22 ноември 1993


София, 22 ноември 1993 година
Брой 228 /1016/


София, 22 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА НA РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НA БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /20 НОЕМВРИ 1993 Г., СОфИЯ/.


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ обсъди развитието на политическата и социално-икономическата обстановка в страната през второто полугодие на 1993 г. и установи, че оценките, предвижданията и решенията на V национална конференция на БСДП /1-2 май 1993 г./ изцяло се потвърждават.

България продължава да затъва в тежката социална, икономическа и политическа криза. Преструктурирането на икономиката и приватизацията се бавят умишлено. Тежестите на кризата се прехвърлят върху гърба на социално слабите български граждани.

Националният комитет на БСДП счита, че парламентът и правителството на проф. Любен Беров не работят ефективно. С това те допринасят за по-нататъшното влошаване на обстановката в страната.

Националните интереси налагат политическите сили и демократичните държавни институции да постигнат съгласие по главните приоритети на настоящия етап от прехода: националния въпрос; националната сигурност; външната политика; мерките за излизане от кризата.

В случай, че не се постигне нужното съгласие, предсрочните законодателни избори остават единственият демократичен изход. Отговорността за това носят представените в Народното събрание политически сили.

Националният комитет на БСДП

РЕШИ:

1. Одобрява действията на Изпълнителното бюро на НК на БСДП в периода септември - ноември 1993 г., свързани с консолидирането на некомунистическите демократични сили в страната.

Задължава Изпълнителното бюро, като изхожда от националните приоритети, да продължи усилията си за формиране на авторитетна политическа алтернатива на двуполюсния конфронтационен модел.

2. Обръща внимание на парламента и правителството, че националните интереси налагат да се предприемат решителни действия за преодоляване на кризата и за продължаване на демократичните реформи в съответствие с приетите законодателна и правителствена програма.

3. Приема "ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ХАРТА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И ГРАЖДАНСКИ МИР".

Задължава Изпълнителното бюро да се обърне към всички политически сили в България и на първо място към участниците в Съвета за сътрудничество, да се присъединят към нея.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НЕОБХОДИМИ СА БЪРЗИ И ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ" НA ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗОРА", НA БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И НA КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ.


Активизацията в последно време на различни сепаратистки организации, действащи на територията на България, както и откритите призиви на депутата от Народното събрание г-н Мехмед Ходжа за предоставяне на българското мюсюлманско население статут на "турско национално малцинство" са поредното доказателство за дълбоката политическа и морална криза, в която се намира днес нашата държава.

Всички предупреждения на българските национално-патриотични кръгове за опасността от дейността на турските и македонстващите сепаратисти бяха подминавани с лека ръка от властите. Нещо повече, редица държавни институции на практика поощряваха подобна дейност.

Резултатът вече е налице. България със застрашителна скорост се движи по пътя, който води към гражданската война. С благословията на нашите американски "приятели" откровено враждебно настроени към Отечеството ни организации и "партии" се готвят да откъснат от него цели региони, където и днес на практика управлява не българската държава, а емисарите на антиконституционното Движение за права и свободи.

Българските патриотични организации винаги са декларирали, че са твърдо решени да не допуснат подобно развитие. Отечеството ни няма да се превърне в нова Босна или в поредната брънка от "ислямската дъга на Балканите", колкото и мощни сили да стоят зад реализацията на този пъклен план. За тази цел обаче е необходима незабавната мобилизация на цялата нация, както и бързите и ефективни действия на държавната власт.

Ние настояваме за незабавното задържане под стража на активистите на "Турската демократическа партия", ръководена от Адем Кенан, както и на тези от "помашката партия" на Камен Буров и ОМО "Илинден" по обвинение в държавна измяна. Необходимо е задълбочено следствие за връзките на въпросните организации с определени сили извън пределите на България  Нека станат обществено достояние данните на нашите контраразузнавателни служби за дейността на някои чужди граждани, които във вреда на българските национални интереси поощряват и финансират проявите на сепаратистите.

От изключително значение е задълбоченото разследване на цялостната политика и дейността на така нареченото Движение за права и свободи, насочена против целостта на българската държава и гражданския мир в нея.

Ако в този решаващ за бъдешето на България момент държавната власт отново демонстрира пълната си безпомощност, ние предупреждаваме всички тези политици, които в последно време не демонстрират нещо друго освен отчайваща некомпетентност и корумпираност, че нацията е в правото си да предприеме всички необходими мерки за собствената си защита и тя едва ли ще закъснее да го направи.

София, 19 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НA ПОЛИТИЧЕСКАТА КАМАРА НA КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩА С ОБЩИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ.


В сградата на СДС се състоя среща на Политическата камара на Консервативната и екологична партия с представители на Общ съюз на българската индустрия. Обсъден бе въпросът за предстоящо подписване на рамково споразумение до края на месеца между двете страни, а така също и подкрепата, която индустриалците в България, както се изрази председателят на съюза г-н Димитър Саръиванов, би трябвало да окажат с потенциалните си възможности на някои партии от СДС.

На срещата присъстваха Филип Димитров, Христо Бисеров и другите членове на камарата.

София, 19 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК ЖОРЖ ГАНЧЕВ ПО ПОВОД НA УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НA ЕДРИТЕ ИНДУСТРИАЛЦИ В БЪЛГАРИЯ.


Потресени сме от невежеството на министър-председателя Беров по отношение на 90-годишния Съюз на индустриалците в България. Недопустимо е един премиер да поздравява новобогаташки спекулантски парвенюта, още неинвестирали нищо в държавата ни и неразкрили респектиращ брой работни места за хора, чиито фабрики и предприятия някога преуспяваха в цяла Европа и бяха уважавани по света!?

Не се учудваме и от поздравленията на д-р Желев, чиято предизборна кампания беше финансирана именно от Мултигрупата.

Халал да са на България днешните й управници и новите й "индустриалци"! Не е виновен, който яде зелника, а който му го дава...

София, 19 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ" ПО ВЪПРОСА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НA ПРАВИТЕЛСТВОТО НA ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ.


Почти година изтече, откакто страната ни се управлява от правителство, доведено с протекциите на лидерите на КНСБ и КТ "Подкрепа". В своята програма то не се скъпеше на обещания. Социалната политика и поносимият преход бяха в основата на тази програма. Решителна и бърза приватизация, възстановяване на пазарите - розови багри, нанасяни с голяма четка. Национална синдикална федерация "Гаранция, мир, хляб" /НСф - ГМХ/ още през месец март предупреди, че това правителство води държавата към банкрут, че то ще изчерпи натрупания с толкова лишения валутен резерв, че то ще сервилничи на много господари и като резултат - корупция, дълбоко социално разслоение, затъване в кризата. Затова ние го нарекохме "правителство на мизерията".

Но след като изтекоха 10 месеца и се натрупаха достатъчно данни, ние обръщаме внимание на парламентарните групи: не икономическите цифри и плачевните резултати са основание да отхвърлите това правителство. Има нещо по-съществено. Това правителство не извършва реформа, в неговите действия всичко е сбъркано.

1. То не ни води към пазарна икономика, защото все повече се намесва в дейността на търговските субекти.

2. То не може да удържи социалния статус на населението, защото насочва грубите си фискални мерки срещу слабите, а тези мерки изискват разширяване на държавния апарат, който пък изцежда събраното.

3. То няма да спре корупцията, защото централизира контрола и си присвоява едрата корупция, която нанася основните щети на българската икономика, но облагодетелства висшия държавен апарат.

4. То не гради широка средна класа, а я руши и захвърля на дъното на мизерията.

Г-н Беров се стреми да овладее все по-широк кръг от обществените процеси, което не му е нито по умствените, нито по физическите възможности, и в резултат разчиства пътя за тясна група финансови босове и поставя държавата във все по-голяма зависимост от тях. Тогава няма да има широка средна класа, няма да има независими институции, независими и свободни хора. Г-н Беров, ако действително мислеше за България, отдавна щеше сам да си подаде оставката. Но вие, господа депутати, ако мислите за себе си и за своето достойнство, отдавна щяхте да се освободите от него, без да дочакате неговата оставка.

Господа депутати, не мъчете повече собствения си електорат - запазете името си, защото не вие ще се облагодетелствате от батаците на Беров. Тези от вас, които са чисти, нека да преосмислят поведението си и да покажат на българския народ, че наистина мислят за него.

Граждани на страната, синдикални братя, това правителство трябва да си замине, за да оживеем!


София, 13 ноември 1993 г.


        СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: Илич Цветков, Владимир Михайлов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРАНШОВ СИНДИКАТ "ТРАНСПОРТ": Петър Ослеков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРАНШОВ СИНДИКАТ "ХИМИЯ": Теменужка Гинчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРАНШОВ СИНДИКАТ "МЕТАЛУРГИЯ": Любен Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НA БРАНШОВ СИНДИКАТ "ЛЕКА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ": Боян Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НA КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО СДРУЖЕНИЕ НА КРИМСКИТЕ ТАТАРИ, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ, "АСАБАЙ". Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до Централния съвет на Движението за права и свободи, до главния прокурор и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С тревога и огорчение се обръщаме към вас от името на Културно-просветно сдружение на кримските татари, живеещи в България, "Асабай", че много татарски и турски семейства все още не са си възвърнали своите жилища, които бяха отнети незаконно по време на "голямата азиатска екскурзия" през горещото лято на 1989 година, организирана и осъществена от тоталитарния комунистически режим на Живков. Известно ни е, че повече от две години изминаха от приетия така наречен Закон на Доган за възвръщане на незаконно отнетите жилища на прокудените преди четири години български граждани. По-голямата част от "новите собственици", въпреки че получиха от съответните общини в дванадесеткратен размер изплатената от тях сума, продължават да упорстват и не освобождават апартаментите. А получените пари от общините вложиха в спестовни каси. Съдебната и изпълнителната власт не вземат никакви мерки за разрешаването на този остро належащ проблем.

Затова ви умоляваме до Нова година да се разреши този въпрос.

Силистра, 11 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ НA 20 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 1993 Г. БНРП е основана на 1 септември 1955 г.


В. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

48 години след установяването на комунистическата диктатура у нас страната ни се намира в тежка икономическа криза, довела до нищета, глад и мизерия не само най-слабо обезпечените слоеве от населението ни: пенсионерите, болните хора, самотните майки, самотните старци, безработните, но и средния българин. Народът ни вегетира под жизнения минимум, няма средства за храна и лекарства, да не говорим за дрехи, не може да плаща данъчното облагане и голяма част от хората посягат на живота си, за да се спасят от него като от бреме. Във връзка с това БНРП е разработила комплекс от мероприятия, влязла е в договорни отношения с различни задгранични политически сили, за да ликвидира бързо хаоса, безредието и нищетата, ако има достъп до лостовете за управление на страната.

1. Пенсиите трябва да се индексират съобразно инфлацията и пазарните цени в дадения момент, като се отчитат трудовият стаж и работната заплата на пенсионера от дадена професия. При липса на хранителни продукти и по необходимост трябва да се осигури предимство с купонна система на безработните, сираците, болните деца и хронично болните, както и на хората с ниски доходи, за закупуване на хранителни продукти от специализирани магазини. Ако трябва, хранителните стоки в тези магазини ще се продават с намаление на цените.

2. Туберкулозно и хематологично болните, диабетиците, циротиците и декомпенсираните сърдечно болни хора трябва да се диспансеризират и да получават безплатно лекарства за сметка на специално учреден фонд към Министерството на здравеопазването. Успоредно с частните кабинети и болници трябва да има и здравни заведения, обслужващи социално слабите слоеве от населението безплатно. Инвалидите от войните също трябва да се ползват с безплатна медицинска помощ и безплатно получаване на лекарства.

3. На слепите, глухонемите и хората от другите инвалидни групи трябва също да бъдат създадени условия за работа и живот, който ще ги прави напълно равностойни на останалите обществени групи от населението. Те не могат ни най-малко да бъдат подценявани или пренебрегвани при участието им в обществено-политическия живот на страната.

4. Висшето образование може да бъде безплатно само за онези студенти, които са влезли да следват с успешно издържан конкурсен изпит. Останалите студенти ще заплащат висшето си образование по ценоразпис, съобразен с успеха от семестриалните изпити.

5. БНРП счита, че жените и децата не трябва да упражняват вреден и нощен труд. Бременната жена трябва да бъде под постоянен медицински контрол, като във втората половина на бременността трябва да й се осигурят щадящи и оптимални условия на труд и почивка. Шестдесет дена преди раждането и три години след него бременната жена и жената майка трябва да ползва платен годишен отпуск.


Г. ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО

Въпросът за формата на управление на страната не може да бъде извор за политически недоразумения в партията ни и страната. БНРП счита, че българският народ е единственият суверен в държавата си и че той самият трябва да избере формата на управление: конституционна монархия или република. БНРП се стреми да обедини в своите редици всички български патриоти и националисти, независимо дали те са републиканци или монархисти, тъй като въпросът кой ще олицетворява представителната власт - президент или монарх, отстъпва по значимост пред другите общонационални проблеми. За да се консолидира нацията в името на общобългарската идея, ние считаме, че трябва да се проведе свободен общонароден референдум за формата на управление на страната. За да има шанс за избор, морално и честно би било на монарха да му се предостави възможност преди референдума да посети страната ни, да се запознае с народа си и народът ни да се запознае с него.

Ако след провеждане на референдума спечели републиканската идея, то БНРП ше се ръководи от постулата на Левски за "чиста и свята демократска република", в която всички българи ще могат да решават съдбините си чрез вишегласие. Това означава, че БНРП поддържа многопартийната система, чрез която ще се осъществява многообразието на мненията и идеите, и народът чрез свободен избор ще приема онзи път на развитие, който смята за най-добър в дадения момент. Ние държим начело на държавата да застават най-добре подготвени специалисти от различни области, което е сигурен гарант за икономическия възход и стопанското укрепване на Родината ни.

БНРП поддържа като водеща религия в България православно-християнската от източното вероизповедание, ръководена от Светия синод. Всички други религии могат свободно да се изповядват, ако при изпълнението на обредите им не се нарушават обществените закони.

За изпълнението на тази си програма, БНРП ще се бори със средствата на пропагандата и личното убеждение на всички българи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИНЦИПИ НA БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/, НАПИСАНИ ОТ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ В ЗАТВОРА И В ИЗГНАНИЧЕСТВО И ИЗДАДЕНИ ОТ БЗНС НА 12 АПРИЛ 1919 Г. В СОфИЯ.


Шестият принцип

Земледелският съюз е за еднаквото задължение на всички поданици на България за безвъзмездното /безплатното/ служене на отечеството във време на война.

За тая цел той се стреми да прокара закон, по силата на който никой във време на война - нито държавният глава, нито министрите, нито офицерите и чиновниците, нито духовните, общинските и окръжни служещи, нито учителите - да не получават заплати, докогато трае войната. Производството, търговията, консумацията и целият народ да бъдат напълно милитаризирани в отбрана на отечеството. По този начин не само че ще се внесе справедливост и въодушевление в такива моменти на върховни усилия, но и ще се способствува за по-скорошното привършване на военните действия. Ако в досегашните войни всички еднакво бяха понасяли тяжестите, те не биха съществували или ако съществуват, това ще бъде за кратко време. Престъпното е, че ония, които отварят войните, не вземат участие в тях; а още по-престьпното е, че за сметка на народната кръв се стремят да забогатеят. Народите не бива да търпят това положение. Виновниците за войните трябва да бъдат тласнати в кървавата човешка баня, за да почувствуват нейния ужас. Само по тоя начин войните ще станат една рядкост. Всички привилегии през време на война трябва да бъдат премахнати. Тиловите служби да се изпълняват от жените, от негодните за военна служба мъже и инвалидите в самата война. Днес мрат на бойните полета тъкмо ония, които са били против войните и които не ще имат абсолютно никаква полза. Земледелското население е, което мре и носи всичкото бреме на войните. Тоя ред на нещата трябва да се премахне, и то от ония, на които той донася най-големите злини. Българският земледелски народ трябва да се убеди, че по-рано трябва да победи вътрешните врагове, по-рано да стане господар в собствената си земя, па тогаз да се разправя с външните си врагове.

Съюзна книжнина по въпроса:
1. Кой какво спечели от войната - от Райко Ив.Даскалов.
2. Предисторията на едно злодеяние - от Ал.Стамболийски.
3. Кои са за и кои против войните - от Ст.Омарчевски.
4. Защо ме осъдиха на доживотен строг тъмничен затвор - от Ал.Стамболийски.
5. Деклозиеровото дело - от М.Турлаков.


Седмият принцип

Земледелският съюз е за трайни мирни съседски отношения на България спрямо окръжаващите я държави.

Той е против всякакви предизвикателства от нейна страна на въоръжени конфликти. Неговите усилия са за затвърдяване на тези добри отношения чрез обединение на България с другите балкански държави на федеративни начала. Той е борец и искрен привърженик на всяка световна инициатива за създаване на неуязвими международни правни отношения и на институт, който да не позволява попълзванието за тяхното нарушаване.

Съюзна книжнина:
1. Земледелският съюз и неговата външна политика - от Ал.Стамболийски.


Осмият принцип

Земледелският съюз е за едно народно, леснодостъпно, бързо и истинско правосъдие.

За да постигне това нещо, той се бори за изборността на съдиите, за вкарването в съдийския персонал преобладаващо количество народен елемент, за създаване пътуващи мирови съдии, за устрояване селски помирителни съдилища, за премахване спекулантите около това дело, за унищожението на военнополевите съдилища и т.н.

Съюзна книжнина по въпроса.
1. Земледелският съюз и правосъдното дело - от М.Турлаков.


Деветият принцип

Земледелският съюз е против варварските прояви на държавата и обществото.

Той се обявява против смъртното наказание, против полицейското насилие, против безчовечните средства в казармите, против средновековните ужасни затвори, против търговията с хора и против всички подобни злодеяния на обществото и държавата.

Съюзна книжнина по въпроса:
1. В затвора - от Ал .Стамболийски.
2. Българският затворник - от същия автор.


Десетият принцип

Земледелският съюз е против всички привилегии в държавата и обществото, които целят да разделят българския народ на касти.

Той се явява заклет противник на какъвто и да било ценз в избирателния закон; на привилегията на свършващите по-горни училища в отбиване военната служба, на привилегията в приемане ученици във военните и духовни училища; на привилегията, която законът за адвокатите създава на адвокатското съсловие; на привилегията, която законът за благоустройството създава на инженерите и т.н.

Съюзна книжнина по въпроса:
1. Новият боляризъм - от Ал.Стамболийски.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
22.11.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба “Куриер”. 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!