19 август 1993


София, 19 август 1993 година  
Брой 161 /948/


София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦАРИЦАТА-МАЙКА ЙОАННА ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОКЛОНЕНИЕ НА ГРОБА НА ЦАР БОРИС.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Идвам в България силно развълнувана и с изпълнено с радост сърце. Само който е бил за толкова дълго време далеч от мястото, свързано с най-щастливите мигове от живота му, а и с немалко премеждия, ще може да разбере чувствата, които изпитвам след 47 години отсъствие от България.

Напредналата ми възраст, уви, ме принуждава да огранича това посещение, за което съм мечтала десетилетия напред, както по време, така и по брой на мероприятия и срещи. Ще се опитам да се видя с мои познати от миналото с участ, близка до моята, и за които съм мислила с чувство на състрадание през изтеклите зловещи години. Надявам се да бъда разбрана от всички, които са имали добрината да отправят покани, за да им гостувам, че за голямо съжаление и въпреки доброто ми желание не ще имам физическата възможност да се отзова на повечето. Но искам да ви уверя, че всички те много ме трогнаха!

Държа да се обърна специално към представителите на масмедиите с едно пояснение, за да бъдат избегнати евентуални недоразумения. По принцип отбягвам всякакви публични изяви, срещи с журналисти и интервюта. Много се надявам тази моя практика да бъде уважена и по време на предстоящото ми гостуване в България, с което то ще бъде по-приятно и спокойно за мен. Всеки, който ме познава, знае, че никога не съм се занимавала с политика, тъй като тя не ме привлича. Това е другата причина, поради която, още повече на моята възраст, няма да правя изявления. В замяна на това вярвам, че средствата за информация ще отразят неизмеримата ми радост да стъпя отново на българска земя! Дъщеря ми и аз желаем пребиваването ни да има по възможност частен характер, тъй като е продиктувано преди всичко от копнежа ни най-после да се поклоним на възстановения гроб на цар Борис, нашия непрежалим баща и съпруг.

Накрая бих искала да поздравя най-сърдечно всички мои сънародници и да ги уверя, че дълбоко ценя техните добри чувства. Дано Господ ми даде възможност и здраве пак да дойда, за да мога да посетя и други градове и местности, за които съм запазила най-добри спомени!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНСЕРВАТИВНА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА В СО МАТ - КЛОН "ХАДЖИ ДИМИТЪР".


Консервативната екологична партия подкрепя справедливите искания на служителите от СО МАТ - клон "Хаджи Димитър".

Консервативната екологична партия препоръчва на премиера г-н Любен Беров достойно да се оттегли с кабинета си, като честно извади на показ всичките противоречащи си искания и домогвания на политическите партии и синдикатите спрямо него и по този начин възвърне личното си достойнство пред българския народ.

Консервативната екологична партия смята, че решаването проблемите на СО МАТ може да бъде прекрасен повод за всичко това!

София, 19 август 1993 г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КЕП

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - МОМЧИЛГРАД, ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА МВР - МОМЧИЛГРАД, В ГОДИНИТЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката и до Министерския съвет.


"Възродителният процес" бе една от най-нечовешките прояви на тоталитарния режим. Най-засегнати от него са жителите на община Момчилград със седем убити и стотици интернирани в лагера Белене и насилствено въдворени в други части на страната. Въпреки това населението на общината прояви изключителна търпимост и зрялост, като не поиска отмъщение, а единствено справедливост чрез търсене на законна отговорност от виновниците.

Ние помним жестокостите, но помним и проявеното съчувствие и разбиране, от българското население. Именно за да се разграничи отношението към виновните, като условие за възвръщане на взаимното доверие между различните етнически общности е необходимо най-сетне да се огласи пълната истина за събитията от зимата на 1984 г. до 10 ноември 1989 година.

Обществеността е особено чувствителна към въпроса за участието във "възродителния процес" на отделните служители от МВР.

В отделните публикации вече се правят опити за разкрития. Последен пример са публикациите на капитан Марин Димитров във вестниците "Анти" и "Демокрация" под заглавие "Корупцията в МВР - ужасяваща", на които директорът на РДВР - Кърджали, даде обяснение чрез средствата за масова информация, които не задоволяват момчилградската общественост. Паметта на жертвите и незарасналите рани на живите изискват да се чуе цялата истина.

Ето защо ние, членовете на общинския съвет на ДПС - Момчилград, отново, но този път решително, се обръщаме към Народното събрание, президентството и Министерския съвет с настояване да се изгради специална независима експертна комисия за пълно разсекретяване на дейността на МВР-Момчилград, в годините на "възродителния процес" с цел изясняване на конкретната вина или невинност на всеки един служител на МВР.

Момчилград, 16 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВАНАДЕСЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ИЗБРАНИ С ЛИСТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ПО ПОВОД НА ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ. Документът е адресиран до Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на финансите и до средствата за масова информация.


Вече 10 месеца не работи ефективно общинският съвет. Основната причина е стремежът на изпълнителната власт в лицето на общинския кмет Георги Господинов да се наложи над съвета, погазвайки нормативните документи, Закона за местното самоуправление и местната администрация.

От месец февруари 1993 г. системно се организира проваляне на заседанията на съвета с оглед да не се даде отчет за изпълнението на решенията. Днес, 10 август 1993 г., беше извършен отново провал на заседанието, като не бе приета дори точката за обсъждането на бюджета. Вина за този провал носи кметът на общината, под чийто диктат съветниците от БЗНС, основната част от ДПС и двама от СДС блокират работата на съвета.

Общината остава без бюджет и занапред - до онзи момент, в който господата, провалили обсъждането му, благоволят да си припомнят клетвения лист, който сме подписали, и да осъзнаят отговорността, която носят пред избирателите и населението от общината.

Тервел, 10 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ ОБЩЕСТВЕНО ХУМАНИТАРНО ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНЕНИЕ", РЕГИСТРИРАНА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА 2 НОЕМВРИ 1992 Г. ОТ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.


Българското общество се намира в тежка всеобхватна криза - стопанска, политическа, социална, нравствена. Тоталитарното наследство във всички области на материалния и духовния живот обуславя необходимостта от единение за решаването на комплекса от проблеми при преминаването към демокрация и пазарна икономика. Ръководени от чувството за реалност и дълбоко уважение към гражданите на нашата страна, беше създадено и на 2 ноември 1992 г. регистрирано от Софийски градски съд по Закона за политическите партии ОБЩЕСТВЕНО ХУМАНИТАРНО ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНЕНИЕ". Движението се явява на обществено-политическия, икономическия и духовен кръгозор като обективна необходимост за организиране наличните сили на българските граждани към ЕДИНЕНИЕ в името на просперитета на БЪЛГАРИЯ.

Основните задачи на ОХД "Единение" са всестранна защита на социално слабите хора и групи в страната и оказването на хуманитарна помощ в рамките на конституцията и законите.

В решението за регистрация на движението /партията/ на Софийски градски съд е записано, че "уставът на партията отговаря на всички изисквания на чл.8 от ЗПП. Посочените в чл.2 от устава цели не противоречат на конституцията и законите в страната ни, насочени са към създаване на единство на българските граждани в духовното и социално развитие на обществото и оказване на хуманитарна помощ на нуждаещите се."


Защо като политическа партия?

Горчивата истина от нашата история и особено тежкото състояние, в което се оказаха милиони социално слаби български граждани през последните години, ни убеждават, че само по пътя на "словесната изява" не могат да се решат проблемите на пенсионерите, инвалидите, бедните, циганите, нуждаещите се... Единственият ефективен път е ТЕ сами да се защитават чрез равнопоставен статус в обществото и непосредствено участие в държавните и обществените структури по изборен и законодателен път. Никой не може да отрече, че проблемите на пенсионерите или инвалидите се познават най-добре от самите тях, затова и те самите следва да решават кой да поеме тяхната защита. В партийно оцветеното народно събрание има и пенсионери, но те не намериха кураж да се обявят за такива и от тази позиция да погледнат закона за пенсиите. Тази възможност не е осигурена и в органите на местното самоуправление.

ОХД "Единение" в съответствие с утвърдения устав предоставя пълна възможност социално слабите групи да посочат и избират най-достойните между тях без разлика в партийната, верската, етническата и професионалната принадлежност в обществените и държавни органи. ОХД "Единение" е за пълна свобода на личността - политическа, икономическа, социална, религиозна, етническа, съобразно личната воля на всеки гражданин, за равнопоставеност пред конституцията и законите, без привилегии, за прагматизъм и балансираност на база научния анализ при определяне и водене на вътрешната и външната политика и националната сигурност, без едностранно обвързване в политиката и икономиката, за приоритетно решаване на всички проблеми по пътя към мирно балканско сътрудничество и приобщаване към европейската общност.

За единна и неделима България, като същевременно проявяваме грижа и оказваме помощ на българите, живеещи в чужбина, отричайки уродливия национализъм.

В ОБЩЕСТВЕНО-ХУМАНИТАРНАТА ОБЛАСТ - движението, спазвайки законите на страната, ще насочи дейността си към организиране на усилията за единение и оказване на хуманитарна помощ за всички нуждаещи се. В съответствие с чл.5 и 6 на устава на движението тази високохуманна мисия и дейност ще се реализира самостоятелно и във взаимодействие с други организации и физически лица от страната и чужбина. Това ще става чрез формиране на социални, хуманитарни и други фондове, разработване и осъществяване на целесъобразни програми, оферти и други мероприятия в тези области, включително и за децата, разведените родители и младите семейства. По законодателен път ще търсим оптимално решение на социалното осигуряване и пенсионна адекватност на реалните потребности, гарантиращи жизнения стандарт, достигнат от пенсионерите и инвалидите през активния период на тяхната трудова дейност. В здравеопазването нашето разбиране е, че следва да се осигурят всички предпоставки за осигуреност в ползването на здравното обслужване от социално слабите хора. В образованието и културата да се създаде такава демократична атмосфера, която да осигурява реализация на интелигенцията към действителното й предназначение - компетентност и двигател на прогреса, освободени от всякаква идеологизация. Създаване на условия за свободната личност да се включи в процеса на единението и просперитета на България и за равенство на социалните възможности и отговорности.

Приемайки пазарното стопанство като основна организация на икономиката, ОХД "Единение" е за приоритетно съществуване на частната, но и на другите форми на собственост, отчитайки необходимостта от изграждане на система за социални корективи. Всестранно ще подпомагаме дребния бизнес, който формира средното икономическо съсловие на обществото и дава своя принос за изграждането на съвременна икономика.

За решаването на екологичните проблеми на страната ОХД "Единение" счита за крайно необходимо разработването и финансирането във времето на национална екологична програма и приемането на цялостен закон за опазването на природната среда и недопускане на трансгранично замърсяване.


Как ще реализираме целите и задачите на движението?

На първо място с разширяване обхвата на нашите членове и симпатизанти в името на подобряване живота на социално слабите хора, т.е. именно те да осъзнаят необходимостта и се включат активно за решаването на собствените си проблеми. Колкото сме повече, толкова по-силно ще се чува нашият глас.

Активността на местните организации в изпълнение на устава и програмата на движението е надеждна гаранция за успехи, защото проблемите са при хората в града, селото, общината, семейството...
Съществен елемент от рационалната ни дейност ще бъдат експертните работни групи към Управителния съвет, които ще подготвят алтернативни нормативни документи, закони, предложения, а също така консултативните звена по места. Затова и нашето движение ясно заявява, че ще се стреми да вземе участие в упражняването на властта на всички нива като средство за реализация на високохуманните си намерения.

Отвореният прозорец към социално слабите групи са техните вестници - "Пенсионер", "Инвалид", "Знахар", "Ние разведените", "Циганите", "Бизнес, туризъм, спорт" и "Котки, кучета и..." Пресгрупа "Единение" ще отразява желанията, нуждите, проблемите - такива, каквито са, и ще търси форми и средства за тяхното популяризиране и решаване чрез своите издания.

ОХД "Единение" с чувство на висока отговорност и добронамереност се обръща към всички български граждани да го подкрепят в тези трудни и разделни дни, да прегърнат идеята за единението и хуманността, за оцеляването и подобряване социалното положение на страдащите и нуждаещите се.

В името на националното единение ние сме готови да подадем ръка на слабите и да изправим падналите, като се сдружим с по-сговорчивите, по-благородните и по-смелите.

ОХД "Единение" ще сътрудничи с всички политически партии, обществени организации, движения, сдружения и личности, които работят за националното съгласие и единение, затова и мотото на движението е: "Мярка във всичко - етика, морал, хуманност", а символът - две стиснати ръце за здрависване.

Заедно ще успеем в името на по-добро бъдеще!

ПРЕЗИДЕНТ НА ОХД "ЕДИНЕНИЕ": проф. д-р Халис Окан

София, 10 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 19-21 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ.


ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

Чл.15. В своята дейност съюзът се ръководи от следните принципи:

1. Изборност на всички ръководни органи на всички нива, на основата на критерии, утвърдени, както следва:
а/ за членове на Националния съвет и Централната контролно-ревизионна комисия - от конгреса;
б/ за други ръководни и контролни органи - от Националния съвет;
в/ за председатели на регионални дружества по чл.7, ал.2, т. 1 и 2 - от съответното юридическо лице.

2. В съюзните органи на едно и също ниво, в рамките на един мандат, не могат да бъдат избирани роднини по права линия и съпрузи.

3. Не може да бъде член на ръководен или контролен орган на съюза лице, което:
а/ не е член на съюза;
б/ е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
в/ е поставено под запрещение;
г/ срещу, което е предприето принудително изпълнение за имуществени задължения.

4. За изискванията по т.3 кандидатите попълват клетвена декларация.

5. Периодична отчетност на съюзните органи пред техните организации.

6. Самостоятелност от отделните звена в цялостната структура на съюза при вземане на решения в рамките на устава.

Чл.16. Организационната структура на съюза се изгражда от:

а/ основни организации: дружества, секции - според основното заболяване, клубове по интереси и др.;

б/ регионални дружества на инвалидите, регионални координационни съвети и регионални контролно-ревизионни комисии;

в/ общосъюзни органи: Конгрес, Национален съвет и Централна контролно-ревизионна комисия;

г/ мандатността на всички изборни нива е еднаква - 3 години за основната организация, Регионалните-координационни съвети и конгреса.


РАЗДЕЛ I - ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.17. Дружеството, секцията според основното заболяване, клубовете по интереси се учредяват при наличието на не по-малко от седем инвалиди.

Чл.18. Висш орган на основната организация е общото събрание. То се свиква по решение на Изпълнителното бюро или по искане на най-малко 1/3 от инвалидите - членове на основната организация.

На 3 години се провежда общо отчетно-изборно събрание, което:
а/ обсъжда отчета за дейността на Изпълнителното бюро и на Контролно-ревизионната комисия, взема решения по тях и определя общите им задачи;
б/ избира Изпълнително бюро на основната организация и Контролно-ревизионна комисия;
в/ избира делегати за Регионалната конференция.

Чл. 19. Ръководен орган на основната организация в периода между събранията е Изпълнителното бюро в състав: председател, заместник-председател, касиер и членове.

Изпълнителното бюро избира от своя състав председател и по негово предложение - заместник-председател и касиер.

Чл. 20. Основни задачи на организацията:
а/ да провежда дейности, водещи до задълбочаване на връзките и контактите между съюзните членове, за издигане престижа на организацията;
б/ да организира и провежда пропаганда за здравословен начин на живот;
в/ да полага грижи за подобряване здравето, материалното, духовното и социалното положение на членовете си;
г/ да съдейства за осигуряване рехабилитация на своите членове.

Чл. 21. Изпълнителното бюро:
а/ работи за изпълнение решенията на Общото събрание, общосъюзните органи, собствените си решения и за спазване Устава на съюза;
б/ свиква общите събрания;
в/ взаимодейства с местните държавни органи, обществени и стопански организаци, фирми и др. за решаване специфичните проблеми на инвалидите;
г/ при възможност осигурява необходимата помощ и съдействие на инвалидите, увредените деца и юноши, както и на настанените в специализираните заведения;
д/ най-малко два пъти в годината отчита работата си пред общо събрание на основната организация.

Чл. 22. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, ако присъстват най-малко 1/3 от инвалидите - членове на организацията.

Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите. Начинът на гласуване - явно или тайно - се решава от Общото събрание.

Чл. 23. Контролно-ревизионната комисия избира от своя състав председател, който участва в заседанията на Изпълнителното бюро със съвещателен глас.


РАЗДЕЛ II. РЕГИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА НА ИНВАЛИДИ,
   РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ И РЕГИОНАЛНИ КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ КОМИСИИ

Чл. 24. Създават се регионални дружества на инвалидите на териториален принцип.

Чл. 25. Регионалният координационен съвет се създава за координиране дейността на основите организации от региона.

Регионалните дружества на инвалидите - регистрирани, като юридически лица и приемащи устава на съюза на инвалидите в България, са негови членове по право.

Чл. 26. Броят на членовете и съставът на Регионалния координационен съвет и Регионалната контролно-ревизионна комисия се определят от Регионалната конференция.

Чл. 27. Регионалната конференция се свиква най-малко два пъти в периода между два конгреса по решение на Регионалния координационен съвет или по искане на най-малко 1/3 от основните организаии в региона.

Чл. 28. Регионалната отчетно-изборна конференция:
- обсъжда отчета за дейността на Регионалния координационен съвет и Регионалната контролно-ревизионна комисия, взема решения по тях и определя насоките за дейността в региона;
- избира Регионален координационен съвет и Регионална контролно-ревизионна комисия.

Чл. 29. Регионалният координационен съвет избира от своя състав председател и по предложение на председателя - заместник-председател.

Чл. 30. Работата на Регионалния координационен съвет се организира от председателя, който се избира за срок от три години, но за не повече от два последователни мандата.

Чл. 31. Регионалните координационни съвети самостоятелно планират, организират и провеждат своята дейност на основа решенията на общосъюзните органи, регионални конференции.

Чл. 32. Регионалните конференции и заседанията на Регионалния координационен съвет се считат за законни, ако на тях присъстват най-малко половината от избраните делегати /членове/.

Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите. Начинът на гласуване - тайно или явно - се решава от конференцията /заседанието/.

Чл. 33. Регионалната контролно-ревизионна комисия избира от своя състав председател, който участва в заседанията на Регионалния координационен съвет със съвещателен глас.

/Пресслужба "Куриер"/

 


10:00:00
19.08.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!