22 декември 1993


София, 22 декември 1993 година
Брой 250 /1038/


София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. В ЕЛИН ПЕЛИН.


Националното съвещание на координаторите прие политическия доклад на председателя на партията и обсъди социално-икономическата ситуация в страната.

Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ оценява дейността на правителството като незадоволителна. Едновременно с това ние отчитаме както постигането на определени положителни резултати в последно време, така и реалното обстоятелство, че днешното правителство няма разумна алтернатива в близките месеци. Затова ние настояваме то да действа по-решително, придържайки се към своята първоначално обявена програма. Настояваме за сериозни структурни и персонални промени, които да повишат ефективността на неговата работа. АСП няма намерение да поема политическата отговорност за решения и действия, диктувани от други организации и лица.

Парламентът работи неефективно поради очевидния бойкот от страна на немалък брой народни представители, поради тяхната безотговорност и безразличие към проблемите на нацията, поради синдрома на парламентарния инфантилизъм, от който страдат големите парламентарни групи. Поемаме ангажимента да предложим промени в Правилника за работа на Народното събрание, както и в състава и ръководството на някои от парламентарните комисии, които да гарантират активизирането на законодателната дейност.

АСП смята, че в действителните параметри на нейното функциониране политическата система на страната е неадекватна за развитието й, за прехода към гражданско общество и свободно пазарно стопанство. Ние сме за избори /независимо дали редовни или извънредни, в разумно определен срок/ по нова избирателна система и с нов Закон за политическите партии. АСП е за избори, които да подготвят промяната на политическата система, които да гарантират по-точното разпределение и разделение на правомощията на трите власти, да гарантират нови възможности на местното самоуправление, както и развитие и укрепване на обществените контролни механизми.

АСП от основаването си е била и ще продължава да бъде за стабилизирането и консолидацията на младия национален капитал и ще търси подкрепата на свободния български предприемач.

Всички политически, обществени и синдикални организации, които осъзнават безсилието на сегашната политическа система и търсят пътища за нейната промяна или усъвършенстване, които разбират необходимостта от категорична защита на националните интереси, които поемат отговорността към личността, семейството, обществото и държавата, са наши желани партньори.

За АСП националният интерес няма алтернатива.

София, 19 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА.


Напоследък много вестници в съобщенията си за извършени престъпления преднамерено подчертават етническата принадлежност на извършителите, което предизвиква етническо противопоставяне и дори води до конфликти на етническа основа. Във връзка с това призоваваме средствата за масова информация да се въздържат от насочване на вниманието в посока, която може да се окаже пагубна за вътрешната стабилност на страната. Обръщаме внимание на Прокуратурата, че подобна практика противоречи на чл. 39 от Конституцията на Република България, според който правото на мнение и на неговото разпространение не може да се използва за разпалване на вражда.

София, 20 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЛИ В "КРЪГЛАТА МАСА" ПО ВЪПРОСИТЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА /18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


Българският земеделски народен съюз /с главен секретар Анастасия Мозер/, Християндемократическият съюз в България, Обединеният демократически център - Инициативен комитет, Земеделският младежки съюз се споразумяха да излъчат свои представители и да създадат група за сътрудничество, състояща се от по двама представители от всяка партия.

В десетдневен срок трите партии ще се уведомят за избора на своите представители в тази група. Координацията по упоменатите по-горе дейности се възлага на ХДС.

На регионалните структури на БЗНС, ЗМС, ХДС и ОДЦ - Инициативен комитет, се препоръчва да встъпят в същия вид сътрудничество и да създадат в рамките на възможното понастоящем регионални групи за сътрудничество.

Групата за сътрудничество е отворена за останалите християндемократически организации, неприсъстващи на днешното съвещание.

София, 19 декември 1993 г.

ЗА БЗНС: Асен Николов

ХДС В БЪЛГАРИЯ: д-р Светлана Спасова и Христо Генев - съпредседатели

ЗМС: Балчо Балчев - главен секретар

ОДЦ - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ: Мария Робова - председател

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЛИ В "КРЪГЛАТА МАСА" ПО ВЪПРОСИТЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА, СЪСТОЯЛА СЕ В СОфИЯ НА 18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1993 Г.


Съвещанието на Българския земеделски народен съюз, Земеделският младежки съюз, Християндемократическия съюз в България, Християндемократическата партия и Инициативен комитет на Обединен демократически център изразява своето дълбоко възмущение от разпореждането на генералния директор на Българската национална телевизия г-н Хачо Бояджиев за отразяване на пресконференции на извънпарламентарните политически сили в централните емисии на националната телевизия срещу заплащане от 4000 щатски долара за минута.

Съвещанието на упоменатите организации смята, че с този едноличен акт се нарушава свободата на информацията и се проявяват тоталитарни тенденции.

Ръководствата на партиите-участнички си запазват правото да препоръчат на своите членове предприемането на съответни действия, ако този акт не бъде отменен.

София, 19 декември 1993 г.

ЗА БЗНС: Асен Николов

ЗМС: Балчо Балчев - главен секретар

ОДЦ - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ: Мария Робова - председател

ХДП: Стефан Караджов - председател

ХДС В БЪЛГАРИЯ: д-р Светлана Спасова и Христо Генев - съпредседатели

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ.


Християндемократичният съюз /ХДС/ с тревога следи нарастващата вълна от престъпност, чийто своеобразен връх през последните месеци бе употребата на оръжие от наркотрафиканти срещу служители на полицията, при което един полицай бе убит, а двама - тежко ранени.

След това мрачно събитие някои средства за масова информация дадоха тон или се увлякоха в антиарабски или изцяло ксенофобски призиви. Като се присъединява към исканията за справедливо наказание на престъпниците, ХДС счита, че разпалването на настроения срещу чужденците, пребиваващи в България, е отвеждане на справедливото обществено недоволство в погрешна посока. Истината е, че престъпността расте и придобива застрашителни размери. Всекидневните убийства, грабежи, изнасилвания, рекет и всички други прояви на неконтролирана в повечето случаи ненаказана престъпност не са дело само на чужденци и не трябва в чужденците да търсим вината, а в неспособността и дори нежеланието на правителството да поведе борба срещу престъпността и да я овладее. Появилите се вече заплахи за убийства на чужденци, ако те не напуснат страната, ни доближават не до Европа, а до Алжир и до Босна. ХДС като партия на верската етническа и културна търпимост призовава българските граждани да не допуснат да бъдат въвлечени в ксенофобия и расизъм.

София, 18 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлий Павлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЛИНА ТОДОРОВА, ПРИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /18 ДЕКЕМВРИ 1993 Г./ И ОГЛАСЕНО НА ПЪРВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 20 ДЕКЕМВРИ 1993 Г.


БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ,

Обръщаме се към вас, уповани на вашата отзивчивост! Събра ни тревогата за растящия брой на безработните и емигрантите, за съдбата на беззащитните деца, за ненамерилите своя път младежи, за унизителното съществуване на хилядите самотни стари хора, за майките, които в страх и несигурност отглеждат рожбите си, за това, че нацията ни остарява и е застрашена от изчезване.

Обръщаме се към вас, уповани на вашето будно чувство за отговорност! Българката е опазила своя род през робства и войни, през епидемии и глад. Ние ще подкрепяме тази политика, която ще установи истинска демокрация в страната ни и ще ликвидира остатъците и рецидивите на комунизма. Но ние не се стремим към политическа власт, за нас тя е средство единствено за спасяване на нацията. Няма политическа власт, която да е по-силна и съзидателна от женската обич и себеотрицание.

Обръщаме се към вас, уповани на вашата всеотдайност! Ние сме длъжни с нашето присъствие в обществото да създадем светъл, топъл и спокоен дом на нашите семейства, сигурност и вяра у нашите деца, достойни старини за нашите родители. Искаме майките с радост и любов да отглеждат здрави и жизнерадостни деца, а не да късат от залъка си за лекарства. Децата да пеят и играят, а не да просят по улиците. Младите да имат възможност за изява и труд тук, в България, а не да търсят хляба си немили-недраги по чужди страни или да се отдават на наркотици и престъпления. Хубавите български момичета да бъдат горди, уважавани и равнопоставени членове на нашето общество, а не да рухват от съсипващите ежедневни грижи и преждевременно да се превръщат в старици. Войниците да стават истински мъже, пазители и защитници на родината, а не обект за издевателства. Старците да предават опита и мъдростта си, а не да се самоубиват от глад и безнадеждност.

Обръщаме се към вас, уповани на вашата инициативност!

Присъединете се към нас, подкрепете ни! Ако безучастно стоим настрани, отвратени от политическите интриги и изнурени от всекидневни грижи, ние няма да постигнем нищо добро и ще обречем и нашите деца на такъв жесток живот. Нека докажем, че женската обич, женското самораздаване са по-съзидателни от целенасоченото мъжко самоутвърждаване, че състраданието и протегнатата ръка са по-силни от подложения крак на циничните компромати, че женската мъдрост и топлата грижа за ближния са далеч по-ползотворни от безкрайните и безполезни дебати.

Обръщаме се към вас, уповани най-сетне на вашата женска сила и мъдрост!

Ние сме български жени, които не се борят за власт, а за избавление на страната ни. Нашето оръжие е действието.

Вярваме във вас!

Подкрепете ни!

София, 18 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ", ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕСНИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА СИЛИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.


Националното ръководство на Съюз "Справедливост" горещо подкрепя справедливия протест на отец Стефан Раненски и девиза "С Бога - за Царя и Отечеството!"

Приканваме всички достойни българи - монархисти, както и политическите партии, признаващи де юре действието на Търновската конституция, да проявят своята съпричастност чрез различните форми за това.

Изхождайки от саможертвата на стотиците хиляди българи, загинали в борбата срещу милиционерско-комунистическата диктатура, която с помощта на окупатори премахна насилствено Търновската конституция и законно избраната държавна форма на управление - конституционната монархия.

Призоваваме за ясна позиция и действия на всички промонархически партии в България, за обединение на силите, за да възтържествува заветната цел - възстановяването на Търновската конституция.

Анализирайки действията на комрепубликанските узурпатори, констатирахме следните драматични и убийствени факти в резултат на демоничните методи на управление през половинвековния период:

1. Геноцидът, започнал с бандитските действия на комунистическите протежета на Москва в България, приложен тотално след окупацията на 9 септември 1944 г., продължава и до днес под нови форми и средства.

2. Към позора и тежестта на горепосочените варварски реалности се прибави и достойната за съжаление фалшификация на "първите избори" за Велико народно събрание /ВНС/ след 10 ноември 1989 г. Маидатната комисия на ВНС до разпускане на същото не се произнесе /самоутвърди/ по валидността на изборите. Назначената по-късно "Проучвателна комисия" за проверка на избирателните протоколи четвърта година свири сбор!?!...

3. Очевидната нелегитимност на наложената "нова конституция" обезсмисли "демократичните избори", както и "правителствата" и "парламентарното присъствие", като утвърди да властва зад кадър васална милиционерско-военна хунта!!!

4. Всички политически партии и коалиции, взели участие в сценария и играта на горепосочения предателски марионетен спектакъл, имат ли отговор пред целокупния български народ и история!?...

5. Окупацията на България продължава. Брутално и с невиждана алчност болшевиките и техните слуги ограбват Отечеството. Предателството, подлостта и най-долните инстинкти са новата червена пътеводна звезда на републиканско-комунистическите кохорти.

Безпрецедентно, под формата на "приватизация", създадената за петдесет години общонародна собственост и банков капитал се преливат в ненаситната паст на васалната олигархия. Погазен е един народ! Погазена е международно признатата и утвърдена конституция, завещана ни от дедите! Голяма отговорност поемат за съдбините на Отечеството и онези страни, прегърнали палача на 42 милиона хора! По-късно в краката му се полага и по-голямата част на Европа!

Поради тези действия на управляващите родоотстъпници Националното ръководство на Съюз "Справедливост" поема отговорност и призовава гладните, жадните, излъганите, ограбените българи на борба чрез всички средства за защита интересите си и Отечеството!

Бог да ни е на помощ!

Бог да пази България!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: О. Цеков                                                                        СЕКРЕТАР: М. Попов

София, 21 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОКАНА НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН ДИСПУТ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО. Документът е адресиран до председателя на Висшия съвет на БСП Жан Виденов и до средствата за масова информация.


Централният комитет на Българската комунистическа партия през 1991 г. направи девет писмени предложения до Александър Лилов за създаване на "Обединен ляв народен фронт за борба против настъплението на фашизма и на контрареволюцията". За съжаление Лилов не пожела да отговори нито устно, нито писмено на направените му предложения.

От 14 май 1992 г. до 2 октомври 1993 г. също така Централният комитет на Българската комунистическа партия /БКП/ направи девет писмени предложения до Жан Виденов, председател на Висшия съвет /ВС/ на Българската социалистическа партия /БСП/, за създаване на Съюз на левите сили със същата цел. За съжаление и Жан Виденов, подобно на своя учител, досега не пожела да отговори нито с "да", нито с "не". С последното ни писмо искахме среща на Политбюро на ЦК на БКП с Изпълнителното бюро /ИБ/ на ВС на БСП. Ние не знаем дали Жан Виденов е запознал членовете на ИБ на ВС на БСП с направеното от нас предложение.

Ето защо молим Българската телеграфна агенция /БТА/ официално да разгласи чрез Българска национална телевизия /БНТ/, Българското национално радио /БНР/, чрез пресата и чрез всички средства за масова информация, че Секретариатът на ЦК на БКП кани и настоява за провеждане на публичен диспут на Секретариата на ЦК на БКП с Председателството на ВС на БСП по БНТ и по БНР до края на декември 1993 г. или в началото на януари 1994 г. по въпроси, касаещи двете партии, както и за причините, които доведоха до подлото предателство на идеите на социализма и на комунизма от ренегатите и предателите от живковистко-лиловисткия елит, както и коя каква партия е. Също така ще се засегне и разложителната роля, която играе БСП във връзка с непрекъснатото създаване на нейни мимикрии-изгъзици за разединяване на комунистическото движение в България.

При отказ от страна на Жан Виденов и на Председателството на ВС на БСП да вземе участие в предложения от нас диспут си запазваме правото да постъпваме, както намерим за добре.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

София, 6 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "ЛИБЕРАЛЕН ПРИНОС КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА ПО ПРИНЦИП НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ /18 ДЕКЕМВРИ 1993 Г, СОфИЯ/.


Разработването на концепция за националната сигурност е проява на отговорността, която оформящото се гражданско общество има спрямо своето собствено бъдеще. Предназначението на концепцията като програмен документ, приеман от Народното събрание, е да определи обществения консенсус относно националните интереси и цели, както и пътищата и средствата за тяхното осъществяване - в условията на преход от тоталитаризъм към плуралистична демокрация и отстояване на независима външна политика.

Обществеността не бива да живее с илюзията, че решаването на концептуалните и организационните проблеми на националната сигурност автоматически води до повишаване равнището на сигурност. Създаването на държавно-управленски механизъм на сигурността като част от демократичните институции на страната поставя само началото на системен подход към националната сигурност, а ресурсното му обезпечаване в обществено-политическата, икономическата, социалната, военната и т.н. сфери е въпрос на продължително съзидание от страна на цялото общество.

Възгледите на Българска партия Либерали /БПЛ/ по проблемите на националната сигурност, представени тук, са доразвитие и конкретизация на нашата идейна и политическа платформа. Волята за демокрация и свобода и доверието в способностите на човека синтезират нашата ценностна система. Както неведнъж обаче сме заявявали, либералният призив за свобода като мяра за човешкото добруване е несъстоятелен извън националните исторически идеали и националната ни идентичност. Трайните интереси на нацията тръгват от нейните исторически корени - от формирането на нашия език и писменост, на културата, фолклора, традициите, духовността - всичко, което ни е създало и съхранило през вековете като народ, нация и държава.

Макар формулирани като основни положения, изложените тук схващания и подходи към националната сигурност имат цялостен характер и представляват принципи на политическа програма. Крайната цел на такава програма е да видим България силна и просперираща, независима държава, равноправен и активен участник в общоевропейското и балканското сътрудничество; страна с общество, което е привлекателно за гражданите си и предизвиква уважение и симпатии в чужбина. Нашият подход към националната сигурност отдава дължимото на основните институции и фактори на сигурността - силен държавен апарат, армия и полиция. Главният резерв за създаване на надеждна система на сигурност ние виждаме обаче в обединяване на нацията върху демократичните ценности и в дух на родолюбие; във възстановяване и модернизиране на икономиката на пазарен принцип; вдъхване на нов живот и развитие на българското образование, наука, здравеопазване; в грижата за българската култура и възраждане на семейните ценности. Повишена роля на Българската православна църква в обществото, съчетана с традиционната търпимост към другите религии, изповядвани от български граждани, е също в сърцевината на нашето схващане за национална сигурност.

Своите възгледи по основните направления от предлагания съвременен подход към националната сигурност БПЛ подкрепя с идеи и конкретни предложения, за чието разработване в дълбочина ние предлагаме сътрудничеството си на всички национално отговорни политически и обществени сили у нас.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Концепцията за национална сигурност има за свои основни подразделения външнополитическа доктрина и военната доктрина на Република България, които се явяват нейно логическо продължение и също подлежат на одобрение от Народното събрание.

Концепцията за национална сигурност /КНС/, външнополитическата доктрина /ВПД/ и военната доктрина /ВД/ са декларативно-постановъчни документи, подлежащи на публикуване. Въз основа на техните принципи и постановки се разработват параметрите, функциите и задачите на оперативна система за национална сигурност /ОСНС/, която частично или изцяло се засекретява.

За жизнеспособността на системата за национална сигурност се грижи и отговаря Министерският съвет. Постоянно действащ съвещателен орган на системата за национална сигурност е Консултативният съвет за национална сигурност, председателстван от президента на Републиката, в чийто състав би трябвало да влязат представители на изпълнителната, на законодателната и на съдебната власт, както и представители на обществеността в лично качество.

2. Основни обекти на сигурността са личността, обществото и държавата /държавността/. Към тях е основателно да се прибавят сдруженията на гражданите, които са признати от закона и толерирани от обществото.

Възприемането на едно по-богато на съдържание понятие за обектите на националната сигурност съответства на принципа за плурализъм в демократичното общество. От друга страна, това създава възможности да се увеличи потенциалът на държавно, обществено и лично участие в укрепване и поддържане на сигурността.

3. Концептуалните и практическите положения, третиращи националната сигурност, по принцип имат за цел да постигнат съчетаване на интересите и на приноса на личност /гражданин/, общество и държава. В мирновременни условия акцентът в системата за национална сигурност трябва да падне върху многоаспектната сигурност на българския гражданин, с неговите права, свободи, достойнство и родови традиции, със стремежа му към материално и духовно извисяване.

На свой ред системата за национална сигурност може да се смята надеждна в дългосрочен план, само ако с механизмите си и със силата на обществено въздействие и стимули е успяла да отгледа у всеки отделен гражданин отговорност към българската държавност и адекватно поведение спрямо политиката за сигурност на страната.

4. При определяне на комплекса от национални интереси и цели особено внимание заслужават:
а/ запазване на независимостта, териториалната цялост и суверенитета на България;
б/ укрепване на единния характер на българската държавност;
в/ преодоляване на процеси и на тенденции на противопоказано за националната сигурност разединение, нетърпимост и изолация на /и спрямо/ отделни групи на обществото;
г/ доизграждане и развитие на демократичните институции и на пазарната икономика - стълбовете на гражданското общество, което на сегашния етап от историческото ни развитие се явява обединителен национален идеал;
д/ осъществяване на модернизация и технологично обновяване на българската икономика при режим на строга екологическа политика; насърчаване внедряването на най-модерните технологии /"третата вълна"/, като се използва активно националният интелектуален и професионален резерв;
е/ възстановяване, запазване и развитие на духовните, културните и нравствените добродетели и постижения, с които българинът си е извоювал място в европейската и в световната цивилизация;
ж/ провеждане на активна външна политика, включително преминаване от форми на добросъседство и сътрудничество към интеграционни междудържавни отношения със съседни и по-далечни страни с основна цел постигане на регионална система за сигурност от нов тип, която да изключва употреба на сила между балканските държави и етноси;
з/ стимулиране на духовната и културната общност с българите и с българските граждани извън страната и насърчаване на тяхното национално самосъзнание, като се търси отзивчивостта и сътрудничеството на правителствата на държавите, в които те живеят или пребивават за по-дълго.

5. Националната сигурност се изгражда от няколко основни компонента /оперативни сфери/: обществено-политически, икономически, социален, външнополитически, военен, културологичен /цивилизационен/ и екологически. Системата на национална сигурност с нейните управленски и оперативни механизми се организира така, че в рамките на всяка една от изброените по-горе сфери да извлече и мобилизира възможно най-голям потенциал от държавните структури, обществото и отделни граждани в полза на националната сигурност.

Управлението на този потенциал с оглед постигане на оптимален оздравителен и стабилизиращ резултат при възникване на каквито и да са предизвикателства от вътрешнополитически и външнополитически характер към сигурността на България съставлява политиката за национална сигурност.

6. Първостепенно значение за надеждното функциониране на системата за национална сигурност има законодателно-нормативната уредба на цялата материя от права, задължения и функции на държавните и на обществените институции и гражданите, отнасящи се до националната сигурност.

7. Решаването на кардиналните проблеми на националната сигурност може да бъде постигнато въз основа на задълбочаваща се международна интеграция. Тази обусловеност произтича от географското и геостратегическото положение на страната; нейните скромни размери и военна мощ; експортната насоченост на българската икономика и на европейската идентичност на нашия богат интелектуален потенциал.

Разгръщането на интеграционната политика в географска посока и отраслови направления до голяма степен ще предопредели отговора на стратегическия въпрос дали България да приеме статут на неутрална страна, на какъв етап и при какви условия, или да се коалира във военнополитическо отношение с определени държавни и международни силови структури.

8. На сегашния етап и в обозримото бъдеще като най-подходяща за България се оказва полицентристката геостратегическа ориентация. Налице са три главни центъра на геостратегическо влияние и интеграционно привличане по отношение на България, оформили се исторически и в резултат на трайни политически процеси: ЕО /Европейският съюз/; Русия /ОНД/ и Украйна; САЩ. Към тях се прибавя четвъртото направление - Балканите.

Разрушаването на блоковата система изправи България пред нова реалност - Балканите и Югоизточна Европа се превърнаха в основен конфликтен район на Европа, в който периодически пораждащите се амбиции на някои балкански страни да играят ролята на регионални свръхсили и отсъствието на разбирателство между най-важните извънрегионални държави относно бъдещето на Балканите заплашват да превърнат недъзите на междубалканските отношения - национализъм, етническа и религиозна нетърпимост, социална недоразвитост - в патентни огнища на конфликт.

Поради средищното й положение и обвързаността на интеграционните й икономически връзки с извънрегионални центрове България е най-заинтересувана от регулиране на балканската криза в нейната многоплановосг. Последното изглежда единствено възможно на основата на смели многонационални /с участието и на извънрегионални заинтересувани държави/ проекти от регионален интеграционен тип, с цел да се намерят компенсиращи невоенни фактори при установяването на ново статукво на Балканите и нов баланс на силите, насочен към постепенна демилитаризация на междубалканските отношения. Така за България балканската проблематика се превръща по необходимост в четвърто геостратегическо и интеграционно направление, което всъщност е първо, приоритетно, тъй като очакваните благоприятни резултати от сътрудничеството на България с основните за нея три източника на геостратегическо и интеграционно влияние просто няма да настъпят, ако не се създаде надеждна балканска интеграционна структура.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /27 И 28 НОЕМВРИ 1993 Г., СОфИЯ/.


ІІ. РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 5

1. Ръководни органи на Движението за права и свободи са:
/1/ Националната конференция.
/2/ Централният съвет.
/3/ Председателят на Движението за права и свободи.
/4/ Централното оперативно бюро.
/5/ Окръжните конференции на Движението за права и свободи.
/6/ Окръжните съвети.
/7/ Председателите на окръжните съвети.
/8/ Общинските конференции на Движението за права и свободи.
/9/ Общинските съвети на Движението за права и свободи.
/10/ Председателите на общинските съвети.
/11/ Общите събрания на местните организации на Движението за права и свободи.
/12/ Местните съвети на Движението за права и свободи.
/13/ Председателите на Местните съвети.

2. Контролни органи на Движението за права и свободи са:
/1/ Финансово-ревизионната комисия.
/2/ Комисията по етика.

ЧЛЕН 6

1. Националната конференция е върховен орган на Движението за права и свободи и се свиква най-малко веднъж на три години от председателя на Движението за права и свободи или с решение най-малко на две трети от списъчния състав на Централния съвет на Движението за права и свободи. Делегатите се избират по териториален и пропорционален принцип, по нормативи, одобрени от Централния съвет на Движението за права и свободи.

2. Националната конференция приема и изменя програмата и устава на движението, избира председателя на Движението за права и свободи, избира или попълва с нови членове Централния съвет, Централното оперативно бюро - по предложение на председателя, състава и председателите на контролните органи.

ЧЛЕН 7

1. Централният съвет е колективен ръководен орган на Движението за права и свободи, действащ по времето между националните конференции на Движението за права и свободи в състав:
/1/ Председателят на Движението за права и свободи.
/2/ Председателите на окръжните съвети.
/3/ Членовете на Централното оперативно бюро.

2. Централният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца, за да приеме и обсъди отчета на Централното оперативно бюро и за да вземе необходимите решения във връзка с неотложните задачи, които трябва да решават Централното оперативно бюро и Централният съвет в национален мащаб. Решенията на Централния съвет се вземат с явно гласуване, с мнозинство от две трети от присъстващите членове. Необходимият кворум за вземане на решения съставлява обикновено мнозинство от състава на Централния съвет. Приема и разпределя годишния бюджет на Централния съвет на Движението за права и свободи.

3. Централният съвет може да отстрани временно от състава си, както и от състава на Централното оперативно бюро всеки член, който е нарушил устава или не изпълнява задълженията си. Предложението се прави от председателя на Движението за права и свободи. Решението се взема с две трети мнозинство. Комисията по етика представя становище. Централният съвет има право да възложи на друг член на съответния орган функциите на отстранения член. Въпросът се решава окончателно от Националната конференция.

4. Член на Централния съвет на Движението за права и свободи, който е влязъл в състава му от квотата, предвидена в чл.7, ал.1, т.2 от настоящия устав, в случай че не е преизбран от окръжната конференция, отпада от състава му и неговото място заема новоизбраният председател на окръжния съвет.

5. При трайна невъзможност на председателя на Движението за права и свободи да изпълнява своите правомощия Централният съвет определя с решение негов заместник до следващата Национална конференция.

6. Централният съвет на свое заседание с решение определя кой да бъде официалният говорител на движението.

ЧЛЕН 8.

1. Председателят на Движението за права и свободи има следните права и задължения:
/1/ Той е официален представител на Движението за права и свободи и като негов пръв ръководител осъществява контактите с органите на държавната власт и управление, както и с други институции. По своя преценка и в конкретни ситуации той може да делегира тези права на свои заместници.
/2/ Председателят на Движението за права и свободи представлява организацията при осъществяването на международни контакти, срещи, конференции и други.
/3/ Председателят на Движението за права и свободи по право е и председател на Централния съвет на Движението за права и свободи. За своята цялостна дейност и за дейността на Централния съвет той се отчита пред Националната конференция, а за текущата си дейност - пред Централния съвет.

2. Заместник-председателите на Движението за права и свободи са както следва:
/1/ Заместник-председател по организационните въпроси и междупартийните взаимоотношения.
/2/ Заместник-председател по външнополитическите въпроси.
/3/ Заместник-председател по въпросите на духовната сфера.
/4/ Заместник-председател по икономическата и аграрната политика.
/5/ Заместник-председател по социалните дейности.
/6/ Заместник-председател по правата на човека и на човешките общности.
/7/ Заместник-председател по въпросите на националната сигурност.
/8/ Заместник-председател за връзки с обществеността и държавните институции.

3. Заместник-председателите, които са и народни представители, работят на обществени начала

ЧЛЕН 9
Централното оперативно бюро е постоянно действащ изпълнителен орган на Движението за права и свободи със седалище - град София. Централното оперативно бюро се ръководи и съставът му се предлага от председателя на Движението за права и свободи. В състава му влизат: председателят на Движението за права и свободи; заместник-председателите, както и четиримата главни координатори.

ЧЛЕН 10

Окръжните конференции на Движението за права и свободи са регионален ръководен орган на Движението за права и свободи на територията на бившите окръзи и се свикват най-малко веднъж на три години от Централния съвет на Движението за права и свободи по искане на председателите на окръжните съвети на Движението за права и свободи или по искане най-малко на две трети от списъчния състав на окръжните съвети. Делегатите се избират на териториален и пропорционален принцип, по нормативи, одобрени от окръжните съвети на Движението за права и свободи. Окръжните конференции определят териториалния обхват и броя на общинските съвети на Движението за права и свободи, избират ръководни и контролни органи на движението в региона.


/Пресслужба "Куриер"/


22.12.1993 г.
16:00:00


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски коплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!