22 май 1991

СОФИЯ, 22 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 99 /374/

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА-ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ДО БЪЛГАРСКИТЕ СДРУЖЕНИ И НЕСДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ДО ВСИЧКИ СЪМИШЛЕНИЦИ И ДО СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ. ДОКУМЕНТЪТ ОТХВЪРЛЯ ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, КАКТО И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.


ИЗМИНА ПОЧТИ ЕДНА ГОДИНА ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИ /ВНС/. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА САМОЗВАНАТА "ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ" ПРОЯВИХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОЯВЯВАТ КАПИТУЛАНТСТВО /А НЯКОИ ДЕПУТАТИ И ПРЕСТЪПНО СЪДРУЖИЕ/ КЪМ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КАТО СЕ ПОДДАВАТ НА ТАКТИКАТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ДА ЗАБАВЯ ИЛИ ПРОВЕЖДА ТАЙНО ПОДГОТВЕНИ РЕФОРМИ В СТРАНАТА, КОИТО ПРЕВРЪЩАТ НОМЕНКЛАТУРАТА В НОВА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА КЛАСА.

ИЗРАЗ НА НАЙ-ГОЛЯМО ПРЕДАТЕЛСТВО КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД-СТОПАНИН Е ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, ПРИЕТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 22 ФЕВРУАРИ 1991 Г., КАКТО И ПРИЕТИЯТ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 74 НА 25 АПРИЛ 1991 Г. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗСПЗЗ /ПП НА ЗСПЗЗ/.

БЗНС "ВРАБЧА 1" СЧИТА ЗА ОСНОВЕН ДЪЛГ ДА ПРЕДУПРЕДИ СВОИТЕ БРАТЯ-ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПОРЕДНО ГОТВЕНАТА "ЗАКОННА" ИЗМАМА И ДЕКЛАРИРА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЛЕДНОТО:

1. ОТХВЪРЛЯ С ВЪЗМУЩЕНИЕ И ПРОТЕСТИРА РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ПРИЕМАНЕТО НА ЗСПЗЗ И ПП НА ЗСПЗЗ. ТОВА НЕ Е ТОЗИ ЗAKОH ЗА ЗЕМЯТА, КОЙТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОЧАКВА ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ.

2. С ПРИЕМАНЕ НА ЗСПЗЗ И ПП НА ЗСПЗЗ СЕ НАРУШАВА ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ЗАЛЕГНАЛ В ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ОТ 1879 Г. И В ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ КОНСТИТУЦИИ ПО СВЕТА, ЧЕ "...СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА..." ПОГАЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРИНЦИП ЩЕ ДОВЕДЕ СТРАНАТА В БЛИЗКО ВРЕМЕ ДО ДЪЛБОКИ СОЦИАЛНИ СБЛЪСЪЦИ, А В НЕДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ - ДО НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ. ДЕПУТАТИ И ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ СЛЯЗАТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА, НАРОДЪТ ЩЕ ЗАБРАВИ ТЕХНИТЕ ИМЕНА, НО НЯМА ДА ЗАБРАВИ ИМЕНАТА НА ТЕЗИ СВОИ БРАТЯ, КОИТО ЩЕ ПРОВЕДАТ ЗАКОНА ПО МЕСТА.

3. НАРУШАВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЛИПСА НА ТАКА ЖЕЛАНИЯ ОТ НАРОДА НИ ОБЩЕСТВЕН МИР. В СТРАНАТА НЯМА ДА ПОСТЪПЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НИ ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ. ТЕЗИ НЕОБОСНОВАНИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ ПРЕДИЗВИКАТ НОВИ, ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ СТРАДАНИЯ НА НАШИЯ ДОСТАТЪЧНО ИЗМЪЧВАН ДОСЕГА НАРОД.

БЗНС "ВРАБЧА 1" ДЕКЛАРИРА, ЧЕ С ПРИЕМАНЕТО НА ЗСПЗЗ И НА ПП НА ЗСПЗЗ СЕ ЗАБАВЯ СЪЗНАТЕЛНО РАЗГРАЖДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ ПО МЕСТА И СЕ УЗАКОНЯВА ЗА В БЪДЕЩЕ НАЧИНЪТ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА КАПИТАЛ-КОМУНИСТИЧЕСКАТА КЛАСА. С ТОЗИ ЗАКОН СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА:

1. ЗАПАЗВА СЕ ПОВСЕМЕСТНО КОМУНИСТИЧЕСКАТА ФОРМА НА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СЕЛАТА - ТКЗС /ДЗС/, КОИТО ДОКАРАХА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ДО ДУШЕВНИ СТРАДАНИЯ, ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ И ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ /В ЦЕЛИЯ ТЕКСТ НА ЗСПЗЗ И В ПП НА ЗСПЗЗ/.

2. УЗАКОНЯВА СЕ НЕЗАКОННОТО ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ДЕКАРИ ЗЕМЯ ОТ ЧАСТНИЯ И ОБЩИНСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА ПЕРИОДА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ТОЗИ МОМЕНТ /ЧЛ.2, АЛ.1,3,4; ЧЛ.24, АЛ.1,2,4 ОТ ЗСПЗЗ/.

3. НЕ СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ВКЛЮЧЕНИТЕ В ГОРСКИЯ ФОНД ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ТОЗИ МОМЕНТ /ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ ЗСПЗЗ/.

4. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ПРАВАТА СИ В СОБСТВЕНИЯ ИМОТ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМИ НАД 100 ДКА, СЪОТВЕТНО НАД 30 ИЛИ НАД 50 ДКА /ЧЛ.11 ОТ ПП НА ЗСПЗЗ/, ОТЧУЖДЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ТРУДОВА ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1946 Г. В СЪЩОТО ВРЕМЕ, ПО ЗСПЗЗ ВСЯКО ДОМАКИНСТВО /НО НЕ И ОТЧУЖДЕНИТЕ ОТ ЗТПС/ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА ДО 300 ДКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ИЛИ ДО 200 ДКА ЗА ИНТЕНЗИВНИТЕ РАЙОНИ /ЧЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ/. ПРОТИВОРЕЧИЕТО В ДВАТА ЗАКОНА ЦЕЛИ ДА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА СТАРАТА И НОВОЗАРАЖДАЩАТА СЕ НОМЕНКЛАТУРА.

5. НЕ СЕ ВРЪЩАТ В ПЪЛЕН РАЗМЕР ЗЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ДРУГИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ /ЧЛ.29, АЛ.1/, КОЕТО ПОКАЗВА ЗА СЕТЕН ПЪТ АТЕИСТИЧНАТА ПРИРОДА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ.

6. УЗАКОНЯВАТ СЕ ОТНЕТИТЕ ОТ ЧАСТНИЯ И ОБЩИНСКИЯ ФОНД ЗЕМИ, РАЗДАДЕНИ ОСНОВНО НА НОМЕНКЛАТУРАТА И В МАЛКИ ГРАНИЦИ НА НАРОДА, ПОД ФОРМАТА НА "БЕЗВЪЗМЕЗДНО" ПОЛЗВАНЕ /ЧЛ.26 ОТ ЗСПЗЗ/, ЗА "ЛИЧНО" ПОЛЗВАНЕ /ПАРАГРАФ 4, АЛ.1/, ЗА "САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ" /ПАРАГРАФ 4, АЛ.4/ И ЗА "ВИЛНИ" ПАРЦЕЛИ /ПАРАГРАФ 4, АЛ.4/, ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ТОЗИ МОМЕНТ.

7. НЕРАЗГРАДЕНАТА И НОВОЗАРАЖДАЩАТА СЕ НОМЕНКЛАТУРА ИМА ПРАВО ДА СЕ ЛИШИ ОТ ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ /ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗСПЗЗ/ В РОДНИТЕ СИ НЕПЛОДОРОДНИ РАЙОНИ, СЛЕД КОЕТО ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЗЕМЛИ С ПРЕДИМСТВО /ЧЛ.21, АЛ.2; ЧЛ.27, АЛ.4/ В РАЙОНИТЕ, КЪДЕТО ЖИВЕЕ В МОМЕНТА И Е ВИЛНЯЛА БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ПЕТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ТЯ СЪЩО ИМА ПРАВО ДА ЗАКУПИ СВОБОДНО НА ТЪРГ ЗЕМЯ /ЧЛ.22/ ЧРЕЗ НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ ПРЕДИ И ОСОБЕНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. КАПИТАЛИ У НАС И В ЧУЖБИНА /Т.НАР. "МРЪСНИ" ПАРИ/.

БЗНС "ВРАБЧА 1" РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ СОБСТВЕНОСТТА, И ПРЕДУПРЕЖДАВА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЧЕ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ПРЕСТАНЕ С ПОЛИТИКАТА НА ДИРИЖИРАН ГЛАД И С БАСНИТЕ, РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ЗЛОУМИШЛЕНО ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ Е УНИЩОЖЕНА, НЕПОПРАВИМО ЗАМЪРСЕНА И ЧЕ НЯМА ВИСОКА СТОЙНОСТ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД-ЗЕМЕДЕЛЕЦ ПРИТЕЖАВА ПО ДОКУМЕНТИ И ПО ПАМЕТ /ЗА ПЕРИОДА 1939 -1964 Г./ КАТО СОБСТВЕНОСТ 57,9 МИЛИОНА ДЕКАРА ЧАСТЕН И ОБЩИНСКИ ФОНД, НА ОБЩА СТОЙНОСТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНИ 282 МИЛИАРДА ДОЛАРА. ЦЕНАТА НА 1 ДЕКАР СРЕДНО КАЧЕСТВО БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ Е 4 862 ДОЛАРА! ВСЯКО ФАМИЛНО СТОПАНСТВО, РАЗРУШЕНО КАТО ОСНОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ПО ВРЕМЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ, ПРИТЕЖАВА СРЕДНО ЗЕМЯ НА СТОЙНОСТ 282 000 ДОЛАРА!

БЗНС "ВРАБЧА 1" ЖИВЕЕ И СТРАДА С ТЕЖНЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД-ЗЕМЕДЕЛЕЦ, ТАКА КАКТО ЖИВЯХА, СТРАДАХА И СЕ БОРИХА ЗА НЕГО ДИМИТЪР ДРАГИЕВ, УЧРЕДИТЕЛ И ХРИСТИЯНИН-МОРАЛИСТ НА БЗНС, ДИМИТЪР ГИЧЕВ - РЕФОРМАТОР, ДЕМОКРАТ И ПРИЗНАТ ЛИДЕР, КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ, ВЕРГИЛ ДИМОВ, СТРАХИЛ Д. ГИЧЕВ И ХИЛЯДИ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ БОРЦИ ЗА МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ. БЗНС "ВРАБЧА 1" Е УБЕДЕН И ВЯРВА, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТНОВО ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯТ СВОЕТО НАЦИОНАЛНО САМОЧУВСТВИЕ И ДЪРЖАВА, ТАКА КАКТО ГИ ВЪЗСТАНОВЯВАХА СЛЕД КАТАСТРОФИ И ГИ УКРЕПВАХА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 113 ГОДИНИ. СТИГА ДА СЕ УВАЖИ ТЯХНОТО ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ, ЧАСТНА ИНИЦИАТИВА И СВОБОДЕН ТРУД!

СОФИЯ, 11 МАЙ 1991 Г.
ДЕН НА СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

СЕКРЕТАР НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1": ЦАНКО СТАНОЕВ

ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1":
НАДЕЖДА МУРАВИЕВА, ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ, ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ, ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ, ХРИСТО ЦАЧЕВ, ТОМА ТОМОВ, ЕМИЛ СПАНЧЕВ, КРЕМЕНА В. ДИМОВА, ЕЛЕНА ФРАНГЯ, ДИМИТЪР С. ГИЧЕВ, МАРИ ДРАГИЕВА, ИВАН КУЦАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.


ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ЗАВИСИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЧРЕЗ ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ДА СЕ СТИГНЕ ДО СВОЕОБРАЗЕН БАЛАНС В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЖИВОТА, КОЙТО ДА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ГАРАНТИРА УСТОЙЧИВА ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВСИЧКО РЕАКЦИОННО, ВОДЕЩО ДО НАРУШАВАНЕ НА ТОЗИ БАЛАНС. КАТО ЯВЛЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ ЗА КОНСЕРВАТИЗМА СА ПРИСЪЩИ ЧЕРТИТЕ НА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОБЩЕСТВА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНО И СТРУКТУРНО ОТНОШЕНИЕ, ГАРАНТИРАЩИ ВИСОКАТА ИМ СТАБИЛНОСТ И ГЪВКАВОСТ. ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, КОИТО СЕ ОПИРАТ НА НАЙ-ДОБРОТО В СОБСТВЕНИТЕ СИ ТРАДИЦИИ, СЕГА СА ОБРАЗЕЦ ЗА ЦИВИЛИЗОВАНОСТ И УСПЯХА ДА СЪЗДАДАТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ВИСОКООРГАНИЗИРАНИ ОБЩЕСТВА, ДОКАЗАЛИ СПОСОБНОСТТА СИ ДА ПРЕОДОЛЯВАТ ВРЕМЕННИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ, КАТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ РАЗВИВАТ И ОБОГАТЯВАТ. ОБРАТНО -СКЪСВАНЕТО С ТРАДИЦИИТЕ, ИЗДИГАНЕТО НА ПСЕВДОРЕВОЛЮЦИОННИ ЛОЗУНГИ, ПРЕДЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ И БЕЗОГЛЕДНОТО ОТХВЪРЛЯНЕ НА СЪЗДАДЕНОТО ПО ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО ДОВЕДОХА БЪЛГАРИЯ ДО ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА.

ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА КОНСЕРВАТОРИТЕ, КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАТ С ДЯСНАТА ЧАСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СПЕКТЪР, Е ДА ПАЗЯТ ТАЗИ ОРГАНИЗИРАНОСТ ОТ РАДИКАЛНИ ТРУСОВЕ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ АМБИЦИИ ИЛИ НА ПОГРЕШНА СОЦИАЛНА ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ. КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СИ ПОСТАВЯ РЕСТАВРАЦИОННИ ЦЕЛИ В РАМКИТЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ В ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ ЗАПАДНИ ДЪРЖАВИ.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, СА ГАРАНТИРАНЕ ЛИЧНАТА СВОБОДА НА ГРАЖДАНИТЕ, СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОЛИТИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ.

ПРИНЦИПИТЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, СА ПРИНЦИПИТЕ НА ЛИЧНАТА СВОБОДА, ТРАДИЦИОНАЛИЗМА, ИНДИВИДУАЛИЗМА И ВСИЧКИ ПРИНЦИПИ НА ХУМАНИЗМА, ПРОВЪЗГЛАСЕНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

ЕТО ЗАЩО ЕДНА ОТ ПОДЦЕЛИТЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ДА СЕ ОСИГУРЯТ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В ДУХА НА ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ ТРАДИЦИОННИ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ, ВЯРАТА В ДОБРОТО И ПРОГРЕСА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА. ТЪЙ КАТО В СВОЕТО МИНАЛО БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е ИМАЛА ПРОГРЕСИВНА КОНСТИТУЦИЯ - ТЪРНОВСКАТА, КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ АКТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ БИ БИЛО НЕЙНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА И В ЦЕЛИЯ СВЯТ. ЗАТОВА НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ Е ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ГАРАНТИРА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ БЕЗ РАЗЛИКА НА ТЕХНИЯ ПОЛ, ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ОСЪЗНАВА НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА И НЕСИГУРНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ПРОГРЕС И СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПОДКРЕПЯ И НАСОЧВА ТОЗИ ПРОГРЕС С ПОМОЩТА НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ЗАЧИТАТ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, ЧИСТИТЕ ЧОВЕШКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВОБОДАТА НА ДУХА И ВЯРАТА В ДОБРОТО.

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СИ ДАВА СМЕТКА ЗА ЕСТЕСТВЕНИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ХОРАТА И ЦЕНИ СВОБОДАТА ПО-ВИСОКО ОТ РАВЕНСТВОТО, КАТО Е ПРОТИВ ВСЯКАКВА МАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА УРАВНИЛОВКА. ТЯ Е ПРОТИВ ДИКТАТА НА МНОЗИНСТВОТО НАД МАЛЦИНСТВОТО И Е ЗА СВОБОДНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ИДЕИ, ОСВЕН ТЕЗИ, ПРОПОВЯДВАЩИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, НАСИЛИЕ И ЧОВЕКОНЕНАВИСТ. КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ОТЧИТА РОЛЯТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ГЛАВНА ОПОРА НА ЛИЧНАТА СВОБОДА, ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ СА ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЛЯРИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛНО РАЗЕДИНЕНИЕ, ВОДЕЩИ ДО ЦЯЛОСТНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ПО ТАЗИ ИМЕННО ПРИЧИНА НА ТЕЗИ СИЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА, ТЪЙ КАТО ТЕ СА НОСИТЕЛ НА ПРАГМАТИЗМА, ТОЛКОВА НЕОБХОДИМ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 1 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ /ДСЖ/.


В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

НИЕ СМЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА - ПЛУРАЛИСТИЧНА И МНОГОПАРТИЙНА, КОЯТО ОРГАНИЗРА И ВЪПЛЪЩАВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ, СИНТЕЗ НА НАРОДНА ВОЛЯ И ИНТЕРЕСИ, В КОЯТО ЕСТЕСТВЕНО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ И ЗАЩИТЕНИ ВОЛЯТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКАВА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА ЩЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ НАШИТЕ КОНСТРУКТИВНИ УСИЛИЯ.

НИЕ СМЕ И ЩЕ ДОПРИНАСЯМЕ ЗА СТАБИЛНО, КОДИФИЦИРАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ДА УРЕЖДА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДА НЕ ДОПУСКА ВЪЗМОЖНОСТТА ВЪПРОСИТЕ ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ С ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ. НИЕ СМЕ ЗА ЗАСИЛВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИКА.

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА РАДИКАЛНА РЕФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НЕ ПРЕДПОЛАГА КОНФРОНТАЦИЯ И РАЗРУШИТЕЛЕН УКЛОН. НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА ПОДПОМАГАМЕ МИРНИЯ И ЦИВИЛИЗОВАН ПРЕХОД КЪМ ТАКАВА СИСТЕМА, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВЕНИ НИ ОТ ПРИРОДАТА И ОТ СЕМЕЙНИЯ НИ И ОБЩЕСТВЕН ОПИТ КАЧЕСТВА - УМЕНИЕ ДА СЕ ИЗГЛАЖДАТ ОСТРИТЕ КОНФЛИКТИ, УВАЖЕНИЕ КЪМ ПАРТНЬОРА И ОПОНЕНТА, РАЗУМНОСТ В СЛОЖНИ СИТУАЦИИ, ТЪРПИМОСТ, УПОРИТОСТ И НАСТОЙЧИВОСТ В ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ.

НАШИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ОБЩЕСТВОТО СА ДИАЛОГЪТ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО.

В РАМКИТЕ НА ТАКАВА СИСТЕМА НИЕ СМЕ ЗА:

1. ЗАСИЛВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО РАВЕНСТВО НА ДВАТА ПОЛА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ В КРЪГА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛНА РАБОТА ЗА ИЗДИГАНЕ НА ПОВЕЧЕ КАНДИДАТУРИ НА ЖЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ, ДЪРЖАВНИ, СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ.

3. РАБОТА ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ, СЪГЛАСИЕ И ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

4. СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА В ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО РАВНИЩЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНАТА, СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА.

5. АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ОБСЪЖДАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНАТА И СЕМЕЙСТВОТО И ПО-СПЕЦИАЛНО:

- КОДЕКСА НА ТРУДА,
- НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ,
- СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС,
- УКАЗА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА,
- ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

6. КОНТАКТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ШИРОКА ОСНОВА С МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ЖЕНСКИ И ДРУГИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, С ООН И НЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИМЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО РАВЕНСТВО И РЕШАВАНЕТО НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРОБЛЕМИ; ЗА СВОЙ ДЯЛ В НАРОДНАТА ДИПЛОМАЦИЯ.

7. ПРЕМАХВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА В ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ЗАБРАНАТА ЗА ДЕВОЙКИ ДА ИЗУЧАВАТ СПЕЦИАЛНОСТТА "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ".


В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ОБЛАСТ

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ Е НЕПАРТИЙНО, ДОБРОВОЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ВЪРХУ ШИРОКА СОЦИАЛНА ОСНОВА НА РАЗЛИЧЕН РОД ФОРМИРОВАНИЯ - СДРУЖЕНИЯ, КОМИТЕТИ, СЪВЕТИ, ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ДРУЖЕСТВА, КЛУБОВЕ, КОИТО ИЗРАЗЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ И ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА, ПОДПОМАГАТ БОРБАТА Й ЗА ПЪЛНОЦЕННО РАВЕНСТВО И СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ЖЕНСКАТА ЛИЧНОСТ. ТОЙ Е ВЪВ ВИСША СТЕПЕН ЗАВИСИМ ЕДИНСТВЕНО ОТ ИНТЕРЕСИТЕ И ВОЛЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

В ДЕЙНОСТТА СИ СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ: СВОБОДА НА ОБЕДИНЕНИЕТО; СВОБОДА НА ИНИЦИАТИВАТА ОТНОСНО УЧАСТИЕТО В ЖЕНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ; ФОРМАТА НА ОРГАНИЗИРАНОСТ И НАИМЕНОВАНИЕ; РАВЕНСТВО В ПОЗИЦИИТЕ НА АСОЦИИРАНИТЕ ЗВЕНА И ЛИЧНОСТИ; КОЛЕКТИВНО СЪПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ПРИ ОПРЕДЕЛЕН МАНДАТ; АЛТЕРНАТИВНОСТ И МАНДАТНОСТ ПРИ ИЗБОРА НА ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ; ПОСТИГАНЕ НА ШИРОКА СОЦИАЛНА ОПОРА СРЕД РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ; ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО НАЧАЛО И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНИМАЛЕН ЩАТЕН АПАРАТ; САМОФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ И ДАРЕНИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ АКЦИИ, СОБСТВЕНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДР.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ЩЕ СЪЗДАДЕ СОБСТВЕНА ИНСТИТУЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИСТКИ ЮРИСТКИ, КОИТО ДА КОНСУЛТИРАТ ЖЕНИТЕ И ДА ИМ ОКАЗВАТ ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ НАРУШЕНИ ПРАВА И ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ИЗДАВА СП. "ЖЕНАТА ДНЕС" И ЕЖЕСЕДМИЧНИК "НИЕ, ЖЕНИТЕ", КАТО ПОСТОЯННА ТРИБУНА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЖЕНАТА, ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ХОР "АКАДЕМИК ПЕТКО СТАЙНОВ", СЪДЪРЖАЩО МОЛБА ЗА СПЕШНА МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ.


ШЕСТДЕСЕТ И ТРИМАТА ЧЛЕНОВЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН СМЕСЕН ХОР "АКАД. ПЕТКО СТАЙНОВ" СЕ ОБРЪЩАТ С МОЛБА ЗА МАТЕРИАЛНА И МОРАЛНА ПОДКРЕПА КЪМ ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В НАШАТА СТРАНА:

КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ;

КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КЪМ ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО;

КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО И КАНЦЕЛАРИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО;

КЪМ КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРНИТЕ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;

КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ТОЗИ НАЙ-ВИСШ НАШ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН;

КЪМ ВСИЧКИ ФОНДАЦИИ, ЧИИТО ДАРЕНИЯ СА НАСОЧЕНИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ;

КЪМ ВСИЧКИ ФИРМИ - ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ, КОИТО ОТДЕЛЯТ ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ СИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ И СПОНСОРИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ.

КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, НА КОИТО СА БЛИЗКИ СПРАВЕДЛИВОСТТА И ЧОВЕКОЛЮБИЕТО В ТЕХНИТЕ ИСТИНСКИ ИЗМЕРЕНИЯ.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СМЕСЕН ХОР "АКАД. П.СТАЙНОВ" Е УЧРЕДЕН ОТ ДЪРЖАВАТА ПРЕЗ 1948 Г., КАТО ФИНАНСОВАТА МУ ИЗДРЪЖКА СЕ Е ОСИГУРЯВАЛА ЧРЕЗ ЕЖЕГОДНА СУБСИДИЯ. ТОЙ Е СЪСТАВЕН ОТ ИНВАЛИДИ ПО ЗРЕНИЕ С ИЗЯВЕНИ ПЕВЧЕСКИ НАКЛОННОСТИ. В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАМОГНАЛИЯТ СЕ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ССБ/ ПОЕМА ФИНАНСОВАТА ИЗДРЪЖКА НА ХОРА. НО ДНЕС ССБ СЕ НАМИРА В ТЕЖКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ. ПОСТЕПЕННО НАМАЛЯВАЩИТЕ ПРИХОДИ ВЕЧЕ НЕ МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ХОРИСТИТЕ ОТ ХОР "АКАД. П.СТАЙНОВ". НА ВСИЧКИ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ МУЗИКАТА Е ИЗКОННОТО СРЕДСТВО, ЧРЕЗ КОЕТО СЕ ПРЕПИТАВАТ ЛИШЕНИТЕ ОТ ЗРЕНИЕ ХОРА. НАШИЯТ ХОР Е СЪЗДАДЕН ИМЕННО С ТАКАВА ЦЕЛ. КАТО ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НИЕ ИМАМЕ ПРЕДСТАВА ЗА ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА НИ. НО ДОКАТО ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ, ЗДРАВИ И МОЖЕЩИ ХОРА ВСЕ ПАК Е ВЪЗМОЖНО ДА ПРЕОДОЛЕЯТ КРИЗАТА, ЗА ЛИШЕНИТЕ ОТ ЗРЕНИЕ ХОРА ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ СВОЕВРЕМЕННАТА ОТЗИВЧИВОСТ И ГРИЖА НА ДЪРЖАВАТА И ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. НИЕ СЕ ОБЪРНАХМЕ ЗА ПОМОЩ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, КЪМ КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРНИ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ ФОНДАЦИЯ "13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ" - ЧИИТО ДАРЕНИЯ ИМАТ ОПРЕДЕЛЕНО СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА НАСОЧЕНОСТ. НИКОЙ НЕ НИ ПОДКРЕПИ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НИЕ ГОРЕЩО ВИ МОЛИМ: ПРЕМИСЛЯЙТЕ ДОБРЕ, КОГАТО ПРАВИТЕ РАВНОСМЕТКА НА НАШЕТО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ; КОГАТО ПРЕСМЯТАТЕ ОСКЪДНИТЕ НИ ДОХОДИ И НИ ОТКАЗВАТЕ И НАЙ-МАЛКАТА НАДЕЖДА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА; КОГАТО ЛЮБЕЗНО НИ ПРИЕМАТЕ ПРЕЗ ПАРАДНИЯ ВХОД И С БЕЗРАЗЛИЧИЕ И ДОСАДА НИ ИЗПРАЩАТЕ ПРЕЗ ЗАДНИЯ. ПОМИСЛЕТЕ ЗА НАС ВСИЧКИ, ВИЕ, СРЕД КОИТО НИЕ ЖИВЕЕМ, СРЕД КОИТО РАСТАТ И СЕ ВЪЗПИТАВАТ НАШИТЕ ДЕЦА. В НАШИЯ ХОР ИМА СЕМЕЙСТВА С ПО ТРИ ДЕЦА. И НИЕ ИЗДЪРЖАМЕ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ. НЕПРЕКЪСНАТО РАСТЯЩИТЕ ЦЕНИ ПОСТЕПЕННО НИ ПРЕВРЪЩАТ В ПИТОМЦИ НА "СОЦИАЛНИ ГРИЖИ". МНОГО ОТ НАС ИЗПЛАЩАТ ЖИЛИЩА. МНОГО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТ НЕПОСИЛНИТЕ ЗА СКРОМНАТА НИ КЕСИЯ ОСЪВРЕМЕНЕНИ НАЕМИ. И НИЕ КАТО ВСИЧКИ ИМАМЕ ПОТРЕБНОСТ ОТ ХРАНА, ОБЛЕКЛО, ОТОПЛЕНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА. НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ПРЕСМЕТНАТ НАСЪЩНИТЕ НИ ЖИТЕЙСКИ ПОТРЕБНОСТИ И ДА СЕ ВИДИ, ЧЕ И В НАЙ-СКРОМНИТЕ ИМ РАЗМЕРИ ТЕ НЕ МОГАТ  ДА БЪДАТ ПОКРИТИ ОТ ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ДНЕШНОТО НИ СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ С МОЛБА КЪМ ВСИЧКИ, В ЧИИТО РЪЦЕ СА СЪДБИНИТЕ НА НАШИЯ НАРОД: НЕ НИ ПРЕВРЪЩАЙТЕ В ПРОСЯЦИ. НЕКА ВСЕКИ ОТ ВАС СПОРЕД РАЗБИРАНИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ ПОДКРЕПИ НАШИЯ НАСТОЙЧИВ АПЕЛ ЗА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВАТА. НАШЕТО ВИЖДАНЕ Е, ЧЕ ПРОБЛЕМЪТ НИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШЕН НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО РАВНИЩЕ, А ИМЕННО ДА СЕ ВЪРНЕ НЕРАЗУМНО ПРЕКРАТЕНАТА СУБСИДИЯ НА ХОРА. МОЖЕ БИ ИСКАНАТА СУБСИДИЯ, РАЗХВЪРЛЯНА ВЪРХУ ПОВЕЧЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА, НЯМА ДА СЕ ОКАЖЕ ТАКА НЕПОСИЛНО ТЕЖКА ЗА ТЕХНИЯ БЮДЖЕТ. НИМА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ПО-ЕВТИНО НА ДЪРЖАВАТА, АКО НИ ПРЕВЪРНЕ В ПИТОМЦИ НА "СОЦИАЛНИ ГРИЖИ", КОИТО ДА ЗАДОВОЛЯВАТ НАСЪЩНИТЕ НИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ. МАКАР И ЛИШЕНИ ОТ ЗРЕНИЕ, ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ НИЕ СМЕ ЗДРАВИ И МОЖЕМ ДА РАБОТИМ В СВОЯТА ОБЛАСТ, А НАШЕТО ПЕВЧЕСКО ИЗКУСТВО МОЖЕ ДА ДОСТАВЯ ЕСТЕТИЧЕСКА НАСЛАДА НА ХОРАТА. ПОХВАЛНО И НАСЪРЧИТЕЛНО Е ПИСАНО В ПРАВИЛНИКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР.26 ОТ 1991 Г., ЧЕ СЕ ВЪЗЛАГА НА ОБЩИНИТЕ ДА ОСИГУРЯВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ НА ТАЗИ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАНИ. НАШАТА ПЕВЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, КОЯТО ФУНКЦИОНИРА УСПЕШНО ПОВЕЧЕ ОТ 42 ГОДИНИ, Е ФОРМА, ЧРЕЗ КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТАКАВА ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ. ПОМИСЛЕТЕ ЗА НАС, ГОСПОДА ОТ ВРЕМЕННИТЕ ОБЩИНСКИ УПРАВИ ОТ СТОЛИЦАТА И СТРАНАТА, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА БЪЛГАРИЯ. НИЕ ИМАМЕ НЕОТЛОЖНА ПОТРЕБНОСТ ОТ РЕАЛНАТА МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА НА ВСИЧКИ, ДО КОИТО ЩЕ ДОСТИГНЕ НАШИЯТ ЗОВ ЗА ПОМОЩ. ДАЙТЕ НИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАБОТИМ И ЖИВЕЕМ ПО ЧОВЕШКИ.

ВСИЧКИ ФИРМИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА, КОИТО БИХА НИ ПОДКРЕПИЛИ ПАРИЧНО, МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ
БАНКОВАТА СМЕТКА НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ: 424-130-711-9 ТЪРГОВСКА БАНКА "ВЪЗРАЖДАНЕ" АД СОФИЯ, ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ХОР "АКАД. П.СТАЙНОВ".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ВТОРИЯ, ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕН НА 11 МАЙ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА!

ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 1990 ГОДИНА ПРЕДИШНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ ПОПРАВКИ В УКАЗ 1138/1979 ГОД. ЗА СЛЕДСТВЕНИЯ АПАРАТ И В НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУЛНИЯ КОДЕКС И ПРЕМАХНА ДОЗНАНИЕТО КАТО ФОРМА НА РАЗСЛЕДВАНЕ.

РЕФОРМАТА БЕ ПРОКАРАНА ВЪПРЕКИ ПРОТЕСТИТЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЮРИСТИ ОТ СЛЕДСТВИЕТО, ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА. ПОСЛЕДИЦИТЕ СЕ ОКАЗАХА ГИБЕЛНИ ЗА НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И НИКОЙ ДНЕС НЕ ВИЖДА ИЗХОД ОТ СЪЗДАЛАТА СЕ БЕЗИЗХОДИЦА. ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО И ИМУЩЕСТВОТО НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ СЕ ОБРАЗУВАТ, НО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЕ РАЗСЛЕДВАТ. СТИГНА СЕ ДО ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕДИН СЛЕДОВАТЕЛ ПОВЕЧЕ ДЕЛА, ОТКОЛКОТО СА РАБОТНИТЕ ДНИ В ГОДИНАТА. НИЕ ПОВСЕМЕСТНО ДАВАМЕ 24-ЧАСОВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ДЕЖУРСТВА ПО НЯКОЛКО ПЪТИ В МЕСЕЦА. В ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ ПРОЦЕСЪТ ПРАКТИЧЕСКИ СПРЯ ПОРАДИ ЛИПСА НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ ПРОЦЕСУАЛНИ РАЗХОДИ...

НО КАТАСТРОФАТА ЗАПОЧНА ОТ НЕОБМИСЛЕНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ С ПРЕМАХВАНЕТО НА ДОЗНАНИЕТО.

НИЕ С ТРЕВОГА СЕ ЗАПОЗНАХМЕ СЪС ЗАКОНОПРОЕКТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА УСТРОЙСТВО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. ОЩЕ ПОВЕЧЕ СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ФАКТА, ЧЕ В ГЛАВАТА "СЪДЕБНА ВЛАСТ" НА ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ СА ЗАЛОЖЕНИ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ НА ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КЪДЕТО СЕ ПРЕДВИЖДА ЕДНОВЕДОМСТВЕНОСТ НА ТРИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ПОД ЕГИДАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЩЕ СЕ ОГЛАВЯВА ОТ ПРЕЗИДЕНТА, А ЩЕ ГО ЗАМЕСТВА МИНИСТЪРЪТ НА ПРАВОСЪДИЕТО /ОТНОВО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ!?/.

АФИШИРАНОТО СЪСТЕЗАТЕЛНО НАЧАЛО СЕ ОБЕЗСМИСЛЯ, ЩОМ КАТО НЕ Е ГАРАНТИРАНА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЗАЩИТАТА И ОБВИНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ОЩЕ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН НА ПРОЦЕСА /ПРЕД СЛЕДОВАТЕЛЯ/. ТОЗИ ПРИНЦИП Е НЕОСЪЩЕСТВИМ, КОГАТО СЛЕДОВАТЕЛЯТ И ПРОКУРОРЪТ СА В ЕДНО ВЕДОМСТВО И ПОСЛЕДНИЯТ ИМА РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ НАД ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, А В СЛУЧАЯ И СЪДЪТ Е В ТОВА ВЕДОМСТВО?!

АКО ВИЕ ПРИЕМЕТЕ КОНСТИТУЦИЯТА В ТОЗИ Й ВИД, БОЛШИНСТВОТО ПРАКТИКУВАЩИ ЮРИСТИ ЩЕ БЪДАТ ОСТАВЕНИ ПРЕД ЛИЦЕТО НА СВЪРШЕНИТЕ ФАКТИ И ПО-НАТАТЪШНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА Е БЕЗПРЕДМЕТНО.

ОБЩ Е СТРЕМЕЖЪТ ДА СЕ ИЗВЕДЕ СЛЕДСТВИЕТО ОТ СИСТЕМАТА НА МВР,
НО КРИТИКУВАНИЯТ МОДЕЛ ПРЕДВИЖДА ОСНОВНАТА МАСА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ДА СЕ РАЗСЛЕДВАТ ИМЕННО В МВР, ОТ СЪДЕБНАТА ПОЛИЦИЯ С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПОСЛЕДИЦИ.

ПОСЛЕДИЦИТЕ, ГОСПОДА, СА ОПАСНИ И НЕПРЕДВИДИМИ. ЗАРАДИ ТОВА СЪЮЗЪТ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СВИКА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, ЗА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ВАС ОТ ИМЕТО НА НАД 85 ПРОЦЕНТА ОТ СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО НЕПОПРАВИМО КЪСНО.

ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА НАПОМНИМ, ЧЕ В НАУЧНИТЕ СРЕДИ НА ФРАНЦИЯ НАПОСЛЕДЪК СЕ ОСПОРВА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ИНСТИТУТА НА СЪДИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЯ. ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ НА РСФС СЪЗДАДЕ ЕДИНЕН СЛЕДСТВЕН КОМИТЕТ.
                                                                
КОНГРЕСЪТ АПЕЛИРА:

1. ПОД ЕГИДАТА НА Г-Н Г.ГАНЕВ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА СРОЧНО "КРЪГЛА МАСА" С УЧАСТИЕТО НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ОТРАСЛОВИ СЪЮЗИ, СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ВЕДОМСТВА И ИНСТИТУЦИИ, КЪДЕТО ДА СЕ СЪПОСТАВЯТ И ОБСЪДЯТ СТАНОВИЩА ЗА ПРИНЦИПНИТЕ ПОСТАНОВКИ, ЗА СТРУКТУРИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, ЗА ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИТЕ НА ТРИТЕ ВЛАСТИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА СЪСТАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.

2. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪПРЕКИ ПРЕДЕЛНАТА СИ ПРЕТОВАРЕНОСТ ДА НАМЕРИ ВРЕМЕ, ЗА ДА ОБСЪДИ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ВЪПРОСА ЗА ВРЕМЕННОТО ВРЪЩАНЕ НА ДОЗНАНИЕТО КАТО ФОРМА НА РАЗЛЕДВАНЕ.

3. ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ ДА ОКАЖАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА НЕЗАБАВНОТО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

КОНГРЕСЪТ НАСТОЯВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ СТРУКТУРНИ, УПРАВЛЕНЧЕСКИ И КАДРОВИ РЕФОРМИ В СЛЕДСТВЕНИЯ АПАРАТ.

КЪМ ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ СМЕ ОТПРАВИЛИ НАШИ СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ /ОСНОВНО НАСОЧЕНИ КЪМ НУЖДИТЕ НА ПРОЦЕСА/ И ЩЕ ГИ ОТСТОЯВАМЕ С ДЪЛЖИМАТА РЕШИТЕЛНОСТ.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ.


ДЕКЛАРАЦИЯ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПОСОЧИ КОНКРЕТНО РЕДИЦА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ПРИНЦИПА НА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ, КАКТО И ПРОЯВИТЕ НА СВОЕВОЛИЕ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СЪДЕБНАТА ВЛАСТ:

1. МИНИСТЪРЪТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ГОСПОДИН ПЕНЧО ПЕНЕВ "ОРГАНИЗИРА И ПРЕДЛАГА ПРОЕКТ ЗА АРХИТОТАЛИТАРНА СЪДЕБНА СИСТЕМА, ОФОРМЕНА В ЕДИННО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОБЕДИНЯВАЩО КАТО "МАГИСТРАТУРА" МЕХАНИЧНИЯ СБОР ОТ "ВЕДОМТСВА" - ЗВЕНАТА НА СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА, ДЪРЖАВНИЯ АРБИТРАЖ, СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА МВР И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ ПОЛИЦИЯТА, ЗАЕДНО С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА САМОТО МИНИСТЕРСТВО.

2. В "РЪКОВОДНИ" СРЕДИ ЗРЕЕ ИДЕЯТА ЗА "ЕДИННА" ВЛАСТ, КАТО В СИМБИОЗАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НА ПОСЛЕДНАТА СЕ ОТРЕЖДА ПОДЧИНЕНА РОЛЯ, А АДМИНИСТРАЦИЯТА, Т.Е. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, ОСЪЩЕСТВЯВА "ВЪРХОВЕНСТВОТО" НА "МАГИСТРАТУРАТА" ПОД "РЪКОВОДСТВОТО" НА ГОСПОДИН ПЕНЕВ.

3. ИЗЯВЛЕНИЯТА, ЧЕ "СЕГАШНАТА ВЕДОМСТВЕНА РАЗДЕЛЕНОСТ И РАЗПОКЪСАНОСТ Е НЕСЪВМЕСТИМА С ЕДИНСТВОТО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ", СА ИЗЦЯЛО СПЕКУЛАТИВНИ.

4. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ ЗАДЪЛЖАВА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДА БЪДЕ НЕЗАВИСИМА. ВСЯКО "БАЛАНСИРАНЕ", "КОМБИНИРАНЕ" ИЛИ "СЪЧЕТАВАНЕ" ДОРИ И С ЧАСТИЧНИ ПРОЯВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ Е ПРОТИВОПРАВНО И АНТИДЕМОКРАТИЧНО. СЪДЕБНАТА ИНСТИТУЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, А ПРОКУРАТУРАТА - ДА БЪДЕ КЪМ СЪДА КАТО "ПАРКЕТ", КАТО ПРОКУРОРЪТ НА ВСЯКО РАВНИЩЕ В ЙЕРАРХИЯТА Е ПО РАНГ, РАВЕН НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪОТВЕТНИЯ СЪД, А СЪДИИТЕ-СЛЕДОВАТЕЛИ БЕЗ ВСЯКАКВО ИЗКЛЮЧЕНИЕ СА ЕДИНСТВЕНО ПРИ ПРОКУРАТУРАТА. В СИСТЕМАТА НА МВР ТРЯБВА ДА ИМА САМО ДОЗНАТЕЛИ И ПРОВЕРИТЕЛИ В НАЙ-НИЗОВИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА.

5. В ПРОЕКТА ЗА "МАГИСТРАТУРАТА"-МИНИСТЕРСТВО ГОСПОДИН ПЕНЕВ УМЕЛО ИЗБЯГВА ОТКРИТАТА ПРИЛИКА СЪС СТАРИТЕ ФОРМИ. СЪДЕБНОТО ВЕДОМСТВО СЕ "ОБОСОБЯВА" КАТО СУМАРНО ОБЕДИНЕНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИ, СЪД, АРБИТРАЖ И ПРОКУРАТУРА.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО Е ИНСТИТУЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НЯМА ОСНОВАНИЯ ДА ПОЛУЧИ "ВЪРХОВЕНСТВО" НАД СЪДИЛИЩАТА В СТРУКТУРАТА НА ГОСПОДИН ПЕНЕВ. МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ТРЯБВА ДА ОБЕДИНЯВА СЛУЖБИТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА ПО МЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И РЪКОВОДСТВО С ИНСПЕКТОРАТ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИТЕ, КОНТРОЛА И КАДРИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАТО СИСТЕМА, ВКЛ. И ЗВЕНОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА.

ВОДЕН ОТ ГОРНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТЯХ ИЗВОДИ, СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ДЕКЛАРИРА:

1. В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА СТРИКТНО ДА СЕ СПАЗВА ПРИНЦИПЪТ НА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ; СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ПОДЧИНЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ; СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - СЪДИЛИЩА, ПРОКУРОРИ И СЪДИИ-СЛЕДОВАТЕЛИ - ДА БЪДЕ ИЗВЪН МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

2. СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЪДИИТЕ-СЛЕДОВАТЕЛИ СА ПОДЧИНЕНИ САМО НА ЗАКОНА И НА СВОЯТА СОБСТВЕНА СЪВЕСТ. ЮРИДИЧЕСКИЯТ СТАТУС HА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЪДИИ-СЛЕДОВАТЕЛИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН - ТЕ СА НЕСМЕНЯЕМИ И НОСЯТ ПОВИШЕНА СЛУЖЕБНА, ПРОФЕСИОНАЛНА И МОРАЛНА ОТГОВОРНОСТ, СТАТУСЪТ ИМ Е НЕСЪВМЕСТИМ С ЧЛЕНУВАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ.

3. МИНИСТЪРЪТ НА ПРАВОСЪДИЕТО НЯМА НИКАКВИ АДМИНИСТРАТИВНИ, КОНТРОЛНИ ИЛИ СЛУЖЕБНИ ФУНКЦИИ СПРЯМО СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЪДИИТЕ-СЛЕДОВАТЕЛИ. ТОЙ РЪКОВОДИ САМО МЕТОДИЧЕСКАТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЪДИИТЕ-СЛЕДОВАТЕЛИ И ОГЛАВЯВА СЪДЕБНИЯ ИНСПЕКТОРАТ.

4. МИНИСТЪРЪТ НА ПРАВОСЪДИЕТО Е ПАЗИТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ И ОТГОВАРЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

5. НА АДМИНИСТРАТИВНО ПОДЧИНЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО СА УПРАВЛЕНИЕ "ЗАТВОРИ", СЪДИИТЕ-ИЗПЬЛНИТЕЛИ И ДЪРЖАВНИЯТ НОТАРИАТ. КЪМ НЕГО СА И СЛУЖБИТЕ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ ВЕДОМСТВА И ВЪРХОВНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

6. В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВА НИКАКВИ ЮРИСДИКЦИИ С ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

В СИСТЕМАТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРОМЕНИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДОСЕГА СТРУКТУРА КЪМ НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА ВЛАСТ:

I. ПРОКУРАТУРАТА ПРЕУСТАНОВЯВА СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНА ВЕДОМСТВЕНА ФУНКЦИЯ И СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ СЪДА ДИСЛОЦИРАНО НА СЪОТВЕТНО РАВНИЩЕ В ЦЕНТЪРА И ПО МЕСТА.

II. УПРАВЛЕНИЕ "СЛЕДСТВЕНО" ПРИ МВР И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ КЪМ НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ СЕ ПРИДАВАТ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА СЪДИЛИЩАТА В ЛИЦЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ПРОКУРОРИ В ЦЕНТЪРА И ПО МЕСТА /В НМ ОСТАВАТ САМО ДОЗНАТЕЛИ И ПРОВЕРИТЕЛИ/.

III. ЛИКВИДИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ АРБИТРАЖ СЕ ИЗВЪРШВА АВТОМАТИЧНО, КАТО ВСИЧКИ АРБИТРИ И СЛУЖИТЕЛИ ПРЕМИНАВАТ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ СЪДИЛИЩА В ЦЕНТЪРА И ПО МЕСТА КАТО ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛЕНИЯ.

СОФИЯ, 15 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:18:38    22-05-1991