18 октомври 1991

София, 18 октомври 1991 година

Брой 205 (480)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

ИЗБОРИ - ОКТОМВРИ’91

На 17 октомври 1991 година в 12.30 ч. Централната избирателна комисия съобщи, че не очаква повече протоколи от секционните комисии. Обработени са 100 % от протоколите и според неофициалните данни трите политически сили, които ще имат парламентарно присъствие, са получили следните резултати: Съюз на демократичните сили - 34.36 %; Българска социалистическа партия и оглавявания от нея  Предизборен съюз - 33.14 %; Движение за права и свобода-7.54%.

На тази база предварителното разпределение на мандатите по райони ще изглежда евентуално така (ако ЦИК не касира някои резултати):

ПЪРВИ БЛАГОЕВГРАДСКИ РАЙОН - 10 мандата

С Д С - 6 мандата
1. Стоян Димитров Ганев
2. Ивайло Димитров Ловджиев
3. Александър Манолов Праматарски
4. Иван Петров Будинов
5. Владимир Стоянов Джаферов
6. Емил Бисеров Юруков

Б С П - 3 мандата
1. Стефан Иванов Продев
2. Емил Страхилов Костадинов
3. Александър Иванов Маринов

Д П С - 1 мандат
1. Ибрахим Тосун Татарлъ

ВТОРИ БУРГАСКИ РАЙОН - 12 мандата

С Д С - 5 мандата
1. Михаил Димитров Неделчев
2.  Вирджиния Кирилова Велчева
3. Стоян Чилов Райчевски
4. Георги Костов Костов
5. Стефан Александров Караджов

Б С П - 5 мандата
1. Чавдар Йорданов Кюранов
2. Петър Михайлов Балабанов
3. Мирослав Димитров Дърмов
4. Стоян Костадинов Иванов
5. Любомир Тодоров Начев

Д П С - 2 мандата
1. Ибрахим Тосун Татарлъ
2. Осман Ахмед Октай

ТРЕТИ ВАРНЕНСКИ РАЙОН - 13 мандата 

С Д С - 7 мандата
1. Александър Йорданов Александров
2. Илко Моис Ескенази
3. Владислав Желязков Даскалов
4. Владимир Тодоров Абаджиев
5. Георги Бенчев Карев
6. Маргарит Владимиров Мицев
7. Христо Йорданов Кирчев

Б С П - 5 мандата
1. Велко Вълканов Иванов
2. Красимир Андреев Премянов
3. Елисавета Петрова Миленова
4. Стойко Жеков Пенчев
5. Румяна Иванова Куртева

Д П С - 1 мандат 
1. Суави Барси Хаджи  

ЧЕТВЪРТИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ РАЙОН - 9 мандата

С Д С - 4 мандата
1. Елка Георгиева Костантинова
2. Христо Иванов Иванов
3. Борис Крумов Борисов
4. Георги Тодоров Цонев

Б С П - 5 мандата
1. Димитър Трендафилов Йончев
2. Милен Иванов Чакъров
3. Христо Иванов Атанасов
4. Георги Николов Николов
5. Пламен Димитров Денчев

ПЕТИ ВИДИНСКИ РАЙОН - 4 мандата

С Д С - 1 мандат
1. Александър Асенов Джеров

Б С П - 3 мандата
1. Мими Микова Вйткова-Петкова
2. Никола Петров Койчев
3. Емилия Тодорова Томова

ШЕСТИ ВРАЧАНСКИ РАЙОН - 8 мандата

С Д С - 3 мандата
1. Стефан Димитров Савов
2. Петър Манов Петров
3. Николай Иванов Христов

Б С П - 5 мандата
1. Филип Георгиев Боков
2. Борис Цветков Банков
3. Георги Стефанов Тамбуев
4. Кръстю Параскевов Трендафилов
5. Димитър Георгиев Димитров

СЕДМИ ГАБРОВСКИ РАЙОН - 4 мандата

С Д С - 3 мандата
1. Иван Ненов Иванов
2. Веселина Христова Рашеева
3. Радко Фердинандов Пандурски

Б С П - 1 мандат
1. Елена Борисова Поптодорова

ОСМИ ДОБРИЧКИ РАЙОН -.7 мандата

С Д С - 2 мандата 
1.  Илко Моис Ескенази
2. Йордан Стоянов Куцаров

Б С П - 4 мандата
1. Славка Николова Йовкова
2. Тодор Йорданов Тодоров
3. Николай Георгиев Камов
4. Фидел Николов Косев

Д П С - 1 мандат
1. Иван Кирилов Палчев

ДЕВЕТИ КЪРДЖАЛИЙСКИ РАЙОН - 8 мандата

Д П С - 6 мандата
1. Ахмед Демир Доган
2: Ремзи Дурмуш Осман
3. Хасан Али Хасан
4. Мехмед Осман Ходжа
5. Хюсеин Ахмед Карамолла
6. Бахри Реджеб Юмер

Б С П - 2 мандата
1. Андрей Карлов Луканов
2. Минчо Генов Минчев

ДЕСЕТИ КЮСТЕНДИЛСКИ РАЙОН - 5 мандата

С Д С - 3 мандата
1. Александър Асенов Джеров
2. Петър Йорданов Марков
3. Никола Иванов Мишев

Б С П - 2 мандата 
1. Иво Първанов Атанасов
2. Веселин Петров Иванов

ЕДИНАДЕСЕТИ ЛОВЕШКИ РАЙОН - 5 мандата

С Д С - 3 мандата
1. Йордан Асенов Василев
2. Петър Христов Петров
3. Тошо Костадинов Пейков

Б С П - 2 мандата
1. Нора Крачунова Ананиева
2. Иван Алексиев Гайтанджиeв

ДВАНАДЕСЕТИ МИХАЙЛОВГРАДСКИ РАЙОН - 6 мандата

Д П С - 6 мандата
1. Ахмед Демир Доган
2: Ремзи Дурмуш Осман
3. Хасан Али Хасан
4. Мехмед Осман Ходжа
5. Хюсеин Ахмед Карамолла
6. Бахри Реджеб Юмер

С Д С - 3 мандата
1. Иван Николов Пушкаров
2. Свиляна Боянова Захариева
3. Янко Кирилов Кожухаров

Б С П - 3 мандата
1. Александър Трифонов Томов
2. Недялка Маркова Трайкова
3. Илиян Живков Илиев

ТРИНАДЕСЕТИ ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОН - 9 мандата

С Д С - 4 мандата
1. Блага Николова Димитрова
2. Асен Христов Мичковски
3. Стефан Венков Божилов
4. Екатерина Иванова Михайлова

Б С П - 5 мандата
1. Петя Борисова Шопова
2. Иван Георгиев Генов
3. Петър Георгиев Башикаров
4. Спас Атанасов Мулетаров
5. Илко Иванов Илиев


ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ПЕРНИШКИ РАЙОН - 5 мандата

С Д С - 3 мандата   
1. Николай Димитров Слатински
2. Чародей Петров Чернев
3. Константин Тодоров Размов

БСП-2 мандата
1. Стефан Илиев Стоилов
2. Димитър Николов Михайлов

ПЕТНАДЕСЕТИ ПЛЕВЕНСКИ РАЙОН - 9 мандата

С Д С - 4 мандата
1. Асен Христов Мичковски
2. Йордан Асенов Василев
3. Александър Лаврентиев Александров 
4. Емил Цветков Дочев
     
Б С П - 5 мандата
1. Андрей Карлов Луканов
2. Мариана Симеонова Христова
3. Тодор Йорданов Пандов
4. Тошо Иванов Мухтанов
5. Христофор Петков Дочев

ШЕСТНАДЕСЕТИ РАЙОН ПЛОВДИВ-ГРАД - 10 мандата
 
СДС-7 мандата
1.  Иван Йорданов Костов
2. Златка Русева Русева
3.  Станко Петров Станев
4. Гарабед Томас Томасян
5. Александър Гаврилов Карадимов
6. Павел Димитров Шопов
7. Руслан Маринов Сербезов

Б С П - 3 мандата
1. Нора Крачунова Ананиева
2. Росен Хубенов Стоилов
3. Велислава Иванова Дърева

СЕДЕМНАДЕСЕТИ РАЙОН ПЛОВДИВ-ОКРЪГ - 11 мандата

C Д С - 5 мандата    
1. Георги Илков Игнатов
2. Снежана Дамянова Ботушарова
3. Илиан Георгиев Шотлеков
4. Константин Ванков Тодоров 
5. Христо Марков Марков

БСП-5 мачдата
1. Георги Георгиев Пирински
2. Стойчо Михайлов Шапатов
3. Донка Стефанова Дончева
4. Костя Викторов Караиванов
5. Ангел Георгиев Димов

Д П С - 1 мандат
1. Шерифе Исмаил Мустафа

ОСЕМНАДЕСЕТИ РАЗГРАДСКИ РАЙОН - 5 мандата

ДПС-3 мандата 
 1. Ахмед Демир Доган
2. Кадир Джелил Кадир
3. Шерифе Исмаил Мустафа

БСП-2 мандата
1. Георги Тодоров Божинов
2. Евгени Ганчев Друмев

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ РУСЕНСКИ РАЙОН - 8 мандата

С Д С - 4 мандата
1. Едвин Стефанов Сугарев
2.Стефан Маринов Стефанов
3. Свободка Стефанова Енчева
4. Пламен Атанасов Йовчев

Б С П - 3 мандата
1. Светослав Колев Мичев
2. Красимир Станчев Николаев
3. Георги Стефанов Попов

ДВАДЕСЕТИ СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОН - 5 мандата

С Д С - 1 мандат
1. Александър Йорданов Александров

Б С П - 2 мандата
1. Красимир Андреев Премянов
2. Георги Николов Николов

Д П С - 2 мандата
1. Осман Ахмед Октай
2. Исмаил Мехмед Исмаил

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ СЛИВЕНСКИ РАЙОН - 6 мандата

С Д С - 3 мандата
1. Снежана Дамянова Ботушарова
2. Невен Любомиров Пенев
3. Видьо Троев Видев

Б С П - 3 мандата
1. Йовчо Маринов Русев
2. Жан Василев Виденов
3. Маньо Величков Манев

ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ СМОЛЯНСКИ РАЙОН - 4 мандата

С Д С - 2 мандата

1. Николай Кирилов Василев
2. Звездалин Векилов Кафеджиев

Б С П - 2 мандата
1. Филип Бориславов Ишпеков
2. Тодор Михайлов Кумчев

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ-ГРАД - 12 мандата

С Д С - 8 мандата
1. Филип Димитров Димитров
2. Венцеслав Асенов Димитров
3. Иван Илков Куртев
4. Едвин Стефанов Сугарев
5. Васил Иванов Златаров
6. Димитър Асенов Куманов
7. Георги Стефанов Панев
8. Рашко Ангелов Рашков

Б С П - 4 мандата
1. Александър Трифонов Томов
2. Добрин Спасов Илиев
3. Георги Петков Близнашки
4. Бойчо Атанасов Кулински

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ РАЙОН СОФИЯ-ГРАД - 11 мандата

1. С Д С - 8 мандата
1. Стефан Димитров Савов
2. Блага Николова Димитрова
3. Христофор Петров Събев
4. Александър Стефанов Янчулев
5. Любомир Владимиров Павлов
6. Йордан Стефанов Тодоров
7. Петър Стоичков Харизанов
8. Милен Петков Стоянов

Б С П - 3 мандата
1. Георги Георгиев Пирински
2. Дончо Дончев Конакчиев
3. Вълкан Иванов Вергиев

ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ-ГРАД - 10 мандата

С Д С - 7 мандата
l. Стоян Димитров Ганев
2. Георги Евдокиев Марков
3. Иван Йорданов Костов
4. Лъчзар Благовестов Тошев
5. Аспарух Аспарухов Панов
6. Красимир Найденов Стоянов
7. Векил Василев Ванов

Б С П - 3 мандата
1. Янаки Боянов Стоилов
2. Константин Сергей Аджаров
3. Станка Янакиева Величкова

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН СОФИЯ-ОКРЪГ - 8 мандата

С Д С - 4 мандата
1. Христофор Петров Събев
2. Георги Стефанов Петров
3. Васил Стоянов Гоцев
4. Радка Емилова Василева

Б С П - 4 мандата
1. Соня Крумова Младенова
2. Спас Атанасов Мулетаров
3. Нина Лазарова Михайлова
4. Янаки Боянов Стоилов

ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ СТАРОЗАГОРСКИ РАЙОН - 11 мандата

C Д С - 5 мандата
1. Николай Кирилов Василев
2. Дако Нейков Михайлов
3. Захари Димитров Райков
4. Валентин Стефанов Карабашев
 5. Драгия Желязков Драгиев

Б С П - 6 мандата
1. Александър Василев Лилов
2. Юрий Митков Борисов
3. Васил Димитров Николов
4. Методи Георгиев Ташев
5. Стойчо Вълчев Стойчев
6. Трифон Димитров Митев

ДВАДЕСЕТ И ОСМИ ТЪРГОВИЩКИ РАЙОН - 4 мандата

Д П С - 2 мандата
1. Юнал Саид Лютфиев
2. Ведат Ахмед Сакаллъ

Б С П - 2 мандата
1. Захари Михайлов Захариев
2. Бончо Драганов Рашков

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ХАСКОВСКИ РАЙОН - 9 мандата

С Д С - 3 мандата
1. Филип Димитров Димитров
2. Христо Дамянов Бисеров
3. Христо Георгиев Тодоров

Б С П - 5 мандата
1. Клара Вълова Маринова
2. Димитър Велев Димитров
3. Пламен Вълканов Вълканов
4. Коста Тодоров Андреев
5. Минчо Генов Минчев

 Д П С - 1 мандат
1. Димитър Ангелов Сепетлиев

ТРИДЕСЕТИ ШУМЕНСКИ РАЙОН - 7 мандата

С Д С - 1 мандат
1. Яни Михайлов Милчаков

Б С П - 4 мандата
1. Атанас Атанасов Папаризов
2. Мариела Николаева Митева
3. Гинчо Маринов Павлов
4. Васил Дончев Колев

 Д П С - 2 мандата
1. Юнал Саид Лютфиев
2. Иван Кирилов Палчев

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ЯМБОЛСКИ РАЙОН - 5 мандата

С Д С - 2 мандата
1. Димитър Петров Луджев
2. Господин Атанасов Атанасов

Б С П - 3 мандата
1.Росен Андреев Карадимов
2. Ана Иванова Караиванова- Давидова
3. Кирил Стоянов Желев

-----------------------------------------

Все още не са известни имената на онези 28 народни представители, които ще получат места за сметка на класиралите се в две избирателни листи кандидати. По този въпрос решаваща дума ще имат лидерите на трите парламентарни сили.

17 октомври 1991 г./21.00 ч.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МЕМОРАНДУМ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" ЗА ПАРАЛЕЛНО РЪЧНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

В допълнение към Меморандума на сдружението от 11 октомври 1991 година, като се позоваваме на сведенията, предоставени ни официално от членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), отново напомняме следното:

 - по време на редовната пресконференция на Централната избирателна комисия на 11 октомври 1991 година, въпреки многократните твърдения и уверения на ЦИК за сигурността на програмния продукт при изчисляването на изборните резултати, констатирахме, че самият програмен продукт не е надлежно регистриран според действащите в Република България стандарти, т.е. той по същество е нелегален продукт.

Констатирахме и други съществени нарушения на условията на договора между Централната избирателна комисия и математическия колектив.

Върху основата на горните констатации и като се позоваваме на препоръката, направена от експерти на Централната избирателна комисия, настояваме за следното:

- ЦИК да извърши цялостно (100 %) паралелно ръчно изчисляване на резултатите от изборите на 13 октомври 1991 година;

- ЦИК да не обявява никакви официални резултати от изборите на 13 октомври 1991 година, преди да е получила и сравнила резултатите от ръчното и от компютърното изчисляване;

- ЦИК да анализира причините за тези свои пропуски и да уведоми за тях българската общественост.

София, 17 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * * 

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ - М. ОКТОМВРИ 1991 Г. - М. ЮНИ 1992 Г. (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА), РАЗРАБОТЕНА ОТ ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС (ПЛК).

VIII. СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ИМИДЖ НА БСП И ЛЕГИТИМИРАНЕ НА ДОМИНИРАНОТО ОТ НЕЯ ПРАВИТЕЛСТВО

След изборите през октомври 1991 г. България ще изпадне в парадоксална външнополитическа и  вътрешнополитическа ситуация, изразяваща се в следното:

Първо, при предвижданото разпределение на силите в парламента мнозинството на БСП формално вече няма да съществува и на практика терминът "Комунистически български парламент", включен в речника на западните политици, ще излезе извън употреба. В действителност обаче комунистите чрез своите креатури ще продължат да контролират парламента. По такъв начин за западните политици българското Народно събрание, което ще се състави след следващите избори, ще бъде демократично по своето конституиране, а в своята най-дълбока същност то ще е комунистическо.

Второ, както беше посочено по-горе, по всяка вероятност при сегашното развитие на политическите процеси следващият президент ще продължи да бъде комунистическа креатура, а при изключително благоприятни за БСП обстоятелства е възможно той да е техен представител. Що се отнася до последното, формално погледнато, вариациите могат да бъдат различни: президент, представител на БСП (Нора Ананиева, Ал. Томов и др.); президент-подставено лице, представител на т.нар. "неутрални" (Д. Попов, Г. Ганев и др.); президент, представител на някоя от прокомунистическите коалиции (СДС-либерали, БЗНС-единен, Български конституцонен форум и пр.); президент представител на една от бъдещите самостоятелни партии, обособени от сегашните фракции в БСП, и т.н. Всичко това би могло да се предположи като нещо съвсем обикновено, да речем за, една западна демокрация - една партия издига една своя президентска кандидатура или подкрепя тази на близката до нея политическа формация. Но тъй като България е ненормална посткомунистическа страна, съществуват достатъчни основания да се предположи, че БСП ще разиграе един зловещ вариант, който по своето коварство попада в категориите на "паталогичната прогностика". Съобразно този вариант БСП ще продължи да разиграва картата "Желев", но вече посредством "маскировъчна тактика”, а не чрез задкулисни пазарлъци. Съвсем очевидно е, че при разиграването на тази карта през първото действие тя донесе на висшата комунистическа номенклатура изключителни успехи: тази номенклатура не само че остана непокътната и не беше съдена за чудовищните си престъпления срещу българския народ, не само че не загуби позициите си и огромните си богатства, а напротив - тя умножи тези богатства и узакони своята политическа и икономическа власт в бъдещето, което е парадокс без прецедент в световната история. През предстоящото второ действие разиграването на картата "Желев" ще се води по рафиниран начин, но на "открито" и по всяка вероятност ще съдържа следните основни моменти:

Първо, Желев издига официално собствената си кандидатура за президент на България. Съвсем естествено е, че без политическа игра от страна на БСП Желев не би имал никакви шансове да спечели президентските избори, тъй като е изгубил широката народна подкрепа и по редица други съображения.

Второ, БСП издига кандидатурата на свой представител или на подставено лице - примерно кандидатурата на т.нар. "независими". Това е вторият момент от "играта", предполагащ прилагането на т.нар. "маскировъчна стратегия", според която политическият акт се тълкува по един начин, а неговите цели и вътрешен замисъл са съвсем различни. В случая целта и вътрешният замисъл няма да бъдат свързани с изборната победа от страна на издигнатият от БСП кандидат, а с обединяването на електората извън БСП в полза на Желев. С други думи, този евентуален акт на БСП би изиграл ролята на сигнал за мобилизиране на бившите опозиционни структури, съществуващи в края на 1989 и началото на 1990 г. И съвсем естествено е да се предложи следното: СДС-либерали ще издигнат глас в подкрепа на Желев, същото ще направи и СДС-център. При това положение СДС-движение не би се осмелило да издигне кандидатура от собствените си редове, още по-малко да гласува за подкрепения от БСП кандидат. Нещо повече, СДС-движение ще бъде принудено с всички сили да подкрепи кандидатурата на Желев дори само поради стремежа му да запази статута си на "истинското синьо СДС". Без съмнение към този електорат ще гравитират и малките опозиционни партии, които просто няма да имат практическа възможност да издигнат свои кандидати, и тяхната единствено приемлива стратегия е да се борят срещу кандидата, подкрепян от БСП.

Изходът от прилагането на този вариант от страна на БСП е ясен, а следствията няма да ги представяме тук, тъй като те са свързани с другите два зловещи модела на откритата диктатура и ливанизацията на България. Би могло само да се добави, че ако новият президент бъде избран съобразно представения вариант, пред лицето на света той ще бъде напълно легитимен, тъй като е избран пряко от народа, а по своята най-дълбока същност, по убеждение, по призвание и предназначение той ще остане в историята като поредния тоталитарен палач на България.

Трето, всяко правителство, което бъде образувано след изборите, ще се третира от Запада като некомунистическо, тъй като ще бъде коалиционно и избрано от легитимен парламент. Следователно правителството, съставено от влезлите в коалиция с БСП партии, по същество ще бъде прокомунистически ориентирано, но във външнополитически план то ще се възприема като едно легитимно, нормално, демократично, коалиционно правителство. Дори то да дойде след евентуално падане на доминирано от СДС-движение правителство, за Запада това няма Да има никакъв отрицателен ефект, тъй като в демократичните страни е обикновена практика едно коалиционно правителство да бъде заменено с друго такова.

Тази парадоксална ситуация, в която ще изпадне страната след изборите, не вещае нищо добро и ще бъде едно достатъчно потвърждение на концепцията за това, че България е "ненормална държава".

IX. БЪДЕЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ

Досегашното развитие на политическите процеси в България дава основание да се предвиди, че планът "КЛИН" ще даде своите реални резултати у нас. Накратко биха могли да се фиксират следните моменти от развитието на политическите процеси в страната в близко бъдеще:

Първо, БСП на следващия си конгрес ще замени своето ръководство с по-млади и предани на комунистическата идея лидери. Възможно е да отдели от себе си за самостоятелно съществуване някои от своите фракции и да ги внедри в своите досегашни креатури. При всички случаи обаче БСП ще създаде и развие една либерална партия (ако демократичната опозиция не й попречи), която тук нарекохме Българска либерална партия. Големи политически концесии тя ще даде и на Зелената партия (ако Ал. Каракачанов успее да овладее положението), а също и на някои партийни формации, влезли в сегашната партийна коалиция с нея. Една от основните карти, които БСП ще разиграе, ще бъде тази на шовинизма, която ще действа с особена сила при сегашната ситуация на Балканите.

Второ, на следващите парламентарни избори, които по всяка вероятност ще се състоят през май-юни 1992 г., на политическата сцена ще се появят пет мощни политически формации с гравитирали около тях за политически камуфлаж партии-джуджета, а именно: БСП, БСДП, БЗНС(е), Българска либерална партия, Зелена партия. Тези политически формации ще бъдат мощни, тъй като БСДП, БЗНС(е), Зелената партия и евентуално учредената Българска либерална партия ще отнемат голяма част от електората на СДС. Възможно е също така БСП да използва създадената обстановка на Балканите и да образува от националистически ориентираните партии една политическа конфигурация.

Трето, БСП и нейните сателити ще продължат борбата за окончателното разпадане на СДС. Главно от некомунистическата формация, наречена понастоящем СДС-либерали, ще бъде поставен въпросът кое е истинското СДС - дали това е СДС-движение, образувано от "монархисти", "анархисти", "фашисти" и пр., или това е седесето, образувано от "либералите" на П. Симеонов, "зелените" на Ал. Каракачанов и  социалдемократите" на П. Дертлиев. Като следствие от това е голяма вероятността от пълното разпадане на СДС. При положение, че СДС се разпадне, то Демократическата партия на Ст. Савов и Радикалдемократическата партия на Е. Константинова ще се превърнат в партии-лилипути и едва ли за изборите през май-юни 1992 г. ще прекрачат четирипроцентова бариера за влизане в парламента. С още по-голяма сила това важи и за другите малки партии, включени понастоящем в СДС-движение, да не говорим за различните движения и клубове.

Четвърто, при положение, че демократичната опозиция в България трезво прецени реалния ход на развитието на политическите процеси, съществува вероятност СДС да се запази като структура и за изборите през 1992 г. Без промяна на досегашната стратегия и тактика обаче това не би било решаващо за развитието на демократичните процеси у нас, тъй като масираните атаки срещу СДС-движение ще бъдат особено силни след октомврийските избори и в продължение на няколко месеца около 15-20 процента от неговия електорат ще се влее в именуваните понастоящем СДС-либерали и СДС-център. Ако продължи по сегашната политическа инерция и успее да оцелее до следващите избори, СДС(СДС-движение) ще може да разчита на не повече от 20 % от гласовете на избирателите. При подобно развитие на нещата дори и в коалиция със своите естествени съюзници - ДПС и БЗНС - Н. Петков, СДС не би имало никакъв шанс да вземе властта.

Пето, овладяването на политическата ситуация от споменатия прокомунистически блок в бъдеще напълно ще стопи шансовете на страната за демократични промени. Това по естествен начин ще доведе до разпадането на СДС и до изчезването на тази формация от политическия хоризонт на България, тъй като всички механизми на властта и икономическите лостове ще бъдат в ръцете на комунистическата номенклатура и нейните приемници. По такъв начин резулатите от всички предстоящи бъдещи позитивни процеси, които ще се разгърнат в международен план, ще бъдат приписвани на неокомунистите. Примерно, българската икономика така или иначе предстои да бъде кредитирана от Запада, ще започне процесът на първоначално инвестиране на капитали и създаване на смесени предпритяия, процесите в Ирак ще се развият в благоприятна посока, което ще има позитивен икономически ефект за България, ще се открият нови пазари чрез сключване на двустранни договори с обособилите се съветски републики и т.н. Накратко казано, резултатът от развитието на целия този процес е един - заблуда на българския народ и пълен неуспех на чудовищния заговор срещу него. Що се отнася до България, то нейната агония ще се превърне в полудрямка на смъртни, където основните характеристики на целия жизнен цикъл ще се свеждат до термина "полу-": полусъществуване, полудемокрация, полукомунизъм и т.н.

Тази политическа прогноза е съвсем реална и е основана на досегашното развитие на политическите процеси в страната. Ако в близките месеци това развитие продължи в същата посока, основните изводи и обобщения, представени в прогнозата, ще станат реалност. Ето защо на дневен ред трябва да бъде поставен въпросът за промяна в стратегията и тактиката на обединените демократични сили в България, за промяна на заложения през 1989 г. политически механизъм. Партия Либерален Конгрес призовава всички представители на демократичната опозиция в България да се обединят в ЕДИНЕН ФРОНТ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ.

8 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ГЛАВНИ ПОСТАНОВКИ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРОГРАМА "ТРЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ" (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3".

ДЕМОКРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

1. "ЕРА-3" разглежда повишената демократичност като участие на все повече хора и все по-активно в обществените решения. Тези решения имат и международен обмен и характер. От тази посока тръгва и идеята за актуалното реализиране суверенитета на народите.

2. Демократичното участие развива социалните добродетели, ангажираност и грамотност.

3. Засилва се интересът от постижения, от организация на работното време, от повишено обучение.

4. Много и различни обществени сили съдействат при изграждането на активно и продуктивно съзнание в човека.

5. Партньорството и съдружието в демократична насока дава възможност на малки групи и малцинства да определят равностойно обществото и да го подобряват.

ВИСОКО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ

I. Основна цел на "ЕРА-3", която го разглежда като главна предпоставка за човешката удовлетвореност, е осъществяване и осмисляне на самия живот. Пътят към него "ЕРА-3" вижда в силна и поетапна сопиално-пазарна икономика.

Развитието на тази икономика "ЕРА-3" свързва с промяната в самото съзнание на отделния човек, както и с промяната на политиката. Политиката трябва да свързва икономиката не само в количествено надмощие, но да поставя акцент и на другата страна - по-висшето качество на живота, включващо духовното и телесното здраве на човека.

ЗДРАВЕ И ЖИЗНЕНОСТ

Съхранението на човешкото здраве, максималното субсидиране в тази насока и удължаване на пълноценния живот е първостепенна задача на обществото. Борбата за живот и жизненост, предвид единството и необратимостта на човека, в загадъчния отрязък от време между рождението и старостта е главна грижа за всяко общество. Тази грижа е сложна и всеобхватна ппоради безброй преплетени фактори, влияещи върху него. Но тя би трябвало да има и някои основни измерения:

а) екологично чиста природа;

б) грижа за психичното разтоварване и равновесие;

в) лекарства и развиваща се модерна генетика и медицина.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието според "ЕРА-3" е етап на основна подготовка за формиране на личността, задължение на цялото общество, на отделни институции и формирования. В политиката: на "ЕРА-3" то има две посоки:

I. ОФОРМЯНЕ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ И ИНДИВИДУАЛНОСТ

II. СТРУКТУРНОТО МУ ИЗМЕНЕНИЕ

1.1. Основно изискване е увеличаване потенциала от съвременни знания. 2. Развитие на разнородните творчески възможности на децата. 3. Обучаване с методи на ново възпитание при търпимост на възгледите им. 4. Подготвяне и активизиране на положителните заложби и насочване към топлите нюанси на живота, свързани с категориите нежност, топлина, майка, вярност, приятелство, непреходни и издържали проверката на вековете. 5. Достъп до световните образци на човешката цивилизация, религия, традиции, до творчеството на народа ни. 6. Систематичност във формиране на основните качества и постепенното определяне на правата и отговорностите на децата. 7. В процеса на обучение по-малко надареният има право на помощ, а ефективният - право на разгръщане. 8. Валидността на програмите трябва да се проверява постоянно.

Структурни промени - изразяват се в самостоятелност на училищните настоятелства, в пренасочване на част от училищата към институции, отделни от държавата, и административно необременени служители и преподаватели.

Политиката на "ЕРА-3” е насочена към превес в хуманитарните науки, развиващи по-всестранно личността, нейната вътрешна душевност и мир до нейното пълнолетие, подготвящо асоциативно свободно мислене и едва след това евентуална целенасоченост в отделните чисто производствени, икономически и социални сфери.

Образованието като продължителен процес трябва да помогне на хората да живеят в пълноценен личен свят и да се ръководят от общочовешки идеали и ценности. Те трябва да насочват, а не да ограничават.

ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Понятието свобода в частно проявление означава свобода на изследването, на мисленето и автономия на ВУЗ. Подготвяйки интелекта на обществото, държавата трябва да осигури необходимите средства и тяхното разпределение. Прогресът на цивилизациите е тясно свързан с научните изследвания. Политиката на "ЕРА-3" ще постави акцента си в три насоки: 1. Обучение, свързано с най-новите постижения. 2. Възможности за творчески експериментални изследвания. 3. Формиране стремеж в научните кадри, студенти и други за постоянно търсене, усъвършенстване и напредване в образованието. Нов момент за нас е прилагане на методи и асоциации от една област в друга предвид взамносвързаността на нещата от живота.

"ЕРА-З" търси оформянето на два вида научни звена:
1. Строго профилиране в област или подобласт на науката.
2. Смесени - с кадри от различни области със съвместна работа в името на една цел.

УПРАВЛЕНИЕ И ЧОВЕК

"ЕРА-3" ще търси нови форми на управление с максимална ангажираност на участниците в дохода и риска на предприятията. Поетата отговорност от личността ще позволи тя да има влияние лично и директно и да изгражда сама трудовия си свят.

Държавата чрез гаранция за труд и облекчена подвижност на трудовия живот ведно с профсъюзите и синдикатите, постигащи партньорското му изграждане, ще позволят на отделния човек да използва всички професионални шансове. "ЕРА-З” ще гради производствения процес на принципите доходност, самостоятелност, хармоничност на връзки между производители - управление.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ И НАДБАВКИ, НАПРАВЕНО ОТ СЪЮЗА НА МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА. Документът е прочетен на присъствалите на организирания от съюза митинг - мълчаливо присъствие на 17 септември 1991 година. Публикува се за първи път.

Ситемата за финансова помощ на семействата в България се нуждае от генерална реформа, поставяща я в съответствие с новите икономически условия в страната. Една система не може да бъде съвършена, но трябва да е социално справедлива. На практика семействата с три и повече деца не са в състояние дори пълноценно да изхранват децата си и те системно не се дохранват. За останалите социално-битови нужди не може дори да се мисли. Образованието на депата при многодетните родители вече е безкрайно труден, почти нерешим проблем.
Разглеждайки проблемите с децата си, ние, членовете на Съюза на многодетните семейства, най-силно засегнати от настоящата криза, предлагаме следните мерки за социална защита на децата ни:

1. Семейни дотации, получавани като специално социално осигуряване, представляващи 74 % от общия размер на финансовата помощ за семейство, да включват:

а/ до- и следродови помощи, получавани за всяко родено дете, независимо от броя на децата и доходите на семейството;

б/ семейни надбавки за деца, назависимо от дохода на семейството;

в/ семейни надбавки в зависимост от броя на децата и финансовите възможности на семейството.

2. Специални помощи - те съставляват 23 % от цялата финансова помощ. Специалните финансови помощи включват следното:

а/ помощ за жилище - тази помощ покрива част от разходите по издръжката на жилището за семейства, чиито доходи не превишават определено ниво. При плащане се вземат предвид обшият доход на семейството, броят на децата и видът на жилището;

б/ помощи за самотни родители - това е временна помощ за вдовици/вдовци, фактически разведени, изоставени или несключили брак родители, отглеждащи сами децата си. Максималният размер на такава помощ съставлява около 2/3 от минималната работна заплата за едно дете и се увеличава с определена сума за всяко следващо.

в) помощи за специално образование - съобразно успеха на детето при изучаване на определена специална професия или при редовно обучение във висше учебно заведение; г) помощ за сираци; д) други видове помощи в т.ч. и платените отпуски за двамата родители.

Тъй като семейните дотации представляват по-голямата сума от финансовата помощ, следва да се дадат и допълнителни пояснения за този вид помощи, както следва:

- до- и следродови помощи: получава ги всяка жена, регистрирала своята бременност през първите 15 седмици и преминаваща през редовен лекарски контрол по време на бременността. Изплаша се в три неравни части в пропорции (2:4:3) на третия, шестия и осмия месец. Тази сума, разпределена в посочената пропорция, е 3/4 от минималната работна заплата за страната.

- послеродови помощи: получава се на части след медицинския преглед на 8-ия ден от раждането на детето, 9 - 10-ия месец, 24 - 25-ия месец. Сумата се увеличава за всеки следващ период и се удвоява за близнаци. Разгледани като процент, тези надбавки - на 8-ия ден 65 % от определената сума, на 9-10 месец се добавят още 15 % към първоначалната сума, на 24 - 25-ия месец се добавят още 20 %.
Като сума тази помощ е 90 % от средната работна заплата за страната, като по този начин доказва, че отглеждането на деца е ценен обществено-полезен труд. Общият паричен размер на послеродовата помощ при раждане на 3-ото дете при посоченото натрупване става 170% от минималната работна заплата за страната.

- семейни надбавки: получават се от семейства с ТРИ и повече деца. Тя не е силно зависима от дохода на семейството. Надбавката се изплаща до 18-годишна възраст на детето, ако учи, до 19 години, ако търси работа, и до 23 години, ако учи.

- диференцирана семейна надбавка: дава се за всяко дете до 3 години или при не по-малко от три непълнолетни деца, при условие че доходите на семейството не превишават определено ниво и децата не са завършили образованието си. (Предлагаме при определяне на диференцираните семейни помощи да се отчитат факти като успех и поведение на ученика в училище, редовно посещаване на учебните занимания и държание непротиворечащо на приетия в България вътрешен ред в училище.)

За изработването на така предложената система за семейни надбавки като база е послужило френското законодателство на социално осигуряване за семейства и родители, отглеждащи деца, влязло в сила от 1978 година и постоянно допълващо се съобразно измененията в социално-икономическия живот на обществото.

Съюзът на многодетните семейства предлага при всяка от ежемесечните тристранни срещи между работодатели, правителство и синдикати последните да отстояват позицията на многодетните родители, за които е проблем дори физическото оцеляване на децата им.

София, 17 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * * 

София, 18 октомври  - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ (БСС), ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 27 - 28 АПРИЛ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

Основните насоки в Програмата за действие на БСС се определят от идейния характер на организацията, както и от двете основни направления в нейната дейност:

1. Защита на социалните и академичните права на студентската младеж.

2. Активно отношение към обществената действителност и активно участие в утвърждаване и усъвършенстване на демократичния процес в страната на основата на социалистическите ценности.

Програмата е съобразена с реалната обстановка, в която действа и функционира БСС, както и с моментното му организационно, функционално и кадрово състояние. Програмата е разработена в най-общ план с разбирането за необходимостта от конкретизация на отделните направления за всеки период. В същото време тя е съобразена и със спецификата на отделните регионални организации.

I. ПРОПАГАНДА И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

1.1. Пропаганда - понастоящем БСС е сравнително известен сред студентството и обществеността. Разбирането за огромната роля на пропагандата и агитацията в процеса на изграждане на всяка организация поставя като основна задача необходимостта от организиране и разгръщане на цялостна агитационно-рекламна дейност в близкия период от няколко месеца с цел името на БСС да се настани трайно в общественото съзнание като силна и влиятелна студентска организация със собствен облик и стил. Тази цел изисква:

А/ яснота по отношение на имиджа, който организацията се стреми да изгради;

Б/ цялостна концепция по осъществяване на пропагандата и агитацията;

В/ необходимата компетентност и подготовка;

Г/ организиране на набор от материали за нагледна агитация;

Д/ практически действия.

При популяризиране дейността, спецификата, целите и същността на съюза е удачно да се търсят разнообразни подходи сред студентството и обществеността според тяхната психологическа нагласа.

Всичко казано дотук предполага повишаване активността на съюза по отношение на средствата за масова информация и участие в различни обществени прояви (митинги, срещи и дискусии), както и сформиране на група от експерти в различни области, които да се включват в работата на съюза.
Актуалността на проблема изисква цялостен подход, подробно разработване и приоритетно място в конкретните планове за периода на близките месеци.

1.2. Организационна структура - в настоящия момент БСС има изградени организационни структури в почти всички академични центрове в страната. Във връзка с целите и задачите, които си поставя БСС, е необходимо процесът на тяхното доизграждане да продължи с ускорени темпове. Това предполага:

Първо - Изграждане на регонални звена (РЗ) във всички висши и полувисши учебни заведения. Тяхната вътрешна организационна структура (по факултети, специалности, потоци и т.н.) и координация е изцяло от компетенцията на съответното РЗ.

Препоръка: За пълноценната си дейност всяка организация на ВУЗ и ПВУЗ се нуждае от стая в рамките на учебното заведение като естествено средище на студенти - членове и симпатизанти на съюза.

Второ - Създаване на регионална организация (РО) във всеки град, в който съществуват РЗ на БСС. Нейната форма е изключително от компетенциите на местните РЗ.

Всяко РО се нуждае от собствено помещение с телефон за пълноценно осъществяване на дейността си.

В процеса на организационно укрепване на съюза е необходим ускорен обмен на информация между всички РО в страната.

Трето - Подобряване и усъвършенстване работата на Съюзния съвет (СС) на БСС чрез усъвършенстване на неговата функционална структура.

Препоръка: Разделяне дейността на съюзния съвет на следните основни направления:

1. Организационни структура и координация между отделните звена на БСС. Финанси.

2. Социална и академична политика.

3. Обществена дейност - идейно-теоритична, пропаганда и агитация. Към всяко направление да се сформира група, работеща по съответната проблематика. Всяка група, сформирана към съответното направление, с помощта на експерти да организира цялостен план и подготовка за осъществяване на своята дейност. Групата по целесъобразност може да привлича в своята работа широк кръг студенти.

II. СОЦИАЛНА И АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА

2.1. Социална политика. Страната се намира в период на тежък икономически преход от една система към друга. Този преход неминуемо се отразява върху социалното положение на българския студент и върху неговия обществен статус.
Реалността налага сериозен подход на БСС към студентските социални проблеми и търсене на пътища за тяхното разрешаване. Необходим е постоянен контрол върху съответните институции за гарантиране социалните придобивки на студентите (студентски стипендии, индексации, компенсации, настаняване в общежития и други облекчения).

Цялостното решаване на въпроса предполага сформиране на група, която с помощта на експерти да подготви пълното виждане на съюза по отношение на социалната политика и по-конкретно по въпросите на:
- труда и отдиха на студентите (създаване на кооперации);
- държавната политика към студентството;
- проучване възможността за организиране на културни, спортни, просветни дейности и мероприятия;
- създаване на приемни по студентските проблеми. 2.2. Академична политика
Първо - Реформата на висшето образование в България и участието на БСС. Това трябва да бъде осъществено на основата на платформата на съюза чрез:
 - принципно отношение към Закона за висшето образование и предложения по него;
- участие под всякаква форма в работата на комисията за висше образование при Великото народно събрание;
- активна позиция в Нацоналния студентски координационен център (НСКЦ);
- проучване на студентското мнение;
- популяризиране и отстояване на позицията на БСС по законопроекта за висшето образование;
Второ - Участие на организациите на БСС в провежданите във висшите училища избори, както и при създаването на Правилници за тяхната работа.

Трето - Организиране на курсове за допълнителна квалификация.

III. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Характерът на обществената дейност на БСС се определя от идейните основи, заложени в платформата на организацията. Обществената дейност трябва да се съобразява с изискванията на бързо променящата се обстановка в страната.

Първо - Активно отношение към обществената действителност и участие в обществени прояви в съответствие със законите на страната.

Второ - БСС по целесъобразност да установи контакт с младежките организации на политическите сили.

Трето - БСС да проведе срещи с основните студентски организации на двустранна основа.

Четвърто - Активизиране на международната дейност на БСС.

Пето - Участие в осъществяване на инициативата "Сто години социалистическа идея в България".

Търсенето на точен критерий и верен подход при изграждане цялостната политика на съюза изисква проучването на необходимата информация и на студентските настроения чрез подобряване на работата с всички компетентни органи и с НСКЦ.

/Пресслужба "Куриер"/

11:15:25

18.10.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или  изполване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!