТА:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ /С ОСОБЕНО МНЕНИЕ/: ДИМИТЪР БРАНКОВ

КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: ИВАН ЕДИСОНОВ

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ВЕСЕЛИН КОШЕВ

ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: ИВАН ГЕОРГИЕВ

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ

София, 14 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ - М. ОКТОМВРИ 1991 Г. - М. ЮНИ 1992 Г. (ЧАСТ ВТОРА), РАЗРАБОТЕНА ОТ ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС (ПЛК).

IV. ТОТАЛНО ЗАВЗЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ КОМУНИСТИТЕ

По всяка вероятност непосредствено след изборите комунистите ще създадат чрез Ал. Каракачанов и П. Симеонов своя нова политическа структура, която ще бъде наречена Българска либерална партия. Ако истинската демократична опозиция в България не предотврати този акт, ще бъде дадена възможност под знамето на либерализма да се притаи с червено знаме в пазвата бившата комунистическа номенклатура. На преден план ще бъдат изведени децата на бившите комунистически функционери, които по време на тоталитарния режим поради възрастови ограничения са били извън политическия живот и сега носят необходимите политически етикети за нужния в момента червен параван - "потомствена вярност към комунизма" и "персонална неопетненост с бившия режим". Ако бъде допуснато създаването на нова мощна либерална партия от страна на комунистическата номенклатура, по всяка вероятност БСП ще издигне следната концепция за разпределение на политическото пространство:

А/ Партии вляво от политическия център:
- БСП - "модерна лява партия от социалдемократически тип;
Б/ Партии в политическия център:
- БСДП - П. Дертлиев;
- БЗНС(е);
- Български конституционен форум;
- Зелена партия (Ал. Каракачанов);
- някои от партиите, влезли в предизборна коалиция с БСП;
- някои от фракциите на БСП, обособени като самостоятелни партии след изборите.
В/ Партии вдясно от политическия център:
- Българска либерална партия
- П. Симеонов (евентуално Ал. Каракачанов)
- някои от партиите, влезли в предизборна коалиция с БСП;
- някои от фракциите на БСП, обособени като самостоятелни партии след изборите;
- някои партийни формации от политическия спектър на България, чието демаскиране предстои.

Всички тези политически формации, които ще заемат основната част от политическото пространство, по своята същност са комунистически, създадени от комунистическата номенклатура и изпълняващи нейните цели и задачи. Те ще се самопровъзгласят за владетели на цялото политическо пространство и ще поведат открита борба срещу истинската демократична опозиция на България, която ще бъде обявена за "крайнодясна", "екстремистки", "промонархически" и "профашистки" ориентирана. По такъв начин на практика БСП ще получи възможността лицемерно да надене маската на "борец" срещу политическия естремизъм в неговите два варианта - ляв и десен. Използвайки тази тактика, от една страна, тя ще се бори срещу демократичната опозиция в България ("крайно десни"), а, от друга страна, ще събира политически дивиденти, разграничавайки се от новите, създадени от самата нея разновидности на БКП ("крайно леви"). Като следствие от тази зловеща политическа игра за истинската опозиция ще бъде отредено съвсем малко място в крайния десен ъгъл от политическия спектър, който по аналогия на крайно левия ъгъл ще попие приписваните му тъмни краски. В крайна сметка тези две политически формации ще придобият следната конфигурация:
Г/ Крайно леви партии и коалиции:
- БКП - всички нейни разновидности;
Д/ Крайно десни партии и коалиции:
-  СДС-движение;
- Партия Либерален конгрес
- промонархически формации.

Би могло да се предположи, че непосредствено след изборите БСП ще проведе своя конгрес, на който ще бъде променено нейното ръководство и ще бъде решено (в зависимост от политическата ситуация) дали някои от партийните фракции да станат самостоятелни. Разбира се, дадена фракция ще стане самостоятелна тогава, когато се прецени, че нейните лидери трябва да бъдат внедрени в политическия център или вдясно от него.

V. КОНТРОЛЪТ НАД ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ

Президентската институция в България ще продължи изцяло да се контролира от комунистите, както това става в момента. След изборите висшите номенклатурни функционери ще решат дали да издигнат открито свой президент-комунист, или да продължат играта с Желев. Всъщност след изборите ще завърши една от най-успешните операции, включени в плана "КЛИН", и ще намери своя логически завършек едно от най-големите предателства в съвременната българска история, а именно - престъпната "продажба" на президентската институция. Останал вече без подкрепа от страна на БСП и, разбира се, без широка социална база, компрометиран политически и морално, Ж. Желев ще бъде принуден от тези, с които се спазари, да се откаже от президентския пост, разбира се, ако това е изгодно за тях. БСП има вече възможност да разиграе президентската карта с нова, привидно неопетнена и атрактивна личност и това по всяка вероятност ще бъде дълбоко законспириран и предан на каузата човек, изградил си през последните години имиджа на "независим". Не е трудно да се предвиди, че за целта вече има умело разработени кандидатури - сегашният премиер Д. Попов, заместник-председателят на Великото народно събрание Г. Ганев и др. Съвсем естествено е, че при изключително благоприятно развитие на нещата в полза на БСП не е изключено да се дайства директно, като се издигнат кандидатурите примерно на Нора Ананиева или на Ал. Томов, ако на последния не му бъде възложено да състави комунистическо правителство.

VI. КОНТРОЛЪТ НАД СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ СТРУКТУРИ.

Не е трудно да се предположи, че почти всички структури, създадени през последните две години посредством плана "КЛИН", ще легализират дейността си и активно ще се намесят в целокупния обществено-политически живот с цел да установят тотален прокомунистически контрол. Пример за това би могло да се даде с две от основните звена, създадени чрез плана "КЛИН" - Отворено общество и Център за изследване на демокрацията, които от момента на своето основаване се опитват да установят такъв контрол. Всички тези звена след успешната двегодишна дейност (създаване на университети, изследователски центрове, вестници, списания и пр.) ще започнат активно да овладяват пропагандното пространство (радио, телевизия, нови телевизионни канали и програми, политически ежедневници и пр.), външноикономическите връзки, международните структури и пр. В национален план те ще се опитат да сложат ръка на икономическите и информационните процеси, да създадат верига от научни институти и учебни заведения, да контролират в международен план търговски и политически отношения с различни региони на света и пр.

VII. ПЪЛНО ОВЛАДЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Естествен резултат от съществуващата политическа ситуация и фактор за по-нататъшния успех на комунистическата номенклатура е и пълното овладяване на икономическата база. Висшата средната партийна и стопанска номенклатура, вледееша в момента около 90 % от тази база , успя през последните две години да установи тотален контрол над икономическите процеси, опираики се успешно през последните месеци и на новоприетия текст за конституция, на създадените от Великото народно събрание пародийни закони и на старите такива. След изборите с пълна сила ще продължи жестокото разграбване на страната, сега вече под маската на раздържавяване, и изнасяне на богатствата в чужбина. В същото време ще се създадат нови псевдозакони, а контролираните от комунистите министерства и ведомства ще продължат да издавзт обслужващи ги червени постановления и наредби, като по този начин всички процеси по приватизацията, инвестирането, търговията, банковото дело и пр. ще бъдат ориентирани към обслужване на бившата висша комунистическа номенклатура. Нейната финансова мощ ще се интернационализира и вече облечена в нови парламентарни одежди, ще се стовари с небивала сила върху снагата на народа с всички произтичащи от това последствия.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) ПО ПОВОД НА ОПИТИ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ПАРТИЯТА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ.

За разсейване на всякакви фалшификации, инсинуации и провокации от страна на внедрената от БСП агентура в редовете на БКП в лицето на провокаторите Гено Ненчев Влахов, Чуде Славчев, Иван Владимиров Пейчев, Христо Арнаудов, Пенчо Петров Пенчев и други, които са изключени от редовете на БКП и нямат абсолютно нищо общо с БКП, заявяваме, че те си послужиха с долнопробни провокации в предизборната борба, като дезинформираха обществеността по радиото и телевизията, изпращаха писма до членове на ЦК на БКП, в които клеветяха ръководството на ЦК на БКП начело с първия секретар др. Владимир Спасов с единствената цел да услужат на господарите си от БСП, да разцепят БКП, да я подчинят на БСП и да я ликвидират като комунистическа партия. За реализиране на тази цел на 12 октомври 1991 г. в ранни зори провокаторът Гено Ненчев Влахов е разпространил в гр. Плевен листовка, с която призовава комунистите да гласуват за БСП, лъжейки ги, че БКП няма да участва самостооятелно в изборите, което не е вярно. БКП с чест и достойнство участва в изборите съвсем самостоятелно, въпреки извършените провокации от Гено Влахов, пряко ръководен от БСП.

Още от м. април 1990 г. Гено Влахов и разколническата му и провокаторска група предприе кръстоносен поход срещу БКП. Тя искаше чрез ежедневни фалшификации, по нечестен разбойнически начин да излъже, да заблуди чрез лъжи, фалшификации, измами дори и Софийски градски съд и Софийската градска прокуратура, за да заграбят ръководството на Централния комитет на БКП, без да са членове на тази партия.

Те нямат нищо общо с БКП, тъй като:

1. Чуде Славчев Георгиев на 8 февруари 1991 г. беше изключен от партийната организация на БКП в ЖК "Стрелбище” за груби нарушения на устава и за фракционна, разколническа и антипартийна дейност. Неговото членство в БКП беше несъвместимо, тъй като той експлоатира чужд труд като притежател на фирма заедно със съпругата си и е обхванал страната с търгашество.

2. На 9 февруари 1991 г. на своя първи пленум Централната контролно-ревизионна комисия на БКП извади от състава си и изключи от редовете на БКП Гено Ненчев Влахов за водена от него на фракционна, разколническа и антикомунистическа дейност, за стремежа му да извърши с Чуде Славчев, Иван Пейчев, Христо Димитров Арнаудов, Пенчо Петров Пенчев, Ангел Тюфекчиев, Мария Колева и Ганчо Кирилов Тодоров партиен преврат и да заграбят като внедрена чужда агентура ръководството на БКП, след което да преименуват БКП в БРП и пряко да я подчинят на БСП, като нейна мимикрия. Тяхната дейност се финансира от БСП и се ръководи пряко и направлява от Николай Камов, зав. отдел във ВС на БСП, със знанието и съгласието на председателството на ВС на БСП.

3. На 8 март 1991 г. партийната организация в ЖК "Стрелбище" изключи от редовете на БКП Иван Владимиров Пейчев за това, че той повече от три месеца не беше платил членския си внос и за водената от него фракционна борба с цел да заграби с Гено Влахов, Чуде Славчев, Христо Арнаудов и Пенчо Пенчев ръководството на БКП. Бяха разкрити машинациите на Иван Пейчев, който на 3 ноември 1990 г. напусна след първото сутрешно заседание XV конгрес на БКП в гр. Панагюрище и е заминал за гр. Стрелча, където се е забавлявал с приятелката си, а Чуде Славчев излъга и измами делегатите на конгреса, че Иван Пейчев бил получил инсулт и бил закаран на лечение в "Пирогов".

4. На 10 май 1991 г. Христо Арнаудов подаде молба до Първия секретар на ЦК на БКП др. Владимир Спасов, с която моли да бъде освободен от член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП. Първичната партийна организация в ЖК "Стрелбище" на 17 юни 1991 г. разгледа  разколническата дейност на този внедрен провокатор в БКП и го изключи от БКП.

5. За разколническа и антипартийна дейност партийната организация в ЖК "Стрелбище" на 17 юни 1991 г. изключи от редовете на БКП и Пенчо Петров Пенчев.

6. Тази разколническа, фракционна и антипартийна група отказа да се яви на законно свикания от Политбюро пленум на ЦК на БКП на 9 март 1991 г. в София в Националния музей "Г. Димитров", на който присъстваха 28 от 45 члена на ЦК на БКП към тази дата.

Петимата членове на ЦК на БКП, които не присъстваха на пленума, осъдиха разколническата група на фракционерите и провокаторите и с писмени декларации се присъединиха към законно проведения пленум в София на 9 март 1991 г. Христо Арнаудов, който председателстваше пленума и осъди разколническата, фракционна и антипартийна дейност на групата на Гено Влахов и неговите крепители, сега и той се присъедини към тях след като беше изключен от БКП като прикрит агент-провокатор.

Пленумът потвърди изключването от БКП на Гено Влахов, Чуде Славчев, Иван Пейчев, Иван Агаин, Стефан  Черешарски и извади от състава на ЦК на БКП и изключи от редовете на БКП за фракционна и разколническа дейност Стефан Пешков, Ганчо Кирилов Тодоров, Ангел Тюфекчиев, Мария Колева, Валери Маршалов, Съби Парашкевов Бозаджиев, Борис Ценов и Александър Кирков.

Тези разколници и фракционери на 9 март 1991 г. са се събрали в Пловдив на сборище, юето наричат пленум, и решават да изключат от БКП членовете на Политбюро, да подменят пелия състав на Политбюро и да изберат Гено Влахов за първи секретар на ЦК на БКП.

От тогава Гено Ненчев Влахов като истински бандит и самозванец започна да клевети и и злепоставя първия секретар на ЦК на БКП др. Владимир Спасов, да го обявява за бивш първи секретар. Нещо повече, Гено Влахов, Чуде Славчев, Иван Пейчев, Пенчо Пенчев са поръчали и са направили печат-фалшификат на ЦК на БКП, с който подпечатват своите документни фалшификации, с които злепоставят легитимно избраните органи на БКП. С този печат-фалшификат Гено Влахов и Колю Колев са подпечатали "документи", които представиха на 10 септември 1991 г. с цел да измамят, да излъжат и да подведат Софийския градски съд и прокуратурата и по измамнически начин да заграбят ръководството на БКП, което представлява престъпление по чл. 311 и 209 във връзка с чл. 210 от Наказателния закон.

За всеки опит за манипулиране на общественото мнение ще търсим правата си съгласно законите в Република България.
БКП-марксисти беше създадена от ръководството на БСП, за да се води борба срещу БКП. Та нима има комунистическа партия, която да не е марксистка? БКП(м) разкри лика си в обръщението по телевизията, прочетено от нейния председател на 11 октомври 1991 г., с което призова своите членове, каквито нямат, да подкрепят кандидатите на БСП. Тази партия бе ше създадена от група фалшификатори, които в първи и трети брой на вестник "Комунистическо дело" 1990 г.се самообявиха за членове на някакво Изпълнително бюро на БКП. Те извършиха документално престъпление, като подмениха оригиналната декларация за учредяването на БКП и включиха имената си, без да са били учредители.

София, 14 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ГЛАВНИ ПОСТАНОВКИ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРОГРАМА "ТРЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ" (ЧАСТ ТРЕТА) НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3".

ГЛАСНОСТ

1. Гласността - отворени врати за всяка будна и алтернативна мисъл, политиката на "ЕРА-3" я смята за атрибут на демокрацията, за право на личността да поставя своите виждания. Гласността е мощен лост срещу несправедливостта и порочността, възможност на човека да защити правата си, придавайки им тежестта на закона, разпрострян върху цялото общество.

РАВЕНСТВО

1. "ЕРА-З" признава равенството на всички хора, социалната справедливост и сигурност,  дава потвърждение на равните права при еднакви задължения и възможности.

Равенството е еднаква отговорност пред закона, индивидуални възможности и равни социални шансове за възход.

2. "ЕРА-З" смята, че съществува обременено наследство от социални, трудови, етнически и религиозни предразсъдъци. Наред с тях действат и естествено възникващо неравенство и дискриминация, заложени и в несъвършените държавни структури в подсъзнанието на самия човек. Тя ще търси създаване и реагиране на тях с цел защитата правата на човека, на форми, които са жизнеспособни, гъвкави и последователни за разбиване на подобни прегради. "ЕРА-3" смята, че бъдещите цивилизации изключват подбуди, сеещи разцепление и човеконенавист.

"ЕРА-З" ще формира институции и печат, които ще съдействат при наличие на пречки за личностно реализиране или социално онеправдание, което човекът не може да преодолее със собствени сили.

3. Същевременно се отхвърля опекунството и мерките, противоречащи на социалната справедливост и свободното творческо разгръщане.

4. Политическата власт е заплаха за равенството. Тя трябва да има винаги алтернатива, която да неутрализира действия от подобен род.

РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Политиката на "ЕРА-З” ще търси прилагане на предпоставки за самореализиране на човека, които да активизират личната воля и инициатива в един поетапен за него възход.

2. Ще установи баланс между личните постижения, трудовите доходи, служебното издиганe и общественото признание.

3. Водещ ще бъде стремежът за успех, фактор за човешкия прогрес и създател на нови бъдещи задачи в името на общественото израстване.

4. Като отчита успеха за един критерий, "ЕРА-З" му поставя определени граници, след които следват свободното време и възможността за наслаждение от живота. Така успехът ще бъде начинание, част, но не и принуда. Смисълът му няма да определи погрешното развитие на  обществото.

5. "ЕРА-З" отчита разликите на човешките възможности и разнообразията на психиката развитието. Ето защо тя предоставя право на помощ от държавата за ненапредналите.

МОДЕРНО ТРУДОВО ОБЩЕСТВО

"ЕРА-3" е готова да създаде модерно трудово общество с многообразие на възгледите и интересите на отделните граждански групи като важни предпоставки на творческо развитие. Това се явява база за конкуренция и противоречия, разрешавани по мирен път, и перспектива за интензивност в сферите на духовния, социалния и икономическия живот. Това многообразие осигурява вътрешното движение и кипеж, необходим за прогреса и, дава възможност за широко разгръщане на таланта на личността.

1. Конфликтността на ситуацията ще се развива на едно взаимно уважение и толерантност, признаване на взаимните ценности, човешко достойнство и регулиране на интересите.

Модерно трудово общество е мирна надпревара, целяща да увеличи и развие вътрешните заложби на личността и осигури по-високия жизнен стандарт. Процесът на търсенето в него процес на активност на човека, който ще намира своето място и ще се чувства полезен и приобщен.

2. В модерното общество отделни институции ще решават редица проблеми и ще освободят държавата от несвойствени за нея функции. Така ще се извърши разделяне на задачите, ще се намали обременеността на държавата и натискът й над личността и социалните групи.

3. На преден план изпъкват обществените корпорации с тяхното устройство и оформяне.

4. "ЕРА-3" застъпва мнението, че отделният човек сам трябва да изисква от тези корпорации това, което не може да постигне със свои сили.

5. В модерното общество има изискване за функциониращо снабдяване на федерализма, юоперации и съюзи.

6. Паралелно трябва да върви готовността на държавните и международните сдружения за разпределение на задачите в международен план.

/Пресслужба "Куриер/

 

* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ (ОКЗНИ), СЪСТОЯЛО СЕ НА 31 АВГУСТ

1 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА В ХАСКОВО. Документът се публикува за първи път по решение на ОКЗНИ.

I. Общонародният комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) сваля своето политическо доверие от Отечествената партия на труда (ОПТ).

II. ОПТ вече не е в организационно-политическа връзка с ОКЗНИ.

III. ОПТ вече няма да представлява организационни форма на ОКЗНИ.

IV. ОПТ повече няма правото да се намесва в организационно-политическия живот на ОКЗНИ и нейните организационно-политически решения не са валидни за членската маса на ОКЗНИ. Всякакви опити за подобни действия от страна на ръководството или членове на ОПТ ще се считат за грубо вмешателство в политическата дейност на ОКЗНИ.

Освобождава от ръководните структури на ОКЗНИ на всички нива лицата, които до момента заемат ръководни длъжности в организационните нива на ОПТ.

VI. Анулира решенията от Общоделегатското събрание на ОКЗНИ от гр. Горна Оряховица, свързани с делегирането на права на членове от ръководните органи на ОПТ, да участват при вземането на решения за общи политически действия с ОПТ в заседанията на Координационния съвет (КС) на ОКЗНИ. VII. Съжителството в обща клубна база на ОКЗНИ с ОПТ е нежелателно и там, където това е налице, се налага в срок до 10 септември 1991 г. представителите на ОПТ да напуснат заеманите помещения, ако същите са предоставени за ползване на ОКЗНИ.

VIII. ОКЗНИ излиза от състава на Асоциация "България" до уреждането на организационно- политическите взаимоотношения с ОПТ.

IX. Вестник "България" остава печатен орган единствено на ОКЗНИ.

X. Задължава Финансовия съвет на ОКЗНИ и КС на ОКЗНИ да извършат незабавна финансова ревизия на в. "БЪЛГАРИЯ" и да регулират юридически статута на вестника и трудовите взаимоотношения с неговата редакционна колегия.

XI. премахва длъжността "ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ" на ОКЗНИ.

XII. Възстановява членството на изключените противоуставно членове на Общонародния комитет за защита на националните интереси от Регионалния комитет за защита на националите интереси (РКЗНИ) - Кърджали. Препоръчва на членската маса на РКЗНИ в Кърджали да преценят нуждата от фракционна дейност в РКЗНИ - Кърджали.

XIII. Избира ново ръководство на ОКЗНИ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКЗНИ - ДИМИТЪР АРНАУДОВ - Кърджали ГОВОРИТЕЛ НА КС НА ОКЗНИ - Д-Р ДИНЧО ГЕНЕВ - Харманли ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ НА ОКЗНИ:
- ЯНЧО ЯНЕВ - Хасково
- МОМЧИЛ ПЕТРОВ - Кърджали
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР "ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТТ НА ОКЗНИ" - НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ - Лясковец
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР ЗА СТРАНАТА НА ОКЗНИ - СТЕФАН СТЕФАНОВ - с. Суворово, Варненско
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР "ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ" - ГЕОРГИ ХРИСТОВ - Шумен.
РЪКОВОДИТЕЛ "АРХИВИ" НА ОКЗНИ - ВАСИЛА  АТАНАСОВА - Кубрат ПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЦИГАНСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ - АНГЕЛ ЙОРДАНОВ - Хасково
РЪКОВОДИТЕЛ НА ФИНАНСОВИЯ СЪВЕТ НА ОКЗНИ - МИЛКО МИНКОВ - Нови пазар
РЪКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКИЯ СЪВЕТ НА ОКЗНИ - НИКОЛАЙ БОЯДЖИЕВ - Велико Търново.

XIV. Определя за ръководен център на ОКЗНИ за срок от шест месеца Хасково. РКЗНИ - Хасково се задължава в срок до 10 септември 1991 г. да създаде необходимите условия за ръководство на организационно-политическия живот на ОКЗНИ.
XV. Създава Стопански съвет на ОКЗНИ, който в срок до 30 септември 1991 г. да разработи стопански проект за развитие на стопанска дейност на ОКЗНИ, свързана със самоиздръжката на организацията и осигуряването на средства за нейната обществено-политическа и организационна дейност.

XVI. Задължава председателя на КС на ОКЗНИ да внесе във Финансовия и Стопанския съвет на ОКЗНИ проектобюджет който да бъде представен за обсъждане до 15 септември 1991 година.

XVII. Изгражда централна информационна служба на ОКЗНИ в състав от седем души с временен център гр. Хасково.

XVIII. Задължава КС на ОКЗНИ да изземе документациятта на ОКЗНИ от предишното ръководство на организацията. Същата да се класифицира по ред на Закона за архивите.

XIX. Задължава КС на ОКЗНИ да реформира  организационно и кадрово представителство на ОКЗНИ в София.

XX. Изгражда се централно оперативно бюро за ръководсттво на изборната кампания за народни представители, общински съветници и кметове в състав от петнадесет души.

XXI. Задължава финансовите лица на ИКЗНИ в срок до 15 септември 1991 г. да разработят финансов режим за финансиране на изборната кампания на ОКЗНИ.

XXII.  Включва в оперативното ръководство на ОКЗНИ ОСЕМ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, по двама за Северозападна, Югозападна, Североизточна и Югоизточна България. Същите се назначават на платена работа с месечно възнаграждение по предложение на Финансовия съвет.

XXIII. РКЗНИ се задължават в срок до 20 септември 1991 г. да проведат извънредни конференции (регионални) на ОКЗНИ за изпълнение на решенията на Общоделегатското събрание и организапионно укрепване на КЗНИ по места.

XXIV. Препоръчва на РКЗНИ да потърсят възможности и начини за издаването на регионален бюлетин в срок до 1 октомври 1991 г.

XXV. Налага санкции съгласно Наредбата (Устава), както следва:

1. Прекратява членството в ОКЗНИ на лицата, както следва: а/ по гл. IV, т. 10, абз. 7 и 8 от наредбата:
- Минчо Минчев - говорител на КС на ОКЗНИ
- Гинчо Павлов - отговорен секретар на КС на ОКЗНИ
- д-р Дамян Гетев - председател на РКЗНИ - Кърджали - Иван Пенев - председател на РКЗНИ - Добрич
- Вълчо Друмев - председател на РКЗНИ - Варна
- Петър Смилянов - председател на РКЗНИ - Гоце Делчев - Нико Ников - председател на РКЗНИ - Асеновград
- Кирчо Апостолов - председател на КЗНИ - Омуртаг б/ по гл. IV, т.10, абз. 3, 4 и 5 от наредбата:
- Делчо Балабанов - РКЗНИ - София - експерт
- Лъчезар Щерев - Пазарджик - самообявил се председател на РКЗНИ - Пазарджик - Петко Терзиев - РКЗНИ - Бургас
- инж. Николай Стаматов - Айтос - самообявил се пълномощник на РКЗНИ - Айтос
- Димо Илийнкин - РКЗНИ - София - самообявил се пълномощник на РКЗНИ - София.

2. По силата на т. 11 от гл. IV налага санкции, незаемане на ръководни длъжности в структуритте на ОКЗНИ за срок от 6 месеца на лицата:
- Румен Касабов - експерт на ОКЗНИ - Евгени Друмев - РКЗНИ - Разград
XXVI. Ръководствата на РКЗНИ и КЗНИ в страната, които не признаят решенията на Общоделегатското събрание на ОКЗНИ, нямат легитимен характер и не представляват съответните организационни структури.
Хасково, 1 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПЛАТФОРМА НА СЪЮЗА НА МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА 19 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

Днес в нашата страна се извършват дълбоки демократични промени. Промените навлизат във всички обществени сфери, подет е курс към промяна на политическата и икономическата система в нашата страна. Възникват нови партии, сдружения, разграждат се и се обновяват стари формирования. Съпътстващата преустройството тежка икономическа криза в нашата страна постави определена част от нашето общество в неравностойно социално положение.

Многодетните семейства понасят по-трудно от всички несгодите, лишенията и трудностите на преустройството. Дойде времето, когато идеята за обединение на многодетните не търпи повече отлагане. Само всички заедно, рамо до рамо, доброволно обединени, можем да направим живота си и живота на нашите деца по-лек и по-щастлив.

Водени от желанието за по-добро бъдеще на тази част от обществото, ние издигаме идеята изграждане на Съюз на многодетните семейства.

Съюзът е непартийна организация, открита за всички многодетни семейства, които поддържат платформата му, независимо от партийната им принадлежност, образование, пол, вероизповедание и социално положение. Негова грижа е защита на интересите, достойството и престижа на многодетните и децата, подобряване на положението им и утвърждаване на социална справедливост. Съюзът на многодетните семейства ще настоява за създаване на оптимални условия на труд и начин на живот на многодетни бременни жени и жени, глави на многодетни семейства, или с обременени житейски съдби. Не ще оставим без внимание и такива важни въпроси като:

- облекчаване на родителите в грижи за домакинството; - подготовка на младите хора за семеен живот;

- възраждането на българските традиции и нравствените добродетели в семейството и обществото;

- изграждане на култура на общуване и поведение;

- за екологически чиста среда и здрава нация.

ЦЕЛИ НА СЪЮЗА НА МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА

1. Главната цел, която Съюзът на многодетните семейства си поставя, е борба за промяна на принципите и подходите при разпределение на социалните фондове с повишено внимание към многодетните семейства.

2. Законодателно признание на високата общественополезна стойностт на майчинството и на родителските грижи за повече деца.

3. Удължаване на платения отпуск за отглеждане на децата - прогресивно за всяко следващо дете.

4. Увеличаване размера на детските надбавки, които при трето и всяко следващо дете нарастват значително.

5. Търсене на опора във фирмите и други стопански организации да осъществяват целенасочени социални програми за многодетните семейства.

6. Ускорено решаване на проблемите за задоволяване на пазара със стоки и услуги, особено за децата.

7. При разработване на закона за данъчно облагане да се предвиди облекчаване на многодетните семейства.

8. Постигане на по-голяма оперативност и справедливост в решаването на жилищните проблеми на многодетните семейства.

9. Съдействие за подобряване на здравеопазването.

10. Осигуряване на пълноценна почивка на многодетните семейства.

11. Предоставяне на един ден отпуск месечно на главата на многодетно семейство, който да се използва за дома и семейството.

В политическата област ние сме за демократична политическа власт, синтез на народна  воля и интереси. Ние ще допринасяме за стабилно законодателство, което да урежда политическите, икономическите и социалните отношения и да не допуска възможност въпросите да бъдат решавани с подзаконови актове. Ние сме за засилване на системата за социален контрол. Ще се стремим да подпомагаме мирния и цивилизован преход към хуманно, демократично гражданско общество.

Нашите основни принципи на взаимодействие с други обществени и политически организации в обществото са диалогът и сътрудничеството. Активно ще участваме в подготовката и осъждането на нова конституция и за обновяване на националното законодателство, на кодекса на труда, на семейния кодекс, на мерките за насърчаване на раждаемостта, на социалното осигуряване и други.

В организационната област Съюзът на многодетнитте семейства е непартийно, доброволно обединение на широка социална основа, който е зависим единствено от интересите и волята нa своите членове. В дейността си съюзът ще се ръководи от следните принципи: свобода на обединението и инициативатта относно формата на организираност, равенство в позициите на звената, самофинансиране чрез собствени издания, спонсори и други законни средства.

/Пресслужба "Куриер"/

---------
БТА
основана 1898

БТА предава за абонати В България и чужбина денонощно по телетипен канал 6 различни емисии с най-актуална информация за света и България.

БТА издава 30 бюлетина и справочника с информация за България и сВета. От тях можете да почерпите разнообразиа и специализирана информация за събитията по света, международния бизнес и търговия, публикации В чуждия печат. В бюлетините на БТА може да прочетете как гледа светът на България, както и да се осведомявате най-бързо за всички аспекти на живота в България - вътрешна политика, спорт, икономика, култура.

БТА издава 3 бюлетина на английски език с информация за страната и Балканите.

БТА издава най-четеното в България седмично списание „Паралели“ и специализираните седмичници „ЛИК“, „Наука и техника“ и „По света“.

БТА има квалифицирани фотографи и цветна фотолаборатория, които изпълняват всякакви поръчки с гарантирано най-високо качество.

БТА разполага със собствена хотелска база и леки автомобили под наем за чуждестранни журналисти и специалисти, на които осигурява преводачи и шофьори и урежда програми, посещения, интервюта и срещи, и им предоставя телекомуникации.

БТА има печатна база, която приема поръчки за печатарски услуги .

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И АБОНАМЕНТ

ЗАПОВЯДАЙТЕ В ТОКУ ЩО ОТКРИТИЯ ФИРМЕН МАГАЗИН НА БТА :

бул. „Тракия“ 49, София 1040 телефони: 73-37-380 88-21-34 87-47-46 73-37-232 факс: 80-24-88

----------

 

ПРИЛОЖЕНИЕ-ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) N 295 И 296.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се мете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP. 295

Втори тур за избор на кмет по чл. 90, ал. 3 от ЗИНПОСК и нов избор по чл. 91, ал. 3 от ЗИНПОСК може да се насрочва и на 26 или 27 октомври 1991 г., в случай че обявяването на изборния резултат е било забавено.

Лицата, участвали в избор за общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г., не могат да гласуват повторно в друго населено място.

15 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 296

ОТНОСНО: изготвянето на избирателните списъци за втория тур на изборите за кметове на общини и населени места.

На основание чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Под контрола на общинските избирателни комисии кметовете на общини и населени места (временните изпълкоми или временните управи) да предоставят на районните бюра на ЕСГРАОН избирателните списъци от гласуванетто на 13 октомври 1991 г. за общински съветници и кметове.

2. Районните бюра на ЕСГРАОН да попълнят съвместно с представители на Държавна фирма (ДФ) "Информационно обслужване” бланки за актуализираните избирателни списъци от гласуването в първия тур от изборите, които да съдържат всички нанесени вписвания и заличавания.

3. Тези бланки да се обработят от поделенията на ДФ "Информационно обслужване", които да
 - за произвеждането на втори тур на 20 октомври 1991 г. - до 19 октомври 1991 г., 15.00 ч.
- за произвеждането на втори тур на 26 или 27 октомври 1991 г. - до 25 октомври 1991 г., 15.00 ч.

16 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

11:25:32 

17.10.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!