22 октомври 1992

София, 22 октомври 1992 година
        Брой 208 /738/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ВОДЕНАТА ОТ НЕГО ПОЛИТИКА.


В този драматичен момент от новата ни политическа история, сега, когато процесът на смяна на системата навлиза в решителната си фаза, когато всички мутанти на комунизма се обединиха за свалянето на първото демократично избрано правителство на нова България,

Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили (НКС на СДС) се обръща към президента на републиката - забравил, изглежда, че е избран със синята бюлетина - да преустанови шантажа си спрямо политическите сили в страната, целящ установяването на някаква форма на еднолична президентска власт. НКС на СДС предупреждава още един път президента, че действията му в тази насока противоречат на конституцията. Използването на ръководителя на Националната разузнавателна служба генерал Бригадир Аспарухов за тези цели създава опасно напрежение в страната. Ето защо НКС на СДС настоява президентът на републиката да подпише незабавно освобождаването на генерал Аспарухов.

Гласуваното на закрито заседание в Народното събрание на 20 октомври 1992 г. решение, съдържащо обидни и неверни квалификации за извършени и неизвършени действия на министър-председателя Филип Димитров, е акт, чиито последици самите гласували го народни представители дори не могат да си представят. По същество това е едно предателство спрямо националните интереси на България. Без каквито и да е основания създава се представата, че правителството на България е било едва ли не склонно да наруши международно ембарго за търговия с оръжие. Това решение, взето под напора на политическата злоба, ще усложни взаимоотношенията ни със съседни страни и ще проблематизира мястото ни в международните общности. НКС на СДС категорично протестира срещу насърчаването на постъпки, създаващи неверен, фалшив отрицателен образ на България - всичко това само зарази някакви комбинации при безсмислени опити да се "преструктурира” политическото пространство и заради лични или теснопартийни интереси.

Президентът, държавният глава, трябва да осъзнае изключителната си отговорност и да разбере, че играта на апаратна политика отиде твърде далеч. Той трябва да знае, че всички предизвикани напоследък и от него събития могат опасно да отворят в България шлюзовете на безумния национализъм, който жъне кървавите си плодове в близки до нас страни.

Все още не е късно, г-н президент, да се слушате в силите на разума, да направите необходимото за възпирането на силите на анархията и разрухата.

София, 21 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА СЪВЕТА КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


Изпълнителното ръководство на партия Либерали възприема обвиненията, съдържащи се в приетото от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили (НКС на СДС) на 21 октомври 1992 г. Обръщение към президента на Република България, като неоснователни, а тонът като недопустим. Смятаме, че това е пореден опит за политически шантаж и намеса в дейността на държавния глава.

Партия Либерали определя това обръщение и като опит да се прехвърли вината за политическата криза, предизвикана от политиката на пълна конфронтация от страна на правителството и някои групировки в СДС.

Партия Либерали категорично подкрепя всички действия на президента, насочени към преодоляване на политическата нестабилност чрез диалог и установяване на конструктивни и добронамерени политически отношения.

Призоваваме СДС да осъзнае своята отговорност за управлението и бъдещето на страната, да приеме спокойно отправената към него критика и да открие пътя към парламентарно решаване на тежката политическа криза.

София, 21 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


С обръщението си към президента на републиката от 21 октомври 1992 г. Националният координационен съвет на СДС окончателно разкри своите намерения да ескалира политическото напрежение в страната. Президентът на републиката е обвинен в национално предателство, в шантаж към политическите сили и в опит за установяване на еднолична власт.

Изпълнителното бюро на БСДП се обявява решително против безумието, обзело управляващата върхушка, и смята, че всички проблеми на обществото следва да се уреждат по установения от конституцията и от законите ред.

Ние отново изразяваме своята поддръжка на становището на президента на републиката, че националното разбирателство е единственият път за изход от кризата.

Обръщаме се към всички политически сили и към цялата българска общественост да проявят разум за защита на националните интереси на българския народ и на демокрацията в България.

София, 21 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА.


Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия (БСДП) с тревога следи развитието на политическите процеси в страната.

Управляващите от Съюза на демократичните сили (СДС) все повече се самоизолират от обществото и провеждат политика на конфронтация.

Най-пресен пример за това е напускането на заседанието на Народното събрание на една част от парламентарната група на СДС и опитите за разгласяване на държавна тайна.

Някои личности се стремят към дестабилизапия на обществото, за да прикрият своите грешки и неспособност да управляват. Те шантажират с изкуствена парламентарна криза и извънредни избори.

Интересите на малка група от хора застрашават сигурността и стабилността на страната и я злепоставят пред целия цивилизован свят.

Днес повече от всякога България се нуждае от ред и законност.

Българската социалдемократическа партия ще продължи да отстоява принципите на конституционализма и демокрацията.

София, 20 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Изпълнителното ръководство на партия Либерали на свое заседание на 20 октомври 1992 г. взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Изразява удовлетворение от провеждането на извънредно закрито пленарно заседание на Народното събрание по правомерността на действията на министър-председателя Филип Димитров и неговия съветник във връзка с преговори за сделки с оръжие със съседна държава, както и действията на Националната разузнавателна служба (НРС), изложени в доклада на генерал Бриго Аспарухов.

2. Намира, че поведението и публичните изяви на парламентарната група на Съюза на демократичните сили (СДС), свързани с това заседание, граничат с откровен цинизъм и демагогия. Такива действия могат да доведат до дестабилизиране на политическата обстановка в България и те не могат да бъдат окачествени другояче, освен като безотговорни, недалновидни и в разрез с интересите на страната.

3. Оценява като достойно поведението на четиримата депутати от СДС, участвали в закритото заседание. Убедени сме, че те са само част от здравомислещите народни представители от СДС, решили да се противопоставят на политическия диктат на 39-те.

4. Във връзка с приетото решение на Народното събрание, че министър-председателят на Република България г-н Филип Димитров със своите действия е създал условия за уронване престижа на страната и е породил предпоставки за накърняване на националната сигурност, партия Либерали го призовава да подаде незабавно оставка.

5. В случай, че до 24 октомври 1992 г. министър-председателят не депозира оставката си в Народното събрание, Изпълнителното ръководство на партия Либерали ще упълномощи свои представители за разговори с парламентарната група на Движението за права и свободи (ДПС) и с народни представители от СДС, така щото да се обсъдят възможностите за предлагане на гласуване на вот на недоверие на министър-председателя.

6. Във връзка с решението на Народното събрание от 20 октомври 1992 г. се обръщаме към главния прокурор на Република България със сигнал и молба да предприеме необходимите процесуално-следствени действия за проверка на обстоятелствата, при които са действали министър-председателят и неговият личен съветник Константин Мишев. Дали с действията си министър-председателят е консумирал състава на престъплението, визирано в хипотезата на чл. 103 от Наказателния кодекс (НК) на Република България. Дали действията на личния съветник на министър-председателя - Константин Мишев съставляват престъпление по смисъла на НК на Република България.

7. Партия Либерали ще се обърне за политическа подкрепа на тези свои решения и с ПРИЗИВ ЗА СЪГЛАСУВАНИ ДЕЙСТВИЯ към всички извънпарламентарни партии от политическия център, към Движението за права и свободи и към здравомислещите народни представители от СДС.

София, 20 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
        ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪВ ВЕСТНИК "РАННО УТРО" НА СПИСЪК НА СЪТРУДНИЦИ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.


В броя си от 21 октомври 1992 г. вестник "Ранно утро" публикува поредния "бисер" на разбираната по байганьовски журналистика: някакъв допълнителен списък на сътрудниците на бившата Държавна сигурност. Между изброените имена са и двамата заместник-председатели на Алтернативната социаллиберална партия (АСП) господата Асен Мичковски и Илиян Шотлеков.

Ние не искаме да коментираме този вестник - кои лица стоят зад него, какъв е политическият и моралният облик на неговите сътрудници. Политическият съвет на АСП обаче е длъжен да заяви пред българската общественост, че подобни долнопробни публикации не могат да накърнят политическото доверие на партията към Асен Мичковски и Илиян Шотлеков. Политическият съвет поддържа тяхната принципна позиция в парламента, високо оценява тяхната конкретна работа в законодателния орган.

Политическият съвет на АСП настоява пред министрите Лучников и Соколов и пред главния прокурор Татарчев да изяснят източниците на "информация" на в. "Ранно утро" в съответствие с конституционните им права и задължения.

София, 21 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "ИГРАЕ ЛИ И ПРЕЗИДЕНТЪТ ПО НЕРВИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ" НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЯВЕНАТА ЗА 1 НОЕМВРИ 1992 Г. СТУДЕНТСКА СТАЧКА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


От средствата за масова информация през последните седмици хората научават, че се готви студентска стачка. Студентите ще стачкуват за своите стипендии срещу министър Костов.

Как всъщност бе породен този конфликт?

Когато финансовият министър съставя държавния бюджет, той се опира на информация, подадена му от съответните министерства. За тази финансова година министърът на образованието и науката бе длъжен да изработи нов план за средствата, нужни за студентски стипендии. Това той не стори. Подаде на финансовия министър (май неслучайно) старите данни от 1991 г. С други думи, министър Николай Василев (Алтернативна социаллиберална партия) заяви явно недостатъчно пари за студентски стипендии през 1992 г. Министър Костов изпълни заявката му при съставяне на бюджета, който не може да бъде променян след това. В навечерието на осми декември министър Н. Василев поиска промяна на този бюджет, защото, видите ли, желаел да повиши стипендиите на студентите пред празника, а отпуснатите му от Костов пари били малко. Министър Костов отговаря резонно и очаквано (вероятно и от самия Н. Василев), че е невъзможно сега да се променя държавният бюджет, и някой решава финансовият министър веднага да бъде наказан със студентска стачка. 1:0 за лидера на АСП.

Какво би донесла тази стачка?

Пари за повишаване на студентските стипендии министър Костов не би могъл и няма да отпусне. Следва може би искане на оставката му и ако той в крайна сметка я подаде, с него в небитието се изпраща и премиерът Филип Димитров и неговото правителство. 2:0 за лидера на АСП.

Това не е крайният резултат. В евентуалния нов кабинет Иван Костов и Филип Димитров явно ще бъдат елиминирани, а за "победителя" Николай Василев сигурно ще има удобно кресло. 3:0 за АСП.

Ето и крайния резултат: Правителството на СДС пада; България е дискредитирана тотално; виновни за това са студентите, пари за техните стипендии пак няма да има.

Винаги студентска стачка вещае сериозни политически сътресения. Този път тя идва след серия от провалили се всякакви възможни стачки, насочени към събаряне на първото демократично, некомунистическо правителство на България. Това не е случайно и резултатът ще бъде трагичен за всички обикновени българи!

В този момент по въпроса за дискредитиране на страната ни работи главно дуетът Желев - Бригадир. Но ако всичко се развие по описания вече сценарий, тези двамата ще бъдат чисти. Омърсени и виновни ще са само студентите и това ще им бъде напомняно всякога в бъдеще, когато те са с нещо недоволни.

Тук му е мястото да се каже кой организира студентската стачка - Националната студентска конфедерация (НСК), единствената студентска структура, подкрепила индивидуално Желев в предизборната му кампания за президент. Връзката Желев - НСК датира отпреди тази организация да бъде официално регистрирана и е видно, че тя е налице и в сегашния момент.

А какво е поведението на Желев спрямо студентите?

Основно искане на първата студентска стачка (организирана от Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД) бе истината за изборните резултати за Велико народно събрание. Тогава Желев, заедно с Дертлиев, стана гарант за изпълнението на това искане и стачката приключи само с оставката на Петър Младенов. Малко по-късно Желев стана президент.

Опит да стигне до спомената[та?] истина направи г-н Стефан Савов. Като председател на парламента той състави под своя егида комисия по въпроса и вече не е председател на този парламент. А Желев не личи да се вцепенява от неудовлетворение, че г-н Савов подаде оставка и стореното от него за разкриване истината за първите демократични избори в България отива на халос.

ФНСД най-учтиво пита г-н Желев дали той би могъл да прецени, че непочтеност е май твърде мека дума спрямо българските студенти?

Игра по нервите на студентството не е най-благоразумното дело на този свят. Имаше един президент, който не разбра тази простичка истина навремето, престана да бъде президент. Не е излишно и за един министър на образованието и науката, че дори и заместник-председател на Министерския съвет да има това предвид.

Прочее Боже, пази...

София, 19 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

София, 22 октомври - Пресслужба "Куриер" уведомява своите абонати, че е променен адресът на Съюза на демократичните партии и движения "ЕРА - 3", представен на страниците на бюлетина, брой 56 (586) от 20 март 1992 г., в специално приложение "Регистър на политическите партии в България" под номер 010.

Новият адрес за контакти е:
София, ул. "Янко Забунов" N 10, партерен етаж тел. 80-03-94

/Пресслужба "Куриер"/


10:55:39
22.10.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!