18 юни 1993

София, 18 юни 1993 година
        Брой 117 /904/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ, ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 16 ЮНИ 1993 Г.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,

Вече девети ден народният представител Едвин Сугарев провежда гладна стачка с искане за оставка на президента на Република България. В своето отворено писмо г-н Едвин Сугарев поставя много горчиви въпроси, които тревожат общественото съзнание. Това са въпросите за принципността и честността на демокрацията, за отговорността на политиците и демократичните институции, за ролята на всички ни в изграждането на демократичното общество. Това е големият въпрос за необратимостта на прехода от тоталитарна към демократична парламентарна система.

С болка и гняв моят приятел Едвин Сугарев споделя тревогата си, че българският мирен преход към демокрация има и своите противници, че зад видимия политически живот, зад това, което всеки ден виждаме от телевизионния екран, от залата на парламента, от Министерския съвет, от президентството, от клубовете на политическите партии, зад всичко това съществува и друг живот, невидим от обществото - светът на политическите и финансовите машинации, светът на корупцията, светът на мръсните пари и мръсните съвести. В този смисъл жестът на Едвин Сугарев е един вик към съвестта на всички българи. Той е като стряскане от сън и една възможност да прогледнем заедно за болните страни на нашето общество, да прогледнем за истините на нашата демокрация.

Няма лесно родена демокрация и българската история ни дава дълбоки примери за това как бунтовниците и революционерите са се превръщали в истински строители на България. Днес този пример, завещан ни от възрожденската епоха, ни е крайно необходим. Раждането на демокрацията е истинско чудо. Развиването на демокрацията е истинско изкуство. И както неведнъж е ставало, за съжаление в нашата история, жестът на Едвин Сугарев, носещ много и богати лични и обществени послания, се възприема противоречиво от политическите сили, от гражданите на България.

Като председател на Народното събрание аз не искам жестът на Едвин Сугарев да стане залог за нова вълна от политически комбинации и машинации, за искания, които рушат, а не създават. Не трябва на гърба на един толкова талантлив човек някои да се опитват да правят днес политическа кариера. Едвин Сугарев, един високоталантлив творец и народен представител, е необходим жив на българската демокрация.

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
За мен няма съмнение, че много от проблемите, от болките и мъчителните конвулсии на българската демокрация идват от това, че в българския политически живот все още липсва цялата истина за миналото, все още не са видели бял свят тъмните герои от комунистическата епоха. Много от съмненията, от тревогите и колебанията, от деструктивннте и рушителните тенденции в нашето общество, от опитите да се блокират реформите, да се тласне нашата страна в посока на анархията и хаоса, идват от неосветените тъмни петна в политическото ни минало и настояще.

Днес се издигат искания за нови избори - президентски, парламентарни. А точно сега трябва да се отправи един друг, много ясен и недвусмислен призив и с него аз се обръщам към всички политически сили, към всички парламентарни групи: българската демокрация никога няма да стъпи истински и здраво върху нашата земя, никога няма да разберем кой кой е в българския политически живот и какви са неговите истински цели, ако не направим усилие, морално и политическо, за да осветлим цялата истина за служителите на бившата ДС, за дейността на тайните служби. Като председател на българското Народно събрание аз се обявявам ясно и категорично за разсекретяване на досиетата - този политически бич на миналото и гордиев възел на настоящето ни, който, ако не бъде веднъж и завинаги разсечен, ще тежи със страшна сила върху лицето на българската демокрация. Необходимо е в законодателната програма на Народното събрание да бъдат включени законопроектите за разсекретяване на досиетата и това ще бъде една гаранция, че 36-то Народно събрание може да изпълни един велик морален дълг към българския народ. Иначе то просто няма смисъл.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз /ПП на БЗНС/ е сериозно загрижено от непрекъснато влошаващата се политическа обстановка в страната. С новосформираното парламентарно мнозинство, което избра прокомунистическото правителство на Беров, се създадоха условия за обществено напрежение. Измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, тоталните кадрови промени, започналата рекомунизация, както е редица други неадекватни действия на държавните институции, предизвикаха основателно недоволството на преобладаващата част от българския народ.

БЗНС своевременно предупреди обществеността за опасностите, които заплашват демократичните промени, и издигна пръв призива за оставка на правителството и за предсрочни парламентарни избори.

Управителният съвет на БЗНС в своя резолюция изрази отрицателното си отношение и протест срещу отказа на президента да наложи вето върху недемократичните промени на ЗСПЗЗ. Също така ние считаме, че българският народ има право да знае истината и да изисква морал в политиката.

Оценявайки по достойнство жеста на г-н Едвин Сугарев, не можем да не си дадем сметка за опасностите, които крие искането за оставка на президента, за възможно цялостно дестабилизиране на републиканските държавни институции.

ПП на БЗНС счита, че разширяването на политическите искания ще отклони общественото недоволство от двата най-важни политически въпроса - оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.

Ние призоваваме всички демократични антикомунистически организации да обединим усилията си и да координираме своите действия за оставката на правителството и разпускането на това безплодно и безпомощно Народно събрание!

Това е единственият изход за излизане от политическата криза!

София, 16 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ИЗХОД СА ПРЕДСРОЧНИТЕ ИЗБОРИ" НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР. Документът е адресиран до Съвета на Европейския съюз за християндемокрация и до Комисията за Централна и Източна Европа на ЕСХД.


Изразяваме своето силно безпокойство от действията на новото прокомунистическо мнозинство в българския парламент, които водят до сериозно засягане на интересите на зараждащата се средна класа в нашата страна. Красноречив факт за рекомунизацията в България е ревизията на Закона за земята, която се направи в услуга на бившата комунистическа партия и нейните сателити, и е в противоречие с Конституцията на Република България, гарантираща неприкосновеността на частната собственост.

За съжаление тази политика се подкрепя от марионетното правителство на проф.Л. Беров, довело до парадоксалния за една парламентарна република факт правителството да крепи парламента. Единственият изход от сега съществуващата криза са предсрочните парламентарни избори.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА ХДС: д-р Светлана Спасова  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС: Анастасия Мозер

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Българската национално-радикална партия /БНРП/ е дълбоко обезпокоена и загрижена от процесите на тотална деструкция на българската държавност и българското общество, провеждани от действията и бездействията на официалните институции в Република България. В резултат на това:

- инфлацията, безработицата и престъпността доминират в страната, стимулирани от разпродажбата на промишлени и стопански обекти на чужди фирми, какъвто е случая със Завода за царевични продукти в Разград, Завода за магнитни глави в Разлог и т.н.;

- покупателната способност на българското население непрекъснато спада;

- частният бизнес и производство постоянно се задушават от високите данъци и лихви;

- земята не се връща на законните й собственици в нейните реални граници;

- прави се опит за денационализация на подрастващото поколение чрез промяна на учебните програми по българска литература и българска история;

- социално слабите и болните хора са обречени на глад и мизерия;

- в редица райони на страната като Лудогорието, Източните и Западните Родопи и др., особено в оная негова част, която изповядва ислямска религия;

- провежда се разрушаването на техническата и бойната мощ на българската армия въз основа на едностранното спазване на Виенската конвенция за разоръжаване в момент, когато всички наши съседи се въоръжават и превъоръжават, а напрежението на Балканския полуостров непрекъснато расте;

- цялата тази икономическа и стопанска разруха рефлектира и върху демографските процеси в страната, които никога не са били така кастрофални за българската нация, както в настоящия момент;

- в изборите през 1991 г. под грубия натиск на президента д-р Желев бе допуснато участието на една етнорелигиозна политическа групировка като ДПС в пълен разрез с действащата конституция. От мандата на тази неконституционна антибългарска група с непосредствената подкрепа на БСП и на президента беше излъчено сегашното правителство на проф.Л.Беров, носещо изцяло отговорността за сегашната трагична обстановка в страната.

И всичко това се извършава под благосклонните погледи на президентството, правителството и напълно немощното 36-о Народно събрание.

Българската национално-радикална партия счита, че гореизложените факти са достатъчни като основание да бъде уличен президентът д-р Желев в държавна измяна. Ето защо предлагаме на 36-то Народно събрание да постави въпроса за легитимността на президента пред Конституционния съд на Република България.

Българската национално-радикална партия смята, че незаконното преструктуриране на политически сили в Народното събрание, извършено в последните месеци, както и фактът, че 25 процента от гласувалите през 1991 г. не получиха представителство в българския парламент, не отразяват реално политическия вот на вашия народ. Поради това, за да излезе страната ни от тази ненормална ситуация, предизвикана от измаменото доверие на българския избирател, единствен изход се явяват нови парламентарни избори при равнопоставеност на всички български политически сили и рязко сваляне на процентната бариера, което е в унисон с демократичните морални закони.

Всеки един народ, стремящ се към материално благополучие и духовно извисяване, е в правото си да избира своите водачи, които да го водят по пътя на желания възход. И ако те излъжат неговите въжделения или се окажат неспособни за тази възвишена цел, напълно естествено и демократично е той по-бързо да ги замени с други, по-достойни, по-компетентни и по-ерудирани.

Ето защо БНРП, независимо от другите политически сили, ще проведе законни мероприятия за сваляне на президента д-р Желев, правителството на Беров, за разпускане на 36-то Народно събрание и насрочване на нови преждевременни парламентарни и президентски избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ, БОРИС ХРИСТОВ, РАДОЙ РАЛИН, ДИМИТЪР АВРАМОВ, ЙОРДАН ВАСИЛЕВ И ДИМИТЪР КОРУДЖИЕВ ДО ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ ПО ПОВОД НА БЕЗСРОЧНАТА МУ ГЛАДНА СТАЧКА.


СКЪПИ ЕДВИН,

Изминаха десет дни от твоята безсрочна гладна стачка. Десет дни, които разтърсиха и продължават да разтърсват страната ни. Всеки граждански мислещ българин е направил вече своя избор. Всеки е казал своето "да" или "не". Всичко е пределно ясно: само циниците оспорват моралната стойност на твоята постъпка, само партизански заслепени умове не виждат дълбоката и трагична истина, която се съдържа в твоите думи и предупреждения, дори ако има какво да се добави, или коригира в тях. Ако крайната ти цел, както пишеш, е да събудиш съвестите, да разтревожиш апатичните, да ги стреснеш, то тя е постигната далеч повече, отколкото може би сам си предполагал. Доказват го многохилядните митинги из цялата страна, протестните шествия, молебените, гладуващите заедно с теб, безбройните подписки, тревогата, която струи от масмедиите - пресата, телевизията, радиото, с която е наситена цялата атмосфера около нас; доказват го и купищата писма, които получаваш, изпълнени с любов и болка. Те са твоята и нашата победа. Повече от това не бива, опасно е; то ще повлече трагедии за теб, семейството ти, за споделящите твоето решение, за всички нас.

Ето защо ние, твои приятели и колеги, те призоваваме да прекратиш стачката, чийто замисъл е вече изпълнен. Познаваме твоите дарби и добродетели - твоя чист поетически талант, оригинални научни изследвания, блестяща публицистика, твоя етичен характер, болезнено чувствителна съвест и безкомпромисна воля. Днес те са нужни повече от всякога - на българската култура, на новата ни демокрация, раждаща се в мъки, изтерзавана, осквернявана и въпреки всичко триумфираща.

Призоваваме те в името на живота и на Бога, който единствен има право да се разпорежда с нашите съдби!

София, 16 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ЕДВИН СУГАРЕВ.


През последните дни сме свидетели на нарастващо напрежение в страната. Отново е застрашен човешки живот, а може би и много други. През цялата си предишна история до 1947 година, когато беше ликвидиран, Българският лекарски съюз винаги е отстоявал своята принципна хуманна позиция независимо от политическата конюнктура. След неговото възстановяване той не изневери на тази си традиция. Достатъчно е да споменем становищата по гладната стачка на 39-те депутати, стачката на миньорите и др.

Цената на един човешки живот стои по-високо от който и да е пост в държавата и лекарите най-добре от всички знаят това. Ето защо настоящата ситуация не може да ги остави безучастни.

Българският лекарски съюз призовава както президента, така и г-н Едвин Сугарев да преосмислят своите декларирани вече решения, тъй като е застрашено най-висшето благо - Животът.

София, 15 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАЦИЯТА ОТ 13 ЮНИ 1993 Г.


Вече повече от седмица сме свидетели на новите пристъпи на политическата истерия, на действията на параноята на фанатизма, завладяла Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/. И за политическите слепци вече е ясно, че е в ход сценарият за сваляне от власт на законно избрания в демократични свободни избори президент на републиката д-р Желю Желев. Целта е не само да бъде свален президентът, но и цялата изградена за трите години система на демократичните институции - парламент и правителство, и установяване на нова диктатура, която да открие пътя на реставрация на порядките на дивия капитализъм, предаване на националните интереси и разпродажба на националното богатство. След като не мина номерът с "клякането" на г-н Стефан Савов, сега е пуснат в ход новият номер с гладуването на г-н Едвин Сугарев. Питал ли се е поне веднъж господинът, както и неговите съмишленици от НКС на СДС, заедно с фанатизираните им привърженици, че благодарение и на политиката на СДС десетки хиляди български граждани са поставени в състояние на постоянно гладуване и опасност от гладна смърт.

Цинизмът на призоваващите към морал лидери на СДС е повече от отвратителен, защото грижливо е избран моментът за поредната политическа провокация. Загубили властта поради некадърщината си и примитивния си антикомунизъм, разделил обществото на две противостоящи части, лидерите на СДС днес се надяват или на слаби нерви от страна на президента и правителството, или на съзнателни провокации, които да им открият пътя на терора. И в двата случая опасността за демокрацията е огромна.

Какво чакаме, господа? Само стихийните декларации на отделни граждани и отделни политически сили за подкрепа на президента и в защита на демокрацията няма да смутят нейните врагове, обявяващи себе си за демокрация.

Свободната кооперативна партия - България, не само подкрепя президента д-р Ж.Желев, като застава зад всяка дума от направената от него декларация на 13 юни 1993 г., но и предлага:

1. Представителите на всички действително демократични сили да изградят единен съюз срещу опитите на реакцията да спре демократичния преход, да разруши направеното от народа и прогресивните сили за изминалия период и да върне страната далече назад. Съдбата на отечеството ни трябва да се решава от могъщата воля на народа ни, а не от фанатизирани и маргинализирани групировки на обществото.

2. Да се организира нова Национална кръгла маса, на която представителите на всички политически сили да изложат своите виждания за изхода от кризата и динамизиране на икономическата и на социалната реформа.

3. Да се изработи ново политическо споразумение, което да изразява новото съотношение на силите, представени в парламента и извън парламента, в което ясно и категорично да присъства отказът от всякакви насилствени методи и форми на политическата борба и промяна на конституционния строй на страната.

Като национална, а не класова партия, чиито привърженици се разполагат по целия политически спектър на съвременното общество и чийто символ е дъгата, Свободната кооперативна партия протяга ръка на всички действително демократични сили в страната, водена от великия призив на нашите прадеди и първостроители на нова България - "Съединението прави силата".


НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР: Димитър Марковски

ПОЛИТИЧЕСКИ КООРДИНАТОР: Проф.д-р Петко Ганчев

София, 14 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БЛАГА ДИМИТРОВА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 14 ЮНИ 1993 Г.


Българска партия либерали неколкократно се обръща към българската общественост, за да предупреди за противоконституционните действия, които вицепрезидентът на Република България г-жа Димитрова извършва с изявленията си пред средствата за масово осведомяване. За съжаление тези наши предупреждения не предизвикаха необходимия отклик нито в политическите сили, нито у самата Блага Димитрова.

Нещо повече, с изявлението си от 14 юни 1993 г. пред Българската национална телевизия г-жа Димитрова наруши не само член 92/2/ от конституцията, но извърши и пряко подстрекателство към по-нататьшна дестабилизация и конституционна криза с призива си за предизвикване на парламентарни избори в разрез с конституционната и парламентарната процедура.

Ето защо Българска партия либерали се обръща със следния призив към г-жа Блага Димитрова:

Госпожо Димитрова, Вие отдавна не подпомагате президента в неговата дейност така, както го изисква конституцията. Напротив, в редица свои изказвания Вие изразявате категоричното си несъгласие с политиката на българския държавен глава. В такъв случай, възползвайте се от правото си, което Ви дава конституцията, и си подайте оставката пред Конституционния съд.

Имайки предвид обаче не особено голямата Ви привързаност към конституцията и нейните автори, декларирана чрез различни мистични заклинания, ще си позволим допълнително да се обърнем с индивидуални писма до народните представители, с които да ги помолим да сезират Конституционния съд относно правомерността и конституционността на изявлението Ви от 14 юни 1993 г.

Българска партия либерали заявява отговорно: ГОСПОЖА БЛАГА ДИМИТРОВА НИТО ОТ МОРАЛНА, НИТО ОТ КОНСТИТУЦИОННА ГЛЕДНА ТОЧКА ИМА ПРАВО ДА БЪДЕ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

София, 16 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Съюзът на офицерите и сержантите от запаса с тревога и загриженост следи развитието на обществено-политическата обстановка, предизвикано от дестабилизиращите действия на крайнодесни сили. Нараства конфронтацията, напрежението и сериозно заплашва гражданския мир, демокрацията и националната сигурност.

Обръщението на президента д-р Желю Желев по Националната телевизия на 13 юни 1993 г. към гражданите на Република България е навременно, в интерес на стабилитета и сигурността на страната и обединението на нацията.

Ние, запасните офицери и сержанти, подкрепяме обръщението на президента в името на България и нейната сигурност и заявяваме, че няма да допуснем узурпаторски действия, познати ни от близката история, довели до трагични последствия за народа и страната.

Ние подкрепяме законно и демократично избраните институции - парламент, президент и правителство, и остро осъждаме опитите за тяхното дискредитиране и разрушаване с незаконни и антидемократични действия.

Ние сме за отстояване на законността и конституционния ред в страната.

В този отговорен за страната ни час, Съюзът на офицерите и сержантите от запаса изразяват своята готовност за защита и съхранение на гражданския мир, демокрацията и националната сигурност на нашето Отечество - Майка България.

София, 15 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАТРИАРХ МАКСИМ КЪМ КЛИРА, ПРАВОСЛАВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ЦЪРКОВНО ЕДИНСТВО.


В средствата за масова информация широко се оповести, че на 13 юни 1993 г. на самочинно събрание в старопрестолния град Велико Търново се извършило поредното кощунство по отношение на Българската православна църква, българската нация и история.

Отлъченият бивш клирик на Българската православна църква /БПЦ/ Христо /Христофор/ Събев, който бе приел неканонично епископско ръкоположение, се самопровъзгласил за "архиепископ на Всеправославна българска архиепископия".

Това самочиние е грубо нарушение на всеправославните църковни канони, на Устава на Българската православна църква и на традицията й.

Христо Събев е добре известен на българската общественост със своето високомерие, непоследователност и целенасоченост в деянията си за постигане на безогледни кариеристични цели, злоупотребявайки с имунитета си на депутат в Народното събрание. С тези свои деяния той поставя на изпитание не само изконното изповедание на българския народ, древното патриаршеско достойнство, историята и духовно-културните завоевания на нашата нация, но и руши целостта и накърнява честта на целокупния български народ.

Като се има предвид кои са неговите последователи, симпатизанти и поддръжници, взели участие в лъжесъбора, лесно могат да се предвидят пагубните последици в обществено-политическата, духовната и културната съдба на нашия народ.

Така нареченият "събор" е сборище на безотговорни лица без всякакви пълномощия и законни основания и следователно решенията му са противоканонични, незаконосъобразни и лишени от всякаква аргументация и сила.

Светият синод на Българската православна църква в грижите си за опазване чистотата на светата православна вяра, на църковно-народното ни единство, на здравината на вековните ни национални добродетели и духовно-нравствени ценности се обръща с отечески призив към клира, православното изпълнение и целокупния български народ да не се поддава и увлича от злонамерени користни примамки на недостойни люде, а да се придържа о здравото учение на светата Христова църква, която единствено е "стълб и крепило на истината" /1 Тим. 3:15/.

София, 16 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ СЕДМА/ ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЕДВИН СУГАРЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА МОТИВИТЕ МУ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГЛАДНА СТАЧКА. Документът е адресиран и до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до председателя на Парламентарната група на СДС, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до всички средства за масова информация.


Противно на твърденията Ви пред студентите на Николай Генчев, никак не е трудно да се разбере ЧИЕ е това правителство. То е на мнозинството, което го поддържа, и това мнозинство няма и хабер да бъде "динамично". Но то е и ръкавица за Вашата дълга и алчна ръка, която се протяга към изпълнителната власт. То е и на тези, които Ви помогнаха да отстраните СДС и да прекроите парламентарното пространство: на мощните корпорации, чрез които червените пари се връщат в страната ни, за да циментират икономически старата политическа власт, то е на Мултигруп, на Моллов, на Тренчев, на оръжейните далавераджии, на частните петролни компании, на винената мафия, на оцелелите и процъфтяващи отново структури на ДС, на всеки, който разполага с тайна власт или може да плати достатъчно. То не е правителство на приватизацията, за каквото се опитва да се представи. То е правителство, което си поставя за цел ДА ОВЛАДЕЕ МЕХАНИЗМИТЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ДА СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА КОРУПЦИЯ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА ОНЕЗИ, НА КОИТО ЩЕ ПРИНАДЛЕЖИ БЪДЕЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ В ТАЗИ СТРАНА. Смяната на системата за него не означава превръщането на България в нормална държава. Означава превръщането ни в БАНАНОВА РЕПУБЛИКА, тъй като това е формата, при която може да просъществува авторитаризмът, при която действителността може да бъде фалшифицирана и подменяна, при която демагогията може да просъществува безнаказано, а корупцията да се превърне в начин на живот.

Това е положението, г-н Президент. Време е най-сетне да Ви кажа защо Ви пиша това писмо. Ако Вие бяхте просто и само предател на синята идея и зъл враг на СДС, нямаше изобщо да ме интересувате. Проблемът обаче не е там. Вие безмерно се стремите към властта и в същото време ужасно се страхувате да не я изгубите. Този страх е опасен: той Ви създава въображаеми врагове и тяхната наличност разкривява самата Ви представа за реалността, за съотношението на стойностите. Тъкмо затова сте способен да направите огромни гафове и да пренебрегнете националните интереси. Трябва ли да Ви напомням за многото такива? Например Вие виждате в лицето на Симеон Втори конкурент и поради това мразите до смърт самата монархическа институция, въпреки че всеки начинаещ политолог може лесно да Ви докаже, че и страхът, и омразата Ви са неоснователни. Само че този страх и тази омраза са неизличими: заради тях сте способен всеки миг да кажете някоя бомбастична глупост: примерно че цар Борис бил военнопрестъпник; или пък да повярвате на първия глупак, който Ви каже, че Стефан Савов е монархист, и да хукнете да натискате подопечните ви тайни служби и зависимите от Вас /по-точно от архивите на ПГУ/ турски депутати да му скроят кюляфа. Поради същия страх Вие не търпите да бъдете засенчван: по-умните и по-способните от Вас трябва да бъдат или много ниско в йерархията под Вас, или изобщо да ги няма. В интелектуално отношение разликата между Вас и Филип Димитров беше наистина драстична - това е причината за Вашата непреодолима и патологична омраза към него; това е и причината да толерирате нищожества като г-н Беров например. С течение на времето почнахте да страдате от мании и комплекси и преди всичко от страх - страх Ви беше от ангажиментите, които поехте към БСП и които СДС упорито отказваше да изпълнява; страх Ви беше от кашите, които сам забъркахте с тайните служби и изпечени мошеници от ранга на Луджев; страх Ви беше и от приятели, и от врагове. Страхливецът вреди преди всичко на себе си, но при определени обстоятелства и на другите - тъй като страхливецът е ЗАВИСИМ, ПОДДАВАЩ СЕ НА МАНИПУЛАЦИИ, СКЛОНЕН ДА ПРИЕМА РЕАЛНОСТТА НЕ ТАКАВА, КАКВАТО Е, А КАКВАТО МУ Я ПРЕДСТАВЯТ.

За съжаление Вие сте президент и като такъв сте опасен не за СДС или поне не само за СДС, а за своя народ и страната си. Страх плюс власт е равно на авторитаризъм и насилие; това е стара и неизменна формула, която важи и във Вашия случай. Тъжната сага на Вашите предателства още не е приключила; Вашите опасни флиртове с легии и генерали, Вашите напъни да превърнете президентството в паралелна структура, дублираща изпълнителната власт, Вашите амбиции да владеете тайните служби и чрез тях да режисирате политическата реалност, Вашият просто вроден колаборационизъм: всичко това може да се изроди, може днес да посее отровни плодове, а утре да пожъне кървава жетва. Тъй че аз не пиша за Вас, а за тези, които са склонни да плюят на всичко и да задълбаят в личното, и искам да им кажа: хора, внимавайте!

Нека се върнем отново към равносметката, г-н Президент. След три и половина години напразни усилия, пропилени надежди и безценно време, прахосано в хаотични политически вихри, в страната ни отново се възражда комунизмът - е, да, разбира се, с ново лице, като идеологически неопределен конгломерат от икономически заинтересовани групировки и вградила се в нови социални ниши партокрация - но и като нещо, получило вече политическа легитимност и следователно избягнало отговорността за извършените престъпления. Това възраждане се чувства навсякъде; в политическите уволнения, в ревизията на основните закони, гарантиращи реформата, в реставрацията на старите централистични икономически структури, дори в демагогското жонглиране с причините, поради които страната ни е на този хал. Имаме си отново ОФ-кабинет - и отново по Ваша воля, г-н Президент. На държавното кормило стои човек, който Е ЗА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ И БИ ПРЕПОРЪЧАЛ ДА ГО ПРЕДАВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА. Съзнавате ли какво означава това? Досега само аятолах Хомейни си го е позволил. Управлява ни една клета предателска душица, която не е пропуснала да натопи свой колега като близък с разни въображаеми шпионски центрове на Запад. И той ни управлява чрез един кабинет, в който откровените наемници си съперничат със случайно попадналите в него. И който е жалка карикатура на това, което би трябвало да бъде едно нормално правителство.

Как ще обясните пред външния свят факта, че един анестезиолог може съвършено СЛУЧАЙНО да стане министър на образованието, науката и културата? Какво трябва да мисли човек за едно правителство, което има за вицепремиер такъв кръгъл идиот като Нейчо Неев? Кой нормален премиер би прибрал в кабинета си бивш заместник-министър, изхвърлен поради некадърност от предишния кабинет - и то такъв злобен нерез като Георги Танев?

Това обаче не е най-страшното, г-н Президент. Не е най-страшното и това, че кабинетът е преждевременно оредял и раздърпан като проскубана кокошка, че съзнателно или не се съсредоточава много власт в малко ръце. Страшно, а и опасно за България е, че това е наистина един СЛАБ КАБИНЕТ. Ничий и следователно не изразяващ ничия политическа воля. Служещ като балансьор между различни интереси и зависимости. Сам зависим от постоянни политически сделки: свободата на Луканов срещу комунистическите гласове, промените в Закона за земята срещу скриване на доклада за Якоруда в чекмеджето. Кабинет-фасада, зад който не стои ничия отговорност. И тъкмо поради това безкрайно удобен за безотговорните.

Страшно е, че сте абсолютно прав, когато казвате, че не парламентът крепи кабинета, а кабинетът крепи парламента. Знаете ли какво означава това, г-н Президент? Това означава, че изпълнителната и законодателната власт не се намират в хармония и взаимодействие, обслужвайки националните интереси, а в трагична взаимообвързаност, подчинена на инстинкта за самосъхранение и подбуждана от личните егоистични интереси на лидери, депутати и държавни чиновници! Че този кабинет е просто субпродукт на алчната воля за власт, че той е креация както на тоталната корупция сред депутатите, така и на жалката им мижитурщина, караща ги да продават и достойнството си, и политическото си верую само и само да се закрепят още някое време на повърхността. Тъй че кабинетът крепи парламента само дотолкова, доколкото е заложник и продукт на една егоистично мотивирана общност, която САМО СЕ ПРАВИ НА ПАРЛАМЕНТ!

Естествено, всичко това е използваемо. И се използва много добре. Многото сили, които Вие обединихте срещу правителството на СДС, сега са насядали около трапезата и чакат България да им бъде поднесена на тепсия, за да я разрежат на парчета и да я разпределят помежду си. Кабинетът е само слуга на тази трапеза - СЛУГА НА МНОГО ГОСПОДАРИ. Длъжен е да им угажда, да се съобразява със сложния баланс между техните интереси. А този баланс е твърде деликатен, тъй като сътрапезниците са ненаситни и взаимно подозрителни. ТЪКМО ЗАТОВА КАБИНЕТЪТ Е СЛАБ. Той се мъчи да им угоди, но Вие поне не може да не съзнавате, че всеки угоднически жест е в ущърб на държавните интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
18.06.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!