19 ноември 1991

София, 19 ноември 1991 година

Брой 227(502)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩЕ "ГОРЕ ВСИЧКИ СИ ПРИЛИЧАТ" НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ЗА ОБСТАНОВКАТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.

Неведнъж сме учудвали света с думите и действията на ръководещите политици. Но двегодишният период на българска демокрация надмина сякаш всичко до днес и "удари в земята" цялата ни история по измамност, демагогия и фалш.

По странен начин двете ръководещи личности от БСП и СДС - Луканов и Желев, изравниха своите позиции и постъпки във вътрешен и международен аспект. ООН послужи за трибуна и на двамата да заблуждават световното обществено мнение или, казано по-направо, умишлено да лъжат. Преди години Луканов заяви отговорно пред обществото на народите - "В БЪЛГАРИЯ НЯМА НАРУШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА". Днес той критикува такива нарушения и ги осъжда. Г-н Желев е също толкова категоричен: - "В БЪЛГАРИЯ НЯМА ВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ" - обявява пред ООН той през 1990 г. (Полупразната зала при речта му не го извинява). И връщайки се в страната повежда "борба" с комунизма. Друг е въпросът, че зад тази "битка" по-скоро се стаява камуфлажът и порасналият апетит, но така или иначе, малко след речта си г-н Желев открива, че има все още комунизъм. И "борбата" отново започва. За да продължи трета година. Г-н Филип Димитров, най-незнайният "поет" на демокрацията, започна своя пробив в изкуството, "пеейки" на непознати уши текстове, чути в преддверието на НДК по време на Националната "квадратна маса". Забравяйки "демократичния зов" за забрана или разпускане на БСП, с който се проглушиха ушите на хората по площадите, великият седесарин внезапно установи, че "Двупартийният модел" БСП - СДС е най-приемлив за България. Сравнявайки го със САЩ (тази могъща страна взе да служи за изтривалка в устата на политиците ни), психологът отрече и твърдението на съратниците си: - "СДС е сбор от партии. Там има и БСДП, и християни, и т.н."

Изобщо "буламач" от идеи в една обща идея, по изразите на Александър Йорданов. Слушайки ги, не можем да не си зададем въпроса: как в края на XX век на земята на Аспарух се роди човешкото чудо, наречено СЕ ДЕ СЕ, което събра най-безгрешните, най-демократичните, най-ценните добродетели на световния род. В него има всичко - отляво надясно, а ръководството му е цветът на нацията ни с безпримерна честност, съпричастие и загриженост за общото благо. Ръководството му е кръгът на компетентността, синтезът на гениалността.

Господата Луджев, Тренчев, Йорданов, Ганев, Костов - творци на бъдещето, останали без средства, отделяйки от залъка си, за да помогнат на страдащото дете, мислещи ден и нощ за България. Не е ли това, граждани, неосъзнато благотворително дружество, така мечтано от всяко цивилизовано общество. Не е ли пътеводно съзвездие, обгърнато в мъглявината на високия обществен морал, осветяващо пътя ни към мечтаното благоденствие. Не ви ли приличат някои от тях на древните герои от Елада, на Мойсей, бащата повел племето към обетованата земя. Погледнете рисунките на неизвестни живописци. Едър ръст, гъста брада, полуприсвито око.

Осъзнахте ли поличбата. Не можем по друг начин да си обясним тяхното внезапно прераждане (от комунисти в демократи), второто им рождение, помазано от светата вода на отец Събев, кръщението и загубата на памет, на старо слово и стари мисли. Всички факти говорят за преломен миг в световната история - появата на Светлия ореол около килимявката на Христофор в полите на Балкана и осветил в златисто както одухотворения му вид, така и белия "Ситроен"; липсата на грешки и пълната праведност на всички, приели седесизма.

Анализирайки в детайли чудото на XX век, се стига и до убеждението за създаване на нова религия, чиито светии взимат най-ценното от миналото и установяват приемствеността на поколенията. Тук можем да цитираме както мъдрости, така и факти. А именно:

А. "СДС - над всичко!"
СДС - "и времето е изцяло наше"
СДС - "събирател на дисидентите"
СДС - "гаранция за успех"
СДС - "Осигурява охолство и личностен растеж"
СДС - "Най-светлото Бъдеще"
1. - "Който не е с нас, е против нас".
2. - "Слушайте ни и ние ще Ви донесем..."
3. - "Никой не стои над КС на СДС..."
4. - "Милионери! На...паважа - в палатките."

Б. Парични средства, свръхзабогатяване при масово обедняване на българите, превземане на властта с поредица от акции, психически терор, демагогия и самовъзхвали, внушение чрез информацията - за незаменимост и т.н. Методите са същите почерпани от томовете на Живков и марксистката настъпателност, с нови модификации и нов цвят.

Пророците - с познати аскетични физиономии. ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ОСТАВА ПОД ВЪПРОС, Е: ДОКОГА МЛАДИЯТ БОГ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ЩЕ ТЪРПИ ЗА ПРОПОВЕДНИЦИ НА СЛОВОТО СИ БИВШИТЕ ЛАКЕИ НА УМРЯЛОТО СТАРО БОЖЕСТВО.

София, ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", СЪСТОЯЛА СЕ НА 16 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

1. Потвърждава доверието на организацията към г-н Любомир Собаджиев като Председател на Движение "Гражданска инициатива".

2. Дава на г-н Любомир Собаджиев разширени пълномощия до свикването на редовната Национална конференция на Движение "Гражданска инициатива".

3. Приема оставките, освобождава от длъжност и снема пълномощията на господата Дончо Папазов, Станислав Икономов, Христо Велев, Красимир Чернев, Стефан Велков и Крум Крумов като членове на Политическия съвет. Осъжда противоуставните действия на горепосочените лица.

4. Избира за членове на Политическия съвет господата:

Проф. Петър Марков, Христо Пеев, Емил Стумбов, Стоян Шивачев, Димитър Димитров и Кирил Блъсков.

5. Извънредната Национална конференция потвърждава, че Движение "Гражданска инициатива" остава лоялен съюзник на Съюза на демократичните сили и ще продължи неотклонно да изпълнява клаузите на политическото споразумение от 9 септември 1991 г. Против и въздържали се няма.

София, 16 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ.

Днес, 29 октомври 1991 година, се проведе учредителна сбирка на инициаторите за учредяване на ДВИЖЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ.

Всички долуподписани единодушно приеха устава на движението и се споразумяха активно да съдействат от свое име и от името на организациите, които представляват, за осъществяване на основните цели и на конкретни задачи на движението.

За председател и членове на Временното оперативно бюро бяха избрани с тайно гласуване Николай Близнаков - председател; Васил Сивов, Досю Унгаров, Асен Поповски и Аспарух Карастоянов.

Движението за икономическо възраждане на България се учредява като сдружение с идеална цел със седалище в София.

Учредители:

За Съюз на частните производители "Възраждане": Добромир Гущеров

За Централен Кооперативен съюз: Панчо Иванов

За Съюз на стопанските ръководители в България: Стоян Дръндаров

За Българска търговско-промишлена палата - София: Владимир Ламбрев

За Съюз за стопанска инициатива на гражданите: Валентин Моллов

За Обществен комитет за активна икономическа политика: Досю Унгаров

За Движението за икономическо възраждане "Капитал за всеки": Николай Близнаков

За съюз на икономистите в България: Ангел Димов

За Университетско издателство "Св.Климент Охридски": Валентин Радев

За Съюз на Трудово-производителните кооперации: Павел Цветански

За Движение "Ново българско възраждане": Асен Поповски

За Група за независими анализи:

Васил Сивов

Чавдар Николов

Георги Линков Мирчев

Аспарух Карастоянов

Ганчо Тодоров Ганчев

Христо Панчев Смоленов

Ивайло Христов Рунев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ШЕСТИМА БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" (ДГИ) ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯЛАТА СЕ НА 16 И 17 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Днес, 16 ноември 1991 г., в гр. София се проведе извънредна Национална конференция на Движение "Гражданска инициатива" (ДГИ). На конференцията присъстваха делегати от 35 общински организации, от които 17 делегации с нередовни (нелегитимни) протоколи.

Конференцията се проведе в антидемократичен, тоталитарен дух от страна на Любомир Собаджиев и подкрепящите го делегати. Беше пренебрегната критиката от страна на делегатите по повод изявленията на Собаджиев в пресата срещу политиката му по отношение на СДС като цяло.

Отправени бяха груби нападки както към делегатите, така и към избраните народни представители от ДГИ.

Отношението към СДС и към организациите, влизащи в него, беше крайно остро и неетично от страна на Собаджиев и привържениците му.

В резултат на тези груби действия делегациите от 18 общини - Бургас, Витоша, Варна, Кубрат, В. Търново, Руен, Овча купел, Хасково, Младост, Триадица, Лозенец, Средец, Изгрев, Оборище, Габрово, Пловдив, Кремиковци, Царево, както и шестима от деветимата членове на Политическия съвет и членовете на Изпълнителното бюро напуснаха в знак на протест и декларират, че НЕ ПРИЗНАВАТ ЛЕГИТИМНОСТТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА още повече, че и по документи тя е нередовна.

Политическият съвет ще подготви нова, напълно легитимна конференция, на която ще се допускат делегати само с редовни документи

ПОДПИСАЛИ:

Дончо Папазов,

Станислав Икономов,

Крум Крумов,

Красимир Чернев,

Стефан Велков и

Христо Велев

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ. Учредители на движението са Съюзът на частните производители "Възраждане", Централният кооперативен съюз, Съюзът на стопанските производители в България, Българската търговско-промишлена палата - София, Съюзът за стопанска инициатива на гражданите, Общественият комитет за активна икономическа политика, Движението за икономическо възраждане "Капитал за всеки", Съюзът на икономистите в България, Университетското издателство "Св. Климент Охридски", Съюзът на трудово-производителните кооперации, Движението "Ново българско възраждане" и Групата за независими анализи.

Икономическата, политическа и морална криза в България се задълбочава. Една година след началото на икономическата реформа признаци за подобрение няма. Инфлацията не е овладяна, производствените структури са парализирани, произвежданата продукция спадна почти двойно, както и жизненото равнище на средния българин, резервите са изчерпани. Петстотин хилядите безработни и загубата на традиционни и жизненоважни пазари и суровинни доставчици предвещават още по-тежки месеци. Формиращият се и все още уязвим национален капитал е оставен без защита, докато очертаващото се нахлуване на чужди капитали с неевропейски произход заплашва да ни изолира от европейското икономическо пространство.

Причина за това са не само натрупаните противоречия през последните 45 години, но и издигнатата в догма "монетаристична" политика, налагана от един затворен икономически екип, изолирал се от мнозинството наши специалисти. Това се изрази в:
- сурови мерки на икономически натиск върху нашите сънародници, без да се прави разлика между жертви и виновници; тревожен резултат от това е неовладеният ръст на престъпността и закононарушенията, оставащи за все повече българи единствен начин за справяне с проблема за тяхното оцеляване;
- високите лихвени проценти, блокиращи стопанската и стимулиращи само посредническата дейност;
- разрушаване и парализиране на стопански структури със значителен потенциал, даващи До неотдавна основен дял от националното производство;
- приемане на инфлационен път на развитие, който унищожи трудовите спестявания на средния българин.

За съжаление в новото правителство икономическият екип остава практически същият, което дава отново основание за безпокойство. Но днес вече няма място за оправданията с червено мнозинство и е даден последен шанс на икономическите министри да покажат искат ли наистина реформа в икономиката, или не.

Ние, стопанските дейци и учени икономисти, обединени в Движението за икономическо възраждане, сме и ще бъдем икономическа опозиция, но не опозиция на всяка цена. Ние ще бъдем постоянен критик и коректив на правителството и на другите държавни институции в стопанската област, като отхвърляме увреждащите интересите на българския бизнес решения и подкрепяме верните. Обединявайки основните сили на цялото българско "стопанско войнство", ние ще защитаваме интересите на родното стопанство независимо от политическите цветове и пристрастия на сегашното и на бъдещите правителства. Няма повече да допуснем идеологически и политически съображения да определят икономиката и ще се противопоставяме на онези сили, които я политизират. Ще противодействаме на недобросъвестните действия на политическите спекуланти и на всяка чужда стопанска намеса, която заплашва да разруши крехкото социално равновесие в страната и да изостри и без това сложната обстановка на Балканите. Чрез открита, честна, социално и национално ориентирана приватизация без тайни привилегии, със закрила на "сивото вещество" като върховно национално богатство ще търсим модерен икономически растеж, основан на корпоративния национален капитал. Ние сме за: поощрителна и диференцирана кредитна политика, която да оживи и стимулира производството; в преходния период ние сме за ниски данъчни ставки върху печалбата и дори за пълно освобождаване от данък на някои производители; за защита на националния капитал и за икономика без идеологеми; за заздравяваща финансовата система парична реформа, ако инфлацията не бъде овладяна с други средства; за съживяване, а не унищожаване на нашите производствени мощности.

Ние настояваме срочно да се представи правителствена програма за неотложните мерки за стабилизация на икономиката, вътрешно- и външноикономическата стратегия на страната, да се организира представителен форум за обсъждане и подобряване на тази програма, да се осигури пълна откритост и достоверност на статистическите данни, резултати от анализи и прогнози на състоянието на стопанството.

Убедени сме, че Движението за икономическо възраждане на България ще може да обедини не "левите" или "десните", а предприемчивите и прагматични българи независимо от политическите им предпочитания и така ще можем да предотвратим по-нататъшното пропадане на икономиката.

Девизът на нашето движение е: "ПРОМЯНА БЕЗ КАТАСТРОФА".

София, 29 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ.

След планирания комунистически преврат от 10 ноември 1989 г., който сложи началото На така наречения "мирен преход" към пазарно стопанство, правоимащите умишлено създадоха социален и икономически хаос, за да спечелят време и да запазят ограбеното от народа. Те, трансформирайки политическата и икономическата власт, осигуриха на потомството си материална база и капитал, чрез които в условията на свободното пазарно стопанство се определиха като новата господстваща класа в страната ни.

В същото време за неправоимащите, инвестирали жилищното строителство у нас, се прие закон от Великото народно събрание, с който не се задоволяват нуждите на дългогодишните вложители. Законът измества проблемите в далечно бъдеще, време, през което инфлацията напълно ще унищожи и без това скромните спестявания на трудовите хора. Правителството на "надеждата”, което отне и последната надежда на вложителите за собствен дом, прехвърли задължението си с решение 370/29 октомври 1991 г. на Столичния народен съвет (СНС) в лицето на новия кмет. Но ще може ли един човек да реши проблема справедливо, след като това не можаха да сторят цяла година Великото народно събрание и Министерския съвет?...

Налице е поредна демагогия, която пели, от една страна, да задоволи нуждите на малка група лумпенизирани стачкуващи вложители, членове на движението "Свой дом”, използвано от познати политически сили за манипулиране на общественото мнение и за постигане на определени користни цели. От друга страна, поставянето им в привилегировано положение спрямо останалите вложители ще засили социалното напрежение, умело поддържано в създадения хаос. При така създадената ситуация ще продължи поредното беззаконно и безнаказано раздаване на жилища на хора, пряко свързани с бившата и настояща управляваща олигархия.

В името на законността и справедливостта Съюзът на притежателите на жилищноспестовни влогове (СПЖСВ) призовава за подкрепа обществеността и настоява Обикновеното народно събрание незабавно да преразгледа Закона за вложителите, приет от Великото народно събрание на 19 септември 1991 г. и публикуван в ДВ бр. 82/4 октомври 1991 г. с Указ 298 на президента на Републиката, като предлага следната промяна:

1. От чл. 2, ал. 1 на закона като ограничение да остане само т. 3, като в края се добави: "и живеят повече от 10 години в населеното място, в което кандидатстват за жилище”.

МОТИВИ за промяната на члена: След отпадане на ограниченията за жителството с Указ на президента от 1990 г. ще се засили процесът на миграция на притежателите на жилищноспестовни влогове от по-малките към по-големите градове и това ще затрудни още повече решаването на проблема на дългогодишните вложители.

Останалите ограничения, посочени в ал. 1 (т.1, т.2 и т.4) няма да дадат възможност на всеки спестител да получи справедлива компенсация на жилищния си влог.

2. Чл. 3, ал. 1, т. 2 да се промени: ”С влогове, престояли от 10 до 20 години” и т. 3: ”С влогове, престояли до 10 години към 20 април 1990 г.".

МОТИВИ за промяната на члена: По този начин ще се постигне равнопоставеност на вложителите, открили влоговете си преди 20 април 1990 година, и ще могат всички да ползват правата си по закона.

3. Създаването на Национален компенсационен жилищен фонд е поредната измама за дългогодишните вложители, който няма да възстанови покупателната способност на влоговете, съзнателно занижена от 18 % на 2 %, а ще запрати стотици хиляди вложители на дъното на мизерията, лишавайки ги завинаги от собствен дом, който им се полага по закон и по съвест.

МОТИВИ за исканията: Компенсацията на вложените средства за жилище трябва да бъде изчислена за всеки спестител според размера на влога към 31 декември 1989 г. или според лихвочислата, взети за база от 1990 година, тъй като последните най-точно отразяват размера и времепрестоя на влога. Индексираните стойности да са целеви пари, с начислена лихва върху тях, за да бъдат защитени от инфлацията. Така ще се създаде възможност всеки сам да си построи жилище и да се освободи държавата от това й задължение.

4. Решително протестираме срещу норматива в чл. 7, с който се определя 40 кв.м за едночленно семейство и 100 кв.м за четиричленно. Отново се диктуват и поставят условия, при които трябва да се създава и развива българското семейство, без да се вземат предвид прино-...-то /б.р. - липсваща част от думи и изречение в оригинала/ вложител и перспективите за развитие на всеки.

МОТИВИ за отмяна на члена: Ако не бъде отменен член 7 от закона, ще се създаде възможност три- или четиричленни семейства с по-краткосрочни влогове и с по-малко лихвочисла да купят по-голямо жилище от едночленни, но не по-малко перспективни за възпроизвеждане на българската нация семейства с по-дългогодишни влогове и с повече лихвочисла.

Поради изложените по-горе факти Съюзът на притежателите на жилищноспестовни влогове (СПЖСВ) ДЕКЛАРИРА, че ще продължи да настоява и да се бори, докато всеки негов член не получи полагащата му се компенсация за вложените от него от редица години средства за жилище, за да не носим ние инфлацията на гърба си, която комунистите създадоха.

Без законност и справедливост, за каквито тези, които ни управляват, претендират, че осъществяват, е невъзможно да се изгради демократично общество, в което ние, дългогодишните вложители, не сме съгласни да изплащаме държавния дълг, натрупан от бившите комунистически правителства.

София, 1 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * * 

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ПЕТА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ (БНСФ) "ВЪЗРАЖДАНЕ".

 

VI. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Чл. 63 Член на БНСФ "Възраждане” може да бъде всеки работещ български гражданин, навършил изискуемата от трудовото законодателство възраст, който приема устава и принципите на федерацията, участва в дейността й и плаша редовно членски внос.

Членските права се запазват и в случай на изгубване на работата.

Чл. 64 Приемането за член става с подаване на молба до ръководството на синдикалната група, респективно първичната синдикална организация.

Ако ръководството откаже да приеме за член кандидата, въпросът се внася в общото (делегатското) събрание на групата (първичната синдикална организация), които го решават окончателно.

Чл. 65 Синдикалните групи, първичните синдикални организации и синдикати се приемат за членове на федерацията от Федералния съвет въз основа на подадено писмено заявление.

Ако Федералният съвет откаже приемането, по въпроса окончателно се произнася конгресът.

От момента на приемането на съответната група или организация за нея и редовите й членове важат всички права и задължения по този устав.

Чл. 66 Не се допуска приемане за членове на:

 а/ собственици на еднолични и колективни фирми, които използват наемни работници и служители, ако последните членуват в същата синдикална първична организация, както и ако са членове на висшестоящ ръководен орган (синдикален или федерален) в първичните организации, на които членуват работещи във фирми.

б/ ръководители на предприятия и техни заместници, които се явяват в качеството на работодател спрямо членовете на синдикалната група; те могат да членуват в друга синдикална група, но не могат да заемат ръководни синдикални постове, ако в синдикалните първични организации членуват техни работници и служители.

в/ заемащи важни щатни и изборни длъжности в държавния апарат и народни представители (по време на заемане на споменатите длъжности лицата могат да замразят членството си).

Чл. 67 Ако по отношение на някой от синдикалните членове настъпят обстоятелствата по предходния член, той замразява или прекратява членството си във федерацията.

Чл. 68 Всеки синдикален член има следните права:

а/ да участва в изборите за ръководни органи и да бъде избиран в тях;

б/ да участва в събранията на групата или първичната организация, в която членува, да изказва мнения и становища, да критикува, в т.ч. и висшестоящите органи, да задава въпроси на ръководителите и на ръководните органи и да получава отговори по тях, да прави предложения;

в/ да изпраща жалби до висшестоящите органи по въпроси, които счита, че са решени неправилно от нисшестоящата организация;

г/ да изпраща мнения, предложения, препоръки и сигнали до всички ръководни органи, които са длъжни да му отговорят;

д/ да получава синдикална и правна помощ и защита от федерацията; е/ да участва лично, когато се обсъжда поведението му;

ж/ да иска и да получава информация за състоянето на федерацията и за нейната дейност от всички органи.

Чл. 69 Собствениците на еднолични и колективни фирми, членове на БНСФ "Възраждане", имат право и на допълнителна защита на фирмата срещу посегателства на държавни и др. органи.

Чл. 70 Всеки синдикален член има следните задължения:

а/ да участва в работата на федерацията, нейните органи и организации;

б/ защитава името и дейността на федерацията и да не допуска действия, които ги компрометират;

в/ да спазва настоящия устав и решенията на ръководните органи, взети по съответния ред;

г/ да участва в мероприятията и в акциите на федерацията и неотстъпно да отстоява принципа на общофедеративната солидарност; д/ да плаща редовно членски внос;

е/ да се грижи за опазването и увеличаването на имуществото на федерацията.

При ползване на правата по чл. 69 фирмите плащат допълнителен членски внос в размер, установен с договор с федерацията или по специална инструкция, приета от Федералния съвет.

Чл. 71 Забранява се преследването на обективната критика. При тенденциозна и необективна критика въпросът се поставя за разглеждане от организацията, в която членува критикуващият. Ако последната не може да вземе решение, въпросът се разглежда от висшестоящата организация.

Чл. 72 При неизпълнение на членските задължения се налагат наказанията ’'порицание" и "изключване".

Чл. 73 Наказанието "изключване" се налага за:

а/ грубо нарушение на устава на федерацията;

б/ груби действия, които подронват авторитета и името на федерацията;

в/ неплащане на членски внос без уважителна причина в продължение на три месеца или непревеждане на дължимата квота от членски внос на висшестоящата организация в този срок;

г/ стачкоизменничество, ако за провеждането на стачката има надлежно взето решение. Спрямо синдикалните членове наказанията се налагат от ръководствата на съответните организации, а спрямо синдикалните групи, първичните синдикални организации и синдикатите - от Федералния съвет.

Изключени членове и организации на федерацията могат да бъдат приети отново за членове след изтичане на една година от датата на изключването, ако подадат писмено заявление до съответния орган.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РАЗДЕЛ "ТУРИЗЪМ" (ЧАСТ ПЕТА) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на проекта е известният американски експерт Юджийн Л. Стюарт.

 

Освен това изискването на държавата за задължителни годишни разходи от страна на туристическите предприятия за подобряване на обектите е също намеса в правото на частните собственици да решават как да използват приходите си в съответствие с преценката на пазарните сили, за да разширяват инвестициите; такова задължение определено пречи на западните инвестиции. Тясно свързано с това е предложението някои отчисления от печалбите и фондовете да бъдат събирани от туристическите предприятия, за да бъдат изразходвани за подобряване на инфраструктурата. Това предложение увеличава пречките пред инвестицията, които ще бъдат предизвикани от намесата на държавата в правата на частната собственост и на прерогативите на ръководството на акционерните компании, чиято защита от намесата на държавата е от първостепенно значение за постигане на целите на туризма, отразени в тази глава. Предвижданото ангажиране на държавата в периодични преоценки на ефекта на текущите цени върху инвестициите и в регулиране на ценообразуването са намеса на държавата в ценовия механизъм и омаловажаване на дейността на пазара за установяване на цени според търсенето и предлагането. Всяка намеса на държавата в ценовия механизъм на свободния пазар е в значителна степен пречка за инвеститорите.

Разработката в модела на принципа на "Частната инициатива, капиталовложенията, икономическите интереси и използването на опита от други отрасли и от чужбина за развитието на туризма" съдържа следните идеи, които съответстват на принципите на свободния пазар:

а. "Еднолични и колективни компании, частни собственици или производители извършват икономическа дейност в туристическата индустрия самостоятелно или чрез коопериране (смесени компании)."

б. "С цел да се привлича и стимулира частната инициатива, наред с лизингови споразумения, туристическите компании включват в пълния кръг на тяхната икономическа дейност също споразумения за франчайзинг с гражданите."

в. "За да се привлекат български и чуждестранни инвестиции, ресурси и икономически интереси, се провежда политика на "отворени врати" посредством:
"използване на съвременен опит и ноу-хау чрез различни споразумения за управление, франчайзинг, за обучение и консултации; натрупването на средства в полза на изграждане на солидна инфраструктура чрез различни фирми на лицензионни споразумения, зависещи от пълното използване на туристическите обекти чрез обвързване на интересите на чужди и български компании и привличане на чуждестранни ръководители да участват в управлението на тези туристически обекти";

"туристически концесии, т.е. чрез споразумения да се дадат на чуждестранни компании места, на които да се извършва туристическа дейност за определен период от време срещу плащане в твърда валута на наем, текущи разходи и трудови възнаграждения." (72)

Тези идеи отговарят на принципите на свободния пазар така, както ги разбира авторът на тази глава.

... тъй като те приемат частни компании, смесени фирми и отделни лица да извършват икономическа дейност в туристическата индустрия;

... тъй като те визират използването на инициативата и енергията на отделни лица чрез споразумения за франчайзинг с частни компании и смесени фирми;

... тъй като те признават необходимостта от бързо прехвърляне от сегашните държавни туристически институции на опита и ноу-хау, които сега притежават директорите и експертите на служба в държавни институции, чрез частни споразумения с частни компании и смесени фирми в подходяща за пазарната икономика форми; т.е. договори за управление, споразумения за консултиране, споразумения за франчайзинг;

....тъй като те признават, че в началото държавата, която чрез своите механизми притежава и контролира много от най-желаните туристически обекти, трябва бързо да ги прехвърли под частно ръководство; и че обединените ресурси на чуждестранни и български частни компании, действащи по силата на споразумения за коопериране или самостоятелно, споразумения за франчайзинг или лицензи, могат да бъдат стимулирани да поемат ръководството на тези туристически обекти в съответствие с желанието за печалба в свободната пазарна икономика.

Но разработката в модела на принципа на "Частната инициатива, капиталовложенията, икономическите интереси и използването на опита от други отрасли и от чужбина за развитието на туризма" съдържа следните идеи, които са несъвместими с принципите на свободния пазар:

а. "Забранените чрез нормативни актове дейности" трябва да бъдат изключени от икономическите дейности, които частни компании и смесени фирми имат правото да извършват като участници в българската туристическа индустрия";

б. "Те ще прилагат икономически срокове и условия, норми и регулатори, уточнени за туристическите компании (предприятия)";

в. "Увеличаване на дела на чуждестранните физически и юридически лица в смесени фирми и акционерни компании за инвестиции и нови дейности, модернизиране и ръкводство на туристически обекти";

г. "Интегриране на принципа на акционерната компания с компания от други отрасли на националната икономика, за да се създаде индустриален вид туризъм и да се изгради инфраструктура и "зони на икономически инициативи" в туристическите центрове." (73)

Тези идеи противоречат на принципите на свободния пазар, тъй като понятието "забранени с нормативни актове" е широко и показва, че държавата си запазва правото да насочва и регулира частните интереси при реакцията им на пазарните сили. Тази идея е нарушение на правото на частната собственост, която трябва да бъде крайъгълният камък на съществуването и успешното функциониране на свободния пазар.

Тази голяма пречка за инвестициите се засилва от посоченото, че държавата ще изисква от частните компании и инвеститори в туризма да прилагат икономически срокове, условия, норми и регулатори, определени за тях от държавата.

Потвърждение на това открито намерение на държавата да запази контрола върху туристическата индустрия е идеята, според която държавата предлага да увеличи частта на чуждестранните инвеститори в смесени фирми и акционерни компании за инвестиции в нови дейности, Модернизиране и ръководене на туристически обекти. Правото да се увеличават чуждестранните инвестиции съдържа в себе си възможността за контрол и ограничаване на участието, обратнo на резултата, който може да се получи от решенията за инвестиране в свободната пазарна туристическа икономика.

Намерението на държавата по-скоро да контролира главното виждане за развитие на туристическата инфраструктура, отколкото да позволи ценовият механизъм на свободния пазар да разпределя инвестиционните ресурси, допълнително се разкрива в посочения стремеж на държавата да интегрира туристическите акционерни компании с компании от други отрасли на Националната икономика, така че да създаде "индустриален тип туризъм" и да се изградят инфраструктура и "зони за икономическа инициатива" в туристическите центрове. Тези идеи разкриват намерението на държавата да създаде полуобществени получастни икономически зони, в рамките на които ще се разрешава да се извършва специализирана туристическа дейност, т.е. обменът и видът на тяхната дейност ще бъдат регулирани от държавата с участието едновременно на частни компании и на държавни или контролирани от държавата компании от други сектори на икономиката. Това е още една идея за намеса на държавата, което е неблагоприятно за съществуването и успешната дейност на свободната пазарна икономика за туризма.
Разработката в модела на принципа на "Създаване на пазарноориентирана, икономически обоснована структура на организация и управление" включва следните идеи, които съответстват на принципите на свободния пазар:

а. "Основната структурна единица в организацията и управлението на туризма в Народна република България е туристическата компания (предприятие)";

б. "С прилагането на нова национална система на организация и управление има възможност всички туристически компании (предприятия) независимо от формата на собственост да работят при еднакви икономически условия и изисквания и свободно да избират структурата и формите на смесената фирма";

в. "Според продукта, предмет на дейността, компаниите (предприятията) могат да бъдат хотелиерски, специализирани туристически агенции и др. Те могат доброволно да се интегрират във всяка туристическа верига (икономическа група) на основата на общия интерес и продукта, който предлагат, без намеса в тяхната юридическа и икономическа самостоятелност"; (74)

Тези идеи отговарят на принципите на свободния пазар:

... тъй като те потвърждават, че частната инициатива е движещата сила за напредъка на българския туризъм;

... тъй като те признават най-широк обхват на свободата на действие на частните туристически компании; от специализирането в определени сектори на туристическата индустрия до обединяването на дейности в много сектори и до обединението с други частни предприятия за осигуряване на пълно туристическо обслужване.

Разработката в модела на принципа на "Създаване на пазарноориентирана и икономически обоснована структура на организация и управление" съдържа следните идеи, които са несъвместими с принципите на свободния пазар:

а. Макар моделът да декларира, че Комитетът по туризма, който провежда общонационална държавна политика в областта на туризма" не извършва никаква икономическа дейност", заявява се, че "държавното управление на туризма се осъществява от изработени и утвърдени норми и други разпоредби относно качеството на туристическия продукт, които трябва да се прилагат и спазват от всички туристически компании (предприятия)", и че "контролът на качеството на туристическия продукт се извършва от специализирана държавна организация "Инспекторат по туризма".

б. Като отражение на загрижеността, изразена по-горе за продължаващото влияние и контрол на държавата върху туристическите акционерни компании чрез притежание на акции, моделът в описание на развитието на цитираните принципи посочва, че "държавните интереси в туристическата индустрия се наблюдават от национални туристически холдинги и представляват вертикалната и хоризонталната интеграция на инвестициите".

в. Освен това "за да се координира всяка дейност, свързана с туризма, на територията на отделните общини в градските съвети се създават (на доброволна основа) специализирани органи - комисии. Техни членове ще бъдат ръководителите на туристически компании (предприятия) и смесени фирми и граждани, ръководени от заместник-председателя на Изпълнителния комитет на Общинския съвет".

г. Комисиите по туризма разрешават всички проблеми, отнасящи се до финансирането на развитието на свързаната с туризма инфраструктура на територията на общината, както и финансирането на всяка друга дейност от общ интерес, от специално отделени за целта фондове. "За поддържането на общата инфраструктура на територията на независимите туристически курортни центрове подходящо е да бъдат създадени специализирани компании за комунална дейност". (75)

Тези идеи противоречат на принципите на свободния пазар, тъй като държавата се намесва при решенията на частните компании за размера на капитала им и начина, по който те ще го инвестират за развитие и използване на туристическата инфраструктура. Идеята за "одобрени" норми и други разпоредби относно качеството на туристическия продукт" ще обезмисли намеренията на частните предприемачи да създават отличаващи се туристически хотелски обекти и помощни съоръжения. Възможността на държавата да определя качествените стандарти, подходящи за конкурентоспособна пазарна икономика в туризма, поставя в подчинено положение преценката, която самият пазар ще направи.

/Пресслужба "Куриер"/

09:45:32

19.11.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!