20 май 1991

СОФИЯ, 20 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 97 /372/

СОФИЯ, 20 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТ НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОТПРАВЕН ДО РЪКОВОДСТВОТО НА СЪВЕЩАНИЕТО. ПРОТЕСТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ НАД 30 БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЖУРНАЛИСТИ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕСТНИЦИ, ТЕЛЕГРАФНИ АГЕНЦИИ, РАДИОСТАНЦИИ И ТЕЛЕВИЗИИ, КОИТО БЯХА ЛИШЕНИ ОТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА.


ГОСПОДА,

НИЕ, АКРЕДИТИРАНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, ИЗРАЗЯВАМЕ КАТЕГОРИЧЕН ПРОТЕСТ ЗА ТОВА:

- ЧЕ НЯМАМЕ ДОСТЪП ДО ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА;
- ЧЕ В ПРЕСЦЕНТЪРА НЯМА НИТО ОЗВУЧАВАНЕ, НИТО МОНИТОР;
- ЧЕ МИКРОФОНИТЕ В ЗАЛАТА СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ТОГАВА, КОГАТО ТОВА Е ИЗГОДНО НА ВОДЕЩИЯ;
- ЧЕ ИЗОБЩО НЯМАМЕ НИКАКВИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА.

АКО ДНЕС СЕ ПРОВЕЖДА ТАЙНО СЪВЕЩАНИЕ НА СДС /ПОДОБНО НА ТОВА В ПЛОВДИВ/, ТО МОЛИМ ДА БЪДЕМ УВЕДОМЕНИ ЗА ТОЗИ ФАКТ.

НАСТОЯВАМЕ ДА НИ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА РАБОТА, А ИМЕННО:

- ДА БЪДЕМ ДОПУСНАТИ ДО ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА ИЛИ - КАТО КОМПРОМИСНО РЕШЕНИЕ - В ПРЕСЦЕНТЪРА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ И МОНИТОРИ.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТАКА ОРГАНИЗИРАНИЯТ ПРЕСЦЕНТЪР НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ И НИЕ ЩЕ НАПУСНЕМ ВАШЕТО СЪВЕЩАНИЕ.

СОФИЯ, 19 МАЙ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", ВЗЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА 18 МАЙ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", КАТО ОСТАВАМЕ ТВЪРДО НА ПОЗИЦИИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ,

РЕШИХМЕ:

1. ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА УКРЕПВА КАТО КОАЛИЦИЯ И КАТО ВСЕНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ НА БАЗАТА НА НОВО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ БЕЗ КВОТИ.

2. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НАПУСНАТ ПАРЛАМЕНТА И СЛЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТАТА ЗА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ ЮЛИ ДА СЕ ЗАВЪРНАТ И ДА ПРОДЪЛЖАТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА СИ ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

3. ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ ВСЯКАКВИ НЕЛОЯЛНИ ПРОЯВИ МЕЖДУ ДЕЙЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

СОФИЯ, 18 МАЙ 1991 Г.            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФКД: ПЕТКО СИМЕОНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /ОБЯВЕНА ПЪРВОНАЧАЛНО КАТО "НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ"/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 19 МАЙ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРИЕМА, ЧЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО УСЛОВИЕ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ Е ЗАПАЗВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В НЕГО. САМО СДС КАТО ОТВОРЕНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, КАТО ЕДИННА В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ОЧИСТЕНА ОТ ПАРТИЙНИ ПРИСТРАСТИЯ ЩЕ БЪДЕ ГАРАНТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ.

КАТО ОТЧИТА ФАКТА, ЧЕ ДЕЛЕГАТИ НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ СА ЛЕГИТИМНО ИЗБРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 230 ОРГАНИЗАЦИИ НА СДС, КОНФЕРЕНЦИЯТА СМЯТА, ЧЕ ИМА ПРАВО ДА БЪДЕ ВЪРХОВЕН ИЗРАЗИТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВОЛЯ НА СЪЮЗА И НЕЙНИТЕ РЕШЕНИЯ ДА ИМАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОТРАЗЯВАТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА, КОЯТО ПОКАЗВА, ЧЕ 87 НА СТО ОТ ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ НА СДС СА ЗА СПАЗВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА И ЗА НЕЗАБАВНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮЛИ 1991 ГОДИНА.

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ РЕШИ:

1. РЕШЕНИЯТА НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, КАКТО И ЗА СТРУКТУРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СДС. ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЛЕДВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЕЗИ РЕШЕНИЯ. СВИКВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТАВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ИЛИ ОТ ЕДНА ПЕТА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

2. ПОДКРЕПЯ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕУСТАНОВИЛИ УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 МАЙ 1991 ГОДИНА.

3. ВЪЗЛАГА НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КОИТО СА ОСТАНАЛИ В ПАРЛАМЕНТА, ДА ВНЕСАТ НА 21 МАЙ 1991 Г. ИЛИ НА 22 МАЙ 1991 ГОДИНА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ НЕЗАБАВНО. АКО МНОЗИНСТВОТО НЕ ВЪЗПРИЕМЕ ТОВА ОСЪЗНАТО ОТ НАРОДА РАЗУМНО РЕШЕНИЕ, КОНФЕРЕНЦИЯТА НАСТОЯВА ТЕЗИ НАШИ ДЕПУТАТИ ДА НАПУСНАТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ВЕДНАГА СЛЕД НАСРОЧВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ ЮЛИ ЗАДЪЛЖАВАМЕ ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ ОТ СДС ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В ПАРЛАМЕНТА, ЗА ДА ГЛАСУВАТ НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН И НУЖНИТЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ.

4. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ В СРОК ДО 30 МАЙ 1991 ГОДИНА ДА ИЗГОТВИ НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КОЕТО ДА ВКЛЮЧВА: ОТКАЗ ОТ ПАРТИЙНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ И КВОТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА И ИЗБОРИТЕ В ИМЕТО НА ОБЩАТА ЦЕЛ; ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В ОБЩЕСТВОТО ЗА СМЯНА НА СИСТЕМАТА В ОТВОРЕНОТО ДВИЖЕНИЕ - СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

5. НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПОДКРЕПЯ УСИЛИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

------------------------------
ОТ ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЕКЗЕМПЛЯР НЕ СТАВА ЯСНО С КАКВО МНОЗИНСТВО СА ВЗЕТИ ТЕЗИ РЕШЕНИЯ, КОИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИ ПОДКРЕПЯТ И КОИ ГИ ОТХВЪРЛЯТ. ОСТАВА ОТКРИТ И ВЪПРОСЪТ - ПОДОБНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИМА ЛИ ИЗОБЩО ПРАВО ДА ПРИЕМА ТАКИВА РЕШЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
-------------------------------


*  *  *

СОФИЯ, 20 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ЗА СЪЗДАДЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗА ЕДИНСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


I. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" СЕ ЗАПОЗНА С ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ, ВНЕСЕН ОТ КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПРОЕКТЪТ ДОКАЗВА НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗРАБОТИ ДЕМОКРАТИЧЕН И СЪВРЕМЕНЕН ОСНОВЕН ЗАКОН. НА ДЪРЖАВАТА Е ОПРЕДЕЛЕНА МЕНТОРСКА РАЗПОРЕДИТЕЛСКА РОЛЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ВМЕСТО ПЪЛНОМОЩНИК И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА ПРОЕКТЪТ ПРЕВРЪЩА ДЪРЖАВАТА В НЕГОВ НАСТОЙНИК.

НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА НЕ СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ЕСТЕСТВЕНОТО ПРАВО ДА ИГРАЕ РОЛЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОР В ДЪРЖАВАТА.

ОСВЕН ВСИЧКО ДРУГО ПРОЕКТЪТ НЕ САМО НЕ ПРЕДВИЖДА ГАРАНЦИИ СРЕЩУ УСТАНОВЯВАНЕТО НА НЕДЕМОКРАТИЧЕН РЕЖИМ В СТРАНАТА, НО И НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСОЧВАНЕТО НА ИСТИНСКИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА И НА ПРАКТИКА ГИ СПАСЯВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАЦИЯТА.

НЕЯСЕН ОСТАВА ПРОБЛЕМЪТ ЗА ГРАНИЦИТЕ И ПОСОКИТЕ НА РАЗВИТИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ГАРАНЦИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

ГЛОБАЛНО: ПРОЕКТЪТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ НЕ РЕГЛАМЕНТИРА ЯСНО ОСНОВНИ ПРОБЛЕМ НА НАЦИЯТА - СМЯНАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.

В ТОЗИ СМИСЪЛ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА Д Г И ОДОБРЯВА НАПУСКАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 39-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ СДС, КАТО ПРИЕМА, ЧЕ ОТ НЕЕФЕКТИВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАСТРАШАВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПРЕСТЪПЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН КОЙТО ОБЕКТИВНО ЩЕ ЛЕГАЛИЗИРА ИКОНОМИЧЕСКАТА МОЩ И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРИСЪСТВИЕ НА СТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА В БСП.

ДНЕС НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТРИЧА, ЧЕ ЕДНА ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 Г. - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРОНОЛОГИЧЕСКИТЕ ГРАНИЦИ НА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е НЕИЗПЪЛНИМА ПО ВИНА НА БСП И ВСИЧКИ ДРУГИ, КОИТО ЖИВЕЯТ С ИЛЮЗИЯТА, ЧЕ С ТОВА МНОЗИНСТВО В ПАРЛАМЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ОНЗИ ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СТРАНАТА, ОТ КОЙТО ИМА НУЖДА ДНЕШНА И УТРЕШНА БЪЛГАРИЯ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА Д Г И СЧИТА, ЧЕ ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЪС СВОЕТО СТАНОВИЩЕ ДНЕС ЗАСЯГА ПРОБЛЕМИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО ЕСТЕСТВО ВЪТРЕ В КОАЛИЦИЯТА, НО ТОВА СА ПРОБЛЕМИ НА КОАЛИЦИЯТА, А НЕ НА НАЦИЯТА. МОРАЛНИЯТ ПРОБЛЕМ, КОЙТО СЪЩЕСТВУВА ПРЕД ОСТАВАЩИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДЕПУТАТИ ОТ СДС, Е ТЕХЕН ПРОБЛЕМ И НЕ БИВА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС И ДА СЕ ПРЕВРЪЩА В ПРОБЛЕМ НА ОПОЗИЦИЯТА. ЗА ТЕЗИ ДЕПУТАТИ ОСТАВА МОРАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ, АКО ТЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НАД ЕДНА КОНСТИТУЦИЯ, ЧИЕТО ПРИЕМАНЕ ЩЕ ЗАВИСИ ВСЪЩНОСТ ОТ МНОЗИНСТВОТО НА БСП.


II. НЕЗАВИСИМО ОТ НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТАНОВИЩЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПОВДИГНАТИТЕ В НЕГО ВЪПРОСИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОАЛИЦИЯТА ЗАСЛУЖАВАТ ОСОБЕНО, СЕРИОЗНО ВНИМАНИЕ. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРОЯВЕНИТЕ И ПОЧТИ ЛЕГИТИМИЗИРАНИ НЕДОСТАТЪЦИ И ПОРОЦИ В РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС В ЧАСТНОСТ И НА СДС В ОБЩНОСТ ОБЕКТИВНО СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОВАЛЯТ ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА СДС.

ОТ МЕЖДУПАРТИЙНИТЕ И ПЕРСОНАЛНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ, НЕДОРАЗУМЕНИЯ И НЕСЪГЛАСУВАНОСТ, ОТ ИДЕЙНОТО НЕЕДИНСТВО НИЕ ВИЖДАМЕ ИЗХОД В ПРИЕМАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ НА ФОРМАЦИИТЕ В СДС, КОЙТО ДА НЕУТРАЛИЗИРА СВОЕВРЕМЕННО МЕЖДУПАРТИЙНИТЕ И ПЕРСОНАЛНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, ДА УНИФИЦИРА СТАНОВИЩАТА В НАЙ-ИЗГОДЕН ЗА ПОЛИТИКАТА НА СДС ВАРИАНТ И ДА ОСВОБОЖДАВА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ОТ БЕЗКРАЙНИ И БЕЗПЛОДНИ ПРЕНИЯ.

2. ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА БСДП И БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, ОТ ЕДНА СТРАНА И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР И ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ОТ ДРУГА, ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ДЕЙНОСТТА ПО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ОБЯВЕНИТЕ ОТ ТЯХ СДС - ЦЕНТЪР И НЕОЛИБЕРАЛНО -КОНСЕРВАТИВЕН БЛОК. ПО СЪЩЕСТВО ТОВА СА СУБКОАЛИЦИИ В КОАЛИЦИЯТА И НЯМА ДА ДОПРИНЕСАТ НИТО ЗА ЕДИНСТВОТО НА СДС, НИТО ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЕЛЕКТОРАТ ОТ БСП И КОЛЕБАЕЩИТЕ СЕ ИЗБИРАТЕЛИ.

3. НЕОБХОДИМО Е СКЛЮЧВАНЕТО НА НОВО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ В КОАЛИЦИЯТА ПРИ ОТЧИТАНЕ НА НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЪЛНАТА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС. ДО СКЛЮЧВАНЕТО НА ТАКОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ДА СЕ СПАЗВА СТРИКТНО СТАТУТЪТ НА СДС И ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НА КОАЛИЦИЯТА ОТ 23 АПРИЛ 1990 Г.

4. НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА 19 МАЙ 1991 Г. ДА СЕ ЗАНИМАЕ С ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЕДИННА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И ПОПУЛЯРНА ИЗБОРНА КОНЦЕПЦИЯ НА СДС.

СОФИЯ, 16 МАЙ 1991 Г.      ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДГИ: Л. СОБАДЖИЕВ, Д. ДИМОВ, X. ВЕЛЕВ, СТ. ВЕЛКОВ, СТ. ИКОНОМОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА 159 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ДО ДЕПУТАТИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КОИТО ОСТАВАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПОДПИСВАМЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НЕ ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА  САТРАПА ЖИВКОВ, НЕ ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА, КОЯТО ПРЕВЪРНА В КОШМАР И НАШИЯ, И ВАШИЯ ЖИВОТ, НЕ ДО ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КАТАСТРОФАТА HА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПОДПИСВАМЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО СВОИ БРАТЯ ПО СЪДБА И ПО БОРБА, ДО ХОРА, В КОИТО СМЕ ВЯРВАЛИ И ВЯРВАМЕ. НЕ ЗНАЕМ С КАКВО СЕ ИЗМЕРВА ВАЖНОСТТА НА ТАКЪВ МОМЕНТ. НЕ ЗНАЕМ КОЕ НАДДЕЛЯВА В НАС - ТРЕВОГАТА И МЪКАТА ОТ ТАЗИ КРАЧКА, ИЛИ НАДЕЖДАТА ЧЕ ЩЕ НИ ЧУЕТЕ.

ДОВЧЕРА ВИЕ БЯХТЕ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ, КОИТО ПЕЕХА ЗА СВОБОДАТА. С ОНИЯ, КОИТО ВИ ОБИЧАТ, КОИТО ВИ ИЗПРАТИХА В ПАРЛАМЕНТА И ПЛАКАХА В НОЩТА СРЕЩУ ЕДИНАДЕСЕТИ ЮНИ. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ НИКОГА ЗА ТЯХ. ТЕ СА ОНАЗИ ЧАСТ ОТ НАРОДА-МЪЧЕНИК, КОЯТО УСТОЯ ПРЕД ПОЛОВИНВЕКОВНАТА ЛЪЖА И ОТКРИ НАЙ-БЪРЗО В СЕБЕ СИ ДОСТОЙНСТВО И СИЛА ДА СЕ ВДИГНЕ НА БОРБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКО И НРАВСТВЕНО СПАСЕНИЕ. ТЕ, КОИТО БЯХА МАЧКАНИ ОТ ДИКТАТУРАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ИЛИ ПОЧТИ ЦЕЛИЯ СИ СЪЗНАТЕЛЕН ЖИВОТ. СПОСОБНИ ЛИ СТЕ ДА ГИ ПРЕДАДЕТЕ! НИМА МИСЛИТЕ, ЧЕ ТЕ УСЕЩАТ ВРЕМЕТО ПО-ЗЛЕ ОТ ВАС, ЧЕ СЕГА СА "ПЛОЩАДНИ ВИКАЧИ", ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ И БЕЗ ТЯХ! СПОСОБНИ ЛИ СТЕ НА ЕДНА ТАКА ГОЛЯМА, ТАКА ТРАГИЧНА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗАБЛУДА!

ПРИЯТЕЛИ, СВОБОДАТА НЕ Е ФАКТ. БЪЛГАРИЯ Е ВСЕ ТАКА ОПЛЕТЕНА В МРЕЖАТА НА КОМУНИЗМА, КОЯТО ТРЯБВА ДА РАЗКЪСАМЕ. "СРАМЪТ ПО ЧЕЛОТО" ОСТАВА.    БСП ПОДГОТВЯ ЗАД ГЪРБА ВИ НОВ И МНОГО ОПАСЕН БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИ ДОГОВОР, КОЙТО ЩЕ РЕГЛАМЕНТИРА ВЕЧНАТА НИ ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕВРОПА. БСП ИЗНАСЯ ТАЙНО ПОСЛЕДНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ. БСП НЕ ВРЪЩА ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ, НЕ СЕ РАЗКАЙВА. БСП ПОДГОТВЯ НОВИ МАНИПУЛАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, НОВИ ПРОВОКАЦИИ СРЕЩУ ОПОЗИЦИЯТА, ПОДГОТВЯ СВОЕТО ИКОНОМИЧЕСКО ГОСПОДСТВО ПРИ НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДДЪРЖА ЕТНИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ПРОГОНВА ОТ РОДИНАТА ЦВЕТА НА НАШАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, НА НАШАТА МЛАДЕЖ. КРЪВТА НА БЪЛГАРИЯ ИЗТИЧА!

ПРИЯТЕЛИ, ТЕ СА ХИТРИ, ЦИНИЧНИ И БЕЗСКРУПУЛНИ. ВИЕ ПАК ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗМАМЕНИ, ВИЕ СТЕ САМО УДОБЕН ПАРАВАН. БЪЛГАРИЯ    СЕ НУЖДАЕ ОТ
БЪРЗИ ИЗБОРИ, ОТ НОВ ВЪЗДУХ, НОВИ ХОРА, НОВИ ИДЕИ, НОВ ОБРАЗ ПРЕД СВЕТА. "НЕ НАЛИВАЙТЕ НОВО ВИНО В СТАРИ МЕХОВЕ" - СЪВЕТВА НИ СПАСИТЕЛЯТ. НИЕ НЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВИНОТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НАЛЯТО В КОМУНИСТИЧЕСКИЯ МЕХ, ЩЕ БЪДЕ ИСТИНСКО.

АКО ОСТАНЕТЕ ДНЕС В ПАРЛАМЕНТА, ЩЕ ВИ ОСЪДЯТ ПОТОМЦИТЕ, ИСТОРИЯТА! ЗАЩОТО УТРЕ МОЖЕ ДА Е КЪСНО. НИМА ЩЕ ЧАКАТЕ УМОРАТА И АПАТИЯТА ДА СЛОМЯТ ДУХА НА ХОРАТА, ДА ИЗГУБЯТ ТЕ СВОЯТА ВЯРА В ГОЛЕМИЯ СЪЮЗ НА ОПОЗИЦИЯТА! НЕ Е ЛИ ТОЧНО ТОВА ЦЕЛТА НА КОМУНИСТИТЕ! АЛА И ТЕ СЕ ЛЪЖАТ, МИСЛЕЙКИ, ЧЕ ГИБЕЛТА ЩЕ Е ЕДИНСТВЕНО ЗА НАС. ВЛАСТТА НА КОМУНИСТИТЕ ЩЕ ДОНЕСЕ ВСЕОБЩА ГИБЕЛ. НЕ Е НОРМАЛНО ДА ВИ ПОДКРЕПЯТ С ДЕКЛАРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БСП. НЕ Е НОРМАЛНО ДА ПОЛУЧАВАТЕ ВЪЗМУТЕНИ ПИСМА В ПАРЛАМЕНТА ОТ ХОРАТА, КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ВАС. ВРЕМЕТО ВСЕ ОЩЕ ВИ ПРИНАДЛЕЖИ. ВСЕ ОЩЕ СТЕ В НЕГО.

НО ВРЕМЕТО ГОВОРИ С ГЛАСА НА ИЗМЪЧЕНИЯ НИ НАРОД.

НИКОЛАЙ ПОЛЯКОВ, БЛАГА ДИМИТРОВА, АКАД. АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО, ДИМИТЪР КОРУДЖИЕВ, ЕНЧО МУТАФОВ, ЛЮДМИЛ ЧЕХЛАРОВ, ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ, ПРОФ. БОРИСЛАВ СТОЕВ, ПРОФ. ЛЮБОМИР ДИНОЛОВ, ДОЦ. ЮЛИЯ СТЕФАНОВА, ГЕОРГИ Г. ГЕОРГИЕВ, НИКОЛА КОРАБОВ, ЗДРАВКО ТРАЙЧЕВ, АДВ. ИВАН ГРИГОРОВ, СТ.Н.С. I СТ. ДИМИТЪР НЕНОВ, ПРОФ. АНГЕЛ ВЕНЕДИКОВ, ДОЦ. АНТОАНЕТА ВОЙНИКОВА, ИВАН АНДОНОВ, БОЖИДАР КУНЧЕВ, СТ.Н.С. I СТ. БОРИС ТЕНЧОВ, АНАНИ ЯВАШЕВ, СТЕФАН ДЕСПОДОВ, ПРОФ. РОЗАЛИЯ ЛИКОВА, ПРОФ. ХРИСТО БАЛАРЕВ, ПРОФ. КРАСИМИР МАНЧЕВ, СТ.Н.С. I СТ. ИВАН МАРКОВ, ДОЦ. ЮЛИАН КОНСТАНТИНОВ, ПРОФ.СТЕФАН РАШКОВ, ПРОФ. ВАСИЛ РАЙНОВ, ПРОФ. БОРЯНА ПИРЬОВА, РУМЕН ЛЕОНИДОВ, ВЛАДО ДАВЕРОВ, ХРИСТО КАЛЧЕВ, ГЕОРГИ ТРИФОНОВ, ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ, КАЛИН ЯНАКИЕВ, КИН СТОЯНОВ, ДОЦ. ПЕТЪР АНТОНОВ, ДОЦ. НИКОЛАЙ РИЗОВ, НИКОЛАЙ БИНЕВ, ИЛКА ЗАФИРОВА, ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ, ИВАН НИЧЕВ, ВАСИЛ СТАНИЛОВ, БОРИС ХРИСТОВ, ВАЛЕНТИНА РАДИНСКА, ДОЦ. МАЙЯ ПЕНЧЕВА, ПРОФ. КАМЕН КУМАНОВ, ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ОРАХОВАЦ, СТ.Н.С. II СТ. ВЕНКО БЕШКОВ, СТ.Н.С. Д-Р СТОЯН ГРУДЕВ, ДОЦ. РАДКА АНГЕЛИЕВА, ГЛ.АС. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ, ИРИНА МИНЕВА, КАТЯ БОЖИЛОВА, СТ.Н.С. I СТ. СТЕФАН КОЖУХАРОВ, ИВАН МЛАДЕНОВ, СТ.Н.С. ЛИЛЯНА ГРАШЕВА, Н.С. СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА, ХАРИ БЕКЯРОВ, Н.С. РАЯ КУНЧЕВА, МИРОСЛАВ ДАЧЕВ, КЛЕМЕНТИНА ИВАНОВА, ИВАН ЦАНЕВ, МАРГАРИТ МИНКОВ, МАРИН ЯНЕВ, КРАСИМИР СПАСОВ, СТОЯН АЛЕКСИЕВ, ВЕЧЕСЛАВ ПАРАПАНОВ, КРЪСТЮ ПАСТУХОВ, НИКОЛАЙ ПАСТУХОВ, МАРИЯ БОЯДЖИЕВА, ИВА[Н] АНЕВ, Н.С. ИВАН БИЛЯРСКИ, Н.С. СНЕЖАНА РАКОВА, К.И.Н. ТОДОР ПОПНЕДЕЛЕВ, СТ.Н.С. I СТ. ИВАН КУТИЕВ, ДОЦ. ТЕОДОР ЕТИМОВ, СТ.Н.С. I СТ. ЛЮДМИЛ ЦЕНОВ, ВЕСКА БОРИСОВА, БОРИС БОРИСОВ, ПРОФ. СТЕФАН РИБАРЕВ, ДОЦ. ИВАН ПЕТРОВ, ДОЦ. ЩИЛИЯН КАВЛАКОВ, Н.С. СТОИЛ ДОНЕВ, СТ.Н.С. I СТ. НИНА БАКЪРДЖИЕВА, СВЕТЛАНА ВЕНЕДИКОВА СТ.Н.С. ВЕРА МИХАЙЛОВА, ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА, Н.С. ВАСИЛКА АЛЕКСОВА, К.И.Н. ВАЛЕНТИНА ВАСЕВА, СТ.Н.С. ИВАНКА ЗЛАТЕВА, ИНА ПОПОВА, ПЕТКО НЕЙКОВ, ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕВ, СЛАВИ ПЕТРИНСКИ, ДИМИТЪР ДОЧЕВ, ГЛ.АС. МАРИЯ ДИМИТРОВА, К.Ф.Н. АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ДОЦ. КИРИЛ ТОПАЛОВ, СТЕФКА ФЕТФАДЖИЕВА, ГЛ.АС. СНЕЖАНА ЗАРЕВА, СНЕЖИНА ДИМИТРОВА, Н.С. ГРИГОР ГЕОРГИЕВ, СТ.Н.С. ЛИЛЯНА    МИНКОВА, Н.С. I СТ. СИЛВИЯ ДИМОВА, СТ.Н.С. II СТ. ЧАВДАР ДОКЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЧКОВ, ПЕТЪР ТОДОРОВ, ПРОФ. ИВАН ПОЖАРЛИЕВ, СТ.Н.С. I СТ. ХРИСТО НАНЕВ, КРУМ СЛАВОВ, ДОБРОМИР РАЧЕВ, ВАЛЕНТИН НЕНОВ, К.Т.Н. ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ, ИВАН ПЕНЧЕВ, Н.С. ЕЛАНА СТОЙКОВА, МАЛИНА ТОМОВА, СТ.Н.С. ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА, Н.С. ЕЛЕНА ТОМОВА, ВЕНЦИСЛАВ    БОЖИЛОВ, Н.С. I СТ. ДАРИЯ ВЛАДИКОВА, СТ.Н.С. II СТ. АЛЕКСАНДЪР АМУДРИЕВ, СТ. Н.С. НЪШАН АХАБАБЯН, Н.С. ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА, Н.С. АНА СТОЙКОВА, Н.С. НИНА ГЕОРГИЕВА, Н.С. АНИСАВА МИЛТЕНОВА, КРУМ БЪЧВАРОВ, ПРОФ. КИРИЛ БОЕВ, ИВАН СОКЕРОВ, ПЕТЪР МАРИНКОВ, КОНСТАНТИН МУХОВСКИ, ДОЦ. ДИМИТЪР ДОГАНОВ, ПЕТЪР ЯНЪКОВ, ИВАН ЛИЛОВ, ГЛ.АС. МАРИЯ ШНИТЕР, ДИМИТЪР ГОРАНОВ, ТОДОР КУМАНОВ, ИРИНА НАЧКОВА, ПЕТЪР БОЖКОВ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ, ИРЕНА БРИЛЯНТЩИКОВА, ВЛАДИМИР РУМЕНОВ, БОЖИДАР СТАВРЕВ, ГЕОРГИ БАШИЯНОВ, КРАСИМИР ОБРЕТЕНОВ, ЙОРДАН ВЕЛЧЕВ, ОЛЕГ КИРИЛОВ, ЕКАТЕРИНА ТОМОВА, РАДА АЛЕКСАНДРОВА, АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ЗДРАВКО ПОПОВ, ЙОСИФ ПЕРЕЦ, РАДОЙ РАЛИН, КОНСТАНТИН КОЧЕВ, ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, ПАНАЙОТ ГЕЛЕВ.

СОФИЯ, 17 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА МЕМОРАНДУМА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ХОДА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРИВЕТСТВА РЕШЕНИЕ N 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 12 МАРТ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 16 АПРИЛ - ДЕНЯ, В КОЙТО Е БИЛА ПРИЕТА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ЗА ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА /ДВ БР.21 ОТ 15 МАРТ 1991 Г./. ДЕНЯТ НА КОНСТИТУЦИЯТА Е ПОВОД ДА ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМЕ НАШЕТО УВАЖЕНИЕ КЪМ УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ТЯХНОТО НАРОДОПОЛЕЗНО, МЪДРО И ПРОГРЕСИВНО ДЕЛО. ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ТАЗИ ГОДИНА ПРАЗНИКЪТ СЕ ЧЕСТВА ПО ВРЕМЕ НА МАНДАТА НА СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБРАНО ДА ИЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ, БИ МОГЛО СЪЩЕСТВЕНО ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРАВНИЯ НИХИЛИЗЪМ И ВЪЗВРЪЩАНЕ ПИЕТЕТА НА НАЦИЯТА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И ОСНОВНИЯ ЗАКОН.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ С ДЪЛБОКО НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ Е ПРИНУДЕН ДА КОНСТАТИРА В ПОВЕДЕНИЕТО НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙЦИ И ИНСТИТУЦИИ ПОВЕЧЕ ПРЕТЕНЦИИ И ПРАЗНА ДЕКЛАРАТИВНОСТ, ОТКОЛКОТО ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪЗНАНИЕ ЗА ВИСОКАТА ИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАЦИЯТА И ИСТОРИЯТА.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ОТКРИТО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА ДА ПОДЧЕРТАЕ ИСТОРИЧЕСКАТА СИ МИСИЯ ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ КЪМ МОДЕРНАТА ДЪРЖАВНОСТ, ОСНОВАНА НА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА/ В ОГРОМНОТО СИ МНОЗИНСТВО НЕ ПРОЯВЯВА РАЗБИРАНЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО РЕФЕРЕНДУМА ОТ 1946 Г., ВЪЗ ОСНОВА НА КОЙТО БЪЛГАРИЯ Е ОБЯВЕНА ЗА РЕПУБЛИКА ПО НАЧИН, ПРОТИВОРЕЧАЩ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ. НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЕ ПРОВЕЖДА ОБЯВЕНИЯТ С ИЗМЕНЕНИЯТА НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1990 Г. ПРИНЦИП НА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ.  ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАГУБИ МНОГО ВРЕМЕ ДА РАЗГЛЕЖДА ВЪПРОСИ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРИ ЛИПСАТА НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДОБНИ РЕШЕНИЯ. НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ НАД МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ТАКА НАПРИМЕР ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ПРИЕ ОТЧЕТ НА ВТОРОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ. НЕ ПРИЕ И ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.

ЧЕТИРИ МЕСЕЦА СЛЕД КАТО ИЗБРА СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ГО Е ЗАДЪЛЖИЛО ДА ПРЕДСТАВИ СВОЯТА ПРОГРАМА, КОЕТО Е ОЩЕ ПО-НАЛОЖИТЕЛНО В НАСТОЯЩИЯ ПРЕХОДЕН ПЕРИОД. НА СВОЙ РЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ СЕ АНГАЖИРА С ПРОГРАМА, В КОЯТО ДА Е ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНА ПОРЕДНОСТТА НА ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНИТЕ, МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. НА ПРАКТИКА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ Е ПОСТАВИЛО В ЗАВИСИМОСТ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КОЙТО ВМЕСТО ДА СЕ КОНЦЕНТРИРА ВЪРХУ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИТЕ СИ ФУНКЦИИ, РАЗВИВА ТРЕСКАВА ДЕЙНОСТ ПО ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНОПРОЕКТИ, КОИТО ВНАСЯ И ИЗТЕГЛЯ ОФИЦИАЛНО И НЕОФИЦИАЛНО. ПОДОБНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЕРОЯТНО Е ПРОДУКТУВАНО ОТ ЗЛОПОЛУЧНИЯ ОПИТ СЪС ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. ТОЗИ ЗАКОН, ПРИЕТ С РЪКОПЛЯСКАНИЯ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВА ТЕРМИНИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ОТДАВНА УТВЪРДЕНИТЕ ВЪВ ВЕЩНОТО И ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО, И ПО ТОЗИ НАЧИН СИЛНО ЕРОЗИРА СИСТЕМАТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. РАЗБИРАЕМО Е ЗАБАВЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАТОВАРЕНО ДА ИЗРАБОТИ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА - ДА РЕГЛАМЕНТИРА ИЛИ ДА ПРОВЕЖДА АГРАРНА РЕФОРМА. СЪЩЕВРЕМЕННО ВАЖНИ СРОКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА, ТЕКАТ ОТ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ НА ЗАКОНА В СИЛА - 5 МАРТ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПРЕД ОРГАНИ, КОИТО НЕ СА ФОРМИРАНИ?! РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖАВАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ВНЕСЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НОВ ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С ВАЛУТНИТЕ ЦЕННОСТИ ОКОНЧАТЕЛНО ОЧЕРТАВА ТЕНДЕНЦИЯТА ДА СЕ ПООЩРЯВА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ВЪРШИ "ЧЕРНАТА" НОРМОТВОРЧЕСКА РАБОТА. ВСЪЩНОСТ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ Е ЕСТЕСТВЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ЛИПСАТА НА ЯСНА ПРОГРАМА И ИНФОРМАЦИЯ /ДОРИ ЗА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ/ ЗА ПРЕГОВОРИТЕ С МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД.

РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ НЕ СЕ ПРОВЕЖДА И В ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН. КЪМ ПОСТАНОВКАТА НА ЧЛ.86, АЛ.2 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ЧЕ "НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДРУГА ПЛАТЕНА ДЛЪЖНОСТ", ПАРЛАМЕНТЪТ Е ДОБАВИЛ В ЧЛ.129, АЛ.1 ОТ СВОЯ ПРАВИЛНИК - "ОСВЕН АКО Е ИЗБРАН В ПРАВИТЕЛСТВОТО". ПРАКТИКАТА ПОКАЗВА, ЧЕ МИНИСТРИТЕ ДЕПУТАТИ НЕ ПРИСЪСТВАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДОРИ КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ТЕХНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, И РАБОТАТА ИМ КАТО НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Е АБСОЛЮТНО НЕПЪЛНОЦЕННА. ОЩЕ ПО-НЕСЪВМЕСТИМИ СА ФУНКЦИИТЕ НА ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ HА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪВЕТ. НАРЕД С ТОВА СЕ ОЧЕРТАВА И ТЕНДЕНЦИЯ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ ОТ ПЪЛНОМОЩИЯТА ИМ И НАЗНАЧАВАНИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПОСЛАНИЦИ.

БЕЗПРИНЦИПНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ КОМПРОМИСИ НЕИЗБЕЖНО КРИСТАЛИЗИРАТ В ПРАВЕН НИХИЛИЗЪМ. ЩЕ СЕ ОГРАНИЧИМ САМО С ДВА ДРАСТИЧНИ ПРИМЕРА:

1. РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 30 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА ПОДКРЕПА НА ВСЕ ОЩЕ НЕПОДПИСАНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, ПОСТИГНАТО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НЕЛЕГИТИМЕН ОРГАН, КАКЪВТО Е "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ";

2. ИЗБОРЪТ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО ОТ НЕИЗВЕСТЕН БРОЙ ГЛАСОВЕ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРИЕТАТА ОТ САМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОЦЕДУРА.

ЗАПОЧНАЛОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОСНОВНИ НАЧАЛА НА КОНСТИТУЦИЯТА СЪЩО ПОКАЗВА ТРЕВОЖНИ ТЕНДЕНЦИИ. НЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ СЕ ОТЧИТА ИСТОРИЧЕСКИЯТ НИ ОПИТ С КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1947 Г. - ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНА ПО ОБЕМ НОРМОТВОРЧЕСКА ВЛАСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО /ПО ПРАВИЛО ФОРМИРАНО ОТ ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО/, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЛИВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. ПРАВЯТ СЕ ИЗКАЗВАНИЯ, ЧЕ ЧОВЕКЪТ ЩЕ БЪДЕ ЦЕНТЪР НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ С ПОЗОВАВАНЕ НА ФОРМАЛНИЯ АРГУМЕНТ, ЧЕ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА БИЛИ УРЕДЕНИ ПРЕДИ ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ. НО НЕ СА ЛИ ЗАЛОЖЕНИ В ПРЕЦИЗНАТА И БАЛАНСИРАНА КОНСТИТУЦИОННА УРЕДБА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НАЙ-ДОБРИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА? ВСЯКА ИЗЛИШНА ДУМА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ ИЗЛИШНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ НЕЙНОТО ПРИЛАГАНЕ.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗАСТЪПВА СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ НОВАТА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ ТРЯБВА КАТЕГОРИЧНО ДА ПРОВЕДЕ ПРИНЦИПА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ КАКТО СТРУКТУРНО, ТАКА И ПЕРСОНАЛНО, КАТО ОСИГУРИ ВЗАИМНОТО ИМ УРАВНОВЕСЯВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ НАМИРА, ЧЕ КОНСТИТУЦИЯТА ТРЯБВА ДА УТВЪРДИ ТАКАВА УРЕДБА НА ПРАВАТА, КОЯТО ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА СЕ ОГРАНИЧАВА САМО ОТ СВОБОДАТА НА ДРУГ ЧОВЕК. ОСОБЕНО ВАЖНА Е СВОБОДАТА НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПАЗЕНИ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЧИИТО ПРАВОМОЩИЯ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА.

КАТО ИЗХОЖДАМЕ ОТ СВЕТОВНИЯ ОПИТ И НАТРУПАНАТА У НАС ПРАКТИКА, СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРИ ДРУГ ПОДХОД НЯМА ДА СЕ ПОСТИГНЕ НЕОБХОДИМАТА ТРАЙНОСТ И СТАБИЛНОСТ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ТЯ НЯМА ДА ОТГОВОРИ НА НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА НАШЕТО ДЪРЖАВНО РАЗВИТИЕ.

С ОГЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЪМНЕНИЯТА В ЛЕГИТИМНОСТТА НА СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАСТОЯВАМЕ ТО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЯСНО, НЕДВУСМИСЛЕНО И БЕЗУСЛОВНО ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

1. КОНСТИТУЦИОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА РЕФЕРЕНДУМА ЗА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ 1946 Г.

2. ЗАКОННОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ОТ ЮНИ 1990 Г. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ СИГНАЛИ И КОНСТАТАЦИЯ ЗА ДОПУСНАТИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

3. РАЗГРАНИЧАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ПРАВЕН И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТ.

ТОВА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ПРЕДИ ОБСЪЖДАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ШИРОКА ПУБЛИЧНОСТ.

С НАСТОЯЩИЯ МЕМОРАНДУМ СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ НЕ СПОДЕЛЯ БЕЗПОЧВЕНИЯ ОПТИМИЗЪМ НА РЕДИЦА ДЪРЖАВНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ ЗА ХОДА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ У НАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНОСНО СПОСОБНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПОСТАВИ ОСНОВИТЕ НА СОЛИДНИ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И СТАБИЛЕН ПРАВОВ РЕД.

ПРЕХОДЪТ ОТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ И ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНА ИКОНОМИКА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И МОДЕРНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ САМО ВЪЗ ОСНОВА НА ЯСНА, УБЕДИТЕЛНА И ПРИЕТА ОТ ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ. НА СЪЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ И ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА КАТО СЪЩЕСТВЕН ЕТАП НА ТОЗИ ПРЕХОД И ЮРИДИЧЕСКИ ФУНДАМЕНТ НА БЪДЕЩА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 7 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ЮРИСТИ, АСОЦИАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ИКОНОМИСТИ, АСОЦИАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, МЛАДЕЖ ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, АСОЦИАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ АРХИТЕКТИ И НА АСОЦИАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО КОМИСИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.


ГОСПОДА,

ПОВЕДЕНИЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТНИЧКИ В КОНСУЛТАЦИИТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 1990 Г. - МАРТ 1991 Г., ДЕМОНСТРИРА ОПАСНИ ТЕНДЕНЦИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕПАРАТИЗЪМ. ПОЛУЧИЛИ ЛЕГИТИМНОСТ ЕДИНСТВЕНО КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ САТЕЛИТИ, ТЕ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА НАДМОГНАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ПРИСТРАСТИЯ И ДА ТЪРСЯТ ПЕРСПЕКТИВНО    РЕШЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ В ЕДНА УСЛОЖНЕНА ОБСТАНОВКА НА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА.

НЕЩО ПОВЕЧЕ - ИЗГРАЖДАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ ОБЕДИНЕНИЯ, ТВЪРДО ОТСТОЯВАЩИ ЛЯВА ИЛИ ДЯСНА ТЕНДЕНЦИЯ И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАЩИ ВСЯКО ПООТДЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ, ПОСТАВЯ НЕПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТУДЕНТСКИ И МЛАДЕЖКИ СДРУЖЕНИЯ В АБСУРДНА СИТУАЦИЯ.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯВА И ЕДНО ГРУБО НАРУШАВАНЕ НА СОБСТВЕНОТО ИМ СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ЗА ШИРОКО ОГЛАСЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ПО ИМУЩЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ И ЕДВА ТОГАВА ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО НИВО, ВКЛЮЧВАЩ НЕ САМО ПОЛИТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ!

ЕТО ЗАЩО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ПОД ВАШ ПАТРОНАЖ МЛАДЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ ЩЕ НАМЕРЯТ СВОЕТО РАЗУМНО РАЗРЕШЕНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ /ДСЖ/.


ДЕСЕТИ НОЕМВРИ 1989 Г. Е ВОДОРАЗДЕЛЪТ МЕЖДУ АВТОРИТАРНО-БЮРОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И ПРЕХОДА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО.

ДНЕС В НАШАТА СТРАНА СЕ ИЗВЪРШВАТ ДЪЛБОКИ РЕВОЛЮЦИОННИ ПРОМЕНИ. ПРЕУСТРОЙСТВОТО НАВЛИЗА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ, ПОДЕТ Е КУРС КЪМ ПРОМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА. ВЪЗНИКВАТ НОВИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ, ВЪЗРАЖДАТ СЕ СТАРИ. РАЗГРАЖДАТ СЕ СТРУКТУРИ, ОБНОВЯВАТ СЕ ДОСЕГАШНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ. ДЕМОКРАЦИЯТА, ГЛАСНОСТТА И ПЛУРАЛИЗМЪТ РАЗДВИЖВАТ ЕНЕРГИЯТА, ИНИЦИАТИВАТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА НАРОДА.

НОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ДУХОВНИ УСЛОВИЯ И РЕАЛНОСТИ, СЪЗДАЛИ СЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ, ОБУСЛАВЯТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВО РАВНИЩЕ НА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

ОТЧИТАЙКИ ВЕКОВНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА КАТО РАДЕТЕЛ ЗА СОЦИАЛЕН И ДУХОВЕН НАПРЕДЪК, НИЕ ИЗДИГАМЕ ИДЕЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ, ИСТОРИЧЕСКИ НАСЛЕДНИК НА ЖЕНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЕПОХАТА НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ, БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ДВИЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ. ТОЙ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА БЪДЕ ДОСТОЕН ПРИЕМНИК НА НАЙ-ЦЕННОТО В ТЕХНИЯ ОПИТ И ИДЕИ, ДА ГИ  РАЗВИВА И ОБОГАТЯВА, ЗА ДА ИЗДИГА НА НОВО РАВНИЩЕ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА ЖЕНАТА.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ Е НЕПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТКРИТА ЗА ВСИЧКИ ЖЕНИ, КОИТО ПОДДЪРЖАТ ПЛАТФОРМАТА МУ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПАРТИЙНАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ. НЕГОВА ГРИЖА Е ЗАЩИТАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ И ДОСТОЙНСТВОТО НА ЖЕНАТА В ОБЩЕСТВОТО, ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО Й В СЕМЕЙСТВОТО И ТРУДА, УТВЪРЖДАВАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ЩЕ ЗАЩИТАВА И НАСТОЯВА ЗА РЕШАВАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНО ЖЕНСКИ ПРОБЛЕМИ - ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА МАЙЧИНСТВОТО И РОДИТЕЛСТВОТО, СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ТРУД И НАЧИН НА ЖИВОТ НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ, НА ЖЕНИ - ГЛАВИ НА СЕМЕЙСТВА ИЛИ С ОБРЕМЕНЕНИ ЖИТЕЙСКИ СЪДБИ; ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ЖЕНАТА В ДОМАШНИЯ БИТ; ПОДГОТОВКА НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА СЕМЕЕН ЖИВОТ;ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И НРАВСТВЕНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ В СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩЕСТВОТО; ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ; ИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ; ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА ОКОЛНА CPEДА И ЗА ЗДРАВА НАЦИЯ.


            ЦЕЛИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ СА:

СВОБОДАТА, РАЗБИРАНА КАТО СЪЧЕТАНИЕ ОТ ТАКИВА УСЛОВИЯ ЗА ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ /ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ, ДУХОВНИ/, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ РАЗГРЪЩАНЕ И ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА ЖЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРИ СВОБОДЕН ИЗБОР НА ПОЛИТИЧЕСКА, МИРОГЛЕДНА И РЕЛИГИОЗНА ОРИЕНТАЦИЯ.

ОТГОВОРНОСТТА, РАЗБИРАНА КАТО ПРИЗВАНИЕ И ДЪЛГ НА ЖЕНАТА, ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИТЕ ЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ; КАТО ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА, ГРИЖАТА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ, ОТГОВОРНОСТ КЪМ ЛИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ.

РАВЕНСТВОТО, РАЗБИРАНО НЕ САМО КАТО ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, НО ПРЕДИ ВСИЧКО КАТО РАВНОПРАВИЕ, СЪЗДАВАЩО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА НА ЖЕНАТА.

СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗБИРАНА КАТО ПРИОРИТЕТНА ГРИЖА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО ЗА МЛАДИТЕ И МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ДЕЦАТА И ПЕНСИОНЕРИТЕ, СЕМЕЙСТВАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ ПОД ЖИЗНЕНИЯ МИНИМУМ; КАТО ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЖЕНАТА ДА СЕ РЕАЛИЗИРА В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА.

НРАВСТВЕНОСТТА, РАЗБИРАНА КАТО ВАЖЕН ПРИНЦИП НА ОТНОШЕНИЯТА В ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО; КАТО СИНТЕЗ НА ТАКИВА НЕПРЕХОДНИ ДОБРОДЕТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА КАТО РОДОЛЮБИЕ, ЧОВЕКОЛЮБИЕ, МИЛОСЪРДИЕ, ЛЮБОВ КЪМ ДОМА И СЕМЕЙСТВОТО, ЖЕРТВОГОТОВНОСТ В ИМЕТО НА ДЕЦАТА И ТЯХНОТО ДОБРУВАНЕ.

УЧАСТИЕТО, РАЗБИРАНО КАТО РАВНОСТОЙНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЖЕНАТА В МАТЕРИАЛНОТО И ДУХОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО, В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА И ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ; КАТО АДЕКВАТНО НА ПОДГОТОВКАТА НА ЖЕНИТЕ УЧАСТИЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ВСИЧКИ НИВА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:34:29    20-05-1991