21 октомври 1993


София, 21 октомври 1993 година
Брой 206 /994/


София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ".


Националният съвет на Християндемократическия съюз в България /НС на ХДС/ заявява че публикацията във в. "Демокрация", бр.245 от 20 октомври 1993 г., "За Християндемократическия интернационал има само едно ХДС" на Борислав Чалъков е груба лъжа, целяща дезинформация на общественото мнение, дискредитиране на независимия печат и атака срещу Европейския християндемократически съюз /ЕХДС/. Гореспоменатият автор не си е направил труда да провери фактите или умишлено е скрил истината.

На заседание на Софийски градски съд /СТС/ по фирмено дело 815/90, проведено на 11 август 1993 г. от 14,30 ч., производството по молба на Юлий Павлов за извършване на промени в състава на ръководството бе прекратено в резултат на направените възражения ог политическия секретар на ХДС в България д-р Светлана Спасова /съгласно последната и единствена до този момент съдебна регистрация на партията/ от организационния секретар на ХДС в България Христо Генев и от четиринадесет членове на КС на партията, което е 2/3 - необходимият брой членове за вземане на законни решения съгласно регистрирания в СГС Устав на ХДС в България, и поради внасяне от страна на Юлий Павлов на документи с невярно съдържание в съда. Съдебният състав сметна направените възражения за основателни и даде на молителя едномесечен срок да заведе дело в Софийския районен съд /СРС/ срещу ръководството на партията за доказване на фактите. Същият е внесъл в СРС искова молба, но поради непълнота на документите /липса на печат невнесена такса и др./ на това дело още не е даден ход. В СГС "фирмено отделение" е постъпила и молба от законно избраното ръководство на ХДС в България със съпредседатели д-р Светлана Спасова и Христо Генев за извършване на промени в устава и в състава на ръководството, която ще бъде разгледана след решението на СРС. Бившият председател на ХДС в България е внесъл в съда документи с невярно съдържание, за което ще му бъде потърсена съответната отговорност.

Вестник "Демокрация" се позовава на Удостоверение от СГС, издадено на базата на последната регистрация на ХДС в България от 30 април 1993 г., съгласно която политически секретар на Партията е д-р Светлана Спасова, а организационен секретар Христо Генев. НКС на СДС и неговият орган обаче тълкуват този документ, както дяволът Евангелието, и признават за гореспоменатите длъжности други лица, нефигурираши никъде - Асен Агов и Павел Шопов, признаващи същевременно Юлий Павлов на основание на същия документ.

Съветът на ЕХДС бе запознат с извършените на законно проведеното Общо събрание през юли 1993 г. промени в ръководството на ХДС в България, както и в неговия статут, и напускането на СДС, и ги призна, което е видно от персоналните покани до съпредседателите на съюза за участие във форумите на ЕХДС.

Настояваме в. "Демокрация" да публикува необходимото опровержение. В противен случай ще бъдем принудени да дадем вестника под съд.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ХДС В БЪЛГАРИЯ: д-р Светлана Спасова, Христо Генев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" И ОТ МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ, ЧЛЕНОВЕ НА КОАЛИЦИЯТА СДС - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ ФОРМАЦИИ.


Отчитайки марксистко-републиканската реставрация и налагане чрез всички средства и форми на мафиотската финансово-болшевишка диктатура в България - представена от узурпатора-президент Желю Желев, както и последното интервю на Н.В.Цар Симеон II пред вестник "ABC", че търпението му се изчерпва, се налага Националното ръководство на Съюз "Справедливост" твърдо да препотвърди основните необходими действия за оцеляване и декомунизиране на отечеството:

1. Обединителен процес за здравите монархически формации, репресираните противокомунисти и всички безпартийни. Строг отчет на всички лидери на противокомунистическите партии, подкрепящи Търновската конституция и Н.В.Цар Симеон II, както и декларации на техните становища за протичащите общественополитически процеси и изхода за България.

2. Подмяната на избирателния вот е обществено достояние и факт. Призоваваме всички избрани с противокомунистически вот държавни служители и депутати да депозират декларации-отчети пред своите избиратели за извършената реална дейност, в противен случай ние ще ги считаме за узурпатори и предатели на националните интереси. Наложително е търсене на политическа и съдебна отговорност на колабориралите с комунистическата мафия лидери от СДС, извършили общи крупни финансови грабежи.

3. Наглата подигравка чрез обещаните неизплатени еднократни обезщетения на репресираните, хаотичното взаимно противоречиво прокомунистическо законодателство и "конституция", мъчителното протакане на връщането на заграбените с огън и жулел земеделски земи и всяка друга собственост, безконечната спирала на корупцията, грабежите и бандитствата, както и окончателното цинично преразпределение на експроприираното национално богатство с помощта на съветската окупация и невинно пролятата българска кръв от Оф-комунистическите български васали. Това е годината на комунистическата пирова победа, изразена чрез дебели банкови сметки, натрупани от потта, кръвта и страданието на загиващия български народ.

4. Наложителни са незабавни общонационални протестни действия /с всички мирни средства/, общонационална стачка, масови различни по форма протестни действия, както и безсрочен общонационален митинг-бдение, подкрепен от всички честни монархисти, лидери-противокомунисти, безпартийни, държавни служители, депутати и репресирани - до падане на васалните узурпаторски Президентство, Министерски съвет и Народно събрание, както и техните репресивни служби и структури.

5. Поради незаконността и противобългарския характер на проведените избори след 9 септември 1944 г. чрез незаконно наложените комунистически конституции и правила призоваваме за образуване на национален комитет за възстановяване на Търновската конституция. Този комитет да бъде съставен от представители на всички съсловия /пропорционално и на паритетни начала/ и лидерите на политически партии, доказали неучастие в четиригодишното Оф-комунистическо узурпаторство. Покана до законния държавен глава Н.В.Цар Симеон II да се завърне в отечеството и да проведе необходимите държавни актове чрез изискванията на Търновската конституция.

Братя и сестри, изстрадали българи, след черния мрак иде светлината по Божия повели, след нощта иде денят. Днес е времето да станем единни в защита на загиващия български род, в защита на отечеството, приемствеността на Търновската конституция и законния Цар на всички българи Н.В.Цар Симеон II!

Каквото и добро да сторим за Родината, възстановявайки истината и справедливостта, ще е за полза на род и поколенията! Вярата ни в коравия български дух, виталният стремеж към прогреса и хармонията ни карат да вярваме силно в победата над безотечествения ОФ-комунизъм.

За координация и съвместни действия без каквито и условия за подкрепящите призива: ул."Врабча" 10 тел.87-68-53

Бог да подкрепи нашата борба!

Бог да пази Царя и България!

София, 14 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ: Огнян Цеков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВЕН СЪЮЗ: Иван Марчевски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРИСТИГАНЕТО НA НОВОНАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛАНИК НА САЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УИЛЯМ МОНТГОМЪРИ. Документът е адресиран до президента на републиката, до министъра на външните работи и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Изявлението на новоназначения посланик на САЩ г-н Уилям Монтгомъри пред сенатската Комисия по външните работи за промяна на клаузите на българската конституция, забраняващи партии и организации на етническа и религиозна основа, представлява груба намеса във вътрешните работи на България.

По силата на своите служебни задължения Вие, г-н Президент, и Вие, г-н Министър, бяхте длъжни незабавно да протестирате срещу такъв противобългарски акт. Това не беше сторено нито в първите няколко дни в София, нито при посещението Ви в САЩ, г-н държавен глава. Едва след завръщането Ви от Виена, когато вече случаят се бе разразил в остър скандал и българският народ категорично отхвърли американското предизвикателство, Вие излязохте с една безлична, невзрачна декларация, в която, вместо да осъдите антибългарското деяние на висшия дипломатически представител на САЩ и да поискате от официален Вашингтон да го отстрани от посланически пост, се задоволихте с общи, с нищо неангажирани приказки за "суверенност" на България и въпреки чудовищната дързост на г-н Монтгомъри, на когото даже не споменахте името, унизително, в ущърб на българската сигурност, на националните интереси, чест и достойнство, се обявихте за "добри" отношения със Съединените щати.

Желанието на министъра на външните работи г-н Даскалов, изразено по Българската национална телевизия, да запита скандализирания американски дипломат при пристигането му в София какво е имал предвид в своето ясно и точно формулирано изявление пред Сенатската комисия, издава намерението на българския държавен глава г-н Желю Желев да приеме акредитивните писма на г-н Монтгомъри и по такъв начин официално да узакони встъпването на поста посланик на първата геополитическа суперсила на човек, който с дейността си ще накърнява целостта и сигурността на еднонационалната българска държава.

С цената на национално предателство и угодничество ли се изграждат добри отношения между държавите, в частност със САЩ, г-н Президент?

В името на битието и просперитета на Отечеството Българската национално-радикалиа партия /БНРП/ настоява българският държавен глава Желю Желев и Министерството на външните работи да поискат от президента на Съединените американски щати г-н Бил Клинтън да лиши г-н Уилям Монтгомъри от посланическия пост и на негово място да назначи благоразположен към 1300-годишната българска нация и държава американски дипломат. В противен случай БНРП ще организира по цялата страна протестни акции и митинги срещу встъпването на поста посланик на САЩ в България нежеланата персона г-н Монтгомъри.

Българската национално-радикална партия е за равноправни, взаимноизгодни и добронамерени отношения с всички държави в света, в това число и със Съединените американски щати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

София, 18 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомпри - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НA СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ДИМИТРОВГРАД, ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НA РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИМЕТО НA ГРАДА.


На 26 август 1993 г. СДС в града излезе с меморандум, в който иска оставката на кмета на община Димитровград и провеждане на референдум поради следните причини:

1. Това, че градът носи името на най-големия противник на демокрацията в България, вече се превърна в позор и унижение за неговите жители. За така създалото се положение пряка отговорност носи кметът на общината, който за две години не направи нищо за положителното решаване на този въпрос.

2. Приетата по предложение на кметската администрация общинска приватизационна програма обслужва корпоративни интереси на икономическа групировка близка до кметството и не осигурява нормалното протичане на приватизацията, която не е еднократен акт, а бавен и продължителен процес, целящ осигуряването на еднакви възможности за всички заинтересувани частни предприемачи и търговци.

3. Според излязъл наскоро доклад на комисията по законността и на комисията по строителството към общинския съвет кметската администрация е провела редица незаконни търгове за заведения и магазини, които са общинска собственост, а в същото време не взема никакви мерки срещу ширещото се незаконно строителство. Общинският координационен съвет /ОбКС/ на СДС-Димитровград. счита, че вина за тези закононарушения носи кметът на общината, който със своето бездействие и невзимане на отношение е спомогнал изключително за извършването им.

4. В нарушение на Закона за земята по селата от общината се създават кооперации в идеални граници под прякото ръководство на кмета и на заместник-кмета на Димитровград.

Считаме, че всичко това застрашава и вреди на интересите на цялото население на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбКС НА СДС: Н.Тенев

София, 15 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ПОВОД НA СПИРАНЕТО НA ВЕСТНИЦИ ПОРАДИ НЕИЗПЛАТЕН ДЪЛГ КЪМ ПЕЧАТНИЦА "РОДИНА".


Вече четири години сме свидетели на новите комунистически репресии срещу радикалния антикомунистически печат чрез изкуствено създаден недостиг на хартия, организиран бойкот на разпространителската мрежа, нелоялната конкуренция на издания, зад които стоят крадени комунистически пари, манипулиране на общественото мнение, натиска на синьо-червения политически монопол.

Поредната жертва стана вестник "Ранно утро", който се ползва с авторитет и влияние върху радикалните антикомунисти, каквото и да говорят противниците му.

Партия Либерален конгрес предупреждава българската общественост, че се слага началото на ескалация на репресии срещу радикалния антикомунистически печат, които ще се окажат фатални не само за политическия живот, но и ще стъпчат надеждите за либерално развитие на България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

София, 18 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA РАБОТНАТА ГРУПА "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА" КЪМ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ЛЕКАРСТВА.


На свое заседание на 19 октомври 1993 г. работната група /РГ/ "Социална политика" към Християндемократическия съюз /ХДС/ в България обсъди декларацията на Инициативния комитет на майките против отмяната на безплатните лекарства и взе следните становища и решения:

1. Категорично подкрепя справедливите искания на Инициативния комитет.

2. Счита, че въпреки известния напредък с предложението за разширяване на списъка на заболяванията, за които се полага цялостно безплатно лечение, проблемът не е решен по същество.

3. Правителството на проф.Беров в лицето на министрите Матинчев и Гугалов продължава да е дезинтересирано към здравето на бременните и подрастващите.

4. Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалните грижи съзнателно отбягват изработването на цялостен анализ на майчиното и детското здравеопазване в Република България и продължават да пренебрегват изводите и препоръките на УНИЦЕФ за страната. В същото време детската смъртност по данни на УНИЦЕф достигна 22 процента, а естественият прираст е отрицателен и продължава да намалява.

5. На базата на горепосоченото, изхождайки от основните принципи на християндемокрацията за социален коректив на пазарната икономика и солидарност, работната група "Социална политика" към ХДС в България се ангажира да извърши свой анализ на детското и майчиното здравеопазване в Република България, като данните от него предостави на съответните комисии в парламента, правителството, международните здравни институции и хуманитарни организации и на цялата българска общественост.

6. РГ "Социална политика" предлага на ХДС в България на заседанието на Националния си съвет на 23 октомври 1993 г. да разгледа и да вземе отношение по тази декларация.

На заседанието присъства и изрази съгласие с декларацията съпредседателката на ХДС в България д-р Светлана Спасова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РГ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА": д-р Марсел Леви

София, 19 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври. Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "РАЗШИРЯВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО "/ЧАСТ ВТОРА/ ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НA СЪЮЗА НA ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 2-3 ОКТОМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ


3. Единството идва и от естествената спойка на АНТИКОМУНИЗМА. Днес имам чувството, че всички са антикомунисти. При това налице е едно антикомунистическо кокошинене и стремеж всеки да се направи по-голям антикомунист, но забележете, обикновено това става само на думи. Днес за антикомунист се представя и този, който след 9 септември е възпявал Сталин и Червенков и сега ни убеждава, че това е било "грешка" на времето. Ето защо е необходимо да определим ясно своя антикомунизъм. Първо, това е отношение против комунистическата система - и ясно даване на път на частната собственост, на пазарната икономика в нейния либерално-социален вариант, отчитащ спецификата на нашата широкоспектърна коалиция. Второ - не война с частния бизнес, а заедно с него - разграждане на икономическите основи на комунистическата система.

Трето. Въпросът за кадрите. Отговорът тук е само един - професионализъм, но без комунизъм. Професионалист е само този, който работи за разпадането на социалистическо-държавната стопанска система. Той е и естествен антикомунист.

Четвърто. Антикомунизмът днес, в нашата политическа реалност, означава ясно определяне на политическия противник на СДС. И това е една от главните стратегически задачи на СДС. Съюзът не може непрестанно да насочва острието си, своята политическа атака, своята интелектуална енергия в най-различни политически посоки и особено - към самия себе си. Трябва да има цел на атаката и тактика за победа над политическия противник. С тревога наблюдавам опитите на мнозина да отклонят през последната година СДС от основния прицел на атаката - БСП, и от нейната политика. Наблюдавам как започва да се стреля във второстепенни обекти, как на тези второстепенни позиции се посвещават огромни анализи. А няма кой да вложи енергията си за задълбочен анализ на позицията, тактиката, стратегията на нашия основен - и днес, и в бъдеще, политически опонент. Искам да бъда разбран много ясно. Антикомунизмът е в това не просто да се плещи срещу комунистите, а конкретно да се работи срещу социалистическата икономическа система. Под конкретна работа разбирам много неща - от силното парламентарно поведение на СДС до силното държавническо отношение, отчитащо националните интереси и приоритети.

На пето място. Въпросът за единството е въпрос за етиката в отношенията. Етиката включва много елементи - от това, че ако сме християни, а не комунисти, просто не ни е позволено от Бога Да се оплюваме, да се нападаме помежду си. Който действа така, просто за мене е все още комунист, а не християнин. И хората очакват от нас да кажем ясно стоп, стига на всички псевдо-революционни изказвания, оплювания и мръсотии, които някои с огромна настървеност изливат вътре в СДС. Забележете - вътре в СДС, а не срещу БСП. И който говори срещу своите, който "крои" и прекроява своите, той просто услужва на БСП. Дали е агент, или не, няма значение. Той просто изпълнява такива функции. На последно място, но не и по значение, ще спомена, че единството означава синхрон в действията между НКС и ОбКС и регионални КС, диалог между партиите и изясняване на двустранна и многостранна основа /на национален или регионален принцип/ на взаимоотношенията между тях. Решаване на проблемите в кухнята, а не в гостната пред очите на всички.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ, ПРОЧЕТЕН НA ПЛЕНУМ НA СЪВЕТА НA 26 СЕПТЕМВРИ 1993 Г, СОфИЯ.


а/ От първия си ден до сега правителството на проф.Беров е принудено да води война на всички фронтове срещу административния саботаж, осъществяван по парола на "Раковски" 134 от "синята номенклатура" във всички без изключение държавни институции. Към нея се числят немалка част от висшите чиновници в централните ведомства и в представителствата на България в чужбина. Срещу правителството работят за сметка на данъкоплатците хиляди местни функционери на СДС, "устроени" в общинските и в областните администрации, в ръководствата на държавните и общинските фирми, в ликвидационните съвети и в поземлените комисии. Политизираната и подчинена на СДС съдебна власт открито воюва срещу изпълнителната. Синдикатите често превръщат тристранното партньорство в политически механизъм за натиск върху правителството не в интерес на трудещите се, а в услуга на неясни финансови групировки. Президентски съветници се намесват във въпроси от изключителната компетенция на правителството, стават проводници на чужди, враждебни на България интереси. Националният ефир продължава да се използва за пошло синя пропоганда и контрадезинформация. На думи всичко това се прави в името на борбата срещу "рекомунизацията", а на практика помага на СДС най-цинично да консумира и популистките дивиденти на опозицията, и административните благини на управляващите. В крайна сметка всичко това ерозира българската дъжавност по начин, който е изключително опасен за страната.

б/ Кризата на българската държавност все по-умело и целенасочено се подклажда от кръговете, желаещи да подготвят, мотивират и оправдаят един авторитарен модел на прехода. Новите олигархии, съчетаващи финансови, синдикални, административни, а и чужди на страната ни интереси, днес се обединяват срещу политиците. Те чувстват заплахата за новата плутокрация, идваща от утвърждаващите се, макар мъчително, структури на гражданското общество. Атакувайки "калпавия парламент", те прехвърлят в съзнанието си "латиноамерикански варианти". Дискредитирайки реалните носители на промяната днес, те изправят страната ни пред голямата опасност да загуби доверие във всяка последователна политика на реформи.

в/ Факт е, че в усилията си да се бори с кризата и да движи промените в изпълнение на своята програма, Министерският съвет невинаги може да разчита на нужната му парламентарна подкрепа. Тя не е осигурена нито с коалиционен съюз, нито с политическо споразумение, нито с идейна близост на силите, подкрепящи това или онова действие на правителството. Тя може да бъде реализирана само чрез добра воля и конструктивна инициатива за консултации по всеки конкретен повод. Този механизъм съзнателно се саботира от СДС, почти не се подкрепя от Нов съюз за демокрация /НСД/ и често се проваля от ДПС. При тази ситуация БСП и нейните коалиционни партньори не бива да превръщат критичната си конструктивност спрямо правителството в безкритично слугуване на всякакви парламентарни капризи на НСД и ДПС. Дистанцията между нас и тях, между нас и правителството е необходима, за да не направим обществото лесна плячка на изключително опасната максима "И едните, и другите са маскари!" Единственото средство срещу нея е ясната, последователна, принципна позиция на всеки един по всички важни за страната ни въпроси.

Днес обществото не е застрашено толкова от авторитарното израждане на прехода, колкото от липсата на яснота за неговите реални алтернативи и оттам - от липсата на минимум национално съгласие за целта, за пътя и за цената му. Без такова съгласие никое българско правителство няма да може да осъществи пълноценно функциите си и засилващият се национален нихилизъм ще постави под съмнение вече не само спецификата на прехода, но и самия преход. Особено в условията на остра политическа борба за принципния характер на промените, каквито се наблюдават днес в България, и то не от вчера.

а/ БСП отстоява социалния модел на прехода, макар че признава, отчита, подкрепя някои преимущества на съвременния европейски либерализъм, защищаван днес от национално отговорното българско предприемачество. Тази политическа линия придава центристки характер на цялата българска левица. По много от ключовите въпроси на реформата между българските леви и левоцентристки сили няма непреодолими различия. Това е добра идеологическа основа за политически диалог и прагматично взаимодействие между тях в бъдеще.

б/ Съвършено различно е положението в българската десница. Тя е доминирана от крайни тенденции, прокарващи под ултралиберални лозунги реставрационни, авторитарни, дори анархистични виждания за характера на прехода. В лицето на различни свои части СДС едновременно се поставя в услуга и на реституционния, и на спекулативния, и на компрадорския капитал. Обективното разминаване в интересите на тези три най-паразитни прослойки на зараждащата се българска плутокрация е истинската причина за разногласията в СДС и предопределя неговия неминуем край като единна формация. Под мътната идея за "възстановяване на автентичния вот на избирателите" върхушката на СДС крие пълната си обърканост пред неизпълнимата задача да балансира между непримиримите вече икономически интереси на многобройните си господари. В опита си да се съхрани като монополен субект на промените, СДС залага на мобилизацията на едно радикално малцинство чрез решителна, популистки оцветена опозиционност и левичарска по същество фразеология. Разчита се на войнстващата антикомунистическа нагласа към миналото, на лумпенската реакция спрямо трудностите на настоящето, на трайно утвърждаване на конфронтацията в обществото, за да може СДС да прилага тактиката си на изнудване и диктат и в бъдеще.

в/ Сегашните усилия на президента Желев да възроди "старото парламентарно мнозинство" са от друго естество. Те са насочени не съм субекта, а към същността на промените, към съхраняване на всяка цена на досегашния реставрационен модел на прехода, към проваляне на налагащата се все по-категорично лява алтернатива. Така например неотдавнашната намеса на Желев в работата на правителството по проблемите на земеделието и на аграрната реформа бе по същество призив към административен произвол спрямо собствениците в името на отречения преди половин век модел на раздробеното българско селско стопанство. Надеждата на президента е в реставрацията като единствена реална преграда срещу социалната алтернатива.

г/ Въпреки своята очевидна неизпълнимост реставрационният модел на прехода е крайно опасен не само с яростната си антисоциална насоченост, но и с пречките, които създава за нормалното развитие на либералната алтернатива. Противно на очакванията, тя няма да кристализира нито от средите на СДС, нито под крилото на президента. Досегашната практика на т.нар. Съвет за сътрудничество показва това. ДПС трудно се справя с отговорностите пред своя електорат, с ангажиментите си спрямо непредсказуеми външни фактори, с неспособността си да надрасне примитивните схеми на балансиране в условията на изкуствена конфронтация. Двата основни синдиката - КНСБ и "Подкрепа", са в безпътица, предопределена от личностните свръхамбиции на техните сегашни лидери. Амбиции съвсем не синдикални, а политически и финансови. Сред извънпарламентарните сили относително реалистична цел - да разработи, персонифицира и да наложи либералната алтернатива на прехода, си поставя единствено новосъздаденият Либерално-консервативен съюз. Останалите по-скоро проформа продължават усилията за изграждане на аморфен в идейно отношение "център".

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
21.10.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Евелина Кънчева
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатано или използваме на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!