23 септември 1991

София, 23 септември 1991 година
        Брой 186 (461)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ (НПС) КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ОТПРАВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ИНЖ. ИЛИЯ СИПСЕВ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 17 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


МНОГОУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ДОБЪР ВЕЧЕР

С чувство на огромна отговорност за съдбата на Отечеството заставам пред вас. Защото има реални възможности всичко, което стана във Великото ни събрание през изминалата година и половина, този път да се повтори за цели пет години. Политическите митинги, правени по цели дни и седмици в него от изпратените от всички нас с надежда и упование депутати, превърна събранието от творчески и конструктивен институт в безсмислена говорилня, която не донесе никаква полза на България. Ние сме първата бизнес партия в България. Нашата идеология е бизнесът на българина, бизнесът, който единствено може да промени Родината. И това беше регистрирано на 19 април 1990 година.

Стачките, изпразнената от истинско съдържание демокрация, спадът на производството, липсата на трудова, стопанска и гражданска дисциплина, убийствените за частния бизнес данъци, нулевата приватизация и несъществуващата частна инициатива носят и ще носят непоправими загуби.

Намалява доверието на деловия свят и се унищожават завоювани позиции в международното сътрудничество. Даже посещенията на президента в приятелски нам държави са неефективни, тъй като те носят на България само обещания, а така необходимите инвестиции ги няма. Всъщност те са само предназначени за вътрешна консумация.

Националният патриотичен съюз (НПС) счита, че създаването на законите, които са призвани да регулират най-после живота ни, е поставено отново под въпрос, защото възможността в новото Народно събрание да влязат същите хора, които създадоха нетворческата, неработната, политиканстващата обстановка е огромна.

Нашата програма, разработена за много години напред, вижда бъдещето на Родината достойно и богато, осигурено и защитено, индустриално и сито, културно и образовано само ако в България като опорни точки се възприемат трите стълба на световната демокрация и прогрес: защитена от закона частна собственост, защитена от закона частна инициатива и узаконени ред и сигурност.

Само при тия условия ние, българите, ще просперираме, само тогава ние ще излезем от кризата, ще се замогнем, по-късно ще забогатеем и ще бъдем за пример и подражание. Защото сме умни и работливи, интелигентни и технични, пробивни и съобразителни, упорити и жилави. Защото колкото повече забогатяваме, толкова по-малко ще мислим за политика и повече ще мислим за работа, за бизнес.

Всички непрекъснато говорят за демокрация, но нито един не казва как демокрацията ще ни обуе, ще ни облече, ще ни нахрани, ще ни вози в нови и хубави леки коли и ще ни осигури нови и широки жилища. Никой не казва единствената истина, че само богатият човек живее винаги и навсякъде в демократично общество, че бедният и мизерният винаги и навсякъде живее в недемократично общество.

Ако ние все така ще си останем бедни, то защо ни е тогава такава демокрация?

Ние, Националният патриотичен съюз, искаме богата демокрация, защото ние, българите, можем да бъдем богати. Затова според нас създаването в България на икономически силно, финансово богато, социално осигурено и правово защитено гражданско общество не може да се постигне нито с червена, нито със синя, нито с друг цвят демокрация, а само с истинска, богата демокрация. Тогава ще разрешим и националния въпрос, защото всички ще искат да живеят в България и всички ще искат да се наричат българи. Бъдещето може да се гледа само с безцветни очила.

България ще бъде обединена, богата и модерна само ако във всички сфери на живота ни се утвърди най-доброто от световния опит и националната ни традиция, а това са:

- американската организация и инициатива,
- германската дисциплина и пресметливост,
- японската гъвкавост и трудолюбие,
- българската изобретателност и пробивност.

Ние го имаме всичкото това в нас! И затова ще спечелим!

Това предлага НПС! Защото искаме българите да са заслужено богати!

Националният патриотичен съюз ви предлага - мислете, скъпи българи, мислете и пак мислете, когато тръгнете на избори! Подкрепете ни заради вашето собствено и за много поколения напред бъдеще!

Ако забравите, че нашата бюлетина е бяла и цветовете на лентите са синя, зелена и пак синя, то тогава четете - там ще пише Национален патриотичен съюз! Благодаря за вниманието ви, красиви дами и умни господа!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ПАРТИЯ ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ, ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ И ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА УЧАСТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


На 20 септември 1991 г. Върховният съд на Република България потвърди решението на Централната избирателна комисия за регистриране на Движението за права и свободи за участие в предстоящите избори. По този повод Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Отечествената партия на труда, Партията Християнско женско движение, Християнрепубликанската партия, Народнолибералната партия "Стефан Стамболов", Социалистическият младежки съюз и Федерацията на българската социалистическа младеж заявяват:

Ние сме сериозно обезпокоени от новото становище на Върховния съд. То дава възможност в предстоящите избори да участва организация, която с дейността си до момента е показала, че влиза в противоречие с нормите на новата Конституция на Република България.

Ние решително се обявяваме за пълното и безусловно гарантиране на конституционните права на всички граждани на Република България. Мирното и демократично развитие на нашата страна може да бъде осигурено само когато органите на властта, политическите сили и гражданите стриктно спазват в своите действия законите на страната.
Ние сме против пренебрегването на конституционните принципи и на основните интереси на българския народ, което може да има сериозно отражение върху развитието на политическия процес и на мирния преход към демокрация.

София, 21 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ОТ ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В ХАСКОВСКИЯ РЕГИОН ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ДА ДОПУСНЕ ДО ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Изразяваме голямата тревога на нашите избиратели от решението на Върховния съд на Република България, с което се потвърждава участието на Движението за права и свободи (ДПС) в предстоящите избори. С това на практика ДПС получава статут на политическа партия, което е в грубо нарушение на Конституцията и на Избирателния закон.

Ние смятаме, че Върховният съд, който трябва да бъде гарант за спазването на законността в страната, с това свое решение погазва основни конституционни принципи. Обезпокоени сме от начина, по който се решават съдбовни за България политически и национални въпроси.

Затова настояваме да се преразгледа решението по този въпрос, за да се възстанови доверието на българския народ към върховенството на закона.

Хасково, 21 септември 1991 г.

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БСП
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Дилашев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ В КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДА ДОПУСНЕ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ДО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


Ръководейки се от политическата роля на Отечествената партия на труда (ОПТ) и на хилядите нейни привърженици, на хилядите членове и симпатизанти на Регионалния комитет за защита на националните интереси - Кърджали, считаме за свой дълг да изразим категоричния си протест поповод решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) да допусне Движението за права и свободи до участие в изборите на 13 октомври 1991 година. Това нарушение на Конституцията е прието под натиска на САЩ и Турция и българската общественост го приема единствено като размяна с демокрацията, суверенитета и националната независимост на българската държава.

Уведомяваме Ви, че ние няма да останем безучастни към подобни действия, провокирани от външен и вътрешен натиск.

Кърджали, 18 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпростренение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК, ПРОИЗНЕСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА КИРИЛ БОРИСОВ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Измина една година и половина от изборите за Велико народно събрание. През този период ние многократно се обръщахме към така наречената многопартийна телевизия. Отказано ни бе категорично всякакво показване на българския екран. Затова днес аз ви заявявам следното:

Получихме 80 000 гласа по двете системи и заехме достойното осмо място сред 40-те партии. Вие знаете за предстоящите избори. Законът има член, който гласи, че партиите, които са получили над 50 000 гласа, ще получат авансови средства в размер на 3 милиона и петстотин хиляди лева. На нас ни казват, че имаме 15 хиляди гласа. Това е вярно, но по едната система (пропорционалната), но ние имаме и по мажоритарната още 65 хиляди гласа, така че сметката на някой господа не са точни. Ами какво да кажем за "фалшификациите"? И сега нося със себе си неопровержими доказателства, но поради това, че разполагам с малко време, няма смисъл да ги показвам.

Нека мандатната комисия да се събере и да погледне разпечатката при тях и да я свери с вестник "Народно дело" - Варна.

За сегашните избори какво можем да кажем. Същите депутати, които бяха избрани на миналогодишните избори и ни измъчваха година и половина, сега отново са на първите места в своите партийни листи. Погледнете пресата и списанията и ще се убедите дали е истина, или не. Казват ни че издигат кандидати по места. Това е вярно, но всички са на последните места.

Мнозина ни питат дали сме искали "коалиция" със СДС-либерали, СДС-център и БЗНС-Никола Петков. Не ние сме ги търсили, а те нас. Нашите благопочитания към д-р Дертлиев, Петко Симеонов и Милан Дренчев, но не сме доволни от тях, защото се бяхме разбрали разговорите да се водят "дискретно", а крайно неприятно ни беше след всеки разговор да се пише по разни вестници и да се казва по разни "пресконференции", че ние сме настоявали за "коалиция".

Вие сега се убеждавате, че ние ще участваме "самостоятелно в предстоящите избори със ЗЕЛЕНАТА БЮЛЕТИНА".

За предстоящите избори ние издигнахме 230 кандидати за народни представители в 30 избирателни района на страната. В един избирателен район не сме регистрирали кандидати поради това, че координаторът, когото изпратихме, не е представил документите.

Нашите кандидати са предимно обикновени хора, не са хора с високи титли, и сега са сред вас, на полето, във фабриките и заводите, пенсионери, а една част от тях са направо на улицата, или накратко казано "безработни". Те не са свързани с "тоталитаризма", ние ги знаем като кадри поради това, че 130 души са от град Перник.

Либералната партия - Перник е национална партия, а не както някои я представят, че е само "регионална". С това целят да ви заблудят, но ние считаме, че българският народ не е толкова заблуден и аполитичен.

Отново напомняме, че на предстоящите избори на 13 октомври ще участваме със ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ на бюлетината.

Предвид на това, че времето е кратко в заключение искам да кажа: СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, погледнете ни селата и градовете на какво приличат. Кажете ни това ли е крачката ни към Европа и към света.

Ние няма да допуснем това, а това може да стане само чрез вашия ВОТ на доверие към Либералната партия, като гласувате на 13 октомври със ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ на бюлетината.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (РЕВОЛЮЦИОННА) ПО ПОВОД НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Опитите на десетоноемврийците да поставят извън закона Българската комунистическа партия (революционна) БКП(р), като не позволят под това име регистрация на партията за изборите, излязоха безплодни - БКП(революционна) ще участва в изборите на 13 октомври 1991 г. с бюлетина на старото си име Българска революционна младежка партия.

В отговор на закононарушенията, извършени от "великите" ни народни представители, погазването на конституцията от "независимия" съд и диктатът на десетоноемврийците върху държавни институции, Централният комитет на БКП(р) обявява частичен бойкот на парламентарните избори.

На 13 октомври 1991 г. противниците и враговете на БКП(р) ще се убедят в числеността на партията, за да не я бъркат с партиите-фантоми; както и за политическата й сила, с която занапред всеки трябва да се съобразява.

Ще бъдат бойкотирани районите, в които БКП(р) няма партийна листа по вина на умишленото забавяне на регистрацията й за участие в изборите.

ЦК на БКП(р) обявява изборите за опорочени и манипулирани още преди да са започнали.

Варна, 14 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП) И НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР (БХДП - Ц) ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЯВИ НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ В ПРЕДАВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Българската национално-радикална партия (БНРП) и Българската християндемократическа партия (център) (БХДП-Ц) са сериозно загрижени от развихрилия се в последно време национален нихилизъм, често "гарниран" с отявлена антибългарска пропаганда. Особено тревожно е, че подобни антинационални действия се извършват пред очите на целия български народ, без правителството, прокуратурата и съответните органи на реда да вземат предписаните от конституцията решителни мерки за тяхното пресичане. Най-мощната от масмедиите - националната телевизия - вместо да работи активно за консолидиране на българската нация, все по-безцеремонно се ангажира с безотговорните и престъпни изявления на лица, служещи на чужди каузи. Националистическите сили бяха и продължават да бъдат лишени на практика от програмно време, докато застъпниците на пантюркизма, Бог знае с чия помощ, получават постоянен достъп до синия екран. (Едва ли е случайно, че за покровителстваната от много високо място не особено очарователна българоезична телевизионна говорителка Нери Терзиева между народа се ширят слуховете, че е свързана със съответни служби на турското разузнаване.) Типичен пример е постоянното появяване на г-н Асланов, който от името на НЦИОМ си позволява нагло и безцеремонно да манипулира българския народ и дори да прави изявления, заради които би следвало НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ОСЪДЕН.

В предаването "Панорама” на 14 септември 1991 г. в отговор на зададен му въпрос посоченият господин-потурнак си позволи неприкрито и пошло да се погаври с българския народ и държава, препоръчвайки (интересно на кого?) лозунга: "ХИЛЯДА И ТРИСТА ГОДИНИ СТИГАТ!". Милиони български зрители бяха принудени да гледат и слушат тази гавра над българската история и българската държава. При раздухвания от Движението за права и свободи (ДПС) пантюркизъм и проблемите около незаконното регистриране от Централната избирателна комисия (ЦИК) на това движение може със сигурност да се предположи за кого беше предназначен този "лозунг".

Отчитайки явно престъпния характер на горепосоченото изявление, БНРП и БХДП(ц) настояват:

Първо, Българска телевизия по служебен ред да изпрати в прокуратурата антибългарското изявление на цитирания потурнак за завеждане на съдебно дело. Прокуратурата и съдът, от своя страна, би следвало да приложат цялата строгост на закона, тъй като се касае за честта и достойнството на християнски народ с хилядолетна държава. Не следва да се пропуска и обстоятелството, че подобни "изявления" са недопустими вкоято и да било уважаваща себе си цивилизована страна.

Второ, потурнакът Асланов да бъде НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЕН ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ В НЦИОМ, а специална комисия да провери достоверността на данните, предоставяни от него за излъчване, особено в частта на рейтингите на ДПС и "други партии".

Трето, съответните отдели от Националната служба за сигурност ДА ПРОВЕДАТ ЩАТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ на дейността и връзките на посоченото лице, като дадат категоричен и недвусмислен отговор на въпроса: "БИЛ ЛИ Е И Е ЛИ СВЪРЗАН АСЛАНОВ С ЧУЖДИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ И ОРГАНИЗАЦИИ С АНТИБЪЛГАРСКИ ХАРАКТЕР?".

Четвърто, ръководството на БТ да създаде специална комисия, която да изясни по какъв начин подобно антибългарско изявление е достигнало до ефира, кои длъжностни лица са съдействали и кои са проявили бездействие. На виновниците, начело с г-н ГАРЕЛОВ, да бъдат наложени СТРОГИ НАКАЗАНИЯ, включващи при необходимост отстраняване от работа и завеждане на съдебни дела. Потурнакът Асланов повече да не бъде допускан до екрана, а г-н Гарелов в предстоящата "Панорама" на 21 септември 1991 г. ДА СЕ ИЗВИНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ДОПУСНАТОТО ИЗДЕВАТЕЛСТВО НАД НЕГОВАТА ИСТОРИЯ И ДЪРЖАВА.

БНРП И БХДП(ц) използват случая да напомнят на ръководството на Българска телевизия и лично на г-н Гарелов, че е крайно време техни представители, а така също на други извънпарламентарни партии, НЕЗАБАВНО ДА ПОЛУЧАТ възможност за участие във воденото от него предаване, което вече повече от година е безплатно предизборно студио на тесен кръг лица от тъй наречените "основни" политически сили.

БНРП и БХДП(ц) отговорно заявяват, че при бездействие от страна на ръководството на Българска телевизия, в качеството си на националистически политически организации, ЩЕ ЗАВЕДАТ ДЕЛО КАКТО СРЕЩУ АСЛАНОВ, ТАКА И СРЕЩУ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА АНТИБЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДА.

Настояваме също така да ни бъде предоставена възможност да направим копие от записа на посоченото предаване, което да бъде използвано в качеството на веществено доказателство. В противен случай ще организираме подписка и като доказателство за процеса ще използваме личните подписи на хилядите българи, готови да свидетелстват против тази гавра с достолепието на нашата нация. Настоящата декларация да се излъчи от Българска телевизия и Българско радио.

Копия изпращаме за сведение на Председателя (президент), Главна прокуратура, Национална служба за сигурност, ръководството на БТ и лично г-н Гарелов и НЦИОМ.

София, 18 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ВЪПРОСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА СЪЮЗА.


СЪНАРОДНИЦИ,

Нарушен е общественият договор между гражданите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и съдебната власт. След отказ за регистрация на кандидатите за общински съветници и кметове на СДС - Велико Търново. Общинската избирателна комисия в лицето на своя председател лиши гласоподаватели в предстоящите избори от правото им на гласуване.

След неоснователен отказ на Общинската избирателна комисия решаващият състав на Великотърновския районен съд едностранчиво приложи законовите разпоредби от Закона за изборите и тълкува превратно представените от Координационния съвет на СДС писмени доказателства, представляващи нормативна основа относно начина, реда и действията при регистрацията на кандидатите за общински съветници и кметове.

Присъствието на прокуратурата при разглеждане на делото е задължително. Уведомена два часа преди делото, тя не осигури свой представител.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС, РАДЕТЕЛИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СЪБРАТЯ ПО ВЪЖДЕЛЕНИЯ ЗА ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО - ПОДКРЕПЕТЕ СПРАВЕДЛИВОТО ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СДС В СТАРОПРЕСТОЛНИЯ ГРАД И ОБЩИНАТА.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЕТИЦИЯ ОТ ДВИЖЕНИЕ "ХОРА БЕЗ ОРЪЖИЕ", ВНЕСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


Ние, членовете на Движение "Хора без оръжие", създадено да защитава правата на отказващите военна служба по причини на съвестта и религията, се обръщаме към Великото народно събрание с настойчивото искане да се гарантира чрез закон:

1. Конституционното право на алтернативна служба за всички желаещи наборници, включително от набор 1991/92 г.;

2. Правото на отказ от военна служба по причини на съвестта и религията.

Това наше искане е в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека - чл. 18 и 19, с Резолюция 46/1987 г. на Комисията по човешките права към ООН и с Конституцията на Република България - чл. 59, ал. 2.
 За кратък период от време то получи подкрепата на 3334 български граждани, чиито подписи прилагаме.

Приложение: 6 броя тетрадки, съдържащи 3334 подписа.

София, 18 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА ИНИЦИАТИВА "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ" КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.


ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ  П Р И З О В А В А

Своите членове и симпатизанти в София и в страната да се включат в предизборната борба в ПОДКРЕПА НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС С ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ЯНКО ЯНКОВ. Това е единствената опозиционна сила в България с готова разработена програма за спасението на родината ни и за превръщането й в Швейцария на Балканите.

София, 18 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП).


В продължение на 45 години българският народ вървя сляпо към пропастта, наречена "сияйно бъдеще", тласкан от бездушната, хищна и жадна за власт управляваща върхушка на БКП, която на практика представляваше държавата и безмилостно експлоатираше народа. Бяха унищожени свободата на словото, печата, събранията, на всяка свободна творческа мисъл. Беше ликвидирана парламентарната демокрация в България и всички партии. Остана само една - "вдъхновителката и организаторката на победите" на българския народ - БКП.

Царуваше насилие, властваха измами и заплахи, ограбваше се трудовият народ, който в крайна сметка след 45 годишен всеотдаен "ударен" труд получи мизерия, болести, висока смъртност и 11 милиарда долара външен дълг. В името на "благоденствието на народа" червените велможи получиха царски резиденции, луксозни апартаменти и вили, луксозни западни коли, супер-заплати и пенсии и над 1001 царски привилегии. Даже при "господството на капитализма" в България нямаше такова крещящо неравенство между богати управници и трудов народ. По жизнен стандарт "социалистическа" България отиде на едно от последните места в света.

Българската комунистическа партия "водеше напред" под червените знамена науката, литературата, изкуството, образованието. За 45 години тя успя да разруши всичко, което талантливата интелигенция на България беше градила с векове.

Бяха създадени псевдоучилища, псевдоинститути, псевдошколи и др.,където синовете и дъщерите на номенклатурата бяха привилегированата част. Точно те благодарение на слабата си подготовка и опората на привилегията ставаха псевдоучители, псевдоинженери, псевдоикономисти или псевдоюристи. Така бе създадена псевдоинтелигенцията на България, която я представяше, представя я и днес пред света. Най-талантливите синове на нашия изстрадал народ стояха в сянка - те бяха унизявани, уволнявани, преследвани, затваряни в затвори, лагери и психиатрични клиники. Техните уникални идеи се крадяха от некадърни псевдоучени и се превръщаха в псевдооткрития и псевдоизобретения.

На 10 ноември 1989 год. под натиска на зараждащата се опозиция, под влиянието на бурната демократична вълна, заливаща Източна Европа, ръководството на БКП много ловко, лицемерно и цинично в познатия стил успя да извърши дворцов преврат. Беше отстранен многогодишният диктатор Тодор Живков и бе започнато осъществяването на една грандиознa козметична операция. От грозната стогодишна старица БКП трябваше да бъде изваяна една нова демократична девственица. Бяха отстранени най-изявените представители на тоталитарния режим - останаха по-малко изявените. На думи беше обявена демокрация в България - създадоха се множество опозиционни партии и движения, на които се даде възможност гласно и открито да изразяват своя протест срещу управляващата партия. Същевременно обаче хиляди сътрудници на Държавна сигурност и МВР запретнаха ръкави и създадоха или участваха в създаването на "опозиционни” партии, клубове, движения и др.

Главната цел беше отново да се докаже силата и сплотеността на монолитната партия на комунистите, която трябваше да спечели предстоящите избори за Велико народно събрание. Беше сменено името на БКП с БСП. Отново бе извършена некоректна, типично комунистическа манипулация - беше узурпирано името на една вече създадена партия.
Нямайки нищо общо с нейната идейна платформа, БКП изведнъж се обяви за партия от нов тип, създадена чрез "референдум", проведен твърде загадъчно и тайнствено.

Еднопартийното правителство на Андрей Луканов, съставено в началото на годината, фактически изпълни една-единствена основна партийна задача: да забави икономическата катастрофа на страната, за да може отново БСП(БКП) след изборите на 10 и 17 юни да управлява.

Съюзът на демократичните сили, голямата опозиционна коалиция, създадена в края на 1989 год., извърши множество грешки в предизборната борба. Надпреварата за лична изява, за показност, за места в парламента на много негови лидери свършиха добра работа в услуга на БКП. От друга страна, неопитността на опозиционните сили създаде условия консерваторите на БКП(БСП) твърдо да устояват позициите си, което правят и до настоящия момент.

В такава исторически отговорна и политически сложна обстановка се създава БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Тя не е пряк продължител на традиционната Демократическа партия в България. Нашата партия е съвременна дясноцентристка партия, която ползва вековния опит на демократическите партии от целия свят и преди всичко опита на една от най-авторитетните, най-прогресивните и богата на традиции ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ.

Нашият основен девиз е: СВОБОДА, СВОБОДА, СВОБОДА!

Няма по-велико щастие от това един човек да бъде свободен!

Ние слагаме знак на равенство между СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ.

Само един свободен човек може да казва високо на глас това, което мисли.

Само един свободен човек може да направи това, което иска, без да се страхува от последствията.

Само един свободен човек може да постигне най-високите цели на своя живот.

Само един свободен човек може да създава истински високо стойностни блага за своето Отечество и за своя народ.

Само едно общество от СВОБОДНИ ХОРА може да постигне истинска ДЕМОКРАЦИЯ!

Всички наши усилия, целият наш живот ние ще посветим на тази свобода.  В България тя още не съществува. Страхът от насилието, лъжата и цинизма сковава душите и сърцата на много честни и свободолюбиви българи.

Ние идваме и сме тук, за да заявим високо, ясно и категорично:

"НЕ" НА КОМУНИЗМА, НЕОСТАЛИНИЗМА И ТОТАЛИТАРИЗМА!

"ДА" НА СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА!

СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА НЯМАТ СТАТУТ! ТЕ СА БЕЗСМЪРТНИ! ТЕ СА НАШИТЕ ИДОЛИ!

НЕКА БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ, СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ВСИЧКИ НАС!


          I. П О Л И Т И Ч Е С К А  П Р О Г Р А М А

1. Българската демократическа партия е за парламентарна република и народовластие.

2. Защитава свободата на съвестта, вероизповеданията и етническите общности в рамките на българската националност и официалния език в страната - БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.

3. Ние сме за свободни и демократични избори при пълно равноправие в предизборната борба на всички политически партии, коалиции и съюзи.

4. Ние ще отстояваме единството и независимостта на българската нация.

5. Наше становище е президентът на републиката да се избира пряко от народа.

6. Служим си само с легални средства и осъждаме екстремизма и насилието във всичките му форми.

7. За сегашното състояние на българската държава и българския народ ние не осъждаме всички членове на БСП, а само тези, които са използвали користно членството си в бившата БКП и номенклатурата, която движеше управленческите лостове на държавата и създаваше блага само за себе си.

8. Обявяваме се за равноправно и взаимноизгодно сътрудничество с всички страни, стига това да не накърнява суверенитета и сигурността на страната.

9. Ще осъществяваме сътрудничество с всички демократични сили в страната.

10. Ние сме за многопартийна система, свободна дейност на партии, организации, сдружения и съюзи.

11. Свобода на словото, печата, радиото и телевизията, издателската дейност без цензура.

12. Свобода на публични събрания, митинги, демонстрации и стачки.

13. Публичност и гласност в средствата за масова информация за материални и финансови злоупотреби на политически дейци, партии и движения.

14. Изборност, двумандатност и контрол на всички държавни органи, включително и над Народното събрание и Министерския съвет. Съдебна отговорност за злоупотреба с власт и служебно положение.

15. Възраждане на националните български добродетели като демокрация, честност, трудолюбие, здрав морал. Защита на семейството и жената-майка. Отглеждането и възпитанието на децата да бъдат признати за професия.

16. Пълна деполитизация на армията и милицията. Деидеологизация на образованието, културата и изкуството.

17. Премахване на всички привилегии на номенклатурата. Премахване на всички политически привилегии.

18. Да се преразгледа и измени Законът за собствеността. Да се създадат независими комисии, които да извършат изследване на произхода и правото за ползване на движими и недвижими имоти, като се изхожда отпринципа за равноправие и социална справедливост. Незаконно придобитите материални средства и имущества да бъдат конфискувани и разпределени в социалната сфера.

19. Всички политически партии да бъдат на самоиздръжка (членски  внос, издателска дейност, дарения и др.)

20. Равноправни условия за сграден фонд, издателства и възможност за ползване на средствата за масова информация.

21. Неучастие във военни договори и други коалиции с военностратегически цели.

22. Постоянно действащо сътрудничество и контакт с българи, живеещи в чужбина, и българските емигранти.

23. Ние сме против преследването на политически убеждения и идеи, освен ако последните проповядват расизъм, фашизъм и тоталитаризъм.

24. Съдебна отговорност от виновниците за третата национална катастрофа.

25. Смяна на парите с цел пресичане спекулата и укритието на големи суми от страна на номенклатурата, която създава частни фирми и по този начин си осигурява ролята на експлоататор.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 23 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ЗА МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ” (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛКИ И ИЗБИРАТЕЛИ,

Вие сте изправени пред съдбовен избор!Какво ще предпочетете?

Пълна разруха или национално възраждане!

Просяци пред вратите на Европа или достойни нейни граждани!

Глад и мизерия или възродено село и икономика!

Примиряване с вината или връщане към справедливостта!

Насилие и криминална престъпност или най-строги санкции срещу престъпниците!

Екологичен геноцид или чиста природа!

В зоната на здрача или в светлината на истината!

Шокове или разум!

Нови външни господари или независима външна политика!

Гурбетчии в чужбина или творци на бъдещето си в България!

В деветдесетгодишната си история истинският Земеделски съюз е дал достатъчно доказателства за привързаността си към демокрацията и общочовешките ценности; негови бяха най-многобройните жертви в борбата срещу двете диктатури - фашистка и комунистическа.

Верен на идеалите и традициите си, Българският земеделски народен съюз - Никола Петков и сега ще изпълни своя дълг за спасението на Отечеството.

БЗНС-Н. Петков си поставя за цел достойно човешко съществуване чрез парламентарна република, възраждане на българското село, социална справедливост, свобода на личната инициатива, неприкосновеност на частната собственост, чиста природа, духовно възраждане, национално съгласие и независима външна политика.


СЪСТОЯНИЕТО ДНЕС

Страната е в пълна разруха. Катастрофален е спадът в производството и потреблението. Неудържимо растат цените! Продължава разграбването и разпиляването на националното богатство. Застрашително расте криминалната престъпност и срещу нея не се вземат строги мерки. Бившата номенклатура се оформя като класа, която безпрепятствено трупа спекулативни капитали за "приватизиране" на фалиращите държавни предприятия. Безработицата, безпаричието и скъпотията раждат отчаяние и нихилизъм. Миналогодишните изборни резултати увеличиха недоверието на цивилизования свят към нас.

        НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА

е следствие от половинвековната диктатура на БКП и нейния съучастник БЗНС-казионен, която доведе до:

- ликвидиране на частната собственост върху земята, обезлюдяване на българското село и съсипване на селското стопанство;
- ликвидиране на частната собственост в промишлеността и въвеждане на централизирано управление на икономиката по съветски образец;
- изграждане за сметка на селското стопанство на тежка индустрия с морално остарели технологии, обрекла страната на екологичен геноцид;
- пълна политическа, икономическа и идеологическа зависимост от СССР;
- непосилни финансови и материални разходи за реализиране на илюзиите за световно комунистическо господство;
- целенасочена морална деградация на обществото чрез насаждане на страх, насърчаване на пороците, стимулиране на некадърността и деформация на нравствеността;
- вулгарно идеологизиране на възпитанието, образованието, науката и културата;
- преждевременно провеждане на миналогодишните избори, които не доведоха до смяна на системата;
- наивността на опозицията в СДС, поддала се на манипулациите на БКП и БЗНС-казионен ("единен") за участие в коалиционното правителство.

Според БЗНС-Н. Петков

СПАСЕНИЕТО

е все още възможно, ако своевременно се:

- пристъпи към приоритетно развитие на селскостопанското производство чрез възстановяване на собствеността върху земята и оземляване на желаещите да получат земя;
- преустанови разграбването и разпиляването на националното богатство;
- потърси съдебна отговорност за политическите, икономическите и други престъпления срещу българския народ;
- създаде необходимите предпоставки за социална справедливост.

За постигането на тези цели след изборите БЗНС-Н. Петков и опозицията не трябва да влизат в коалиция с БСП.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА


         П Р О Г Р А М А   З А   Д Е Й С Т В И Е  


            СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

трябва да бъде в основата на националната ни икономика. Не може да има спасение и възраждане на България без спасението и възраждането на българското село.

Законът за земята не трябва да ограничава свободата на собствениците да възстановят правата си на владение, ползване и разпореждане в желания от тях момент върху всички видове земи. Да не се създават предпоставки за загубване на правото на собственост и неефективно използване на земята. За тази цел е необходимо:

- незабавно да се върне земята на нейните собственици или на техните наследници в районите с кадастрална и картна готовност, като се премахнат комунистическите пречки и се осигурят необходимите финансови средства за поземлените комисии. Задължително условие за това е ликвидирането на досегашните насилнически форми на стопанисване - ТКЗС и КЗС;

- в преходния период от комунистическа форма на стопанисване към бъдещите частни селски ферми животът налага собствениците на земя да се кооперират както за съвместното й обработване, така и за съвместното ползване на наличния селскостопански сграден фонд, техника и инвентар;

- собствениците на земя, предпочитащи да я обработват сами, незабавно да получат земята си без всякакви бюрократични спънки;

Държавата трябва активно да насърчава бързото възстановяване на частното земеделско производство чрез:

- увеличаване на срока за освобождаване от данъци от 5 на 10 години;
- държавна гаранция на стимулиращи изкупни цени на селскостопанската продукция;
- осигуряване на безлихвени или нисколихвени дългосрочни кредити (загубите да се поемат от държавния бюджет) за изграждане на мандри и други преработващи предприятия на кооперативна и частна основа. За целта да се създаде Българска земеделска и кооперативна банка, първоначално с държавен капитал;
- създаване на специализирани фондове от международните програми и инвестиции за подобряване на генетичния фонд и модернизиране на хидротехническото и агрохимическото обслужване, както и за набавяне на селскостопанска техника и инвентар;
- преструктуриране на промишлеността с приротитет на селскостопанското машиностроене, леката и хранително-вкусовата промишленост;
- демонополизиране на дейността по изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, като се премахнат привилегиите на държавните организации и се насърчи поемането на тази дейност от кооперациите и отделни лица;
- възстановяване на правата на ползуване, владеене и разпореждане върху частните гори, включително на новосъздадените върху частни земи;
- дълговете на ТКЗС към банките и държавата да се опростят, без да отпада личната отговорност за нецелесъобразното им използване;
- запазване и обогатяване на съществуващите форми на ветеринарномедицинско обслужване с възможности и за частна практика;
- осигуряване на средства от държавния бюджет за повишаване квалификацията на млади фермери и селскостопански специалисти с обучение в чужбина;
- приемане на специален закон за средните и висшите селскостопански и ветеринарни учебни заведения, който да осигури безплатно обучение на агроинженерни и зооинженерни кадри на световно ниво;
- пенсиониране на частните земеделски стопани и кооператори с пенсии, съобразени както с тежестта на техния труд, така и с темповете на инфлация;
- осигуряване на средства за държавния и общинския бюджет за безплатно медицинско обслужване на село.

/Пресслужба "Куриер"/


11:07:24    
23.09.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!