19 октомври 1993


София, 19 октомври 1993 година
Брой 204 /992/


София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОСЛАНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА "СЕЛИЩЕТО НА ЧЕСТТА", ОРГАНИЗИРАНО ПО ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД НА ЗАКРИВАНЕ НА СЕЛИЩЕТО.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Приключва шестмесечният ни протест в центъра на столицата - пред съвестта на света и очите на висшата държавна администрация. Мирното ни предизвикателство към онези, които тласкат страната по пътя на глада и безумието, бе и зов за съпричастност в борбата срещу безотговорността на управниците. Мотивите и целите на този протест са известни от публикациите на нашите документи във в. "Земеделско знаме". Пропагандната машина не успя да заглуши и изопачи нашите предупреждения и искания.

Стотици хиляди граждани с личните си подписи и милиони със симпатиите си категорично подкрепиха волята ни за незабавни парламентарни избори и оставка на марионетното правителство на г-н Беров, за бързо възстановяване на правата на собствениците на земя в реални граници и нисколихвено кредитиране на частното селскостопанско производство.

Управниците обаче останаха глухи за предупрежденията ни, за да могат да използват глада като средство в антинародната си политика: само част от исканията ни бяха удовлетворени. Решението ни да преминем към друга форма на протестни действия в цялата страна бе продиктувано от това, че:

1. Парламентът доказа, че няма намерение нито да решава жизненоважните проблеми на огромното мнозинство от народа, нито да зачита автентичната му суверенна воля, нито да се съобразява с нормите на морала и изискванията на конституцията. Покровителствайки олигархията под диктата на БСП, той превърна милиони хора в беззащитни аутсайдери.

Загубата на доверие у 92 процента от избирателите, фалшифицирането на народния вот по принципа на доминото /да не се знае кой кой е в политиката и икономиката/, бягството от отговорност чрез неадекватно законотворчество и анонимност на вината го направиха непредставителен, неефективен и безотговорен. С толерантността си към престъпниците и със стремежа си да узаконява беззаконието той стана крайно опасен. Въпреки това този парламент се самоопределя като демократичен и отказва да се саморазпусне.

2. За да осигури бъдещ икономически диктат на паразитите и нова национална беззащитност, марионетното правителството на БСП продължава икономическия си терор срещу бедните и средни слоеве от населението, разчитайки на стабилна парламентарна подкрепа. Нито една политическа сила обаче не пое отговорността за действията на това правителство. Това очевидно бягство от отговорност е политически абсурд, нямащ нищо общо с демокрацията; то демаскира напълно хамелеонщината на върхушката на БСП, лицемерно представяща се за модерна лява партия и защитник на бедните.

3. Няма съмнение, че преднамереното лишаване на милиони хора от икономическа и социална опора е с цел да направи българина отново послушен и безропотен слуга на предишните си господари. За постигане на личните си и кастови цели управниците разчитат както на пълната ерозия на вината, така и на традиционните за българина пасивност срещу несправедливостта, липса на обществена солидарност и страх от социални ексцесии; те забравят обаче, че именно гладът е в основата на всички революции.

4. Умишленото разединение на нацията по принципа разделяй и владей, стимулирането на деградацията на морала, систематичното разрушаване на общочовешката ценностна система, безогледното натрупване на спекулативни капитали с криминален произход и дивата приватизация, преди народът да се е опомнил от шоковото си състояние, са част от предпоставките за едно безкрайно шоу на ужасите; те са обаче и сериозни мотиви за обвинение в планирано национално предателство.

5. Нашето общество се нуждае от отрезвяване, преди да е станало късно. То трябва да сложи край на издевателството над него, защото свободата е преди всичко отговорност, а справедливостта е невъзможна без траен баланс на интересите, гарантиран в рамките на обществения договор.

В заключение ние бихме искали да благодарим на всички, които подкрепяха нашата борба за земята и свободата, както и на онези, които разбраха, че нашият протест е част от общата ни отговорност пред бъдещето на нацията и страната.

В битката за справедливост, свобода и просперитет няма място за пасивност.

Борбата продължава.

София, 17 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Във връзка с решението на ръководството на Българската национална телевизия информацията за дейността на извънпарламентарните сили да се представя само в последните емисии на новините по Канал 1 Съветът за сътрудничество изразява своя остър протест срещу тази груба проява на политическа дискриминация.

Ние считаме въпросните ограничения за сериозен удар не само срещу извънпарламентарните партии, но и срещу демократичните процеси в страната. Решението по същество представлява цензура.

Гражданското общество не се състои само от парламентарно представените партии. В този парламент не са представени 40 процента от българските избиратели. Нарушава се едно основно право, гарантирано от конституцията.

Партиите и организациите от Съвета за сътрудничество настояват решението на ръководството на БНТ за ограничаване информацията за дейността на извънпарламентарните сили по националната телевизия да бъде незабавно преразгледано и отменено.

София, 12 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО В ЯКОРУДА И САТОВЧА.


Дискусиите около резултатите от преброяването в Якоруда и Сатовча поставят принципни въпроси, на които всяка обществена сила трябва да има ясен отговор.

Политически клуб /ПК/ "ЕКОГЛАСНОСТ" е от тези политически организации, които от принципите на хуманизма съчетават както защита на човешките права, така и принципа за солидарност между народите и етническите общности с оглед глобалните заплахи пред човечеството. Ние разглеждаме заявените предпочитания на българомохамеданите от долината на река Места по въпроси като: майчин език, религия и етническа принадлежност, като статистика, отразяваща лични мнения. Единствената категория, която обективно може да бъде констатирана, е т.нар. "майчин език". За религията и етническата принадлежност от значение са само индивидуалната убеденост и личните предпочитания. В условията на обществена свобода подобни субективни избори могат да се изменят, дори многократно и произволно. Ако при наличието на свобода на самоопределяне някои чисти българи се определят като "ескимоси" или "турци", вината за това не е на свободата. Нито на статистиката. За нас е важно обществото ни да приеме правото на свободен личен избор. Съвсем друг е въпросът, че хората трябва да се разубеждават, ако грешат. Но отговорност за поправяне на заблудите трябва да поемат и тези, за които е скъпо установяването на истината. Вместо с декларации и призиви за административни мерки истината може да се утвърди с апостолска работа и реално служене на хората. За повечето българомохамедани проблемите са в наличието на работа и хляб, а не в илюзиите на религията.

ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" е против всякакви опити да се оказва каквото и да е насилие и натиск при свободното самоопределяне на етническа принадлежност и религия или атеизъм. Но от статистическите резултати по тези субективни показатели не следва абсолютно нищо. Нашето общество не трябва да се плаши от свободата, а да я гарантира.

Възниква обаче въпросът - кой има интерес от раздухването на безплодни спорове около опасните етнически проблеми?

Все повече в ръководството на ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" се събира информация, че разнопосочни сили във и извън страната си поставят за цел да я дестабилизират. След като се изчерпаха възможностите на досегашната политическа поляризация, се залага отново на "националистическата карта". Редица организации, като Българската национално-радикална партия /БНРП/, Отечествената партия на труда /ОПТ/, Българския демократически форум /БДф/, т.нар. "Турска демократическа партия" на А. Кенан и др., си поставят за цел максимално да търсят поводи за сблъсък. Лесно се поддават на влияние в тази насока и някои от парламентарните сили - СДС, който явно отстъпва от либералния принцип за човешките права, и БСП, която явно е дезертирала от истинското социалистическо разбиране за интернационализма.

ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" призовава обществените сили към бдителност по отношение на възможното провокиране на етнически конфликти. Не трябва да допуснем у нас това, което става в Югославия или Кавказ.

Гражданското общество се основава на свободни личности, свободни сдружения и свободни техни изяви. Тези, които забравят това, са истинската опасност за България.

София, 13 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "НЕ ПОСЯГАЙТЕ НА ТОЗИ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИК" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИК "АНТИ" ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 1993 Г.


В бр. 38 /101/ от 24 септември 1993 г. на вестник "АНТИ" е публикувана статията "Хроника на едно дълго предателство" от Любен Лачански и Асен Георгиев, които нямам честта да познавам. В нея ни в клин, ни в ръкав по повод събитията от 23 септември 1923 г. е намесен и Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ и по-точно времето на неговото управление. А според авторите, след изборната победа през април 1923 г., където Земеделският съюз спечели 212 депутатски места в парламента, БКП /т.с./ - 17 места, и другите партии - общо 15 места, "е станало ясно, че режимът не можел да бъде свален по традиционен парламентарен път". Какво голямо откритие правят господата - щом не може да се вземе властта чрез избори, значи това трябва да стане по тяхната логика с военен преврат, както и стана на 9 юни 1923 г. и бе свалено законното земеделско правителство. Не мисля, че съжденията на едни демократи могат да оправдаят един такъв кървав преврат, който сложи началото и на други преврати в България и бе един лош прецедент в нашата най-нова история. Цитират се и някои западни вестници като вестник "Еко дьо Пари", където се казва, че Александър Стамболийски е управлявал заедно с комунистите, което е едно, меко казано, изкривяване на историята. Знайно е, че по времето на земеделското управление е имало доста силна вражда между земеделци и комунисти, което става причина и на деветоюнския преврат БКП да запази неутралитет.

Знайно е, че още с поемането на властта през 1920 г., и то с едни честни избори, БЗНС завари едно много тежко икономическо наследство и държавата бе почти разорена вследствие на Втората национална катастрофа, за която съюзът е нямал никаква вина.

За да подобри материалното положение на народа, земеделското правителство ревизира данъчния закон, като въведе прогресивно подоходния данък, с който тежестите от кризата се понасяха еднакво от всички. На земеделските стопани бяха отпуснати нисколихвени кредити и България само за 3 години достигна довоенното си промишлено производство и излезе от кризата. Сега ние в момента виждаме колко трудно се излиза от тежка икономическа криза и само този факт говори, че земеделското у правление е било успешно за България.

За отбелязване е, че по време на управлението на Земеделския съюз не е имало нито едно политическо убийство, имало е свобода на печата, словото и най-важното - имало е частна собственост и средна класа, неща, които са ни необходими и днес. Малко правителства след Освобождението биха могли да се похвалят с гореизброените факти, защото Александър Стамболийски пуска от затвора дори своя атентатор - Даскалов, който хвърля бомба срещу него в ложата на Народния театър.

Вярно е, че земеделското правителство е арестувало и искало да съди виновниците за Втората национална катастрофа, но нима сега СДС не иска същото за виновниците на Третата национална катастрофа? Разбира се, че имало и грешки, като задържането на уважавани политици /на Александър Малинов в шуменския затвор/. Много се говори за скубането на бради на някои политици, но след 9 юни 1923 г. хвърчаха главите на земеделските водачи, а тази разлика е доста съществена особено за самите потърпевши.

Горе-долу това може да се оприличи с разликата, която съществува между обикновения и електрическия стол. Защото превратаджиите от Военния съюз, освен че убиха по най-зверски начин законния министър-председател Александър Стамболийски - човека, който направи много за намаление на репарациите на България, по най-зверски начин бяха избити и министрите Спас Дупаринов, Стоян Омарчевски.

Разбира се, покрай тези видни личности бяха избити още хиляди земеделци. Малко партии у нас преди 9 септември 1944 г., а и след тази дата, са били така масово обезглавявани, както Земеделският съюз. Само за 5-6 години след 9 юни 1923 г. Земеделският съюз отново се възстановява под водачеството на Димитър Гичев и през 1931 г. в така наречения Народен блок заедно с демократи-радикали и Прогресивно-либералната партия свалят от власт правителството на Сговора. Няма да се спирам на жертвите на Земеделския съюз след 1944 г., този път извършени от БКП, защото и тогава тя е най-потърпевшата организация и с най-много жертви.

София, 11 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


С противоконституционния акт на Борис Елцин за разпускане на руския парламент надеждите за законност и демокрация се провалиха. Бруталността срещу законността, силата на оръжието срещу истината - това е днес Русия.

За ръководството на Българската работническо-селска партия /БРСП/ е напълно логична поддръжката, оказвана тези дни от Запада на Елцин. Протежетата винаги са подкрепяни от господарите си.

Западът спечели необятните пазари на СССР чрез предателството на Горбачов и Елцин, но като всяко престъпление от такъв характер и това е разкрито. Затова те са се хванали като удавници за сламка за Елцин с надежда да запазят икономическото си и политическо влияние над единствената страна, която имаше и има възможност да защитава народите от хегемонистичните им амбиции.

БРСП твърдо подкрепя законните действия на парламента на Русия и преди всичко хилядите трудещи се, излезли в защита на демокрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НК на БРСП: Георги Иванов

Варна, 26 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ Г-Н ИВАН КАЛЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-Н МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНИЯ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.


Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

По поръчение на ръководството на Съюза на свободните демократи се обръщам към Вас с молба да организирате в поверената Ви парламентарна комисия обсъждане работата на водещите на "Панорама" и "Неделя-150" г-н Иван Гарелов и г-н Мико Петров. Нашето категорично становище че тези две основни политически предавания систематично манипулират обществеността в прокомунистически дух, за което ние сме готови да представим пред комисията доказателства и аргументи. Мнението ни е, че въпросните господа следва да бъдат освободени от позициите си, а и самите предавания да се осъществяват от няколко водещи. Сегашното им монополизиране от такива изпечени глашатаи на политиката на БКП преди 10 ноември 1989 г. е един истински абсурд и повече не бива да се търпи.

Настояваме също така, г-н Председател, комисията да разгледа и измени временния статут на телевизията с оглед задължително предоставяне на ефирно време и на извънпарламентарните политически формации, които съвкупно изразяват мнението на около 2 милиона избиратели, останали без свои представители в парламента.
Сегашният статут на телевизията укрепва тенденцията не към парламентарна демокрация, а към парламентарен диктат.

София, 11 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД И ГЛАВЕН РЕДАКТОР
НА В. "НОВ ДЕН": проф. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПАРАХОДСТВО "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" - АД ПО ПОВОД НА ОБЯВЯВАНЕ НА СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до генералния директор на Параходство "БМф"-АД и до Министерския съвет, министъра на транспорта, министъра на финансите, до Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа", националните средства за масова информация.


След като формално отпадна нашето първо искане от декларацията ни от 26 август 1993 г., с цената на сериозен компромис ние направихме всичко възможно, за да се реши спорът с работодателя и правителството без стачка, която ще донесе много загуби преди всичко за държавата собственик и за Параходство "Български морски флот" /"БМФ"/ - АД.

Ясно изразихме готовността си да обсъдим проблема с Министерството на транспорта и Министерството на финансите за постигане на решение за излизане от безизходната ситуация, в която ни поставя ПМС N 160/1991 г. при опитите да се реши трудовият спор с работодателя, започнат през ноември 1992 година и нерешен досега. Очевидно създаването на еднакви икономически условия за дейност и развитие на фирмите е труднорешим проблем за правителството.

Исканите от министъра на транспорта г-н Кирил Ерменков на 22 септември 1993 г. две седмици отсрочка за постигане на съгласие между Министерството на транспорта и Министерството на финансите по поставеното от нас справедливо искане, явно не им бяха достатъчни. Все още продължаваме да се надяваме, че разумът ще надделее и ще се избегне стачката.

Протакането на решението за премахване на неравнопоставеността на фирмите по отношение на допълнителния данък върху задграничните дневни командировъчни пари изчерпва нашето и на моряците търпение. Затова ръководството на стачката реши:

АКО ДО 17 ЧАСА НА 12 ОКТОМВРИ 1993 Г. НЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО ВТОРОТО ИСКАНЕ ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА НИ ОТ 26 АВГУСТ 1993 Г. ОБЯВЕНОТО НАЧАЛО НА БЕЗСРОЧНИ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕМЕСТВАМЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1993 Г. ОТ 8 ЧАСА.

Стачката ще се проведе в съответствие подписаното Споразумение с Параходство "БМф" - АД от 20 септември 1993 г, като всяка вечер ще обявяваме начина на провеждане и обхвата на ефективните стачни действия за следващия ден.

Варна, 6 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ: Красимир Вълчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ: Иван Велков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССМД "ПОДКРЕПА": Дянко Радев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


Като заявява, че не е прекратявал повишената си стачна готовност, Учителският синдикат /УС/ "Подкрепа" се солидаризира със справедливите искания на българските медици. Уверени сме, че само съвместни протестни действия на учители и лекари могат да решат проблемите на тези два отрасъла, обявени гръмко от правителството на проф. Беров за приоритетни, но захвърлени по болшевишки маниер в подножието на бюджетната стълбица.

Като следва пагубната за интелигенцията политика на кабинета, Министерството на науката и образованието проявява престъпна безотговорност при решаване на неотложните проблеми на българското образование.

Като отчете, че Министерството на науката и образованието умишлено осуети възможността за диалог чрез действията /или по-скоро бездействията/ на министър Марко Тодоров, Националният координационен съвет /НКС/ на УС "Подкрепа" снема доверието си от него и категорично настоява за оставката му.

Като отчита целенасочената антисиндикална дейност на г-жа Лили Джерова - началник на Управление "Просвета" към Столична голяма община /СГО/, съзнателно допринесла за раздухването на конфликти в образователната сфера и даваща с това пример на редица недобросъвестни служители на всички нива в управленските структури на образователната система, НКС на УС "Подкрепа" настоява за нейната незабавна оставка.

Учителският синдикат "Подкрепа" заявява ясното си и категорично СТАНОВИЩЕ:

Настояваме за ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, защото това правителство и този парламент вече доказаха своята неспособност да решат проблемите на учителството и на българската интелигенция като цяло.

Същевременно, за да не бъде обвиняван, че стачкува срещу правителства, чийто цвят не му харесва, УС "Подкрепа" обявява готовност за ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ против всяко бъдещо правителство, което се отнесе безотговорно към проблемите на образованието и здравеопазването и не осигури в достатъчен размер средства от бюджета за веществената издръжка на училища и болници, достойно заплащане на учителския и лекарския труд, което е гаранция за здравето и духовния просперитет на българския народ.

София, 2 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС "ПОДКРЕПА": Д. Димов

/Пресслужба "Куриер"/


10.30:00
19.10.1993 г.


Редактори Нина Гаврилова
                   Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галя Димитрова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!