21 август 1991

София, 21 август 1991 година
        Брой 163 (438)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВАЛЯНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА МИХАИЛ ГОРБАЧОВ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Уважаеми сънародници,

Тази сутрин светът бе изненадан от свалянето на Михаил Горбачов от власт. Въпреки наложената информационна завеса, от световните агенции стана ясно, че по улиците на Москва и другите големи градове има танкове и бронетранспортьори. Президентът Горбачов е в неизвестност, обявено е извънредно положение. Ръководството на страната е поето от Комитет по извънредното положение, в който влизат и ръководителите на силовите ведомства - КГБ, Министерство на отбраната и МВР. Като добавим и декларацията на този комитет, излъчена по Съветската телевизия, става очевидно, че в Съветския съюз е извършен военен преврат, при това от класически неосталинистки тип. Трябва да подчертая, че превратът стана непосредствено преди насроченото за утре подписване на новия съюзен договор, предложен от Михаил Горбачов.

Свалянето на Горбачов с неконституционни средства може да тласне Съветския съюз към непредвидими събития, граждански войни, терор, национализъм и шовинизъм, към окончателна разруха на страната.

Този акт за сетен път показва, че комунистическата партия и нейната номенклатура не са способни да осъществят прехода от тоталитаризъм към демокрация и пазарна икономика. Боя се, че събитията в Съветския съюз ще имат косвено отражение върху процесите в Източна Европа, целия континент и света. Смятам, че военният преврат в Москва е тест и за всички демократични сили в България. Всички български демократи, всички ние трябва да подкрепим възстановяването на законната власт в Съветския съюз и конституционно избрания президент Горбачов. Категорично се солидаризираме с обръщението на президента на Руската федерация Борис Елцин, който призовава "гражданите на Русия да дадат достоен отговор на превратаджиите и да настояват за връщането на страната към нормално конституционно развитие".

Аз вярвам в политическата мъдрост на българския народ. Надявам се на отговорното поведение на политическите сили и синдикатите в България, както и на всички държавни институции. В тази сложна обстановка именно те биха могли да гарантират опазването на гражданския мир и на все още крехката ни демокрация.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ИЗЛЪЧЕНО ПО БЪЛГАРСКО РАДИО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Становището на Българската социалистическа партия по събитията в Съветския съюз в този ранен период на тяхното развитие съдържа следните основни моменти:

Първи момент. Ясна е изключителната важност на събитията, които тази нощ станаха в Съветския съюз.

Както съобщават авторитетните официални информационни агенции, това се разбира не само у нас, но и в целия свят, в големите и малките държави, в различните политически и обществени среди.

Всички, без изключение, заемат досега изчаквателна позиция, за да получат необходимата достатъчна информация и да направят своите изводи и оценки.

Висшият съвет на БСП също така не разполага с необходимата информацияза причините, начина и протичането на събитията. Ние ще направим цялостна оценка, след като получим достатъчна информация и за събитията в Съветския съюз, и за реакцията на света към тези събития.

Втори момент в предварителното ни становище: процесите на обновление, демократизация и социална пазарна икономика в източноевропейските страни и в Република България са необратими. Те са жизненоважни и за страните, и за народите, и за социалистическите идеи.

Третият момент. Българската социалистическа партия се обявява за продължаване на започнатите от Горбачов и от съветското ръководство дълбоки преобразувания на обществото в Съветския съюз.

Четвърти момент. Българската социалистическа партия изразява своята твърда решимост да продължава да играе основна роля в започналите процеси на демократизация и радикални политически и демократични реформи у нас.

Нищо не може да спре усилията на българските социалисти да продължат по избрания път на демократичното обновление на България и на самата Българска социалистическа партия. Ние сме дълбоко убедени, че демократично общество у нас може да се изгражда само с демократични средства.

Петият момент. Ние призоваваме членовете, симпатизантите и избирателите на Българската социалистическа партия да запазят спокойствие и най-важното - да участват най-активно в по-нататъшното развитие на демократичните процеси у нас.

Пътят за нас е ясен: това е пътят на демократичния социализъм, на постигане на свободно, демократично и справедливо общество в България.

И най-сетне - шестият момент - ръководството на Българската социалистическа партия подчертава, че независимо от промяната в ръководствата на България или на Съветския съюз чувствата между българския и руския народ ще останат ненакърними. Това има съдбовно значение за нашия народ.

Българската социалистическа партия следи с голямо внимание събитията в Съветския съюз и си запазва правото да направи по-цялостна оценка за тях, след като получи допълнителна информация.

Така постъпват, както виждаме, всички солидни държави и политически сили и в Източна, и в Западна Европа.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Изпълнителното бюро на Националния комитет и Парламентарната група на Българската социалдемократическа партия изразяват сериозна загриженост от съобщенията за развитието на политическите процеси в СССР и за въвеждането на извънредно положение. Изразяваме своята солидарност с народите на Съветския съюз, които мъчително дълго изживяваха преустройството на комунистическата система, без да имат възможност да направят своя избор.

"Когато демокрацията боледува, е нужна повече демокрация." За българските социалдемократи тази мисъл на Джеферсън е ръководна.

Ние оценяваме като симптоматично за България развитието на политическите реалности в СССР и се опасяваме, че по подобен начин могат да бъдат използвани всякакви действия, нарушаващи законността, реда и спокойствието в страната. Ние сме реалисти и си даваме ясна сметка, че у нас надигат глава реакционни сили, заинтересувани от спиране на демократичните процеси и от реставрация на тоталитаризма. В тяхна услуга са всички опити да се дестабилизира страната чрез необмислени или незаконни стачни действия и да се подкопае доверието в държавните институции - парламент, президент, правителство.

Ние, българските социалдемократи, заявяваме волята си за:

- Запазване на социалния мир в страната;
- Ускоряване на процесите за смяна на системата само с демократични средства.

Призоваваме всички отговорни институции да изпълняват задълженията си при строго спазване на Конституцията и законите в защита на мирния преход на страната към демокрация. България се нуждае от отговорността на всички свои граждани.

София, 19 август 1991 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БСДП: Гр. Панчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСДП: Ст. Златев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕДИНЕН/ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНАТА ОБСТАНОВКА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД СВАЛЯНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА МИХАИЛ ГОРБАЧОВ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.


Събитията в Съветския съюз могат да нанесат тежък удар върху крехката демокрация у нас и се следят с огромна тревога от Българския земеделски народен съюз /единен/.

Разтревожени сме, че по улиците на Москва и други големи градове се появиха танкове. Разтревожени сме от съобщението за държавен преврат, от въвеждането на извънредно положение.

Българският земеделски народен съюз /единен/ и в тази обстановка остава верен на своя дълбоко народностен характер и е силно обезпокоен от алтернативата в Съветския съюз отново да вземат връх неоконсервативните и сталинистките сили.

В България започна необратим процес и ние не трябва да допускаме връщане назад. Българският земеделски народен съюз /единен/ вярва, че здравите демократични и реформаторски сили в Съветския съюз ще победят и няма да допуснат в част от света отново да падне черният мрак на терора и насилието. Като имаме предвид значителния и разностранен потенциал на Съветския съюз, ясно можем да си представим каква заплаха за мира и сигурността в Европа и света могат да бъдат непредвидимите стихийни процеси в Съветския съюз.

Българският земеделски народен съюз /единен/ призовава всички демократични сили в България да обединят енергията и усилията си за запазване на постигнатото демократично начало и да предотвратят каквито и да било отрицателни последици у нас от преврата в Съветския съюз.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПОУКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ИЗВЪРШЕНИЯ ПРЕВРАТ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ОПИТА ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА СТАЛИНИЗМА.


Вярна на своите либерални принципи, Радикалдемократическата партия решително осъжда извършения в Съветския съюз реакционен комунистически военен преврат. Бруталният опит за реставрация на сталинизма още веднъж ни убеждава, че политическата и икономическата система на социализма не подлежат на реформиране и преустройство. Подкрепяме позицията на Президента на Руската федерация Борис Елцин и се обявяваме за незабавно възстановяване на конституционния ред, гражданските права и свободата на словото и информацията.

Трагичните събития в Съветския съюз са поука и предупреждение и за прохождащата българска демокрация. Като заставаме изцяло зад обръщението на президента на Републиката д-р Желю Желев и зад декларацията на Националния координационен съвет на СДС, ние сме убедени, че гаранция за необратимостта на демократичните процеси у нас може да бъде единствено победата на опозицията в предстоящите парламентарни избори.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ /АСО-НЕЗАВИСИМИ/ ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯТА НА НЕОСТАЛИНИЗМА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Това, което не ни се вярваше, че ще стане - стана! Сталинизмът - роден брат на фашизма - надигна глава.

Сценарият е познат: място на действие - криминалния Крим; повод - заключение на медицината; мотив - затягане на дисциплината; цел - задушаване на демокрацията.

Само че 1991-а не е 1964-а!

Москва не е същата, Русия не е същата, Съветският съюз не е същият и светът не е същият.

Нашата изстрадала България също не е същата.

Реакционните сили, колкото и да се спотайват, са живи и чакат удобния момент. Събитията в Съветския съюз са горчив урок за младата ни демокрация.

АСО - независими призовава всички демократи на България без разлика на политически цвят за:

- осъждане на червения военен преврат,
- подкрепа на Горбачов и Елцин,
- солидарност с милионите съветски борци за демокрация,
- бдителност, обединение и разум.

Неосталинизмът и неофашизмът няма да минат!

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ /НСК/, ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/, СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ /ССДМ/ И МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ /МРДФ/ ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Днес светът осъмна под грохота на танковете по улиците на Москва. Системата, отнела живота на милиони хора, отново се възражда. Извършеният преврат е началото. Наивните надежди на някои, че комунизмът може да бъде реформиран, се оказаха чиста излюзия. Единственият шанс на човечеството е незабавното отстраняване на комунистическите партии от политическата и икономическата власт. Законите на демокрацията изискват това да стане по пътя на мирни и свободни избори.

Нарастването на социалното напрежение у нас показва изключително сходство с процесите в Съветския съюз. Опитите за дискредитиране на правителството и отлагане на изборите ясно показват кой стои зад тях. Това са онези, които отдавна търсят удобен повод, за да прекъснат демократичните процеси у нас.

Ние смятаме, че главната задача днес пред всички демократични сили, пред всички честни хора, загрижени за съдбата на Отечеството ни, е незабавното провеждане на свободни и честни избори, с които завинаги да бъде отстранена от власт БКП/БСП. Изпълнението на тази задача е единствено по силите на една единна опозиция. Ето защо ние се обръщаме къв всички представители на партии и движения както в СДС, така и извън него с призив незабавно да преодолеят съществуващите противоречия и да обединят усилията си за постигането на общата цел - пълна победа с единна синя бюлетина.

Бог да пази България!

София, 19 август 1991 г.

За НСК: Б.Райков
За ФНСД: П.Панайотов
За ССДМ: В.Янев
За МРДФ: М.Джорнилов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/ ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В СССР И ОПАСНОСТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В БЪЛГАРИЯ.


Опитът за преврат в Съветския съюз заплашва да прерасне в гражданска война. Съветският народ, вкусил от свободата и демокрацията, няма да позволи този опит да бъде доведен докрай. Ляворадикален, със силно популистки уклон, той е антидемократичен и антинароден. Но той не може да отмени хода на демократичните процеси в Съветския съюз и Източна Европа.

В условията на повишен риск от дестабилизация събитията в Съветския съюз станаха повод за косвена дискредитация на социалистите в България, както и за атака срещу демократичните процеси в страната. Тревожат опитите да се внушава, че БСП е неспособна да участва в мирния преход към демокрация. Тревожно е и друго - държавни мъже и институции "загрижено” се поставят под охрана. Подсказва се бъдещо "необходимо” разширяване на обектите под охрана. От там до "всеобща охрана" на обществото ни има само една крачка. Другото име на тази крачка е силна президентска власт, "обективно" наложена от ситуациятав страната и събитията в Съветския съюз.

АСО предупреждава, че това, което става в Съветския съюз, има възможна дясна алтернатива у нас. Тези, които доскоро ни подтикваха към "нежна революция”, днес, изглежда, виждат нов шанс за "нежен преврат".

АСО вярва, че българските социалисти ще продължат пътя на обновление на своята партия и ще се противопоставят на евентуални опити за реставрация вътре в нея, провокирани от събитията. Пътят на социалдемократизацията, поет от нашата партия, е пътят на ненасилието и на еволюционното развитие, на свободата, справедливостта и солидарността.

На преждевременната радост на крайните екстремисти отдясно и отляво, ние противопоставяме спокойната си увереност, че обновителните процеси в Съветския съюз и Източна Европа не могат да бъдат спрени.

София, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРЕВОЖНОТО РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България посрещна с огромно безпокойство съобщенията за очевидно насилственото отстраняване от власт на законния президент на СССР Михаил Горбачов - човекът, на когото в много голяма степен се дължат положителните промени в Източна Европа и света през последните години. Независимо от оскъдната информация, която достига до нас, очевидно е, че се прибягва до недопустими и несъвместими с принципите на демокрацията средства, които не можем да не осъдим.

Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България призовава всички трезвомислещи българи да си дадат ясна сметка за изключително сериозните последствия, които тези събития могат да окажат върху света, Европа и нашата страна. Днес България има нужда от разум, спокойствие и уравновесеност, така че започналата у нас демократична реформа да продължи и смяната на системата да се превърне в необратим процес.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ КТ "ПОДКРЕПА" НОВА СТАЧНА АКЦИЯ.


През последните дни в страната се разширява организираната от КТ "Подкрепа" стачна акция. Става все по-очевидно, че стачките в различните отрасли се предприемат по директива на централното ръководство на "Подкрепа", след като то напусна тристранната комисия и фактически се отказа от Споразумението за запазването на социалния мир.

Онези, които знаят, че в условията на демокрацията шансовете им са минимални, сега спекулират със справедливите искания на работниците в минната промишленост и здравеопазването. Истинската им цел обаче е да свалят правителството, с това да дестабилизират цялостната обстановка, да блокират реформата, да предотвратят изборите и в крайна сметка да създадат условия за противоконституционно управление.

Българската социалистическа партия смята, че действията на правителството в сегашната трудна ситуация са правилни и се противопоставя на опитите то да бъде съборено чрез съзнателно организиран стачен натиск.

В тази обстановка опитите на редица политици и политически формации да стоварят отговорността за действията на КТ "Подкрепа" върху БСП иминистрите-социалисти са груба и цинична манипулация.
Председателството на Висшия съвет на БСП категорично ги отхвърля, защото е известно, че КТ "Подкрепа" участва в работата на Координационния съвет на СДС, а не на Висшия съвет на БСП. Известна е тясната връзка между ръководството на КТ "Подкрепа" и действията на десницата в СДС през последните месеци, насочени срещу гражданския мир, новата конституция и парламентарната демокрация.

Ръководството на БСП е убедено, че предстоящите избори са единственият демократичен начин за решаване на стоящите пред страната проблеми. Единственото, което стачките в настоящия момент могат да предизвикат, е да блокират реформирането на изтощената икономика и дапровалят изборите. С това ще се взриви обстановката и ще се разрушат не само материалните основи за съществуване на обществото, но и основите, на които досега се градеше мирният преход към демокрация. От това ще пострадат всички българи, ще пострада България.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ВЪВ ВРЪЗКА С ДРАМАТИЧНИТЕ СЪБИТИЯ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Драматичните събития в Съветския съюз, трагедията в съседна Югославия, както и критичното напрежение в българския политически живот налагат преоценка на отговорността на демократичната опозиция унас.

Опитът за преврат в Москва е закономерна ответна реакция на неразградената тоталитарна система на съветското комунистическо общество спрямо демократичните промени. Поради това военнопромишленият комплекс, КГБ и Комунистическата партия искат да отстранят екипа на Горбачов. Тези събития без съмнение са заплаха и за демократичните промени в бившите сателити на Империята. Ответният ефект от опита за реставрация на сталинизма в СССР, както и върху процесите на демократизация във всяка от бившите социалистически страни ще бъде различен и ще зависи от степента на разграждане на тоталитарните структури във всяка от тях.

- Гражданската война в СФРЮ може да се определи също като ответна реакция на тоталитарната система във Федерацията спрямо демократичните промени в някои от републиките. Естествена форма на тази реакция са междунационалните конфликти; изкуственото раздухване на т.нар. македонски въпрос може да бъде използвано от някои сили у нас като повод за повторение на съветския сценарий. Това налага българската демократична опозиция да поеме отговорността за цялостта, независимостта, самостоятелността и сигурността на България.

- Днес българското общество преживява стопанска, политическа и нравствена криза. В последните седмици сме свидетели на крайно изостряне на политическото напрежение от задълбочаващата се криза и нарастването на стачната вълна. Управляващата партия на мнозинството прави всичко възможно за забавяне и предрешаване на изборите зад гърба на народа, намирайки благодатна почва за това в разединението на демократичната опозиция.

При тези условия е поставена на изпитание зрелостта на демократичната ни опозиция. Само способността й да се обедини може да осигури необратимостта на процеса на демократично национално възраждане.

Конституционният форум се обръща към всички опозиционни парламентарнии извънпарламентарни партии и коалиции:

- нека загърбим в този решителен за България момент своите стратегически и тактически политически различия;
- нека се обединим, пренебрегвайки всеки екстремизъм, вождизъм и властогонство;
- нека приемем като единствено условие за включване в обединената демократична опозиция декларираната позиция за несъглашателство с БКП/БСП както преди изборите, така и след тях;
- нека станем гаранти за разграждането на тоталитарната комунистическа система, за противопоставянето на всякакви опити за реставрация на сталинизма у нас.

Конституционният форум, без да претендира да бъде обединителен център, призовава ръководствата на всички опозиционни партии и коалиции незабавно да започнат резултатни консултации за формиране наобединена демократична опозиция.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВРАТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.


Политическият съвет на Партията на зелените либерали осъжда военния преврат, извършен в Съветския съюз, като противоконституционен акт с цел реставрацията на комунизма.

Издадените от Комитета по извънредното положение в СССР укази показват антидемократичния комунистически характер на преврата и са в противоречие с международната Харта за правата на човека. Те са несъвместими с процесите на демократизация обхванали страните от бившия социалистически лагер.

Ако превратът успее и в съветската империя бъде реставриран военният комунизъм от сталинистки тип, опасността от връщане на тоталитаризма в страните с млада демокрация неудържимо нараства. Източник на тази опасност представляват съществуващите в тези страни неокомунистически партии, опиращи се на административната и финансовата мощ на неразградената още номенклатура, тайните служби и армията.

Партията на зелените либерали призовава всички демократични сили в нашата страна за противодействие срещу опитите за възстановяване на неосталинизма. Ние категорично протестираме срещу инсинуациите, обвързващи събитията в Съветския съюз със синдикалния протест на работниците в рудодобивната промишленост и здравеопазването, който поддържаме.

София, 19 август 1991 г.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бистра Филипова и Владимир Дулов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И СВАЛЯНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА МИХАИЛ ГОРБАЧОВ.


Централният комитет на Българската комунистическа партия с голяма радост посрещна съобщението, че в СССР най-после е свален от власт М.С.Горбачов, който нанесе непоправими злини не само за разрухата в СССР, но и във всички социалистически страни.

Ревизионизмът тържествено шестваше от 1948 г. до днес и разби братството и единството на комунистическото и работническото движение.

Днес всички комунисти в света си отдъхнаха и от душа и сърце приветстват и напълно подкрепят извършените промени от Националния комитет за спасение в СССР.

От душа и сърце желаем на съветските народи всестранни успехи във възстановяването на икономиката, на промишлеността, на селското стопанство, за възстановяване на единството на световната социалистическа система и за укрепване на братските връзки на световното комунистическо и работническо движение.

Българските комунисти няма да пожалят сили, знания и опит и ще направят всичко, което зависи от тях, за просперитета на трудовия ни народ и на Република България.

От душа и сърце желаем успехи в по-нататъшното активно строителство на справедливото социалистическо общество в необятната съветска страна.

София, 19 август 1991 г.

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ:

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Вл.Спасов

СЕКРЕТАР ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ: Д.Филипов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ПО ПОВОД НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Граждани и гражданки на България,

Вниманието на цялата световна общественост е приковано към обявеното извънредно положение в Съветския съюз. В зависимост главно от политическите си интереси и пристрастия отделни политически сили, партии, движения и обществени организации у нас заемат различни позиции.

Във всички програмни документи на нашето Движение ясно и категорично е казано, че ние сме решителни противници на всякакъв тоталитаризъм, на всякакви опити да дойдат на власт социални и политически групировки у нас по извъндемократичен, извънпарламентарен път. Едновременно с това ние винаги сме декларирали, че сме против всякаква намеса в работите на други страни.

И сега, и в бъдеще ние ще бъдем верни на своите програмни положения.

Каквито и оценки да се дават на събитията в Съветския съюз, единствено народите на тази велика и необятна страна са в правото си да решат своята историческа съдба. Всякакъв опит за външна намеса - под каквато и форма да е тя - за решаване на социално-икономическите и политическите проблеми от други страни, а не от самите народи на СССР, може да доведе до опасни последици за световния мир.

Ние призоваваме всички трудови хора в България към по-голямо спокойствие, към политически реализъм, към разумна и трезва оценка както на ставащите събития в Съветския съюз, така и към тяхното неизбежно отражение върху обществените процеси в България. Ние сме решително против онези политически сили у нас, които користно използват събитията в Съветския съюз за изостряне на политическата обстановка у нас, за насаждане на първобитен антикомунизъм чрез една всестранна и цинична дезинформация за оклеветяване на онези политически сили, които не приемат оценката им за станалите събития. Ние сме против силите, които са за развихряне на стачната вълна и на уличния терор. Подобни действия нямат нищо общо с идеите и принципите на демокрацията и социалната справедливост.

Ние се обръщаме към парламента, президента и правителството в тази сложна международна обстановка да заемат позиция на неутралитет, на запазване на традиционните отношения на сътрудничеството между народите на България и Съветския съюз.

Призоваваме трудещите се да прекратят всякакви ефективни стачки, защото те водят до стопански хаос, до задълбочаване на кризата и до нарушаване на гражданския мир в страната.

Движението за демокрация и социална справедливост и за в бъдеще решително ще защитава мирния преход към демокрацията, към парламентарна система и към социалната справедливост.

София, 19 август 1991 г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Славчо Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕДИНЕН/, КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА, ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ -КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОТО РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Последните събития в Съветския съюз показват, че процесът на демократизация не е необратим. В този смисъл е трудно да се предвиди влиянието на тези събития върху развитието на страните от Източна Европа. Съществува опасност тези събития да повлияят негативно на разграждането на тоталитарната система.

За нас като българи повече от всякога е необходимо укрепването на гражданския мир, пълно съдействие на държавните институции - парламент, президент, правителство и намаляване на съществуващото обществено напрежение.

Призоваваме политическите и синдикалните организации за лоялност към конституцията, за въздържане от действия, които могат да дестабилизират реда и да станат повод за безредици и хаос.

Днес на Балканите съществува огнище на военно напрежение. България с мирния си преход е стабилизиращ фактор и пример за довчерашните си съюзници. Сега за целия народ е нужна консолидация на некомунистическите демократични сили, с пълното съзнание за отговорност пред настоящето и бъдещето на нацията.

София, 19 август 1991 г.

ПОДПИСАЛИ:

За Българска социалдемократическа партия: Анг. Ахрянов
ЗА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕДИНЕН/: Ал.Стамболийски
ЗА КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА: Дим.Баталов
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ,КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ": Красимир Кънев
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ-КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР: В. Анастасов
ЗА ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: П.Симеонов
ЗА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Ал.Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ - СОЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЯ ЗА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И СВАЛЯНЕТО НА ЗАКОННИЯ ПРЕЗИДЕНТ МИХАИЛ ГОРБАЧОВ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ДЪРЖАВНИЯ КОМИТЕТ ПО ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СССР.


Господа,

Ние, журналистите-социалисти в София, с дълбоко неодобрение научихме за извършения държавен преврат в СССР. Ние, които посрещахме с възхищение преустройството на съветското общество, днес заявяваме нашата тревога за съдбата на демократичните процеси, началото на които беше положено от Михаил Горбачов.

Не може с недемократични средства да се гради демокрация! Не може по противоконституционен начин да се защитават редът и законността!

Проблемите в СССР - и минали, и сегашни - са много. Пътят, който следваше Михаил Горбачов, бе изключително труден и сложен. Но при всички положения това беше път на дълбоки демократични преобразувания. Възможни са всякакви промени в едно общество. Но общество, което е тръгнало към действителна демокрация, не може да си позволи тези промени да стават недемократично, чрез държавен преврат.

Приемете нашия остър протест срещу бруталния акт на отстраняване на един законно избран президент. Акт, който зачерква градената досега с толкова усилия демократична обществена уредба.

Искаме да заявим, че като български социалисти отхвърляме подобни действия, които нямат нищо общо нито със социализма, нито с демокрацията, нито с нормалните принципи на едно съвременно човешко общество.

Ние подкрепяме призива да бъдат възстановени правата на законния президент Михаил Горбачов, на легитимните политически партии и държавни институции, да се премахне цензурата над средствата за масова информация. Ние сме солидарни с демократичните журналисти и с всички демократични сили, които започнаха преустройството в Съветския съюз и които могат да го продължат със законни демократични средства.

София, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


14:45:00
21.08.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Александрина Бътлекова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!