21 декември 1994


София, 21 декември 1994 година
Брой 250 /1295/


София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ, ИЗЛЪЧЕНО ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 20 НОЕМВРИ 1994 Г.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

С поемането на държавната власт през 1997 г. новото поколение на България ще предложи на всенародно обсъждане и одобрение "Основни положения за обществено-политическо и икономическо развитие на българската държава до 2050 г." и въз основа на тях ще определи стратегическите цели на нацията до 2250 г.

Новото поколение ще донесе съвършено нова външна политика на България, която ще има за цел да я превърне от потенциален в реален най-важен фактор на мира и сигурността на Балканите и в Близкия изток.

Държавната власт ще се ръководи от основната цел на народа и Отечеството - решаването на българския национален въпрос, като до 2003 г. постигне политическо обединение с Македония в нейните етнически граници.

По пътя на мирна ревизия на договорите от войните до 2010 г. ще бъдат върнати и приобщени към държавата майка Западните покрайнини, Беломорието и Източна Тракия.

До 2015 г. чрез договорености между България, Румъния, Украйна и Русия ще бъде върната Северна Добруджа /по плана "Молотов 1940 г."/, с което ще се сложи началото на Федерална република България, която ще приобщи по-късно и малобългарите, каквито всъщност са нашите сръбски съплеменници. Разбира се, това приобщаване към Федерална република България в никакъв случай няма да стане насила, а по пътя на братско обединение, имащо за цел свързването на славянските народи като стъпало към обединението на Европа.

В отношението си към другите държави България ще поддържа твърда политика, отговаряща на новото й положение на решаваща и стратегическа сила, с която великите сили ще говорят на "Вие".

До 2000 г. Шести американски флот ще бъде принуден да напусне Средиземноморието в услуга на жизненоважни интереси на България. В Бяло и в Адриатическо море ще заеме отговорното си място Обединеният военноморски флот на България, Русия и Украйна, който ще бъде не жандарм, а покровител и гарант на държавите от Балканите и от Близкия изток.

Българската държава ще приветства и всячески ще спомогне за създаването на Нов обединен арабски халифат от Багдад до Рабат и от Адана до Аден, като същевременно ще бъде гарант за зачитане на човешките права на еврейската етническа група в новата арабска държава.

Българската съвест не може да остане безучастна, когато варварски се коли и изтребва кюрдският народ. Ще бъде оказана морална, военнополитическа и икономическа помощ на кюрдското националноосвободително движение за създаване върху унищожената терористична държава на суверенна и демократична Кюрдия и на дело ше покаже, че между два съседни народа с различно вероизповедание могат да съществуват истински братски взаимоотношения и обич.

България ще подкрепи желанието на Армения за излаз на Черно море.

Като използва таланта на своето младо поколение и опита на старите кадри, България ще преследва голямата задача до 2050 г. активно да участва в създаването на Съюз на суверенните социалистически републики - една нова, извисена и съвършена форма на обединение между държавите.

Крайна цел на нашето поколение е обединяването на Съюза на суверенните републики през 2050 г. с останалите европейски държави и създаването на Европейска общност, в която градивен стълб ще бъде славянското единство.

Програмата, целите и задачите на нашето поколение ще завършат през 2050 г., когато ще завещаем на наследниците на България изградено гражданско общество, могъща 20-милионна държава с превъзхождащо спрямо другите държави развитие на науката и техниката; държава, която ще има решаващ принос в съкровищницата на европейската и на световната култура и една от първите в света /уважавана и зачитана от приятели и врагове/ ще гледа с дръзновение към първенство в овладяването на Космоса и със стремление към господство на новославянския език, чието ядро ще бъде модерният аналитичен български език в културното бъдеще на Обединена Европа.

Уважаеми сънародници,
Пожелавам ви спокойни предизборни дни и с усмивка да приемете срамния и позорен за нацията политически театър, разиграван от политически дебили, помияри и куку-политици.

Усмивката ще ни е нужна в тежките дни, които предстоят пред народа и пред държавата.

Лека вечер и моля ви, не оставяйте Бог да пази България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ" МАРГАРИТА КАВЛАКОВА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "СТАНДАРТ".


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Позволявам си да Ви изпратя копие от писмото-опровержение до г-н главния редактор на в. "Стандарт", защото имам три въпроса към Вашите юристи:    

1. В страните с развита демокрация позволено ли е на вестник от сорта на "Стандарт" да отпечата извън или по време на предизборен период несъществуващо интервю и снимка без съгласието на изобразеното лице с вярна фамилия, но фалшиво лично име под снимката?

2. Нашата партия доказа лоялността си към държавата при предишните избори, като върна предоставените й финансови средства половин месец преди крайния срок, случай, който е уникален. Каква защита се полага на такава партия, когато се правят инсинуации, че тези средства не били върнати? Не е ли редно в нашето корумпирано общество финансовата почтеност да бъде поне морално поощрявана?

3. Как се процедира в такива случаи, защото стоящата над вестника групировка няма да допусне той да бъде осъден?

За да ви обясня защо ми се обръща такова скъпо струващо внимание на мен и на партия "Български орел", Ви изпращам радиоклиповете ни N 2 и N 3, посветени на тайните договори, предхождащи Балканската война и довели българите до няколко национални катастрофи, както и аналогията им с някои днес подписвани уж икономически договори с неизяснения въпрос: "Колко е ползата за България и доколко се посяга на суверенитета й?"

Опровержение до в. "Стандарт", разбира се, изпратих при точно спазване на закона. Предадено бе срещу разписка, но естествено, то не бе отпечатано в продължение на две седмици. Скоро и изборите ще минат, но законът за тях не важи.

Господин Гарелов публично съчувстваше на журналистите, че не можели достатъчно да коригират политиците. Напразно! Истинският творец борави с истински категории и стойности. А за подобно "коригиране" на име, интервю и данни на Министерския съвет за финансовата почтеност на граждани и организации такива "журналисти" ги изхвърлят от журналистическата колегия на една независима страна.

Въпросът има и друг аспект. Журналистите имат странни връзки. След еднократно направено съобщение по телефона на доверен човек за нова пощенска кутия, буквално броени часове след това прилежащият към кутията апартамент бе разбит и веднага жълтите раздели на вестник с претенции за официоз и вестник, закрилян от най-мощната икономическа групировка у нас, печатат откровена дезинформация, убедени в безнаказаността си.

Тази престранна и нелепа "свободна" преса, както и прекъсването на 70% от нормалната дейност на официално известните телекомуникации, с които си служат хората от нашата организация, е вече полицейщина, но не насочена срещу престъпници, а в посока на дискредитиране на изборите. Защото, ако кандидат-народният представител е принуден да се свързва с избирателите си само по тайни пътища, той няма да признае изборите за свободни и демократични. Възможно е Вие да не сте уведомен за тези явления, но те съществуват обективно и моето лично мнение е, че дори да нямаме нормална съдебна власт, то някакви форми на защита в една държава с претенции за демократичност трябва да се намерят.

София, 15 декември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Кавлакова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Няма нищо по-силно от една идея, на която е дошло времето. Тираничните сили оскверниха народностната идея, заложена в символите на СДС. Днес тази идея се възражда във вековните традиции на българската корона. Като неудържима вълна тя ще помете остатъците от мракобесието и ще разчисти пътя на нова България. Тътенът на тази вълна тревожи съня на гузните. Тя звучи като камбанен звън от глъбините на вековете. Комунистите твърдят, че са построили 10 Българин. Да си ги вземат, ние си искаме нашата, единствената.

Дългоочакваната нова сила - носител на нови идеи и нови хора, е вече на политическата сцена. Нарича се Национално движение за коронована демокрация "Царство България". Движението обединява над 90 на сто от участващите в изборите формации, заявили недвусмислено волята си за обявяване действието на Търновската конституция и заемането на престола от Н.В. цар Симеон II. Останалите по-малко от 10 на сто се разпределят между Съюза на монархистите, няколко лични формации и Федерация "Царство България", оглавявана от отдавна известния със злоупотребяването с личните символи на царя Христо Куртев. Процесът на пречистване и консолидация на монархическите сили получи ускорение в кампанията. Монархистите излизат на изборите с 4 самостоятелни бюлетини, СДС и съмишленици с 8, а социалистите с 9. Коментарът е излишен.

Пилоните на движението са:

1. Най-висшият идеал - БЪЛГАРИЯ.

2. Стратегията на вековната българска държавност.

3. Търновската конституция.

4. Уникалната програма за прехода "План-пазар".

5. Наличието на предпоставки за превръщането на прехода в героично дело на цялата нация.

6. Излъчващата сила и достолепие личност на Н.В. цар Симеон II.

Основните положения на програмата "План-пазар" са изложени в предизборната платформа на движението и ще станат достояние на целия народ. Програмата няма политически цвят. Тя канализира действията, премахва объркаността и решава проблемите на възможно най-ниска социална цена.

Досега само ние сме сложили на масата на изборите програма за прехода и за управлението на страната. Останалото е в сферата на добрите намерения.

18 декември ще отвори поредната страница от най-новата ни история и ще отлети в бездната на времето. Ще останат зимата, проблемите и надеждата.

Кураж и воля за промяна, скъпи братя и сестри! Крайната победа е близка.

Крайният победител е БЪЛГАРИЯ!

Ние вярваме в България и можем!

Нашата бюлетина е: бяла с три хоризонтални ленти - черна, червена и черна!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА.


РАБОТНИЦИ И СЕЛЯНИ, ПРИЯТЕЛИ, КОЛЕГИ,

Не вярвайте на безмерната демагогия на СДС, БСП, ДПС, "Нов избор", ДАР, Патриотичен съюз, Народен съюз и прочие лъжедемократи. Кажете твърдо "Не" на 18 декември 1994 г. на продажните им ръководства.

Нима малко им бяха пет години да вдигат цените, да морят хората? От 1956 г. до 1989 г. строиха "социализъм" за себе си, а днес открито строят капитализъм, вече законно, пак за себе си! Техните програми са в изгода на богатите, откъдето идват и парите им за хилядите луксозни афиши, листовки, календари, плакати и прочие.

Сега е времето цивилизовано да им отмъстим, особено за проследните петгодишни тегоби! Спокойно, уверено, с усмивка на лице вземете бюлетината на Българската комунистическа партия и гласувайте за кандидатите на Българската работническо-селска партия и БКП. Нека в Народното събрание има работници, за да защитават нашите интереси.

Предавайте на близки и познати - има изход, ако се гласува с бяла бюлетина с три хоризонтални червени ивици и надпис: "Българска комунистическа партия".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "ЗА УМНА, ЯСНА И БЪРЗА СМЯНА НА МОДЕЛА НА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРИЯ" НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.


Програмата, с която Българска партия Либерали търси вашето доверие и подкрепа, е естествено продължение на нейната идейна платформа.

Принципите на нашите политически предложения са ясно дефинирани и ние сме решени да ги отстояваме последователно и с всички средства на политическото действие. Сега българските граждани са в безнадеждност от хаоса и деморализацията, уморени от безплодните политически боричкания и безцеремонна политическа демагогия. Те биха подкрепили политически сили, които ще изведат страната от кризата и работят за по-добър живот и сигурност на хората.

Предложенията, които Българска партия Либерали прави, са в търсене на алтернатива на двуполюсния модел на политическата власт, в корекции и конкретизации на модела на реформите въз основа на националните интереси и в посока на български път на развитие.

Вижданията ни за бъдещето на България очевидно се различават от тези, които са за намеса на държавата в икономическия живот на обществото, за някаква "степен на държавност" в решаване на разнообразните проблеми на гражданите.

Ние сме убедени, че е напълно възможно да се съвместят възгледите за свобода и отговорност с тези за солидарност при гаранции на правото за избор.

Предизвикателството, пред което сме изправени днес, е необходимостта от пълно и точно познаване проблемите в хода на прехода от силно централизирано планово стопанство, основано върху държавна собственост, към правова държава и гражданско общество, основани на принципите на пазарната икономика и тяхното адекватно и конкретно решаване. Знаем, че това не може да стане с красиви и нереалистични лозунги, с омаскаряване и лични нападки. Ние сме за ясно дефиниране на проблемите в обществото и прозрачна технология за тяхното решаване и затова предоставяме тази наша програма на всички граждани, общности и професионални групи, които искат и са готови да направят свой принос от идеи и опит и да подкрепят нашите политически усилия. Защото всъщност става дума за проблеми, които засягат всеки от нас! Нека ги обсъдим като хора, които наистина искат да ги решат!

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ:


1. За свобода на гражданите.

За нас, либералите, свободата на човека е върховна универсална ценност. Всички хора са родени свободни и всеки е достоен да живее в свобода.

Ние искаме в нашата България всеки да има право на политически, професионален, религиозен и социален избор, свобода, при която всеки поема своята отговорност за собствените си решения.

Ние искаме да живеем в страна, в която всеки има защитени от закона права да предприема производствена, търговска, научна и културна дейност без тези икономически, социални и бюрократични пречки, които днес стоят пред широк кръг хора, които желаят и могат да създават богатства.

Ние искаме в нашата България личните свободи да бъдат гарантирани, личната неприкосновеност и частната собственост да бъдат защитени.

Ние сме за това българин да звучи достойно в пределите и извън пределите на отечеството ни.

Ние сме за сигурност на гражданите на Република България.


2. За стабилно и проспериращо семейство.

Ние сме за промяна в нагласите и стереотипите, според които държавата трябва да се грижи за гражданите си "от люлка до гроб". Семейството трябва да стане център за сигурност, спокойствие, стабилност и равновесие. То трябва да възпроизвежда националните традиции и националното достойнство, то трябва да създава икономически, социални и културни предпоставки и условия за възпроизводство, социализация и солидарност. Българското семейство да възпроизвежда и увеличава броя на българите.

Ние искаме семейна политика, основана на приоритети, чрез която най-бързо да се решат острите проблеми на българското семейство. Ние ще работим за държавни гаранции за прехраната на семейството, за решаване на социалните му проблеми, проблемите на младото семейство, проблемите на майчинство и родителство.

Ние сме за промяна в бракоразводното законодателство, така че да се осигури надеждна защита на децата и гарантиране изпълнението на родителските задължения.

Ние сме против засилващата се дискриминация на женския труд и феминизиране на безработицата и бедността и за стимулиране на стопанската предприемчивост и инициатива на жената.

Ние сме за преодоляване безработицата сред мъжете и особено сред завършващите средно и висше образование.

Ние искаме спешни грижи за децата на България: за изхранването им, за тяхното образование, против насилието над децата, за децата в риск.

Ние сме за сигурност на семейството, на дома и бизнеса му!


3. За самоуправляващите се общини.

Основна демократична институция в държавата е самоуправляващата се община. Ние сме за административна реформа в Република България. Политиката и механизмите на формиране на административно-териториални единици трябва да съответства на държавните интереси и интересите на населението, на неговата воля да се самоорганизира и самоуправлява.

Ние сме за ново съотношение между централизма и децентрализма в териториалното управление. Успехът на административната реформа зависи от последователното отстояване на правото на гражданите да участват в управлението на населеното място, в което живеят.

Ние искаме реално местно самоуправление. Ние сме за подобряване на законовата уредба на местното самоуправление, работата на общините, общинските комисии, общинските съветници и кметовете.

Ние искаме законова уредба, която да осигурява реална финансова самостоятелност на общините, качествено и компетентно кадрово и информационно осигуряване на административно-териториалните единици.

Ние искаме разширяване на правата на общините в стопанската дейност, реални възможности за провеждане на самостоятелна данъчна политика, конкретни и гарантирани права в строителството и комуналните услуги, в поддържане на реда и законността в населеното място.

Ние сме за правото на самоопределение и избор на териториалната общност и прилагане на различни форми на пряко участие на населението в управлението на населените места, които да гарантират местното самоуправление.

Ние сме за спазване на принципите и изискванията на Европейската харта на местното самоуправление.

Ние ще работим за ред и сигурност във всяко населено място.


4. За силна и правова държава.

Ние искаме държава, в която основните решения от национално значение да бъдат прозрачни и поставени под ефективен граждански контрол.

Ние искаме държава, която да провежда разумно ограничена и регулираща роля в очертаване и осъществяване на приоритетите в националната икономика.

Ние искаме държава, в която пълномощията относно държавните разходи и данъчното облагане да бъдат строго регулирани от конституционните норми, в които данъците бъдат ограничени до степен, гарантираща националната сигурност и националната отбрана; опазване и развитие на образованието, науката, културата и спорта; здравеопазване и социално осигуряване; екологията.

Ние искаме държава, която да гарантира на гражданите сигурност, ред и спазване на законите.

Ние искаме държава, която на базата на закона да предприема силни, решителни и безкомпромисни мерки за ограничаване на хаоса, спекулата и престъпността.

Ние сме както за стриктно разделяне на властите, така и за синхрон и лоялно взаимодействие помежду им.

Ние сме за ефективно работещ парламент с приоритетно изяснена и форсирана законодателна дейност.

Ние сме за държава със силно, компетентно и отговорно правителство, опиращо се на закона и действащо по конкретна програма, която да бъде достояние на всеки.

Ние сме за държава, която днес и през следващите няколко години е длъжна да защитава и осигурява интересите на слабите социални групи - чрез разработване на програми за заетост и пренасочване; допълнителна квалификация и преквалификация, социална осигуровка при безработица, инвалидност, болест и старост.

Ние сме за държава с гарантирани пенсионни фондове, която е длъжна да осигури нормално съществуване на пенсионерите до изграждане на тези фондове и тяхното отделяне.

Ние сме за държава с ясни правила за забогатяване, която дава простор за дейните и находчивите и в която никой няма право незаконно да трупа богатство.

Ние сме за държава, която стимулира всеки, който използза екологично чисти технологии и произвежда екологично чиста продукция.

Ние сме за държава, която стимулира всеки, който спонсорира прояви в образованието, науката, културата и спорта.

Ние сме за държава, в която са възстановени богатството и достойнството на Българската православна църква като реален фактор за народностно единение и приобщаване на всички българи, живеещи извън територията на страната.

Ние сме за сигурност на държавата ни!


5. За икономическо оживление и растеж.

Ние искаме далновидно и ефективно използване на природния, човешкия, научния и културния потенциал на нацията така, че да бъде държавно гарантирана прехраната на хората.

Ние искаме да бъдат създадени и точно спазвани законите, гарантиращи икономическото развитие, което е най-ефективният метод за повишаване на жизненото равнище на всички. Във време, когато твърде често се чуват гласове, че България няма бъдеще, ние искаме ясно дефинирана социално-икономическа програма за развитие на българската икономика.

Ние сме за преструктуриране на българското стопанство въз основа на ясни приоритети на националната икономика и за държавна, частна, обществена и чуждестранна подкрепа и участие в тяхното осъществяване.

Ние искаме:
- модерна и ефективна икономика;
- разрешаване отношенията на собственост по възможния най-бърз начин;
- създаване на нормални условия за хармония между различните групи в обществото;
- ускоряване интеграцията на българската икономика в световното стопанство.

Ние сме за широка държавна и обществена продкрепа на новите частни икономически субекти, за увеличаване броя на средните и дребните предприятия, за стабилизиране и развитие на държавните предприятия, за бързо и изгодно привличане на български и чужди капитали в раздържавяването с участие на голям брой български граждани в този процес.

Ние ще работим за нормализиране на финансите, стабилизиране на лева чрез стопанско оживление, стимулиране на инвестиционния потенциал на капитала, поощряване на производителите в промишлеността и селското стопанство, възстановяване на традиционните български пазари и проникване в пазарните структури на развитите страни.

Ние предлагаме пълен, реалистичен и обективен преглед на хода на икономическите реформи, безусловно констатиране на дефектите и внасяне на необходимите корективи.


6. За национално достойнство и защита на националните интереси.

За нас Република България е хомогенна еднонационална държава със възстановен вътрешен диалог и народностно единение. Нашата страна е достойна да заеме мястото си в Европа и света, което съответства на нейния исторически принос и демократичните преобразования днес.

Ние сме за силна и просперираща, независима държава, равноправен и активен участник в общоевропейското и балканското сътрудничество, страна с общество, привлекателно за гражданите й, предизвикващо уважение в чужбина.

Ратуваме за приятелство и всестранни връзки на нашето отечество с големи и малки държави, основани на взаимозачитане и взаимна изгода.

Ние настояваме за активиране потенциала на невоенните фактори за национална сигурност: възстановяване и модернизиране на икономиката на пазарен приниип; създаване на предприемачески елит, проникнат от родолюбиви традиции; развитие на образованието, науката и здравеопазването; грижа за българската култура и възраждане на семейните традиции и ценности; повишаване на ролята на Българската православна църква и търпимост към другите религии.

Ние искаме нашата държава да се превърне в главен действащ фактор за мира, добросъседството и отвореността на границите и пазарите на Балканите.

Ние сме за готовност и използване на въоръжените сили на Република България единствено за отбрана и смятаме, че трябва да се активизира външнополитическото сътрудничество с НАТО, ЗЕС и мощни във военно отношение държави.

Ние сме за запазване независимостта, териториалната цялост и суверенитет на България, за укрепване вътрешната сигурност и обществения ред.

Ние ще работим за последователна и активна национална външна политика с ясни стратегически цели, подкрепени от българските граждани.

България трябва да строи външната си политика въз основа на националните интереси и тяхното настоятелно и последователно отстояване чрез средствата на квалифицираната и компетентна дипломатическа дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00    
21.12.1994 г.   


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!