22 юни 1993

София, 22 юни 1993 година
        Брой 119 /906/    

Главен    редактор: Стефан Господинов


София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "СЪНАРОДНИЦИ, ДЕМОКРАЦИЯТА Е В ОПАСНОСТ", ПОДПИСАНО НА 18 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ ОТ АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /НЕЗАВИСИМИ/, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА", СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ПЛОВДИВ/ И НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ.


България е изправена пред опитите на едно политическо малцинство да наложи своята воля над волята на народа, предизвиквайки хаос и несигурност, атакувайки законно избраните институции - парламент, президент, правителство. Поставя се под съмнение целият конституционен ред в страната.

Вдъхновители и организатори на тази агресия са шепа неуспели политици, овладели ръководството на НКС на СДС. Същите, които доведоха СДС до почти пълна изолация. Те превръщат Съюза на демократичните сили от сила, създадена в името на демокрацията, в сила, бореща се срещу демокрацията.

Днес, когато се създават всички предпоставки острата политическа конфронтация да бъде преодоляна и в обществото все повече се утвърждава съзнанието за нуждата от национално разбирателство, екстремистки сили се опитват отново да провокират и да разпалват напрежение, да тласнат страната в нова спирала на политическа истерия и конфронтация.

Нашата демокрация е още крехка, затова е необходим организиран обществен отпор на тези сили. На карта са поставени гражданският мир, републиканският строй и бъдещето на България. Това е още по-опасно, когато в дома на съседите гори пожар.

Партиите и организациите, приели настоящото обръщение се обединяват около следните основни идеи.

- Твърдо противопоставяне срещу всяка форма на реставрация и реваншизъм независимо откъде идват те.

- Отвореност към всички обществени сили, които подкрепят републиканската конституция на страната, националното разбирателство и гражданския мир.

- Обръщане с лице към проблемите на обществото и на отделния човек. Нужни са конкретни действия за тяхното решаване и за ускоряване на реформите.

- Стабилността на институциите, гражданският мир, духът на разбирателство к взаимна толерантност са необходими предпоставки за тяхното осъществяване.

- На екстремизма да се противодейства с разум! С всички законни средства да се осигури необратимост на мирния преход към гражданско общество.

Залогът е голям! Затова, каквито и да са различията помежду ни, ние, партиите и организациите, приели това обръщение, призоваваме всички граждани, партии и организации да се обединят на основата на разума за запазване на конституционния ред и гражданския мир в България.

ДА ЗАЩИТИМ КОНСТИТУЦИЯТА, РЕПУБЛИКАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА!

София, 18 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ЛЪЖАТА - НАЧИН ЗА УПОТРЕБА" /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГЕОРГИ СПАСОВ, ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИЯТ НЕГОВ ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ, ДО НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС ЕДВИН СУГАРЕВ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание Александър Йорданов, до президента на републиката д-р Желю Желев, до председателя на Министерския съвет проф. Любен Беров, до председателя на парламентарната група на Съюза на демократичните сили Стефан Савов, до председателя на Националния координационен съвет на СДС Филип Димитров и до средствата за масова информация.


ГОСПОДИН СУГАРЕВ,

С интерес прочетох Вашето Открито писмо, защото съм пряк участник в повечето събития, знам много от фактите и следя процесите, за които пишете, тълкувате и оценявате. Приемам, че "човек е мяра на всички неща", затова съм защитавал и съм готов да защитавам правото на всеки не само да има свое мнение и своя позиция, но и възможността да ги изразява и отстоява публично, защото без спазването на този принцип няма и не може да има истинска човешка общност. Впрочем нашето познанство датира именно от времето преди 10 ноември 1989 г., когато това изконно право бе потъпкано и ние с Вас, заедно с много други, се мъчехме да го отстояваме - Вие със списание "Мост", а аз със списание "Промяна". Няма да скрия, че съм изненадан от безапелационния тон и от окончателните и неподлежащи на обжалване" присъди, които произнасяте над хора, доказали по неоспорим начин себе се, имат свое място и са играли, играят и ще играят много по-значителна роля в нашия обществен живот от Вас. Изненадан съм също от факта, че от една страна, Вие се вживявате в ролята на всевиждащия, всезнаещ и всичко разбиращ съдник, но от друга, заемате позицията на току-що приземил се марсианец, който не е участвал, не носи отговорност и няма вина за нищо, макар че през тези три и половина години, за които пишете, Вие бяхте член на НКС на СДС, депутат във Великото и сте депутат в сегашното Народно събрание. He искам да правя евтини аналогии, но не се ли сещате, че и ролята на "непогрешимия съдник", и позицията на "току-що приземилия се марсианец" са ни познати до втръсване от "Потресаващите откровения" на Тодор-Живковите "Съображения по некои въпроси на...".

В писмото си Вие представяте д-р Желю Желев едва ли не за демиург /творец/ на целия наш обществен и политически живот през последните 3-4 години и го обвинявате за всичко лошо, което не е трябвало да става, но е станало, и за всичко хубаво, което е трябвало да стане, но не е станало. Във Вашата пространна обвинителна пледоария Вие го държите отговорен за действията на БКП, на комунистическата номенклатура и ролята на БСП, за дейността на НКС на СДС, за извършеното и неизвършеното от Великото и сегашното Народно събрание, от двете правителства на А.Луканов и правителството на Д.Попов, за провала на политиката и падането на правителството на Ф.Димитров и смяната му с правителството на проф. Беров, за действията /или бездействието/ на следствието, прокуратурата и съда, за бавния ход на поземлената и на икономическата реформа, за "забогатяването на мафиотите" и обедняването на широките слоеве от народа, за действията на извънпарламентарната опозиция, на синдикатите и ролята на отделни организации, държавни учреждения, служби и лица. Желю Желев е представен като гений на злото, който съзнателно и целенасочено е иззел и съсредоточил в своите ръце цялата власт на всички държавни институции и ги е превърнал в свои марионетки, чрез които упражнява абсолютен контрол върху целия обществен и политически живот с едничката цел да погребе демокрацията, за да могат "...шепа мафиоти и политически наемници да си разделят държавата като коледна баница".

Това също не е оригинално, г-н Сугарев. Познато е от тайния доклад на Никита Хрушчов пред XX конгрес на КПСС, в който той хвърля цялата вина върху Сталин и оневинява партийната върхушка, чийто представител е и самият Хрушов, играл не само казачок по време на разпивките на Сталин, но и твърде зловеща роля в изстъпленията на властта срещу народите на бившия СССР. Не ви питам за факти и доказателства, защото, за разлика от Хрушчов, Вие няма откъде да намерите факти и да изровите доказателства. Затова ги фабрикувате! Не търся и логика във Вашите разсъждения, защото в тях няма и не може да има каквато и да е логика. Не Ви питам също не е ли твърде опростенческо едно такова разбиране за същността на обществения живот, за съдържанието, смисъла и значението на събития, явления и процеси, в които участват милиони хора, и то в условията на една несъвършена демокрация, но все пак демокрация, в която има свобода на словото и печата, политически плурализъм, избран в свободни и демократични избори парламент, независима съдебна власт, мощни синдикати. Не Ви питам, защото това Ваше разбиране е декларирано толкова безапелационно, че не се надявам да го промените. Иска ми се да Ви питам обаче не налагате ли това опростенческо разбиране напълно съзнателно? Вие добре знаете, че повече от четири десетилетия съзнанието на българина бе замъглявано с догмата: "партията не греши, грешат отделни личности", с която бяха оправдавани безумията и престъпленията, грешките и провалите на управляващата партокрация.

Не използвате ли именно тази довчерашна нагласа на общественото съзнание, за да принесете като изкупителна жертва Желю Желев и да оправдаете проиграните възможности за смяна на системата и излизане от кризата? За никого не е тайна, че загубването на властта от правителството на Ф.Димитров, на мнозинството в парламента и че пълният провал на налаганата от него политика предизвикаха остро недоволство сред членовете, симпатизантите и избирателите на СДС и много регионални КС на СДС поискаха смяната МУ. На Вас ви е необходимо спешно оправдание и пред тях и пред обществеността, затова с инстинкта на хванатия на местопрестъплението крадец викате "Дръжте крадеца!"

Това е истинската Ви цел, г-н Сугарев, но ми се струва, че сте закъснели и тя няма да бъде постигната. Няма, не само защото мнозинството от хората се освободиха от догмите на комунистическата демагогия, но и защото Желю Желев водеше и води ясна, последователна и открита политика и като председател на НКС на СДС, и като председател на ПГ на СДС, и като президент на страната. За разлика от неговите и от нашите приемници в СДС той не сменяше позициите си в зависимост от една или друга политическа ситуация, а работеше за установяване на истински демократични принципи и в управлението на държавата, и в живота на обществото независимо кой, кога и с каква цел ги задушава или нарушава. Тоно това се знае и се разбира от мнозинството от хората и то ми дава увереност, че Вашият опит за дискредитирането и оплюването му ще си остане само един неуспешен опит да се прехвърли вината от болната на здравата глава.

ГОСПОДИН СУГАРЕВ,
Повече от четири десетилетия нашата история бе "осветявана" от тъмни субекти, демонстриращи фанатична вяра в непогрешими авторитети, които не бяха чели, и ставаха последна инстанция на "истини", които нямаха нищо общо с истината. В крайна сметка всичко се свеждаше до фарса да се убеди или принуди народът да следва "генералната линия" на ... собствената им правота.

Не се ли усещате, че в увлечението си да играете ролята на непогрешим съдия, нов месия и последна инстанция на истината разигравате същия фарс? Навремето Тодор Живков критикуваше много Комсомола, че не успявал да възпита младежта в "правилен марксистко-ленински мироглед", но като чета Вашите тълкувания и оценки на редица факти, събития, явления и процеси, ми се струва, че той е бъркал. Вживян в ролята си на борец срещу комунизма, Вие си служите със същите измислени и лъжливи "мерки и теглилки", използвате същите догми, същите похвати и прийоми, за да постигнете същите еднозначни, едноизмерни и праволинейни внушения.

Да се иска оставката на един пряко избран в свободни и демократични избори президент с безсрочна гладна стачка от гражданина и депутата Е. Сугарев е прецедент, който може да влезе в учебниците по психиатрия, защото по същността си е желание за установяване на диктатура от един.

Когато обаче това искане е съпроводено с налудничави обвинения за заговори, предателства, съглашателства и пр. чисти дивотии, но зад него застава НКС на СДС, който оглавява все още втората политическа сила в едно избрано чрез свободни и демократични избори Народно събрание, искането се превръща в политически прецедент, който поставя под съмнение възможността за изграждане на плуралистично общество върху основата на многопартийна парламентарна демокрация.

Макар да съм твърдо убеден, че когато рибарите запретват ръкави да преобърнат света, преобръщат лодката, аз не мога да остана безучастен към този противоконституционен опит на част от върхушката на една политическа сила да властва над свободния вот на мнозинството от народа. Днешното катастрофално положение на страната е резултат от установяването именно на такава власт. Единственият начин да не останем заложници на това трагично минало е да не повтаряме неговите заблуди, грешки, безумия и престъпления.

ГОСПОДИН СУГАРЕВ,
Вашето писмо може да подведе и излъже много хора. Ето защо като пряк участник и свидетел на повечето от събитията, за които пишете, аз се чувствам морално и политически задължен да изкажа своите виждания върху тях. Мисля, че имам право на това точно толкова, колкото и Вие.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДПРИЕМАЩИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.


Искам да се обърна към всички, които заедно с мен избраха гладната стачка, за да изразят своя протест срещу лъжата, фалша и предателството в днешния живот и да им кажа: благодаря ви, приятели. Благодаря ви за куража да заложите живота си в името на истината, в името на едно по-морално и по-достойно бъдеще на България. Благодаря ви за солидарността, която днес отново ни свързва, която импулсира стотици хиляди хора да излезнат на улицата, тласкани от гражданска непримиримост към демагогията на старите нови властници.

И същевременно имам към вас една чисто човешка молба: приятели, изберете друга форма на протест. Мястото ви днес е на площадите, на митингите, в градовете на протеста. Днес вашата решителност е нужна за конкретни действия. Защото вие знаете, че нашият общ протест не е насочен само срещу президента. Той вече се показа без маска пред всички, вече е ясен - и вече му е отредено място в гробницата за политически трупове. Ала комунизмът още е тук - скрит зад нови маски, превъплътен в нови форми и той няма да си тръгне само с гладни стачки.

Вече неведнъж срещам съобщения за критичното състояние на хора, гладуващи солидарно с мен. Те поставят на върховно изпитание и своите семейства  и лекарите, които се грижат за тях, и съвестта на всички, които са солидарни с техния протест. И затова ви моля: спрете. Ако един е избрал този жест, за да каже своето "Не на лъжата, другите са длъжни да намерят други форми, за да я изгонят завинаги от нашия живот."

Обръщам се със същата молба към тези, които гладуват в защита на президента. Бих искал да им кажа: гладната стачка е високо морален жест, когато е в защита на една справедлива кауза. А когато е в защита на един човек, който предаде хората, които му бяха гласували доверие, тя се привръща в безсмислица. Затова откажете се, ако не от уважение към истината, то поне от уважение към живота.

София, 20 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРОФ.Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ДО ГЛАДУВАЩИЯ ДЕПУТАТ ЕДВИН СУГАРЕВ.


Знам, че изпитваните от теб погнуса и отвращение са адресирани съм света като цяло. Но писмо до света не може да се пише. Условия на света /да се промени в желаната от някого посока/ не могат да се поставят. Саможертви в името на подобна промяна се правят по друг начин.

Ето защо ти конкретизираш /концентрираш/ образа на света в образа на едно лице, което поема функциите на негова еманация. С насочен пръст ти идентифицираш мъглявината на злото в далеч по-ясните за публиката очертания на президента Желев и казваш: "Ето го Сатаната! Аз ще го унищожа и доброто в света ще възтържествува!".

Свидетели сме на невероятно за сциентизираната съвременност събитие - появата на модерна форма на екзорсизъм. Българският народ е втрещен от осъществяващата се пред очите му мистична операция по изгонването на Сатаната Желев от обществения организъм.

Еди, позволи ми да ти кажа откровено: подобна операция е не само смешна, но и напълно безплодна. Най-малкото защото дори оставката на президента не би променила с нищо този свят, а с още по-нищо - твоя свят.

И поради маса други причини.

Светът, в който ти живееш, е страшен сам по себе си. И нишките на демоничните му характеристики се сплитат не в ръцете на Желев, а в теб самия, в дълбоко ранимата, в болезнено чувствителната ти душа.

Чел съм внимателно всичките ти писания, включително последните две /Писмото до президента, публикувано двукратно във в."Демокрация", и "Господин президент, приберете си вересиите!", "Литературен вестник", бр.22 от 5-12 юни 1993 г./. Ето какви фигури населяват твоя свят, според твоето собствено перо, според твоите собствени оценки:

В лагера на противниците - Беров живее "в принудителна шизофрения"; Желев е "политическа проститутка" /подбирам най-мекото определение/; Константин Тренчев е "психопат"; Велко Вълканов е "полуидиот"; Тошо Тошев и Петьо Блъсков са "нравствени уроди"; Копринка Червенкова има дебел задник /и като го видиш, се хващаш не за тая работа, а за оная работа!/; Нейчо Неев е "кръгъл идиот"; Георги Танев е "злобен нерез" /тук плагиатстваш!/; Мичковски е "лумпенполитик"; изобщо депутатите от Нов съюз за демокрация са "шайка кретенясали типове"; отпадналите от СДС през 1991 г. са "капризни извънпарламентарни олигофрени"; всички останали са сган от "политически отрепки".

Политическото битие на въпросните неморални животни е сътворено по подобен тертип. Всички те са оплели всички вас в гигантската тайнствена мрежа на някакъв зловещ заговор /операция "Клин", Мероприятие "Ракла", Инициатива "Полунощен преврат" или нещо от сорта/. Ролята на паяците изпълняват комунисти-терористи, мръсни номенклатурчици, червени мафиоти, агенти и служители на КГБ и ДС, внедрени ченгета, непочтени ренегати, предатели, превратаджии, изменници, врагове с партиен и безпартиен билет и говеда от всякаква разфасовка.

Това, подчертавам отново, не са мои измислици или хиперболизирани подигравки с опонента. Това са твои квалификации на населяващите твоя свят същества.

Нещата не са наред и в собствения ти лагер. Помним как преценката ти за интелекта на николапетковистите опъпчи от гняв синия земеделски лидер Георги Петров. Помним и как се наложи да поднасяш извинения за казаното от теб в едно интервю, че в НКС на СДС било пълно с идиоти, а в ПГ на СДС - пълно с лумпени.

Вай, какво се получи! От тази страна - идиоти и лумпени, от онази страна - идиоти и лумпени, от всяка възможна страна - идиоти и лумпени! Като в кошмарните фантазии на Франсиско Гоя! Като в гастрономическия наръчник на вампирите и зомбитата! Като в нещо, което не може да е вярно, мама му стара, и което може да съществува само в пластовете на едно болно подсъзнание!

Има ли някакъв светъл лъч в мрака на масовизираното уродство? Може би той проблясва сред твърдосините симпатизанти, сред ония, които /Господи, каква колосална заслуга!/ мръзнеха по нашите митинги?

Тук нещата са по-сложни. Външно ти се прекланяш пред тях, вътрешно трепериш от страх. Защото процесите, които ферментират там, са отдавна ферментирали в теб.

Из тъмните недра на митингите изплуват символичните актове на средновековната магия, изплуват обсебени от зловещи сили фигури. И в тези актове и фигури ти с ужас виждащ нещо познато, нещо от себе си, нещо абортирано от дълбинните слоеве на психиката и все още потискано с последните, издъхващи усилия на разумната рационалност, на духовния интегритет.

Там викат на Беров: "Иди се обеси!". И ти знаеш, че те искрено го желаят, че в случая става дума за своеобразна модификация на древните заклинания, чийто резултат е действителната смърт на действителния индивид. Тези хора наистина са готови реално да помогнат на Беров да се обеси; те са готови да го обесят собственоръчно.

Там крещят на Желю: "Да ти умре и другата дъщеря!". И ти знаеш, че те искрено го желаят, че в случая става дума за проклятие, просъскано от аматьорстващи вещици, жадуващи превръщането на несъществуващото в съществуващо. Те са готови реално да помогнат на детето да умре; те са готови да го убият собственоръчно /Боже, в какво им е виновно това чисто същество!/.

Там горят символи, горят предмети, въплътили духа на определен човек /портретите на политиците са съвременният еквивалент на издяланите или изваяни от злокобния магьосник фигурки, чрез манипулациите върху които биват пробождани, изгаряни или разкъсвани хората, чиито "копия" са/. И ти знаеш, че в "мечтите" си те го правят наистина. Те реално са готови да изгорят президента собственоръчно, да спретнат инквизиторска клада за всеки, който не мисли като тях.

Ти знаеш това. А фактът, че го знаеш, те плаши.

Тъй като търсиш отговор на въпроса: откъде идва това /иманентно?/ знание? И се досещаш за верния отговор.

Ти знаеш това от себе си.

То се ражда в самия теб.

Но пръстът се страхува да самопосочи. Затова се отклонява и посочва друг обект. Вътрешното неспокойствие обаче идва от оказалата се невъзможна /поне досега/ трансформация на заблудата в самозаблуда.

Да, страшен е светът, в който живееш. Ужасяващо отвратителен е този апокалиптичен ад от кошмари, смъртни бълнувания, заговори, преврати, манипулации, фалшификации, тероризъм, тайни служби, насилие и върховна аморалност, сред които като грозни тарантули пъплят кретени, олигофрени, идиоти, мафиоти, мръсници, ченгета, предатели, продажници, психопати, шизофреници, уроди, лумпени, отрепки, интелектуални недоносчета, изкривени човекоподобни, нечисти съвести и дебели задници...

И като че ли сред цялото това вонящо блато, над цялата тази житейска лайнарщина се възвисява като триумфираш семафор той, свръхчовекът, моралното съвършенство, интелектуалният титан, единственото почтено и чисто същество във Вселената и околностите!

То бива, бива, ама някои неща наистина не бива!

Съжалявам, но това не е светът, в който живеем всички ние, всички останали, низшата раса, ненужната бълвоч, жалката тор на Супередвин Суперсугарев.

Нашият свят е реален свят на реални хора с реални слабости и реална сила, с нормални достойнства и недостатъци, постъпващи понякога честно, понякога - не съвсем, понякога правещи компромиси, понякога защитаващи твърдо принципите си. Това е свят на нормалните човешки интереси и на многообразния човешки живот, свят на доброто и злото, светлината и сянката, порока и добродетелността, разума и безумието. Той винаги е бил такъв и винаги такъв ще си остане.

Не посягай на нашия свят, Еди!

Адресирай протеста си точно! Адресирай го към твоя, към измисления от самия теб свят! Адресирай го към себе си, защото никой друг - именно ти си неговият демиург!

Източникът на злото не е вън от теб, а вътре в теб. Ти твориш този твой свят, това фундаментално и всепоглъщащо зло, ти го измисляш, ти го създаваш.

Да видиш злото в света е нормално и човешко; да сътвориш от злото свят - не.

И затова краят на писмото ми ще опровергае неговото начало. Само привидно, само на пръв поглед твоят акт прилича на своеобразен социален екзорсизъм, на операция на пречистване на обществото, на ритуал на прогонване на дявола от държавното тяло. В дълбоката си същност това е акт на самопречистване /колкото и да те е страх да си го признаеш!/, това е мъчителен личностен автоекзорсизъм.

Върни се при нас, Еди!

Върни се в реалния свят!

София, 13 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В XXV КОНГРЕС НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ, ПО ПОВОД НА НЕГОВИЯ ПРОТЕСТ.


Ние, радикалдемократите, изцяло подкрепяме твоя протест срещу политическата лъжа, разяждаща едва проходилата българска демокрация.

Твоето послание разтърси обществото и достигна до умовете и сърцата на хората. Вече никой не се съмнява, че на страната ни са необходими нов президент и предсрочни парламентарни избори.

София, 20 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ И ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАЦИЯТА ОТ 13 ЮНИ 1993 Г.


Изпълнителното бюро на Съюза на учените в България изразява своята загриженост от засилващите се в последно време конфронтационни процеси в страната. Във връзка с това и като има предвид отвореното писмо на Едвин Сугарев "В какво ще вярват децата ни" от 7 юни 1993 г. и обръщението към нацията на президента на Републиката от 13 юни 1993 г., ние заявяваме:

Отнасяме се с пълно разбиране към високонравствената позиция на г-н Едвин Сугарев заедно с това, в името на бъдещото демократично развитие на България, го призоваваме да прекратя гладната си стачка.

Приветстваме желанието на г-н Желю Желев да бъде президент на всички българи. Призоваваме го с бъдещите си действия да докаже това.

Демокрацията и благото на България стоят над личните интереси и амбиции.

София, 15 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА. Документът е огласен на съвместен митинг с Младежкия съюз на демократичните сили и връчен в президентството на 17 юни 1993 г.


Ние, студентите, не можем повече да се примиряваме с лъжата и политическите интриги, които се превърнаха в заплаха за крехката демокрация в България.

Достатъчен толеранс дадохме на президента на Република България господин Желю Желев - да се защити, или да опровергае обвиненията срещу себе си, но той не го направи.

Достатъчно време търпеливо чакахме да започне демократизацията в образователната ни сестема, но това явно не се вписва в интересите на тези, които стоят зад марионетното правителство на Беров.

Достатъчно време чакахме законодателна, академична и социална промяна от парламента и съответните институции.

Достатъчно се нагледахме на мизерното социално положение, в което са поставени учени, преподаватели, студенти, учители и ученици.

За това ние се обръщаме към президента на Република България госпсподин Желю Желев, към парламента и правителството, като заявяваме, че от днес, 17 юни 1993 г., нищо не ни задържа да се борим чрез всички законови средства срещу заплахата от комунистическа реставрация и в подкрепа на своите искания:

1. Официално обяснение от президента Желю Желев по всички обвинения, отправени към него. Ако той не може да направи това пред целия народ, ние искаме неговата оставка.

2. Приемане на закон за образованието, за акредитацията на ВУЗ, за демократично уредена нормативна база във всички направления на образователната система /реален в съответствие с нуждите/ бюджет за просветата.

Подкрепяме изцяло достойния морален акт на господин Едвин Сугарев.

София, 17 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ.КРЪСТЬО ПЕТКОВ. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ПЕТКОВ,

Във Вашето интервю, публикувано във вестник "Труд" в броя от 16 юни 1993 г., Вие изразявате своето мнение за това, че дискусията има винаги предимство пред гладните стачки и другите граждански действия. Вие твърдите в същото интервю, че един от въпросите, които трябва да се дискутират всеки ден у нас, това е въпросът за хода на демократичните процеси, неговите плюсове и минуси, онова, което е постигнато, онова, което бихме могли да постигнем. Ние разгледахме в Изпълнителния съвет това ваше становище и решихме, че е една много разумна позиция на настоящия етап, когато всеки настоява на своето гледище, без да търси среща с опонента. След като се запознахме с декларацията на изпълнителния орган на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ от 15 юни 1993 г., ние установихме, че имаме сериозни различия в оценката на икономическата, социалната и политическата ситуация в страната на настоящия етап. Логично е, в рамките на дискусия да изложим нашите становища и да заявим нашите аргументи така, че да поемем своята обществена отговорност за сегашната кризисна ситуация в страната.

Ние смятаме, че една такава дискусия би могла да се проведе публично в електронните медии, в зала пред журналисти или под формата на разговор, който да бъде публикуван едновременно във всекидневниците "Труд" и "Демокрация". Нямаме нищо против тази дискусия да се проведе, както пряко между членове на изпълнителните органи, така и между експерти на двете централи. Необходима е само добра воля и потвърждение на казаното от вас във вече цитираното интервю.

Приемете нашите поздрави. Оставаме с надежда за положителен отговор.


ПРЕЗИДЕНТ: Пламен Даракчиев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Лъчезар Младенов

София, 16 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА, НА КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ И НА КМЕТСКИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ В КМЕТСТВАТА КЪМ ТЕРИТОРИАЛНИ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ КЪМ СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,

Нашата протестна декларация случайно съвпада по време с протеста на Едвин Сугарев.

След три и половина години от паметния 10 ноември 1989 година нещата наново започнаха да се връщат към тоталитарния комунистически период в България. Все още не е потърсена отговорност на лицата, които доведоха страната до икономическа разруха и национална катастрофа.

Ще позволим ли да продължи затъването на държавата ни в икономическото тресавище и триумфа на тоталитарното начало, съчетано с познатата ни централизация, която унищожава автономността на общините? Ще допуснем ли икономически колапс, от който Европа няма да ни избави, защото няма разумен инвеститор, който да вложи капиталите си в една страна на хаос?

НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ

1. Опитите на определени сили в страната да възстановят комунистическия режим.

2. Продължаващите уволнения на способни специалисти, но неудобни за управляващите органи.

3. Силното централизиране на властта и понижаване на автономията на местното самоуправление на общините.

4. Късното приемане от Народното събрание на лошо съставения и орязан бюджет на Столичната голяма община /СГО/, с което е невъзможно да се осигури нормален живот на населението на София.

5. Неактивната работа на Народното събрание и приемането на недемократични поправки към законите, какъвто е случаят със закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В същото време се бавят законите, които трябва да решат въпросите за местното самоуправление и местната власт.

6. Непрекъснато пълзящата инфлация, която съсипва цели социални групи от населението.

7. Неумението на правителството да се справи с нарасналата престъпност, за да се гарантират редът, спокойствието и сигурността на гражданите.

НИЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ,

че управляващите кръгове трябва да си дадат ясна сметка, че те са избрани от народа, за да служат на народа, в това число и на гражданите на Столичната голяма община.

Единственият суверен - народът - не може да се лъже!

Истината и само истината трябва да се казва в името на неговото благо и просперитет.

Ако веднага не се вземат мерки срещу порядките, срещу които ние протестираме, законът и конституцията на страната ни дават право ние сами да вземем мерки, за да защитим интересите на населението на столицата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: П.Станков

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА: проф.Ал.Янчулев

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ: В.Краус

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ: Б.Керемидчиев

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ: Т.Кузманов

РЪКОВОДИТЕЛ НА ФРАКЦИЯТА НА СДС: Г.Василев

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СОФИЯ: Як.Петров

СЕКРЕТАР: Зв.Запрянов

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ /ТОА/: "Средец" - Н. Христова, "Красно село" - В.Стойков, "Възраждане" - К.Тулешкова, "Оборище" - Б.Гюлеметова, "Сердика"- Л.Лозанов, "Подуяне" - Ил.Тасев, "Слатина" - П.Ненов, "Изгрев" - Ев.Бакърджиев, "Лозенец" - Г.Тошков, "Триадица" - К.Лозанов, "Красна поляна" - Вл.Пенков, "Илинден" - П.Денев, "Надежда" - д-р К.Гърневски, "Искър" - Л.Маутнер, "Младост" - Н.Василев, "Студентска" - Ст.Стоянов, "Витоша" - П.Илиев, "Овча купел" - Г.Русков, "Люлин" - Д.Константинов, "Връбница" - Кр.Патронев, "Нови искър" - М.Бояджиева, "Кремиковци - М.Стоилов, "Панчарево" - С.Ангелов и "Банкя" -  Р.Стоянов.

КМЕТСКИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ В КМЕТСТВАТА КЪМ ТОА НА СГО: "Бенковски" - Р.Николов, "Бусманци" - В.Спасов, "Горубляне" - Сн.Вълкадинова, "Бояна" - Л.Разсолкова, "Драгалевци" - Д.Вучков, "Филиповци" - Ив.Трайков, "Волуяк" - Л.Стефанова, "Обеля" - Ив.Лозанов, "Требич" - Тр.Колев, "Мировяне" - Д.Аспарухова, "Кътина" - В.Спасов,"Негован" - Ан.Недкова, "Чепинци" - Ив.Петров, "Мрамор" - Сл.Антова,"Балша" - М.Червенкова, "Житен" - М.Найденов, "Доброславци" - Ст.Вутов, "Кубратово" - М.Иванова, "Локорско" - Р.Стоянова, "Световрачене" - Кр.Кръстев, "Войняговци" -Сл.Иванова, "Подгумер" - К.Григорова, "Бухово" - Ст.Стоименов, "Яна" - В.Григоров, "Горни Богров" - Ив.Стефанов, "Враждебна" - Н.Стоянов, "Ботунец" - М.Робова, "Кремиковци" - Ас.Ангелов, "Сеславци" - Ст.Младенов, "Желява" - Й.Минкова, "Панчарево" - Л.Атанасова, "Лозен" - В.Манчев, "Кокаляне" - В.Йовчева, "Пасарел" - Г.Златев, "Герман" - Ст.Величкова, "Железница" - Л.Крушкин, "Плана" - Д.Масов, "Казичане" - П.Тодоров, "Кривина" - Цв.Серафимов.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ДЕВЕТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЕДВИН СУГАРЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА МОТИВИТЕ МУ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГЛАДНА СТАЧКА. Документът е адресиран и до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до председателя на Парламентарната група на СДС, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до всички средства за масова информация.


Вие винаги сте гледали на външната политика като на сфера, в която по право имате приоритет /при все че гласуваната с Вашето активно съдействие конституция не Ви позволява и да припарите там/. Може би и затова Вашият съветник оставя вече шест месеца празно креслото на външния министър. Тогава бихте ли обяснили какво означават неговите бълнувания за някакви "славянски дъги" например? Какво означават неговите руски похождения и защо се оказва, че едва ли не единственият проблем между нашите братски страни бил паметникът на съветската армия? Какви са тези правителствени реверанси към Шмайзера, г-н Президент? Чий патент са те: Ваш, на Вашето правителство или на поддържащото го парламентарно мнозинство? СЪЗНАВАТЕ ЛИ В КАКВА ОПАСНА ИГРА ВКАРВАТЕ БЪЛГАРИЯ? Или и това няма нищо общо с понятието "рекомунизация"?

Та тя е чист и вулгарен факт, колкото и да се мъчите да я заобикаляте. Най-многото, което можете да направите, е да се дистанцирате от нея, като откажете да поемете отговорност за това, което става в България. Затова "е най-трудно да се каже чие е това правителство"; затова Вие нямате нищо общо с него, да, разбира се, чули сте името на Беров по радиото; затова Вие не сте пъдар и няма защо да вдигате пушката и да гърмите, когато българската полиция вземе, че набие някакъв си депутат, председател на парламентарна група и бивш председател на Народното събрание. Само дето редом с такива дистанциращи Ви жестове все по-трудно можете да блъфирате, че държите положението в ръцете си.

Вас просто Ви е страх. Страх Ви е от това, от което се страхува всеки наемник - да не се окаже излишен за своите господари. Страх Ви е, че ПРОФЕСОР БЕРОВ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ВАШИЯТ ФРАНКЕНЩАЙН. Страх Ви е, че можете да се окажете използван, а не използващ. Страх Ви е, че преструктурирането на политическото пространство, което умело режисирахте и чрез което подменихте волята на своите избиратели, създава политически реалности, които Ви правят на свой ред излишен.

Страх Ви е, че отидохте твърде далеч, г-н Президент. Че сламеният човек Беров може да оживее. Че от него може да се роди един съвсем реален български Пиночет. И този страх е съвсем основателен, г-н Президент. Само че той не Ви прави по-малко виновен. Нито пък анулира възможността именно поради страха си Вие да се опитате да го изпреварите.

Вашата вина е от такъв порядък, че не може да бъде забравена, нито простена. Бихте могли да я изкупите само ако признаете своите грешки и назовете политическата реалност такава, каквато е. Ако си приберете вересиите, които с щедра ръка пръснахте из българското политическо пространство. Ако отзовете сенките, които от Ваше име управляват България. Ако напъдите продажните си генерали и подлите си съветници.

Уви, аз отдавна вече не вярвам, че сте способен да го направите. Когато СДС най-сетне поиска Вашата оставка, Вие казахте, че оставки подават само пропадналите политици. Имахте предвид онези, които жертваха себе си, за да се опитат да променят нещо в страната ни. Които бяха продадени от Вас и охулени от Вашите приятели. Които донкихотовски поеха на свой гръб непосилна отговорност въпреки политическите реалности, въпреки заговорите и предателствата. И които бяха на крачка от успеха, когато Вие им нанесохте подъл удар в гърба.

Грешите, г-н Президент. Пропадналите политици не са тези, които държат на своята дума и своята чест. Те могат да грешат и да губят, ала пропадането е друго. Пропадналите политици са тези, които са изневерили на доверието на хората, поверили им своя глас и своята воля. Пропаднали политици са тези, за които личната власт стои над вярата и надеждата на онези, които са ги излъчили като своя еманация. Пропаднал политик сте Вие: запитайте се сам колко от онези, които гласуваха за Вас, днес биха повторили своя вот, и колко от Вашите тогавашни противници днес биха Ви дарили със своето доверие. Запитайте се също така почтен занаят ли е политическата проституция.

Преди няколко дни бях заедно с Вас на Ботевите тържества във Враца. Чух Ви да говорите за чест и морал в политиката. ВИЕ НЯМАТЕ ВЕЧЕ ПРАВО НА ТОВА. Какво правехте Вие там - дребния, малък и озлобен човек, под паметника на големия Ботев?

Аз не изпитвам омраза към Вас. Ала изпитвам дълбоко, непреодолимо отвращение и омерзение към онази действителност, която се създаде чрез Вас и покрай Вас. След половин век лъжа и обезличаване българският народ трябваше да започне на чисто, беше му нужно едно ново начало. Вие и прекрасните Ваши приятели провалихте тази възможност. Огледайте се наоколо и вижте: ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДИН ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДАТЕЛ, МОШЕНИК ИЛИ ПРОСТО ИЗМЕКЯРИН, КОЙТО ДА НЕ СЕ Е ОБЯВИЛ ЗА ВАШ ПРИЯТЕЛ?

В резултат на това вече никой никому не вярва. И едните, и другите са маскари. Чудовищно е, когато една нация тъй дълго е била лишавана от смисленост и откровеност, когато тъй дълго е била принудена да търпи натрапената лъжа, тя отново да се почувства предадена. И В ТОВА Е ВАШИЯТ ГРЯХ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!

Ето защо аз Ви обвинявам. Обвинявам Ви, че допуснахте лъжата и подлостта отново да бъдат възкачени на пиедестал, че допуснахте те отново да се превърнат в държавна политика. Обвинявам Ви за това, че с Ваша помощ виновниците за десетилетните страдания на нашия народ, онези, които го грабеха и обезличаваха, които го обрекоха на още много десетилетия мизерно съществувание, които бяха готови дори да продадат националната ни идентичност, останаха ненаказани, че техните жертви не получиха дори морално възмездие. Обвинявам Ви за това, че провалихте шанса България да се превърне в нормална страна, че ни лишихте от възможността да бъдем редом с другите източни страни по пътя към Европа. Обвинявам Ви за това, че подарихте лостовете на икономическата власт в ръцете на шепа перачи на червени пари и синдикални шайкаджии, че създадохте условия за това наистина да не се знае кой пие и кой плаща с мизерните остатъци от държавната пара. Обвинявам Ви за това, че благодарение на Вашия опит за управление границата между доброто и злото е вече почти заличена. Обвинявам Ви за това, ЧЕ ВИЕ БЯХТЕ БЪЛГАРСКИЯТ АЗЕФ, КОЙТО ПРЕДАДЕ И ПРОДАДЕ ВОЛЯТА НА ТОЗИ НАРОД ЗА ПО-ДОБРО И ПО-ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ.

В ЗНАК НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ВСИЧКО, КОЕТО ИЗВЪРШИХТЕ СРЕЩУ СВОЯ НАРОД, ОТ ДНЕС ОБЯВЯВАМ БЕЗСРОЧНА ГЛАДНА СТАЧКА И ВИ ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ НЯМА ДА Я ПРЕКРАТЯ, ДОКАТО ВИЕ СТЕ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.

Тъй като добре познавам Вашата машина за инсинуации, съм длъжен да заявя, че това е МОРАЛЕН, а не политически акт. И че това е ЛИЧНО решение, което няма нищо общо със СДС. Нещо повече - от този момент се отказвам от всички постове и длъжности, които съм заемал в структурите на синята коалиция. Не и от нейната кауза обаче. Защото знам, че тя е просто обречена да победи. Защото тя е МОРАЛНАТА КАУЗА, абсолютно противоположна на Вашата. Защото Вие с всички Ваши предатели, наемници и нищожества не заслужавахте хилядите и милионите, които ни чакаха със затаен дъх, които зарязаха работа и семейства заради нашето общо дело, които мръзнеха по нашите митинги, които ликуваха при нашите победи и плачеха при нашите крушения. ВИЕ НЕ ГИ ЗАСЛУЖАВАТЕ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ! Те обаче заслужават свободата, заслужават да живеят в свят, от който лъжата е изгонена завинаги. И това е големият смисъл на СДС - тяхната воля за промяна, тяхната вяра, че ще успеем въпреки всичко. Няма партии, няма лидери, няма лични и корпоративни интереси - само тази воля е важна, само тя не може да бъде затрита, колкото и усилия да полагате за това!

Прекрасно зная, че моето решение няма да Ви стресне, нито пък разколебае. Ала тази страна ще бъде обречена, ако гражданската мерзост бъде оставена безнаказана, ако всички я възприемат като разбираща се от само себе си, ако вътрешното чувство за нравствена мяра се пропилее. В какво ще вярват нашите деца тогава, и в името на какво ще живеят?

Вие спокойно можете да продължите да управлявате тази страна, но само след като платите моралната цена за това. Моят живот ще бъде тази цена. Защото българите трябва да знаят, че не всички могат да бъдат купени или заставени да се примирят. Че винаги ще се намери някой, които да удари с юмрук по масата и да назове нещата с истинските им имена.

Това е, г-н Президент. Пожелавам Ви приятно съжителство с лъжата.

София, 7 юни 1993 г.

Без всякакво уважение:

Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:10:10    
        21.06.1993 г.    [22-ри?]

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!